CF 8/2018 Volba vedoucího Administrativního odboru

Celostátní fórum tvoří všichni členové a je nejvyšším orgánem Pirátské strany.

Moderátor: Predsedajici

Pravidla fóra
Na celostátním fóru se vyjadřujte slušně a k věci, na ostatní se obracejte jen prostřednictvím předsedajícího. Nepřístojnosti budou vykázány do samostatného vlákna. Než napíšete nový příspěvek, zamyslete se, zda má takovou hodnotu, aby ho musely číst stovky lidí.
Zamčeno
Uživatelský avatar
Tobias.Esner
Administrativní odbor
Příspěvky: 7810
Registrován: 22 čer 2013, 12:03
Profese: člen Oblastní výkonné rady ČČK Praha 7
Bydliště: Praha
Dal poděkování: 5005 poděkování
Dostal poděkování: 3751 poděkování
Kontaktovat uživatele:

CF 8/2018 Volba vedoucího Administrativního odboru

Příspěvek od Tobias.Esner » 04 kvě 2018, 11:01

Vážené celostátní fórum, svolávám jednání celostátního fóra ve věci volby vedoucího Administrativního odboru.

Důvod svolání
Vedoucímu Administrativního odboru uplyne volební období dne 07 čer 2018. Podle Stanov, čl. 6, odst. 7 a 8 je volební období všech volených funkcí dvouleté a období začíná ukončením volební schůze nebo vyhlášením výsledků volby.
Celostátní fórum tímto jednáním naplňuje svou výlučnou působnost ve věci volby vedoucího Administrativního odboru.
Kandidatura
Kandidovat může člen strany a dle Jednacího řádu, § 21 Navrhovaní kandidátů, odst. a) musí mít přihlášený kandidát aktuální a pravdivou osobní prezentaci na webu strany se svým úplným jménem, podobenkou a životopisem, splňovat předpoklady pro výkon funkce a získat řádnou nominaci, přičemž kandidáta na post vedoucího Administrativního odboru navrhuje republikové předsednictvo, republikový výbor nebo skupina členů. Nominace je nutné doručit nejdéle do konce doby pro navrhování. Přihlásit se můžete příspěvkem v tomto tématu. V příspěvku popište způsob, jakým budete funkci vykonávat, a uveďte, jakou máte k výkonu funkce způsobilost.
Lhůta pro navrhování kandidátů končí 22. 05.2018 v 24:00, pokud do té doby nebude navržen aspoň 1 kandidát, bude lhůta o 7 dní prodloužena, a to i opakovaně.
Rozhodující hlasování proběhne (v případě neprodloužení lhůty pro navrhování) 1. kolo 25.5. 2018 10:00 - 28.5.2018 22:00; 2. kolo 1.6.2018 10:00 - 4.6.2018 22:00.
Způsob volby
Vedoucí Administrativního odboru se volí ve dvoukolovém systému.
a) V prvním kole má každý hlasující tolik hlasů, kolik je kandidátů.
b) Do druhého kola postupují kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů. Pokud by do druhého kola nemělo postoupit víc kandidátů, než činí určený počet volených členů, jsou postupující kandidáti zvoleni v prvním kole a volba končí.
c) V druhém kole má každý hlasující tolik hlasů, kolik činí určený počet volených členů. Do republikového výboru jsou zvoleni kandidáti s nejvíce hlasy tak, aby počet zvolených kandidátů nepřesáhl určený počet volených členů.
podle Organizačního řádu České pirátské strany,§ 12 Administrativní odbor
(1) Administrativní odbor má následující výlučné​ kompetence:

a) vedení veřejného seznamu oblastních sdružení,
b) vedení údajů o registrovaných příznivcích a jejich registrace,
c) vedení veřejného seznamu členů a důvěrné vnitřní evidence s dalšími osobními údaji o členech,
d) vedení seznamu funkcí a týmů,
e) správa členských přihlášek, členských příspěvků a seznamu dlužníků,
f) úkoly v rámci ochrany před podvodným náborem členů (§ 5 pravidel pro členy a příznivce)

(2) Administrativní odbor má následující kompetence v oblasti informačních systémů strany:

a) správa internetového fóra,
b) předsedání jednání celostátního fóra na internetovém fóru,
c) organizace zasedání celostátního fóra – spolu s jeho organizátorem,
d) dohled nad důvěrností informací (§ 27) včetně ochrany osobních údajů ve straně a jejich poskytování oprávněným osobám,
e) správa spisové služby, datové schránky, sbírky předpisů, podatelen, registru smluv, sbírky vzorů a šablon právních dokumentů, evidence lobbistických kontaktů,
f) plnění archivačních povinností podle zákona o archivnictví,
g) poskytování informací (dokumentů) na celostátní úrovni.

(3) Administrativní odbor má následující další kompetence:

a) dohled na provoz sídla strany,
b) dohled na administrativní přípravu voleb na celostátní úrovni,
c) obsazování okrskových volebních komisí,
d) smluvní vzory a jiné právní dokumenty,
e) vydávání osvědčení navenek (§ 31),
f) administrativní podpora činnosti strany a oblastních sdružení,
g) tiskopis členské přihlášky a formulář registrovaného příznivce.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Tobias.Esner za příspěvky (celkem 4):
Robert.Magni, Vojtech.Pikal, Jan.Hamal.Dvorak, Daniela.Bila
778 7O2 713,
___
Kdo chce, hledá způsob. Kdo nechce, hledá důvod. Jan Werich

Uživatelský avatar
Tobias.Esner
Administrativní odbor
Příspěvky: 7810
Registrován: 22 čer 2013, 12:03
Profese: člen Oblastní výkonné rady ČČK Praha 7
Bydliště: Praha
Dal poděkování: 5005 poděkování
Dostal poděkování: 3751 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: CF 8/2018 Volba vedoucího Administrativního Odboru ( AO )

Příspěvek od Tobias.Esner » 04 kvě 2018, 11:05

Dále žádám současného vedoucího AO o úvodní slovo.
A také připomínám, že vedoucí AO dostává za činnosti spojené z prací zaplaceno https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2018/01/01/vedeni-ao/
Tito uživatelé poděkovali autorovi Tobias.Esner za příspěvky (celkem 3):
Robert.Magni, Michal.Zachar, Rostislav.Reha
778 7O2 713,
___
Kdo chce, hledá způsob. Kdo nechce, hledá důvod. Jan Werich

Uživatelský avatar
Martin.Kucera
Vedoucí administrativního odboru
Příspěvky: 12957
Registrován: 23 dub 2009, 16:41
Profese: nakladatel
Dal poděkování: 2158 poděkování
Dostal poděkování: 17648 poděkování

Re: CF 8/2018 Volba vedoucího Administrativního odboru

Příspěvek od Martin.Kucera » 14 kvě 2018, 10:48

Omlouvám se těm, kteří čekali na mé úvodní slovo, ač u volby není vlastně potřeba (maximálně v tom směru, že jako stávající vedoucí můžu připravit kandidáty na to, co je čeká).

Vzhledem k tomu, že bych se rád opětovně ucházel o vaši důvěru a kandidoval na místo vedoucího AO (poněvadž ledy se hnuly a v TO jsou konečně zdroje k vytvoření/nasazení nástrojů potřebných k dosažení cílů, které jsem si kdysi vytyčil), spojím úvodní slovo s kandidátskou řečí a vyjdu při tom, z koncepce AO, kterou jsem odevzdával republikovému předsednictvu.

-----
Dlouhodobá koncepce AO se drží těchto principů (které by měly ostatně platit i pro jiné stranické týmy):
Centralizace informací (ke všem potřebným informacím se dá snadno dostat z jednoho místa, informace se neuchovávají duplikovaně)
Decentralizace rozhodování (rozhodovat na nejnižší možné úrovni)
Elektronizace (neřešit papírově co lze snáz řešit elektronicky)
Automatizace (opakované mechanické činnosti co nejvíce automatizovat)
Uživatelská přívětivost (činnost, kterou někdo vykonává, musí chápat - tj. ne jen bezmyšlenkovitě napodobovat něco, čemu nerozumí - a nesmí mu ji komplikovat zbytečné bariéry, ať už technické či byrokratické)
Zastupitelnost (pro každou činnost musí být v případě "výpadku" osoby, jež ji má v náplni práce, k dispozici aspoň jeden náhradník)

Práce v AO je přitom často jednotvárná a nepříliš kreativní, nicméně nutná. Proto je obzvlášť důležitá automatizace a decentralizace, neb jinak nárůst požadavků (související s přibýváním členů a MS) povede k tomu, že lidé v AO a) nebudou stíhat, b) zmagořej. K automatizaci je potřeba podpora ze strany TO, k decentralizaci řádné fungování oblastních sdružení a koordinátorů (bude nutná řada školení).

V řadě ohledů je potřeba úzká spolupráce s TO. Zejména co se týče klíčových a v budoucnosti nezbytných technických systémů (SSO pro jednotné přihlašování, LDAP pro správu základních údajů a přístupových práv, CRM pro evidenci dalších údajů, cloudového úložiště, nástroje pro mailing).

Následují vybrané agendy AO, u nichž by mělo v letošním roce dojít k výraznějším posunům.

Vedení údajů o registrovaných příznivcích a jejich registrace
- Zde bohužel došlo v minulém roce k roztříštění informací poté, co byli zájemci o příznivectví nasměrováni mimo fórum. Nicméně hlavním cílem je upravit koncept příznivectví tak, aby registrovanými příznivci byly jen skutečné osoby (tj. žádní mulťáci na fóru). K tomu bude nutná úzká spolupráce s PO, koordinátory a obvlastními předsednictvy. Poté je nutné doplnit a centralizovat kontaktní informace příznivců. (Vyžaduje SSO a LDAP.)

Správa členských přihlášek, členských příspěvků a seznamu dlužníků
- Klíčovým prvkem je vytvoření elektronické přihlášky (napojené na SSO, LDAP a CRM), čímž odpadne řada úkonů, jež v současnosti musejí provádět manuálně koordinátoři a AO. Správa příspěvků a dlužníků je již do značné míry automatizovaná.

Úkoly v rámci ochrany před podvodným náborem členů (§ 5 pravidel pro členy a příznivce)
- Stávající online pomocná evidence členů je cenným pomocníkem, při současném nárůstu zájemců o členství (v únoru 2018 přijato téměř 50(!) nových členů) však potřebujeme nástroje pro efektivnější práci s daty. Elektronická přihláška by mohla pomoci s včasným upozorněním na potenciální problémy, neb v současné situaci se o nich můžeme dovědět třeba až několik týdnů po jejich vzniku.

Organizace zasedání celostátního fóra – spolu s jeho organizátorem
- Organizace zasedání je kandidát na decentralizaci (jak ukázalo letošní zasedání, je možné, aby se organizace zhostilo KS bez výraznějších zásahů či pokynů ze strany AO), bude nutné vypracovat "organizační manuál".

Obsazování okrskových volebních komisí,
- Na úrovni vyšších celků (tj. pro všechny volby krom komunálních) již existuje propracovaný systém centrálních registrací a delegací. U komunálních voleb je vzhledem k náročnějšímu zjišťování výsledků nutná decentralizace, pokud možno včetně osobního prověřování a případného školení členů OVK.

Administrativní podpora činnosti strany a oblastních sdružení,
- Zde je opět zapotřebí postupná decentralizace, tj. aby si v oblastních sdruženích mohli (měli k dispozici patřičné nástroje) a dokázali (měli patřičné znalosti) s většinou situací poradit sami a na AO zbývalo hlavně to, co je nutné či účelné řešit centrálně.
-----

To by asi mohlo na úvod stačit.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Martin.Kucera za příspěvky (celkem 7):
Jan.Mejsnar, Dalibor.Zahora, Ivo.Vlasaty, Rostislav.Reha, Lenka.Kozlova, Frantisek.Kopriva, Dominika.Michailidu
tel.: +420 778 702 711
NEPIŠTE MI NA FACEBOOKU, TÉMĚŘ TAM NECHODÍM.

Uživatelský avatar
Martin.Kucera
Vedoucí administrativního odboru
Příspěvky: 12957
Registrován: 23 dub 2009, 16:41
Profese: nakladatel
Dal poděkování: 2158 poděkování
Dostal poděkování: 17648 poděkování

Re: CF 8/2018 Volba vedoucího Administrativního odboru

Příspěvek od Martin.Kucera » 16 kvě 2018, 09:02

Doručuji svou nominaci - viewtopic.php?f=350&t=41466
Tito uživatelé poděkovali autorovi Martin.Kucera za příspěvky (celkem 4):
Rostislav.Reha, Lenka.Kozlova, Petr.Vileta, Michaela.Skokanova
tel.: +420 778 702 711
NEPIŠTE MI NA FACEBOOKU, TÉMĚŘ TAM NECHODÍM.

Uživatelský avatar
Olga.Richterova
Republikové předsednictvo
Příspěvky: 496
Registrován: 12 čer 2009, 20:40
Profese: překladatelka, lingvistka a poslankyně
Bydliště: Oblouková 14, Praha 10
Dal poděkování: 525 poděkování
Dostal poděkování: 979 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: CF 8/2018 Volba vedoucího Administrativního odboru

Příspěvek od Olga.Richterova » 20 kvě 2018, 09:30

Ahoj vespolek,

jako členka předsednictva zodpovědná za AO vím, jak náročný odbor to je na přesnost, pečlivost a že není příliš kreativní (jinými slovy: neláká - ani tady není nikdo další kromě současného vedoucího přihlášený k jeho vedení). Současně s růstem strany bude AO naprosto klíčový, důležité je předvídat problémy dřív, než vzniknou, připravovat se na rozvoj a to je to, proč sem nyní píšu do rozpravy a co mě zajímá:

1) čekají nás komunální volby. Budeme podávat víc kandidátek než dřív, budou samostatné přihlášky do OVK, jistě to bude náročnější a bude víc chyb, které bude třeba řešit. Vím, že se na to Martin nějak připravuje (tabulka, kdy je co potřeba, přehled pro všechny...) - prosím o zodpovězení sem, jaká rizika Martine vidíš a co jsou opatření, díky kterým je zminimalizujeme.

2) máme ve stanovách, že ochranu os. údajů řeší AO. Pokud vím, na tématu GDPR pracoval Martin Rejman a Ondra Profant - ale jen pro techn. systémy. Proto tady prosím o informaci o tom, jak AO zajistilo přípravu strany na GDPR. Odpovídají souhlasy GDPR, máme bezpečnostní opatření a proškolené lidi? Víme, jaká rizika na nás číhají a co po 25.5. musíme nebo nemusíme dělat jinak? - Tohle je oblast, kde hodně jde i o komunikaci AO např. s PO a TO - prosím sem i o informaci, jak jste domluvení, jak tohle proběhlo.

3) personální rozvoj a celkové požadavky na člověkoúvazky v odboru: jak vidíš budoucnost AO z tohoto pohledu? Co je klíčové, co je cílový stav, jaká má být pozice vedoucího? Neměl by být na plný úvazek? (Nejlíp nám dle mého funguje PO, kde je Jana právě na full time.)

Děkuji za zodpovězení!
Tito uživatelé poděkovali autorovi Olga.Richterova za příspěvky (celkem 3):
Ivo.Vlasaty, Tobias.Esner, Lenka.Spanihelova

Uživatelský avatar
Martin.Kucera
Vedoucí administrativního odboru
Příspěvky: 12957
Registrován: 23 dub 2009, 16:41
Profese: nakladatel
Dal poděkování: 2158 poděkování
Dostal poděkování: 17648 poděkování

Re: CF 8/2018 Volba vedoucího Administrativního odboru

Příspěvek od Martin.Kucera » 20 kvě 2018, 18:18

Ahoj,
zde část reakcí (ke GDPR ještě napíšu později).
Olga.Richterova píše:
20 kvě 2018, 09:30
jako členka předsednictva zodpovědná za AO vím, jak náročný odbor to je na přesnost, pečlivost a že není příliš kreativní (jinými slovy: neláká - ani tady není nikdo další kromě současného vedoucího přihlášený k jeho vedení). Současně s růstem strany bude AO naprosto klíčový, důležité je předvídat problémy dřív, než vzniknou, připravovat se na rozvoj a to je to, proč sem nyní píšu do rozpravy a co mě zajímá:
S klíčovostí to vidím trochu jinak, jsem přesvědčen, že je žádoucí, aby význam AO (na centrální úrovni) naopak klesal, protože efektivní fungování rostoucí strany (momentálně máme o 80 % členů víc oproti 1. 3. 2017) není možné bez decentralizace. Co nejvíc věcí se má řešit pokud možno na té úrovni, na jaké vznikají. Přičemž odbory k tomu mají oblastním sdružením zajistit vhodné podmínky (personální, technické, informační).
1) čekají nás komunální volby. Budeme podávat víc kandidátek než dřív, budou samostatné přihlášky do OVK, jistě to bude náročnější a bude víc chyb, které bude třeba řešit. Vím, že se na to Martin nějak připravuje (tabulka, kdy je co potřeba, přehled pro všechny...) - prosím o zodpovězení sem, jaká rizika Martine vidíš a co jsou opatření, díky kterým je zminimalizujeme.
Samostatné přihlášky do OVK byly i při minulých komunálkách, takže nic nového. Největší rizika jsou samozřejmě nestihnutí zákonem stanovených termínů, proto je potřeba jak kandidátky, tak delegace do OVK podat aspoň s týdenním předstihem, aby byl čas na opravy. S tím náš harmonogram (zatím předběžný, protože ještě nebyl stanoven termín voleb) počítá. Ohledně opatření spolupracujeme s PO a volebním výborem a půjde zejména o "kuchařku" k sestavování a podávání kandidátek a o související školení (plus školení k OVK).
3) personální rozvoj a celkové požadavky na člověkoúvazky v odboru: jak vidíš budoucnost AO z tohoto pohledu? Co je klíčové, co je cílový stav, jaká má být pozice vedoucího? Neměl by být na plný úvazek? (Nejlíp nám dle mého funguje PO, kde je Jana právě na full time.)
Jak vyplývá už z mé kandidátské řeči, cílem není přibírat lidi, aby se vypořádali s narůstající byrokracií, cílem je, krom zmíněné decentralizace, aby byrokracie nenarůstala, ale pokud možno klesala. Aby se neplýtvalo časem lidí na věci, které je možno automatizovat.
Momentálně běží opakované výběrové řízení na zaměstnance-asistenta pro administrativu (zítra budou osobní pohovory), z čehož by měl vzejít jeden plnoúvazkový asistent AO (dal bych přednost dvěma půlúvazkovým kvůli lepší zastupitelnosti, ale bude záležet na možnostech a kvalitách uchazečů). K tomu je můj čtvrtúvazek a jsem přesvědčen, že tento stav je dostačující. Respektive dočasně (na dobu v řádu měsíců) by se hodil ještě dílčí úvazek navíc (na likvidaci nějakých starších "vnitřních restů), ale to tím pádem nelze řešit najmutím dlouhodobého zaměstnance, takže se pokusíme řešit to buď přes dobrovolníky nebo "brigádami" na konkrétní úkoly.
Nemyslím, že by vedoucí AO měl být na plný úvazek. Mohl by být, pokud by převzal část práce toho plnoúvazkového zaměstnance. Protože takové práce, u které je nutné či vhodné, aby se jí zhostil přímo vedoucí, opravdu není tolik, aby vydala na plný úvazek. (Ale je dobré, aby byl vedoucí v nouzové situaci schopen za toho zaměstnance zaskočit.)
Srovnání s vedoucí PO není příliš na místě, neb ta má např. na starosti cca 20 koordinátorů.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Martin.Kucera za příspěvky (celkem 3):
Ivo.Vlasaty, Dalibor.Zahora, Vojtech.Pikal
tel.: +420 778 702 711
NEPIŠTE MI NA FACEBOOKU, TÉMĚŘ TAM NECHODÍM.

Uživatelský avatar
Tobias.Esner
Administrativní odbor
Příspěvky: 7810
Registrován: 22 čer 2013, 12:03
Profese: člen Oblastní výkonné rady ČČK Praha 7
Bydliště: Praha
Dal poděkování: 5005 poděkování
Dostal poděkování: 3751 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: CF 8/2018 Volba vedoucího Administrativního odboru

Příspěvek od Tobias.Esner » 26 kvě 2018, 21:51

Omlouvám se, ale vlivem pracovního vytížení děkuji Martinovi Rejmanovi za vyhlášení hlasování
https://helios.pirati.cz/helios/electio ... 10003/view
Naposledy upravil(a) Vojtech.Pikal dne 15 črc 2018, 13:11, celkem upraveno 1 x.
Důvod: silent lock, volba skončila
778 7O2 713,
___
Kdo chce, hledá způsob. Kdo nechce, hledá důvod. Jan Werich

Zamčeno

Zpět na „Celostátní fórum“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 hosti