Děti z lesních školek budou muset na přezkoušení.

Moderátoři: Rada resortních týmů - členové, Resortni tym Skolstvi

Pravidla fóra
Vítejte ve fóru resortního týmu Školství. Kalendář akcí a další informace najdete na internetové stránce týmu.
Janek.Wagner
Návštěvník – nepatří k Pirátům
Příspěvky: 3215
Registrován: 26 úno 2012, 19:46
Profese: ICT konsultant, novinář
Dal poděkování: 3870 poděkování
Dostal poděkování: 4291 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Děti z lesních školek budou muset na přezkoušení.

Příspěvek od Janek.Wagner »

Čili shrnu mé studium zákona a vyhlášky:
O individuální vzdělávání dítěte rozhoduje výhradně rodič, jedinou výjimkou k ukončení individuálního vzdělávání dítěte je neúčast dítěte u ověření (§ 34b, odst. 4).

Výsledek ověření nemá na nic vliv.
§ 34a

Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění

OFFTOPIC(1) Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany11). Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

(2) Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen ˙spádová mateřská škola˙), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle odstavce 5. Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy.

OFFTOPIC(3) Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách; pro účely tohoto ustanovení se termín jarních prázdnin určuje podle sídla mateřské školy v souladu s vyhláškou o organizaci školního roku. Právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno, není větou první a druhou dotčeno.
(4) Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.


(5) Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí
a)
individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,
OFFTOPICb)
vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a,
c)
vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a.


(6) Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle odstavce 5 písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

§ 34b

Individuální vzdělávání dítěte

(1) Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

(2) Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,
b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

(3) Ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání; způsob a termíny ověření, včetně náhradních termínů, stanoví školní řád tak, aby se ověření uskutečnilo v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

(4) Ředitel mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření podle odstavce 3, a to ani v náhradním termínu.

OFFTOPIC(5) Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek.

(6) Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte podle odstavce 5 nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat podle odstavce 1.

(7) Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek podle § 16 odst. 2 písm. d) a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.˙.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Janek.Wagner za příspěvky (celkem 2):
Lenka.Wagnerova, Pavel.Nazarsky
Ondra.kl
Příznivec Pirátů – Moravskoslezský kraj
Příspěvky: 4112
Registrován: 18 čer 2009, 12:09
Profese: IT administrátor
Dal poděkování: 795 poděkování
Dostal poděkování: 4099 poděkování

Re: Děti z lesních školek budou muset na přezkoušení.

Příspěvek od Ondra.kl »

petra.smutna píše:Můj syn to nezvládá...
V pořádku, jsem pro výjimky v odůvodněných případech. Pokud takové případy jsou a výjimky nikoli, tak je to problém.
Jiri.Janecka píše:Tento důvod se ale týká malého, malinkého počtu dětí. Neadekvátností řešení byla myšlena celoplošnost.
To je možné. Dříve to bylo prezentováno tak jako by žádný důvod nebyl. Jak moc slabý / dobrý důvod to je posoudit neumím.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Ondra.kl za příspěvek:
Robert.Magni
Uživatelský avatar
Petra.Smutna
Návštěvník – nepatří k Pirátům
Příspěvky: 1264
Registrován: 19 led 2017, 17:05
Profese: ekonomka
Bydliště: Mladá Boleslav
Dal poděkování: 869 poděkování
Dostal poděkování: 1210 poděkování

Re: Děti z lesních školek budou muset na přezkoušení.

Příspěvek od Petra.Smutna »

Jiri.Janecka píše: 1. Mezi základy socializace patří ale i (hlavně) to, že existují nějaká pravidla a já se jimi řídím i když mi nevyhovují. Stejně tak, že chodím včas i když bych se třeba zrovna rád válel. Byl jsem za mlada zjevně týrané dítě. Do školy jsem chodil od první třídy sám, ale nejen to, já jsem dokonce i sám vstával v 6 hodin a budil mladšího bratra do školky. Pro oba jsem ohřál mléko a do školky jsem ho odvedl. Dneska by moje rodiče zavřeli a my bychom skončili v děcáku.

2. Petro, co chceš, proboha, systematicky učit pětileté dítě?
Domnívám se, že reaguješ pouze na tento můj jediný příspěvek. Odpověď je v mých příspěvcích přetím.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Petra.Smutna za příspěvek:
V__
Uživatelský avatar
Petra.Smutna
Návštěvník – nepatří k Pirátům
Příspěvky: 1264
Registrován: 19 led 2017, 17:05
Profese: ekonomka
Bydliště: Mladá Boleslav
Dal poděkování: 869 poděkování
Dostal poděkování: 1210 poděkování

Re: Děti z lesních školek budou muset na přezkoušení.

Příspěvek od Petra.Smutna »

Jiri.Janecka píše:
petra.smutna píše: Aby z vyhlášky vypadl paragraf 1c bod 2 o povinném nástupu do školky mezi 7.00-9.00 hod.
To snad nějak ovlivním, v nejhorším holt budeme jezdit na dopoledne s miminy "socializovat se", a odpoledne budu syna holt systematičtěji učit já.
1. Mezi základy socializace patří ale i (hlavně) to, že existují nějaká pravidla a já se jimi řídím i když mi nevyhovují. Stejně tak, že chodím včas i když bych se třeba zrovna rád válel. Byl jsem za mlada zjevně týrané dítě. Do školy jsem chodil od první třídy sám, ale nejen to, já jsem dokonce i sám vstával v 6 hodin a budil mladšího bratra do školky. Pro oba jsem ohřál mléko a do školky jsem ho odvedl. Dneska by moje rodiče zavřeli a my bychom skončili v děcáku.

2. Petro, co chceš, proboha, systematicky učit pětileté dítě?
Konkrétně, např.: zavazovat si tkaničky, správný úchop tužky při kreslení a uvolňování zápěstí při kreslení, dovednost používat nůžky a další věci, schopnost ztišit se a soustředit na konkrétní činnost, atd. atd. - prostě to, čemu se předškolní děti ve školkách učí :-)
Tito uživatelé poděkovali autorovi Petra.Smutna za příspěvek:
Robert.Magni
Uživatelský avatar
lubos.lisner
Návštěvník – nepatří k Pirátům
Příspěvky: 60
Registrován: 01 lis 2016, 16:10
Profese: ředitel školy
Dal poděkování: 40 poděkování
Dostal poděkování: 61 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Děti z lesních školek budou muset na přezkoušení.

Příspěvek od lubos.lisner »

MŠMT vydalo souhrnné informace o povinném předškolním vzdělávání:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskoln ... vzdelavani
Luboš Lisner
Vaclav.Fortik
Návštěvník – nepatří k Pirátům
Příspěvky: 2094
Registrován: 02 črc 2009, 22:39
Profese: manager
Dal poděkování: 4026 poděkování
Dostal poděkování: 3796 poděkování

Re: Děti z lesních školek budou muset na přezkoušení.

Příspěvek od Vaclav.Fortik »

Pokud se rodič s dítětem nedostaví v řádném ani náhradním termínu, ukončí ředitel mateřské školy v souladu s § 34b odst. 4 školského zákona individuální vzdělávání dítěte rozhodnutím ve správním řízení dle § 165 odst. 2 písm. k) školského zákona. Toto rozhodnutí nemá odkladný účinek a dítě musí po převzetí rozhodnutí nastoupit do mateřské školy, kam bylo přijato (§ 34b odst. 5 školského zákona).
Toto je potřeb ahned po volbách změnit (bude-li možnost)
Tito uživatelé poděkovali autorovi Vaclav.Fortik za příspěvek:
V__
Uživatelský avatar
lubos.lisner
Návštěvník – nepatří k Pirátům
Příspěvky: 60
Registrován: 01 lis 2016, 16:10
Profese: ředitel školy
Dal poděkování: 40 poděkování
Dostal poděkování: 61 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Děti z lesních školek budou muset na přezkoušení.

Příspěvek od lubos.lisner »

Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky
Taky dobrý...
Tito uživatelé poděkovali autorovi lubos.lisner za příspěvky (celkem 2):
Janek.Wagner, V__
Luboš Lisner
dordana
Návštěvník – nepatří k Pirátům

Re: Děti z lesních školek budou muset na přezkoušení.

Příspěvek od dordana »

Chtěla bych jen upřesnit..."Na hlídání dětí jsou agentury, chůvy a pod....." MŠ je výchovně vzdělávací, bohužel v dnešní době si někteří rodiče myslí, že je to "levná hlídací služba". Podotýkám, že mám zkušenosti, pracuji s dětmi přes 30 let a toto vyjádření se mi nelíbí. Ten, kdo něco takového napíše, nemá vůbec ponětí o práci učitelky ve školce. Prosím, než něco napíšete, zkuste si o tom něco zjistit,děkuji. Hezký den
Uživatelský avatar
Michael.Polak
Zahraniční odbor
Příspěvky: 4106
Registrován: 21 dub 2009, 17:19
Profese: programátor, poskytovatel Internetu
Bydliště: Praha
Dal poděkování: 2897 poděkování
Dostal poděkování: 6677 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Děti z lesních školek budou muset na přezkoušení.

Příspěvek od Michael.Polak »

Popravdě, přechod od tuhé disciplíny ("každý pracovní den 8 hodin u pásu") je to, co by se v postindustriální společnosti a sdílené ekonomice snad mělo poněkud změnit a my Piráti bychom snad měli být nějakými "věrozvěsty téhle změny, ne?

Schopnost podřídit se úplně přesnému rytmu měření času spadá spíš do novověku, do éry osvícenství a počátků modernity. Největší hi-tech tehdy byly mechanické hodiny na věži kostela a radnice, později kapesní až náramkové hodinky, zpočátku u kapitalisty, později až úplně u každého jedince. Mem přesného měření času se postupně rozšířil skrz celou společnost a úplně jí prorostl. Výsledkem je, že dnes se snažíme podřídit přesnému režimu i děti ve školkách, protože už nezbývá nikdo další, koho by ten mem ještě mohl infikovat.

No ale současně je tu éra mobilů, která umožňuje nahradit nějaké přesné plánování do budoucna spíše operativním dojednáním si schůzky, když je zrovna potřeba, když mají obě zúčastněné strany čas, apod. Je tu éra aplikací typu Uber a Airbnb, kteří umožňují lidem pracovat, když se jim zrovna chce (a hlavně když zrovna existuje poptávka a odměny jsou vyšší - např. v sobotní noční špičce, apod.). Přímo samotná firma Uber možná může být zlo, a připusťme, že Uberisti by aspoň měli v těch čtvrtletích, kdy auto použili komerčně, platit silniční daň, jako musíme my všichni ostatní podnikatelé, ale jde o princip: cech pražských drožkařů také není žádná cesta do budoucnosti, přiznejme si to.

Otázka je, jestli tedy tuhá disciplína podřízení se měření času už od mateřské školky je fjůčr - nebo jestli přeci jen jsme na straně určité "rebélie" proti "modernímu impériu zotročení lidské bytosti technologiemi". Tady bych podotkl, že spousta Pirátů, jak se tak posbírali kolem toho MMM a psychotropních látek, se holedbala zkušeností s LSD - popravdě, pokud jste nad tím co jste zažili přemýšleli a pokud jste studovali, jak na tyhle zkušenosti reagovala rebelující mládež v 60-tých letech, tak víte, že např. yippies kolem Alberta Hoffmana měli (kromě levitování Pentagonu :-) ) i happening se zastavováním ručiček hodin, apod. - protože vytušili, že mechanistický model světa a civilizace (který je mimochodem třeba ve fyzice už víc jak 100 let překonaný, ale je to pořád trochu avantgarda). Popravdě - trochu se obávám, že si z těhle mladistvých experimentů někdo odnesl spíš poselství "chceme toho konzumovat více, abychom zůstali věčně mladí" a nikoliv poselství "teď, když víme, jak hluboko sahá králíčí nora, tak chceme zásadně přehodnotit mocenský vztah naší civilizace a kultury k jednotlivci a k tomu, jak jsme jsme touto civilizací manipulováni". A byla to i tahle generace, která přispěla k rozšíření osobních počítačů a osobních komunikačních prostředků a subvertovala původně spíše vojenský projekt Internetu, apod.

Budoucností mateřských školek je, obávám se, daleko víc něco jako "apka mateřská školka", ve které se certifikované kroužky (ať už lesních, nebo domácích či parkových) mateřských školek hodí jako "available" a rodiče si vyberou z těch kroužků, ve kterých už jejich dítě bylo... a když bude na jaře takhle krásně, nepošlou ho do uměle osvětlených prostor učit se zavazovat tkaničky, ale pošlou ho proboha někam do lesa.... pokud s ním třeba nebudou chtít čas trávit sami (a když zrovna ne, tak se hodí jako available do některé z mnoha služeb sdílené ekonomiky a budou vědět, že jejich dítě tráví čas v přírodě a ne někde v doupěti osvětleném zářivkou...)

Myslím, že součástí Pirátství bylo i nějaké vymezení se proti "diktatuře životního stylu" (a ne jen nějakého konkrétního zákona či předpisu)... co se tak důležitého mají děti tou pravidelnou docházkou naučit... např. stát se těžce a pravidelně pracujícími zaměstnanci zábavního průmyslu? Není to náhodou stereotyp, který ubíjí kreativitu a nezávislé myšlení? Kult šesté hodiny pondělního rána je spiknutím aluminátů (konkrétně alumináta Josefa II.) a postmoderní éra ho musí zlomit, má-li nakonec jednou pohoda a relaxace zvítězit nad stresem a workaholismem...
Tito uživatelé poděkovali autorovi Michael.Polak za příspěvky (celkem 3):
Jan.Priessnitz, Janka.Michailidu, Lydie.Bartosova

@xChaos@f.cz | @xChaos@mastodon.pirati.cz | nyx.cz XCHAOS | http://www.pirati.cz/lide/michael_polak
zakládající člen | člen MS P6 | pozorovatel TO a KETů doprava/energetika | maloburžoazní centrista | zdání kompetence se vytváří absencí viditelné nekompetence

Uživatelský avatar
Lenka.Wagnerova
Návštěvník – nepatří k Pirátům
Příspěvky: 2452
Registrován: 09 pro 2011, 15:12
Profese: ucitelka,psycholozka
Bydliště: Praha - Vinoř
Dal poděkování: 4813 poděkování
Dostal poděkování: 4291 poděkování

Re: Děti z lesních školek budou muset na přezkoušení.

Příspěvek od Lenka.Wagnerova »

Tady je napsáno dost dobře, jak je to s těmi školkami. https://www.novinky.cz/domaci/435874-po ... dicum.html
Tito uživatelé poděkovali autorovi Lenka.Wagnerova za příspěvek:
Pavel.Moravec
Odpovědět

Zpět na „Školství“