Povolební dění v Jablonci

Moderátoři: Ondrej.Kolek, KoKS Liberecký kraj, PKS Liberecký kraj, Odbor LbK - administrativni, PMS Jablonec nad Nisou

Pravidla fóra
  • Toto je veřejné fórum. Stanoviska nevyjadřují názor Pirátů, pokud nebyla schválena příslušnými orgány.

  • V anketách mohou hlasovat i Registrovaní příznivci. Ankety proto nelze v žádném případě považovat za závazná hlasování.

  • Toto fórum je viditelné pro návštěvníky bez přihlášení. Dodržujte pravidla slušné komunikace.

  • Moderátorem tohoto fóra je místní předsednictvo.

Uživatelský avatar
Jarmila.Valesova
Návštěvník – nepatří k Pirátům
Příspěvky: 123
Registrován: 20 bře 2018, 09:40
Profese: ekonom
Dal poděkování: 67 poděkování
Dostal poděkování: 226 poděkování

Re: Povolební dění v Jablonci

Příspěvek od Jarmila.Valesova »

Dění tohoto týdne:
V pondělí 8.11. se Vladimír Opatrný, Jan Polák a David Mánek se setkali v atletické hale na Střelnici s panem Františkem Špotákem a panem Miroslavem Ruckým. Seznámili se s prací sportovní komise a dále probírali koncepci sportu do roku 2020 (m.j. projekt vrhačského sektoru a projekt nafukovací haly na Střelnici/u Městské haly).
V úterý 9.11. jsem se sešla se Štěpánem Matkem a probírali jsme přípravu na ustavující zastupitelstvo. Dále jsme se sešli v rámci zastupitelského klubu. Řešili jsme přípravu na koaliční jednání 7.11. (gesce radních, řešení dopravy, řešení vztahů Grepa-město).
Ve středu 7.11. proběhlo koaliční jednání. Probírali jsme program ustavujícího zastupitelstva, které proběhne 15.11. Vznesli jsme požadavek na veřejnou volbu vedení města, který byl koaličními partnery přijat. Dále nás kandidáti na pozice náměstků informovali o proběhlých jednáních v uplynulém týdnu. Jakub Chuchlík nás seznámil s projekty v oblasti rozvoje, které aktuálně hoří a je třeba se s nimi zabývat obratem po ustanovujícím zastupitelstvu: soutěžní workshop na Anenské náměstí, projekt úpravy ulice Poštovní a okolí, úpravy Dolního náměstí a cyklopruhy Palackého a související prostranství. Dále jsme řešili složení redakční rady jabloneckého měsíčníku. Kromě zástupců koaličních stran jsme navrhli i účast odborníků. Diskutovali jsme i gesce radních (sport, kultura a.j.). Probírali jsme řešení dopravní obslužnosti od ledna 2019. Probírali jsme také řešení vztahů Grepa-město.
Ve čtvrtek 8.11. jsme se sešli v rámci zastupitelského klubu a probírali jsme sestavení agendy pro řešení v oblasti sportu, kultury a destinačního managementu.
Jejím sestavením se budou zabývat Honza Polák a Jarda Šída.
V pátek 9.11. se sešli Jakub Chuchlík, Vladimír Opatrný a Jan Picko a Milan Kroupa s redaktorem Jabloneckého měsíčníku Jiřím Endlerem. Seznámili se s procesem vzniku měsíčníku, prací redaktora a úlohou redakční rady. Dohodli se na přípravě naší agendy pro prosincové číslo.
Krásný víkend
Jan.Polak
Místní předsednictvo
Příspěvky: 240
Registrován: 20 bře 2018, 18:27
Profese: strategie a transformační leadership
Dal poděkování: 417 poděkování
Dostal poděkování: 245 poděkování

Re: Povolební dění v Jablonci

Příspěvek od Jan.Polak »

doplňuji ještě schůzky, kterých jsem byl účasten:
29.10. jsem byl s Davidem Mánkem, Vladimírem Opatrným, Jardou Šídou a Standou Říhou za jednatelem firmy Sport sro panem Maturou, který nás seznámil s jeho pohledem na situaci ve sportu v Jablonci. Zjistili jsme, že pan Matura se ještě nechystá do důchodu, jak nám bylo předtím prezentováno. Nicméně p Matura řekl, že pokud by se situace na radnici neměnila, odešel by. Teď s nadějí očekává, jak začne pracovat nové vedení města. Ukázal nám několik svých projektů na sportoviště, které by rád realizoval.
31.10. jsme byli s Davidem Mánkem, Vladimírem Opatrným a Jardou Šídou na radnici za paní Rýžakovou a panem Kubschem. Získali jsme "Plán rozvoje sportu" na roky 2018-2020, seznámili se obecně se situací v oblasti sportu z pohledu úředníků na radnici. Probírali jsme i akci Olympiáda dětí a mládeže, která se uskuteční v Liberci a Jablonci v roce 2019. Probírali jsme fungování ohledně dotačních programů. Pan Kubch nám sdělil, že cca 85% jeho pracovního času zabere právě agenda dotací. V Jablonci není osoba, která by se zabývala strategií rozvoje sportu. Proto to "lepí" paní Rýžaková. Naštěstí máme v Jablonci takto schopnou úřednici, nicméně toto vnímám jako zásadní problém, neboť strategii a vize by dle mého měli určovat politici, případně komise, která se doposud věnovala především rozdělování dotací (což je správně, nicméně to není vše, čím by se mohla zabývat). Zároveň jsme se dozvěděli, že komunikace mezi jednotlivými odbory a odděleními na městě nefunguje a toto je třeba též vyřešit. Dále doteď není schválen dotační program na sportovní akce v roce 2019, což bude naše úloha, abychom toto do konce prosince zvládli dotáhnout. V roce 2019 jsou dle pohledu paní Rýžakové a pana Kubsche třeba vyřešit prioritně tyo záležitosti: dotace MŠMT na stavbu judo arény na střelnici, postavit se k zanedbanému areálu Srnčí Důl, který město vykoupilo v roce 2009, vyřešit nevyhovující skate park u bazénu, přístavba tělocvičny u ZŠ Mozartova.
31.10. jsme se dále sešli s Jakubem Chuchlíkem, Janem Zemanem a Petrem Klápštěm, kde jsme probrali potřebu vytvoření týmu, který bude řešit situaci kolem DPMLJ a situace s dopravou (návrh je: Milan Kroupa, Jakub Macek a Jaroslav Šída), shodli se na zrušení dopravního výboru a částečném sloučení příslušné agendy s komisí pro rozvoj plus vytvořením komise nebo pracovní skupiny pro dopravní obslužnost. úkolem bude najít odborníka na zajištení dopravní obslužnosti. Též padla potřeba vytvoření redakční rady.
1.11. jsme se sešli s pirátskými zastupiteli, abychom si předali informace a shrnuli dění a postoje - viz zápis od Jarči
2.11. jsem se sešel s Davidem Mánkem a projednávali jsme, jak nastavit strukturu příslušící pod humanitního náměstka, kam patří tato témata: sport, kultura, cestovní ruch, školství, sociálně právní ochrana dětí, sociální služby, sociální péče, bytová politika. Budeme v těchto schůzkách pokračovat a organizační strukturu optimalizovat. Dali jsme si termín do února 2019, kdy bychom chtěli být s tímto hotovi.
5.11. jsem se sešel s Janem Zemanem a shrnuli jsme potřebu vyjasnit způsob zadávání veřejných zakázek, jmenovitého hlasování a jednacích řádů tak, aby to vyhovovalo potřebám transparetní politiky. Jan Zeman projevil zájem o pomoc se správou majetku města. Dle jeho názoru je též třeba být jako město víc iniciativní při získávání dotací pro město.
6.11. S Davidem Mánkem a Vladimírem Opatrným jsme byli za panem Špotákem a panem Ruckým z AC Jablonec a poslechli si jejich pohled na sport v Jbc. Jejich prioritní témata jsou: výběr místa a stavba nafukovací haly, řešení vrhačského sektoru (asi bychom mohli sehnat dotační titul na kraji), pan Rucký zmínil potřebu ubytování pro sportovce používající atletickou halu, pokud přijedou na soustředění a možnost výdělku na tomto pro město. Dále jsme zjistili, že při prodeji areálu Srnčí Důl byla s TJ LIAZ podesána smlouva na bezplatné využívání sportovišť, která se dnes ukazuje jako problematická v tom, že při nárůstu cen za využití haly již je z finančního hlediska vyčerpaná, zároveň je ale podepsaná na 15 let (do r. 2024) a proto ji LIAZ stále čerpá a město tak přichází o peníze za nájem sportovišť. Též nám bylo řečeno, že z hazardu bylo přislíbeno na sport více peněz, než reálně přišlo. Také údajně dochází k občasnému pronajímání fotbalového stadionu třetím stranám. Bude třeba prověřit, zda je toto v pořádku a případně sjednat nápravu.
7.11. jsme měli koaliční schůzku - viz Jarča
8.11. jsem se sešel s Vladimírem Kopalem a prošel areál na kolečku. Byl jsem obeznámen s historií areálu a související problematikou. Dle pana Kopala většina sportovních organizací ve městě nedostatečně využívá možnosti získávání dotací na sport. Kdybychom dotace efektivněji čerpali, za stejné peníze, které město vynakládá na sport bychom mohli získat víc, protože v případě získání dotace by město platilo například jenom 30% celkové částky na dotyčnou akci.
8.11. jsme se navečer ještě sešli jako pirátské zastupitelstvo - viz Jarča
Uživatelský avatar
Jarmila.Valesova
Návštěvník – nepatří k Pirátům
Příspěvky: 123
Registrován: 20 bře 2018, 09:40
Profese: ekonom
Dal poděkování: 67 poděkování
Dostal poděkování: 226 poděkování

Re: Povolební dění v Jablonci

Příspěvek od Jarmila.Valesova »

Milí piráti, máme za sebou hektický týden.
V pondělí 12.11. jsem se setkala s Ing. Jitkou Hujerovou tajemnicí finančního výboru nad jeho agendou.
V úterý 13.11. proběhlo jednání klubu zastupitelů a koaliční setkání. Probírali jsme přípravu na čtvrteční zastupitelstvo. Mj. finalizovali obsazení výborů.
Ve středu 14.11. proběhlo setkání se zástupci Sport Jablonec ohledně sportovišť: Plavecký bazén, Skatepark a Městská hala. Včetně prohlídky těchto sportovišť.
Následně proběhlo pravidelné setkání MS kde jsme se členy probírali přípravy na ustavující zastupitelstvo, volbu nového předsednictva MS a krajský sněm.
Ve čtvrtek 15.11. proběhlo ustavující zastupitelstvo. Záznam z jednání najdete zde https://www.mestojablonec.cz/cs/samospr ... odech.html
V pátek 16.11. jsme se zúčastnili připomenutí 17. listopadu. Navázalo jednání rady města. Ida jeho obsah krásně shrnula na FB:
Tři ze čtyř bodů programu předložil náš náměstek pro rozvoj Jakub Chuchlik. Jedná se o záměry architektonického řešení území, které ovlivní připravované projekty prodloužení tramvajové trati a realizace dešťové kanalizace (rozvrtaná by byla i bez nás, jde jen o to, jak budou vypadat po dokončení):
1. Křižovatka Poštovní ulice a Budovatelů
2. Anenské náměstí
3. Dolní náměstí
Díky této přípravě zvládneme lépe formulovat požadavky města ke zpracovávané dokumentaci tramvajové trati a hlavně rozšířit technický pohled na řešené úkoly o urbanistická a architektonická témata.
Záměry vznikly během třech týdnů seznamování s agendou a aktuálními projekty, ve spolupráci s radním pro územní a strategické plánování Petrem Klápště a odborem rozvoje. Rada města záměry schválila.

🏴Díky všem za spolupráci, vyplouváme!
Uživatelský avatar
Ida.Chuchlikova
Příznivec Pirátů – Liberecký kraj
Příspěvky: 331
Registrován: 10 lis 2016, 18:15
Profese: Architektka se slabostí k územním plánům
Bydliště: Jablonec nad Nisou
Dal poděkování: 424 poděkování
Dostal poděkování: 264 poděkování

Re: Povolební dění v Jablonci

Příspěvek od Ida.Chuchlikova »

Jarčo, moc ti děkuji za tyhle stručné týdenní informační sumarizace.
Jarmila.Valesova píše: 19 lis 2018, 11:44 Ida jeho obsah krásně shrnula na FB:
Shrnul to Jakub, já tam upravila jen nepatrný, téměř neviditelný detail :).
email: ida.chuchlikova@pirati.cz
tel: +420 776747881
Jan.Polak
Místní předsednictvo
Příspěvky: 240
Registrován: 20 bře 2018, 18:27
Profese: strategie a transformační leadership
Dal poděkování: 417 poděkování
Dostal poděkování: 245 poděkování

Re: Povolební dění v Jablonci

Příspěvek od Jan.Polak »

doplňuji zase jednání, u kterých jsem byl:
12.11. jsme byli s Vladimírem Opatrným a Davidem Mánkem na Střelnici na setkání s pány Michalským a Molitorisem. Bavili jsme se o vytíženosti atletické haly, situaci v areálu Srnčí Důl, počtech členů a akcí, které atletický oddíl TJ Liaz pořádá. Též jsme se orientačně seznámili s ekonomickou a organizační situací v TJ Liaz.
13.11. viz Jarča
14.11. viz Jarča. Jenom pro orientaci doplním, že když jsem se ptal na to, kdy naposledy byla "politická delegace" v plaveckém bazénu na podobné "vizitě", z dotyčných si nikdo na podobnou návštěvu nepamatoval. Připomínám, že tento rok se tu dělala investice v řádu 44 milionů korun.
15.11. viz Jarča
16.11. viz Jarča
Uživatelský avatar
Josef.Kadlecek
Člen KS Praha
Příspěvky: 2136
Registrován: 01 čer 2010, 21:17
Profese: revizní technik elektro, energetik
Bydliště: Bráník, Příkrá x U Háje, dřevěný domeček, P4
Dal poděkování: 1916 poděkování
Dostal poděkování: 1776 poděkování

Re: Povolební dění v Jablonci

Příspěvek od Josef.Kadlecek »

Ondrej.Kolek píše: 11 říj 2018, 17:21 ... Registru lobbistů, kontaktů a schůzek.
...
Přesunuto IMHO sem https://evidence.pirati.cz/
Existuje princip: je hrází pro jakékoli informace, odolává všem argumentům a úspěšně drží lidi ve věčné ignoranci: zavrhnout věc ještě před prozkoumáním
Herbert Spencer, 1820-1903 https://cs.wikipedia.org/wiki/Herbert_Spencer
Za sebe - mám vás všecky rád. Akorát před fanatickými "souložníky teoretiky" mě i u Pirátů naučilo se už mít na pozoru.
Neomylné lidi bez váhání devitalizovat!
Uživatelský avatar
Jarmila.Valesova
Návštěvník – nepatří k Pirátům
Příspěvky: 123
Registrován: 20 bře 2018, 09:40
Profese: ekonom
Dal poděkování: 67 poděkování
Dostal poděkování: 226 poděkování

Re: Povolební dění v Jablonci

Příspěvek od Jarmila.Valesova »

Ahoj všem, posílám shrnutí schůzek minulého týdne.
V úterý 20.11. jsme se sešli s humanitním rezortem nad dotacemi pro společnosti Sport, Eurocentrum, JKIC a Městské divadlo na dok 2019.
Ve středu 21.11. jsem se spolu se Štěpánem Matkem navštívila společnosti Jablonecká Energetická a Technické služby. Seznámili jsme se s portfoliem činností a probírali jsme hospodaření společností. Dále proběhla koaliční schůzka na které jsme probírali finalizace obsazení komisí rady a obsazení řídících a kontrolních orgánů městských společností.
V pátek 23.11. proběhla schůzka našeho zastupitelského klubu. Probírali jsme obsazení dopravní komise a formát výběrových řízení na obsazení řídících orgánů městských společností. Dále jsme navštívili Jablonecké informační a kulturní centrum a seznámili jsme se s portfoliem činností centra.
Odpovědět

Zpět na „Jablonec nad Nisou“