Komise majetkové politiky - Praha 6

Moderátoři: Zastupitele - komunalni, Zastupitele - HMP, Zastupitele - krajsti

Uživatelský avatar
Ondrej.Chrast
Člen KS Praha
Příspěvky: 318
Registrován: 04 led 2018, 17:38
Profese: projektový manažer
Bydliště: Praha 6, Bubeneč
Dal poděkování: 600 poděkování
Dostal poděkování: 545 poděkování

Komise majetkové politiky - Praha 6

Příspěvek od Ondrej.Chrast »

V tomto vlákně budeme transparentně informovat o dění v Komisi majetkové politiky, média a participaci Prahy 6, kde máme ve volebním období 2018-2022 jako Pirátská strana Prahy 6 své nominanty.

Ty poprosím, aby zde pravidelně dávali odkazy na veřejné zápisy, případně aby zde informovali o všem důležitém, co se ve výboru děje, o svých námětech pro činnost apod.
Předseda Zastupitelského klubu Piráti Praha 6. Pověřený řízením KET kultura Praha. Asistent poslankyně Lenky Kozlové.
Blog; Pirátský profil; CV

Uživatelský avatar
Martin.Suchan
Místní předsednictvo
Příspěvky: 91
Registrován: 16 úno 2018, 17:15
Profese: Softwarový vývojář
Bydliště: Praha 6
Dal poděkování: 89 poděkování
Dostal poděkování: 119 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Komise majetkové politiky - Praha 6

Příspěvek od Martin.Suchan »

Ve čtvrtek 10. ledna 2019 proběhla první schůze Komise majetkové politiky (KMP) Prahy 6.
Předsedou této komise je Ondřej Dušek (KLID). Seznam ostatních členů je dostupný na webu radnice.
Za Piráty je členem této komise Viktor Mahrik, Jana Kabelová a Martin Suchan.

Na této první schůzi proběhlo nejdříve obecné představení jednotlivých členů a volba místopředsedy, kterým byl zvolen Zdeněk Hořánek (STAN). Bylo také schváleno pořizování zvukového záznamu z jednání KMP.
Dále probíhala diskuze o statutu komise. K předloženému znění padl i návrh na rozšíření statutu o větu, že komise bude projednávat i jednotlivé kroky a transformace spol. SNEO a.s. Tento návrh prošel v hlasování podporou sedmi hlasů.

Následovala diskuze k jednotlivým bodům v programu, které tu asi není třeba vyjmenovávat.
Za zmínku stojí např. diskuze k prodeji části pozemku parc. č. 53/1 k. ú. Vokovice. Jedná se o stavbu sportovního areálu, která již řadu let částí zasahuje do pozemků města. Komise se zde shodla, že je při prodeji třeba zohlednit faktickou polohu v terénu a historické souvislosti.
Dalším bodem, u kterého nebyla jednoznačná shoda, byl prodej části pozemku parc. č. 1569/109 k. ú. Bubeneč. Jednalo se o prodej části pozemků pro šestidomí, které sousedí s větší momentálně volnou plochou, která by mohla sloužit developerské výtavbě. Doporučení k prodeji nakonec prošlo díky sedmi hlasům.
Nakonec probíhala i diskuze o možném prodeji úzkého pozemku v k.ú. Ruzyně. Zde došlo ke shodě, že prodej tohoto pozemku by mohl vadit plánované výstavbě tramvajové trati a je dobré znát nejdříve názor IPR, zda bude tento pozemek v budoucnu zapotřebí.

Zápis ze zasedání je dostupný ke stažení.

Uživatelský avatar
Martin.Suchan
Místní předsednictvo
Příspěvky: 91
Registrován: 16 úno 2018, 17:15
Profese: Softwarový vývojář
Bydliště: Praha 6
Dal poděkování: 89 poděkování
Dostal poděkování: 119 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Komise majetkové politiky - Praha 6

Příspěvek od Martin.Suchan »

Druhá schůze KMP proběhla 7. března 2019.

V samotném úvodu proběhlo seznámení přítomných členů s hlavními zásadami ochrany osobních údajů v prostředí MČ Praha 6. Následovalo skoro třicet bodů na programu, mezi kterými byly tyto nejzajímavější:

Podrobnou diskuzi vyvolal bod Prodloužení NS na pozemky parc. č. 1300/10 a parc. č. 2221/1 k. ú. Ruzyně. Jedná se o pozemek, který byl M.Č. Praha 6 svěřen za účelem výstavby LDN. Komise nakonec došla k doporučení pokračování NS na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.
Diskuzi vyvolal i bod Odkoupení pozemku parc. č. 473/363 k. ú. Veleslavín. Zde nakonec komise nevydala doporučení z toho důvodu, že pozemek by mělo vlastnit HMP a ne samotná MČ.
Také proběhla diskuze k bodu prodeje pozemků pod garážemi v k.ú. Dejvice, kde doporučení nakonec nebylo schváleno. Taktéž nebylo schváleno doporučení k prodeji pozemku 571/2 ve Střešovicích a 93/1, 93/2, 94, 95 ve Střešovicích.
Za zmínku také stojí návrh Viktora Mahrika na změnu pravidel prodávat i na MČ Praha 6 pozemky ne za znalecký posudek, ale za cenu z cenové mapy tak, jako tomu je při prodeji pozemků na HMP.

Zápis ze zasedání je dostupný ke stažení.

Uživatelský avatar
Martin.Suchan
Místní předsednictvo
Příspěvky: 91
Registrován: 16 úno 2018, 17:15
Profese: Softwarový vývojář
Bydliště: Praha 6
Dal poděkování: 89 poděkování
Dostal poděkování: 119 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Komise majetkové politiky - Praha 6

Příspěvek od Martin.Suchan »

Třetí schůze KMP proběhla 11. dubna 2019 a i tentokráte jsem byl určen jako ověřovatel zápisu.

Na základě dohody po minulé schůzi budou jednání KMP probíhat každý měsíc a začínat již v 17:30. Cílem je, aby se již neopakovala situace z března, kdy bylo k projednání více než 25 bodů a jednání trvalo dlouho do noci.

Na třetí schůzi KMP bylo v programu celkem 8 bodů k jednání. Za zmínku stojí jen některé, třeba prodej/pronájem pozemku pod garáží parc. č. 1514/2 k. ú. Břevnov, kde se jednalo, jak naložit s pozemkem, na kterém město nevyužilo předkupní právo ke garáži dříve v tomto roce. Shoda se našla na řešení nabídnout tento pozemek jen na pronájem.
Druhým zajímavým bodem byl odkup dvou dvanáctin pozemku se stavbou na č. p. 397, Dejvická 34. Jedná se o budovu, kde 3/4 nyní patří městu a kde je již delší dobu snahou města odkoupit i zbylou 1/4. KMP zde po delší diskuzi došla k doporučení odkupu těchto dvou dvanáctin za cenu dle ZP. Jak to bude s poslední dvanáctinou ukáže teprve čas.

Zápis ze zasedání je dostupný ke stažení.

Uživatelský avatar
Martin.Suchan
Místní předsednictvo
Příspěvky: 91
Registrován: 16 úno 2018, 17:15
Profese: Softwarový vývojář
Bydliště: Praha 6
Dal poděkování: 89 poděkování
Dostal poděkování: 119 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Komise majetkové politiky - Praha 6

Příspěvek od Martin.Suchan »

Čtvrtá schůze KMP proběhla 13. května 2019.

Na programu této komise bylo jednak sedm klasických bodů + dva mimořádné.

První mimořádný bod, který byl předřazen z kategorie Různé, bylo téma Duhová kniha, což je dokument popisující investiční záměry v oblasti majetku na MČ P6 v následujících letech. Z rozsáhlé diskuse vyplynulo několik požadavků na důkladnější projednání některých akcí, dále bylo požadováno projednávání investic za přítomnosti radního p. Hořánka.
Druhý mimořádný bod byl návrh Viktora Mahrika na změnu pravidel pro převod nemovitostí na P6 tak, aby byla v souladu s pravidly na HMP. V diskusi se hovořilo, zda prodávat pouze za CM nebo umožnit prodej za ZP. Pravidla na HMP říkají, že prodej by se měl realizovat za cenu minimáně CM, ale na MČ P6 je možné prodávat i za cenu nižší dle ZP. Tento viktorův předložený návrh nakonec komise neschválila.

Následovalo projednání sedmi běžných bodů o prodejích a pronájmech pozemků, na kterém jsem bohužel již nebyl, protože ve stejný čas začínala Komise pro elekronizaci a digitalizaci v jiném patře, kde jsem také členem. Závěry z těchto bodů se lze dočíst v zápise níže.

Zápis ze zasedání je dostupný ke stažení.

Uživatelský avatar
Martin.Suchan
Místní předsednictvo
Příspěvky: 91
Registrován: 16 úno 2018, 17:15
Profese: Softwarový vývojář
Bydliště: Praha 6
Dal poděkování: 89 poděkování
Dostal poděkování: 119 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Komise majetkové politiky - Praha 6

Příspěvek od Martin.Suchan »

Pátá schůze KMP proběhla 17. června 2019 a i tentokráte jsem byl určen jako ověřovatel zápisu.

Na programu této komise bylo jen osm bodů na otázky prodeje, pronájmu či předkupního práva, a celé jednání bylo za hodinu hotové.
Za zmínku z těchto bodů stojí například požadavek na vypůjčení pozemků v Dejvicích pro realizaci Nápadu pro šestku 2018, tento záměr byl schválen, a dále žádost majitelů parcely č. 642/17 a 642/19 k. ú. Dejvice o zpětný odkup městem či zrušení věcného břemene chůze z důvodu chodníku, který vede skrz. Tento požadavek schválen nebyl.

Závěrem padl dotaz, zda bude komise dle svého statutu projednávat i plánovanou restrukturalizaci firmy SNEO. Na toto odpověděl Ing. Lacina, že do srpna by měla být hotova zadaná analýza.

Zápis ze zasedání je dostupný ke stažení.

Uživatelský avatar
Martin.Suchan
Místní předsednictvo
Příspěvky: 91
Registrován: 16 úno 2018, 17:15
Profese: Softwarový vývojář
Bydliště: Praha 6
Dal poděkování: 89 poděkování
Dostal poděkování: 119 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Komise majetkové politiky - Praha 6

Příspěvek od Martin.Suchan »

Šestá schůze KMP proběhla v pondělí 16. září 2019 a i nyní jsem byl určen jako ověřovatel zápisu.

Jednalo se o první schůzi KMP, která se konala po tříměsíční letní pauze od té poslední v červnu, ale i tak se sešlo na programu jen 10. bodů.
Na pořadu schůze byly celkem standardní body jako prodeje pozemku pod garáží, žádosti o výpůjčky či svěření pozemků.
Za zmínku stojí snad jen bod 10., což byla opakovaná žádost o prodej pozemků p.č. 93/1, 93/2, 94, 95 k.ú. Střešovice. O znovuzařazení tohoto bodu se nejprve hlasovalo na samém začátku schůze, samotný prodej ale opakovaně nebyl doporučen.
Příští schůze se bude konat 21.10. 2019 od 17.30 hod.

Zápis ze zasedání je dostupný ke stažení.

Uživatelský avatar
Martin.Suchan
Místní předsednictvo
Příspěvky: 91
Registrován: 16 úno 2018, 17:15
Profese: Softwarový vývojář
Bydliště: Praha 6
Dal poděkování: 89 poděkování
Dostal poděkování: 119 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Komise majetkové politiky - Praha 6

Příspěvek od Martin.Suchan »

Sedmá schůze KMP proběhla v pondělí 21. října 2019 a i nyní jsem byl určen jako ověřovatel zápisu.
Na programu bylo celkem 14 bodů, většinou vcelku nezajímavé věci až na dva body.

Tím prvním byla žádost o svěření pozemku parc. č. 2235/1 k. ú. Dejvice MČ Praha 6. Jedná se o pozemek sousedící s objektem Šatovka v Šáreckém údolí.
Na této žádosti o svěření bylo divné především to, že důvodem pro svěření mělo být vybudování víceúčelového hřiště na fotbal či volejbal.
Prakticky celý tento pozemek je v současné době zarostlý lesem a neumím si moc dobře představit, že by se tento les vykácel a na jeho místě by se vybudovalo hřiště. Žádost o svěření byla nakones 8 hlasy ze 13 schválena.

Druhým bodem, který stojí za zmínku, bylo opakované projednání odkoupení id. 1/6 (2x1/12) pozemků parc. č. 931 a 932 a související budovy v ulici Dejvická. Zde nastala kuriozní situace, protože tento bod byl již dříve projednán jednak na KMP, tak i na zastupitelstvu a bylo schváleno odkoupní tohoto podílu 1/6 pozemku a budovy za cenu 13 333 333 Kč. Jak se ale později zjistilo, tato cena nebyla skutečnou 1/6 z původního ZP, který odhadl celkovou cenu budovy a pozemku na 86 milionů Kč. Někde na počátku zřejmě došlo k aritmetické chybě či překlepu a místo 14 333 333 Kč se v dokumentech pro komisi i zastupitelstvo dostala špatně vypočítaná cena, které si nkdo nevšiml.
Nově tak bylo na této komisi schváleno doporučení odkoupit tento podíl pozemku a budovy za původní správnou cenu 1/6 z původního ZP.

Příští schůze se bude konat 9.12.2019 od 17.30 hod.
Zápis ze zasedání je dostupný ke stažení.

Uživatelský avatar
Martin.Suchan
Místní předsednictvo
Příspěvky: 91
Registrován: 16 úno 2018, 17:15
Profese: Softwarový vývojář
Bydliště: Praha 6
Dal poděkování: 89 poděkování
Dostal poděkování: 119 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Komise majetkové politiky - Praha 6

Příspěvek od Martin.Suchan »

Osmá schůze KMP proběhla v pondělí 9. prosince 2019.
Vzhledem k platnosti nového jednacího řádu komisí a výborů jsem již nebyl ověřovatelem, tím je nyní vždy předseda dané komise nebo výboru.

Program byl tentokráte celkem krátký, jen 8 bodů k projednání včetně jednoho nově zařazeného.
Za zmínku stojí třeba bod 3, ve kterém se řešilo uzavření smlouvy s PRE o nákupu/prodeji pozemků na vybudování nové trafostanice ve Vokovicích pro stavební akci MŠ Vokovická. Jedná se o komplikovaný problém, kde s cílem vybudování nové školky je třeba zajistit i dostatečné parkování dle zákona. Toto parkování je možné zajistit jen na místě aktuální trafostanice a aby se mohla tato trafostanice odstranit, je třeba vybudovat jinou o kousek vedle. Dále také vybudování těchto parkovacích míst vyžaduje i jisté kácení dřevin, se kterým ne všichni jednoduše souhlasí. Na tomto jednání komise bylo dohodnuto odložení do nového vyjádření společnosti PRE.

Dalším zajímavým bodem bylo mimořádné využití předkupního práva na garáž ve Střešovicích s tím odůvodněním, že se jedná o pozemek, kde se do budoucna plánuje s výstavbou školky a je cílem města nemít na tomto pozemku překážky k výstavbě.

Posledním zajímavým bodem byl požadavek na zrušení věcného břemene zajištění povinnosti provozuschopnosti a použitelnosti úkrytu CO v domě v ulici Generála Píky. Vzhledem k tomu, že na sousedním pozemku plánuje SNEO v budoucnu výtavbu bytového domu, se toto břemeno zatím rušit nebue. Komise se také usnesla na zmapování krytů CO, které jsou v KN vedeny jako VB.

Příští schůze se bude konat 20.1. 2020 od 17.30 hod.
Zápis ze zasedání je dostupný ke stažení.

Uživatelský avatar
Martin.Suchan
Místní předsednictvo
Příspěvky: 91
Registrován: 16 úno 2018, 17:15
Profese: Softwarový vývojář
Bydliště: Praha 6
Dal poděkování: 89 poděkování
Dostal poděkování: 119 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Komise majetkové politiky - Praha 6

Příspěvek od Martin.Suchan »

První schůze KMP v roce 2020 proběhla v pondělí 20. ledna 2020.

Na programu bylo jen cca 8 bodů přičemž zajímavé byly jen tyto dva:

První byla žádost o prodej pozemku pod domem na Hradčanech, kde cena dle ZP dosahovala jen cca 40 % ceny dle Cenové mapy. Bohužel, dle pravidel prodeje pozemků na Praze 6 je OK prodávat pozemky i za takto výrazně nižší ceny. Návrh na prodej byl tak komisí i přes odpor zástupců Pirátů schválen. Pokud by probíhal prodej dle CM, město by získalo prodejem o několik milionů Kč více.

Druhým bodem, který vyvolal rozsáhlou diskuzi, byla žádost o svěření několika pozemků ve Střešovicích na rohu ulice Na Petřinách a Pod Novým lesem. Zde má Praha 6 v dlouhodobém cíli vybudovat víceúčelovou sportovní halu, nicméně polovinu potřebných pozemků zde vlastní developer AMR Group, který je před dvěma lety koupil od ČVUT prostřednictvím firmy SNEO. Je otázkou, proč ty pozemky tehdy nekoupilo rovnou město, jak tento prodej probíhal, za kolik to nyní bude chtít prodat AMR Group městu zpět a podobně. Na toto téma proběhla i rozsáhlá diskuze na následném zastupitelstvu v únoru.

Příští schůze se konala 9. 3. 2020 od 17.30 hod.
Zápis ze zasedání je dostupný ke stažení.

Odpovědět

Zpět na „Zastupitelstvo - Praha 6“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů