Krajské volby 2016 v Jčk

Pravidla fóra
  • Toto je veřejné fórum. Stanoviska nevyjadřují názor Pirátů, pokud nebyla schválena příslušnými orgány. Stanoviska se publikují na krajském webu.
  • V anketách mohou hlasovat i návštěvníci bez přihlášení. Ankety proto nelze v žádném případě považovat za závazná hlasování.
  • Moderátorem tohoto fóra je krajské předsednictvo.
  • Toto fórum je viditelné pro návštěvníky bez přihlášení. Přihlášeným uživatelům se zobrazuje pouze tehdy, pokud jsou členy krajského sdružení nebo jeho registrovanými příznivci. Fóra místních sdružení se zobrazují pouze jejich členům a jejich registrovaným příznivcům.
  • Mezi registrované příznivce se můžete sami zařadit přidáním do příslušné skupiny v nabídce Obrázek Nastavit zobrazovaná fóra.
Odpovědět
Uživatelský avatar
Ivo.Vlasaty
Republikový výbor
Příspěvky: 1965
Registrován: 31 led 2012, 09:15
Bydliště: České Budějovice/Praha 4
Dal poděkování: 7372 poděkování
Dostal poděkování: 3071 poděkování

Krajské volby 2016 v Jčk

Příspěvek od Ivo.Vlasaty » 04 led 2015, 16:05

Jakub Michálek píše, že kampaň do krajských voleb 2016 začíná právě teď. Tak sem jeho text a diskusi odkazuji (pro ty, kdo podobně jako já nebrouzdají fórem a narozdíl ode mě na něj náhodou nenarazili, i ty, kdo jej už třeba četli) jako první výkop OFFTOPIC(ten text jistě nemusíte brát jako svátost, v našich podmínkách bude mnohé fungovat jinak). V příštím roce tu můžeme shromažďovat a diskutovat různé infromace návrhy, abychom pak program a kampaň nesestavovali od nuly a měli čas věnovat se i vytvoření kvalitní kandidátní listiny.

Jedny krajské volby už tohle KS zažilo, s Vaškem Zouzalíkem jsme se pokusili lokalizovat obecný krajský program
OFFTOPIC[quote]Návrh programu pro volby do krajského zastupitelstva Jihočeského kraje 2012

Tento program vychází ze společného programu Pirátů pro krajské volby. Pro jeho efektivní naplňování hodláme spolupracovat s ostatními krajskými samosprávami i s odborníky mimo nás kraj.

Naším cílem je kraj, kde každý člověk může žít svobodný a plnohodnotný život a podílet se na rozvoji svého okolí. Klíčem k prosperitě naší společnosti je otevřenost, kvalitní vzdělání a veřejné služby, využívání nových technologií a zapojení občanů do rozhodování.

Nechceme se vymlouvat, co všechno nejde. Myslíme si, že i v problematice, která není v kompetenci krajské samosprávy, můžeme vyvinout iniciativu a k řešení tak přispět přinejmenším jeho propagací. Budeme podporovat a pomáhat iniciativám vycházejícím z občanské společnosti a občanských sdružení, bez kterých by naše činnost byla beznadějná a postrádala smysl.

Jsme proti jakékoliv formě klientelismu. Nehodláme být loutkami v rukách místních kmotrů. Pokud by podmínkou účasti v jakékoliv koalici bylo, abychom se podřídili vlivu zákulisních her a zájmů, raději zůstaneme v opozici a budeme takovéto praktiky odhalovat veřejnosti.

Pokud nám k tomu voliči dají mandát a zvolí nás do zastupitelstva, naší nejzákladnější prioritou je uvedení do praxe principů transparence popsaných v programu a zjednodušení komunikace s úřady. Dalšími tématy, kterým se budeme věnovat přednostně, jsou: zapojení občanů do rozhodovacích procesů, rozvoj školství a vzdělávání, přechod na svobodný software, rozvoj dopravní obslužnosti a podpora kulturních projektů.


TRANSPARENTNÍ SPRÁVA A HOSPODAŘENÍ KRAJE

Podle Transparency International se až 25 % z veřejných rozpočtů vynakládá neúčelně, na nadbytečné výdaje a korupci. Jsme přesvědčeni, že průhledné hospodaření veřejných institucí, informace o němž jsou snadno dostupné každému občanovi a mohou být kýmkoliv podrobeny kontrole, je nejefektivnějším nástrojem proti korupci. Proto:
[list][*]Zavedeme transparentní bankovní účty a transparentní účetnictví kraje. Všichni tak budou moci kontrolovat, za co konkrétně se finanční prostředky kraje utrácejí.
[*]Celou zadávací dokumentaci veřejné zakázky zveřejníme co nejdříve po jejím zadání na Internetu. Stejným způsobem budou průběžně zveřejňovány i další informace o veřejné zakázce. O výběrovém řízení se tak dozví mnohem více dodavatelů a nestane se, že se do záměrně utajovaného řízení přihlásí jen firma, které dal příslušný úředník vědět.
[*]Všechny obchodní smlouvy uzavřené krajem musí být ještě před uzavřením vystaveny na internetových stránkách kraje v plném znění. Znemožníme vytváření tajných dodatků ke smlouvám.
[*]Výběrová řízení na služby, které nabízí velký počet poskytovatelů, by měla probíhat formou internetové aukce. Kraj stanoví nejvyšší cenu, kterou je ochoten zaplatit a způsob zohlednění kvality služeb v aukci. Nabídky dodavatelů budou okamžitě oceněny a zveřejněny. Dojde k urychlení výběrových řízení a každý občan bude mít přehled, kdo a za kolik měl o zakázku zájem. Regionální příslušnost firmy nebo předchozí zkušenost s dodavatelem je pouhým parametrem, který může znamenat výhodu v řízení, nikoliv základním výběrovým kritériem.
[*]V případech, kdy je možné nakupovat hromadně za nižší ceny, je potřeba posílit spolupráci mezi jednotlivými odděleními krajského úřadu a mezi jednotlivými kraji navzájem. Portál veřejných zakázek by měl umožnit automatické sdružování podobných poptávek.
[*]Podle platného zákona o svobodném přístupu k informacím má kraj povinnost zveřejňovat informace, o které lidé zažádají. Chceme jít ještě dále a zveřejňovat všechny informace, u kterých není důvod k utajení. Přitom uplatníme výjimky z důvodu ochrany soukromí, důvěrnosti majetkových poměrů apod., které zákon vyžaduje, odmítáme však, aby se kraj vymlouval např. na obchodní tajemství. Informace je potřeba vhodně třídit a značkovat, aby bylo možné se v nich orientovat. Budeme důsledně uplatňovat nápravné a sankční prostředky proti úředníkům, kteří zákon o svobodném přístupu porušují a občanům přístup k informacím znemožňují.
[*]Pro krajem zřizované organizace, krajské příspěvkové organizace a obchodní organizace, které kraj ovládá, musí platit stejné povinnosti otevřeného hospodaření jako pro kraj samotný. V krajem spravovaných společnostech tak nebude moci docházet k pro občany podobně nevýhodným obchodům, z jakých je za účasti osob několika vlivných politických stran podezřelá například teplárna spravovaná českobudějovickým magistrátem.[/list]

Krajské úřady rozdělují značnou část evropských dotací. Evropské dotace však často nejsou plně využity, protože se pro ně nenajdou vhodné projekty nebo spolufinancování. Prosazujeme důslednější využití evropských dotací a informování všech příjemců, kteří připadají v úvahu.

O příjmech a výdajích kraje budeme přehledně informovat pomocí rozklikávacího rozpočtu. Komplexní společnost moderní doby přináší obrovské množství informací, a proto je potřeba hledat cesty, jak těmto informacím co nejsnadněji porozumět. Přehledná grafická prezentace rozpočtu je naší povinností vůči občanům, a proto budeme rozpočty poskytovat v otevřeném formátu na webu.

Prosazujeme vyrovnaný krajský rozpočet. Schodkový rozpočet je přípustný jen výjimečně, např. v případě přírodní katastrofy, krátkodobého výpadku příjmů nebo investic s brzkou návratností. Kraj však musí být vždy schopen tento schodek splatit během několika málo let.

Povedeme úřady k úspornému hospodaření. Příslušné odbory kraje by měly dostat finance na určitý projekt a nevyčerpané peníze na konci roku převést do rezervního fondu na další období. Úředníci by měli být vedeni k šetření a kvalitě.

KOMUNIKACE S ÚŘADY

Zpřístupníme úřady občanům. Chceme zavést bezplatný elektronický podpis pro všechny občany. Elektronický podpis je prostředek pro ověřování totožnosti účastníků elektronické komunikace a její bezpečnosti. Umožníme občanům komunikovat efektivně, pohodlně, snadno a bezpečně s úřady. Ti si tak budou moci velkou část byrokracie odbýt elektronicky.

Kraj musí zajistit dostupné a předpřipravené formuláře pro odstranění zbytečné byrokracie. Pro úsporu času občanů zajistíme, aby veškeré dokumenty nutné pro styk s úřadem byly dostupné a snadno dohledatelné na krajském webu, a to v otevřených formátech, zpracovatelných zdarma dostupným softwarem. Pro lepší informovanost nabídneme možnost přihlásit se k odběru vývěsky kraje v e-mailové podobě a RSS. Zaměříme se na to, aby byly formuláře a smlouvy připraveny na bezproblémové použití; nutnou podmínkou je použití srozumitelné češtiny, nikoliv právní hantýrky.

Zavedeme elektronické systémy zajištující komunikaci a aktivní zapojení široké veřejnosti ve správě kraje a budeme podporovat obdobný vývoj i na obecní úrovni. Umožníme občanům se elektronicky sdružovat na místním principu a diskutovat s politiky problémy, které se jich týkají.

Podporujeme volnou přístupnost Internetu ve veřejných prostorách a prostranstvích. Internet je v dnešní době stejně důležitý jako voda a elektřina. Dostupný Internet lidem usnadňuje hledání práce a poskytuje jim přístup k informacím. Budeme zavádět wi-fi připojení ve veřejných budovách.

Využijeme moderní technologie k informování občanů v krizových situacích.

ZAPOJENÍ OBČANŮ DO ROZHODOVÁNÍ

O termínu zasedání a programu zasedání musí být občan předem informován nejen na vývěsce, ale i elektronicky. Na zasedání rady a dalších orgánů by měl mít přístup každý občan. Zastupitelstvo by mělo vytvářet a zveřejňovat audiovizuální záznam každého zasedání. Pokud tak nečiní, má mít právo pořizovat, zveřejňovat a šířit záznam každý občan. Zápisy ze zasedání musí být také vždy zveřejněny a dohledatelné online, včetně hlasování jednotlivých zastupitelů a přehledu o jejich účasti. Informace o zasedání rady a obsahu jednání, které již nyní bývají zveřejňovány, musí být zpřístupněny takovým způsobem, aby byl občan schopný tyto informace dohledat a porozumět jim.

Úplné podklady na zasedání musí být zásadně zveřejňovány předem, aby se s nimi mohl každý seznámit a uplatnit svoje připomínky. Každý z návrhů bodu jednání musí být buď podložen důvodovou zprávou, případovou studií nebo odkazován na problematiku, kterou se zabývá (předchozí body zasedání, aktuální problémy apod.) Prosazujeme plné uplatnění demokratického minima při jakémkoliv rozhodování.

Souhlasíme s tím, aby občané a občanská sdružení měli svoje zastoupení v odborných komisích, které pomáhají připravovat návrhy pro zastupitelstvo nebo kontrolují činnost zastupitelstva, rady a dalších krajských orgánů.

Zásady územního rozvoje a související územní plány budeme graficky prezentovat na webu. O plánovaných změnách budeme aktivně informovat občany, kteří musí mít možnost se ke změnám vyjádřit.

Podporujeme skutečné krajské referendum a občanskou iniciativu. Současný zákon o krajském referendu jednak zakazuje občanům rozhodovat o těch nejdůležitějších věcech (rozpočtu, obecně závazných vyhláškách, odvolání) a jednak stanovuje příliš přísné podmínky pro jeho vyhlášení. Taková omezení jsou pro nás nepřijatelná. Zavazujeme se, že naši zastupitelé na kraji se budou zabývat všemi peticemi a stížnostmi. Není podstatné, zda petice budou organizovány na papíře či elektronicky, krajský zastupitel by se jim měl věnovat. Budeme vyhovovat návrhům na vyhlášení referenda i v případě menšího počtu podpisů v petici, než jaký zákon požaduje. V hlasováních o zásadních otázkách podporujeme vyhlášení referenda zastupitelstvem, kde bude zpracován kvalitní oponentní posudek odpůrci návrhu.

Chceme vyvolat diskusi o zavedení principu participativního rozpočtu, kdy by o využití části rozpočtu kraje rozhodovali sami občané. Tato myšlenka byla poprvé praktikována v brazilském městě Porto Alegre, od té doby se osvědčila v mnoha městech i větších samosprávných celcích světa a v současnosti je participativní rozpočet využíván například i v Bratislavě. Budeme pořádat přednášky a besedy s lidmi, kteří mají s participativním rozpočtováním osobní zkušenost. V případě souhlasu veřejnosti v krajském referendu přistoupíme k jeho uplatňování. Podíl takto rozdělovaných prostředků bude upravován podle toho, jak velká část občanů se bude aktivně účastnit procesu.

Bezplatně nebo za symbolické částky budeme občanským sdružením poskytovat prostory pro pořádání přednášek, diskusí, schůzí a dalších činností. Kraje mají řadu prostorů, které nejsou celý den využity a měly by být k dispozici aktivním občanům a občanským sdružením, jejichž dobrovolnická činnost je společensky prospěšná.

Za efektivní nástroj považujeme spolupráci a sdílení osvědčených projektů mezi obcemi i přes hranice, ať krajské nebo státní. Taková spolupráce může probíhat v mnoha ohledech: v dopravě, propagaci cestovního ruchu, výměnných pobytech, sdílení zkušeností se zprůhledňováním úřadů, občanských projektech, poskytování informací v krizových situacích,... Není nutné znovu se učit něco, s čím už jinde mají zkušenosti nebo podnikat na vlastní pěst projekty, ze kterých mohou těžit všechny zúčastněné strany.

ŠKOLSTVÍ

Piráti chápou vzdělávání jako nástroj pro osobní rozvoj, nejen pro získání práce. Vzdělání nelze chápat jednostranně ani jako zájem společnosti, ani jako osobní zájem a investici jedince a jeho rodiny. Nepovažujeme za správnou tezi, že by školy měly zejména připravovat studenty pro trh práce. Vzdělávání má podporovat a rozvíjet samostatné a svobodné myšlení a právo na něj mají všichni občané. Školy by se měly studenty snažit zaujmout, aby si k oboru vytvořili dobrý vztah, zejména pokud jde o řemesla, která jsou dnes spíše v pozadí zájmu.

Současné školství je podle našeho názoru silně podfinancované, to je nutné změnit.

Chceme zvýšit možnosti ředitelů v ohledech rozhodování o budoucím vývoji škol zřizovaných krajem, jak po finanční, tak po provozní stránce. Vedení školy by například mělo mít možnost plánovat v delším horizontu než je jeden rok, vytvářet finanční rezervy, které budou použity v souladu s dlouhodobou koncepcí školy. Chceme posílit zapojení učitelů, rodičů a žáků do rozhodování a plánování škol, a to formou samosprávných orgánů.

Podporujeme studenty s mimořádnými studijními výsledky a odborné studentské soutěže, které se na úrovni kraje pořádají jako olympiády, korespondenční semináře a odborná soustředění a chceme odměňovat jejich nejúspěšnější účastníky.

V případě potřeby slučování středních škol podporujeme jen slučování škol blízkého zaměření. Chceme se vyvarovat nevhodného slučování středních škol jako například v případě Gymnázia Česká a Gymnázia Olympijských Nadějí v Českých Budějovicích.

Budeme zásadně proti vynakládání příspěvků na nákup turniketového vstupního systému do škol. Takové systémy v praxi nefungují efektivně a prostředky, které by na ně byly vynaloženy lze použít na lepší vybavenost škol.

Na školách by se mělo zvýšit povědomí o možnostech svobodného softwaru. Studenti by měli vědět, že nemusí využívat jen uzavřený či placený (nebo dokonce nelegálně stažený) nesvobodný software, ale mohou si pořídit legální alternativu, která nic nestojí. Školám může vhodné nasazení svobodného softwaru ušetřit prostředky, které pak mohou být použity např. k nákupu učebních pomůcek nebo lepšímu ohodnocení zaměstnanců.

VEŘEJNÉ SLUŽBY, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ PÉČE

Veřejné služby tu nejsou pro zisk, ale v zájmu občanů. Poskytování kvalitních veřejných služeb chápeme jako hlavní cíl územní samosprávy. Šetření, které má za důsledek zavírání místních škol, pošt, knihoven, zdravotnických zařízení či zanedbání silnic a jiné infrastruktury chápeme jako důsledek špatného hospodaření. Námi navrhované otevřené hospodaření přinese úspory, které umožní dlouhodobě dotovat i neziskové, přitom prospěšné služby a jejich rozvoj. Prosazujeme rovný přístup k veřejným službám.

Stejně jako pro kvalitní zdravotní péči nestačí vždy jen pobyt v nemocnici, pro kvalitní sociální péči o seniory nestačí domov důchodců. Při poskytování péče podporujeme osobní přístup. V řadě případů stav dotčeného člověka umožňuje, aby nebyl zavřený v nemocnici nebo v domově důchodců, ale není k dispozici podpora pro takovou péči. Proto při plánování krajské zdravotní a sociální péče podpoříme vedle klasických porodnic také centra aktivního porodu, vedle domovů důchodců pomocné pečovatelské služby a vedle nemocniční péče i domácí ošetřování.

Kraje jsou zřizovateli krajských nemocnic. Prosazujeme zavedení modelu transparentní organizace.

Regulační poplatky v současné podobě neřeší financování zdravotnictví, neosvědčila se ani jejich regulační funkce. Nebudeme je však proplácet z peněz kraje, protože to je nezákonné a finanční problémy zdravotnictví to zhoršuje.

Kraj by měl prosazovat rovné zacházení a aktivně předcházet sociálnímu vyloučení. Kraj by při své dozorové činnosti nad obecními úřady neměl tolerovat případy diskriminace z důvodu rasy, věku, názoru nebo pohlaví. Podporujeme dlouhodobá řešení, která brání sociálnímu vyloučení, jakými jsou především vzdělání a současně sociální činnosti v terénu, komunitní centra a v neposlední řadě důsledné potírání násilné a majetkové trestné činnosti bez ohledu na to, kdo ji páchá.

Kvalitní veřejné služby vytvářejí dobré prostředí pro založení rodiny a výchovu dětí pro všechny bez rozdílu (dostupnost vzdělání, podpora jeslí a školek, volnočasové aktivity, dopravní obslužnost atp.). Všeobecná a rovná dostupnost veřejných služeb pro rodinu a vzdělání brání propadu sociálně slabých do vyloučení ze společnosti a přenosu vyloučení na další generace. Dostupnost veřejných služeb je stejným přínosem i pro ty, kteří sociálním vyloučením ohroženi nejsou.

Nesouhlasíme s nadměrným použitím bezpečnostních kamer, čipových karet a podobných nástrojů zneužitelných pro sledování. Občan má jen velmi málo možností, jak se vyhnout tomu, aby byl sledován na každém kroku. Místa, kde se vyskytují kamery, musí být označena. Kamery mají opodstatnění jen na místech, kde k zajištění bezpečnosti nestačí např. činnost policie. Jinde občany sledují, aniž by zaručovaly bezpečnost či přispívaly k objasňování zločinů.

DOPRAVA

Podporujeme svobodnou volbu způsobu přepravy
. Nechceme nutit lidi k tomu, aby využívali určitý způsob přepravy. Naopak jim chceme otevřít řadu možností, ze kterých si budou moci vybrat. Proto je potřeba s cyklisty a chodci počítat už při plánování dopravních staveb a sjednat nápravu tam, kde dříve nebyli bráni v potaz.

Chceme uvést do života integrovaný dopravní systém (IDS), který umožní občanům využít spoje i více vlakových i autobusových dopravců na jednu jízdenku a to i na pravidelné dojíždění s předplacenou jízdenkou. Došlo by tak kužšímu a návaznějšímu propojení autobusové, vlakové a městské hromadné dopravy. O koordinaci tohoto projektu se může starat společnost Jikord s.r.o., která se již dnes stará o koordinaci jízdních řádů linek základní dopravní obslužnosti kraje.

Autobusy na zavolání, tedy spoje, které jedou pokud alespoň jeden cestující potvrdí, že jej využije, mohou být vhodným řešením pro mimoměstské oblasti a zlepšit zdejší dopravní obslužnost. Tato služba je od června 2011 provozována v okolí Milevska, podporujeme její rozšíření do dalších oblastí kraje.

U dopravní stavby je nutné nejprve doložit její skutečnou užitečnost, teprve poté ji celou připravit, zajistit pozemky a až následně začít stavět. Celý proces plánování a výstavby velkých dopravních staveb je třeba zásadně změnit. Odmítáme současnou praxi, kdy stát porušuje vlastní zákony a následně se soudí s občanskými sdruženími nebo až v průběhu výstavby řeší, že nejsou vykoupeny všechny potřebné pozemky. Do připomínkování dopravních staveb chceme zapojit veřejnost a neziskové organizace.

Podporujeme převedení dopravy z center měst a obcí s rušnou tranzitní dopravou - jako je například Lišov - na silniční obchvaty.

Nechceme rušit další železniční tratě v Jihočeském kraji. Necháme posoudit a zvážíme propojení tratí Číčenice-Týn nad Vltavou a Tábor-Bechyně v souvislosti s rozšířením JE Temelín a stavbu lipenské železnice. Stavba však nemůže být zahájena bez dohody s místními obyvateli.

Všechny dopravní organizace patřící kraji musí fungovat transparentně. Jsme proti monopolu na objednávání dopravní obslužnosti, naopak podporujeme soutěž mezi poskytovateli. Veřejné zakázky musí být vypisovány tak, aby se soutěže mohlo účastnit co nejvíce firem. Veškeré smlouvy a dokumentace musí být ke kontrole na Internetu.

ENERGETIKA

K dostavbě JE Temelín zastáváme neutrální postoj. Nechceme jí bránit, protože podpoří pracovní příležitosti a jedná se pouze o rozšíření již existující elektrárny. Zároveň si však nejsme jisti rentabilností investice a upozorňujeme, že dosud není vyřešen problém uskladnění vyhořelého paliva. Podporujeme zásobování okolních měst a obcí teplem z JETE.

Podobný postoj máme ke stavbě dálnice D3. Stavba zlepší stav dopravy v kraji a propojení s Rakouskem, uleví Českým Budějovicím od tranzitní dopravy. Nesouhlasíme však s historickou praxí plánování a výstavby dálnic bez ohledu na připomínky a názor veřejnosti, která je typická pro ČR. Taková stavba je navíc vážným zásahem do životního prostředí.

Podporujeme výzkum, vývoj a nasazení nových technologických řešení, která sníží spotřebu elektrické energie a zvýší efektivitu její výroby. Za dobré řešení do budoucna považujeme modernizaci přenosové sítě, decentralizaci a lokalizaci výroby a spotřeby energií. Jsme si vědomi, že takového pokroku nelze dosáhnout během jediného desetiletí, orientace tímto směrem je ale s ohledem na očekávatelný vývoj nejvhodnějším řešením.

S ohledem na aktuální situaci zásadně nesouhlasíme s výstavbou fotovoltaických elektráren na zemědělské půdě, za vhodné považujeme jejich umisťování na budovy. Podporujeme výstavbu malých vodních elektráren na jezech a - s ohledem na klimatické podmínky, ochranu přírody a mínění místních občanů - větrných elektráren. Dále podporujeme využívání biomasy - ne však plodin pro biopaliva - využívání tepelných čerpadel a kolektorů a dalších moderních technologií.

ZAMĚSTNANOST

Kraj pomůže absolventům a nezaměstnaným lidem získat práci. Moderní technologie nabízejí nové přístupy, jak lidem hledání práce usnadnit, pokud oni mají sami zájem. Velký demografický problém je zejména nezaměstnanost mladých lidí, kterým chybí praxe, a lidem ve středním věku, kteří opustili dlouhodobé zaměstnání. Současný systém evidence uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce České republiky je zastaralý a neodpovídá moderním potřebám trhu práce. Kraj by měl v této problematice spolupracovat s obcemi i státními orgány, aby lidé i podniky měli dostatečné a aktuální informace z trhu práce. Na programy zaměstnanosti lze čerpat evropské dotace.

Pokusíme se pomoci zaměstnancům krachujících podniků získat je do svého vlastnictví a zachovat v nich výrobu, bude-li mít takový projekt šanci na úspěch a projeví-li zaměstnanci aktivní zájem.

Kraj by neměl zaměstnávat zbytečné úředníky a vytvářet umělou zaměstnanost. Může však pomoci nezaměstnaným tím, že je zaměstná veřejně prospěšnými pracemi ve vzdělávání, zdravotní a sociální péči, hromadné dopravě, ochraně životního prostředí a údržbě kulturní krajiny atd. V tom je však limitován finančními prostředky poskytnutými státem.

Uvědomujeme si, že zaměstnanost je v době, kdy velkou část prací zvládnou technologie, složitou otázkou. Odpověď na tuto otázku vnímáme jako novou výzvu. Díky snížení celkové pracovní zátěže mohou lidé mít více času na svou rodinu, koníčky, sebevzdělávání a odpočinek. Ve svém volném čase se mohou věnovat tvůrčím činnostem v kultuře i pomoci ostatním, což má vedle neekonomických přínosů též přímý ekonomický efekt. Nezaměstnaná je žena na mateřské dovolené, student připravující se na povolání, důchodce, který již má ekonomicky aktivní období života za sebou a jeho děti již založily rodinu, rekvalifikující se horník i vysokoškolský profesor, který má tvůrčí volno – bez nich by naše společnost nemohla dobře prospívat. Proto odmítáme černobílé vidění nezaměstnanosti.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Nesouhlasíme se současným postupem v NP Šumava pod záminkou „boje proti kůrovci“. Požadujeme zachování NP, dodržování bezzásahovosti v jádrové oblasti parku a zachování kulturní krajiny a postupnou obnovu k původnímu složení lesů v okrajových částech. Podporujeme rekreační a sportovní využití v oblasti, nesouhlasíme však s dalšími velkými developerskými projekty, zejména s lanovkou respektive sjezdovkou na Hraničník či Smrčinu. Ochrana přírody zde musí mít přednost před komerčními zájmy. Nesouhlasíme s tvrzením, že takový přístup nutně omezuje rozvoj kvality života obyvatel NP. Zejména se stavíme proti nedodržování vlastních zákonů a vyhlášek státními organizacemi a dodatečnému povolování černých staveb vlivným osobám.

Chceme obnovovat a zlepšovat retenční schopnost krajiny a zmírňovat tak povodně a jejich následky. Budeme propagovat vytváření propustných parkovacích ploch například z recyklovaného plastu před asfaltovými nebo obnovu mezí a dbalost postupů při hospodaření na orné půdě, které omezují erozi a záplavy bahnem. Podpoříme obnovu a výstavbu rybníků a malých retenčních nádrží. Budeme pokračovat v rozvoji výstražných systémů a automatických stanic monitorujících srážky a stav vody v tocích.

Zohledníme doporučení, vyjádření a upozornění neziskového sektoru a místních sdružení k projektům s dopadem na životní prostředí. Nezisková sdružení a ekologické iniciativy poskytují zpravidla bezplatně odborný oponentní názor a poukazují na chyby, ke kterým dochází. Tento pohled přináší nové informace a zapojuje občany do rozhodování, proto umožníme občanským sdružením účast na řízení a budeme k jejich názoru při rozhodování přihlížet. Takto máme větší šanci vyloučit chyby v rozhodování způsobené tzv. profesionální slepotou.

Budeme upřednostňovat zájmy občanů před zájmy těžařských společností, ať už se bude jednat o dřevo, fosilní paliva, stavební materiály nebo drahé kovy. Za nezbytnost v takových případech považujeme místní referendum a kraj by v tom měl být občanům oporou. Vedle toho budeme důrazně požadovat, aby ministerstvo průmyslu a obchodu zvýšilo těžařům platby za nerostné bohatství. Ceny, za které stát prodává naše nerostné bohatství soukromým společnostem, považujeme za hluboce podhodnocené a budeme požadovat jejich úpravu směrem k tržním cenám. To přispěje k rovnováze mezi využitím obnovitelných a neobnovitelných zdrojů.

Požadujeme pečlivé posuzování při rozšiřování městské zástavby. Prosazujeme, aby nové stavby využívaly opuštěné plochy tzv. „brownfields“ a aby měla v centrech měst před obchodními centry a průmyslovými skladišti přednost zeleň, občanská vybavenost a kultura.

Zavedeme architektonické soutěže jako standard. Architektonické soutěže pro veřejné stavby jsou na západ od našich hranic běžné. Vítěz takové soutěže bude navíc svůj projekt hlídat od začátku do konce. Chceme, aby budovy nově vznikající veřejné budovy měly také architektonickou kvalitu.

Našim cílem je úprava veřejného osvětlení tak, aby opravdu plnilo svůj účel a nezahlcovalo atmosféru světelným smogem. Špatně navržené osvětlení zvyšuje finanční náklady, protože zbytečně spotřebovává energii. Vedle toho může mít nadměrné osvětlení i špatný vliv na spánek obyvatel.

Zajistíme skutečně nezávislé posouzení projektů s účastí samosprávních celků. Nepovažujeme za správné, když při projednávání některých projektů s dopadem na životní prostředí vystupuje obec nebo kraj zároveň v roli investora a zároveň v roli posuzujícího úřadu. V takových případech je potřeba nezávislé posouzení jiným kompetentním úřadem.

Podporujeme rozvoj hromadné dopravy, která je šetrnější k životnímu prostředí.

Zavedeme třídění odpadu na krajském úřadu a v dalších institucích patřících ke kraji.

Smyslem nakládání s odpady není jejich likvidace, ale naopak maximální zhodnocení. Doposud z odpadů takto využíváme pouze zlomek z možného potenciálu recyklace a energetického využití.

Budeme klást důraz na výběr skutečně efektivních způsobů odstranění ekologických zátěží. Velký důraz budeme klást na odbornost a celkový záměr projektu s využitím nejlepší dostupné technologie pro odstranění ekologické zátěže.

KULTURA

Chceme významně podporovat veřejné knihovny, galerie a muzea nadmístního významu. Podporujeme jak místní knihovny, tak knihovny na krajské úrovni, které by měly každému čtenáři zprostředkovat jakoukoliv knihu a měly by být zapojeny do celostátního projektu digitalizace kulturního bohatství. První republika byla doba rozmachu knihoven; v současné době je trend opačný, od roku 2004 bylo zrušeno asi 300 knihoven. Do budoucna je pochopitelně třeba knihovny modernizovat, aby zajistily každému přístup k informacím. Podobně je třeba klást důraz na aktualizaci muzeí a galerií, aby nadále mohly plnit svou důležitou funkci, a vzbuzovaly v návštěvnících touhu po dalším poznání.

Kraj by měl pečovat o kulturní a přírodní památky, které jsou dědictvím této země a prostřednictvím turismu poskytují obživu mnoha lidem. Kraj by se měl snažit zprostředkovat nebo poskytovat informace o těchto památkách skrze brožury a webové stránky. Zároveň by měl zajišťovat vhodný přístup k památkám prostřednictvím turistických a cyklistických stezek, hromadné dopravy i silnic.

Upřednostňujeme materiální podporu před finanční. Poskytování finančních dotací nepovažujeme za hlavní způsob veřejné podpory. Finanční dotace by měly být poskytovány jen transparentním organizacím. Příkladem vhodné nefinanční podpory mohou být veřejné prostory a zázemí pro činnost uměleckých souborů, turistických a sportovních oddílů, zájmových kroužků a dalších.

V oblasti kultury a sportu upřednostňujeme podporu amatérských organizací před komerčními. Je zbytečné podporovat subjekty, které samy o sobě prosperují a jsou komerčně úspěšné jako profesionální sportovní kluby a profesionální kapely. Naopak chceme podporovat komunitní projekty a vytvořit tak podmínky pro volnočasové aktivity. O možnostech veřejné podpory by měli být lidé přehledně informováni, aby k ní měli rovný přístup.

Podporujeme kulturní akce, a to i v menších městech a obcích. Pro kraj také není problém prezentovat na svých stránkách všechny kulturní akce o jejichž propagaci bude požádán.

Prosazujeme transparentní nakládání s dotacemi EU na regionální rozvoj. Ty mají být využívány na projekty prospěšné co nejvíce lidem, ne na soukromé zámečky a golfová hřiště nebo megalomanské projekty jako je „zesplavnění Vlatvy“ (který EU odmítla proplatit), z kterých mají užitek jen někteří. Toho lze dosáhnout transparentním nakládáním s nimi, spojeným s větším důrazem na názor občanů.

SVOBODNÝ SOFTWARE

V dnešní době existuje řada počítačových programů, které jsou dostupné zdarma a zvládnou stejné funkce jako zavedené komerční programy. Přesto řada úřadů utrácí obrovské peníze za komerční programy. Kromě toho, že je svobodný software dostupný zdarma, lze také studovat jeho zdrojový kód, takže do programu nelze schovat zlomyslné funkce, které mohou ohrozit bezpečnost osobních údajů občanů nebo umožňují manipulace („losovačka“ u veřejných zakázek).

Výhoda svobodného software je také v tom, že úřad není závislý na jednom dodavateli, ale může si najmout firmu, která program doplní a upraví podle potřeb úřadu. Nově vyvinutý program bude dostupný i pro další použití úřadů a díky svobodné licenci ho budou moci používat i občané a firmy ve svém podnikání.

Vhodným nasazením svobodného softwaru na úřadech a školách chceme ušetřit krajské prostředky. Rovněž nechceme nutit občany k používání softwaru od jedné konkrétní firmy, proto by úřady měly komunikovat s občany prostřednictvím otevřených formátů a žáci a studenti by měli být informováni o této legální alternativě a jejího praktického použití v každodenním životě.[/quote]
, bohužel jsme ve snaze jej připravit byli v kraji sami (respektive já tu zrovna ani nebyl a s kamapní jsem pomáhal v Brně) a tak jsme nakonec do volb šli jen s tím obecným. Nepochybuji, že na podzim napřesrok budeme mít program přinejmenším stejně důkladný, věrohodnější a lépe připravený. Protože konečně máme skupinky lidí ve většině koutů kraje, budeme mít jak lepší přehled o lokálních problémech, tak kapacitu dělat ve svém okolí kampaň.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Ivo.Vlasaty za příspěvky (celkem 3):
Ludek.Blaha, Jan.Novak, Michal.Reinis
Ivo Vlasatý
ivojr@seznam.cz
člen RV
člen MS Českobudějovicko, host v MS Praha 4
792446700

Uživatelský avatar
Ludek.Blaha
Člen KS Jihočeský kraj
Příspěvky: 1186
Registrován: 23 čer 2014, 00:11
Profese: učitel
Bydliště: Písek
Dal poděkování: 1328 poděkování
Dostal poděkování: 1263 poděkování

Re: Krajské volby 2016

Příspěvek od Ludek.Blaha » 04 led 2015, 16:51

Pokud se opět nebude dostávat padesáti pěti lidí na kandidátku, mám zájem o si svoji oblíbenou a postradatelnou poslední pozici. Děkuji
Aby člověk mohl hlásat pravdu z radnice nebo z parlamentu, musí se tam nejdřív prolhat...

Uživatelský avatar
Jan.Novak
Kontrolní komise
Příspěvky: 1806
Registrován: 22 čer 2010, 19:12
Profese: Politolog, Historik
Bydliště: Týn nad Vltavou
Dal poděkování: 2412 poděkování
Dostal poděkování: 1951 poděkování

Re: Krajské volby 2016 v Jčk

Příspěvek od Jan.Novak » 08 led 2015, 18:25

Doufám, že tímto se budete zabývat na schůzi. Pokud jo, dejte si prosím někdo poctivou práci se zaznamenáním všech bodů.

Hodně důležitá by měla bejt doprava, mnozí z Vás si toho asi nemají moc šanci všimnout, ale za posledních pár let se spoje jen horší a horší, linky mizí a neobjevují se nové, chtělo by to zmapovat a dát si do programu jejich opětovné rozšíření (tady je asi hlavní "kámen úrazu" v těch sta milionech co socialistický krajský rady rvali do třicetikorunovejch poplatků a pak první z čeho se bere je mj. tahle doprava).

Uživatelský avatar
Ivo.Vlasaty
Republikový výbor
Příspěvky: 1965
Registrován: 31 led 2012, 09:15
Bydliště: České Budějovice/Praha 4
Dal poděkování: 7372 poděkování
Dostal poděkování: 3071 poděkování

Re: Krajské volby 2016 v Jčk

Příspěvek od Ivo.Vlasaty » 09 led 2015, 00:29

OFFTOPIC@Luděk: Už se těším, jaká bude o poslední místo přetahovaná!
@Honza: Jednou tu možná budeme mít dálnici. Co chceš jako od dopravy víc?!
Ivo Vlasatý
ivojr@seznam.cz
člen RV
člen MS Českobudějovicko, host v MS Praha 4
792446700

Uživatelský avatar
Ludek.Blaha
Člen KS Jihočeský kraj
Příspěvky: 1186
Registrován: 23 čer 2014, 00:11
Profese: učitel
Bydliště: Písek
Dal poděkování: 1328 poděkování
Dostal poděkování: 1263 poděkování

Re: Krajské volby 2016 v Jčk

Příspěvek od Ludek.Blaha » 09 led 2015, 13:47

OFFTOPIC[quote="Ivo Vlasaty"]@Luděk: Už se těším, jaká bude o poslední místo přetahovaná![/quote]
Lukrativní místa se od jaktěživa přidělovala podle zásluh! Přeceee...
Aby člověk mohl hlásat pravdu z radnice nebo z parlamentu, musí se tam nejdřív prolhat...

Ljuba.Polakova
Člen KS Jihočeský kraj
Příspěvky: 487
Registrován: 18 dub 2011, 16:11
Profese: obchodník
Bydliště: České Budějovice
Dal poděkování: 1774 poděkování
Dostal poděkování: 397 poděkování

Re: Krajské volby 2016 v Jčk

Příspěvek od Ljuba.Polakova » 23 led 2015, 07:33

Když by jste jel někdo do Budějc, můžete navštívit zasedání krajského zastupitelstva. Zasedání jsou veřejná, začínají vždy od 10:00.
Plánovaná zasedání v roce 2015:
5. 2.
16. 4.
25. 6.
24. 9.
5. 11.
10. 12

Portál Jčk zde:
http://www.kraj-jihocesky.cz/
Tito uživatelé poděkovali autorovi Ljuba.Polakova za příspěvky (celkem 3):
Ivo.Vlasaty, Ludek.Blaha, Jan.Novak
ljuba.polakova@pirati.cz, +420 775 405 125

Ljuba.Polakova
Člen KS Jihočeský kraj
Příspěvky: 487
Registrován: 18 dub 2011, 16:11
Profese: obchodník
Bydliště: České Budějovice
Dal poděkování: 1774 poděkování
Dostal poděkování: 397 poděkování

Re: Krajské volby 2016 v Jčk

Příspěvek od Ljuba.Polakova » 12 úno 2015, 08:53

Ahojte,
5.2. jsem byla na zasedání krajského zastupitelstva od 10:00 - 11:15 jako občan. Nevadí mi občersvení, ale koukat na plný pusiny zastupičů a to cinkání lžiček při pojídání zákusků, ještě s mikrákem před sebou, když se jedná nevim, nevim :) . Můj postřeh, mezi zastupiči panuje všeobecná shoda, lobování některých těsně před hlasováním o projenávaných bodech programu plnilo svůj účel, takovou shodu všech pro všechno, jsem snad nezažila :) .

Program a zvukový záznam najdete tady:
http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php? ... _index]=28

edit: oprava link a jestli to nepůjde, najdete to pod záložkou SAMOSPRÁVA a v pravo Zasedání a dokumenty.......
Tito uživatelé poděkovali autorovi Ljuba.Polakova za příspěvek:
Petr.Steinbauer
ljuba.polakova@pirati.cz, +420 775 405 125

Uživatelský avatar
Michal.Horak
Předseda místního sdružení
Příspěvky: 682
Registrován: 29 říj 2013, 17:57
Profese: IT (database & system administrator)
Bydliště: Písek
Dal poděkování: 230 poděkování
Dostal poděkování: 650 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Krajské volby 2016 v Jčk

Příspěvek od Michal.Horak » 12 úno 2015, 14:01

TVL já tomu nerozumim, třeba bod 19-ZK-15 granty, taková tradičně zajímavá záležitost, blbej doc, že to zastupitelstvo schvaluje se dá stáhnout, ale to nejdůležitější, což je seznam těch schválených grantů, to stáhnout nejde, co je to za blbost?
Předseda Piráti Písecko

Ljuba.Polakova
Člen KS Jihočeský kraj
Příspěvky: 487
Registrován: 18 dub 2011, 16:11
Profese: obchodník
Bydliště: České Budějovice
Dal poděkování: 1774 poděkování
Dostal poděkování: 397 poděkování

Re: Krajské volby 2016 v Jčk

Příspěvek od Ljuba.Polakova » 12 úno 2015, 17:00

Zkus webmastera, tlačítko úplně dole, nebo ústřednu a TO.
ljuba.polakova@pirati.cz, +420 775 405 125

Uživatelský avatar
Ivo.Vlasaty
Republikový výbor
Příspěvky: 1965
Registrován: 31 led 2012, 09:15
Bydliště: České Budějovice/Praha 4
Dal poděkování: 7372 poděkování
Dostal poděkování: 3071 poděkování

Re: Krajské volby 2016 v Jčk

Příspěvek od Ivo.Vlasaty » 12 úno 2015, 18:23

Tak to jsme se dobře minuli, já tam v doprovodu s Janou dorazil někdy před dvanáctou a zdrželi jsme se asi půl hodiny, zrovna řešili evergreen jménem "Krajské školní hospodářství". Na to, jak zuřivě to před rokem opozice napadala v novinách, jsem se taky divil, jak si notujou. Taky tam seděla nějaká střední škola (z Volyně?)... nedivím, že pak politika nikoho z mladých nezajímá, když jim ukazujou tohle :D
Tito uživatelé poděkovali autorovi Ivo.Vlasaty za příspěvek:
Ljuba.Polakova
Ivo Vlasatý
ivojr@seznam.cz
člen RV
člen MS Českobudějovicko, host v MS Praha 4
792446700

Odpovědět

Zpět na „Jihočeský kraj“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů