Návrh na mimořádný přezkum - usnesení RP o smlouvě na dodávku SW

Do tohoto fóra se přesouvají Uzamčené členské podněty

Moderátor: Predsedajici

Zamčeno

Vyvolat mimořádný přezkum?

Anketa končí za 21 čer 2018, 19:25

Pro
102
47%
Proti
102
47%
Zdržuji se
12
6%
 
Celkem hlasujících: 216 - Celkem hlasů: 216

Uživatelský avatar
Martin.Kucera
Republikové předsednictvo
Příspěvky: 15218
Registrován: 23 dub 2009, 16:41
Profese: nakladatel
Dal poděkování: 2160 poděkování
Dostal poděkování: 25765 poděkování

Návrh na mimořádný přezkum - usnesení RP o smlouvě na dodávku SW

Příspěvek od Martin.Kucera »

Vážení členové,
republikové předsednictvo dnes na svém jednání schválilo usnesení následujícího znění:
2.Smlouva s účetní firmou
Republikové předsednictvo:
 • souhlasí se záměrem dodávky služby účetního software (SaaS) na dobu 8 let a s náklady na tento záměr ve výši 1.390.000 Kč + DPH (tj. částka 14.480 Kč/měsíc + DPH), které budou podle dojednané smlouvy splatné ve třech splátkách do konce roku 2018 oproti dodání jednotlivých etap díla,
  bere na vědomí návrh textu smlouvy s obchodní společností SPIEW s. r. o., za kterou jedná Jaroslav Pokorný, jednatel,
  schvaluje rozpočtové opatření v rozpočtu centrály na rok 2018 spočívající ve zkrácení některých výdajových rozpočtových položek a přesunutí rezerv podle přílohy k tomuto usnesení, přičemž toto rozpočtové opatření nemá dopad na saldo rozpočtu,
  ukládá finančnímu odboru zahrnout snížení výdajů v následujícím roce v důsledku záměru do návrhu rozpočtu na příští rok a do rozpočtového výhledu,
  ukládá místopředsedovi Jakubu Michálkovi zastupovat republikové předsednictvo v běžícím řízení u kontrolní a rozhodčí komise v této věci a pověřuje ho jednáním za předsednictvo ve věci smíru,
  ukládá vedoucímu finančního odboru Jaromíru Beránkovi dokončit jednání s dodavatelem a podepsat příslušnou smlouvu.
Návrh byl přijat.
Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Radek Holomčík, Jakub Michálek, Mikuláš Peksa

Odůvodnění:
Usnesením RV 41/2018 republikový výbor schválil záměr na účetní systém:
Republikový výbor souhlasí se záměrem dodávky služby účetního software (SaaS) na dobu 8 let a s náklady na tento záměr ve výši 1.390.000 Kč + DPH (tj. částka 14.480 Kč/měsíc + DPH), které budou podle dojednané smlouvy splatné ve třech splátkách do konce roku 2018 oproti dodání jednotlivých etap díla.
V tomto úkole je dokumentováno otevřené výběrové řízení a aktuální stav projektu. Nyní zbývá odsouhlasit záměr ze strany republikového předsednictva, kterému je předkládán návrh smlouvy, který zasíláme dodavateli a do kterého jsme zapracovali všechny podstatné připomínky probrané na republikovém výboru, přičemž tyto připomínky byly probrány na jednání 14.6.2018 s dodavatelem a podařilo se nám je zdárně vypořádat, nyní už jen ladíme text smlouvy a obdobně pak doladíme specifikaci. Harmonogram je přílohou č. 3 smlouvy. Zejména bylo dohodnuto, že dodavatel uloží zdrojové kódy pro případ úpadku a neplnění povinností u advokáta, že uloží svoje výkazy do obchodního rejstříku, její součástí je SLA, že systém bude navázán na naše identity (ohledně rozsahu a ceny této části budeme dále jednat). Smlouva obsahuje pojistky pro případ přechodu, např. povinnost vydat vyexportovaná data, poskytnout nezbytnou součinnost v režimu Souvisejících služeb. Ujistili jsme se, že poplatky za Flexibee jsou zahrnuty v ceně a že Flexibee API pro čtení bude dostupné. Vzhledem k tomu, že dodavatel nabízí tuto službu více zákazníkům, musíme se na případných budoucích změnách systému dohodnout ohledně každé změny zvlášť - nejde o to, že by nám nechtěli vyhovět, ale nechtějí se předem zavazovat k tomu, aby museli implementovat i nevhodné požadavky z hlediska vývoje systému.
Pokud jde o rozpočtovou část usnesení, republikové předsednictvo využívá svou pravomoc snížit rozpočtové položky (snížení rozpočtové položky poslenckého klubu se vzhledem k dosavadnímu čerpání nejeví jako problém a bylo komunikováno předsednictvu klubu), resp. přesunout rezervy. To, že rozpočtově bude věc vyřešena na úrovni republikového předsednictva, odpovídá závěrům jednání s republikovým výborem.
Ohledně návrhu byla podána stížnost kontrolní komise, se kterou jsme se dohodli na smíru; Šárka urgovala sdělení kontrolní komise, zda už kontrolní komise dojednaný smír odsouhlasila. Smír obsahuje popis proběhlého řízení, závazek předsednictva zajistit tržní konzulace u složitějších výběrových řízení a zpětvzětí stížnosti kontrolní komise. Rozhodčí komise dosud nevydala žádné předběžné opatření, takže zde není žádná překážka schválení záměru. Vedle toho jsme dostali od Martina Rejmana prototyp interního systému žádostí o proplacení, u kterého zvážíme jeho dočasné využití. Po schválení tohoto záměru finanční odbor dojedná s dodavatelem detaily specifikace, dokončí jednání ohledně celé smluvní dokumentace a smlouvu podepíše.

Zdůrazňujeme, že se jedná o stabilní účetní systém se zajištěním podpory na 8 let a závěrečnými sjetinami, účetní uzávěrkou atd. RP nicméně vítá aktivity TO ohledně prototypu interního systému zejména z důvodu dočasného zjednodušení práce při proplácení (v době před volbami).
Přitom zde je mnoho podstatných problémů.
Tím nejzásadnějším je, že bychom měli utratit skoro 1,7 milionu (včetně DPH), za softwarové řešení
- od něhož nebudeme mít zdrojové kódy (leda v případě úpadku dodavatele)
- za jehož budoucí úpravy budeme muset platit nemalé částky
- jehož aktuální specifikace trpí závažnými nedostatky (viz dále)
- které bude v lepším případě fungovat od začátku září, takže po většinu letošní volební kampaně nám stejně žádný čas neušetří

Zatímco Martin Rejman by dokázal dodat potřebné řešení (nejen v souladu se specifikací, ale i s vypořádanými připomínkami, s napojením na naše identity apod.) rychleji a za lepších podmínek (zdrojové kódy bude mít strana k dispozici, takže i řešit budoucí potřebné úpravy bude podstatně snazší).

Učinili bychom tedy přesně to, za co kritizujeme státní správu. Při hodně velké porci dobré vůle (a po vyřešení všech nedostatků specifikace před podpisem smlouvy) by se o takové cestě dalo uvažovat, pokud by nebyla k dispozici žádná jiná alternativa, Jenže ta je.

Další problémy:

K aktuální specifikaci dodal řadu připomínek (včetně takových které poukazují na rozpor s našimi předpisy a pravidly) Vojta Pikal
https://redmine.pirati.cz/issues/11153#note-14
Připomínky pravděpodobně dosud nejsou vypořádány.
dodávky služby účetního software (SaaS) na dobu 8 let
Vzhledem k tomu, že na dodávku účetních služeb měla být (a pokud vím tak již byla) uzavřena separátní smlouva, tak účetní software nepotřebujeme. Dodavatel účetních služeb nechť si účtuje v čem chce. My potřebujeme nadstavbu, která bude umět to, co teď složitě plichtíme přes wiki a redmine, to jest rozpočtování, záměry, žádosti o proplacení apod. A která dokáže s účetním SW dodavatele účetních služeb komunikovat (předávat mu data).
systém bude navázán na naše identity (ohledně rozsahu a ceny této části budeme dále jednat)
Napojení na naše identity mělo být v základních požadavcích, neb je to nezbytná součást vytváření a zpracování žádostí o proplácení. Ne že si za to budeme extra připlácet.
Smlouva obsahuje pojistky pro případ přechodu, např. povinnost vydat vyexportovaná data,
Povinnost vydat vyexportovaná data by přece měla platit i po celou dobu platnosti smlouvy, koneckonců jde o naše data.
Ujistili jsme se, že poplatky za Flexibee jsou zahrnuty v ceně a že Flexibee API pro čtení bude dostupné.
Poplatky za Flexibee mají být v ceně poskytování účetních služeb, nikoli v ceně nadstavbového SW.
Vzhledem k tomu, že dodavatel nabízí tuto službu více zákazníkům, musíme se na případných budoucích změnách systému dohodnout ohledně každé změny zvlášť - nejde o to, že by nám nechtěli vyhovět, ale nechtějí se předem zavazovat k tomu, aby museli implementovat i nevhodné požadavky z hlediska vývoje systému.
Tohle je přece nesmysl, my potřebujeme systém, který se bude přizpůsobovat našim potřebám a pravidlům, ne abychom museli pravidla přizpůsobovat systému, když si dodavatel postaví hlavu.
Rozhodčí komise dosud nevydala žádné předběžné opatření, takže zde není žádná překážka schválení záměru.
Dle sdělení předsedy RK z dnešního dopoledne (tedy ještě před zasedáním RP) bylo předběžné opatření přijato.
Zdůrazňujeme, že se jedná o stabilní účetní systém se zajištěním podpory na 8 let a závěrečnými sjetinami, účetní uzávěrkou atd.
Jak jsem již uvedl, účetní systém vzhledem k uzavřené smlouvě na dodávku účetních služeb nepotřebujeme. Potřebujeme tu nadstavbu (s možností napojení na API účetního systému používaného dodavatelem), kterou je schopen vytvořit Martin Rejman a podporu zajistit též.

Vzhledem k výše uvedenému tedy navrhuji předmětné usnesení republikového předsednictva zrušit.
tel.: +420 778 702 711; (NEPIŠTE MI NA FACEBOOKU, TÉMĚŘ TAM NECHODÍM)
Jak jednoduchý by byl svět, kdybychom četli a dělali věci hned správně. :) -- Lucie Spáčilová

Uživatelský avatar
Jakub.Michalek
Poslanec Parlamentu ČR
Příspěvky: 11778
Registrován: 22 čer 2009, 14:54
Profese: poslanec
Bydliště: Žižkov - Praha 3
Dal poděkování: 5073 poděkování
Dostal poděkování: 18610 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Návrh na mimořádný přezkum - usnesení RP o smlouvě na dodávku SW

Příspěvek od Jakub.Michalek »

Ahoj, byl jsem zvolen do republikového předsednictva s tím, že konečně někdo zajistí profesionální systém proplácení a transparentní účetnictví. Projekt jsme představili členům zde. Tedy konkrétně:

- Členové nebudou muset čekat 20 minut u jedné žádosti o proplacení.
- A také jsem slíbil, že uděláme konečně první transparentní rozpočet a jeho čerpání včetně výkazů pro stát.
- A konečně nebudeme každý rok mastit na poslední chvíli výroční zprávu a mít bordel v senátních kampaních.
- A budeme to dělat profesionálně, ne na koleni a diletantsky, abychom na to mohli být hrdí. Budeme to ukazovat lidem ve svých obcích a kolegům v jiných stranách a přesvědčíme ostatní, že takto má fungovat stát a že ideálně stát má zajistit takový software.

Chápu že někomu se zdá cena, která vzešla z otevřeného výběrového řízení, ve výši 1,3 milionu + DPH na 8 let (tj. cca 15 tis. Kč měsíčně) vysoká, nicméně za tuto dobu budeme hospodařit s částkou cca 300 milionů korun a máme záruku, že systém bude profesionálně udělaný a vydrží nám po dlouhou dobu. Vyvinutý produkt nám dodává účetní firma, takže bude v souladu s legislativou. Poslední léta jsou finance kvůli chybějícímu software nepřehledné. Proto předsednictvo už v lednu rozhodlo o výběrovém řízení, jehož výsledek schválil i republikový výbor.

Varianta toho, že si to budeme dělat sami na koleni v technickém odboru, který má 1 vývojáře, který stejně z většiny dělá podporu, je nerealizovatelná.

Proč je nevhodná varianta interního vývoje?
Mám v předsednictvu zodpovědnost za technický odbor a vím, v jakém je stavu. Např. poslanecký klub v únoru schválil 8 požadavků na technický odbor, z nichž technický odbor dodal 1. Vlastní vývoj nadstavby nad účetní systém jsme zkoušeli už třikrát, nikdy se to nepodařilo dokončit a nepodaří se to ani nyní (Standa Štipl, dodavatel od Ondry Profanta, Alvarium), případně se to podaří pouze za předpokladu, že zbytek technického odboru bude několik měsíců stát. Taky je pak otázka, kdo to bude dalších 8 let udržovat v technicky i legislativně dobrém stavu. Ve výsledku to může stát i více peněz při horší kvalitě, protože žádný člověk z našeho technického odboru nerozumí účetnictví.

Pokud jde o další výhrady, tak
- S kontrolní komisí jsme dojednali smír. Rozhodčí komise vyhlásila předběžné opatření, aniž by se nás na cokoliv ptala, a toto prošlo po 22 dnech až v důsledku toho, že jedna členka komise rezignovala, což je dost podezřelý způsob usnášení.
- Smlouva obsahuje veškeré pojistky, které brání nepřiměřené závislosti na dodavatele (přístup ke zdrojovým kódům, pokud dodavatel neplní, export kdykoliv atd.). Je lež to, co píše Marin Kučera, že ve specifikaci je nějaký problém. Všechny připomínky jsme vypořádali.

Pokud chceme mít transparentní účetnictví za rozumné peníze, tak je software jako služba nejlepší volba. Proto prosím, abyste hlasovali proti tomuto podnětu, protože nás akorát zdrží v nasazení transparentního účetnictví a zjednodušení žádostí o proplacení.
Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů, vedoucí resortního týmu Spravedlnost
Prosím obracejte se přednostně na poslance dle resortu či gesce. Na mě se prosím obracejte e-mailem, v akutních věcech po telefonu.
Šance pro nové nápady!

Uživatelský avatar
Robert.Magni
Člen KS Plzeňský kraj
Příspěvky: 4422
Registrován: 18 led 2013, 17:08
Profese: dělník
Bydliště: Břasy 264,okr.Rokycany
Dal poděkování: 16202 poděkování
Dostal poděkování: 3124 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Návrh na mimořádný přezkum - usnesení RP o smlouvě na dodávku SW

Příspěvek od Robert.Magni »

Ne,důvěřovat prázdné skořápce nehodlám.Kde nic není,tam ani exekutor nebere...
Robert Magni
zabzicek@gmail.com
704051696
799796575
Rokycansko

Ivan.Bartos
Předseda strany
Příspěvky: 10028
Registrován: 11 čer 2009, 09:44
Profese: Senior Oracle Database Engineer / Functi
Bydliště: U Botiče 1390/3, Praha 4 - Michle, 14000
Dal poděkování: 4162 poděkování
Dostal poděkování: 16539 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Návrh na mimořádný přezkum - usnesení RP o smlouvě na dodávku SW

Příspěvek od Ivan.Bartos »

Ahoj, mně už tohle nepřijde ani legrační, ale vidím bohužel od Martina Kučery stále dokola vyložený naschvály a mohl bych je jmenovat v řadě případů, což mi mohou potvrdit lidi, kteří se jich bohužel z výkonu své funkce musí účastnit a nebo jsou do toho zataženy přes emaily s hromadnými adresáty. Proč?

Musím na to upozornit zejména zde, kdy je opět účelově zneužíván podnět za použití dosti laciné mystifikace a hysterie, který má navíc za cíl ohrozit fungování strany do budoucna, což říkám zcela s čistým svědomím, protože se věcmi a potřebami strany skutečně zabýváme denně.

Martine, jestli máš na Jakuba nebo na RP pifku, neřeš si je prosím přes stranu. Za to bych ti byl velmi vděčný.

Tvoje argumentace je ve většině případů fabulace. Výhrady byly vypořádány. Spolu s KK se hedeala příznivá varianta smíru. Návrh schválilo RV.

Probudit se před podpisem smlouvy... a psát o něčem o čem nic nevíš? Co to je (řečnická otázka)

Akce RK je podle mě skoro v rozporu s dobrými mravy, protože věc tam ležela skoro měsíc.

Tvůj závěr, že účetnictví nepotřebujeme, vykazuje hlubokou neznalost reality strany finančního odboru, plateb a zejména průběžných auditů.

Myslím si, že nemáš ani znalosti ani zkušenosti, které já osobně s lidmi, kteří nepotí příspěvky na foru, ale řeší tuto agendu celostranicky i na krajích, 8 let zažívám při finalizaci či tvorbě výročních zpráv.

Organizaci s rozpočtem v řádu stovek !!! milionů nemůže lepit po večerech nadšenec, což bys měl cítit i v požadavcích na AO. Jestli ne tak jsem jelen, protože v upgrade teamu mi lezou zcela jasný věci a úzká hrdla. Je zde jasná zodpovědnost na straně RP a zejména FO, závazky a legislativa.

Svůj závěr nemáš ani empiricky ani exekučně podložený. Musím říci, že tvůj podnět je snůška nepravd, kdy popsiuješ, co nám stačí.

Vize nějakého samoúčtování je u organizace s celorepublikovou působností je jedno z největších rizik. Představa nějaké dobrovolnické aktivity na profesionální úrovni v případě že máme desítky lokálních kampaní a na payrollu lidi, kteří jsou na financování závislí, je nejen amaterimsum, ale nezodpovědnost.

Účetnictví potřebujeme. Vím, o čem mluvím, protože každý rok a každou kampaň nově řešíme nesmysly a stojí to destíky možná stovky člověkohodin. Každý rok!

Přístupnost účetnictví online? Po třech pokusech. Dream.
Pirátská strana není software house ani účetní firma.
RP se zavázalo již dříve že účetnictví dodá. I Jakub Michálek na svůj post kandidoval s tímto jasným záměrem. Pod ledna se řešilo výběrové řízení.

Bral bych kdybys, věc řešil průběžně či na meetingu v Praze minulý týden, protože bych v tom viděl nějaký záměr a dobrou vůli. Bohužel dle způsobu, časování a hlavně fabulací podání v tom vidím tvůj osobní boj.

Žádám členy, aby si věci ověřili, dohledali si závěry a na podobné věci skutečně nenaskakovali. Pokud je stále možnost parametrizovat smlouvu, jsem ochoten toto řešit, ovšem zheftit to, protože proto, je zásadní nepochopení.

Samozřejmě hlasuji proti.
předseda Pirátů
ivan.bartos@pirati.cz

Uživatelský avatar
Petr.Vileta
Člen KS Plzeňský kraj
Příspěvky: 29869
Registrován: 22 črc 2009, 18:12
Profese: Celkem Spokojený Důchodce
Bydliště: Plzeň 2
Dal poděkování: 26249 poděkování
Dostal poděkování: 21817 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Návrh na mimořádný přezkum - usnesení RP o smlouvě na dodávku SW

Příspěvek od Petr.Vileta »

Promiň Jakube, možná jsem to někde přehlédl, ale jak to je s tím zdrojovým kódem? Bude v notářské úschově a pravidelně 4x do roka aktualizován, nebo se prostě spoléháme, že zrovna tahle startupová firma bude jedna z tisíce, která přežije? Všimni si, že úspěšné jsou ty startupy, které jsou zaměřené komerčně (letenky, nákupní vyhledávače, hry atd.). ;)

A otázka druhá. Proč nedáte Martinu Rejmanovi polovinu té částky s tím, že do konce roku dodá vlastní řešení dle naší specifikace? :)

A ještě jedna věc. To co chceš koupit je nadstavba nad již existující účetní systém (Flexibee). Alternativní řešení by bylo zaplatit mírně nadprůměrnou mzdu jednomu fulltime účetnímu (klidně i na IČO) s tím, že kromě účetnictví povede i rozpočty. Takoví lidé existují a nemusí být z Prahy. Jo a existují již hotové systémy pro obce a pokud vyhovují tam, jistě by vyhověly i pro politickou stranu. Např. tohle https://www.munis.cz/art/profil nebo tohle https://www.helios.eu/produkty/helios-fenix/

Můj názor - potřebujeme to, ale je to zajíc v pytli.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Petr.Vileta za příspěvky (celkem 2):
Robert.Magni, Dalibor.Zahora
Kumulovaný zastupitel a člen finančních výborů zastupitelstev Města Plzně a Městského obvodu Plzeň 2.
tel: 608 445 655 (odpoledne a večer)
stínový ministr švihlých nápadů a fórista
----------------------------------------
Mějme vždy na paměti: Běžný občan je až ten poslední, komu bychom chtěli něco zakazovat.

Uživatelský avatar
Petr.Vileta
Člen KS Plzeňský kraj
Příspěvky: 29869
Registrován: 22 črc 2009, 18:12
Profese: Celkem Spokojený Důchodce
Bydliště: Plzeň 2
Dal poděkování: 26249 poděkování
Dostal poděkování: 21817 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Návrh na mimořádný přezkum - usnesení RP o smlouvě na dodávku SW

Příspěvek od Petr.Vileta »

Ivan.Bartos píše:
20 čer 2018, 22:57
Účetnictví potřebujeme.
Ivane, možná jsi byl Jakubem mírně dezinformován. Účetnictví snad máme a jmenuje se Flexibee a na jeho vedení je s kýmsi sepsána smlouva. Nebo ne? Pokud ne, pak prvotní chyba je v tomhle.

Jakub navrhuje koupit nadstavbu, zdůrazňuji NADSTAVBU, nad účetní SW. Přitom se nikdo ani nepokusil zjistit, jestli ABRA něco podobného nenabízí, nebo není schopna doprogramovat podle našich požadavků. Oni by to totiž pak mohli nabízet obcím, proto bychom nemuseli platit celý vývoj. Oni jsou totiž podnikatelé a ví, že když na něčem budou dva roky prodělávat s vývojem, tak na tomtéž pak dobře zbohatnou následným prodejem mnoha zákazníkům.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Petr.Vileta za příspěvky (celkem 6):
Robert.Magni, Rostislav.Reha, Andrej.Ramaseuski, Ivan.Mikolas, Josef.Kadlecek, Dalibor.Zahora
Kumulovaný zastupitel a člen finančních výborů zastupitelstev Města Plzně a Městského obvodu Plzeň 2.
tel: 608 445 655 (odpoledne a večer)
stínový ministr švihlých nápadů a fórista
----------------------------------------
Mějme vždy na paměti: Běžný občan je až ten poslední, komu bychom chtěli něco zakazovat.

Uživatelský avatar
Olga.Richterova
Republikové předsednictvo
Příspěvky: 559
Registrován: 12 čer 2009, 20:40
Profese: překladatelka, lingvistka a poslankyně
Bydliště: Oblouková 14, Praha 10
Dal poděkování: 547 poděkování
Dostal poděkování: 1294 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Návrh na mimořádný přezkum - usnesení RP o smlouvě na dodávku SW

Příspěvek od Olga.Richterova »

"Zdůrazňujeme, že se jedná o stabilní účetní systém se zajištěním podpory na 8 let a závěrečnými sjetinami, účetní uzávěrkou atd. RP nicméně vítá aktivity TO ohledně prototypu interního systému zejména z důvodu dočasného zjednodušení práce při proplácení (v době před volbami)"

Nejde o to, naprogramovat proplácítko (které do voleb moc pomůže), ale mít v pořádku závěrky, audity, zprávy z voleb. kampaní. To je ta podstatná vec.

Uživatelský avatar
Jakub.Michalek
Poslanec Parlamentu ČR
Příspěvky: 11778
Registrován: 22 čer 2009, 14:54
Profese: poslanec
Bydliště: Žižkov - Praha 3
Dal poděkování: 5073 poděkování
Dostal poděkování: 18610 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Návrh na mimořádný přezkum - usnesení RP o smlouvě na dodávku SW

Příspěvek od Jakub.Michalek »

Petr.Vileta píše:
20 čer 2018, 22:58
Promiň Jakube, možná jsem to někde přehlédl, ale jak to je s tím zdrojovým kódem? Bude v notářské úschově a pravidelně 4x do roka aktualizován, nebo se prostě spoléháme, že zrovna tahle startupová firma bude jedna z tisíce, která přežije? Všimni si, že úspěšné jsou ty startupy, které jsou zaměřené komerčně (letenky, nákupní vyhledávače, hry atd.). ;)
Zdrojový kód bude v advokátní úschově a bude jednou ročně aktualizován, viz ustanovení 4.5-4.7 smlouvy:
4.5 Do 5 dnů od Předání Aplikace v rozsahu čl. 9.2.3 je Poskytovatel povinen uschovat kompletní, lidsky čitelné zdrojové kódy Předmětu Licence uložené na nosiči (flash paměti nebo CD) do úschovy u advokátní kanceláře JUDr. Jan Krouský, IČ 71464549, Arbesovo náměstí 257/7, 15000 Praha 5 (dále jen „Advokát“), a to na dobu trvání Smlouvy a po dobu vedení případných soudních sporů, které se Smlouvou souvisí, a přiložit k nim listinu se jmény a identifikačními údaji subdodavatelů, pokud je využil pro tvorbu těchto zdrojových kódů. Ve smlouvě o advokátní úschově mezi smluvními stranami Smlouvy a Advokátem bude ujednáno, že Advokát tyto zdrojové kódy vydá Nabyvateli, pokud mu na to vznikne právo v souladu se Smlouvou (článek 5.2). Náklady na nosič nese Poskytovatel. Náklady na právní službu v podobě advokátní úschovy nese Nabyvatel. Nabyvatel má právo Advokáta požádat, aby si na místě samém přiměřeným způsobem ověřil, že nosič má požadovaný obsah.
4.6 Právo na výplatu odměny podle čl. 9.2.3 Smlouvy je podmíněno tím, že Advokát potvrdí Nabyvateli listinou, že Poskytovatel povinnost uvedenou v článku 4.5 Smlouvy splnil.
4.7 Poskytovatel je povinen jednou ročně uschovat aktualizované zdrojové kódy, a to za obdobných podmínek a s obdobnými právními účinky uvedenými v článku 4.5 Smlouvy. Poskytovatel je povinen uhradit v případě prodlení se splněním povinnosti podle věty první smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý pracovní den prodlení.
A otázka druhá. Proč nedáte Martinu Rejmanovi polovinu té částky s tím, že do konce roku dodá vlastní řešení dle naší specifikace? :)
Dodavatel byl vybrán v otevřeném výběrovém řízení, do kterého se Martin Rejman nepřihlásil, tak nechápu, proč bychom ho teď měli zvýhodňovat jen na základě toho, že Martin Kučera viděl prototyp nějakého klikátka. Na tomto projektu pracujeme od ledna. Chceme fungovat profesionálně a pokud jde o transparentní účetnictví, chceme software, který vzniká pod dohledem odborníků, je důkladně propojený s účetním softwarem a máme zajištěny legislativní aktualizace i opravy vad na dobu trvání celého životního cyklu SW, tj. po dobu 8 let. Částka dodání se neurčuje od boku ale kalkulací, přičemž v tomto případě by při vývoji vlastními silami musel vývoj zahrnovat i částku na vývoj softwarové nastavby nad Flexibee obdobné té, kterou už 2K má. Finančně, technicky a reputačně by to byl mnohem větší hazard.
Alternativní řešení by bylo zaplatit mírně nadprůměrnou mzdu jednomu fulltime účetnímu (klidně i na IČO) s tím, že kromě účetnictví povede i rozpočty. Takoví lidé existují a nemusí být z Prahy. Jo a existují již hotové systémy pro obce a pokud vyhovují tam, jistě by vyhověly i pro politickou stranu. Např. tohle https://www.munis.cz/art/profil nebo tohle https://www.helios.eu/produkty/helios-fenix/
Bylo vyhlášeno otevřené výběrové řízení, které jsme propagovali. Přesto se žádný takový dodavatel nepřihlásil. Najmout člověka na rozpočty by rozhodně nestačilo na to, aby se zautomatizovalo vyřizování žádostí o proplacení. Systém, který vyhovuje obcím, nemusí nutně vyhovovat politické straně, typicky jí dokonce vůbec vyhovovat nebude. Obce účtují podle jiné vyhlášky než neziskovky vč. politických stran. Žádná z tebou uvedených firem ani software použitelný neziskovkami nenabízí, takže nevím, co bychom od nich měli nakupovat.
Můj názor - potřebujeme to, ale je to zajíc v pytli.
Narozdíl od vzdušného zámku Martina Kučery už to organizace používají a funguje to https://app.2kucetnictvi.cz/sign-in/registration
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jakub.Michalek za příspěvky (celkem 4):
Robert.Magni, Jiri.Hoskovec, Pavel.Sramek, Dalibor.Zahora
Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů, vedoucí resortního týmu Spravedlnost
Prosím obracejte se přednostně na poslance dle resortu či gesce. Na mě se prosím obracejte e-mailem, v akutních věcech po telefonu.
Šance pro nové nápady!

Uživatelský avatar
Jakub.Dedek
Kontrolní komise
Příspěvky: 1063
Registrován: 05 led 2017, 10:46
Profese: Student matematiky
Dal poděkování: 1759 poděkování
Dostal poděkování: 1403 poděkování

Re: Návrh na mimořádný přezkum - usnesení RP o smlouvě na dodávku SW

Příspěvek od Jakub.Dedek »

Prosím, část diskuze se přesunula na FB tak odkaz zde:
https://www.facebook.com/groups/1687565 ... 855091322/

Jde o uzavřenou skupinu, tak prosím, kdo nemá přístup, tak si stěžujte jinde...
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jakub.Dedek za příspěvek:
Dalibor.Zahora
Kdejaké pověšené prádlo si myslí, že bojuje s větrem.

Uživatelský avatar
Martin.Kucera
Republikové předsednictvo
Příspěvky: 15218
Registrován: 23 dub 2009, 16:41
Profese: nakladatel
Dal poděkování: 2160 poděkování
Dostal poděkování: 25765 poděkování

Re: Návrh na mimořádný přezkum - usnesení RP o smlouvě na dodávku SW

Příspěvek od Martin.Kucera »

Ach jo.
Já přece nikde nepíšu, že nepotřebujeme účetnictví! Nebo že máme účetnictví dělat sami na koleně.
Ale na externí dodávku účetních služeb je pokud vím samostatná smlouva (a AFAIK už uzavřená). Tak mi laskavě přestaňte (Jakub a Ivan) podsouvat takový blud.

Píšu, že nepotřebujeme za víc než půldruhého milionu, splatného předem, nadstavbu nad účetnictvím, pakliže existuje alternativa rychlejší, levnější a s lepšími podmínkami.
Jakub.Michalek píše:
20 čer 2018, 22:32
Je lež to, co píše Marin Kučera, že ve specifikaci je nějaký problém. Všechny připomínky jsme vypořádali.
Tak sem s aktuální specifikací, kde jsou vypořádané ty Vojtovy připomínky, které dával předevčírem na redmine (link je v mém prvním příspěvku).
Jakub.Michalek píše:
20 čer 2018, 22:32
Vyvinutý produkt nám dodává účetní firma, takže bude v souladu s legislativou.
V souladu s legislativou má být účetnictví vedené externím profesionálním dodavatelem. Naopak ta nadstavba má být v souladu s našimi vnitřními předpisy a postupy.
Jakub.Michalek píše:
20 čer 2018, 22:32
Vlastní vývoj nadstavby nad účetní systém jsme zkoušeli už třikrát, nikdy se to nepodařilo dokončit a nepodaří se to ani nyní (Standa Štipl, dodavatel od Ondry Profanta, Alvarium)
Alvarium a člověk od Ondry nelze vydávat za "vlastní vývoj", to byli externi dodavatelé úplně stejně jako nyní navrhovaný dodavatel. A BTW, Alvarium byla taky účetní firma, že? Takže argument "vyvinutý produkt nám dodává účetní firma" tím poněkud ztrácí na síle.
Jakub.Michalek píše:
20 čer 2018, 22:32
máme záruku, že systém bude profesionálně udělaný a vydrží nám po dlouhou dobu
A tou zárukou je co? FIrma, která nemá žádné reference (nebo už jo?) a není nijak prokázána její dosavadní podnikatelská činnost?
Ivan.Bartos píše:
20 čer 2018, 22:57
ale vidím bohužel od Martina Kučery stále dokola vyložený naschvály a mohl bych je jmenovat v řadě případů,
Jmenuj. A měj na paměti, že jsem povinován loajalitou především vůči členské základně. Nikoli vůči RP či dokonce vůči jeho konkrétním členům. Takže činím to, co cítím jako odpovědnost vůči straně.
Ivan.Bartos píše:
20 čer 2018, 22:57
je opět účelově zneužíván podnět za použití dosti laciné mystifikace a hysterie, který má navíc za cíl ohrozit fungování strany do budoucna, což říkám zcela s čistým svědomím, protože se věcmi a potřebami strany skutečně zabýváme denně.
A ty myslíš, že já se věcmi a potřebami strany nezabývám denně? (Mimochodem, od Jakuba naopak před pár dny zaznělo "nemůžeme se věnovat chodu strany, musíme dělat politickou práci".)
Ivan.Bartos píše:
20 čer 2018, 22:57
Martine, jestli máš na Jakuba nebo na RP pifku, neřeš si je prosím přes stranu. Za to bych ti byl velmi vděčný.
Nebuď vztahovačný, neřeším RP jako takové ani Jakuba, řeším konkrétní kroky RP. Každý člen, který s nějakým krokem RP nesouhlasí, má právo založit podnět na jeho přezkum. Hodláš mi toto právo upírat?
Ivan.Bartos píše:
20 čer 2018, 22:57
Tvoje argumentace je ve většině případů fabulace. Výhrady byly vypořádány.
Zdaleka ne všechny. Plus tatáž otázka jako na Jakuba - kde je aktuální specifikace s vypořádanými Vojtovými připomínkami?
Ivan.Bartos píše:
20 čer 2018, 22:57
Probudit se před podpisem smlouvy... a psát o něčem o čem nic nevíš? Co to je (řečnická otázka)
Mně přijde že ses probudil spíš ty, protože já vůči té smlouvě vznáším námitky od první chvíle, kdy jsem se o ní dozvěděl (což bylo až ve chvíli kdy jste ten záměr předhodili RV a strašně jste spěchali na jeho schválení).
Ivan.Bartos píše:
20 čer 2018, 22:57
Tvůj závěr, že účetnictví nepotřebujeme,
především neexistuje, neb jsem nic takového nenapsal.
Ivan.Bartos píše:
20 čer 2018, 22:57
Vize nějakého samoúčtování je u organizace s celorepublikovou působností je jedno z největších rizik.
Samoúčtování nikdo nepožaduje. Profesionální externí vedení účetnictví je naprosto v pořádku. Ale nijak nemusí souviset s nadstavbou, která má řešit naše interní předpisy, postupy a potřeby.
Ivan.Bartos píše:
20 čer 2018, 22:57
Bral bych kdybys, věc řešil průběžně či na meetingu v Praze minulý týden, protože bych v tom viděl nějaký záměr a dobrou vůli.
Vždyť jsem přesně tohle dělal, včetně poznámek ke specifikaci. (Akorát teda na tom meetingu to jaksi nebylo kdy a s kým řešit, protože Jakub se zdržel jen půl hodiny a Míra dorazil pro změnu až na konci.)
Ivan.Bartos píše:
20 čer 2018, 22:57
Žádám členy, aby si věci ověřili, dohledali si závěry a na podobné věci skutečně nenaskakovali.
Ano, též věřím, že si členové dokážou dohledat, co jsem k tomuto tématu za posledních několik týdnů napsal.
Olga.Richterova píše:
20 čer 2018, 23:17
Nejde o to, naprogramovat proplácítko (které do voleb moc pomůže), ale mít v pořádku závěrky, audity, zprávy z voleb. kampaní. To je ta podstatná vec.
O to, aby byly v pořádku závěrky a audity, se má přece postarat ten externí dodavatel účetních služeb, s nímž je uzavřena samostatná smlouva.. Tady se bavíme o softwarové nadstavbě, která má úplně jiný účel.
Jakub.Michalek píše:
20 čer 2018, 23:23
Narozdíl od vzdušného zámku Martina Kučery už to organizace používají a funguje to https://app.2kucetnictvi.cz/sign-in/registration
A můžeme seznam organizací, které ten systém reálně používají, vidět?
Jakub.Michalek píše:
20 čer 2018, 23:23
Dodavatel byl vybrán v otevřeném výběrovém řízení, do kterého se Martin Rejman nepřihlásil, tak nechápu, proč bychom ho teď měli zvýhodňovat jen na základě toho, že Martin Kučera viděl prototyp nějakého klikátka.
Otevřené výběrové řízení zde. Výsledkem je ale samostatná smlouva na dodávku účetních služeb plus prosazovaná samostatná smlouva na SW, která se ovšem odchyluje od podmínek výběrka.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Martin.Kucera za příspěvky (celkem 7):
Robert.Magni, Ondrej.Kotas, Michaela.Nepejchalova, Radek.Simkanic, Jan.Kochert, Ondrej.Moravcik, Dalibor.Zahora
tel.: +420 778 702 711; (NEPIŠTE MI NA FACEBOOKU, TÉMĚŘ TAM NECHODÍM)
Jak jednoduchý by byl svět, kdybychom četli a dělali věci hned správně. :) -- Lucie Spáčilová

Zamčeno

Zpět na „[Archív] Uzamčené členské podněty“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů