volební program KZ MSK 2016

Fórum pro vážná jednání členů a registrovaných příznivců. Zde lze vyhlašovat závazná hlasování členů krajského sdružení.

Moderátoři: Koordinatori, PKS Moravskoslezsky kraj

Pravidla fóra
  • Na tomto fóru se vyhlašují závazná hlasování krajského fóra. Hlasovat mohou pouze členové místního sdružení.
  • Do tohoto fóra vidí a přispívají členové místního sdružení a jeho registrovaní příznivci (Obrázek Nastavit zobrazovaná fóra).
  • Jednáním předsedá zpravidla krajské předsednictvo.
Odpovědět
Uživatelský avatar
Jiri.Demel
Republikový výbor
Příspěvky: 957
Registrován: 23 dub 2009, 16:01
Profese: IT manager
Bydliště: Příbor
Dal poděkování: 122 poděkování
Dostal poděkování: 452 poděkování

volební program KZ MSK 2016

Příspěvek od Jiri.Demel » 07 dub 2016, 22:17

Zde přikládám slíbené odkazy s body programů v posledních volbách do KZ.
Body můžete editovat do 30.4, pak budou předloženy ke schválení KS a následně publikovány.

světelné znečištění: http://piratepad.net/v9eiCMfUfC
krajské volby: http://piratepad.net/ukEecXO64h
ekologie: http://piratepad.net/ErMAPKDz0z
otevřený stát: http://piratepad.net/RltOlgZOjS
zozvoj regionu: http://piratepad.net/ZJSkfxULG7
školství: http://piratepad.net/QMJJLPsCQN
kultura: http://piratepad.net/9rlb3ASVju
zdravotnictví: http://piratepad.net/yQrJtCH5Cv
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jiri.Demel za příspěvek:
Pavel.Korizek
Nejhorší je aktivní blbec.

Uživatelský avatar
Ondrej.Polansky
Poslanec Parlamentu ČR
Příspěvky: 1070
Registrován: 12 čer 2009, 12:13
Profese: ---
Bydliště: Dr. Šmerala, Ostrava
Dal poděkování: 1169 poděkování
Dostal poděkování: 885 poděkování

Re: volební program KZ MSK 2016

Příspěvek od Ondrej.Polansky » 15 dub 2016, 17:25

Posledních čtrnáct dní jsem poměrně intenzivně přemýšlel nad programem do krajských voleb. Nicméně jako většina z nás si s ním neumím úplně poradit. Důvodem je asi to, že kraj jako územně správní celek je poměrně neuchopitelná věc. Zatímco agenda města/obce nebo parlamentu je pro každého jasná, kraj je něco mezi tím jeho agenda je nejasná. Důvodem je pravděpodobně to, že kraje vznikly z důvodů poptávky po funkcích pro zasloužilé/vysloužilé úředníky a politiky. Takže se vymyslelo to, že obce se vzdají části svých kompetencí, a totéž udělají i ministerstva. Výsledkem je pak to, že některé školy (převážně základní) zřizuje obec, jiné (převážně střední) kraj.

V každém případě, klíčová literatura je zákon 129/2000 Sb. o Krajích. Když se do toho zákona člověk zakouká, zjistí, že většina kompetencí kraje souvisí s řízením sebe sama (§1 - §13), §13-§17 je o tom jak kraj hospodaří, veledůležitý §24 - "Kraje mohou spolupracovat s ostatními kraji a s obcemi." OFFTOPIC- ještě že to tam je, jinak by nemohli spolupracovat a podobné.

Asi nejdůležitější je §35, tedy pravomoci zastupitelstva, aneb co vše kraj může dělat:
(2) Zastupitelstvu je vyhrazeno
a) předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně,
b) předkládat návrhy Ústavnímu soudu na zrušení právních předpisů,15) má-li za to, že jsou v rozporu se zákonem,
c) vydávat obecně závazné vyhlášky kraje,
d) koordinovat rozvoj územního obvodu, schvalovat strategie rozvoje územního obvodu kraje podle zvláštních zákonů, zajišťovat jejich realizaci a kontrolovat jejich plnění,
e) schvalovat koncepce rozvoje cestovního ruchu na území kraje, zajišťovat jejich realizaci a kontrolovat jejich plnění,
f) volit zástupce kraje do regionálních rad regionů soudržnosti,
g) stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti pro území kraje,
h) rozhodovat o spolupráci kraje s jinými kraji a o mezinárodní spolupráci,
i) schvalovat rozpočet kraje, schvalovat závěrečný účet kraje a schvalovat účetní závěrku kraje sestavenou k rozvahovému dni,
j) zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky kraje; k tomu schvalovat jejich zřizovací listiny,
k) rozhodovat o založení a rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy, rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách,
l) delegovat zástupce kraje, s výjimkou § 59 odst. 1 písm. j), na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má kraj majetkovou účast,
m) navrhovat zástupce kraje do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má kraj majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání,
n) volit a odvolávat hejtmana, náměstka (náměstky) hejtmana a další členy rady z řad svých členů a odvolávat je z funkce,
o) stanovit počet uvolněných členů rady, jakož i funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni a od kterého dne,
p) zřizovat a zrušovat výbory, volit a odvolávat jejich předsedy a členy,
q) rozhodovat o odměnách neuvolněným členům zastupitelstva a o odměnách podle § 50 odst. 4 a 5,
r) stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva (§ 53),
s) rozhodovat o peněžitých plněních spojených s výkonem funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva,
t) udělovat ceny kraje,
u) rozhodovat o vyhlášení krajského referenda,
v) plnit další úkoly stanovené zákonem.
(3) Zastupitelstvo rozhoduje o zrušení usnesení rady, jsou-li mu předložena k rozhodnutí podle § 62.¨
§ 36
(1) Zastupitelstvu je dále vyhrazeno rozhodování o těchto právních jednáních kraje:
a) nabytí a převod nemovitých věcí,
b) poskytování věcných a peněžitých darů podle zvláštního zákona v hodnotě nad 100 000 Kč jedné fyzické nebo právnické osobě v kalendářním roce,
c) poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 200000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí, nejedná-li se o účelové dotace z prostředků státního rozpočtu,
d) poskytování dotací obcím z rozpočtu kraje a kontrola jejich využití,
e) vzdání se práva a prominutí dluhu vyšší než 200 000 Kč,
f) zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 200 000 Kč,
g) dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,
h) postoupení pohledávky vyšší než 200 000 Kč,
i) uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru, zápůjčky, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a ke smlouvě o společnosti,
j) zastavení nemovitostí,
k) vydání komunálních dluhopisů,
l) stanovení majetkové účasti na podnikání jiných právnických osob,
m) peněžité a nepeněžité vklady do právnických osob.


Zbytek zákona už je jenom o tom, jak mají být politici za svůj výkon v kraji odměňováni, že se uvolněným zastupitelům musí sčítat dovolená z minulého povolání + nových 5 týdnů, a další čím dál méně důležité věci, které svědčí jen o tom, že kraj má být především luxusní zaopatřovna pro lidi, kteří nechtějí dělat žádnou užitečnou práci a nebo by je nikde nevzali. Zkrátka, většina kompetencí kraje je samoúčelná; kraj musí existovat proto, aby mohl řešit sám sebe.

Když jsem se dopracoval k tomuto poznání, okamžitě se mi sám nabídl hlavní motiv, na kterém by náš krajský program mohl stát, a to prohnat líným a vesměs ničím neužitečným jezevcům z krajského úřadu (těm úřednickým i politickým) faldy, v ideálním případě kraje zrušit úplně, pokud tedy budeme mít koule takový radikální krok udělat, popř. pokud nenajdeme nějakou činnost, kde bude krajský úřad hrát nezastupitelnou roli.

No a co k tomu programu? Především by měl být provokativní a vtipný. Provokativní proto, že jsme Piráti a nějaká ta rebelie vůči establishmentu se od nás čeká automaticky, a vtipný proto, aby lidi bavilo jej číst. Nic proti našemu programu z roku 2012 (na základě kterého by měl vznikat i program letošní), ale když jej teď zpětně čtu, přijde mi směšný, místy až vzpupný. Posuďte sami:
Povedeme úřady k úspornému hospodaření
Silná slova, dokázal by někdo před novináři obhájit jak? Kde přesně je kraj nehospodárný?
Kraj musí zajistit dostupné a předpřipravené formuláře pro odstranění zbytečné byrokracie
Pro jakou agendu?
Zastavíme samoúčelné a předražené projekty v oblasti informačních technologií.
Které?
Zajistíme kvalitní zdravotní a sociální služby
Vyřešíme financování zdravotnictví
Jak? Dokážeme vůbec pojmenovat největší problémy zdravotnictví, když se na tom nedokáží dohodnout ani jinačí kádry než my?
Dáme lidem šanci najít práci
Popravdě řečeno, ani dokumenty výše na piratepadu neobsahují příliš světoborné nebo novátorské myšlenky....

Konečně, abych přišel s něčím konstruktivním, zde připojuji návrh toho, jak by náš krajský program mohl vypadat. Pokouším se zohlednit všechno výše napsané:

1. Přiblížíme politiky a úředníky občanům. Většina krajských zastupitelů nevystrčí nos z Ostravy, přestože rozhodují o opravě střechy školy v obci, ve které nikdy nebyli. Zajistíme, aby se do každé obce v kraji alespoň jednou za rok vydal zastupitel kraje doprovázen některým z krajských úředníků na veřejnou debatu s obyvateli. Politik pak z cesty a besedy vyhotoví zápis který bude zveřejněn na webu kraje. Politik se na místo určení nebude dopravovat služebním vozem se šoférem, ale výhradně hromadnou dopravou, kterou kraj dotuje, aby tak na vlastní kůži ochutnal, zda je krajem spoluzajišťovaná dopravní obslužnost odlehlých obcí dostatečná. Který zastupitel kam pojede se bude určovat losem, a výjimky nebudou platit pro žádného ze zastupitelů, včetně hejtmana. řekněte sami, zda není krásná představa, kdy hejtman Novák vstává ve čtyři ráno, aby se po čtyřech přestupech na jednu hodinu odpolední dostal do obce Andělská hora za dvě hodinky musel spěchat na poslední autobus aby se do večera dostal domů?

2. Vyřešíme nezaměstnanost na Bruntálsku tím, že do města přesuneme ministerstvo práce a sociálních věcí. Ministerstvo samo zaměstná stovky až tisíce lidí, a to za čtvrtinové mzdy, než které berou úředníci v Praze. Výrazně vzroste tlak na zlepšení dopravní i jiné infrastruktury regionu a zlevní se provoz celé instituce. Pražáky z toho navíc klepne pepka. Analogicky přesuneme ministerstvo životního prostředí do Karviné, ať úředníci ochutnají výsledky své (ne)činnosti na vlastní plíce.

3. Pouze nestranickým občanům umožníme účast v komisích a výborech. Jako protiváhu toho, že politické strany dosazují své lidi na veškeré myslitelné posty, a tím dostávají čím dál více rozhodování o veřejném životě do rukou na ně navázané mafie, chceme v krajských komisích a výborech umožnit členství pouze občanům neorganizovaným v politických stranách. O osobnostech v těchto komisích a výborech budou rozhodovat nikoliv zastupitelé, ale občané kraje.

4. Zprůhledníme hospodaření kraje až na kost. Kraj i veškeré jím zřizované instituce přejdou na transparentní bankovní účty a budou v reálném čase zveřejňovat své úplné účetnictví, všechny smlouvy, faktury, a veškeré jiné důležité dokumenty. Zavedeme systém "Open Data", tedy zveřejňování všech dat, které má kraj k dispozici v reálném čase a strojově čitelném formátu. To se týká například i GPS koordinátů automobilů, které patří do vozového parku krajského úřadu, ať si každý občan může zjistit, kde se momentálně který radní nachází a co tam dělá. Kde není důvěra, musí zkrátka nastoupit kontrola.

5. Zavedeme elektronická zasedání zastupitelstva a rady, což umožní prodloužit jednání o každém projednávaném bodě z minut či hodin na dny, a dát zastupitelům dostatek času udělat si na věc názor (často nemají možnost seznámit se pořádně s materiály, neboť tyto dostanou den předem, což se pak projeví na kvalitě jejich rozhodnutí), a občanům veřejnou kontrolu (a zpětnou vazbu) nad konkrétním usnesením ještě před tím, než je přijato (předkladatel i zastupitel bude muset svůj názor obhájit před občanem).

6. Posvítíme si na způsob distribuce pitné vody v kraji. Češi platí za vodu více, než je průměr v EU, a v MSK platíme ještě více, než je průměr v ČR. Důvodem je nejspíš nešťastná privatizace vodního hospodářství, kdy si každý v řetězu distribuce potřebuje vytvořit zisk a občanovi nezbývá než platit jakoukoliv částku, protože vodu potřebuje každý.

7. Postavíme konečně vědeckou knihovnu, a to podle původního návrhu tzv. Černé kostky. Kraj už do projektu knihovny vložil téměř 100 milionů korun, a celý projekt se dostal do fáze vydaného stavebního povolení, tedy do okamžiku, kdy byl celý projekt do detailu připraven, peníze byly k dipozici a mohlo se začít stavět. Bohužel ale došlo k utopení peněz do pochybných projektů, a k odkládání zahájení stavby tak dlouho, až stavební povolení propadlo. Nyní kraj začíná z tajemných důvodů vydávat další obrovské částky na nový projekt nové knihovny, když by stačilo vzít ze šuplíku již hotovou, tedy nejlevnější a nejrychlejší variantu.

8. Zmapujeme krajské ekologické katastrofy a brownfieldy. Abychom mohli začít řešit ekologické problémy, musíme o nich mít přehled. Stejně tak v případě, že v kraji bude chtít investovat nějaká větší firma a postavit u nás závod, bude tak muset udělat pouze na území, které bylo kdysi využíváno k průmyslové či jiné činnosti, avšak nyní je opuštěné (tzv. brownfield). Takový vřed v krajině, jaký představuje mamutí automobilka v Nošovicích na hranici CHKO Beskydy se už nesmí opakovat.

9. Vytvoříme strategii zavedení vysokorychlostního Internetu pro kraj. Po vzoru Finska chceme přijmout nařízení, který deklaruje nárok každého občana na vysokorychlostní Internet do roku 2020.

10. A nakonec, navrhneme zrušení krajů. Jednoduše proto, že si nemůžeme dovolit úřady, které nic důležitého nedělají, nebo dělají to, co by zvládly obce či ministerstva (a navíc by to bylo logičtější). Rozpočty krajů rozdělíme mezi instituce, které převezmou jejich kompetence, a také rozprostřeme ministerstva rovnoměrně po celé republice (vychází to krásně na cca 2 ministerstva na každý -bývalý- kraj).
Body 6 a pozdější jsou zatím nastřeleny jen velmi vágně, ale berte to celé prosím s nadsázkou. Jde mi jen o první výkop a také naznačení směru a formy kterou bychom mohli jít. Veškerá konstruktivní zpětná vazba vítána. Děkuji za pozornost.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Ondrej.Polansky za příspěvky (celkem 3):
Jiri.Demel, Martin.Redr, Michael Placek
tel. +420608584090
email: ondrej<tečka>polansky<zavináč>pirati<tečka>cz
------------------------------------------------
"Každá společnost, která je ochotna vzdát se soukromí, aby získala bezpečí, si nezaslouží ani jedno - a přijde o obé." Benjamin Franklin

Uživatelský avatar
Rostislav.Reha
Kontrolní komise
Příspěvky: 3673
Registrován: 15 říj 2013, 12:16
Profese: informatik
Bydliště: Ostrava
Dal poděkování: 4460 poděkování
Dostal poděkování: 4588 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: volební program KZ MSK 2016

Příspěvek od Rostislav.Reha » 15 dub 2016, 18:42

Kraj ma jeste svoje prstiky v jedne dulezite veci - ve zdravotnictvi. Nejen krajske nemocnice, ale i ostatni zdravotnicke zarizeni se u nich musi registrovat a kontroluje je.
Penize ktere tam tecou jsou neskutecne.
Neverim na mensi zlo. Je jen velke zlo a zlo, co zatim nemelo sanci vyrust.

Uživatelský avatar
Jiri.Demel
Republikový výbor
Příspěvky: 957
Registrován: 23 dub 2009, 16:01
Profese: IT manager
Bydliště: Příbor
Dal poděkování: 122 poděkování
Dostal poděkování: 452 poděkování

Re: volební program KZ MSK 2016

Příspěvek od Jiri.Demel » 15 dub 2016, 18:49

první vlaštovka - lépe orel. Pokud bude mít někdo zájem o účast nad vol.programem, je vítán. Dne 28.4 v 18 hod. máme s Lukášem v Opici sezení nad tvorbou programu.
Nejhorší je aktivní blbec.

Uživatelský avatar
Ondrej.Polansky
Poslanec Parlamentu ČR
Příspěvky: 1070
Registrován: 12 čer 2009, 12:13
Profese: ---
Bydliště: Dr. Šmerala, Ostrava
Dal poděkování: 1169 poděkování
Dostal poděkování: 885 poděkování

Re: volební program KZ MSK 2016

Příspěvek od Ondrej.Polansky » 01 kvě 2016, 08:22

Zápis ze čtvrteční schůzky
Přílohy
Zápis-z-programove-schuze-piráti-28.4.2016.odt
(25.42 KiB) Staženo 94 x
Tito uživatelé poděkovali autorovi Ondrej.Polansky za příspěvky (celkem 2):
Pavel.Korizek, Rostislav.Reha
tel. +420608584090
email: ondrej<tečka>polansky<zavináč>pirati<tečka>cz
------------------------------------------------
"Každá společnost, která je ochotna vzdát se soukromí, aby získala bezpečí, si nezaslouží ani jedno - a přijde o obé." Benjamin Franklin

Uživatelský avatar
Ondrej.Polansky
Poslanec Parlamentu ČR
Příspěvky: 1070
Registrován: 12 čer 2009, 12:13
Profese: ---
Bydliště: Dr. Šmerala, Ostrava
Dal poděkování: 1169 poděkování
Dostal poděkování: 885 poděkování

Re: volební program KZ MSK 2016

Příspěvek od Ondrej.Polansky » 17 kvě 2016, 08:26

Zápis z páteční schůzky
Přílohy
Zápis-z-4.programového jednání-MSK-13.5.2016.odt
(12.98 KiB) Staženo 107 x
Tito uživatelé poděkovali autorovi Ondrej.Polansky za příspěvek:
Michal.Breskovec
tel. +420608584090
email: ondrej<tečka>polansky<zavináč>pirati<tečka>cz
------------------------------------------------
"Každá společnost, která je ochotna vzdát se soukromí, aby získala bezpečí, si nezaslouží ani jedno - a přijde o obé." Benjamin Franklin

Uživatelský avatar
Ondrej.Polansky
Poslanec Parlamentu ČR
Příspěvky: 1070
Registrován: 12 čer 2009, 12:13
Profese: ---
Bydliště: Dr. Šmerala, Ostrava
Dal poděkování: 1169 poděkování
Dostal poděkování: 885 poděkování

Re: volební program KZ MSK 2016

Příspěvek od Ondrej.Polansky » 20 kvě 2016, 10:24

Zúčastnil jsem se včera debaty v komorní scéně Aréna debaty o krajské vědecké knihovně v Ostravě. Debata vyla velmi výživná, trevala přes 2 hodiny a zúčastnilo se jí spousta zajímavých lidí (urbanista Jehlík, bývalá předsedkyně české komory architektů Vitoulová, ředitelka Národního památkového ústavu Goryczková, primátor Ostravy Macura, autor černé kostky Kuba, architekt dolních Vítkovic Pleskot, ředitel společnosti Dolní Vítkovice Koudela, a radní MSK kraje soudruh Recman) + spousta lidí v publiku (zaplnili jsme úplně celé divadlo) které nakonec pokládalo dotazy. Nemluvilo se jen o knihovně, ale o neexistující komunikaci mezi městem a krajem, o neschopnosti útvaru hlavního architekta který rezignoval na veškerou snahu plánovat rozvoj ostravy, o městotovrných institucích, o dotacích státních i evropských a jejich vlivu na výstavbu, o rezignaci na architekturu veřejného prostoru a jeho chápání jako dopravní stavby, a především a hlavně o neschopnosti a neochotě politické reprezentace pracovat pro své voliče (Magistrát neví, co stavebně dělají obvody a naopak. Většina členů strategické komise magistrátu netuší, že se má Černá Louka přestavět. Vesele se plánuje nepochopitelná lanovka z Vítkovic do centra - bude tam taky platit "božská" odiska? Nyní nikdo ani netuší, kdo vymyslel terminály Hranečník a Dubina..) ... Bylo to neuvěřitelně poučné ale stejně neuvěřitelně skličující. Místy mě diskuse nadzvedala ze židle, především když mluvil radní Recman, který se vyjádřil v tom smyslu, že když se lidem nelíbí co dělá, mjí se nechat na podzim zvolit a dělat to jinak (tím papalášstvím obecně mě fakt nasral až jsem začal zvažovat že revokuji své rozhodnutí do kraje nekandidovat, navzdory tomu že jsem čím dál více přesvědčen, že jako politická instituce nemá kraj pražádný smysl). Velmi pozitivní bylo naopak to, že je u nás pořád ještě velká skupina občanů (a tato skupina spíše stále roste), kterým není osud města a kraje lhostejný, a kteří přišli aby se zeptali odpovědných lidí co se to vlastně děje. Jejich velká nelibost s tím jak si politici hrají mezi sebou kostky a na občany zcela serou byla doslova hmatatelná. Je obrovská škoda že se nikdo jiný od nás nezúčastnil, co do inspirace byl včerejší večer řekl bych nesrovnatelně užitečnější, než všechny naše programové schůzky v opici co jsme za poslední měsíc měli dohromady (bohužel až na tolik, že srovnání takové diskuse s naší programovou schůzkou by působilo až směšně) - až bych dokonce řekl, že bychom měli dramaticky změnit přístup k tvorbě programů - ať už do kraje či do obcí- i naší komunikační strategie, méně schůzovat mezi sebou a u čistého stolu řešit věci kterým (přiznejme si) nerozumíme, a více chodit na podobné akce ven a debatovat s odborníky a pak ke konkrétním věcem zaujímat stanoviska.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Ondrej.Polansky za příspěvky (celkem 4):
Pavel.Korizek, Radek.Simkanic, Michal.Klus, Jaroslav.Nemec
tel. +420608584090
email: ondrej<tečka>polansky<zavináč>pirati<tečka>cz
------------------------------------------------
"Každá společnost, která je ochotna vzdát se soukromí, aby získala bezpečí, si nezaslouží ani jedno - a přijde o obé." Benjamin Franklin

Uživatelský avatar
Michal.Breskovec
Člen KS Moravskoslezský kraj
Příspěvky: 614
Registrován: 22 dub 2009, 12:58
Profese: IT
Bydliště: Ostrava, Bělský les
Dal poděkování: 294 poděkování
Dostal poděkování: 465 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: volební program KZ MSK 2016

Příspěvek od Michal.Breskovec » 20 kvě 2016, 10:38

Ondrej.Polansky píše:Je obrovská škoda že se nikdo jiný od nás nezúčastnil, co do inspirace byl včerejší večer řekl bych nesrovnatelně užitečnější, než všechny naše programové schůzky v opici co jsme za poslední měsíc měli dohromady...
Zdar Ondro, no tak jsi mohl dát vědět, že se něco takového koná, zrovna včera se mi dokonce výjimečně podařilo odejít z práce jako člověk už v 16:30, takže bych tam s tebou zašel.

Uživatelský avatar
Jaroslav.Nemec
Asistent poslance
Příspěvky: 1643
Registrován: 24 dub 2009, 08:47
Profese: výtvarník
Bydliště: Praha
Dal poděkování: 2542 poděkování
Dostal poděkování: 1828 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: volební program KZ MSK 2016

Příspěvek od Jaroslav.Nemec » 20 kvě 2016, 11:51

Pokud si dál chtete raději hrát deskové hry a na politiku kašlete. Tak jakákoliv snaha nemá smysl.

Myslím si, že nemá ani smysl kdekoliv kandidovat, jelikož jako "politici" jste všichni stejní jako ti dosavadní.

Je vám předneseno jako na dlani krajské téma - knihovna, investice kraje, dotace. Náměstek hejtmana tam byl odkopán a musel přiznat pro něho nemilé, to samé primátor... a za Piráty tam byl pouze Ondra (který nechce kandidovat). Smutné.

Tím, že tam nejsou Piráti vidět zahazujete, přinejmeším v Ostravě "body". Tohle jsou přesně ty akce, kdy především lídr kandidátky a třeba senátorský kandidát, ale i další... mohou ukázat Pirátské programové cíle a názory. Zrovna na tohle téma máme celostátní programový bod a podbody... (takže není třeba ani nic vymýšlet...) Zahazujeme tím mnoho let společného snažení . Nejde jen o tuhle jednu debatu, jde o mnoho let práce, kterou svým nezájmem o veřejné dění vyhazujete do luftu... Ach jo. Přitom Piráti byli zrovna u této kauzy od samého počátku.

Tím, že vidět Piráti nejsou, dáváme vlastně najevo, že na voliče a jejich názor kašleme. Piráti nejsou vidět. A měsíc před volbama je pozdě.

Chápu, že někdo neměl zrovna čas (- ale kolik podobných možností ještě bude?), nebo o tom nevěděl (- ale to spíše poukazuje na nezájem, zas tolik podobných diskuzí není)... Možná to příjde někomu marginální, ale vidím v tom velký problém. Postpubertální hlášky na sociálních sítích, povídačky v OPICI nebo kdekoliv nemají smysl. Piráti musí být vidět a slyšet.
předseda zastupitelského klubu Piráti Praha 2 / výtvarník, kurátor architektonických výstav
https://praha2.pirati.cz/lide/jaroslav-nemec/ / http://jarnemec.cz

Uživatelský avatar
Rostislav.Reha
Kontrolní komise
Příspěvky: 3673
Registrován: 15 říj 2013, 12:16
Profese: informatik
Bydliště: Ostrava
Dal poděkování: 4460 poděkování
Dostal poděkování: 4588 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: volební program KZ MSK 2016

Příspěvek od Rostislav.Reha » 20 kvě 2016, 12:04

Jarda: O jakych "Piratech" vlastne mluvis? Dokud pracujete v aktivistickem modu, tak to takhle muze dopadnout vzdycky. Kdyz neni feedback, neni interni agitace, tak se lehce stane ze tam nekdo zustane stat osamoceny. Potrebujeme lepsi personalni a medialni politiku...

Ondra: A padlo tam, ze z te plochy na knihovnu chteji udelat parkoviste? Ted to ctu v odpovedi na 106ku, co jsem posilal kvuli doprave. (viz prilozeny soubor)
Přílohy
Duvodova_zprava2.pdf
(238.62 KiB) Staženo 159 x
Neverim na mensi zlo. Je jen velke zlo a zlo, co zatim nemelo sanci vyrust.

Odpovědět

Zpět na „Krajské fórum Moravskoslezský kraj“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů