Zápisy z jednání republikového předsednictva

Republikovému předsednictvu je svěřena moc výkonná a je zároveň statutárním orgánem strany.

Moderátoři: asistent strany, Republikove predsednictvo

Pravidla fóra
Odpovědět
Sarka.Altmanova
Asistent/ka RP
Příspěvky: 273
Registrován: 26 úno 2018, 18:14
Profese: Asistentka Republikového předsednictva
Dal poděkování: 2 poděkování
Dostal poděkování: 103 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Sarka.Altmanova »

Zápis z jednání Republikového předsednictva

Místo konání: Poslanecká sněmovna
Den a čas konání: 28.5. 11:00, přerušeno - pokračování 30.5. 8:30
Přítomni :Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek
Po telefonu :Radek Holomčík, Mikuláš Peksa


Zapisovatel: Šárka Altmanová
Ověřovatel: Mikuláš Peksa

Agenda 28.5.
 1. Zástup vedoucího PO
 2. Proplácení faktur
 3. Eurovolby
  Pokračování 30.5.
 4. Dočasné fungování personálního odboru - návrh Radka Holomčíka
 5. Finanční odbor a připravovaná smlouva na účetní software


1.Zástup vedoucí PO
Radek Holomčík za RP navrhne zastoupení Jany Rohové a návrh předloží RP co nejdříve. Je nutno uzavřít běžící výběrová řízení. Telefon Jany Rohové je dočasně přesměrován na Šárku Altmanovou.

2. Proplácení faktur
Identifikovali jsme chybu v návodu, která způsobuje, že pokud člověk nemá oprávnění, nemůže zadat žádost o proplacení (jelikož nemůže vložit doklad). Další kroky - úprava návodu, je třeba se přidat do žádostí o proplacení. Identifikovali jsme volnou sílu Alberta Dioka, který vypomůže Mírovi Beránkovi na Finančním odboru. Text smlouvy s novou účetní firmou je schválen RV. Až bude smlouva finální předloží jí Jakub RP ke schválení.

3. Eurovolby
Mikuláš potřebuje znát hlavně termín konání CF, kde by se volili kandidáti, od toho se bude odvíjet harmonogram.

Jednání přerušeno do středy 8:30.

Poznámka:
Olga Richterová s Michalem Novákem za Upgrade tým předkládá návrh fungování jednání RP - body na pondělní jednání budou navrhovany asistentce RP vždy do pátku 15:00, Šárka poté zašle program na pondělní jednání, aby byl dostatek času na přípravu a samotné jednání bylo efektivnější. S předřazením urgentních věcí, které vyvstanou neočekávaně se počítá.

Pokračování 30.5. 8:30
Přitomni - Olga Richterová, Radek Holomčík, Mikuláš Peksa, Jakub Michálek
Omluven - Ivan Bartoš

4.Dočasné fungování personálního odboru - návrh od Radka
Míša Kleslová má kapacitu na 0,5 úvazek, oporou budou Michal Novák, Radek Holomčík a Šárka Altmanová. Koks se v rámci své kapacity zapojí, máme seznam věcí, které je třeba dořešit. Radek všechny zaúkoluje a bude sledovat, že se věci dějí. Další detaily se budou řešit na společné schůzce odborů a RP v pátek 1.6. Dnes Tobias předá zásadní procesy PO a AO Míše Kleslové a předání bude i zadokumentované.

5.Finanční odbor a připravovaná smlouva na účetní software
Situaci ohledně podpisu nové smlouvy na účetní software bude řešit Jakub a během středy dá Mírovi Beránkovi vědět, jaký bude další postup.
Šárka Altmanová - asistentka Republikového předesednictva
sarka.altmanova@pirati.cz

Sarka.Altmanova
Asistent/ka RP
Příspěvky: 273
Registrován: 26 úno 2018, 18:14
Profese: Asistentka Republikového předsednictva
Dal poděkování: 2 poděkování
Dostal poděkování: 103 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Sarka.Altmanova »

Zápis z jednání Republikového předsednictva

Místo konání: Poslanecká sněmovna
Den a čas konání: 4.6.2018, 11:00
Přítomni :Ivan Bartoš, Olga Richterová, Mikuláš Peksa
Po telefonu: Radek Holomčík
Omluveni :Jakub Michálek

Zapisovatel: Šárka Altmanová
Ověřovatel: Radek Holomčík

Agenda 4.6.
 1. Návrh smíru Kontrolní komise k 1. Pirátské
 2. Účetnictví kampaně
 3. Rozplánování akcí s účastí RP
 4. Hlasování záměru Mediálního odboru
 5. Hospodář pro senátní volby
 6. Revize prezentační vrstvy - Helios

1.Návrh smíru Kontrolní komise k 1. Pirátské

RP bere na vědomi dokument návrhu smíru a ukládá předsedovi dořešit detaily na středeční schůzce se současným a nastávajícím prokuristou 1. Pirátské s.r.o.

Na základě středečního vyjasnění bude konzultován návrh smíru, během schůzky budou vyjasněny formulace, v rámci zpřístupnění účetnictví kdykoli k nahlédnutí. Na základě tohoto informuje předseda strany o výstupech. V rámci předání bude zpřístupněno účetnictví k nahlížení Kontrolní komisi pirátské strany. Zároveň budou řešeny osobní údaje nakupujících v e-shopu, které poskytli za účelem nákupu.


2.Účetnictví kampaně
RP souhlasí s využitím nového dodavatele účetnictví pro tuto práci. Jiří Hoskovec dohlíží na proces provedení víceprací s volebními kampaněmi, předpokládáme odbornou externí součinnost s podepsanou NDA, práce odhadem 7 MD.

Republikové předsednictvo
 • schvaluje záměr max 50tis. Kč na účetní vícepráce spojené s volebními kampaněmi z položky provozní náklady RP. A pověřuje JIřího Hoskovce dohledem nad procesem dodání
Návrh byl přijat.
Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Mikuláš Peksa, Radek Holomčík
Omluveni: Jakub Michálek

3. Rozplánování akcí s účastí RP
Republikové předsednictvo
 • svolávásetkání Poslaneckého klubu a garantů programových bodů na termín 1. - 2. září 2018
Návrh byl přijat.
Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Mikuláš Peksa, Radek Holomčík
Omluveni:Jakub Michálek
Republikové předsednictvo
 • pověřuje předsedu strany Ivana Bartoše svoláním sjezdu Celostátního fóra na termín 12.-13.1.2019.
Návrh byl přijat.
Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Radek Holomčík. Mikuláš Peksa
Omluveni: Jakub Michálek


4.Hlasování o záměrech Mediálního odboru.
Republikové předsednictvo
 • schvalujeZáměr na mediální školení a tréningy pro KS a MS ve výši 99 000 Kč
Návrh byl přijat.
Pro:Ivan Bartoš, Olga Richterová, MIkuláš Peksa, Radek Holomčík
Omluveni:Jakub Michálek


5.Hospodář pro senátní volby
Radek připraví na příští zasedání předsednictva (případně per rollam) model, jak toto vyřešit.

6.Revize prezentační vrstvy - Helios
Olga k úkolu z předchozích RP a prověření situace ohledně hlasování na Heliosu prezentovala výstupy zbytku RP.
Republikové předsednictvo
 • předkládá Republikovému výboru k projednání před podáním Celostátnímu fóru následující usnesení Dle Republikového předsednictva je to, že někdo nechce hlasovat součást svobody a také prevence obvolávání dosud nehlasovavších členů. V tomto případě je snaha o trasparentost proti této svobodě.
Návrh byl přijat.
Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Mikuláš Peksa
Omluveni:Jakub Michálek, Radek Holomčík

Úkoly:
každý člen RP má zodpovědnost za svůj odbor v návrhu strategického dokumentu 2020
Šárka Altmanová - asistentka Republikového předesednictva
sarka.altmanova@pirati.cz

Sarka.Altmanova
Asistent/ka RP
Příspěvky: 273
Registrován: 26 úno 2018, 18:14
Profese: Asistentka Republikového předsednictva
Dal poděkování: 2 poděkování
Dostal poděkování: 103 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Sarka.Altmanova »

ObrázekZápis z jednání Republikového předsednictva

Místo konání: Poslanecká sněmovna
Den a čas konání: 18.6.2018
Přítomni :Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek
Po telefonu: Radek Holomčík, Mikuláš Peksa


Zapisovatel: Šárka Altmanová
Ověřovatel: Radek Holomčík

Agenda.
 1. Doplnění podkladů pro ÚDH
 2. Smlouva s účetní firmou
 3. Asistent administrativního odboru
 4. Termín setkání PK a garantů
 5. Schůzky RP a odborů
 6. Upgrade team

1.Doplnění podkladů pro ÚDH
Republikové předsednictvo:
 • schvaluje doplnění podkladů pro UDH a pověřuje asistentku RP odesláním podkladů přes datovou schránku
Návrh byl přijat.
Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Radek Holomčík, Jakub Michálek, Mikuláš Peksa

2.Smlouva s účetní firmou
Republikové předsednictvo:
 1. souhlasí se záměrem dodávky služby účetního software (SaaS) na dobu 8 let a s náklady na tento záměr ve výši 1.390.000 Kč + DPH (tj. částka 14.480 Kč/měsíc + DPH), které budou podle dojednané smlouvy splatné ve třech splátkách do konce roku 2018 oproti dodání jednotlivých etap díla,
 2. bere na vědomí návrh textu smlouvy s obchodní společností SPIEW s. r. o., za kterou jedná Jaroslav Pokorný, jednatel,
 3. schvaluje rozpočtové opatření v rozpočtu centrály na rok 2018 spočívající ve zkrácení některých výdajových rozpočtových položek a přesunutí rezerv podle přílohy k tomuto usnesení, přičemž toto rozpočtové opatření nemá dopad na saldo rozpočtu,
 4. ukládá finančnímu odboru zahrnout snížení výdajů v následujícím roce v důsledku záměru do návrhu rozpočtu na příští rok a do rozpočtového výhledu,
 5. ukládá místopředsedovi Jakubu Michálkovi zastupovat republikové předsednictvo v běžícím řízení u kontrolní a rozhodčí komise v této věci a pověřuje ho jednáním za předsednictvo ve věci smíru,
 6. ukládá vedoucímu finančního odboru Jaromíru Beránkovi dokončit jednání s dodavatelem a podepsat příslušnou smlouvu.
  image.png
Návrh byl přijat.
Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Radek Holomčík, Jakub Michálek, Mikuláš Peksa

Odůvodnění:
Usnesením RV 41/2018 republikový výbor schválil záměr na účetní systém:
Republikový výbor souhlasí se záměrem dodávky služby účetního software (SaaS) na dobu 8 let a s náklady na tento záměr ve výši 1.390.000 Kč + DPH (tj. částka 14.480 Kč/měsíc + DPH), které budou podle dojednané smlouvy splatné ve třech splátkách do konce roku 2018 oproti dodání jednotlivých etap díla.
V tomto úkole je dokumentováno otevřené výběrové řízení a aktuální stav projektu. Nyní zbývá odsouhlasit záměr ze strany republikového předsednictva, kterému je předkládán návrh smlouvy, který zasíláme dodavateli a do kterého jsme zapracovali všechny podstatné připomínky probrané na republikovém výboru, přičemž tyto připomínky byly probrány na jednání 14.6.2018 s dodavatelem a podařilo se nám je zdárně vypořádat, nyní už jen ladíme text smlouvy a obdobně pak doladíme specifikaci. Harmonogram je přílohou č. 3 smlouvy. Zejména bylo dohodnuto, že dodavatel uloží zdrojové kódy pro případ úpadku a neplnění povinností u advokáta, že uloží svoje výkazy do obchodního rejstříku, její součástí je SLA, že systém bude navázán na naše identity (ohledně rozsahu a ceny této části budeme dále jednat). Smlouva obsahuje pojistky pro případ přechodu, např. povinnost vydat vyexportovaná data, poskytnout nezbytnou součinnost v režimu Souvisejících služeb. Ujistili jsme se, že poplatky za Flexibee jsou zahrnuty v ceně a že Flexibee API pro čtení bude dostupné. Vzhledem k tomu, že dodavatel nabízí tuto službu více zákazníkům, musíme se na případných budoucích změnách systému dohodnout ohledně každé změny zvlášť - nejde o to, že by nám nechtěli vyhovět, ale nechtějí se předem zavazovat k tomu, aby museli implementovat i nevhodné požadavky z hlediska vývoje systému.
Pokud jde o rozpočtovou část usnesení, republikové předsednictvo využívá svou pravomoc snížit rozpočtové položky (snížení rozpočtové položky poslenckého klubu se vzhledem k dosavadnímu čerpání nejeví jako problém a bylo komunikováno předsednictvu klubu), resp. přesunout rezervy. To, že rozpočtově bude věc vyřešena na úrovni republikového předsednictva, odpovídá závěrům jednání s republikovým výborem.
Ohledně návrhu byla podána stížnost kontrolní komise, se kterou jsme se dohodli na smíru; Šárka urgovala sdělení kontrolní komise, zda už kontrolní komise dojednaný smír odsouhlasila. Smír obsahuje popis proběhlého řízení, závazek předsednictva zajistit tržní konzulace u složitějších výběrových řízení a zpětvzětí stížnosti kontrolní komise. Rozhodčí komise dosud nevydala žádné předběžné opatření, takže zde není žádná překážka schválení záměru. Vedle toho jsme dostali od Martina Rejmana prototyp interního systému žádostí o proplacení, u kterého zvážíme jeho dočasné využití. Po schválení tohoto záměru finanční odbor dojedná s dodavatelem detaily specifikace, dokončí jednání ohledně celé smluvní dokumentace a smlouvu podepíše.

Zdůrazňujeme, že se jedná o stabilní účetní systém se zajištěním podpory na 8 let a závěrečnými sjetinami, účetní uzávěrkou atd. RP nicméně vítá aktivity TO ohledně prototypu interního systému zejména z důvodu dočasného zjednodušení práce při proplácení (v době před volbami).


3.Asistent administrativního odboru
Republikové předsednictvo
 • osvědčuje, že asistent Administrativního odboru Tobias Esner v kauze “Stížnost na volby” připojil jméno předsedy strany k textu stížnosti na základě ústního pokynu nadřízené osoby bez patřičných oprávnění.
Návrh byl přijat.
Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Radek Holomčík, Jakub Michálek, Mikuláš Peksa


4. Termín setkání PK a garantů
RP ruší termín setkání 1-2.září. Nový termín bude vyhlášen po konzultaci na klubu.

5.Schůzky RP a odborů
Republikové předsednictvo
 • bere na vědomí,že od příštího měsíce se budou konat dvě setkání RP a odborů měsíčně, jedno po mumble a jedno osobní, za přítomnosti pověřeného člena RP (Olgy Richterové) a průvodce upgradem Michala Nováka. Cílem je zlepšit koordinaci práce mezi jednotlivými odbory. Omluvy z jednání vedoucích odborů budou zasílány asistentce RP, která poskytne organizační podporu a povede zápisy. Na začátku července dojde k vyhodnocení, jak změna funguje.
Návrh byl přijat.
Pro:Ivan Bartoš, Olga Richterová, Radek Holomčík, Jakub Michálek, Mikuláš Peksa

6. Upgrade team
Republikové předsednictvo
 • bere na vědomí,že upgrade tým diskutuje možnou změnu názvu Evidence lobbistických kontaktů a tuto změnu podporuje
Návrh byl výsledek (přijat/odmítnut).
Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Radek Holomčík, Jakub Michálek
Omluveni:Mikuláš Peksa

Republikové předsednictvo
 • bere na vědomíže upgrade tým má v červnu za cíl pomoci odborům oddělit činnosti vhodné pro volenou funkci (např. moderování fóra) od těch administrativně podpůrných: to umožní profesionalizaci a současně zajištění důvěryhodnosti u “ideových” funkcí
Návrh byl přijat.
Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Radek Holomčík, Jakub Michálek
Omluveni: Mikuláš Peksa
Přílohy
Piráti_Příloha č. 2 - Specifikace fáze 1_comentVP (2).docx
(552.89 KiB) Staženo 35 x
Šárka Altmanová - asistentka Republikového předesednictva
sarka.altmanova@pirati.cz

Sarka.Altmanova
Asistent/ka RP
Příspěvky: 273
Registrován: 26 úno 2018, 18:14
Profese: Asistentka Republikového předsednictva
Dal poděkování: 2 poděkování
Dostal poděkování: 103 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Sarka.Altmanova »

Zápis z jednání Republikového předsednictva

Místo konání: Poslanecká sněmovna
Den a čas konání: 25.6.2018
Přítomni :Ivan Bartoš, Olga Richterová
Po telefonu:Mikuláš Peksa
Omluveni:Jakub Michálek, Radek Holomčík

Zapisovatel: Šárka Altmanová
Ověřovatel: MIkuláš Peksa

Agenda.
 1. Aktuální situace ohledně členského podnětu na přezkoumání smlouvy na SW
 2. Návrh smíru od Kontrolní komise 1. Pirátská s.r.o.
 3. Harmonogram Eurovoleb
 4. Zpráva volebního výboru
 5. Upozornění vedoucího FO na situaci ohledně volebních účtů
 6. Sdílení personálních kapacit napříč týmy
 7. Daňové přiznání 1. Pirátské
 8. Mediální pohotovost během léta
 9. Prosby RV směrem k RP
 10. Upgrade team

1.Aktuální situace ohledně členského podnětu na přezkoumání smlouvy na SW
Návrh na mimořádný přezkum usnesení RP o smlouvě na dodávku účetního software skončilo s výsledkem 102 pro přezkum, 102 proti přezkumu, 12 se zdrželo. Návrh splnil předepsané podmínky pro svolání jednání, Celostátní forum bude hlasovat od pátku 29.6. do pondělí 2.7. Členové RP jsou prostřednictvím Jakuba Michálka informováni o dalších krocích.


2.Návrh smíru od Kontrolní komise 1. Pirátská s.r.o.
Republikové předsednictvo:
 • souhlasí s nákupem jedné licence účetního systému Pohoda a pověřuje asistentku RP Šárku Altmanovou zajištěním licence. Majitelem licence bude Kontrolní komise. Účetnictví 1. Pirátské bude nadále vedeno v systému iDoklad tak, aby Kontrolní komise mohla dostat kompletní účetnictví za dané účetní období. Přístup poskytne po dohodě nový prokurista 1. Pirátské Václav Židek.
Návrh byl přijat.

Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Mikuláš Peksa
Omluveni: Radek Holomčík, Jakub Michálek


3.Harmonogram Eurovoleb
Republikové předsednictvo
 • ruší termín zasedání Celorepublikového fóra 11. - 12.1.2019. Nový termín bude zveřejněn po navržení a odhlasování per rollam, společně s finálním harmonogramem Eurovoleb.
Návrh byl přijat

Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Mikuláš Peksa
Omluveni: Radek Holomčík, Jakub Michálek

4.Zpráva volebního výboru
Volební výbor se sejde v tomto týdnu, bod bude probrán na příštím RP. Připomínáme harmonogram pro komunální volby 2018


5.Upozornění vedoucího FO na situaci ohledně volebních účtů

Aktuálně hrozí výtky ze strany Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí z toho důvodu, že vedeme více volebních účtů než jeden.
Evidenci volebních účtů však máme z důvodu co největší transparentnosti. Pokud bude problém například se zveřejněním odkazů na všechny jednotlivé účty, umíme poskytnout jeden odkaz souhrnný odkaz viz zde https://wiki.pirati.cz/fo/seznam_uctu .
Republikové předesdnictvo:
 • pověřuje Jakuba Michálka komunikaci s Úřadem pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí ve věci domněle nevyhovujícího vedení volebních účtů a řešením cesty odkazování ze stránek
Návrh byl přijat.

Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Mikuláš Peksa
Omluveni: Radek Holomčík, Jakub Michálek

V podkladové zprávě vedoucího FO byla deklarována možnost rezignace na funkci.

6.Sdílení personálních kapacit napříč týmy
Republikové předsednictvo:
 • bere na vědomí žádost pražského volebního manažera a žádá o stanovisko vedoucí odborů, zejména PO a pověřuje asistentku RP tlumočením tohoto bodu na společném mumble vedoucích odborů 28.7.
Návrh byl přijat.

Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Mikuláš Peksa
Omluveni: Radek Holomčík, Jakub Michálek


7.Daňové přiznání 1. Pirátské
Republikové předsednictvo:
 • bere na vědomí podání daňového přiznání 1. Pirátské s.r.o. bývalým prokuristou 1. Pirátské Štěpánem Štréblem.
Návrh byl přijat.

Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Mikuláš Peksa
Omluveni: Radek Holomčík, Jakub Michálek
8.Mediální pohotovost
Republikové předsednictvo
 • pověřuje zástupce vedoucího MO vytvořením tabulky, kam členové RP zaznamenají, kdy budou k dispozici v letním období
Návrh byl přijat.

Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Mikuláš Peksa
Omluveni: Radek Holomčík, Jakub Michálek9.Prosby RV směrem k RP
Republikové předsednictvo
 • bere na vědomíprosby Republikového výboru ohledně podávání žádostí, záměrů a pověřuje svou asistentku Šárku Altmanovou informováním RV o relevantních akcích, kterých se RV může nebo má zúčastnit
Návrh byl přijat.


10. Upgrade team
K bodu přizván Michal Novák, který RP seznámil s výstupy schůzky ze dne 22.6. RP bere závěry a odsouhlasený směr na vědomí.
Šárka Altmanová - asistentka Republikového předesednictva
sarka.altmanova@pirati.cz

Sarka.Altmanova
Asistent/ka RP
Příspěvky: 273
Registrován: 26 úno 2018, 18:14
Profese: Asistentka Republikového předsednictva
Dal poděkování: 2 poděkování
Dostal poděkování: 103 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Sarka.Altmanova »

Zápis z jednání Republikového předsednictva

Místo konání: Poslanecká sněmovna
Den a čas konání: 2.7.2018
Přítomni :Ivan Bartoš, Olga Richterová, Mikuláš Peksa, Jakub Michálek
Po telefonu:Radek Holomčík


Zapisovatel: Šárka Altmanová
Ověřovatel: Mikuláš Peksa

Agenda.
 1. Přepracovaný harmonogram Eurovoleb
 2. Schválení koaličních smluv do Senátních voleb
 3. Podklady pro ÚDHSPH
 4. Schválení podání z Redmine
 5. Upgrade team

1.Přepracovaný harmonogram Eurovoleb
Republikové předsednictvo
 • schvaluje připravený harmonogram Eurovoleb a pověřuje předsedu strany Ivana Bartoše vyhlášením zasedání celostátního fóra na termín 19.1.2019
Návrh byl přijat.
Pro: Ivan Bartoš, Radek Holomčík, Jakub Michálek, Mikuláš Peksa
Omluveni: Olga Richterová
Republikové předsednictvo děkuje Zahraničnímu odboru za přípravu harmonogramu k Eurovolbám.


2.Schválení koaličních smluv
Republikové předsednictvo
 • souhlasís předloženou podobou koaličních smluv v senátních obvodech č. 2, 5 a 35 a s přidělením následujících částek z rozpočtové kapitoly "Centrální podpora senátních kampaní"Centrální podpora senátních kampaní":
  volební obvod č. 5 (Přemysl Rabas (SEN21)): 50 000,- Kč
  volební obvod č. 35 (Michaela Tejmlová (SEN21)): 75 000,- Kč"
Návrh byl přijat.
Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Radek Holomčík, Jakub Michálek, Mikuláš Peksa


3.Podklady pro ÚDHSPH
Republikové předsednictvo
 • souhlasí s materiály předloženými vedoucím FO a pověřuje asistentku RP odesláním dokumentů Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí prostřednictvím datové schránky
Návrh byl přijat.
Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Radek Holomčík, Jakub Michálek, Mikuláš Peksa


4.Schválení podání z Redmine
Republikové předsednictvo
 • schvaluje přijetí finančních darů od Vojtěcha Pikala, které v úhrnu přesáhnou 50 tis. Kč
Návrh byl přijat.
Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Radek Holomčík, Jakub Michálek, Mikuláš PeksaK návrhu změny PraH - RP nesouhlasí se změnou Prah ve smyslu neschvalování stranických darů, viz. kauza Poche. Pokud někdo věnuje straně více než 50 tis, je na místě ptát se proč. Mechanismus schválení je protikorupční a my jsme protikorupční strana, to musíme dodržovat.
Republikové předsednictvo
 • souhlasí se záměrem ve výši 45000 na teambuilding koordinátorů z rozpočtu Personálního odboru
Návrh byl přijat.
Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Radek Holomčík, Jakub Michálek, Mikuláš PeksaRepublikové předsednictvo
 • schvaluje přijetí účelového daru od Evy Tylové ve výši 150 000 Kč na senátní kampaň obvodu č. 17.
Návrh byl přijat.
Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Radek Holomčík, Jakub Michálek, Mikuláš PeksaRepublikové předsednictvo
 • souhlasí se záměrem na kontinuální výzkum postojů našich voličů realizovaným společnosti Behavio do výše 100 tisíc Kč v rámci rozpočtu roku 2018 z rozpočtu Mediálního odboru
Návrh byl přijat.
Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Radek Holomčík, Jakub Michálek, Mikuláš Peksa


pozn - upozorňujeme MO na potřebu uvědomit KK v případech, kdy se využívá výjimka z vřRepublikové předsednictvo
 • schvaluje záměr ve výši 20 000 Kč na úhradu dopravy a ubytování na setkání k tvorbě CEEP 2019 v Barceloně ve dnech 21.-22.7.2018. z rozpočtové položky provozní výdaje Zahraničního odboru.
Návrh byl přijat.
Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Radek Holomčík, Jakub Michálek, Mikuláš Peksa


Republikové předsednictvo
 • schvaluje záměr ve výši 20 000 Kč na úhradu dopravy a ubytování na setkání k tvorbě CEEP 2019 v Barceloně ve dnech 21.-22.7.2018. z rozpočtové položky provozní výdaje Zahraničního odboru
Návrh byl přijat.
Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Radek Holomčík, Jakub Michálek, Mikuláš Peksa5. Upgrade team

Michal Novák představil výstupy z jednání upgrade týmu, navrhl personální řešení situace odborů, jak krátkodobé, tak dlouhodobé.

Republikové předsednictvo
 • pověřuje průvodce upgradem aby do příštího týdne vypracoval podklad/prezentaci pro komunikaci změn a nových procesů směrem ke krajským sdružením a členské základně
Návrh byl přijat.
Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Radek Holomčík, Jakub Michálek, Mikuláš Peksa
Šárka Altmanová - asistentka Republikového předesednictva
sarka.altmanova@pirati.cz

Sarka.Altmanova
Asistent/ka RP
Příspěvky: 273
Registrován: 26 úno 2018, 18:14
Profese: Asistentka Republikového předsednictva
Dal poděkování: 2 poděkování
Dostal poděkování: 103 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Sarka.Altmanova »

Zápis z jednání Republikového předsednictva

Místo konání: Poslanecká sněmovna
Den a čas konání: 9.7.2018
Přítomni :Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek
Po telefonu:Mikuláš Peksa, Radek Holomčík

Zapisovatel: Šárka Altmanová
Ověřovatel: Mikuláš Peksa

Agenda.
 1. Informace k anketě o účetním software
 2. Update k projektu Občanská sněmovna
 3. Návrh zřízení funkce vedoucího kanceláře
 4. Dar od společnosti Active Vision
 5. Rozpočtové opatření

1.Informace k anketě o účetním software
K bodu je přizván vedoucí Technického odboru Martin Rejman (osobně), vedoucí finančního odboru Jaromír Beránek (po telefonu),vedoucí Administrativního odboru Martin Kučera (po telefonu)

Po zveřejnění ankety k dalšímu postupu ohledně účetního software skončily výsledky takto:
Převažuje in-housová varianta, jako druhá vítězná skončila varianta zapracování dalších připomínek. Začalo se také hovořit o možnosti modulárního řešení - definování co umíme udělat, to poté zajistit in-house a zbytek poptat od externího dodavatele - toto se stalo obecně preferovanou variantou. RP ani FO vzhledem k vytíženosti nemůže v tuto chvíli projekt řídit.

Martin Rejman se věnoval importu dat a v tuto chvíli máme hotové rozpočtové položky a žádosti o proplacení, chce co nejdříve dokončit proplácecí workflow. Dovede si představit, že co je pod našimi stanovami bychom si dělali sami a analytickou činnost atd. bychom outsorcovali.

Aktuální smlouva běží, vše nějakým způsobem funguje, setkalo se to s poměrně vlažným přijetím strany dodavatele, ale naší situaci chápou. V aktuálním modelu zpracovává proplácení stále vedoucí FO Míra Beránek, jelikož zatím není definované napojení na jejich systém. Stávající firmě na měsíční bázi dodáváme faktury, výkazy a další dokumenty, ta na základě toho vede účetnictví. Je zde větší míra spolehlivosti než v případě předchozího dodavatele. Máme tedy garantované základní účetní služby a vše co je potřeba dodává FO.

Naprostou nutností je probrat možnosti konzultací implementace s účetní firmou 2K v případě, že si část budeme vyvíjet in house.
Panuje shoda ohledně toho, které oblasti musíme bezpodmínečně pokrýt - příjem darů, příjem peněz, proplácení a rozpočtování. RP do společné schůzky v pátek 13.6. projde návrh nástroje pro proplácení (odkaz) a dodá technickému odboru případné připomínky.
RP zdůrazňuje, že obecně nechceme ohrozit dodávku účetních služeb, která nyní existuje.
Republikové předsednictvo
 • pověřuje dotažením projektu účetního software vedoucího Technického odboru Martina Rejmana a ukládá mu do pátku 13.7. 12:00 předat Republikovému předsednictvu plán dokončení projektu.
Návrh byl přijat.
Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Radek Holomčík, Jakub Michálek, Mikuláš PeksaMartin Kučera projde do středy 11.7. specifikaci a předá Republikovému předsednictvu informace o tom co máme, co nemáme, co umíme a neumíme inhouse a co je třeba dotáhnout. Je třeba, aby ve čtvrtek 12.7. proběhlo jednání s panem Pokorným ohledně dohody s dalším postupem. Do pátku 13.7. 12:00 musí být podklady všem k dispozici.

V rámci diskuze byla vedoucím FO avizována ztráta pomocné síly z důvodu dokončení studia.


2.Update k projektu Občanská sněmovna
Update k vývoji projektu Občanská sněmovna - aktuálně máme 3 reálné zájemce, kteří podají do 16.7. nabídku, následně poté (ideálně cca 3 dny poté) finalizujeme výběr, připravíme podklady pro smlouvu a pustíme se do realizace. Komunikaci s kandidáty aktuálně zajišťuje Michal Bláha a odpovídá na jejich dotazy.

3.Návrh zřízení funkce vedoucího kanceláře

Jakub Michálek představil ostatním členům předsednictva návrh zřízení funkce Vedoucího kanceláře Republikového předsednictva, který by zajišťoval plnění strategie, koordinace projektů, vedení kanceláře atd.
Republikové předsednictvo
 • předkládá k diskuzi návrh na změnu předpisu o zřízení odborů a komisí dle přílohy ( §1,§3,§4,§5) s tím, že diskuze proběhne v pátek 13.7. od 13:30 v sídle strany a ukládá Olze Richterové předložit tento návrh k diskuzi na pirátském foru.
Návrh byl přijat.
Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Radek Holomčík, Jakub Michálek, Mikuláš Peksa

4.Dar od společnosti Active Vision
Republikové předsednictvo
 • Konstatuje že díky funkčnosti registru lobbistických kontaktů se podařilo ihned identifikovat problematičnost osoby podnikatele Tomáše Horáčka od jehož jednání se předsednictvo strany již distancovalo.

  Vzhledem k tomu, že se v případě daru na kampaň do Poslanecké sněmovny od firmy Active Vision, jejíž napojení na osobu Tomáše Horáčka nebylo v době přijetí daru dohledatelné, jednalo o dar nehmotný, souhlasí Republikové předsednictvo, že advekvátní částka v hodnotě poskytnutých reklamních ploch bude použita v rámci rozpočtu pro rok 2019 na veřejně prospěšné projekty
Návrh byl přijat.
Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Radek Holomčík, Jakub Michálek, Mikuláš Peksa


5.Rozpočtové opatření
Republikové předsednictvo
 • schvaluje rozpočtové opatření spočívající v tom, že v rozpočtu centrály na rok 2018 se rozpouští rezerva (§ 15 odst. 1 písm. d) rozpočtových pravidel): z položky Rezerva předsednictva, pol. 212500901, se částka 300 tis. Kč přesouvá do položky Provozní výdaje předsednictva, pol. 212500001, která bude dále použita na zápůjčku 1. Pirátské s.r.o. dle záměru schváleného Republikovým předsednictvem dne 2.5.2018
Návrh byl přijat.
Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Radek Holomčík, Jakub Michálek, Mikuláš Peksa
Přílohy
Návrh na změnu předpisů - vedoucí kanceláře.pdf
(254.3 KiB) Staženo 37 x
Šárka Altmanová - asistentka Republikového předesednictva
sarka.altmanova@pirati.cz

Uživatelský avatar
Jakub.Michalek
Poslanec Parlamentu ČR
Příspěvky: 11811
Registrován: 22 čer 2009, 14:54
Profese: poslanec
Bydliště: Žižkov - Praha 3
Dal poděkování: 5109 poděkování
Dostal poděkování: 18764 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Jakub.Michalek »

Zapis z jednani RP 13.7.2018, Piratske centrum Praha

Navrh usneseni:

RP predklada po projednani se strategickym tymem a vedoucimi odboru navrh na zrizeni kancelare strany republikovemu vyboru s zadosti o predlozeni celostatnimu foru k projednani v referendu.

https://docs.google.com/document/d/1VmF ... p=drivesdk

Pro: Bartos, Richterova, Holomcik (na dalku), Michalek, Peksa
Navrh byl schvalen.
Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů, vedoucí resortního týmu Spravedlnost
Prosím obracejte se přednostně na poslance dle resortu či gesce. Na mě se prosím obracejte e-mailem, v akutních věcech po telefonu.
Šance pro nové nápady!

Sarka.Altmanova
Asistent/ka RP
Příspěvky: 273
Registrován: 26 úno 2018, 18:14
Profese: Asistentka Republikového předsednictva
Dal poděkování: 2 poděkování
Dostal poděkování: 103 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Sarka.Altmanova »

Zápis z jednání Republikového předsednictva

Místo konání: Poslanecká sněmovna
Den a čas konání: 16.7.2018
Přítomni :Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek
Po telefonu:Mikuláš Peksa
Omluven:Radek Holomčík

Zapisovatel: Šárka Altmanová
Ověřovatel: Olga Richterová

Agenda.
 1. Počet členů a růst strany
 2. Volby do místních zastupitelstev
 3. Další termíny RP
 4. Dovolená pro vedoucí PO
 5. Petice pro přijímání petic online
 6. Dobrovolnictví
 7. Upgrade tým
 8. Ochranná známka

1.Počet členů a růst strany
Jakub Michálek představil ostatním členům RP prezentaci k informacím ohledně růstu členů v různých krajích s důrazem na to, které jsou podprůměrné, průměrné a nadprůměrné. Připojil také Doporučení k růstu krajských sdružení.
Republikové předsednictvo
 • schvaluje úkoly uvedené v závěru prezentace
  Bez názvu.png
  s termínem předložení návrhu newsletteru členům ze strany Personálního odboru do 13.8. 2018
Návrh byl přijat.
Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Míchálek, Mikuláš Peksa
Omluveni: Radek Holomčík2. Volby do místních zastupitelstev
Republikové předsednictvo
 1. jmenuje předsedy krajských sdružení osobami oprávněnými jednat jménem České pirátské strany ve věci pověření volebních zmocněnců pro volby do místních zastupitelstev v roce 2018 v příslušných krajích. Jmenování lze rozšířit i na další členy krajských nebo místních předsednictev na základě žádosti krajského předsedy.
 2. pověřuje Ivana Bartoše vykonáním tohoto usnesení.
Návrh byl přijat.
Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Mikuláš Peksa
Omluveni: Radek Holomčík
3.Další termíny RP
Další setkání RP během prázdnin budou realizována v těchto termínech 13.8., 20.8., 27.8. Poslední termín pokud možno osobně.
O svých případných výjezdech po krajích budou členové RP informovat asistentu RP, která je povede v patrnosti.

4.Dovolená pro vedoucí PO
Republikové předsednictvo
 • schvaluje placenou dovolenou pro vedoucí PO ve výši 20 dní ročně
Návrh byl přijat.
Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Míchálek, Mikuláš Peksa
Omluveni: Radek Holomčík5 .Petice pro přijímání petic online
Republikové předsednictvo:
 • souhlasí, aby byly v rámci předvolebních kampaní napříč kraji sbírány podpisy pod petici pro přijímání petic online, která usnadní komunikaci občanů se státem a pověřuje Štěpána Štrébla předáním informací a instrukcí krajským koordinátorům
Návrh byl přijat.
Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Míchálek, Mikuláš Peksa
Omluveni: Radek Holomčík
6.Dobrovolnictví
Republikové předsednictvo
 • Republikové předsednictvo chce posílit kulturu dobrovolnictví a žádá předsednictva krajských sdružení, ať dávají tipy na rozhovory se svými dobrovolníky Michalu Zacharovi v rámci projektu Pirátských listů
Návrh byl přijat.
Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Míchálek, Mikuláš Peksa
Omluveni: Radek Holomčík7.Upgrade tým

RP eviduje, že Administrativní odbor pracuje na stránce https://ovk.pirati.cz/test a žádá o termín, kdy bude spuštěna "ostrá" verze.
Republikové předsednictvo
 • pověřuje Michala Nováka k sestavení požadavků na kandidáty na pozici vedoucí/ho kanceláře a zkonzultování s vedoucí PO Janou Koláříkovou, jak na pozici tohoto typu udělat úkoly a hloubkový pohovor namísto běžného assesment centra. Dále RP pověřuje Janu Koláříkovou k vytvoření harmonogramu výběrového řízení na tuto pozici. Jako členy výběrové komise RP navrhuje: vedoucí PO, průvodce upgradem, všechny členy RP, kteří budou moci - alespoň 2, a nezávislého odborníka z oblasti HR a/nebo poradenství.
Návrh byl přijat.
Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Mikuláš Peksa
Omluveni: Radek Holomčík

Michal Novák do 13.8. připraví návrh změny organizačního řádu pro schválení RP a následné předložení RV.
Republikové předsednictvo
 • pověřuje Michala Nováka, aby v koordinaci s MO a volebním výborem vytvořil materiál a plán pro dlouhodobý fundraising, včetně jeho reálného ukotvení do personální struktury Pirátů. RP žádá Michala Nováka v součinnosti s vedoucím Voleb. výboru Radkem Holomčíkem a jeho manažerkou Šárkou Václavíkovou o předložení návrhu na fungování stálého Volebního výboru, který by zajišťoval kontinuitu volebního know-how i centrální fundraising.
Návrh byl přijat.
Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Míchálek, Mikuláš Peksa
Omluveni: Radek Holomčík


Ti, kdo budou jednat po komunálních volbách o koalicích, potřebují hloubkový audit svých radnic, zejména starých smluv a personálních věcí. Máme experta - kandidáta na senátora L. Wagenknechta.
Republikové předsednictvo
 • pověřuje RP pověřuje Michala Nováka, aby v součinnosti s MO a volebním výborem navrhl vytvoření expertního týmu ke komunálním volbám v oblasti auditu samospráv. Dále RP vyzývá jednotlivá předsednictva krajských sdružení ke zveřejnění povolební strategie v komunálních volbách.
Návrh byl přijat.
Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Míchálek, Mikuláš Peksa
Omluveni: Radek Holomčík
8. Ochranná známka
Republikové předsednictvo
 • ukládáTomášovi Martínkovi, aby připravil anketu k ochranné známce s argumenty pro a proti na celostátním foru.
Návrh byl přijat.
Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Míchálek, Mikuláš Peksa
Omluveni: Radek Holomčík
Naposledy upravil(a) Martin.Kucera dne 16 črc 2018, 16:43, celkem upraveno 1 x.
Důvod: oprava odkazu na prezentaci
Tito uživatelé poděkovali autorovi Sarka.Altmanova za příspěvek:
Jakub.Michalek
Šárka Altmanová - asistentka Republikového předesednictva
sarka.altmanova@pirati.cz

Sarka.Altmanova
Asistent/ka RP
Příspěvky: 273
Registrován: 26 úno 2018, 18:14
Profese: Asistentka Republikového předsednictva
Dal poděkování: 2 poděkování
Dostal poděkování: 103 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Sarka.Altmanova »

Zápis z jednání Republikového předsednictva

Místo konání: Poslanecká sněmovna
Den a čas konání: 13.8. 2018
Přítomni:Jakub Michálek
Po telefonu:Olga Richterová, Radek Holomčík, Mikuláš Peksa
Omluven:Ivan Bartoš
Hosté k bodům : Jaroslava Vatay, Václav Židek, Ondřej Profant, Štěpán Rattay, Michal Novák, Mikuláš Ferjenčík

Zapisovatel: Šárka Altmanová
Ověřovatel: Olga Richterová

Agenda.
 1. Upgrade team
 2. Nové PiCe
 3. Vedoucí kanceláře RP
 4. Partnerství s Projekt Evropa
 5. Změna PraH - souhlas RV s pověřením PPK k udělování souhlasu

1.Upgrade team
K bodu přítomen Mikuláš Ferjenčík. Minulý týden proběhlo jednání RP a odborů o Pirateconu k proškolení nových zastupitelů (cca 2 týdny po volbách). Jana Koláříková navrhla dva bloky přednášek - jedna pro naprosté nováčky a jedna pro zkušenější. Od RP se chce v podstatě jen to, aby (až přijde čas) na budoucí projekt schválilo záměr a body k programu. Je třeba myslet na to, že pokud budeme mít např. 300 zastupitelů, budou vyžadovat nějaké (centrální) zázemí a podporu - je třeba se na to kapacitně připravit.
Republikové předsednictvo
 • souhlasí s uspořádáním Pirateconu pro nové zastupitele v říjnu 2018 a pověřuje PO přípravou školení a přípravou návrhu rozpočtu
Návrh byl přijat.
Pro: Olga Richterová, Jakub Michálek, Mikuláš Peksa, Radek Holomčík
Omluveni: Ivan Bartoš

Byl projednán návrh změny k členským podnětům od týmu okolo upgrade po analýze pirátských předpisů. Podle Mikuláše Ferjenčíka je jediný reálný problém to, že aktuální většina nemusí být nutně reálná většina.
Republikové předsednictvo
 • doporučuje předložený podnět Upgrade týmu k projednání a iniciaci vnitrostranické diskuse po komunálních volbách
Návrh byl přijat.
Pro: Olga Richterová, Jakub Michálek, Mikuláš Peksa, Radek Holomčík
Omluveni: Ivan Bartoš
2.Nové PiCe
K bodu přizván Václav Židek - Prokurista 1. Pirátské, Mikuláš Ferjenčík za rozpočtový výbor, Štěpán Rattay - tajemník PK, Jaroslava Vatay.

Byla projednána aktuální situace projektu.
Republikové předsednictvo
 1. bere na vědomí zprávu 1. Pirátské s.r.o. o potřebě navýšení investice do projektu rekonstrukce objektu a bere na vědomí ochotu KS Praha se na tomto navýšení podílet v předběžné výši 200 tis. Kč
 2. souhlasí se záměrem navýšení investic centrály o 400 tis. Kč a žádá zástupce 1.Pirátské o odůvodnění pro RV.
Návrh byl přijat.
Pro: Olga Richterová, Jakub Michálek, Mikuláš Peksa, Radek Holomčík
Omluveni: Ivan Bartoš


3. Vedoucí kanceláře
U bodu přítomen Michal Novák, který předložil dokument Souhrnný návrh na úpravu předpisu o zřízení komisí a změnu organizačního řádu za účelem zavedení funkce. Dokument bude nutné znovu rozdělit a dát samostatně ke schválení RV a CF. Rozdělení provede Michal Novák.
Republikové předsednictvo
 • předkládá RV následující návrh RV souhlasí s návrhem na zřízení vedoucího kanceláře strany a souhlasí se změnou předpisu o zřízení odborů a komisí (viz Příloha 1 uvedeného dokumentu). RV předkládá tento návrh CF k projednání v referendu. RP pověřuje Olgu Richterovou vložením do podatelny RV a pohlídáním procesu
Návrh byl přijat.
Pro: Olga Richterová, Jakub Michálek, Mikuláš Peksa, Radek Holomčík
Omluveni: Ivan Bartoš

RP ve stejném dokumentu také předkládá RV pro informaci návrh změny organizačního řádu (Příloha 2), který bude navržen k přijetí RV v případě schválení změny zmiňovaného předpisu o zřízení odborů a komisí.


4.Partnerství s Projekt Evropa
Republikové předsednictvo
 • souhlasí s partnerstvím s aktivitou Projekt Evropa a uvedením loga strany v propagačních materiálech Projektu Evropa. Jako kontaktní osobu pro komunikaci s Projektem určuje Jana Lipavského.
Návrh byl přijat.
Pro: Olga Richterová, Jakub Michálek, Mikuláš Peksa, Radek Holomčík
Omluveni: Ivan Bartoš5.Změna PraH - souhlas RV s pověřením PPK k udělování souhlasu
Republikové předsednictvo
 • žádá RV o souhlas s pověřením předsednictva poslaneckého klubu kompetencí udělováním souhlasu dle §11 odst. 2 písm. a) PraH.
  Limit: 100 tis. Kč
  Věcný rozsah: výdaje PK a související výdaje
  Časový rozsah - doba trvání PK
Návrh byl přijat.
Pro: Olga Richterová, Jakub Michálek, Mikuláš Peksa, Radek Holomčík
Omluveni: Ivan Bartoš
Šárka Altmanová - asistentka Republikového předesednictva
sarka.altmanova@pirati.cz

Sarka.Altmanova
Asistent/ka RP
Příspěvky: 273
Registrován: 26 úno 2018, 18:14
Profese: Asistentka Republikového předsednictva
Dal poděkování: 2 poděkování
Dostal poděkování: 103 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Sarka.Altmanova »

Zápis z jednání Republikového předsednictva

Místo konání: Poslanecká sněmovna
Den a čas konání: 27.8. 2018
Přítomni : Ivan Bartoš, Olga RIchterová, Jakub Michálek, Mikuláš Peksa
Po telefonu:Radek Holomčík
Hosté k bodům : Jana Rohová, Vojtěch Pikal, Jiří Hoskovec, Martin Rejman, Martin Kučera (po telefonu)

Zapisovatel: Šárka Altmanová
Ověřovatel: Radek Holomčík

Agenda.
 1. Hlasování z Redmine
 2. Školení nových zastupitelů
 3. Akce s účastí RP
 4. Doporučení k růstu Krajských sdružení
 5. Registrace strany Karla Světničky
 6. Hoaxy

1.Hlasování z Redmine

Republikové předsednictvo
 • souhlasí s navýšením záměru na odměnu asistentky vedoucí PO při navýšení úvazku z 0,3 na 0,5. Finální odměna bude měsíčně činit 10 tis. základ a 5 tis. úkolovou odměnu. Jedná se o navýšení záměru o 20 tis. Kč do konce roku 2018.
Návrh byl přijat.
Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Mikuláš Peksa, Radek Holomčík

Republikové předsednictvo
 • souhlasí s dobitím kreditu v hodnotě 5 000 Kč na stranickou kartu Regiojet využívanou vedoucími odborů pro služební cesty z rozpočtové položky RP a ukládá asistentce RP zajištění správy karet a reportem, poté i dobitím
Návrh byl přijat.
Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Mikuláš Peksa, Radek Holomčík
Republikové předsednictvo
 • schvaluje záměr v maximální výši 50 000 Kč na úhradu cestovních a ubytovacích nákladů Zdeňka Hřiba do zahraničí v rámci komunální kampaně 2018
Návrh byl zamítnut.
Pro: nikdo
Proti: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Radek Holomčík
Zdržuje se: Mikuláš Peksa
Republikové předsednictvo
 • souhlasí s darem 200 tis. Kč od Libora Michálka, určeného na financování volební kampaně do Senátu v roce 2018 ve volebním obvodu 26.
Návrh byl přijat.
Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Mikuláš Peksa, Radek Holomčík2.Školení nových zastupitelů
Jelikož byl termín koncem října shledán jako nevyhovující, půjde všem dotčeným emailem pozvánka na upravený termín s odkazem na důležité informace a připomínkou, aby všechna sdružení připravila povolební strategii (bude poskytnut i odkaz na vzor).3.Akce s účastí RP
Podzimního zasedání RV v termínu 20. - 21.10. 2018 se za RP účastní Jakub Michálek. Na RV by rád představil návrh strategie, který nyní hlasuje CF + návrh rozpočtu.

Setkání odborů 6.9.se za RP pokusí dle programu zúčastnit Jakub Michálek.

4.Doporučení k růstu Krajských sdružení
Dne 16.7. bylo schváleno usnesení, kterým byl schválen úkol PO předložení newsletteru členům a příprava zprávy ke stavu Krajských sdružení. Máme zájem, aby strana zdravě rostla. Jana Koláříková za PO připravila podklad shrnující stav krajských sdružení. Dokument byl projednán s RP, vedoucím TO Martinem Rejmanem, Zástupcem vedoucího MO Jiřím Hoskovcem, Vedoucím AO Martinem Kučerou, zástupcem za RV Vojtěchem Pikalem.
Republikové předsednictvo
 • souhlasí s následujícím postupem:
  1. všechny dosavadní kontakty dostanou pozvánku na Nalodění,
  2. Ivan pošle osobní zprávu členům s vizí růstu a otevřeností strany bude využito jako podklad pro medializaci, kterou zajistí mediální odbor,
  3. Ivan pošle osobní zprávu předsednictvům s informací o aktuálním počtu členů, růstu a o představě zapojování nových dobrovolníků (aktivačního žebříčku).

   Termín 10. 9. 2018
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Mikuláš Peksa, Radek Holomčík

  5.Registrace strany Karla Světničky
  RP aktuálně nepovažuje za podstatné tuto záležitost řešit.

  6.Hoaxy
  Pokračujeme v dalších krocích proti šíření protipirátských hoaxů.
  Šárka Altmanová - asistentka Republikového předesednictva
  sarka.altmanova@pirati.cz

  Odpovědět

  Zpět na „Republikové předsednictvo“

  Kdo je online

  Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 hosti