Zápisy z jednání ústavněprávního týmu

Moderátor: Poslanecka snemovna - poslanci

Uživatelský avatar
Lukas.Lev.Cervinka
Příznivec Pirátů – Praha
Příspěvky: 388
Registrován: 22 pro 2017, 16:03
Profese: ústavní právník
Bydliště: Praha
Dal poděkování: 286 poděkování
Dostal poděkování: 673 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Zápisy z jednání ústavněprávního týmu

Příspěvek od Lukas.Lev.Cervinka »

Zápis z jednání Ústavněprávního týmu

Místo konání: Poslanecká sněmovna
Den a čas konání: úterý 20. 2. 2018, 10:00
Přítomni: Jakub Michálek, Mikuláš Ferjenčík, Lukáš Lev Červinka, Jiří Valenta
Omluveni: Lukáš Kolařík, David Satke

Vedoucí týmu: Jakub Michálek
Asistent týmu: Lukáš Lev Červinka

Agenda
 1. Představení týmu a jeho práce
 2. Sněmovní tisky na programu 7. schůze PS
  1. ST č. 47 Daňový řád
  2. ST č. 35 Referendum
  3. ST č. 38 Zdanění restitucí
  4. ST č. 39 TZ - §403
  5. ST č. 40 Přímá volba starostů a hejtmanů dle Okamury
  6. ST č. 56 Družstevní bydlení
  7. ST č.72 Znalci
  8. ST. č. 73 Tlumočníci

Redmine

1. Představení týmu a jeho práce
Pokud to bude možné, bude se tým scházet pravidelně tak, aby schůzky korespondovaly s s ÚPV a jednáním pléna. V případě potřeby budou schůzky svolány též operativně dle hromadění sněmovních tisků (dále jen “ST”).

Rozdělování tisků bude prováděno dle tabulky kompetencí, která je v procesu přípravy klubem, Matoušem Vančou. Případné přerozdělení členy týmu dle preferencí, aktuálních časových možností atp., tím není vyloučeno.

Jiří Valenta - mezinárodní právo, trestní a správní právo
Jakub Michálek - soudnictví, transparence a elektronizace justice
Mikuláš Ferjenčík - referendum a přímá demokracie
Lukáš Lev Červinka - ústavní a evropské právo, parlamentarismus
Vojta Pikal - volební zákony

ÚPT (dále jen “Ústavněprávní tým”) si vytvoří mailing list osob, které budou mít zájem o zasílání newsletteru sněmovních tisků. (Lev vytvoří google form, skrze který se zájemci budou moci k tomuto mailing listu přidat.)

Na pirátském fóru bude vytvořena příslušné subfórum pro ÚPT, které bude volně přístupné veřejnosti. Zde budou zveřejňovány zápisy z jednání ÚPT, probíhat diskuse nad jednotlivými tisky etc. Bude zajištěno Lvem.

2. Sněmovní tisky na programu 7. schůze PS
Členové prošli sněmovní tisky, které jsou zařazeny na program 7. schůze PS, zvláštní pozornost byla věnována tisků následujícím dále.

2.1. ST č. 47 Daňový řád
Implementace směrnice o správní spolupráci v oblasti daní. Problematickým bodem je jednak rozšíření přístupu správců daní k bank. účtům a dalším informacím od bank v ČR i v zahraničí a dále zavedení výjimek z advokátního a exekutorského tajemství v souvislosti s výběrem daní.

Mikuláš zjistí, jaký dopad by měly pozměňovací návrhy M. Bendy a H. Válkové.

2.2. č. 35 Referendum
Zaslání našeho stanoviska K. Valachové.

Jirka zjistí, na čem se dohodlo ANO, SPD a KSČM na minulé schůzce.

2.3. ST č. 38 Zdanění restitucí
PK se dohodl na volném hlasování v této otázce.

2.4. ST č. 39 TZ - §403
§403 - snaha vložit ideologie jako definiční prvek skutkové podstaty tohoto trestného činu. Což je jednoznačně v rozporu se svobodou slova.

2.5. ST č. 40 Přímá volba starostů a hejtmanů dle Okamury
Nezbytnost zaměřit se na následující problémy v návrhu:
 • pozměňovací návrh, že starosta/hejtman je přímo voleb, stanoví-li tak zákon,
 • v návrhu chybí vymezení působnosti starosty a zastupitelstva. Otázkou je rovněž vymezení působnosti rady,
 • §101 odst. 1 a odst. 2 starostou/hejtmanem a zastupitelstvem,
 • pozměňovacím návrhem nutno zaručit, že Ústava stanoví poměrný volební systém pro volby do zastupitelstva.

2.6. ST č. 56 Družstevní bydlení
Lev zpracuje krátké stanovisko.

2.7. ST č.72 Znalci
Značně problematický návrh zákona - Jirka se na to blíže zaměří.

2.8. ST. č. 73 Tlumočníci
Zákon ukládá tlumočníkům poměrně hodně povinností, ale nenabízí nic, co by to vyrovnalo. Je třeba posoudit, zdali by zákon nezpůsobil ještě větší odliv soudních tlumočníků a překladatelů.

Lev zpracuje porovnání odměn pro tlumočníky a překladatele v soukromé sféře s navrhovanou vyhláškou.


Seznam úkolů:

Všichni:
 • doplnění údajů do tabulky k 7. schůzi k ST, u kterých jsou jako odpovědná osoba.
Lukáš Lev Červinka:
 • google form pro registraci zájemců o ÚPT newsletter sněmovních tisků - do konce února,
 • subfórum ÚPT,
 • ST. č. 56 - družstevní bydlení - krátké stanovisko,
 • ST č. 73 - porovnání odměn pro tlumočníky a překladatele v soukromé sféře s navrženou vyhláškou.
Mikuláš Ferjenčík:
 • ST č. 47 - dopad pozměňovacích návrhů M. Bendy a H. Válkové.
Jiří Valenta:
 • zjistí, na čem se dohodlo ANO, SPD a KSČM na poslední schůzce ohledně referenda,
 • ST č. 72 - Znalci.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Lukas.Lev.Cervinka za příspěvek:
Robert.Magni
Lukáš Lev Červinka
analytik Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky
doktorand na katedře ústavního práva Právnické fakulty UK a na Fakultě ekonomie University Ca' Foscari v Benátkách

Twitter: @CervinkaLev / Facebook: Lukas.L.Cervinka

Uživatelský avatar
Lukas.Lev.Cervinka
Příznivec Pirátů – Praha
Příspěvky: 388
Registrován: 22 pro 2017, 16:03
Profese: ústavní právník
Bydliště: Praha
Dal poděkování: 286 poděkování
Dostal poděkování: 673 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Zápisy z jednání ústavněprávního týmu

Příspěvek od Lukas.Lev.Cervinka »

Zápis z jednání Ústavněprávního týmu

Místo konání: Poslanecká sněmovna
Den a čas konání: pondělí 19. 3. 2018, 18:00
Přítomni: Jakub Michálek, Lukáš Kolařík, David Satke, Jiří Valenta
Omluveni: Mikuláš Ferjenčík, Vojtěch Pikal, Lukáš Lev Červinka

Vedoucí týmu: Jakub Michálek
Asistent týmu: Lukáš Lev Červinka

Agenda
 1. ST 71/0 - vládní návrh na změnu zákona o insolvenci
 2. ST 72/0 a 74/0 - vládní návrh nového zákona o znalcích a změnový zákon

Redmine

1. ST 71/0 - návrh na změnu zákona o insolvenci
Účelem návrhu je řešit vícečetné exekuce; v současné době pro fyzické osoby s vícečetnými exekucemi není řešení jak se z jejich stavu dostat. Podmínkou pro povolení oddlužení je vize, že splatí alespoň 30 % z celkového dluhu (jistina a veškeré příslušenství) v průběhu 5 let.

Návrh 71/0 je napříč politickým spektrem přijímán ale každému tam něco vadí - pozměňovací návrhy ze všech stran je potřeba očekávat.

Teze ze schůzky:
 • bezbariérový vstup do oddlužení, avšak za sdělení požadavků na úspěšné ukončení; přesná definice sazeb a podmínek,
 • variabilní horizont programu oddlužení - horizont, při kterém dlužník musí všechny příjmy nad určitou hranici:
  • splatí-li dlužník 0-30 % - 7-letý horizont,
  • splatí-li dlužník 30-50 % - 5-letý horizont,
  • splatí-li dlužník 50-70 % - 3-letý horizont,
 • podmínka úspěšného ukončení:
  • musí být motivační - snaha vydělat víc a splatit rychleji,
  • analogie s OSŘ a nezabavitelným minimem, tzv. třetinový systém,
  • podmínka minimálního rozsahu uspokojení věřitelů - X % z jistiny (bez příslušenství),
  • zařazení závazků z občansko-právních deliktů do skupiny tzv. nesmývatelných dluhů,
  • zvláštní přístup k osobám, které splňují podmínku - “zjevně snížená možnost dosahovat perspektivního příjmu” - možnost, na základě uvážení soudu, snížit časový horizont procesu oddlužení na polovinu.
Pro první čtení je návrh přípustný, tj. pustíme jej do 2. čtení.

Lukáš Kolařík začne pracovat na PN - schéma podmínek a parametrů pro úspěšné uzavření procesu oddlužení a nastavení osob s neperspektivními příjmy, definice nesmývatelných dluhů (závazky z občansko-právních deliktů), zvážit zda nastavit tvrdě zákonem nebo umožnit soudní uvážení.


2. ST 72/0 a 74/0 - znalci

Představení závěrů z pracovní porady pořádané ÚPV.

Návrh změnového zákona ST 74/0 (změna ostatních doprovodných a souvisejících zákonů) přepsán minulý čtvrtek návrhem 74/1; nenaplnění lhůt neumožňuje projednat na schůzi PSP v tomto týdnu (20. - 23. 3.).

Změna OSŘ (§ 127a) - znalecký posudek předložený stranou sporu posuzován již jen jako listinný důkaz; může získat hodnotu znaleckého posudku pokud budou souhlasit všechny strany sporu
 • otázka/návrh - proč by to nemohlo být na uvážení soudu?


Navrhované dva pirátské PN:
 • zachovat, resp. podpořit, zachování výkonu trestně-právní pitvy dvěma znalci povinně a vždy a
 • přidání náležitosti znaleckého posudku - v případě, že posudek není exaktní vědy, musí obsahovat vyčíslení míry spolehlivosti.

Seznam úkolů:

Lukáš Kolařík:
 • ST č. 71 - připravit PN dle tezí ÚPT.
Jiří Valenta:
 • ST č. 72/0 - připravit PN dle tezí ÚPT.
Lukáš Lev Červinka
analytik Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky
doktorand na katedře ústavního práva Právnické fakulty UK a na Fakultě ekonomie University Ca' Foscari v Benátkách

Twitter: @CervinkaLev / Facebook: Lukas.L.Cervinka

Uživatelský avatar
Lukas.Lev.Cervinka
Příznivec Pirátů – Praha
Příspěvky: 388
Registrován: 22 pro 2017, 16:03
Profese: ústavní právník
Bydliště: Praha
Dal poděkování: 286 poděkování
Dostal poděkování: 673 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Zápisy z jednání ústavněprávního týmu

Příspěvek od Lukas.Lev.Cervinka »

Zápis z jednání Ústavněprávního týmu

Místo konání: Poslanecká sněmovna
Den a čas konání: pondělí 16. 4. 2018, 14:30 - 17:00
Přítomni: Jakub Michálek, Jiří Valenta, Lukáš Lev Červinka, Martin Archalous, Jan Nevyjel, Vojtěch Pikal, David Satke
Omluveni: Lukáš Kolařík, Mikuláš Ferjenčík

Vedoucí týmu: Jakub Michálek
Asistent týmu: Lukáš Lev Červinka

Agenda
 1. ST 110/0
 2. ST 111/0
 3. ST 132/0
 4. ST 136/0
 5. ST 137/0
 6. ST 138/0 a 139/0
 7. ST 72
 8. ST 73
 9. ST 74
1. ST 110/0
Připravit draft pirátského PN, který by upravil možnost jmenovat státního zástupce 2x po sobě na stejné státní zastupitelství.

ÚPT kvituje omezení vlivu politiků nad státními zástupci (odvolání na základě kárného řízení).

2. ST 111/0
Veškeré tisky o referendech by měly být projednávány až po konání předmětného semináře, na kterém dojde k podrobné diskuzi s odborníky.

3. ST 132/0
ST rozšiřuje hodnotící škálu státních zaměstnanců, což může vést, ve spojení s ad-hoc prověřováním zaměstnanců, ke zvětšení politického tlaku na státní správu.

Snaha otevřít státní správu osobám ze soukromé sféry - potřeba prozkoumat detaily, jakým způsobem k tomu má dojít, pro jaké pozice atp.

4. ST 136/0
Podpořit.

5. ST 137/0
Snaha o řešení problémů při konání voleb - řeší technické věci (formát hlasovacích lístků z A5 na A4), ale nikoli příčiny (školení komisí a mechanismus pro přepočítávání hlasů).

6. ST 138/0 a 139/0
Sloučená rozprava k těmto tiskům. Bude vetována 90 (zrychlené projednání). Piráti budou předkládat svůj PN k těmto tiskům v oblasti svobodného přístupu k informacím.

7. ST 72
Nová a komplexní úprava činnosti soudních znalců. V 1. čtení Piráti ST podpoří, avšak v 2. budou navrhovat změny, aby došlo k odstranění nedostatků (přítomnost dvou znalců u pitev, zajištění náležitého odměňování práce znalců, legislativně-technických nedostatků atp.).

8. ST 73
Nová a komplexní úprava činnosti soudních tlumočníků a překladatelů. Obecně se jedná o úpravu směřující dobrým směrem, která je však stižena závažnými nedostatky.

Byl přípraven PN, který řeší největší nedostatky návrhu zákona - legislativně-technické, avšak i věcné (drakonické postihy, neúměrné povinnosti pro tlumočníky a překladatele). PN je zveřejněn na fóru ÚPT a otevřen k diskusi. Nemalé nedostatky jsou v navržených doprovodných vyhláškách (neodpovídající ohodnocení, netransparentní způsob určování konkrétní výše odměny, nedostatky v detailech kvalifikačních předpokladů), o kterých však bude třeba jednat přímo s Ministerstvem spravedlnosti.

9. ST 74
PN Pirátů - Úprava §346 trestního zákoníku tak, aby bylo možno uložit peněžitý trest za nepravdivý znalecký posudek.

Seznam úkolů:

Jiří Valenta:
 • ST 72 - s Jakubem připravit možnost zavedení pravděpodobnosti pravdivosti.
 • ST č. 74/0 - připravit PN dle tezí ÚPT - úprava trestního zákoníku.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Lukas.Lev.Cervinka za příspěvek:
Vojtech.Pikal
Lukáš Lev Červinka
analytik Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky
doktorand na katedře ústavního práva Právnické fakulty UK a na Fakultě ekonomie University Ca' Foscari v Benátkách

Twitter: @CervinkaLev / Facebook: Lukas.L.Cervinka

Uživatelský avatar
Lukas.Lev.Cervinka
Příznivec Pirátů – Praha
Příspěvky: 388
Registrován: 22 pro 2017, 16:03
Profese: ústavní právník
Bydliště: Praha
Dal poděkování: 286 poděkování
Dostal poděkování: 673 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Zápisy z jednání ústavněprávního týmu

Příspěvek od Lukas.Lev.Cervinka »

Zápis z jednání Ústavněprávního týmu

Místo konání: Poslanecká sněmovna, G169
Den a čas konání: čtvrtek 17. 5. 2018, 9:00 - 11:00
Přítomni: Jakub Michálek, Jiří Valenta, Lukáš Lev Červinka, Martin Archalous, David Satke
Omluveni: Lukáš Kolařík, Mikuláš Ferjenčík, Jan Nevyjel, Vojtěch Pikal

Vedoucí týmu: Jakub Michálek
Asistent týmu: Lukáš Lev Červinka

Agenda
 1. ST 30
 2. ST 42
 3. ST 54
 4. ST 57
 5. ST 79
 6. ST 137
 7. ST 35, 111 a 117
 8. ST 70
 9. ST 72 a 74
 10. ST 73
 11. ST 132

Redmine

1. ST 30
Sami ústavní soudci upozorňovali na dvoukolejnost úpravy přestupkové imunity zákonodárců a ústavních soudců - tj. podporují, aby ústavní soudci mohli požádat o projednání přestupku standardní cestou před správním orgánem a nikoli jako doposud pouze kárným senátem soudu.

2. ST 42
Navrhovatel bude vyzván, aby sám svým PN nedostatky vyřešil.

3. ST 54
Jsme principiálně proti odstranění možnosti namítat systémovou podjatost. Budeme se však snažit naším PN alespoň co možná nejvíce zmírnit dopad - podpoříme vládní (MMR) návrh zákona, který bude řešit otázku systémové podjatosti mnohem citlivěji. (Tisk je zatím stále na vládě.)

4. ST 57
Návrh implementuje evropský předpis - bude však připraven náš pozměňovací návrh, který bude rozlišovat výši pokut dle subjektů.

5. ST 79
Implementace několika tematických okruhů. Především zavádí novou skutkovou podstatu maření spravedlnosti, kterou obecně podporujeme - zamezuje úmyslnému předkládání padělaných důkazních materiálů.

6. ST 137
Provádí technické změny v organizaci voleb - školení členů okrskových volebních komisí, jednostranné volební lístky atp.

Pozměňovacími návrhy se řeší další otázky volebního systému - uzavírací klauzule, kumulativní procenta pro koalice a přepočty ve skrutiniích.

Piráti budou prosazovat snížení uzavírací klauzule na 4 %, aby byl reflektován přirozený práh, který je mezi 4 a 5 %.

7. ST 35, 111 a 117
Piráti budou prosazovat sloučenou rozpravu ve Sněmovně. Piráti budou prosazovat začlenění pirátských postojů skrze pozměňovací návrhy.

8. ST 70
Shodná úprava je již obsažena ve vládním návrhu zákona, tj. ve ST 79. Bylo by proto neúčelné stejný zákon novelizovat dvakrát v tom samém meritu věci zároveň.

9. ST 72 a 74
Podporujeme přijetí. Úprava soudních znalců je v současnosti značně problematické a ST jde správným směrem.

10. ST 73
Je připraven pirátský pozměňovací návrh (stále v připomínkovém kole na fóru), který bude v následujících týdnech finalisován.

11. ST 132
Tisk neřeší největší problémy státní správy, naopak obsahuje aspekty, které by mohly ohrozit nezávislost státní správy.


Seznam úkolů:

Jiří Valenta:
 • ST 137 - upravit uzavírací klauzuli na 4 %
Lukáš Lev Červinka:
 • ST 73 - dotáhnout diskutovaný PN
Lukáš Lev Červinka
analytik Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky
doktorand na katedře ústavního práva Právnické fakulty UK a na Fakultě ekonomie University Ca' Foscari v Benátkách

Twitter: @CervinkaLev / Facebook: Lukas.L.Cervinka

Uživatelský avatar
Vojtech.Pikal
Republikové předsednictvo
Příspěvky: 22476
Registrován: 19 srp 2010, 23:45
Profese: poslanec, informatik
Bydliště: Olomouc
Dal poděkování: 30801 poděkování
Dostal poděkování: 23968 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Zápisy z jednání ústavněprávního týmu

Příspěvek od Vojtech.Pikal »

k ST 137 mám připraveno také slučování volebních komisí pro všechny volby a místní a krajská referenda, dále mám v plánu odstranění nadbytečných informací z odevzdávaných kandidátních listin (nikoliv z hlasovacích lístků) - najmě věk k termínu odevzdání kandidátní listiny.
Možná najdu ještě něco k organizaci voleb ohledně zvláštních volebních okrsků, uvidím co víjde.
člen RP, AO, PO, ZO, FT; člen AO OlK, vedoucí MRT Demokracie
místopředseda sněmovny a poslanec za Olomoucký kraj|Profil|fb| Tel: 776635258
„Nakonec vám budou vládnout ti nejneschopnější z vás. To je trestem za neochotu podílet se na politice.“[1]

Uživatelský avatar
Lukas.Lev.Cervinka
Příznivec Pirátů – Praha
Příspěvky: 388
Registrován: 22 pro 2017, 16:03
Profese: ústavní právník
Bydliště: Praha
Dal poděkování: 286 poděkování
Dostal poděkování: 673 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Zápisy z jednání ústavněprávního týmu

Příspěvek od Lukas.Lev.Cervinka »

Zápis z jednání Ústavněprávního týmu

Místo konání: Poslanecká sněmovna, G169
Den a čas konání: pátek 25. 5. 2018, 14:30 -
Přítomni: Jakub Michálek, Jiří Valenta, Lukáš Lev Červinka, Martin Archalous, Tomáš Martínek, Lukáš Kolařík
Omluveni: Mikuláš Ferjenčík, Jan Nevyjel, Vojtěch Pikal, David Satke

Vedoucí týmu: Jakub Michálek
Asistent týmu: Lukáš Lev Červinka

Agenda
 1. návrh novely exekučního řádu
 2. návrh zákona k Airbnb
 3. PN k ST 167
Redmine

1. návrh novely exekučního řádu
návrh novely v Google Doc
Návrh byl zaslán Ministerstvu spravedlnosti k vyjádření a připomínkování.

Hlavní smysl navrhované novely:
Exekuční návrh bude nově podáván přímo exekučnímu soudu, který určí, exekutora (ze seznamu exekutorů v kraji dle trvalého bydliště povinného - konkrétní mechanismus bude navržen přímo Ministerstvem spravedlnosti) a danou exekuci mu přidělí.

Veškeré nové exekuce budou nově vedeny jedním a tím samým exekutorem, tak aby došlo k finančním nákladům spojeným s vedením exekučního řízení.

2. návrh zákona k Airbnb
návrh zákona k Airbnb
K návrhu bude uspořádána konference v Poslanecké sněmovně a bude i dále diskutován s příslušnými ministerstvy a zainteresovanými subjekty. V současnosti je návrh ve stádiu příprav a zapracovávání přípomínek veřejnosti.

3. PN k ST 167
PN k ST 167
Návrh zamýšlí zavést nemocenskou a dovolenou (dobu na zotavenou) pro členy parlamentu a zafixovat platy představitelů a soudců k průměrné mzdě v národním hospodářství.
Lukáš Lev Červinka
analytik Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky
doktorand na katedře ústavního práva Právnické fakulty UK a na Fakultě ekonomie University Ca' Foscari v Benátkách

Twitter: @CervinkaLev / Facebook: Lukas.L.Cervinka

Martin.Stancl
Asistent(ka) poslance
Příspěvky: 50
Registrován: 19 pro 2017, 21:19
Profese: právník
Dal poděkování: 4 poděkování
Dostal poděkování: 5 poděkování

Re: Zápisy z jednání ústavněprávního týmu

Příspěvek od Martin.Stancl »

Zápis z jednání Ústavněprávního týmu

Místo konání: Poslanecká sněmovna, G169
Den a čas konání: pondělí 26. 11. 2018, 12:30
Členové: J.Michálek, M. Štancl, J.Valenta, M. Archalous, M. Ferjenčík, J. Nevyjel, D. Satke, V. Pikal, S. Zavadil

Agenda
 1. Sněmovní tisky na 24. schůzi pléna přiřazené ústavně právnímu výboru
 2. Plán na rok 2019
 3. ST 111 - referendum
 4. Zrušení TČ pomluvy
 5. Finanční zdroje ÚPT
1.Sněmovní tisky na 24. schůzi pléna přiřazené ústavně právnímu výboru
Byly projednány sněmovní tisky náležející do působnosti ústavně právního výboru s důrazem na nově předložené sněmovní tisky 336, 337, 295. Stanoviska byla zapsána do tabulky 24. schůze.

2. Priority na rok 2019
Viz Redmine

3. ST 111 - referendum
Jsme pro přijetí ve znění pozměňovacího návrhu.

4. Zrušení TČ pomluvy
Stanovisko: PRO; domníváme se že dnes je tento TČ využíván ve prospěch veřejných činitelů a ne ve prospěch těch, které by to mělo chránit; Lze jít cestou přestupkového řízení či především cestou občanskoprávní.

5. volné finanční zdroje
Nejpozději příští týden přinést nápady na analýzy, návrhy zákonů, experty, aby se expertovné využilo.

Martin.Stancl
Asistent(ka) poslance
Příspěvky: 50
Registrován: 19 pro 2017, 21:19
Profese: právník
Dal poděkování: 4 poděkování
Dostal poděkování: 5 poděkování

Re: Zápisy z jednání ústavněprávního týmu

Příspěvek od Martin.Stancl »

Zápis z jednání Ústavněprávního týmu

Místo konání: Poslanecká sněmovna, G169
Den a čas konání: pátek 14. 1. 2019, 14:00

Přítomni: M. Archalous, S. Zavadil, D. Satke, J. Michálek, M. Štancl, J. Valenta

Omluveni: M. Ferjenčík, V. Pikal, J. Nevyjel

Agenda

1. Projití seznamu střednědobých cílů na rok 2019
Viz Redmine

2. Klouzavý mandát
Byl představen a projednán návrh na změnu Ústavy týkající se zavedení institutu klouzavého mandátu poslance.


3. výpověď mezinárodní smlouvy (prostituce)
Byl představen návrh na vypovězení mezinárodní úmluvy jako jeden z kroků pro legalizaci a regulaci prostituce.

4. Projití nových sněmovních tisků na 26. schůzi Sněmovny přidělených do gesce ústavně právního výboru

5. Pozměňovací návrhy V. Pikala ke sněmovnímu tisku 336

6. Projednání našeho návrhu pro nastavení jednotných pravidel pro výběr soudců (n. n. z. o soudech a soudcích)
Tito uživatelé poděkovali autorovi Martin.Stancl za příspěvky (celkem 2):
Milan.Dadourek, Pavel.Sramek

Martin.Stancl
Asistent(ka) poslance
Příspěvky: 50
Registrován: 19 pro 2017, 21:19
Profese: právník
Dal poděkování: 4 poděkování
Dostal poděkování: 5 poděkování

Re: Zápisy z jednání ústavněprávního týmu

Příspěvek od Martin.Stancl »

Zápis z jednání rezortního týmu Spravedlnost

Místo konání: Poslanecká sněmovna, G169
Den a čas konání: pondělí 25. 2. 2019, 14:00 - 16:00

Přítomni: M. Archalous, S. Zavadil, J. Michálek, M. Štancl, M. Řádková

Omluveni: M. Ferjenčík, V. Pikal, J. Nevyjel, D. Satke, J. Valenta, D. Satke

Agenda

1. Stanoviska s k novým sněmovním tiskům (ST 375, 377, 380, 411)
Stanoviska zapsána do tabulky 27. schůze.

2. Stanoviska k PN (ST 50, 72 až 74, 273)
Stanoviska zapsána do podkladů pro 3. čtení, na které je odkaz v tabulce 27 schůze.

3. Projednání našeho návrhu na novelu z. o střetu zájmů
RT souhlasí s návrhem novely z. o střetu zájmů a se zapracováním změn projednaných na RT.

4. Klouzavý mandát - připomínky od pisatele
RT si prošel připomínku od pisatele a usnesl se, že to necháme na druhé čtení ST, kde bude prostor pro pozměňovací návrhy.

5. Priority pro volby do EP
Jakub během týdne pošle upravený návrh priorit pro volby do EP. Nejpozději v pátek zaslat předsednictvu strany stanovisko RT ke konkrétním prioritám, které spadají do rezortu spravedlnosti.

6. Roční plán týmu v Redminu
Poslanecký klub seřadil jednotlivé cíle dle priorit - viz roční plán týmu

Martin.Stancl
Asistent(ka) poslance
Příspěvky: 50
Registrován: 19 pro 2017, 21:19
Profese: právník
Dal poděkování: 4 poděkování
Dostal poděkování: 5 poděkování

Zápis z jednání rezortního týmu Spravedlnost

Příspěvek od Martin.Stancl »

Zápis z jednání rezortního týmu Spravedlnost

Místo konání: Poslanecká sněmovna, G169
Den a čas konání: pondělí 8. 4. 2019, 14:00 - 17:10

Přítomni: M. Archalous, J. Michálek, M. Štancl, M. Řádková, J. Valenta

Omluveni: M. Ferjenčík, D. Satke

Agenda

1. Stanoviska s k novým sněmovním tiskům v působnosti RTS (ST 453, ST 384, ST 387, ST 390, ST 401, ST 418)
Stanoviska zapsána do tabulky 28. schůze.

2. Připravovaný vládní návrh zákona o hromadných žalobách
Zpracovali jsme šest stran připomínek, které pošleme vládě a vydáme k tomu tiskovou zprávu

3. Návrh mající za cíl častější a spravedlivější ukládání peněžitých trestů
Souvisí s vládním návrhem ST 453, uzpůsobíme jako pozměňovací návrh k vládnímu návrhu

4. Návrhy, které pro nás zpracoval advokát Záhumenský a které mají za cíl částečně odbřemenit trestní soudy
Projednali jsme tyto návrhy s tím, že u některých je třeba ještě na základě dalších informací zvážit, zda je navrhneme.

5. Návrhy na změny v oblasti elektronického spisu
Dopracujeme a následně půjde na klub.

6. Digitální ústava
Probrali jsme pracovní návrh digitální ústavy. Po řadě připomínek jsme se rozhodli, že se k tomu sejde užší skupina.

7. Nová pravidla pro výběr soudců
Probrali jsme náš návrh na nová pravidla pro výběr soudců. Návrh je hotový. Po projití klubem jej můžeme předložit a zároveň jej pošleme Ministerstvu spravedlnosti, které rovněž pracuje na své verzi návrhu.

Odpovědět

Zpět na „Rezortní tým Spravedlnost“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů