Konkrétní představa legalizace

Moderátor: Garanti

Odpovědět
Uživatelský avatar
Zdenek.Hrib
Člen KS Praha
Příspěvky: 1444
Registrován: 03 říj 2013, 09:43
Profese: konzultant
Dal poděkování: 913 poděkování
Dostal poděkování: 2712 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Konkrétní představa legalizace

Příspěvek od Zdenek.Hrib »

dali jsme dohromady základ pro konkrétní představu legalizace
https://docs.google.com/document/d/1kgk ... impv0/edit#
Čeho přesně chtějí Piráti dosáhnout v oblasti legalizace konopí?

Cílem Pirátů je regulovaná legalizace konopí pro samoléčbu i rekreační užívání obdobná tomu, jak je v ČR regulován alkohol nebo tabák. Jedná se v podstatě o model, který je zaveden pro konopí v americkém státě Colorado. Konkrétně se jedná zákaz prodeje dětem, praktický zákaz reklamy, varování před zdravotními riziky na obalu a příbalovém letáku, koncese na obchod s konopím a licence na komerční pěstování a výrobu, zdanění obchodu s konopím DPH a spotřební daní (s výjimkou léčebného konopí) a omezená možnost pěstování pro vlastní potřebu. Požadujeme možnost úhrady léčebného konopí ze zdravotního pojištění a zajištění jeho skutečné dostupnosti pro pacienty.

Proč je to potřeba řešit?

Konopí bylo v ČR uznáno jako lék, ale stát není schopen zajistit jeho dostupnost pacientům a zdravotní pojišťovny neoprávněně odmítají léčbu konopím hradit. I kdyby tomu tak však nebylo, tak by zákaz samopěstování stále znamenal zbytečnou zátěž pro systém zdravotního pojištění. Měsíční náklady na léčebné konopí mohou u jednoho pacienta dosáhnout až 20 tisíc Kč při výrobě v ČR a trojnásobek této sumy v případě dovozu konopí ze zahraničí.

Ve skutečnosti nemá smysl rozlišovat užívání konopí pro rekreační a léčebné účely. U každé návykové látky je rozdíl mezi užíváním, zneužíváním a závislostí. Není ale potřebné ani smysluplné zavádět nějaké mechanismy, kterými bude stát dohlížet na to, zdali danou látku občan právě užívá pro léčebné nebo rekreační účely. Jde stále o tu stejnou bylinu a její léčebné a rekreační účinky jsou spolu provázané. Když si dáte večer skleničku vína, tak vás taky nikdo nekontroluje, kdy ještě pijete alkohol za účelem prevence kardiovaskulárních chorob, a kdy už tak činíte jen pro relaxaci a od jakého okamžiku už jde o nezdravé zneužívání návykové látky.

Aktuální prohibice rekreačního užívání konopí má v ČR tytéž důsledky jako prohibice rekreačního užívání alkoholu v USA ve 20. letech minulého století. Bují organizovaný zločin a pro stát to představuje nemalé ekonomické ztráty, ale kdo chce, ten si tuto návykovou látku stejně snadno opatří.

Jak je to teď s konopím v ČR?

Aktuálně je konopí v ČR tzv. dekriminalizováno. Jeho užívání je tedy legální, ale držení jakéhokoliv množství legální není. U množství menšího než malého jde o přestupek s pokutou a propadnutím věci, ale u větších množství konopí jde o trestný čin s trestní sazbou až jeden rok.

Léčebné konopí pak má vlastní paragraf v zákoně o léčivech a svou vlastní vyhlášku. Jedná se také o jediné léčivo, jehož výhradním distributorem je v ČR stát. Této pochybné „cti“ se nedostalo v ČR žádnému jinému léčivu a to ani syntetickým opiátům pro substituční léčbu závislých na heroinu, nebo běžně zneužívaným léčivům z kategorie benzodiazepinů a barbiturátů. Na těchto látkách přitom na rozdíl od konopí vzniká fyzická závislost a jde tedy o výrazně nebezpečnější léčiva. Důsledkem chybné legislativy je reálná nedostupnost léčebného konopí pro pacienty v ČR. Státu také díky tomu vznikly například zbytečné náklady za nákup a následnou likvidací 7 z 11 kg léčebného konopí celkem zakoupených státem v březnu 2016, které nikdo nespotřeboval a bylo nutné jej po exspiraci zlikvidovat.

Výsledek této chybné legislativní úpravy je tedy ten, že v ČR nyní žádné konopí pro těžce nemocné pacienty (například s jinak neřešitelnými křečemi u roztroušené sklerózy) není a očekávat lze pouze předražené konopí ze zahraničí. Primárním důvodem tohoto stavu je zbytečná celospolečenská hysterie, která tuto bylinu provází, přestože se dříve u nás tradičně pěstovala a je dnes zcela běžně ilegálně dostupná. Konopí někdy v životě zkusilo 30% obyvatel ČR, 9% ji užívalo v posledním roce a 3% v posledním měsíci. Ve věkové skupině mladých dospělých to je dokonce více než dvojnásobek.

Jaké jsou výhody legalizace?

Lze odhadovat, že v ČR by se vybralo na daních z konopí více než 3 miliardy korun ročně. Tento odhad je založený na oficiální statistikách o spotřebě legálního konopí v Coloradu za první polovinu roku 2016, která činila 33 tun. Za rok lze tedy očekávat 66 tun. Populace Colorado je přibližně poloviční oproti ČR (5,5 mil proti 10,5 mil obyvatel), nicméně uživatelů konopí je tam přibližně dvojnásobek oproti ČR (užití v posledním roce u 18,94% proti 9,3 % obyvatel). Pro ČR tedy předpokládáme roční spotřebu přibližně stejnou. Při odhadované výrobní ceně do 40 Kč za gram by cena pro spotřebitele byla okolo 110 Kč, z čehož by spotřební daň tvořila 30 Kč a DPH 19 Kč z gramu. To odpovídá daňovému výnosu 3,23 miliardy korun ročně, ale reálně by byl pravděpodobně vyšší. Uvedená částka totiž nezohledňuje zdanění jedlých produktů a mastí z konopí, poplatky za licence pro obchod, tržní potenciál dražších odrůd konopí a také skutečnost, že v Coloradu trh s konopím stále roste a nedosáhl ještě svého vrcholu (odhadováno je 130 tun ročně).

Další výhodou regulované legalizace je zvýšení věku první zkušenosti s konopím. Dle posledního opakování mezinárodní studie HBSC organizované Světovou zdravotnickou organizací v roce 2014 má 23% patnáctiletých v ČR zkušenost s konopím. V Holandsku, kde si lze konopí legálně zakoupit v coffeshopu, je to však pouze 15% u dívek a 18% u chlapců. Stejně tak v Holandsku je počet třináctiletých se zkušeností s konopím pouze poloviční (3% proti 6% u chlapců a 4% proti 7% u dívek). Vytvoření legálního trhu s konopím pro dospělé má tedy pozitivní účinek na omezení jeho dostupnosti dětem.

Mezi další pozitivní důsledky legalizace patří snížení nákladů státu na řešení kriminality spojené s konopím, možnost důkladného informování uživatelů (o zdravotních rizicích například formou příbalových letáků, o jiných metodách aplikace konopí mimo kouření). V neposlední řadě lez pak očekávat zjednodušení opětovného začlenění závislých do společnosti.

U regulovaného trhu lze omezit prodej konopí v okolí škol pomocí koncesí pro jeho prodejny a licencí pro výrobce. Obdobný mechanismus je v ČR používán například pro regulaci hazardu. Tak lze garantovat, že v případě zjištění prodeje nezletilým a ztrátě licence si není možné okamžitě zřídit novou prodejnu za rohem. U léčebného konopí by měl být systém státní distribuce tohoto léčiva nahrazen obvyklým způsobem komerční distribuce do lékáren v ČR.

Jaká jsou rizika legalizace?

Zásadním faktorem úspěšné legalizace je potřeba praktického zákazu reklamy na návykové látky. V této souvislosti lze konstatovat, že reklama na tabákové výrobky a alkohol je v praxi běžně cílena na mladé lidi a pracuje s konceptem životního stylu a případně i národní tradice. Dle mezinárodní studie HBSC tak v ČR 22% patnáctiletých v posledním měsíci kouřilo (12% kouří denně) a pět a více sklenic alkoholu při jedné příležitosti třikrát nebo častěji v posledních 30 dnech uvedlo 10 % chlapců a 7 % dívek. Reklama na konopí by tedy rozhodně měla být omezená více než je tomu aktuálně u tabáku a alkoholu, jejíž pravidla by ovšem bylo také vhodné zpřísnit.

Užívání jakýchkoliv návykových psychotropních látek sebou nese rizika negativních zdravotních důsledků, které jsou často aktuálním uživatelům konopí neznámé. Tuto skutečnost je nutné v rámci legalizace správně uchopit a uživatele konopí trvale informovat o těchto rizicích formou varování na obale nebo příbalových letáků. Informování uživatelů je například v ČR u alkoholu značně zanedbáno a většinou není prováděno vůbec a jen vyjímečně jej zastupuje odkaz na webové stránky na zadní straně lahve.

Riziko úniku legálního nezdaněného konopí na na černý trh je nutné ošetřit formou limitů. Pro pěstování po vlastní potřebu je vhodné stanovit limit, podobně jako jej tomu v Coloradu. Omezení zneužívání léčebného konopí lze řešit formou elektronické preskripce, která by však měla být oproti stávajícímu stavu decentralizována pro zvýšení bezpečnosti údajů.

Obavy z nárůstu počtu uživatelů a trestné činnosti spojené s drogami zahraniční zkušenosti nepotvrzují. V Coloradu se počet uživatelů konopí po legalizaci mezi lety 2014 a 2015 nezměnil a počet zatčení kvůli konopí tam klesl o 46% mezi lety 2012 a 2014. U řízení pod vlivem konopí byl v hlavním městě Colorada zaznamenán v roce 2015 nárůst o 10%. Dohromady jde však jen o 73 případů, které tvoří 2,8% z celkového počtu případů řízení pod vlivem návykové látky a tedy na hranici statistické chyby

Zdroje informací

Marijuana Legalization in Colorado: Early Findings http://cdpsdocs.state.co.us/ors/docs/re ... 83-Rpt.pdf

The Legalization of Marijuana in Colorado: The Impact http://www.rmhidta.org/html/2016%20FINA ... Impact.pdf

Colorado Department of Revenue - Marijuana Enforcement Division https://www.colorado.gov/pacific/enforc ... t-division

National Survey on Drug Use and Health - State estimates https://nsduhweb.rti.org/respweb/State_Estimates.html

Evropská zpráva o drogách: Trendy a vývoj 2016 http://www.emcdda.europa.eu/system/file ... 001CSN.pdf

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2015 https://www.drogy-info.cz/data/obj_file ... CR_v02.pdf

Health Behaviour in School-aged Children (HBSC): International report from the 2013/2014 study http://www.euro.who.int/__data/assets/p ... t.pdf?ua=1
Tito uživatelé poděkovali autorovi Zdenek.Hrib za příspěvky (celkem 6):
Frantisek.Kopriva, Barbora.Hruzova, Vit.Jurasek, Jiri.Ulip, Lukas.Krula, Jitka.Vondrouskova

Uživatelský avatar
Zdenek.Hrib
Člen KS Praha
Příspěvky: 1444
Registrován: 03 říj 2013, 09:43
Profese: konzultant
Dal poděkování: 913 poděkování
Dostal poděkování: 2712 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Konkrétní představa legalizace

Příspěvek od Zdenek.Hrib »

podle mě zbývá dodělat:

1. způsob a podmínky udělování koncesí/licencí pro prodej
2. limity pro samopěstování (počet kytek na osobu/domácnost?)
3. řešení canabis social clubs - právní formy, daně, poplatky, limity, registrace členů ...
4. vymezení ostatních měkkých drog a postoj k nim
5. odhad nákladů na drogovou prevenci, která by to měla doprovázet (a jak je to teď podle vládního akčního plánu?)
6. zjistit jestli po legalizaci dochází k poklesu výberu spotřební daně z alkoholu (lidi přechází na konopí z alkoholu?)

Uživatelský avatar
Zdenek.Hrib
Člen KS Praha
Příspěvky: 1444
Registrován: 03 říj 2013, 09:43
Profese: konzultant
Dal poděkování: 913 poděkování
Dostal poděkování: 2712 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Konkrétní představa legalizace

Příspěvek od Zdenek.Hrib »

ad 4 můj návrh:
A co ostatní drogy?

Volební program Pirátů nepočítá s legalizací tvrdých drog. U tvrdých drog by měla být zachována jejich aktuální dekriminalizace, kdy držení malých množství je pouze přestupek a samo užívání je legální. Tato dekriminalizace hraje významnou roli v programech zdravotní a sociální prevence.
který jsem vložil do pracovní verze na google docs
Tito uživatelé poděkovali autorovi Zdenek.Hrib za příspěvky (celkem 2):
Barbora.Hruzova, Jaroslav.Lainz

Uživatelský avatar
Zdenek.Hrib
Člen KS Praha
Příspěvky: 1444
Registrován: 03 říj 2013, 09:43
Profese: konzultant
Dal poděkování: 913 poděkování
Dostal poděkování: 2712 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Konkrétní představa legalizace

Příspěvek od Zdenek.Hrib »

ještě máme text původně zamýšlený jako tisková zpráva (nakonec nepoužitý), ale myslím že je nakonec dobře použitelný jako manažerské shrnutí toho delšího odborného textu (snad mám poslední verzi):
Legalizujme konopí - regulace místo represe

Pirátská strana představuje reformu politiky státu vůči konopí. Černý trh s konopím v ČR dosahuje miliardových obratů a represe nemá šanci ho zničit. Ve skutečnosti pouze vytváří podmínky pro černý trh a posiluje kriminalitu spojenou s psychotropními látkami.

Chceme se oprostit od hysterické a emotivní diskuze. Usilujeme o věcnou debatu založenou na vědeckých faktech a na zkušenostech ze zahraničí. Současný stav umožňuje, aby zisky z obchodu s konopím končily v rukou organizovaného zločinu. Černý trh nechce omezit dostupnost konopí pro děti a mladistvé. Naše reforma počítá nejenom s legalizací, ale i s regulací a zdaněním trhu. Přinese zvýšení bezpečnosti, ale pravděpodobně i více než 3 miliardy korun vybrané z daní a snížení výdajů spojených s neúčinnou represí. Předpokladem úspěšné regulace návykových látek je maximální možné omezení reklamy, včetně reklam na alkohol a tabákové výrobky.

Regulace v zahraničí vedla k pozitivním jevům v několika oblastech. Předkládanými opatřeními snížíme kriminalitu vyvolanou existencí černého trhu. Konopí a jeho produkty dostaneme mimo dosah dětí a mladistvých. Budeme nekompromisní v případě řízení dopravních prostředků pod vlivem návykových látek.

Legalizace konopí jde ruku v ruce s regulací trhu. Licencovaní výrobci budou zodpovědní za nezávadnost produktů a povedou evidenci přeprodeje. Distribuce rekreačního konopí bude probíhat prostřednictvím prodejen s koncesí. Ty budou ručit za prodej pouze zletilým zákazníkům. Výše spotřební daně bude úměrná tomu, aby pro výrobce i uživatele bylo výhodné využívat legálního trhu. Jednoznačně odmítáme monopolizaci domácími či zahraničními koncerny. Lidem dáme možnost pěstovat si konopí pro vlastní spotřebu v omezeném množství.

Požadujeme možnost úhrady léčebného konopí ze zdravotního pojištění a zajištění skutečné dostupnosti pro pacienty. Stávající legislativní úpravu považujeme
za zjevně nefunkční.

Naše opatření neposouvají celospolečenskou morálku. Jsou odpovědí na reálný stav, kdy je konopí běžně dostupné na černém trhu. Logickým krokem je regulovaná legalizace.

Uživatelský avatar
Janka.Michailidu
Příspěvky: 2083
Registrován: 21 dub 2012, 19:19
Profese: PhD student (Biotechnologie)
Dal poděkování: 2727 poděkování
Dostal poděkování: 3760 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Konkrétní představa legalizace

Příspěvek od Janka.Michailidu »

Děkuju za založení vlákna a za napastění doposavad vytvořených dokumentů :)

k tomu návrhu čtvrtého bodu mám výtku - my jsme se svého času rozhodli, že nebudeme používat označení drogy, ale jsme raději pro užívání spojení psychotropní látky.. ráda bych to takto viděla pokud možno ve všech našich materiálech


1. způsob a podmínky udělování koncesí/licencí pro prodej: budu ráda, když se vyjádří i další členové (kteří třeba mají zkušenosti z jiné oblasti - např. roj?)
2. limity pro samopěstování (a držení) - došli jsme k tomu, že nějaké limity pravděpodobně chceme, nicméně musí být dost volné, aby dovolovaly pružné řešení samozásobení pro většinu dotčených lidí (nejen konzumenty pro osobní spotřebu, ale také lidi, kteří se chtějí léčit pomocí fénixových slz, a lidi, kteří si třeba chtějí pro osobní spotřebu předpěstovat na dva roky dopředu); nejdříve jsme se bavili o nějakých 10-20 rostlinách, ale pak jsme se dostali i k vymezení na m^2.. takže u tohohle bych ráda viděla ještě diskuzi
3. cannabis social clubs - nahodim sem pro začátek "definici" od ENCODu: http://www.cannabis-social-clubs.org/wh ... ocial-Club
4. vymezení ostatních měkkých psychotropních látek - v jakém smyslu to bereš? co chceš vymezovat?
5. k tomu ted nic nemám, musíme zjistit aktuální čísla a zadefinovat si, co jsou činnosti, které v rámci prevence mají smysl
6. k tomu ted nic nemám, musíme zjistit aktuální čísla
Tito uživatelé poděkovali autorovi Janka.Michailidu za příspěvek:
Jakub.Nepejchal

Uživatelský avatar
Petr.Vileta
Člen KS Plzeňský kraj
Příspěvky: 29490
Registrován: 22 črc 2009, 18:12
Profese: Celkem Spokojený Důchodce
Bydliště: Plzeň 2
Dal poděkování: 25753 poděkování
Dostal poděkování: 21541 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Konkrétní představa legalizace

Příspěvek od Petr.Vileta »

Janka.Michailidu píše:... my jsme se svého času rozhodli, že nebudeme používat označení drogy, ale jsme raději pro užívání spojení psychotropní látky.. ráda bych to takto viděla pokud možno ve všech našich materiálech
Samozřejmě, že psychotropní látky vypadají pro laickou veřejnost lépe, než drogy. Tedy v češtině, protože v angličtině je drug výraz pro drogu i lék. Ale chci se zeptat, jak bys nazvala alkohol? Je to psychotropní látka, nebo omamná látka, nebo ještě něco jiného? A co tabák? Myslím si, že nejvhodnější postup by byl požadovat rovnost v užívání nyní legálních a nyní nelegálních "drog".

Množina jablko, hruška, třešeň, broskev ... se nazývá ovoce.
Množina pivo, rum, tabák, marihuana ... se nazývá :?:
Tito uživatelé poděkovali autorovi Petr.Vileta za příspěvek:
Robert.Magni
Kumulovaný zastupitel a člen finančních výborů zastupitelstev Města Plzně a Městského obvodu Plzeň 2.
tel: 608 445 655 (odpoledne a večer)
stínový ministr švihlých nápadů a fórista
----------------------------------------
Mějme vždy na paměti: Běžný občan je až ten poslední, komu bychom chtěli něco zakazovat.

Uživatelský avatar
Janka.Michailidu
Příspěvky: 2083
Registrován: 21 dub 2012, 19:19
Profese: PhD student (Biotechnologie)
Dal poděkování: 2727 poděkování
Dostal poděkování: 3760 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Konkrétní představa legalizace

Příspěvek od Janka.Michailidu »

Petr.Vileta píše:
Janka.Michailidu píše:... my jsme se svého času rozhodli, že nebudeme používat označení drogy, ale jsme raději pro užívání spojení psychotropní látky.. ráda bych to takto viděla pokud možno ve všech našich materiálech
Samozřejmě, že psychotropní látky vypadají pro laickou veřejnost lépe, než drogy. Tedy v češtině, protože v angličtině je drug výraz pro drogu i lék. Ale chci se zeptat, jak bys nazvala alkohol? Je to psychotropní látka, nebo omamná látka, nebo ještě něco jiného? A co tabák? Myslím si, že nejvhodnější postup by byl požadovat rovnost v užívání nyní legálních a nyní nelegálních "drog".

Množina jablko, hruška, třešeň, broskev ... se nazývá ovoce.
Množina pivo, rum, tabák, marihuana ... se nazývá :?:
není to o tom, co pro laickou veřejnost vypadá lépe.. to nás fakt při hodnocení správnosti označení nezajímá ;) jde o to, že slovo droga má v původním farmakologickém smyslu význam sušené nebo jinak upravené části rostliny či živočicha, které v sobě obsahují nějakou biologicky aktivní látku.. (takže sem patří třeba i sušená mateřídouška, nebo kontryhel).. mezi "drogami", jak jsou často nazývány ilegální psychotropní látky, už dávno nenajdeme jen prvky té předešlé množiny.. je tu spousta syntetických látek i derivátů původních aktivních molekul z přírodních zdrojů (např. heroin, nebo kokain).. proto jsme začali označovat tyto látky názvem, který dává smysl.. nic víc v tom nehledej.

omamné látky se dají zařadit pod psychotropní látky. alkohol i tabák taky.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Janka.Michailidu za příspěvky (celkem 2):
Petr.Vileta, Jakub.Nepejchal

Uživatelský avatar
Adam.Zabransky
Krajský zastupitel
Příspěvky: 2025
Registrován: 06 led 2012, 22:10
Profese: student práva na UK
Bydliště: Praha 16 - Radotín
Dal poděkování: 1902 poděkování
Dostal poděkování: 3428 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Konkrétní představa legalizace

Příspěvek od Adam.Zabransky »

Janka.Michailidu píše:2. limity pro samopěstování (a držení) - došli jsme k tomu, že nějaké limity pravděpodobně chceme, nicméně musí být dost volné, aby dovolovaly pružné řešení samozásobení pro většinu dotčených lidí (nejen konzumenty pro osobní spotřebu, ale také lidi, kteří se chtějí léčit pomocí fénixových slz, a lidi, kteří si třeba chtějí pro osobní spotřebu předpěstovat na dva roky dopředu); nejdříve jsme se bavili o nějakých 10-20 rostlinách, ale pak jsme se dostali i k vymezení na m^2.. takže u tohohle bych ráda viděla ještě diskuzi
Já si myslím, že je lepší být v této oblasti byli spíše konzervativní a nenahrávat oponentům zbytečně na smeč. Když vytasíme s tím, že chceme 20 rostlin nebo 100 m2, jak (pokud mám správné informace) navrhoval Tomáš Vymazal, tak si o nás spousta lidí bude myslet, že jsme se zbláznili. Já bych prosazoval 5 kytek. Chápu, že pro některé nemocné to není dost, na druhou stranu je to pro ně mnohem lepší než současný stav. A omezení na 5 kytek je prostě daleko více průchozí než omezení na (třeba) 50 m2, ať už u běžné populace nebo u politických konkurentů (navíc můžeme říct, že to je ověřené v USA). Navíc omezení na 5 kytek znamená, že když někdo bude na léčení potřebovat víc, může se dohodnout s několika známými, ať mu taky něco vypěstují. Považuju to za rozumný kompromis, ještě k tomu když navrhujeme hrazení z pojištění.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Adam.Zabransky za příspěvek:
Vit.Jurasek
Pražský radní pro bydlení a transparentnost, právník (Karlovka), bojovník za práva zvířat a efektivní altruista.
Tel. +420 721 006 868
FB: https://www.facebook.com/adam.zabransky Twitter: https://twitter.com/adamzabransky

Uživatelský avatar
Janka.Michailidu
Příspěvky: 2083
Registrován: 21 dub 2012, 19:19
Profese: PhD student (Biotechnologie)
Dal poděkování: 2727 poděkování
Dostal poděkování: 3760 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Konkrétní představa legalizace

Příspěvek od Janka.Michailidu »

Adam.Zabransky píše:
Janka.Michailidu píše:2. limity pro samopěstování (a držení) - došli jsme k tomu, že nějaké limity pravděpodobně chceme, nicméně musí být dost volné, aby dovolovaly pružné řešení samozásobení pro většinu dotčených lidí (nejen konzumenty pro osobní spotřebu, ale také lidi, kteří se chtějí léčit pomocí fénixových slz, a lidi, kteří si třeba chtějí pro osobní spotřebu předpěstovat na dva roky dopředu); nejdříve jsme se bavili o nějakých 10-20 rostlinách, ale pak jsme se dostali i k vymezení na m^2.. takže u tohohle bych ráda viděla ještě diskuzi
Já si myslím, že je lepší být v této oblasti byli spíše konzervativní a nenahrávat oponentům zbytečně na smeč. Když vytasíme s tím, že chceme 20 rostlin nebo 100 m2, jak (pokud mám správné informace) navrhoval Tomáš Vymazal, tak si o nás spousta lidí bude myslet, že jsme se zbláznili. Já bych prosazoval 5 kytek. Chápu, že pro některé nemocné to není dost, na druhou stranu je to pro ně mnohem lepší než současný stav. A omezení na 5 kytek je prostě daleko více průchozí než omezení na (třeba) 50 m2, ať už u běžné populace nebo u politických konkurentů (navíc můžeme říct, že to je ověřené v USA). Navíc omezení na 5 kytek znamená, že když někdo bude na léčení potřebovat víc, může se dohodnout s několika známými, ať mu taky něco vypěstují. Považuju to za rozumný kompromis, ještě k tomu když navrhujeme hrazení z pojištění.
to není žádný kompromis.. je to akorát kopírování limitu mezi přestupkem a trestným činem, který tady už v minulosti platil.. oO
Tito uživatelé poděkovali autorovi Janka.Michailidu za příspěvek:
Lenka.Wagnerova

Uživatelský avatar
Adam.Zabransky
Krajský zastupitel
Příspěvky: 2025
Registrován: 06 led 2012, 22:10
Profese: student práva na UK
Bydliště: Praha 16 - Radotín
Dal poděkování: 1902 poděkování
Dostal poděkování: 3428 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Konkrétní představa legalizace

Příspěvek od Adam.Zabransky »

Janka.Michailidu píše:to není žádný kompromis.. je to akorát kopírování limitu mezi přestupkem a trestným činem, který tady už v minulosti platil.. oO
Nechápu souvislost mezi částí před třemi tečkami a po ní.
Pražský radní pro bydlení a transparentnost, právník (Karlovka), bojovník za práva zvířat a efektivní altruista.
Tel. +420 721 006 868
FB: https://www.facebook.com/adam.zabransky Twitter: https://twitter.com/adamzabransky

Odpovědět

Zpět na „Návykové chování“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů