Konopný zákon

Fórum pro diskusi a připomínkování připravovaných předpisů a jiných legislativních návrhů.

Moderátor: @Senat

Pravidla fóra
Fórum slouží pro diskuzi, připomínkování a přípravu předpisů vnějšího světa(zákonů, vyhlášek, evropské legislativy, mezinárodních smluv) - vnitrostranické předpisy diskutujeme zde
 • Do fóra vkládejte návrhy předpisů označené jejich názvem případně návrhy na změnu předpisů.
 • Do prvního příspěvku v tématu vložte odkaz na plný text návrhu.
[iwiki]/zakony/start[/iwiki]
Adam.Skorepa
Asistent poslance
Příspěvky: 4722
Registrován: 27 dub 2009, 20:50
Profese: živnostník
Dal poděkování: 850 poděkování
Dostal poděkování: 6788 poděkování

Konopný zákon

Příspěvek od Adam.Skorepa » 12 bře 2015, 20:10

V souvislosti s oznámenou přípravou konopného zákona zakládám pracovní vlákno určené k přípravě znění novely.

Deadline pro senátorskou kancelář je do června, přes léto to chceme ladit, abychom to mohli hned v září poslat do výborů. V tomto vlákně budou průběžně zveřejňovány dokumenty a další podklady k novele a posléze její finální znění.
Author Sensei Tyrant Pervert

Adam.Skorepa
Asistent poslance
Příspěvky: 4722
Registrován: 27 dub 2009, 20:50
Profese: živnostník
Dal poděkování: 850 poděkování
Dostal poděkování: 6788 poděkování

Re: Konopný zákon

Příspěvek od Adam.Skorepa » 18 bře 2015, 11:34

Náš prozatimní návrh (na kterém se bude ještě intenzivně pracovat, kromě škrtání některých paragrafů budeme muset i některé přidat nebo přepsat, kupříkladu budeme muset přímo v zákoně stanovit, jaké množství konopí lze pro vlastní potřebu pěstovat), kolem kterého se bude návrh KOZA (konopného zákonu) točit. Mám kontakt na člověka od Zelených, který působí v jejich pracovní skupině okolo OPL a s návrhem nám pomůže (rovněž pomůže se zajišťováním další politické podpory). Budu dále řešit s naší i jejich pracovní skupinou a v nejbližším možném termínu dodáme důvodovou zprávu (či aspoň její osnovu).

zákon č. 40/2009 Sb
§ 284
Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu
Odstavec (1) se škrtá, následující odstavce se patřičně přečíslují.

(1) Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu přechovává v množství větším než malém
omamnou látku konopí, pryskyřici z konopí nebo psychotropní látku obsahující jakýkoli
tetrahydrokanabinol, izomer nebo jeho stereochemickou variantu (THC), bude
potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci
nebo jiné majetkové hodnoty.
§ 285
Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku
Odstavec (1) se škrtá, následující odstavce se patřičně přečíslují.

(1) Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu pěstuje v množství větším než malém rostlinu
konopí, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců, peněžitým trestem nebo
propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
Vyřešit další vazby mezi zákony:
 • zákon č. 40/2009 Sb., § 283 (trestní zákon, trestné činy spojené s výrobou OPL)
 • zákon č. 200/1990 Sb., § 30 (přestupkový zákon, delikty spojené s užíváním OPL)
Tito uživatelé poděkovali autorovi Adam.Skorepa za příspěvky (celkem 7):
Janka.Michailidu, Alexandr.Mansurov, Michal Wagner, Daniela.Bila, Lukas.Findeis, Dominika.Michailidu, Frantisek.Hagara
Author Sensei Tyrant Pervert

Uživatelský avatar
Michal Wagner
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 3434
Registrován: 11 črc 2012, 12:48
Profese: Rebel
Bydliště: Brno
Dal poděkování: 2834 poděkování
Dostal poděkování: 2114 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Konopný zákon

Příspěvek od Michal Wagner » 21 bře 2015, 10:27

Ahoj PL & spol.

zajímalo by mě, co si myslíte o následujícím. Podotýkám, že mi nedělá problém spolupracovat na jakékoliv variantě, takže jestli někdo přijde s lepší, budu jen rád. Minimálně ten text vypichuje dalších xy paragrafů. Všechny čísla berte spíš orientačně, jde tady spíš o koncept.

1) V České republice bylo konopí pro lékařské účely legalizováno zákonem č. 50/2013 Sb.OFFTOPIC, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
2) Ten zakotvil do zákona "množství větší než malé". Jeho velikost měla dle § 289(3)TZ stanovovat vláda.
3) Ústavní soud 31. července 2013 vyhlásil nález, kterým odebral vládě pravomoc vyhlašovat nařízením, jaké konkrétní množství se považuje za větší než malé v případě omamných a psychotropních látek a jedů. OFFTOPICÚstavní soud se ve svém nálezu odkázal na čl. 39 Listiny základních práv a svobod, který jasně říká, že "Jen zákon stanoví, které jednání je trestním činem a jaký trest, jakož i jaké jiné újmy na právech nebo majetku, lze za jeho spáchání uložit." Dále pak soudci poukázali na čl. 15, čl. 41 odst. 1, čl. 45 až 48 Ústavy, podle kterých je k vydání zákona kompetentní pouze Parlament. Z toho jasně vyplývá, že vláda nemůže prostřednictvím svého nařízení určit trestné množství drog.
4) Navrhovatel poukazoval na zákon č. 167/1998 Sb., který stanovuje okruh omamných a psychotropních látek a je tedy v souladu s výše uvedenou zásadou. OFFTOPICNavrhovatel poukázal na předchozí obdobnou situaci, kdy byla výše škody zakotvena v právní normě podzákonné právní síly a do ustanovení trestního zákonu č. 140/1961 Sb. byla doplněna až zákonem č. 265/2001 Sb. Zákonodárci tedy s poukazem na zákon č. 167/1998 Sb. nic nebránilo stanovit množství větší než malé v zákonném právním předpisu.
5) Ústavní Soud vydal Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu k výkladu pojmu „množství větší než malé“ u omamných a psychotropních látek a přípravků je obsahujících a jedů, z kterého vyplývá:
- Za „množství větší než malé“ ve smyslu § 284 odst. 1, 2 tr. zákoníku je třeba obecně považovat takové množství přechovávané omamné nebo psychotropní látky nebo jedu, které vícenásobně převyšuje běžnou dávku obvyklého konzumenta.
- Pokud množství omamné a psychotropní látky u pachatele, který přechovával takovou látku pro vlastní potřebu, nedosáhne „množství většího než malého“, půjde o přestupek OFFTOPICna úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle § 30 odst. 1 písm. j) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, neboť neoprávněně přechovával v malém množství pro svoji potřebu omamnou nebo psychotropní látku.
Podle TZ § 284 a § 285 zákon poruší kdo udělá věc XY v množství většším než malém. Jaké to množství je nemůže nařídit vláda, protože nějaká právní zásada. Musí ji stanovit zákon. Zákon 167/1998 Sb. je v s touto zásadou v souladu.
Pokud v zákoně 167/1998 Sb. stanovíme, co je to množství větší než malé + několik úprav viz. dole, nevznikne přesně to, co požaduje zadavatel? Pokud ne, v čem je to odlišné?
Navrhovaná úprava zákona 167/1998 Sb.OFFTOPIC[quote="Zákon č.167/1998 Sb."]
§ 2 - Pojmy
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) návykovými látkami omamné látky a psychotropní látky uvedené v přílohách č. 1 až 7 nařízení vlády o seznamu návykových látek,
...
d) konopím kvetoucí nebo plodonosný vrcholík rostliny z rodu konopí (Cannabis) nebo nadzemní část rostliny z rodu konopí, jejíž součástí je vrcholík,
f) vývozem nebo dovozem návykových látek, přípravků je obsahujících a makoviny jejich fyzické přemístění z jednoho státu do druhého.[pro]g) množstvím větším než malým u omamné látky konopí, pryskyřice z konopí nebo psychotropní látky obsahující jakýkoli tetrahydrokanabinol, izomer nebo jeho stereochemickou variantu (THC), takové množství této látky, které několikanásobně přesáhne individuální spotřebu konzumenta na období tří měsíců, minimálně však 200g[/pro]
[pro]h) množstvím větším než malým u rostliny konopí, takový počet těchto rostlin, který několikanásobně přesáhne individuální spotřebu konzumenta na období tří měsíců, minimálně však 5 rostlin konopí[/pro][/quote]
[quote="Zákon č.167/1998 Sb."]
§ 3 - Zacházení s návykovými látkami a přípravky
(2) Návykové látky uvedené v příloze č. 3 nebo 4 nařízení vlády o seznamu návykových látek a přípravky je obsahující mohou být použity pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům vymezeným v povolení k zacházení. Ostatní návykové látky a přípravky je obsahující mohou být použity pouze k terapeutickým, vědeckým, výukovým, veterinárním účelům nebo i k jiným účelům na základě povolení Ministerstva zdravotnictví[pro], nestanoví-li tento zákon dále jinak.[/pro][/quote]
[quote="Zákon č.167/1998 Sb."]
§ 4 - Povolení k zacházení
K zacházení s návykovými látkami a přípravky je třeba povolení k zacházení, nestanoví-li tento zákon dále jinak.[/quote]
[quote="Zákon č.167/1998 Sb."]
§ 5 - Zacházení s návykovými látkami a přípravky bez povolení k zacházení
(1) Návykové látky uvedené v příloze č. 1, 2, 5, 6 nebo 7 nařízení vlády o seznamu návykových látek a přípravky je obsahující nebo léčivé přípravky s obsahem uvedené látky kategorie 1 mohou bez povolení k zacházení
...
(5) Povolení k zacházení se nevyžaduje k získávání, skladování a zpracování rostlin konopí, které mohou obsahovat nejvíce 0,3% látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů, a to pouze konopí k účelům průmyslovým, technickým a zahradnickým, jakož i k obchodu s konopím za těmito účely.
... (až 10)[pro](11) Povolení k zacházení se nevyžaduje k pěstování a skladování rostlin konopí pro vlastní potřebu.[/pro]
[pro](12) Povolení k zacházení se nevyžaduje pro držení a výrobu omamné látky konopí, pryskyřice z konopí nebo psychotropní látky obsahující jakýkoli tetrahydrokanabinol, izomer nebo jeho stereochemickou variantu (THC) pro vlastní potřebu.[/pro][/quote]
[quote="Zákon č.167/1998 Sb."]
§ 24 - Konopí, koka a mák setý
(1) Zakazuje se
a) pěstovat druhy a odrůdy rostliny konopí (rod Cannabis), které mohou obsahovat více než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů, s výjimkou pěstování na základě licence udělené podle tohoto zákona; zákaz se nevztahuje na pěstování odrůd rostliny konopí (rod Cannabis) pro výzkumné účely, pro ššlechtění nových odrůd a pro zachování genetické rozmanitosti vědeckými a výzkumnými pracoviššti zřízenými zákonem nebo státem vymezené v povolení k zacházení,[pro]a nebo pro osobní potřebu.[/pro][/quote]

ZákonyOFFTOPICZákon č. 50/2013
Zákon č. 167/1998
Zákon č. 467/2009
Zákon č. 40/2009

ZdrojeOFFTOPIChttp://www.policie.cz/clanek/mnozstvi-v ... -male.aspx
http://www.usoud.cz/aktualne/?tx_ttnews ... 09d5b2c69d
https://is.muni.cz/th/210430/pravf_r/Tr ... s_jedy.pdf
http://is.muni.cz/th/348336/pravf_b/BP- ... _pravu.pdf


Díky všem, kdo to přečetli až sem :)
Tito uživatelé poděkovali autorovi Michal Wagner za příspěvek:
Robert.Magni
"Tvářnost lze začít měnit s jedinou květinou, ..." -- Velvyslanec Spock

Adam.Skorepa
Asistent poslance
Příspěvky: 4722
Registrován: 27 dub 2009, 20:50
Profese: živnostník
Dal poděkování: 850 poděkování
Dostal poděkování: 6788 poděkování

Re: Konopný zákon

Příspěvek od Adam.Skorepa » 21 bře 2015, 15:14

Díky za podněty. S Jankou jsme už většinu zmíněných paragrafů prošli, včetně toho nálezu ústavního soudu (kvůli kterému si nemůžeme práci "ulehčit" tím, že bychom nechali vládě nebo jiné instituci možnost stanovovat povolené množství - což je ale vlastně dobře, protože to chceme mít ukotvené přímo v zákoně, aby s tím nemohla nějaká konzervativní vláda případně nějaký nesvéprávný ministr hýbat dle své vůle). V nejbližších dnech se blíže podíváme ještě na zákon 50/2013, nicméně podrobnější postup si stanovíme až v pondělí, kdy se máme sejít s Janem Trnkou od Zelených (z jejich pracovní skupiny).

Také mám jednu méně příjemnou zprávu: Po poradě kanceláře se senátor Láska na základě doporučení své asistentky trochu "zalekl" příliš liberální úpravy (z obavy ze ztráty části voličů), nicméně se mi podařilo uhájit aspoň to, že připravíme dvě verze. Jednu odlehčenou (která má umožnit pěstování pro léčebné účely, což by ale pravděpodobně bylo doprovázeno složitým byrokratickým procesem), jednu, která současnou situaci reálně zlepší (tedy umožní pěstování pro osobní potřebu, čili by přestala i perzekuce rekreačních huličů).
Tito uživatelé poděkovali autorovi Adam.Skorepa za příspěvky (celkem 3):
Michal Wagner, Vaclav.Fortik, Daniela.Bila
Author Sensei Tyrant Pervert

Uživatelský avatar
Michal Wagner
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 3434
Registrován: 11 črc 2012, 12:48
Profese: Rebel
Bydliště: Brno
Dal poděkování: 2834 poděkování
Dostal poděkování: 2114 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Konopný zákon

Příspěvek od Michal Wagner » 21 bře 2015, 16:17

Luxus, report sem :) :THUMBSUP:

Zákon 50/2013 Sb. je zákon, kterým se měnili zákony č. 378/2007 Sb., 167/1998 Sb. a 634/2004 Sb. (o správních poplatcích - ten jsem nečetl, ale předpokládám, že si tím stát stanovuje bakšiš za povolenky na komerční pěstění) a upravuje právě ty paragrafy, aby bylo možné v ČR pěstovat konopí pro lékařské účely.

Rozumím jisté dávce konzervativnosti u pana senátora, jedná se o velmi ožehavé téma, ale já moc nerozumím tomu, jak to myslíš. Nebo on jak to myslí. Ona "odlehčená varianta", tedy legalizace konopí pro lékařské účely už je v platnosti dneska. A jestli je tím myšleno to, že by člověk se zeleným zákalem dostal výjimku ze zákona, nebo povolenku pěstovat - zamysli se nad tím. Vždyť to nic nezmění a nikomu nepomůže. Babička v 60ti letech si to pěstovat neumí, synovi to na vypěstování dát nesmí, protože kdo pro jiného ... a tam není množství větší než malý ... takže jí zbude zas jen ta lékárna. Podle mě je třeba panu senátorovi položit jednoduchou otázku - co má být, podle něj, výsledkem úpravy? Užitky. Chce zlepšit zdraví populace, poškodit černý trh a obecně jít cestou moderních vědeckých postupů a pomoci tak lidem jak nemocným, tak závislým? Chce snížit kriminalitu?

Totiž celá ta patálie s odlivem voličů je způsobená špatnou komunikaci a informovanosti. Pokud to lidem zvládneme vysvětlit ty užitky, včetně příkladů a budeme to dobře komunikovat vem, tak to bude mít efekt spíše opačný. Proč legalizujeme konopí? Proč přehodnocení protidrogové politiky doporučují všechny světové odborné agentury (ENCOD, EMCDDA)? My to taky neprosazujeme proto, aby jsme se mohli svobodně zhulit, ale proto, že víme, že to sníží spotřebu drog, zlepší informovanost obyvatel a mýtí se tím černý trh.OFFTOPICA Informovanost = méně rozbitých a zničených rodin & snižující se spotřeba; Snížená spotřeba drog = lepší zdraví celé populace, méně zdravotních problémů (z příměsí, ze aplikace, nemáš strach jít k doktorovy) a proti likvidaci černého trhu snad nemůže mít nikdo nic. Ať pan senátor pochopí, že konec černého trhu = nedostupnost (nebo velké zhoršení dostupnosti) PL pro nezletilé ... http://www.pirati.cz/program/drogy/portugalsko

No, dál mě napadlo, jestli by nebylo moudré dát dohromady pana senátora s Matějem Hollanem, protože Martin Freund (vedoucí sociálního odboru MMB) je pro nové trendy a Matěj je taky pro regulaci v protidrogové politice. Má za sebou ty maty, takže když teď přijde s tímhle, bude ta důvěra taky někde jinde. Také říkal něco o tom, že během těch matů denně komunikoval s EMCDDA, takže tam zná nějaké odborníky, atd. (je jasný kam mířím). Co myslíš?

edit: Tomáš Pajonk - Legalizace marihuany - Svobodní - Zlínský kraj- https://www.youtube.com/watch?v=vgiHs4rZRa4
Tito uživatelé poděkovali autorovi Michal Wagner za příspěvky (celkem 3):
Daniela.Bila, Robert.Magni, 1galadriel1
"Tvářnost lze začít měnit s jedinou květinou, ..." -- Velvyslanec Spock

Uživatelský avatar
Miroslav Kminek
Příznivec Pirátů – Pardubický kraj
Příspěvky: 649
Registrován: 24 dub 2009, 12:39
Profese: novinář, fotograf, námořník ...
Bydliště: Puerto del Rosario, Canarias, Spain
Dal poděkování: 173 poděkování
Dostal poděkování: 290 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Konopný zákon

Příspěvek od Miroslav Kminek » 25 bře 2015, 15:22

Naši podporu máte tady:
Obrázek

http://wp.me/p5p6PS-KN
Tito uživatelé poděkovali autorovi Miroslav Kminek za příspěvky (celkem 3):
Daniela.Bila, Robert.Magni, 1galadriel1
Míra Kmínek, jeden ze zakladatelů České pirátské strany ... nyní Pirát na majáku

Uživatelský avatar
Michal Wagner
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 3434
Registrován: 11 črc 2012, 12:48
Profese: Rebel
Bydliště: Brno
Dal poděkování: 2834 poděkování
Dostal poděkování: 2114 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Konopný zákon

Příspěvek od Michal Wagner » 30 bře 2015, 18:38

Nějaký report ? OFFTOPIC(vím, že ti trhali zuby, v poho ...)
"Tvářnost lze začít měnit s jedinou květinou, ..." -- Velvyslanec Spock

Adam.Skorepa
Asistent poslance
Příspěvky: 4722
Registrován: 27 dub 2009, 20:50
Profese: živnostník
Dal poděkování: 850 poděkování
Dostal poděkování: 6788 poděkování

Re: Konopný zákon

Příspěvek od Adam.Skorepa » 03 dub 2015, 12:26

Bližší informace dodám po 14. dubnu, kdy proběhne další schůzka. Prozatím jen ladíme představy a analyzujeme konsekvence.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Adam.Skorepa za příspěvek:
Michal Wagner
Author Sensei Tyrant Pervert

Adam.Skorepa
Asistent poslance
Příspěvky: 4722
Registrován: 27 dub 2009, 20:50
Profese: živnostník
Dal poděkování: 850 poděkování
Dostal poděkování: 6788 poděkování

Re: Konopný zákon

Příspěvek od Adam.Skorepa » 15 dub 2015, 00:44

Schůzka proběhla, s Jankou a Honzou Trnkou jsme předložili toto, další dění a úpravy budou následovat.
Přílohy
koza.pdf
(98.71 KiB) Staženo 199 x
Tito uživatelé poděkovali autorovi Adam.Skorepa za příspěvek:
Michal Wagner
Author Sensei Tyrant Pervert

Uživatelský avatar
Michal Wagner
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 3434
Registrován: 11 črc 2012, 12:48
Profese: Rebel
Bydliště: Brno
Dal poděkování: 2834 poděkování
Dostal poděkování: 2114 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Konopný zákon

Příspěvek od Michal Wagner » 17 dub 2015, 01:04

Kus práce, koukám. Dobře vy. Líbí se mi to. Stejně, jako se mi líbí Zelení Piráti. Bomba.

K navrhované variantně:
 • Množství rostlin rozhodně specifikovat, 5-10 kytek je bohatě dostačující, ale nebudeš to specifikovat v trestním zákoníku, ale v zákoně č. 167/1998 Sb.,kde právě uvedeš, že množství malé je těch 5-10 kytek ;)
 • Pokud chceš opravdu měnit trestní zákoník, můžeš to nějak zdůvodnit? I ten Ústavní Soud to takhle doporučil. Teda nehledě na to, že předpis vyššího řádu má být obecný a až na něj navazující předpisy nižších řádů mají specifikovat detaily, ne? Zeptej se Jakoubka, tuším, že to mám od něj.
 • Co se přestupků týče, inspiroval bych se Portugalskem, zařídil na to nějakou komisi a té dal pravomoc odpouštět pokuty, za nějakých podmínek. OFFTOPICJsem zásadně proti tomu, vytvářet nevymahatelný zákon :D
Informace, které chceš:
 • Příští rok bude v New Yorku zasedání OSN ohledně drog. Z letošního zasedání vyplynulo, že se bude hodně diskutovat o tom, zda neuvolnit úmluvu proti drogám ve smyslu regulace. Také se tam bude diskutovat to, že USA a Uruguay stát porušují úmluvu OSN proti drogám a co s tím -> jinak řečeno, budeme dost jasně vědět, jestli jim šlápnou na krk a nebo povolí otěže a já tipuju to druhé. S tohoto pohledu není ten argument proti legalizaci zase až tak silný v základech.
Technické:
 • V tom PDFku ti ve větě "dvě verze novely, jedna orientovaná pouze na použití konopí pro účely, druhá zcela uvolňující
  pěstování pro vlastní potřebu, ..." ti vypadlo slovo, žejo? Má být "na použití konopí pro účely léčebné" ?
Tito uživatelé poděkovali autorovi Michal Wagner za příspěvek:
Robert.Magni
"Tvářnost lze začít měnit s jedinou květinou, ..." -- Velvyslanec Spock

Odpovědět

Zpět na „Připravované předpisy“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů