RV 18/2017 - Kodex Pirátského poslance - r.h.1.k.

Moderátoři: Jednatele, Republikovy vybor

Pravidla fóra
Hlasujte příspěvkem
"Pro návrh"/"Proti návrhu"/"zdržuji se"
Uživatelský avatar
Frantisek.Kopriva
Poslanec Parlamentu ČR
Příspěvky: 2278
Registrován: 10 říj 2013, 20:37
Profese: poslanec
Bydliště: Mladá Boleslav / Praha
Dal poděkování: 4954 poděkování
Dostal poděkování: 2954 poděkování
Kontaktovat uživatele:

RV 18/2017 - Kodex Pirátského poslance - r.h.1.k.

Příspěvek od Frantisek.Kopriva » 22 dub 2017, 12:35

Zahajuji hlasování o kodexu pirátského poslance.

Bod navržen zde: post500974.html#p500974
Rozprava proběhla na zasedání 22. 4. 2017: https://pad.pirati.cz/p/r.228e1b0a181e7 ... ace15bccf9

Finální verze v příloze.

Změny oproti předložené verzi:
V bodu 3.3 se mění "straně" na "rozhodčímu orgánu strany".
Bod 1.1 se přesouvá do anotace a doplňuje o větu: "Chceme, aby naši poslanci posilovali dobré jméno strany a byli čitelnými partnery sobě i ostatním."
V bodu 1.7 se dává "prát špinavé prádlo" do uvozovek.

Návrh usnesení Lukáše Bartoně (možnost A):
Republikový výbor
schvalujekodex Pirátského poslance,
schvaluje změnu volebního řádu,
ukládá republikovému předsednictvu provést změnu formuláře pro volby do Poslanecké sněmovny v souladu s bodem 2.,
schvaluje teze pro jednací řád poslaneckého klubu,
schvaluje změnu rozhodčího řádu.
Kodex Pirátského poslance - finální verze:
OFFTOPIC[shrnuti]Tento kodex je určen všem kandidátům na kandidátní listině Pirátů do volby do Poslanecké sněmovny. Kandidát vyplní svůj písemným souhlas s kodexem v prohlášení kandidáta, na základě kterého se kodexem zavazuje řídit, pokud bude zvolen do Poslanecké sněmovny.

Piráti chtějí ve sněmovně fungovat jako dobře sehraný tým. Chceme, aby naši poslanci posilovali dobré jméno strany a byli čitelnými partnery sobě i ostatním.

1. Závazek vůči Pirátské straně
Zavazuji se před hlasováním své záměry a sporné otázky projednat na jednání klubu a zavazuji se vyslechnout doporučení klubu a členské základny Pirátů, bude-li to možné.
Zavazuji se hlasovat v souladu s programem Pirátů (případně koaličním programem) a nebudu hlasovat proti usnesení celostátního fóra.
V případě, že poslanecký klub označí nějaké hlasování za zásadní, zavazuji se hlasovat v souladu s poslaneckým klubem.
Beru na vědomí, že účast Pirátů ve vládě a souhlas s uzavřením koaliční smlouvy jsou ve výlučné pravomoci celostátního fóra. Pro vyjádření důvěry vládě budu hlasovat, pouze pokud se na tom usnese klub nebo celostátní fórum.
Zavazuji se setrvat v klubu poslanců za Piráty po celou dobu trvání mandátu.
Nebudu "prát špinavé prádlo" na veřejnosti a nebudu řešit neshody s kolegy přes média či veřejné výstupy na sociálních sítích.

2. Osobní poctivost
Nebudu přijímat výhody, které určí poslanecký klub nebo Pirátská strana jako společensky neetické.
Nepřijmu žádné účelově přeplácené místo ve státní firmě výměnou za protislužbu nebo za změnu jednání (tzv. „politická trafika“).
Své postavení a privilegovaný přístup k informacím nebudu zneužívat pro osobní prospěch ani pro zvýhodnění své vlastní strany.

3. Průhlednost osobních poměrů
Budu zveřejňovat lobbistické kontakty dle předpisu Pirátské strany a smlouvy týkající se výkonu funkce poslance (např. smlouvy s asistenty a poradci).
Budu ihned po nástupu do funkce a nejméně jednou v roce aktualizovat a zveřejňovat své veřejné majetkové přiznání (včetně případného společného jmění manželů).
Pokud se po skončení výkonu mandátu objeví podezření z nelegálního či neetického obohacení, které mohlo souviset s výkonem funkce, zavazuji se rozhodčímu orgánu na její výzvu předložit majetkové přiznání.

4. Střet zájmů
V případě střetu veřejného a osobního zájmu vždy upřednostním veřejný zájem.
V případě pochybností se budu snažit ověřit možný střet zájmů předem, jak jen to půjde (např. dotazem u svých blízkých, přátel, spřízněných firem apod.).
V případě účasti na projednání věci s možným střetem zájmů to prokazatelně a bez prodlení oznámím poslaneckému klubu nebo jinému orgánu, který věc projednává.
Slibuji, že se po dobu výkonu funkce vzdám pozice vlastníka či představitele masmédií (s výjimkou jasně označených stranických), firem získávajících veřejné zakázky a dotace a dalších subjektů, kde bych byl v neustálém střetu zájmů.
Nebudu využívat zastírací metody (nepřiznané anonymní akcie, advokáti, osoby blízké apod.).
Odmítám klientelismus, nepotismus a jiná nekalá jednání ovlivňující rozhodování.
Nebudu využívat poslanecké imunity u osobních pochybení.

5. Boj s korupcí
Pokud se věrohodně dozvím o korupčním jednání, budu reagovat zcela neutrálně. Celou věc neprodleně oznámím orgánům činným v trestním řízení (nebo případně důvěryhodnějším a nestranným médiím) a budu s nimi spolupracovat na získání důkazů vedoucích ke stíhání pachatele.
V případě obvinění z korupce nebo jiného vážného obvinění (dále jen „obvinění“) se zavazuji bez prodlení poskytnout straně maximální součinnost k prošetření, aby nebylo poškozeno dobré jméno strany.

Prohlašuji, že veškeré závazky vyplývající z kodexu považuji z právního hlediska za závazky vůči České pirátské straně, s právními účinky plně vynutitelnými žalobou na plnění zaslanou soudu včetně vydání případného bezdůvodného obohacení, a to do státního rozpočtu. To neplatí při výkonu mandátu, kde to Ústava neumožňuje, a v těchto případech jde o závazek voličům v morální rovině, postižitelný disciplinárními prostředky včetně řízení u rozhodčí komise Pirátů.

Česká pirátská strana závazek podle tohoto kodexu přijme tím, že kandidáta, který se ke kodexu písemně přihlásil, zařadí na kandidátní listinu do voleb. Způsob jednání strany uvnitř a navenek včetně postupu prošetření podezření a zveřejnění výsledku prošetření upravují její vnitřní předpisy.

Změna volebního řádu
V § 10 odst. 1 písm. a) volebního řádu se za slova „souhlas kandidáta s demokratickým minimem“ vkládají slova „, kodexem pro danou veřejnou funkci, pokud byl vydán,“

Teze pro Pirátský poslanecký klub

Zásadní hlasování musí být přijato minimálně 3/4 členů klubu a nesmí být v rozporu s programem strany, případně schváleným programovým prohlášením koalice.
V případě účasti v koalici je rozhodující program koalice, který je schválený celostátním fórem jako součást koaliční smlouvy.

Změna rozhodčího řádu

Do rozhodčího řádu se za § 20a doplňuje nadpis „Zvláštní řízení“ a § 20b, který zní:

Zvláštní řízení

§ 20b Řízení u závazku veřejného funkcionáře

(1) Má-li současný nebo bývalý veřejný funkcionář strany právní závazek vůči straně vyplývající z kodexu pro danou veřejnou funkci (např. nepřijímat neetické výhody, poskytnout straně dokumenty nebo jinou součinnost týkající se výkonu jeho funkce), postupuje se podle tohoto ustanovení.

(2) Pokud jsou dány důvody pro prověření, podá kontrolní komise rozhodčí komisi stížnost spojenou s návrhem předběžného opatření, kterým se veřejnému funkcionáři ukládá konkrétní povinnost k poskytnutí součinnosti (např. předložení daňového přiznání, výpisu z účtu či smlouvy, dodatečného majetkového přiznání).

(3) Součinnost se poskytuje výlučně pro účely prověření věci týkající se výkonu funkce. S informací ze soukromí funkcionáře se mohou seznámit pouze členové kontrolní a rozhodčí komise, kteří ve věci jednají a podepsali dohodu o důvěrnosti informací.

(4) Na základě zjištěných informací rozhodčí komise posoudí, zda bylo podezření oprávněné a rozhodne rozhodčím nálezem. V odůvodnění dbá, aby nedošlo k nepřiměřenému zásahu do soukromí.

(5) Poruší-li funkcionář právní závazek k součinnosti nebo je-li to třeba k uplatnění práv strany, rozhodne rozhodčí komise v řízení o stížnosti, že mají být práva strany uplatněna žalobou.[/shrnuti]


Dále se můžete vyslovit pro tento návrh postupu (možnost B):
B) ukončení projednávání návrhů usnesení bez přijetí usnesení,
Můžete vyjádřit podporu různým návrhům. Hlasujte pro libovolnou kombinaci uvedených možností.

Příklad:
Jsem pro možnosti X, Y a Z.
Do druhého kola postoupí ty možnosti, které obdrží podporu od nadpoloviční části hlasujících. Pokud by do druhého kola postoupila jen jedna z možností, tak automaticky hlasování vyhrává a druhé kolo se nekoná.

Toto kolo hlasování bude trvat 48 hodin, skončí tedy 24. 4. 2017 v 12:35. Hlasování bylo řádně oznámeno.
Přílohy
Kodex Pirátského poslance - final.pdf
(165.77 KiB) Staženo 63 x
sněmovní profil |< >| veřejný kalendář |< >| Facebook |< >| Twitter

* místopředseda výboru pro evropské záležitosti
* delegát do PACE, předseda skupiny přátel Tibetu atd.

Jan.Lipavsky
Poslanec Parlamentu ČR
Příspěvky: 927
Registrován: 21 srp 2013, 13:33
Profese: Analytik
Dal poděkování: 1178 poděkování
Dostal poděkování: 1644 poděkování

Re: RV 18/2017 - Kodex Pirátského poslance - r.h.1.k.

Příspěvek od Jan.Lipavsky » 22 dub 2017, 12:35

Pro A
Poslanec, místopředseda zahraničnícho výboru a výboru pro obranu PSP ČR, člen CF, KS Praha a MS Praha 6
Sledujte mě na Twitter | Facebook | Blog
Vizí Pirátů je svobodná, vzdělaná a digitálně propojená společnost.

Uživatelský avatar
Tomas.Vymazal
Poslanec Parlamentu ČR
Příspěvky: 4733
Registrován: 23 dub 2009, 16:31
Profese: Softwarový analytik
Bydliště: Brno
Dal poděkování: 6482 poděkování
Dostal poděkování: 5388 poděkování

Re: RV 18/2017 - Kodex Pirátského poslance - r.h.1.k.

Příspěvek od Tomas.Vymazal » 22 dub 2017, 12:35

Pro A
Tom Vymazal, podporovatel phpBB a bojovník za legalizaci heroinu
Takovej ten stav, když seš uprostřed stavu a myslíš si, že nemáš stav. -- Michal Wagner, tč. garant programového bodu Drogy

Uživatelský avatar
Frantisek.Kopriva
Poslanec Parlamentu ČR
Příspěvky: 2278
Registrován: 10 říj 2013, 20:37
Profese: poslanec
Bydliště: Mladá Boleslav / Praha
Dal poděkování: 4954 poděkování
Dostal poděkování: 2954 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: RV 18/2017 - Kodex Pirátského poslance - r.h.1.k.

Příspěvek od Frantisek.Kopriva » 22 dub 2017, 12:36

Pro A
sněmovní profil |< >| veřejný kalendář |< >| Facebook |< >| Twitter

* místopředseda výboru pro evropské záležitosti
* delegát do PACE, předseda skupiny přátel Tibetu atd.

Uživatelský avatar
Josef.Janu
Člen KS Karlovarský kraj
Příspěvky: 379
Registrován: 04 lis 2014, 15:49
Profese: stavař projektant
Bydliště: Karlovy Vary - Tuhnice
Dal poděkování: 200 poděkování
Dostal poděkování: 516 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: RV 18/2017 - Kodex Pirátského poslance - r.h.1.k.

Příspěvek od Josef.Janu » 22 dub 2017, 12:36

Jsem pro variantu A.

Uživatelský avatar
Dana.Balcarova
Poslanec Parlamentu ČR
Příspěvky: 386
Registrován: 13 pro 2013, 12:34
Profese: poslankyně PSP ČR
Bydliště: Praha 9
Dal poděkování: 549 poděkování
Dostal poděkování: 438 poděkování

Re: RV 18/2017 - Kodex Pirátského poslance - r.h.1.k.

Příspěvek od Dana.Balcarova » 22 dub 2017, 12:37

Pro A

Uživatelský avatar
Lydie.Bartosova
Republikový výbor
Příspěvky: 443
Registrován: 29 led 2012, 01:43
Profese: vychovatelka
Bydliště: Praha 2
Dal poděkování: 846 poděkování
Dostal poděkování: 1117 poděkování

Re: RV 18/2017 - Kodex Pirátského poslance - r.h.1.k.

Příspěvek od Lydie.Bartosova » 22 dub 2017, 12:37

Pro A

Uživatelský avatar
Lenka.Kozlova
Poslanec Parlamentu ČR
Příspěvky: 2945
Registrován: 11 čer 2012, 09:34
Profese: vychovatelka
Dal poděkování: 7968 poděkování
Dostal poděkování: 2925 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: RV 18/2017 - Kodex Pirátského poslance - r.h.1.k.

Příspěvek od Lenka.Kozlova » 22 dub 2017, 12:38

pro A

Uživatelský avatar
Olga.Richterova
Republikové předsednictvo
Příspěvky: 533
Registrován: 12 čer 2009, 20:40
Profese: překladatelka, lingvistka a poslankyně
Bydliště: Oblouková 14, Praha 10
Dal poděkování: 538 poděkování
Dostal poděkování: 1184 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: RV 18/2017 - Kodex Pirátského poslance - r.h.1.k.

Příspěvek od Olga.Richterova » 22 dub 2017, 12:38

Pro A

Uživatelský avatar
Lukas.Barton
Poslanec Parlamentu ČR
Příspěvky: 1633
Registrován: 29 říj 2012, 15:36
Profese: Konstruktér
Bydliště: Plzeň
Dal poděkování: 544 poděkování
Dostal poděkování: 1769 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: RV 18/2017 - Kodex Pirátského poslance - r.h.1.k.

Příspěvek od Lukas.Barton » 22 dub 2017, 12:38

Pro A

Zamčeno

Zpět na „Hlasování republikového výboru“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů