(Ne)legálnost procesu pověření Mgr. Švarce (SPD) dočasným zastupováním ředitele městské policie v Jablonci nad Nisou

Moderátoři: Ondrej.Kolek, Koordinatori, PKS Liberecky kraj, PMS Jablonec nad Nisou

Odpovědět
Uživatelský avatar
Lukas.Lev.Cervinka
Příznivec Pirátů – Praha
Příspěvky: 388
Registrován: 22 pro 2017, 16:03
Profese: ústavní právník
Bydliště: Praha
Dal poděkování: 286 poděkování
Dostal poděkování: 673 poděkování
Kontaktovat uživatele:

(Ne)legálnost procesu pověření Mgr. Švarce (SPD) dočasným zastupováním ředitele městské policie v Jablonci nad Nisou

Příspěvek od Lukas.Lev.Cervinka »

Předseda MS Jablonec nad Nisou Ondra Novosad mě 19. 2. po jednání kontrolního výboru vyzval, abych založil zde na fóru vlákno k prodiskutování našeho postoje k možné nelegálnosti pověření Mgr. Švarce (SPD) dočasným zastupováním ředitele městské policie v Jablonci nad Nisou.

Vzhledem k tomu, že se touto věcí zabýval na svém jednání kontrolní výbor, jehož jsem členem, přikládám svůj zápis z tohoto jednání týkající se předmětného bodu. Má snaha vyjasnit, zdali byl proces zákonný, či nikoli, vzbudila po jednání kontrolního výboru mezi našimi zastupiteli, z níže uvedených důvodů, bouřlivou reakci, při které, žel, došlo i na osobní útoky a útoky na mou rodinu. Byl jsem obviněn ze selfproma, založeného na autistické opozici, což, připouštím, ani nevím, co vlastně je. V každém případě plně respektuji právo našeho zastupitelského klubu zvolit si do kontrolního výboru zástupce, který bude lépe odpovídat jeho požadavkům, jelikož já neuznávám představu, že kontrolní výbor je orgán oposice, zejména, máme-li v něm jakožto koalice většinu 6 z 11 hlasů.

Zde tedy text zápisu z jednání kontrolního výboru ze dne 19. 2., včetně osvětlení předmětného právního problému:

Městskou policii v Jablonci nad Nisou vede od začátku února přímo primátor Bc. Milan Kroupa (ANO) a to poté, co odešel předchozí ředitel a výběrové řízení na nového nebylo ještě ukončeno (mělo by být zhruba v polovině března). V tom by nebylo nic zvláštního a jedná se nejen o situaci zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, předvídanou, ale i o celkem běžnou praxi. Nejistotu vzbudilo až pověření zastupitele Mgr. Michala Švarce (SPD) dočasným zastupováním ředitele městské policie. V tomto ohledu totiž panuje nejednotnost právního názoru, zdali primátor zvolil procesně bezvadný postup, a nebo nikoli. Zákon o obecní policii totiž ve svém § 3 říká:
  1. Obecní policii řídí starosta nebo jiný člen zastupitelstva obce pověřený zastupitelstvem obce.
  2. Na návrh osoby podle odstavce 1 zastupitelstvo obce může pověřit plněním některých úkolů při řízení obecní policie určeného strážníka. Podmínkou pověření určeného strážníka je předložení negativního lustračního osvědčení podle zákona upravujícího některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích.
V praxi to tedy znamená, že zákon počítá jen s 3 možnostmi řízení městské policie:
  • policii řídí přímo primátor,
  • policii řídí člen zastupitelstva pověřený zastupitelstvem,
  • policii řídí primátor nebo člen zastupitelstva pověřený zastupitelstvem a některé úkoly při řízení obecní policie plní strážník, pověřený zastupitelstvem.
Interpretační problém, před kterým jsme se ocitli je ten, že primátor pověřil Mgr. Švarce zastupováním ředitele, tj. výkonem řídící funkce, avšak bez pověření zastupitelstvem. Na jedné straně stojí argument, že městskou policii řídí stále primátor a na druhé, že Mgr. Švarc jakožto dočasný zástupce ředitele, vykonává některé úkoly při řízení městské policie a tedy by měl být pověřen zastupitelstvem.

Tento bod podle mě jasně ukazuje odlišný přístup Pirátů k politice. Mgr. Pavel Žur (Nová budoucnost pro Jablonec), člen kontrolního výboru, se žertem zeptal, proč na tuto procesní nejasnost upozorňuji já Pirát, když jsme jako strana v Radě. Odpověď je jednoduchá: Pokud je nejasnost o správnosti postupu ať už našeho nebo koaličního zastupitele, Piráti mají být první, kteří se budou snažit věc otevřeně vyjasnit a případný nedostatek napravit. Nikdo není neomylný a každý, kdo měl kdy co dočinění s jakýmkoli zákonem ví, že co právník, to jiný názor (a jako právník to mohu z vlastní zkušenosti potvrdit). To však není důvod pro to, abychom věc zametli pod koberec. Jako Piráti hlásáme transparentnost a vždy s ní začínáme sami u sebe.

Současný zastupující ředitel bude ve funkci jen cca do poloviny března, kdy by mělo být ukončeno výběrové řízení na pozici ředitele městské policie. Mgr. Švarc se do tohoto výběrového řízení nepřihlásil. Mohl jsem se tedy rozhodnout věc smést ze stolu s tím, že za chvíli přejde. Tomu je ale důležité říci jasné ne! Nejen kvůli současnému zastupujícímu řediteli z SPD, ale také do budoucna, abychom věděli, zdali je takovýto postup v pořádku, či nikoli. Pokud jsme někde jako koalice procesně pochybili, tak se k tomu, podle mého názoru, musíme postavit čelem a nedostatek napravit. Nesmíme se vymlouvat, že Mgr. Švarce pověřil primátor z koaliční strany, a ne Rada jako celek. Je to primátor, který je z naší koalice a jako koalice máme společnou odpovědnost.

A v tom je pro mě další rozdíl mezi Piráty a jinými politickými stranami. Každý si pamatujeme, že kdykoli nějaká vládní koaliční strana v něčem pochybila, její koaliční partneři se na ni vrhli jako supi, místo toho, aby se snažili společně věc vyřešit a problém ku prospěchu občanů vyřešit. Piráti ale dělají politiku nikoli proto, aby se mohli hádat s jinými stranami a navzájem se s nimi okopávat, ale aby přispěli ke změně k lepšímu, aby konečně byl slyšet hlas i těch, kteří jsou ostatními ignorování, aby politika nesloužila politikům, ale občanům. Možná to zní jako idealistická vize, ale já věřím, že společnost potřebuje vizi, ke které může směřovat a nepodlehnout politikům, kteří ji přesvědčují, že by se měla spokojit s každodenní dřinou a nespravedlností.

Z výše uvedených důvodů jsem nemohl jinak, než se k věci postavit čelem a skrze kontrolní výbor iniciovat podnět k právnímu oddělení magistrátu, aby kontrolnímu výboru na celou věc sdělit svůj oficiální názor a abychom se jako výbor případně mohli obrátit na Ministerstvo vnitra, jakožto dozorový orgán nad obcemi, s žádostí o metodický výklad celého procesu jmenování, abychom nejen měli jistotu, že celý proces byl bez jakýchkoliv právních vad a nedostatků, ale že v budoucnu se těmto právním nejasnostem při výkladu zákona vyhneme. Tento můj krok podpořilo 9 členů z 11 (počítaje i mě) kontrolního výboru, včetně všech zástupců koaličních partnerů ANO a Společně pro Jablonec.

Na závěr je třeba přidat ještě vyjasňující doušku:
Celá věc týkající se městské policie byla hojně diskutována mezi Piráty, avšak nebylo k ní přijato ze strany Místního sdružení Jablonec nad Nisou žádné oficiální usnesení.

O mém úmyslu věc projednat v rámci kontrolního výboru, který je k tomuto určen zákonem, byl s více než týdenním předstihem informován člen našeho zastupitelského klubu, žel se to prý nedostalo k dalším jeho členům.

Ze strany několika členů Pirátské strany, zejména pak předsedy místního sdružení, byla vyjádřena potřeba věc na kontrolním výboru probrat a vyjasnit. A to s podmínkou, že o tom bude zastupitelský klub vědět. Žel se zdá, že z důvodů mně nejasných, k žádné komunikaci mezi předsednictvem místního sdružení a zastupitelským klubem nedošlo.

V noci po jednání kontrolního výboru jsem byl předsedou místního sdružení, po jeho dohodě se zastupitelským klubem, vyzván, abych “to vnitro stopnul” a “oznámil panu Oklamčákovi (tajemník kontrolního výboru), že to bylo zbytečné a unáhlené a že všechny informace už máme”. Přímo zde cituji, aby nedošlo k nějakému nedorozumění či desinterpretaci.

Přání předsedy a zastupitelského klubu splnit nedokáži, a nechci. Prvně proto, že demokratická kontrola je Pirátské straně vlastní a vyjasnění si, jestli došlo k nezákonnému postupu, nebo ne, není otázkou koalice vs oposice, za druhé nemohu splnit nesplnitelné - na Ministerstvo vnitra se kontrolní výbor zatím neobrátil, pouze požádal právní oddělení Magistrátu statutárního města Jablonec nad Nisou o jeho právní názor.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Lukas.Lev.Cervinka za příspěvky (celkem 2):
Daniela.Weissova, Jana.Schlegelova
Lukáš Lev Červinka
analytik Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky
doktorand na katedře ústavního práva Právnické fakulty UK a na Fakultě ekonomie University Ca' Foscari v Benátkách

Twitter: @CervinkaLev / Facebook: Lukas.L.Cervinka

Uživatelský avatar
Ida.Chuchlikova
Člen KS Liberecký kraj
Příspěvky: 324
Registrován: 10 lis 2016, 18:15
Profese: Architektka se slabostí k územním plánům
Bydliště: Jablonec nad Nisou
Dal poděkování: 396 poděkování
Dostal poděkování: 254 poděkování

Re: (Ne)legálnost procesu pověření Mgr. Švarce (SPD) dočasným zastupováním ředitele městské policie v Jablonci nad Nisou

Příspěvek od Ida.Chuchlikova »

Lukáši,
bohužel píšeš pouze část z toho, co se stalo. Podat dotaz v kontrolním výboru jsme probírali v akční skupině na facebooku ( do včerejšího večera toto vlákno viděli 4 lidi - Pavel Pažout, já, ty a Ondřej Novosad), požádala jsem tě v něm o tvůj názor společně s tím i o to, abychom toto téma probrali nejprve se zastupitelským klubem. To se nestalo. Aniž bys dal informaci k tomu, že kontrolní výbor zasedá již v úterý, přednesl si svůj podnět, aniž bys měl zpětnou reakci z klubu, který informaci od tebe neměl (bohužel se k němu nedostala, což je problém, který bychom měli řešit všichni a pojďme to vyřešit co nejdříve).

Dohoda nad vnitřní komunikací, která vzešla jako konsenzus z jednání předsednictva a zastupitelského klubu (vzhledem k tomu, že všchni v našem klubu nejsou Piráti), byla taková, že podněty pro zastupitelský klub posíláme místopředsedkyni Veronice Vavřinové - která má na starosti administrativu a ta dotaz pošle všem zastupitelům. Pokud s nimi chceme jednat přímo, tak s částí z nich můžeme přes forum, nebo emaily, které máme všichni, protože na ně společně dostáváme všichni pozvánky na setkání místního sdružení.

Udělal si něco, aby sis byl jistý, že o tom klub ví? Stačilo se zeptat (i Vladimíra, jestli to zvládl s ostatními probrat), jestli byla informace předaná a jestli o tom zastupitelský klub ví. V tom tkví celý problém. Bouřlivé reakce vytrháváš z kontextu - já jsem je četla jako součást delšího textu, kde byla i řada dalších informací, které se tohoto tématu týkaly, bohužel v tvém textu jsem je již neobjevila.

Pojďme na místo neúplných informací, které se nedostanou ke všem spolupracovat na tom, abychom věděli, co děláme.
viewtopic.php?f=989&t=46208
Prosím, abys doplnil termíny jednání kontrolního výboru. A především se vzájemně informoval i se zastupitelským klubem tak, aby byli všichni v obraze korektně, ale sám si na facebook psal, že příště rozešleš informaci všem.

Máme pravidelná setkání s MS.
Výstupy jednání předsednictva s klubem jsou na fóru.

Nehledě na to, že je problematika městské policie důležitá a měli bychom mít jistotu, že je vše v pořádku.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Ida.Chuchlikova za příspěvek:
Veronika.Vavrinova
email: ida.chuchlikova@pirati.cz
tel: +420 776747881

Uživatelský avatar
Lukas.Lev.Cervinka
Příznivec Pirátů – Praha
Příspěvky: 388
Registrován: 22 pro 2017, 16:03
Profese: ústavní právník
Bydliště: Praha
Dal poděkování: 286 poděkování
Dostal poděkování: 673 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: (Ne)legálnost procesu pověření Mgr. Švarce (SPD) dočasným zastupováním ředitele městské policie v Jablonci nad Nisou

Příspěvek od Lukas.Lev.Cervinka »

Ido,

přes FB jste mě s Ondrou (jakožto předseda MS) kontaktovali (označili v diskusi) s tím, že je třeba věc projednat na KV a Ondra slíbil, že o věci informuje zastupitelský klub. Je tedy zajímavé, že se přikládá za vinu mně, že tento svůj vlastní slib nesplnil. Jak jsem psal výše, Vladimír (člen zastupitelstva) o mém záměru probrat o na KV věděl, proč neinformoval zastupitelský klub o tom, co se bude projednávat na KV, nevím. Sám jsem v e-mailu, který jsem mu zasílal asi 8 dní před jednáním KV žádal, aby byla možnost získat zpětnou vazbu klubu k věcem na KV a mít od nich informace o tom, co se na magistrátu děje, jaká jsou problemtická témata a co by klub chtěl, aby se na KV probralo. Bez reakce.

Termíny jednání kontrolního výboru jsou veřejně dostupné na webu města. A rozhodně tak nejsou našemu zastupitelskému klubu utajeny (viz. web města.

Jak jsem řekl, budu obesílat přes mail hromadně celý zastupitelský klub a členy MS. S každou věcí. Evidentně jedině tak bude šance, že se vyhnu kritice, že jsem jednal na vlastní pěst a nikoho o ničem neinformoval. Koneckonců i návrh zápisu z KV jsem poslal všem, nikdo jej v dokumentu neokomentoval, jen se mi vrátila v odpověď hromádka mailů s dost osobními útoky, ve které o problematice městské policie nebylo ani slovo. Na to bych rád řekl, že se hodlám do budoucna účastnit jen věcné diskuse a to diskuse otevřené.

Je smutné, že problematice městské policie, tj. obsahu tohoto vlákna, jsi věnovala jen jednu větu na konci.
Lukáš Lev Červinka
analytik Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky
doktorand na katedře ústavního práva Právnické fakulty UK a na Fakultě ekonomie University Ca' Foscari v Benátkách

Twitter: @CervinkaLev / Facebook: Lukas.L.Cervinka

Daniela.Weissova
Republikový výbor
Příspěvky: 848
Registrován: 19 čer 2014, 11:48
Profese: dramaturg
Bydliště: Turnov, 5.května 26
Dal poděkování: 1322 poděkování
Dostal poděkování: 536 poděkování

Re: (Ne)legálnost procesu pověření Mgr. Švarce (SPD) dočasným zastupováním ředitele městské policie v Jablonci nad Nisou

Příspěvek od Daniela.Weissova »

Zdravím,
je jasné, že komunikace musí fungovat. Ale jinak na tom, co Lukáš udělal nevidím nic nepirátského, natož proti pirátského. Tím spíš, když se pod to podepsali i koaliční partneři. A ještě bych to prodala, protože dobrý bod :)
Tito uživatelé poděkovali autorovi Daniela.Weissova za příspěvky (celkem 2):
Jana.Schlegelova, Lukas.Lev.Cervinka
Daniela Weissová
2.místopředsedkyně PKS
Liberecký kraj
členka RV

Uživatelský avatar
Ida.Chuchlikova
Člen KS Liberecký kraj
Příspěvky: 324
Registrován: 10 lis 2016, 18:15
Profese: Architektka se slabostí k územním plánům
Bydliště: Jablonec nad Nisou
Dal poděkování: 396 poděkování
Dostal poděkování: 254 poděkování

Re: (Ne)legálnost procesu pověření Mgr. Švarce (SPD) dočasným zastupováním ředitele městské policie v Jablonci nad Nisou

Příspěvek od Ida.Chuchlikova »

Daniela.Weissova píše:
20 úno 2019, 22:18
Zdravím,
je jasné, že komunikace musí fungovat. Ale jinak na tom, co Lukáš udělal nevidím nic nepirátského, natož proti pirátského. Tím spíš, když se pod to podepsali i koaliční partneři. A ještě bych to prodala, protože dobrý bod :)
Dádo, ale tady není spor o ne/pirátství.

Za mě je to vyřešeno.
Lukáš příště napíše zastupitelům, tak aby o tom věděli s předstihem.
To, že budeme mít jasno, jestli je jmenování zástupce ředitele v pořádku, je za mě dobře.
Zastupitelský klub prosil, aby to probíhalo přes Veroniku Vavřinovou, která email rozešle, neb je těch emailů neskutečně mnoho a od Veroniky je větší pravděpodobnost, že to nezapadne.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Ida.Chuchlikova za příspěvek:
Daniela.Weissova
email: ida.chuchlikova@pirati.cz
tel: +420 776747881

Uživatelský avatar
Lukas.Lev.Cervinka
Příznivec Pirátů – Praha
Příspěvky: 388
Registrován: 22 pro 2017, 16:03
Profese: ústavní právník
Bydliště: Praha
Dal poděkování: 286 poděkování
Dostal poděkování: 673 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: (Ne)legálnost procesu pověření Mgr. Švarce (SPD) dočasným zastupováním ředitele městské policie v Jablonci nad Nisou

Příspěvek od Lukas.Lev.Cervinka »

Ida.Chuchlikova píše:
20 úno 2019, 23:08

Za mě je to vyřešeno.
Ahoj,
znamená to tedy, že už zastupitelský klub a předsednictvo je pro, aby se to vyjasnilo a přes kontrolní výbor vyřešilo? Pokud je to tak, tak jsem za to jen rád...
Tito uživatelé poděkovali autorovi Lukas.Lev.Cervinka za příspěvek:
Daniela.Weissova
Lukáš Lev Červinka
analytik Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky
doktorand na katedře ústavního práva Právnické fakulty UK a na Fakultě ekonomie University Ca' Foscari v Benátkách

Twitter: @CervinkaLev / Facebook: Lukas.L.Cervinka

Uživatelský avatar
Ida.Chuchlikova
Člen KS Liberecký kraj
Příspěvky: 324
Registrován: 10 lis 2016, 18:15
Profese: Architektka se slabostí k územním plánům
Bydliště: Jablonec nad Nisou
Dal poděkování: 396 poděkování
Dostal poděkování: 254 poděkování

Re: (Ne)legálnost procesu pověření Mgr. Švarce (SPD) dočasným zastupováním ředitele městské policie v Jablonci nad Nisou

Příspěvek od Ida.Chuchlikova »

Lukas.Lev.Cervinka píše:
21 úno 2019, 09:27
Ida.Chuchlikova píše:
20 úno 2019, 23:08

Za mě je to vyřešeno.
Ahoj,
znamená to tedy, že už zastupitelský klub a předsednictvo je pro, aby se to vyjasnilo a přes kontrolní výbor vyřešilo? Pokud je to tak, tak jsem za to jen rád...
Lukáši, já píšu pouze za sebe. Klub má svého předsedu, ber to tak, prosím, i do budoucna. Nechť v tom není zmatek. Reagovala jsem proto, že jsem byla ten, kdo požádal o tvůj názor.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Ida.Chuchlikova za příspěvky (celkem 2):
Lukas.Lev.Cervinka, Daniela.Weissova
email: ida.chuchlikova@pirati.cz
tel: +420 776747881

Uživatelský avatar
Lukas.Lev.Cervinka
Příznivec Pirátů – Praha
Příspěvky: 388
Registrován: 22 pro 2017, 16:03
Profese: ústavní právník
Bydliště: Praha
Dal poděkování: 286 poděkování
Dostal poděkování: 673 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: (Ne)legálnost procesu pověření Mgr. Švarce (SPD) dočasným zastupováním ředitele městské policie v Jablonci nad Nisou

Příspěvek od Lukas.Lev.Cervinka »

Ida.Chuchlikova píše:
21 úno 2019, 10:21
Lukas.Lev.Cervinka píše:
21 úno 2019, 09:27
Ida.Chuchlikova píše:
20 úno 2019, 23:08

Za mě je to vyřešeno.
Ahoj,
znamená to tedy, že už zastupitelský klub a předsednictvo je pro, aby se to vyjasnilo a přes kontrolní výbor vyřešilo? Pokud je to tak, tak jsem za to jen rád...
Lukáši, já píšu pouze za sebe. Klub má svého předsedu, ber to tak, prosím, i do budoucna. Nechť v tom není zmatek. Reagovala jsem proto, že jsem byla ten, kdo požádal o tvůj názor.
Proto jsem se ujišťoval. ;) Doufám tedy, že se tu nakonec někdo se svým pohledem do diskuse zapojí. Rád bych, aby se téma věcně někam posunulo. Proto jsem také hodil odkaz na toto vlákno do pracovních skupin na FB a všem zastupitelům a členům MS Jablonec do mailu s prosbou o vyjádření se.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Lukas.Lev.Cervinka za příspěvek:
Daniela.Weissova
Lukáš Lev Červinka
analytik Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky
doktorand na katedře ústavního práva Právnické fakulty UK a na Fakultě ekonomie University Ca' Foscari v Benátkách

Twitter: @CervinkaLev / Facebook: Lukas.L.Cervinka

Jan.Lehky
Místní předsednictvo
Příspěvky: 128
Registrován: 26 čer 2013, 09:48
Profese: inspektor ČIŽP
Bydliště: Jablonec nad Nisou, 46601
Dal poděkování: 139 poděkování
Dostal poděkování: 109 poděkování

Re: (Ne)legálnost procesu pověření Mgr. Švarce (SPD) dočasným zastupováním ředitele městské policie v Jablonci nad Nisou

Příspěvek od Jan.Lehky »

Ve zkratce, s navrhem Lukase a s usnesením KV souhlasím, komunikace vazla.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jan.Lehky za příspěvky (celkem 2):
Lukas.Lev.Cervinka, Daniela.Weissova
Hladká řeč a vtíravé chování jsou zřídka částí dobra.

Odpovědět

Zpět na „Místní fórum Jablonec nad Nisou“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů