[Rozprava] Koaliční smlouva ZMB 2018 až 2022

Moderátoři: PKS Jihomoravsky kraj, PMS Brno

Uživatelský avatar
Jiri.Ulip
Člen KS Jihomoravský kraj
Příspěvky: 895
Registrován: 02 říj 2013, 23:52
Profese: Growth Technology Architect
Bydliště: Brno - Krpole
Dal poděkování: 5642 poděkování
Dostal poděkování: 1035 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: [Rozprava] Koaliční smlouva ZMB 2018 až 2022

Příspěvek od Jiri.Ulip »

Tomáš mne požádal, abych svoje dotazy Markétě Vaňkové položil sám. Souhlasil jsem, protože to tak bude méně komplikované (oslovil jsem i Roberta Kerndla). Jakmile mi odpoví, dám její odpovědi sem, aby se podle nich mohli zařídit i ostatní. Jen pro úplnost dodávám, že jsem položil ještě jednu otázku, kterou se vlastně dostávám k jádru toho, na co se snažím doptat: "Jaká celková částka náhrad nákladů byla přiznána ve sporech, které jste řešila pro Branson Enterprises Ltd.? Kolik z této částky připadlo vám a kolik klientovi?"
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jiri.Ulip za příspěvek:
Dalibor.Zahora
propagátor otevřených dat, bývalý zastupitel a radní v Brně

Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better.
-- Samuel Beckett

Uživatelský avatar
Jiri.Ulip
Člen KS Jihomoravský kraj
Příspěvky: 895
Registrován: 02 říj 2013, 23:52
Profese: Growth Technology Architect
Bydliště: Brno - Krpole
Dal poděkování: 5642 poděkování
Dostal poděkování: 1035 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: [Rozprava] Koaliční smlouva ZMB 2018 až 2022

Příspěvek od Jiri.Ulip »

Níže jsou shrnuty mé doposud nezodpovězené otázky na Markétu Vaňkovou a odpovědni na ně (v posledním bodě má pravdu, spletl jsem se, členkou Rady se stala až několik týdnů po schválení smlouvy). Zbývá tedy jen jedna otázka na Roberta Kerndla.
1) Pirátský kolega advokát mi poněkud rozšířil povědomí o tom, jak fungují kompenzace advokátů.
1.1 Chtěl bych vás tedy požádat o odhad celkové výše hotových výdajů advokáta a náhrad za promeškaný čas, které vám soud přiznal v rámci vaší spolupráce s Brandson Enterprises Ltd.
1.2 Jaká celková částka náhrad nákladů byla přiznána ve sporech, které jste řešila pro Brandson Enterprises Ltd.? Kolik z této částky připadlo vám a kolik klientovi?
Částku, která byla celkově „přiznána“ soudem nejsem schopna spočítat a i kdybych byla, s ohledem na zákonnou povinnost mlčenlivosti advokáta bych ji nebyla oprávněna sdělovat. Opakuji však, že soudem přiznaná částka není zároveň částkou, která se reálně podařila vymoci. A opětovně opakuji, všechny soudem přiznané částky (jistiny, příslušenství, náklady řízení včetně hotových výdajů), resp. reálně vymožené částky, byly v souladu s občanským soudním řádem příjmem klienta. Já jsem obdržela od klienta námi sjednanou celkovou částku (smluvní odměnu) za poskytnutí právních služeb (bez jakékoli vazby na přiznané a skutečně vymožené částky).
2) Na fóru se živě debatuje o vlastnictví společnosti Brandson Enterprises Ltd., vy sama jste v analýze uvedla, že jste vázáná mlčenlivostí, ale že jste to nebyla vy, osoba vám blízká ani nikdo z osob v Brně politicky činných. V tomto duchu potřebuji znít odpovědi na následující otázky:
2.1 Můžete prosím potvrdit, že víte, kdo byl skutečným majitelem/ovládající osobou společnosti Brandson Enterprises Ltd.?
2.2 Můžete prohlásit, že to nebyl nikdo z osob politicky činných v České republice (ať už v minulosti nebo současnosti)?
2.3 Můžete prohlásit, že to nebyla osoba blízká osobě politicky činné v České republice (ať už v minulosti nebo současnosti)?
Odpovědi mohu shrnout následovně. Mohu potvrdit, že jsem v době převzetí právního zastoupení zjišťovala od osoby, která za společnost jednala, skutečného vlastníka předmětné společnosti. Mohu potvrdit, že to nebyla žádná mně známá osoba politicky činná či osoba jí blízká. Opakovaně uvádím, že vymáhání pohledávek za dlužníky původního věřitele Dopravní podnik Ostrava byla čistě aktivitou advokátní, s výkonem funkce komunální političky to mělo nulovou souvislost.
3) V souvislosti s kauzou Wilson zmíněné v analýze bych se chtěl zeptat, jestl jste se účastnila na 96. jednání Rady městské části Brna-střed konaném 23. 8. 2006 projednání bodu č. 12. Pokud ano, hlasovala jste pro usnesení nebo proti usnesení? Zápis je v příloze pro připomenutí.
Předmětné rady MČ jsem se neúčastnila, neboť jsem v té době nebyla její členkou. (Možná by bylo dobré si informace od kolegů lépe ověřovat).
propagátor otevřených dat, bývalý zastupitel a radní v Brně

Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better.
-- Samuel Beckett

Uživatelský avatar
Jiri.Ulip
Člen KS Jihomoravský kraj
Příspěvky: 895
Registrován: 02 říj 2013, 23:52
Profese: Growth Technology Architect
Bydliště: Brno - Krpole
Dal poděkování: 5642 poděkování
Dostal poděkování: 1035 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: [Rozprava] Koaliční smlouva ZMB 2018 až 2022

Příspěvek od Jiri.Ulip »

A tady je i poslední chybějící odpověď od Roberta Kerndla. Dotazy, které jsem měl, tím jsou tedy nějakým způsobem zodpovězeny. Doufám, že vám odpovědni pomůžou v rozhodování.
Účastnil jste se projednání bodu č. 12 na 96. jednání Rady městské části Brna-střed konaném 23. 8. 2006? Pokud ano, hlasoval jste pro usnesení nebo proti usnesení? Zápis je v příloze pro připomenutí.
Vážený pane Ulipe,
děkuji za Váš dotaz. Dne 23. 8. 2006 jsem se rady městské části Brno – střed účastnil a myslím si, že jsem hlasoval pro návrh usnesení: „RMČ BS na 96. zasedání konaném dne 23. 8. 2006 projednala návrh na dispozici s majetkem a souhlasí s pronájmem nemovitostí p.č. 425/1,2,4,5,6, 426/2,3,4,5 v k.ú. Stránice spol. Wilson Properity s.r.o. za účelem realizace zástavby dle schváleného ÚPmB a urbanistické studie – územně plánovacího podkladu „ÚPP náměstí Míru – podklad pro územní řízení“. Daný bod předkládala tehdejší místostarostka Ing. Marie Stehlíková (KDU – ČSL). Nejednalo se o schválení návrhu smlouvy, pouze o souhlas s pronájmem dle výše uvedeného.
Jedná se o nemovitosti tvořící bývalý vojenský areál. Tyto nemovitosti byly převedeny na město Brno z ministerstva obrany, s tím, že v předmětné smlouvě byly sjednány omezující podmínky pro město Brno (tyto podmínky následně byly soudem shledány neplatnými). Předmětná lokalita byla několik let neudržovaná, což se bohužel ani po 12 letech nezměnilo. S ohledem na tuto skutečnost se městská část Brno – střed, na jejímž území se nemovitosti nacházejí, snažila nalézt řešení ke kultivaci a revitalizaci dané lokality. Proto požádala o svěření předmětných nemovitostí město Brno, k čemuž došlo, dále byla vypracována urbanistická studie – územně plánovací podklad „ÚPP náměstí Míru – podklad pro územní řízení“. Tato urbanistická studie navrhovala v daném místě realizovat polyfunkční stavby s funkcí veřejné vybavenosti – společenské centrum do majetku města dle požadavku městské části, s funkcí obchodu, služeb – zvětšení plochy obchodu potravin, a s funkcí bydlení včetně řešení dopravy. V souladu se vším výše uvedeným byl zveřejněn záměr pronájmu předmětných nemovitostí, a to za účelem realizace zástavby dle schváleného ÚPmB a citované urbanistické studie. Ke zveřejněnému záměru podala žádost společnost Wilson Properity s.r.o., která nabídla na pozemcích ve vlastnictví města provést výstavbu bytového a obchodního komplexu WILSON dle schválené urbanistické studie, kde měla být mimo jiné umístěna nová moderní a větší prodejna potravin společnosti PRAMEN – BRNĚNKA spol. s r.o. (což by asi obyvatelům Masarykovy čtvrti nevadilo), dále prostory pro kulturní sál o výměře cca 350m2 včetně sociálního zařízení a samostatného vchodu. Součástí celého projektu byl závazek budoucího investora vypořádat se s vlastníky pozemků a obchodu „Brněnka“, tak, aby v daném území mohl být vybudován nový park a tramvajová smyčka. Vlastníci a jednatelé společnosti PRAMEN – BRNĚNKA spol. s r.o. s tímto postupem a záměrem souhlasili.
ODS měla řešení daného území ve svém volebním programu, možná i díky tomuto vyhrála v roce 2002 komunální volby. Přesto, že tento bod předkládal koaliční partner, myslím si, že to pro mě nebyla překážka pro daný bod hlasovat. Jsem přesvědčen, že se jednalo o správný krok, který měl vést ke kultivaci a revitalizaci dané lokality (a skutečně si myslím, že je škoda, že do dnešního dne na daném místě roste lebeda).
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jiri.Ulip za příspěvek:
Pavel.Moravec
propagátor otevřených dat, bývalý zastupitel a radní v Brně

Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better.
-- Samuel Beckett

Uživatelský avatar
Marcel.Kolaja
Poslanec Evropského parlamentu
Příspěvky: 4809
Registrován: 14 čer 2010, 15:27
Profese: místopředseda Evropského parlamentu
Bydliště: Brno, Sadová
Dal poděkování: 7227 poděkování
Dostal poděkování: 6675 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: [Rozprava] Koaliční smlouva ZMB 2018 až 2022

Příspěvek od Marcel.Kolaja »

Pozorně jsem vyslechl argumenty všech účastníků rozpravy i členy rozhodčí komise a dospěl jsem k následujícímu rozhodnutí: V hlasování o uzavření navrhované koaliční smlouvy se zdržím.

Proč? Možná překvapivě to není kvůli zpochybňované minulosti koaličních partnerů. Cílem našeho politického snažení je prosadit náš volební program. Myslím si, že koaliční smlouva je velmi dobrá, jak po stránce programového prohlášení, tak po stránce funkcí. Některé části bych sice preferoval jinak (např. rezidenční parkování nebo počet míst v komisích), politika je však o hledání kompromisů a shod s ostatními politickými subjekty. A myslím si, že se vyjednávacímu týmu podařilo najít velmi dobrou shodu s koaličními partnery vůči našemu volebnímu programu. Je pochopitelné, že se naši koaliční partneři s námi neshodnou na některých záležitostech. No, však to také nejsou Piráti. Proto jsme také zakládali novou politickou stranu. Nebylo to však jen z důvodů čistě programových, ale i z důvodů korupčních kauz tehdejších politických subjektů a osob politicky činných. Pakliže tedy čekáme, že se objeví koaliční partner, který je čistý jako lilie, s kterým budeme moci prosazovat náš politický program, jsme odsouzeni na doživotní setrvání v opozici. A to není pozice, s kterou se ztotožňuji. Voliči po nás chtějí, abych prosazovali náš program. Pochopitelně existuje určitá hranice, kterou nelze překročit. Například nechceme spolupracovat s lidmi, kteří byli pravomocně odsouzeni za korupční jednání. Jakkoli nechci obhajovat minulost kteréhokoli z koaličních partnerů, nenalézám důvodu, kterým bych obhájil odmítnutí podpisu předložené koaliční smlouvy na základě jejich minulosti. Koaliční spolupráce není ani manželství ani přijetí osoby za člena strany. Je to o spolupráci na základě odsouhlaseného programu. My zůstáváme Piráty, oni zůstávají ODS.

Proč tedy? Problém vidím v nás samotných. Jakkoli nejsem zrovna přesvědčen o přínosu konceptu veřejné povolební strategie zveřejněné před volbami, faktem zůstává, že před volbami místní fórum Brno schválilo povolební strategii, která obsahuje následující ustanovení:

"Požadujeme zavedení povinnosti otevřených výběrových řízení pro veřejné zakázky v hodnotě nad 100 000 Kč, které jsou zadávány mimo režim Zákona o zadávání veřejných zakázek."

Návrh koaliční smlouvy mezi ODS, KDU-ČSL a Pirátskou stranou však obsahuje následující ustanovení:

"Zavedeme povinnost otevřených výběrových řízení při výběru dodavatele veřejných zakázek malého rozsahu v hodnotě nad 200 000 Kč, vyjma právních a znaleckých činností."

Bohužel, navzdory prodloužené rozpravě a naléhání na rozhodčí komisi jsem nebyl schopen získat oficiální odpověď rozhodčí komise na předběžnou otázku:

https://redmine.pirati.cz/issues/15305

S přihlédnutím ke zde proběhlé diskuzi a k odpovědím jednotlivých členů rozhodčí komise, formuluji svůj názor takto: Volební program je vyslovení našich hodnot a zavazujeme se ho prosazovat způsobem přiměřeným tomu, jak dopadnou volby. Tedy je to současně dokument, z kterého budeme vycházet při vyjednávání o případné koalici. Důležité je, že povolební program nestanovuje podmínky neměnné, nýbrž výchozí. Je pak na zvážení představitelů daného politického subjektu, jak daleko jsou ochotni ze svých hodnot slevit v zájmu jejich prosazení. Povolební strategie je pak dokument, který stanovuje jasné a nepřekročitelné hranice při povolebním vyjednávání. V tomto duchu byla povolební strategie na půdě místního fóra diskutována a tak jsem ji chápal v době, kdy byla projednávána. Pokud bych tvrdil opak, lhal bych.

Pakliže je navrhovaná koaliční smlouva v rozporu s povolební strategií, nemohu hlasovat pro podpis navrhované koaliční smlouvy. Jakkoli mi existence povolební strategie připadá redundantní, místní fórum ji odsouhlasilo a nemyslím si, že je dobrý nápad ohýbat náš názor zrovna podle toho, jak se nám hodí. Takto byla zveřejněna, voliči nás s vědomím jejího obsahu volili a nám nezbývá, než se jí držet. Z tohoto důvodu se zdržím hlasování.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Marcel.Kolaja za příspěvek:
Petr.Springinsfeld
Marcel Kolaja
místopředseda Evropského parlamentu

Uživatelský avatar
Jaroslav.Kamen
Člen KS Jihomoravský kraj
Příspěvky: 121
Registrován: 02 pro 2011, 10:37
Profese: Webový a herní vývojář
Bydliště: Brno - KrPole
Dal poděkování: 373 poděkování
Dostal poděkování: 193 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: [Rozprava] Koaliční smlouva ZMB 2018 až 2022

Příspěvek od Jaroslav.Kamen »

Dávat od koalice ruce pryč ve chvíli, kdy konečně nadešla možnost reálně prosazovat náš program mi přijde možná pohodlné, ale hlavně nezodpovědné jak vůči voličům tak vůči naši vlastní práci, času a energii, kterou jsme politice všichni dosud věnovali. Rozdíl mezi schválenou strategií a koaliční smlouvou bych mi spíše než jako rozpor přijde jako technikálie, z racionálního hlediska navíc naprosto zdůvodnitelná a obhajitelná. Přiznání chyby a přizpůsobení realitě mi nepřijde jako ohýbání názoru - prosazování transparentních veřejných financí - v tom držíme kurz.

Takže i když nejsem nadšený z nedůslednosti v dodržování strategie, s důvěrou v naše zvolené zastupitele, že budou nekompromisně plnit roli "hlídacích psů" v koalici, budu hlasovat pro.
Zastupitel MČ Brno-Královo Pole
Facebook | Twitter| LinkedIn | tel: 608 552 333 | mail: jaroslav.kamen@pirati.cz

Uživatelský avatar
Jiri.Ulip
Člen KS Jihomoravský kraj
Příspěvky: 895
Registrován: 02 říj 2013, 23:52
Profese: Growth Technology Architect
Bydliště: Brno - Krpole
Dal poděkování: 5642 poděkování
Dostal poděkování: 1035 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: [Rozprava] Koaliční smlouva ZMB 2018 až 2022

Příspěvek od Jiri.Ulip »

Důkladně jsem se nad celou situací zamyslel a s nejvyšší pravděpodobností se zdržím. Důvody níže.

Jak jsem psal, koaliční smlouva je výborná a principiálně si myslím, že Piráti mají přijmout zodpovědnost a podílet se na moci. Moje rozhodnutí je tak založeno převážně na interpretaci analýzy. Musím uznat, že část mých pochyb byla rozptýlena odpověďmi, kterých se mi dostalo. Jsem za ně velice vděčný. Nicméně ani přesto si nejsem před sebou schopný obhájit systém vymáhání malých pohledávek za účelem získání nemalých soudních náhrad. Svou roli v tomto systému hraje i advokát, který do fomulářové žaloby investuje vyšší desítky korun, a přesto soud za tuto aktivity přiřkne několika tisícovou kompenzaci anonymní offshore společnosti, která jde na vrub žalovaného. Chápu, že nebyl porušen žádný zákon, ale domnívám se, že u veřejně činných osob je potřeba brát v potaz i etický rozměr.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jiri.Ulip za příspěvky (celkem 3):
Jakub.Sobocik, Pavel.Moravec, Dalibor.Zahora
propagátor otevřených dat, bývalý zastupitel a radní v Brně

Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better.
-- Samuel Beckett

Uživatelský avatar
Tomas.Kolacny
Předseda místního sdružení
Příspěvky: 2809
Registrován: 04 kvě 2012, 01:22
Profese: Zastupitel města Brna
Bydliště: Brno - Židenice
Dal poděkování: 1288 poděkování
Dostal poděkování: 3099 poděkování

Re: [Rozprava] Koaliční smlouva ZMB 2018 až 2022

Příspěvek od Tomas.Kolacny »

Byl jsem požádán o zveřejnění komplexního vyjádření Markéty Vaňkové k vymáhání pohledávek pro Brandson Enterprises Ltd.
Shrnutí kauzy vymáhání pohledávek – obecné – nikoli na vazbu nějaké konkrétní otázky.
V dané věci jsem poskytla velké množství vyjádření a odpovědí na konkrétní otázky, včetně
podrobného exkurzu do právní úpravy odměňování advokáta. Chápu, že se snažíte mé právní
zastoupení v této věci nějakým způsobem uchopit, ale obávám se, že v něm spatřujete něco,
co tam prostě není. Celý příběh je skutečně tak jednoduchý, jak se to snažím opakovaně
vysvětlit.

Jako téměř začínající advokátka (jako samostatná advokátka po složení advokátních zkoušek
jsem působila čtvrtým rokem) jsem dostala nabídku na právní zastoupení spočívající ve
vymáhání pohledávek velkého množství. Tato nabídka byla bez jakékoli vazby na můj výkon
komunální političky i vazby na kohokoli z mého okolí, kdo se politice aktivně věnoval.
Odměnu, která mi byla za tuto práci nabídnuta, jsem pokládala za přiměřenou a byla jsem
ráda, že mám jistotu práce na několik měsíců, resp. let a že mám jistotu dostatečného příjmu.
Nezajímala jsem se o to, jaký příjem z toho bude mít klient, to ostatně nečiním nikdy, navíc
bych to ani reálně nemohla zjistit, protože jsem nevěděla, jaká byla výše úplaty za nabytí
pohledávek, a nedalo se s jistotou předpokládat, jaká bude úspěšnost vymáhání.
Problematické jsou z dnešního pohledu dva aspekty – samotné vymáhání pohledávek a právní
forma klienta.

K vymáhání jako takovému mohu opakovaně uvést, že na začátku stály osoby, které porušily
svoje povinnosti, a i přes opakovanou možnost svoji chybu napravit takto neučinily. Z tohoto
pohledu jsem dle mého názoru tedy stála na správné straně spravedlnosti, byť je pravdou, že
dané osoby následně musely zaplatit několikanásobně více, než činil jejich prvotní dluh
(naprosto v souladu s právní úpravou). Chce – li někdo zpochybňovat morálnost daného
postupu, je to pak i o diskusi morálnosti výkonu advokacie jako takové (dokážu si živě
představit debatu, kterou by vyvolalo zjištění, že jsem v rámci své advokátní praxe obhajovala
vraha). Na druhou stranu je možná škoda, že se v rámci posuzování mého jednání jako
morálního či nemorálního nezajímáte i o jiné kauzy, které jsem ve své advokátní praxi řešila.
K právní formě klienta bych ráda uvedla toto. I já bych byla raději, kdyby mi nabídku na
právní zastoupení za stejných podmínek učinil přímo Dopravní podnik Ostrava, tedy český
subjekt s jasnou vlastnickou strukturou. To se však nestalo. Před tím, než jsem smlouvu
s klientem uzavřela, jsem si ověřovala, že společnost je dle zákona založena a evidována
v příslušném registru, že osoba, která za ní jedná, je k tomuto řádně oprávněna, zjišťovala
jsem skutečného vlastníka, a taktéž jsem samozřejmě ověřovala, že společnost je oprávněným
vlastníkem předmětných pohledávek (což následně bylo potvrzeno i jednotlivými soudy, které
uplatněným žalobám vyhověly). Co se týče ředitele společnosti (následně údajně stíhaného a
odsouzeného) opakuji, že jsem s ním nikdy nejednala, nikdy jsem ho neviděla, o jeho
údajném zatčení mám informace pouze z tisku z roku 2012, kdy jsem společnost již
nezastupovala).

Markéta Vaňková
Tito uživatelé poděkovali autorovi Tomas.Kolacny za příspěvek:
Jiri.Ulip
Tomáš Koláčný
Pirátská strana - předseda místního sdružení Brno
statutární město Brno - náměstek primátorky města Brna a zastupitel městské části Brno-Židenice
tel: +420 736 661 244 e-mail: tomas.kolacny@pirati.cz

Uživatelský avatar
Marketa.Gregorova
Zahraniční odbor
Příspěvky: 788
Registrován: 15 dub 2012, 21:18
Profese: europoslankyňa
Bydliště: Brno
Dal poděkování: 874 poděkování
Dostal poděkování: 2583 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: [Rozprava] Koaliční smlouva ZMB 2018 až 2022

Příspěvek od Marketa.Gregorova »

Ahoj,

položila jsem Markétě Vaňkové tento dotaz, který jse měla předat, tak to teď s odpovědí sdílím i sem:
Existuje jasný doklad, že Markéta Vaňková zastupovala společnost Brandson Enterprises LTD. rovněž v roce 2014 (níže posílám odkaz) viz. citace „Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky Brandson Enterprises LTD., Albert Place, Londýn, zast. JUDr. Markétou Vaňkovou“.

V analýze byla paní Vaňkové položena tato otázka:
Otázka 3. Na svém facebookovém profilu jste 12.10.2018 uvedla, že pro společnost Brandson Enterprises Ltd. jste pracovala v letech 2007-2011. Přitom ještě v roce 2014 jste pro tuto společnost dle Hospodářských novin zajišťovala aukci. Můžete tento rozpor vysvětlit?
Odpověď Markéty Vaňkové: odpověď 3. „Smlouvu o poskytování právních služeb jsem s klientem ukončila ke dni 10. 9. 2011. Poté jsem již nebyla oprávněna provádět žádné další úkony směřující k vymáhání pohledávek klienta, tyto jsem tedy nečinila. Žádnou „aukci“ jsem nezajišťovala (a nebyla jsem oprávněna ji zajišťovat) ani v průběhu poskytování právních služeb. Právní služby spočívaly výlučně ve vymáhání pohledávek bez platného jízdního dokladu. Podávala jsem tedy žaloby, na základě pravomocného soudního rozhodnutí jsem následně dávala návrhy na zahájení exekuce. Exekuci samotnou pak v souladu se zákonem prováděl exekutor.“

Odkaz na dražbu, kde Markéta Vaňková zastupovala Brandson Enterprises je zde https://drazby.exekutorbrno.cz/prubeh-1 ... iCCnszeobg

Chtěl bych poprosit Markétu Vaňkovou, aby tento rozpor vysvětlila – již podruhé. Děkuji.

Její odpověď:
Ahoj Markéto,

moje odpověď:

„Opakovaně uvádím, že jsem právní zastoupení ukončila ke dni 10. 9. 2011. Poté jsem já osobně již žádné kroky jménem klienta nečinila. Nedořešené věci převzal jiný advokát, vymáhání tedy pokračovalo. Nedokážu jednoznačně říci, proč u dražby v rámci oprávněného je uvedeno, že společnost zastupuji já, důvodů to může mít několik. Nejpravděpodobnější vysvětlení je to, že exekuce byla zahájena na základě mého návrhu ještě v době mého zastoupení, exekutor se následně buď nedozvěděl o změně právního zastoupení nebo se o něm sice dozvěděl, ale neopravil si tento údaj. (Pro úplnost – je naprosto běžné, že od návrhu na zahájení exekuce se k dražbě přistupuje až po několika měsících či letech). Případně údaj o právním zastoupení byl převzat z žaloby či soudního rozhodnutí (tento tzv. „exekuční titul“ se exekutorovi vždy předkládá), v těchto dokumentech jsem samozřejmě jako právní zástupce uvedena byla.“

Pěkný večer,

Markéta
Tito uživatelé poděkovali autorovi Marketa.Gregorova za příspěvky (celkem 3):
Pavel.Moravec, Dalibor.Zahora, Jiri.Ulip
Europoslankyňa.
O morálce: OFFTOPICObrázek

Uživatelský avatar
Robert.Cuma
Předseda krajského sdružení
Příspěvky: 1146
Registrován: 05 čer 2012, 11:57
Profese: manažer
Bydliště: Brno
Dal poděkování: 1215 poděkování
Dostal poděkování: 2629 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: [Rozprava] Koaliční smlouva ZMB 2018 až 2022

Příspěvek od Robert.Cuma »

Za mě:

1. vyjednávací tým měl prosadit do koaliční smlouvy co nejvíce z našeho programu. což se podle mě podařilo nad očekávání, i vzhledem k faktu, že koaliční program jako takový nekritizují ani odpůrci stávající koalice. Pokud by se tedy hlasovalo čistě o programové části koaliční smlouvy, není zřejmě co řešit. Řeší se tady ale hlavně to, že část členů nechce, abychom náš program prosadili společně s ODS, přestože jsme si nikdy nezakázali vstoupit s nimi do koalice.

2. jak se dá prosadit program, když máme 6 zastupitelů z 55? jedině tak, že nalezneme většinovou shodu s ostatními stranami. samozřejmě, že je to pragmatické. protože to znamená spolupráci se stranami, které nevolíme. proti kterým se často vymezujeme, a které se vymezují vůči nám. pokud však nefantazírujeme o volebním výsledku přes 50% hlasů, je nutné se smířit s realitou poměrného volebního systému: buď spolupráce s politickou konkurencí a prosazení našeho programu, nebo opozice. jistě - můžeme být konstruktivní opozice a přihodit našich pár nepotřebných hlasů k dobrému koaličnímu návrhu, ale vydávat to za náš úspěch bude velmi problematické. protože fungující většinová koalice pro prosazení svých návrhů opozici v zásadě nepotřebuje.

3. v povolební strategii je uvedeno, že nechceme ve vedení města lidi s korupční minulostí. proto je zde veřejně předložena zpráva analytického týmu, která má asi nejvíc stažení ze všech materiálů, které jsme kdy projednávali.

zpráva nicméně nedoložila korupční minulost nikoho z kandidátů.

4. mám za to, že odmítnutím předložené koaliční smlouvy ze sebe (hlavně ze zastupitelů - vyjednávacího týmu) uděláme nespolehlivé partnery, kteří nevědí, co vlastně chtějí. Bude to extrémně nevýhodná pozice pro jakékoli další jednání. Kdo za nás bude dále jednat?

Uvítal bych, kdyby to v případě odmítnutí koalice byli někteří z odpůrců. Aby měli příležitost pokusit se v praxi postavit politické jednání na tak těžko uchopitelných záležitostech, jako jsou spekulace, nedoložitelná podezření, morální kompasy, pocity, obavy, sympatie atd. Nasypat to do klávesnice doma u kafe není problém, ale zkuste říct partnerovi při jednání do očí:

„Nikdo vám nedoložil žádnou nelegální činnost, přestože se o vás dá dohledat celá řada článků, kde jsou různé spekulace. Přestože jste roky ve veřejných funkcích a konkurence/média se celou dobu snaží vám něco nelegálního prokázat. Z toho usuzujeme, že jste velice obratný, amorální a záludný a ve skutečnosti svou nelegální činnost umíte nejenom výtečně zamaskovat, ale chcete v ní i nadále pokračovat. Jak nám dokážete, že to tak není?“

jistě, dá se "jednat" i takto, ale je to absurdní..

5. Někdo může očekávat, že po odmítnutí této koalice budeme automaticky osloveni vítězem voleb. Já si tím nejsem jistý. Pochybuji, že by členové hnutí ANO toužili absolvovat podobné martyrium s nejistým výsledkem, když existují jiné možnosti. Ať už bude vyjednávací tým jakýkoli, jedna z prvních otázek od dalších stran bude zcela jistě: máte podporu členské základny?
Nevíme.. ale můžeme 3 týdny jednat a pak se uvidí, jak dopadne hlasování...

Berme v potaz, že případná koalice ANO, KDU a ČSSD disponuje pohodlnou většinou a že na velmi podobném půdorysu již byla koaliční smlouva prakticky hotová. Stačí ji znovu vytáhnout ze šuplíku, přeházet gesce a je hotovo. Podle mě je tato varianta rozhodně ve hře a zdá se mi nejpravděpodobnější.

Závěrem chci říct, že jsem rád, že diskutujeme. Nevadí mi, že nejsme názorový monolit. Přijde mi však netaktické, že jsme si v tom nedokázali udělat jasno mnohem dříve. Mohli jsme mít jinou povolební strategii, mohli jsme jí změnit dokonce i po volbách (bylo by to divné, ale dalo se to udělat). Mohli jsme kdykoli odejít od jednacího stolu. Možnosti zkrátka byly, ale nevyužili jsme je.

V tuto chvíli považuji za klíčové, že ať už bude výsledek hlasování jakýkoli, dokáže se s tím „poražená“ strana srovnat. Nemusíme se přece shodnout ve všem na 100%, nejsme v KLDR, ale snad tady není nikdo, komu vadí různost názorů a fakt, že u nás rozhoduje členská základna.

Garantuji vám, že já naše společné rozhodnutí respektovat budu.
Róbert Čuma - předseda KS JmK

Uživatelský avatar
Tomas.Kolacny
Předseda místního sdružení
Příspěvky: 2809
Registrován: 04 kvě 2012, 01:22
Profese: Zastupitel města Brna
Bydliště: Brno - Židenice
Dal poděkování: 1288 poděkování
Dostal poděkování: 3099 poděkování

Re: [Rozprava] Koaliční smlouva ZMB 2018 až 2022

Příspěvek od Tomas.Kolacny »

Oznámení moderátora:
Ukončuji rozpravu.
Hlasování vyhlášeno zde.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Tomas.Kolacny za příspěvek:
Marcel.Kolaja
Tomáš Koláčný
Pirátská strana - předseda místního sdružení Brno
statutární město Brno - náměstek primátorky města Brna a zastupitel městské části Brno-Židenice
tel: +420 736 661 244 e-mail: tomas.kolacny@pirati.cz

Zamčeno

Zpět na „Místní fórum Brno“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů