Potravinová suverenita

Toto fórum slouží k orientačním průzkumům mezi členy.

Moderátor: Odbor - administrativni

Pravidla fóra
V tomto fóru se zjišťují pomocí anket názory členů na nějakou oblast (např. pokud přijde dotaz zvenku). Odpovídat na otázky zde mohou pouze členové strany.
Chcete-li vyvolat jednání nebo hlasování celostátního fóra, použijte Členské podněty.
Odpovědět

Jaký máte postoj k Potravinové suverenitě?

Souhlasím
12
33%
Souhlasím s výhradami
17
47%
Nesouhlasím
6
17%
Nemám názor
1
3%
 
Celkem hlasujících: 36 - Celkem hlasů: 36

Uživatelský avatar
Ales.Jakl
Předseda místního sdružení
Příspěvky: 1776
Registrován: 24 kvě 2014, 16:20
Profese: řidič kamionu
Bydliště: Tachov
Dal poděkování: 2239 poděkování
Dostal poděkování: 2417 poděkování

Potravinová suverenita

Příspěvek od Ales.Jakl »

Zdravím piráty,

na základě své účasti na Fóru potravinové suverenity v Praze bych rád vyvolal v Pirátské straně diskuzi na téma Potravinové suverenity. Deklarace potravinové suverenity byla přijata na setkání aktivistů v rakouské Křemži v r 2011. Během diskuze mohu některé myšlenky blíže objasnit a vysvětlit v čem spatřuji příbuznost s Pirátským hnutím.

Celé znění deklarace je zde:
POTRAVINOVÁ SUVERENITA V EVROPĚ – HNED!

Nyéléni Evropa 2011 – Evropské fórum pro potravinovou suverenitu

Krems, Rakousko, srpen 2011

Občané Evropy jsou nyní poprvé svědky vzniku politik systémových změn, kterými vlády na jejich bedra vkládají břemena, jež byla dosud uvalena na obyvatele jiných zemí, zejména zemí globálního Jihu; a to ve jménu ochrany kapitalismu a těch, kteří z něj profitují (soukromé banky, investiční skupiny a nadnárodní korporace). Vše naznačuje, že v nejbližší době budou tyto antisociální politiky ještě drsnější a rozsáhlejší. První hromadná veřejná kritika těchto hospodářských a vládních systémů, které nás dovedly do tohoto stadia, již proběhla a my tvůrčím a účinným způsobem nabízíme reakci evropských sociálních hnutí na globální zemědělství, které je přesným odrazem kapitalistického systému, který je vytvořil.

Potravinové systémy byly zredukovány do formy průmyslového zemědělství, které je ovládáno několika nadnárodními potravinářskými korporacemi spolu s úzkou skupinou velkých maloobchodníků. Tento model je založen na vytváření zisku, a proto naprosto selhává při plnění svých povinností. Místo toho, aby se věnoval produkci zdravých a cenově dostupných potravin prospěšných lidem, se stále více zaměřuje na produkci takových surovin, jako jsou biopaliva, krmiva pro zvířata nebo zemědělské plodiny na monokulturních plantážích. Na jedné straně to způsobuje významný úbytek zemědělských podniků i lidí, které tyto podniky živí, na druhou stranu to podporuje zdraví škodlivé stravovací návyky s nedostatkem zeleniny, ovoce a obilovin.

Tento průmyslový způsob produkce je závislý na konečných zdrojích fosilních paliv a chemických vstupů; neuznává omezené množství takových zdrojů, jako je půda nebo voda; je odpovědný za nesmírný úbytek biodiverzity a ztrátu půdní úrodnosti; přispívá ke změnám klimatu; nutí tisíce lidí k zaměstnáním, kde jim nejsou přiznána jejich nejzákladnější práva, a vede ke zhoršování pracovních podmínek sedláků a zemědělských pracovníků zejména z řad přistěhovalců. To nás stále více oddaluje od udržitelného a uctivého vztahu k přírodě. Vykořisťování a zmíněné zacházení s půdou je hlavním důvodem venkovské chudoby a hladu více než miliardy lidí na světě (jak dnes vidíme v oblasti Afrického rohu). Kromě toho to vede k nucené migraci za současné produkce nadbytků průmyslových potravin, které končí zkažené či vyhozené na evropských i mimoevropských trzích, což ničí místní produkci.

Tato situace je výsledkem potravinové, finanční, tržní a energetické politiky, kterou zavedly naše vlády, Evropská unie (zejména prostřednictvím její Společné zemědělské politiky), multilaterální a finanční instituce, stejně jako nadnárodní korporace. Mezi příklady lze uvést zásady deregulace a liberalizace zemědělských trhů a spekulace s potravinami.

Přesměrování tohoto nefunkčního potravinového systému bude možné pouze pomocí celkové změny orientace potravinové a zemědělské politiky a praxe. Je nezbytné přetvořit potravinový systém podle principů potravinové suverenity, zejména v Evropě, a je nutné to udělat ihned.
V důsledku toho se více než 400 lidí z 34 evropských zemí od Atlantiku po Ural a Kavkaz, od Arktidy po Středomoří, stejně jako mezinárodní představitelé nejrůznějších sociálních hnutí a občanských sdružení, setkalo v období 16. – 21. srpna v rakouské Kremži, aby pokročili v rozvoji evropského hnutí za potravinovou suverenitu. Východiskem jim byla Deklarace Nyéléni 2007: Fórum pro potravinovou suverenitu, která znovu potvrdila mezinárodní rámec potravinové soběstačnosti: právo lidí demokraticky určit podobu svých vlastních potravinových a zemědělských systémů, které nepoškozují jiné lidi nebo životního prostředí.
Dnes zde již existují četné místní i regionální i celoevropské zkušenosti a příklady, které jsou založeny na základech potravinové soběstačnosti, a ukazují, jak ji lze využít.

Sdílíme hodnoty založené na lidských právech. Požadujeme volný pohyb osob, ne volný kapitál a zboží, který přispívá k zániku obživy a nutí tak mnohé k migraci. Naším cílem je spolupráce a solidarita v protikladu k soutěživosti. Jsme odhodláni reformovat naši demokracii: všichni lidé by měli být zapojování do diskusí o všech tématech veřejného zájmu a vytváření veřejné politiky a měli by společně rozhodovat o tom, jak bude organizován náš potravinový systém. To vyžaduje vytvoření demokratických systémů a procesů bez mocenských tlaků, vlivu korporací, ale založených na rovnoprávnosti a rovnosti pohlaví, jež povede k odstranění nadvlády mužů.

Mnozí z nás jsou mladí lidé, kteří představují budoucnost naší společnosti a našeho úsilí. Zaručujeme, že naše činorodost a tvořivost bude naše hnutí neustále posilovat. Má-li se to stát, musíme mít možnost podílet se na zajišťování potravin a být plně zapojeni do všech struktur a rozhodování.
Jsme přesvědčeni, že potravinová suverenita není pouze krokem ke změně potravinových a zemědělských systémů, ale je rovněž prvním krůčkem k širším změnám našich společenství. Z tohoto důvodu se zavazujeme prosazovat:

Změny způsobu výroby a spotřeby potravin
Směřujeme k vytváření přizpůsobivých a odolných systémů produkce potravin, které poskytují zdravé a bezpečné potraviny pro všechny lidi v Evropě a současně chrání biodiverzitu a přírodní zdroje a zajišťují welfare zvířat. To vyžaduje ekologické způsoby zemědělské produkce a rybolovu a také zvýšení počtu drobných rolníků, zelinářů a malokapacitních rybářů, kteří produkují místní potraviny a kteří jsou pilířem potravinového systému. V těchto souvislostech usilujeme o zastavení používání GMO a o pěstování/chov a navrácení široké škály geneticky nemodifikovaných odrůd osiv i plemen hospodářských zvířat. Podporujeme udržitelné a rozmanité stravovací návyky, zejména spotřebu kvalitních místních a sezónních produktů a nikoliv průmyslově zpracovaných potravin. Součástí této změny je i snížení spotřeby masa a masných produktů, které by měly být produkovány pouze lokálně za použití místního geneticky neupravovaného krmiva. Zasazujeme se o obnovu a propagaci umění vařit a zpracovávat suroviny, pomocí vzdělávání a sdílení znalostí.

Změny způsobu distribuce potravin
Směřujeme své úsilí k decentralizaci potravinových řetězců prosazováním různorodých tržních kanálů založených na solidaritě a spravedlivých cenách, podporou krátkých dodavatelských řetězců a silných vztahů mezi producenty a spotřebiteli v místní potravinové síti v protikladu k rozšiřování a posilování supermarketů. Chceme lidem poskytovat základní stavební kameny, které jim pomohou rozvíjet vlastní distribuční systémy potravin, a umožní tak zemědělcům produkci a zpracování potravin pro jejich společenství. To vyžaduje pravidla pro bezpečnost potravin, která podporují drobné zpracování, a také místní infrastrukturu pro zpracování potravin v malém. Rovněž usilujeme o to, aby se potraviny, které produkujeme, dostaly ke všem členům společnosti, včetně lidí s nízkým nebo žádným příjmem.

Ohodnocování a zlepšování pracovních a sociálních podmínek v potravinářství i zemědělství

Odmítáme vykořisťování a zhoršování pracovních a sociálních podmínek a práv všech žen a mužů vyrábějících potraviny, jakož i sezónních a migrujících pracovníků, pracovníků v oblasti zpracování, distribuce, maloobchodu a dalších. Usilujeme o takovou veřejnou politiku, která respektuje sociální práva, stanovuje vysoké standardy a financuje jejich zavádění z veřejných prostředků. Společnost musí více ocenit přínos výrobců potravin a zemědělců naší společnosti. Toto uznání znamená zajistit jim přiměřenou mzdu pro důstojný život. Naším cílem je vybudovat silné společenství všech osob pracujících v produkci potravin.

Navrácení práv k našim veřejným statkům

Odmítáme a stavíme se proti komodifikaci, monetarizaci a patentování našich veřejných statků, jako jsou: půda; tradiční osiva schopná reprodukce; plemena hospodářských zvířat a ryb; stromy a lesy; voda a ovzduší; znalosti a vědomosti. Přístup k nim by neměl určovat trh ani peníze. Při využívání veřejných zdrojů musíme zajistit dodržování lidských práv a rovnosti pohlaví ve prospěch celé společnosti. Také uznáváme naši odpovědnost za využívání našich veřejných statků udržitelně za současného respektováním práv Země. Zacházení s našimi veřejnými statky by mělo podléhat společnému, demokratickému a společenskému dohledu.

Změny veřejné politiky upravující potravinové a zemědělské systémy
Naše úsilí zahrnuje také změnu veřejné politiky a vládnoucích struktur, které řídí naše potravinové systémy – od místní až po národní, evropskou a globální úroveň, a také obsahuje snahy o odstranění legitimity moci korporací. Veřejná politika musí být vnitřně soudržná, komplementární a musí podporovat a chránit potravinové systémy a kulturu. Tato politika musí: být založena na právu na potraviny; odstranit hlad a chudobu; zajistit naplnění základních lidských potřeb; přispívat ke „klimatické spravedlnosti“ v Evropě i celosvětově. Potřebujeme právní rámce, které producentům potravin zaručí stabilní a spravedlivé ceny; podpoří přírodě šetrné zemědělství; zajistí zahrnutí externích nákladů do cen potravin a provedení pozemkových úprav. Výsledkem těchto politik by mělo být zvýšení počtu zemědělců v Evropě. Veřejné politiky musejí být tvořeny za pomoci veřejně důvěryhodného výzkumu tak, aby bylo dosaženo výše navržených cílů. Veřejná politika dále musí zajistit zákaz spekulací s potravinami,a také musí zabránit poškozování stávajících lokálních nebo regionálních potravinových systémů a kultury – ať už dampingem nebo rozsáhlým nákupem půdy zahraničními investory v Evropě – zejména ve východní Evropě nebo na globálním Jihu. Usilujeme o nové zemědělské, potravinářské, osivářské, energetické a obchodní politiky pro potravinovou soběstačnost v Evropě s mezinárodním dosahem. Tyto politiky musejí obsahovat zejména: odlišnou Společnou zemědělskou a potravinovou politiku; zrušení směrnice EU o biopalivech; globální řízení mezinárodního trhu prostřednictvím FAO a nikoliv WTO.

Vyzýváme všechny lidi a občanská hnutí v Evropě, aby se společně s námi zapojili do úsilí o převzetí kontroly nad našimi potravinovými systémy a vytváření Hnutí za potravinovou suverenitu Evropy, HNED!
Tito uživatelé poděkovali autorovi Ales.Jakl za příspěvky (celkem 2):
Dominika.Michailidu, Robert.Magni
Covet Parachute

La Fermosa

V bludišti tvého srdce...

Uživatelský avatar
Ales.Jakl
Předseda místního sdružení
Příspěvky: 1776
Registrován: 24 kvě 2014, 16:20
Profese: řidič kamionu
Bydliště: Tachov
Dal poděkování: 2239 poděkování
Dostal poděkování: 2417 poděkování

Re: Potravinová suverenita

Příspěvek od Ales.Jakl »

Nejbližší setkání s lidmi, spojenými s prosazováním Potravinové suverenity v ČR proběhne v patek 18. 12. od 15:00 do 20:00 hodin v galerii TRANZITDISPLAY - Dittrichova 9, Praha 2:
http://www.tranzitdisplay.cz/cs/kontakt-0

Planovany program:
•Uvod - Potravinova suverenita a Evropska deklarace potravinove suverenity - abychom vsichni vedeli, k cemu se hlasime - co myslime potravinovou suverenitou a znali obsah evropske deklarace

•Forma hnuti potravinove suverenity u nas - sit/platforma organizaci a jednotlivcu? formalni - neformalni?
•Nastaveni procesu - jakym zpusobem budeme komunikovat, sdilet informace a schvalovat - napr. cemu se maji venovat jednotlive pracovni skupiny atd.
•Evropska deklarace P. S. - chceme ji prijmout tak, jak je, nebo ji chceme nejakym zpusobem upravovat?

Na setkani zajistime facilitatora/ku, aby nam to slo pekne od ruky :)

Pred setkanim se prosim podivejte na Deklaraci potravinové suverenity. - najdete ji zde: http://potravinovasuverenita.cz/deklara ... uverenity/
Pokud by někdo z pražských kolegů měl zájem se setkání zúčastnit, napište mi prosím SZ.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Ales.Jakl za příspěvek:
Robert.Magni
Covet Parachute

La Fermosa

V bludišti tvého srdce...

Uživatelský avatar
Ales.Jakl
Předseda místního sdružení
Příspěvky: 1776
Registrován: 24 kvě 2014, 16:20
Profese: řidič kamionu
Bydliště: Tachov
Dal poděkování: 2239 poděkování
Dostal poděkování: 2417 poděkování

Re: Potravinová suverenita

Příspěvek od Ales.Jakl »

Chystám článek o konopí do našich volebních novin, tak si ho sem uložím. S tématem to souvisí...

Konopí

Svou někdejší důležitou pozici v textilním průmyslu, mořeplavbě a potravinářství konopí kdysi ztratilo díky rozvoji používání fosilních paliv a surovin. Léčebné použití konopí padlo za oběť restrikcím kvůli psychotropním účinkům konopné pryskyřice.

Návrat lidí ke zdravějšímu životnímu stylu a omezení závislosti průmyslu na fosilních zdrojích jistě přinese návrat k používání přírodních vláken. Z konopného vlákna se dá vyrábět papír a buničina, stavební izolace, plastické hmoty a konopné pazdeří se dá použít jako podestýlka, konopné zdivo, panely nebo pelety na topení. Konopné semínko, které neobsahuje žádné omamné látky, představuje ideální zdroj hodnotných potravin pro člověka i krmivo pro zvířata. Zelené části konopí jsou zdrojem mnoha účinných léčivých látek, odedávna používaných v léčitelství i medicíně

Michal Ruman – Cannabis-konopí – Průvodce světem univerzální rostliny:

Konopí dnes díky svému univerzálnímu použití a přirozené šetrnosti k uživatelům i životnímu prostředí představuje jednu z vlajkových lodí transformace současné ekonomiky a společnosti.
Konopné hospodářství umožňuje rozvoj místně zakotvené ekonomiky spjaté s půdou a zemědělstvím, jež využívá bezodpadových výrobních postupů a obnovitelných energií. Zároveň je příležitostí, jak provázat zemědělce s jejich odběrateli nejen pomocí potravin, ale i široké škály místních surovin a služeb. Je šancí pro venkov, na který může přinést práci, i pro města, do kterých může dodávat trvanlivé a zdravotně nezávadné produkty bez újmy na životním prostředí.

Jak se to bude dařit, záleží na každém z nás, na tom, jak se chováme jako zákazníci, zaměstnanci či podnikatelé, do čeho investujeme svůj čas, energii a peníze. Záleží to také na tom, kam se bude ubírat politický systém. Podobně jako se v ekologickém ideálu decentralizuje a lokalizuje hospodářství, aby se znovu jistou měrou přiblížilo přirozeným cyklům a zpětnovazebním mechanismům a přizpůsobilo se tak místním podmínkám a tradicím, decentralizují se v tomto ideálu i rozhodovací procesy. Rozhodování se tak přibližuje těm, kterých se týká. V případě, že se udělá chyba, dá se díky tomu rychleji odhalit a snáze napravit.

E.F.Schumacher – Malé ji milé:
Hospodářské provozy a technologické řetězce by měly být úměrné lidským měřítkům a schopnostem je pojmout a spravovat
Místní by mělo být vždy upřednostněno před dovozovým
Obnovitelné a rozložitelné je preferováno před neobnovitelným a nerozložitelným, recyklovatelné před nerecyklovatelným
Původní a tradiční je vždy upřednostněno před nepůvodním a zavlečeným

Herman Scheer – Sluneční hospodářství:
Při hospodářském využití rostlin je třeba dodržovat tyto zásady:
Na prvním místě je vždy potravinářské využití
Po něm následuje využití materiálové
Nakonec přichází na řadu využití energetického potenciálu
Tito uživatelé poděkovali autorovi Ales.Jakl za příspěvky (celkem 4):
Vaclav.Fortik, Roman.Kucera, Frantisek.Kopriva, Robert.Magni
Covet Parachute

La Fermosa

V bludišti tvého srdce...

Uživatelský avatar
Vojtech.Pikal
Republikové předsednictvo
Příspěvky: 22443
Registrován: 19 srp 2010, 23:45
Profese: poslanec, informatik
Bydliště: Olomouc
Dal poděkování: 30762 poděkování
Dostal poděkování: 23914 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Potravinová suverenita

Příspěvek od Vojtech.Pikal »

Původní a tradiční je vždy upřednostněno před nepůvodním a zavlečeným.
Proč? Brambory jsou myslím celkem OK. Máme sice asi alternativy, ale než je šlechtit a upravovat, prostě se sáhlo po bramborech.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Vojtech.Pikal za příspěvky (celkem 3):
Mikulas.Peksa, Alexandr.Mansurov, Robert.Magni
člen RP, AO, PO, ZO, FT; člen AO OlK, vedoucí MRT Demokracie
místopředseda sněmovny a poslanec za Olomoucký kraj|Profil|fb| Tel: 776635258
„Nakonec vám budou vládnout ti nejneschopnější z vás. To je trestem za neochotu podílet se na politice.“[1]

Uživatelský avatar
Jakub.Michalek
Poslanec Parlamentu ČR
Příspěvky: 11770
Registrován: 22 čer 2009, 14:54
Profese: poslanec
Bydliště: Žižkov - Praha 3
Dal poděkování: 5069 poděkování
Dostal poděkování: 18556 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Potravinová suverenita

Příspěvek od Jakub.Michalek »

Tento dokument sice deklaruje cíle, se kterými často souhlasím, ale neuvádí, jak se jich dosáhne. Mluví neustále o jakési podpoře, ale vůbec není jasné, co se tou podporou míní (zda peníze, příkazy, zákazy apod.). Dává cíl, nikoliv způsob, jak ho dosáhnout. Jakým způsobem bude stát zasahovat do trhu s potravinami? Podle mě by stát měl zasahovat toliko tak, že přikáže velkým supermarketům lépe informovat lidi o zdravé výživě a jídelníčku přímo na místě, protože pouze tak se dá ovlivnit část poptávky. Vedle toho zůstane i řada lidí, kteří jsou spokojení se současným stavem, kdy je velmi levné maso, ale maso se zdraží až v důsledku snížení poptávky po něm. Zásahy do svobodného podnikání by IMHO měly být co nejmenší (např. minimální standardy chovu).
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jakub.Michalek za příspěvky (celkem 6):
Ales.Jakl, Mikulas.Peksa, Vojtech.Pikal, Ivo.Vasicek, Alexandr.Mansurov, Frantisek.Kopriva
Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů, vedoucí resortního týmu Spravedlnost
Prosím obracejte se přednostně na poslance dle resortu či gesce. Na mě se prosím obracejte e-mailem, v akutních věcech po telefonu.
Šance pro nové nápady!

Uživatelský avatar
Jiri.Kaderavek.sen
Člen KS Jihomoravský kraj
Příspěvky: 2319
Registrován: 14 črc 2009, 08:00
Profese: bývalý obchodník, dnes důchodce
Dal poděkování: 2628 poděkování
Dostal poděkování: 3084 poděkování

Re: Potravinová suverenita

Příspěvek od Jiri.Kaderavek.sen »

Možná že i jako piráti si budeme muset uvědomit, že určité zásahy do svobodného podnikání budou nutné. A je jedno jestli myslím jen ČR nebo EU. Pokud jakékoliv dotace a podpory budou moci být vypláceny pouze zemědělcům do xy (zaměstnancům, ha, atd. ) bude to sice omezení svobodného podnikání na straně jedné, ovšem podpora podnikání na straně druhé. Bude to přesně opačný postup než je dnes a to zrovna vládám nevadí. A nakonec, těžko když se budou používat regionální suroviny bez převážení přes celou Evropu či svět bude všechno dražší. Mluvím o tom, když nebudou dotace.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jiri.Kaderavek.sen za příspěvky (celkem 3):
Ales.Jakl, Roman.Kucera, Robert.Magni
člen České pirátské strany
tel: +420775335227

Uživatelský avatar
Ales.Jakl
Předseda místního sdružení
Příspěvky: 1776
Registrován: 24 kvě 2014, 16:20
Profese: řidič kamionu
Bydliště: Tachov
Dal poděkování: 2239 poděkování
Dostal poděkování: 2417 poděkování

Re: Potravinová suverenita

Příspěvek od Ales.Jakl »

Vojtěch Pikal:

Původní a tradiční je vždy upřednostněno před nepůvodním a zavlečeným.

Proč? Brambory jsou myslím celkem OK. Máme sice asi alternativy, ale než je šlechtit a upravovat, prostě se sáhlo po bramborech.
Považovat brambory za zavlečený druh po 400 letech úspěšného pěstování nemůže ani ortotoxní zelenáč.... Pěstování brambor vyřešilo problém s hladomory v Evropě. Existuje spousta odrůd adaptovaných na evropské podmínky, problém se ztrátou odolnosti se řešil prokřížením s původními americkými divokými druhy.

Obecně ale platí, že tradiční, po staletí šlechtěné odrůdy mají větší odolnost a jsou dobře přizpůsobené místním podmínkám (mají vyřešené interakce s patogeny atd..). Jejich likvidace kvůli krátkodobě většímu zisku je obrovská chyba, bohužel dnes zavedená praxe.
Naposledy upravil(a) Ales.Jakl dne 22 pro 2015, 20:27, celkem upraveno 1 x.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Ales.Jakl za příspěvky (celkem 2):
Roman.Kucera, Robert.Magni
Covet Parachute

La Fermosa

V bludišti tvého srdce...

Uživatelský avatar
Ales.Jakl
Předseda místního sdružení
Příspěvky: 1776
Registrován: 24 kvě 2014, 16:20
Profese: řidič kamionu
Bydliště: Tachov
Dal poděkování: 2239 poděkování
Dostal poděkování: 2417 poděkování

Re: Potravinová suverenita

Příspěvek od Ales.Jakl »

Jakub Michálek:

Tento dokument sice deklaruje cíle, se kterými často souhlasím, ale neuvádí, jak se jich dosáhne. Mluví neustále o jakési podpoře, ale vůbec není jasné, co se tou podporou míní (zda peníze, příkazy, zákazy apod.).
Prostředkem je organizace farmářů, jejich mezinárodní spolupráce a nátlak na politiky. Ve světě je největší organizace La via Campesina (164 organizací v 74 zemích, 300mil.členů).

http://viacampesina.org/en/index.php/or ... ainmenu-71

U nás je hnutí v počátcích, teprve se formuje kolem aktivistů z Ekumenické akademie (spolupracujeme na anti TTIP). Podporují zakládání KPZ (komunitou podporované zemědělství) a malých družstev, fair trade. Dělají různé veřejné kampaně, scházejí se, diskutují a lobbují v politických stranách .. :)

Mým cílem je zformulovat rozumný vstřícný postoj k tomuto hnutí a být u toho.... ;)
Tito uživatelé poděkovali autorovi Ales.Jakl za příspěvek:
Robert.Magni
Covet Parachute

La Fermosa

V bludišti tvého srdce...

Uživatelský avatar
Ales.Jakl
Předseda místního sdružení
Příspěvky: 1776
Registrován: 24 kvě 2014, 16:20
Profese: řidič kamionu
Bydliště: Tachov
Dal poděkování: 2239 poděkování
Dostal poděkování: 2417 poděkování

Re: Potravinová suverenita

Příspěvek od Ales.Jakl »

Jakub Michálek:
Jakým způsobem bude stát zasahovat do trhu s potravinami? Podle mě by stát měl zasahovat toliko tak, že přikáže velkým supermarketům lépe informovat lidi o zdravé výživě a jídelníčku přímo na místě, protože pouze tak se dá ovlivnit část poptávky. Vedle toho zůstane i řada lidí, kteří jsou spokojení se současným stavem, kdy je velmi levné maso, ale maso se zdraží až v důsledku snížení poptávky po něm. Zásahy do svobodného podnikání by IMHO měly být co nejmenší (např. minimální standardy chovu).
Hrát si na to, že v Evropě existuje volný trh s potravinami je fraška. Pokud se v obchodech běžně prodávají potraviny v cenách pod výrobními náklady, co to je za trh? Všechno je dotováno z veřejných peněz a nejvíce berou ti největší hráči (národní a globální korporace), kteří vládnou obchodu s potravinami, zemědělskou chemií a reprodukčním materiálem.

Souhlasím s tím, že nejlepším řešením je dobrovolná iniciativa zespoda (zakládání komunitních forem zemědělství, síťování a spolupráce, zaměřená na podporu a propagaci regionálních potravin - v západní Evropě se úspěšně rozvíjí, u nás zatím slabota).

My jsme politická strana a v politické sféře se dá měnit legislativa, dotační politika, investice státu, sociální politika atd.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Ales.Jakl za příspěvky (celkem 4):
Dalibor.Zahora, MilanM, Dominika.Michailidu, Robert.Magni
Covet Parachute

La Fermosa

V bludišti tvého srdce...

Uživatelský avatar
Ivo.Vasicek
Krajský zastupitel
Příspěvky: 6925
Registrován: 02 úno 2010, 22:50
Profese: manažer
Bydliště: 69615 Čejkovice, Bílovická
Dal poděkování: 10776 poděkování
Dostal poděkování: 11249 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Potravinová suverenita

Příspěvek od Ivo.Vasicek »

Myslím, že je dobře, když tyhle iniciativy vznikají. Problémem vnímám v nepochopení podstaty a pravých příčin těch negativních jevů.
Jako problém je vnímán jako že je špatný technologický proces (i když zpočátku píší o o akumulaci kapitálu, dál ten problém vůbec neřeší) a řešení spatřují v "biopřístupu". Takové řešení však vždy skončí jako rozšíření trhu a změně struktury prostředků tvorby zisku. Ukázkovým příkladem jsou biopaliva.
Hlavním problémem je vlastnická struktura (nás se to zatím příliš dramaticky netýká, ale začíná) a diktát zpracovatelského průmyslu. Dnes už nejen v případech společností obchodovaných na burze rozhodují strategicky lidé, kteří nemají žádnou vazbu na region a zajímá je pouze ROI (návratnost kapitálu). Řešení vidím spíše v úplně jiném systému zdanění. Představuji si například daň/dotaci za užití zdroje (např. půdy). Daň by se lišila dle způsobu využití půdy. Stát by prostřednictvím agro-eko,..odborníků plánoval optimální využití půdy z hlediska pozitivního rozvoje životního prostředí (podobně jako se tvoří územní plán). Přitom by se šlo do nezbytného detailu preferované plodiny, případně i technologie pěstování. Současně by byl spodní limit, aby měli menší zdanění drobní. Místo zdanění může být i dotace (může být např. plodina jejíž produkce se bez dotace nevyplatí, ale ekologický přínos má větší hodnotu než je výše dotace). Tím by se znesnadnilo vytváření rozsáhlých monokultur a pod.
...
domnívám se, že v tomto případě mohou technologické procesy v zemědělství ovlivnit životní prostředí v regionech významně a proto nelze ponechat trhu rozhodování o způsobu využití půdy. Z hlediska trhu musí být půda využita co nejefektivněji, to že v tom prostředí žijí lidé se může promítat pouze jako další náklad.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Ivo.Vasicek za příspěvky (celkem 4):
Ales.Jakl, Dalibor.Zahora, Dominika.Michailidu, Robert.Magni
"Skutečná svoboda slova je právo říkat lidem to, co nechtějí slyšet"(George Orwell)

Odpovědět

Zpět na „Zjišťování názorů členů“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů