MSČR: Jednání pracovní skupiny ke svěřenský fondům

Moderátor: Resortni tym Justice

Pravidla fóra
Vítejte ve fóru resortního týmu Spravedlnost. Kalendář akcí a další informace najdete na internetové stránce týmu.
Uživatelský avatar
Martin.Madej
Příznivec Pirátů – Moravskoslezský kraj
Příspěvky: 146
Registrován: 23 zář 2013, 20:28
Profese: student práva
Dal poděkování: 77 poděkování
Dostal poděkování: 183 poděkování

MSČR: Jednání pracovní skupiny ke svěřenský fondům

Příspěvek od Martin.Madej » 24 kvě 2014, 19:06

Piráti (resp. já jako zástupce) byli pozvání na jednání pracovní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy Ministerstva spravedlnosti ČR, která se sejde v úterý 27.5. Zde je program jednání:
1. Zhodnocení současné právní úpravy svěřenských fondů a diskuze nad možnými změnami
2. Interpretační otázky k právní úpravě svěřenských fondů
  • 2.1. Postavení svěřenského fondu v právních vztazích
    2.2. Svěřenský fond jako podnikatel
    2.3. Odpovědnost svěřenského fondu
    2.4. Změna statutu v průběhu existence svěřenského fondu?
    2.5. Svěřenský fond - ochrana věřitelů
Protože jsme jako Piráti pro maximální transparentnost, bude mým cílem rozhodnutí o úpravě institutu svěřenského fondu v NOZ tak, aby byl hůře zneužitelný. Díky KS Praha bylo zafinancováno naše stanovisko (příloha) a díky těm, kteří připojili své názory tady na fóru, máme relativně dobrou představu o tom, co je třeba změnit. Tady jsou některé teze, se kterými bych chtěl pracovat. Budu rád, když se k nim vyjádříte. Do úterý je ještě čas.
Svěřenský fond je v zásadě užitečný institut, který rozšiřuje možnosti dispozice s majetkem. Protože je to ale cizorodý prvek (common law), je na místě svěřenský fond českému právu přizpůsobit:
A "vlastnictví nikoho" - chceme, aby zákon uložil vlastnické právo jednomu z účastníků (přiblížení svěřenského fondu fiduciárnímu převodu) - lze se inspirovat Německem, kde se vlastnická práva ponechají v rukou zakladatele a správci se svěří práva správy majetku po dobu trvání svěřenského fondu (Ermächtingungstreuhand), NEBO se vlastnická práva přiznají oprávněným osobám s výhradou práva správy majetku správcem, NEBO se vlastníkem majetku stane správce a jeho vlastnictví bude předmětem specifických omezení (fiduziarische Treuhand).

B absence státního dohledu - v souladu s blížící se směrnicí EU bude povinnost zanesení (ohlášení) svěřenského fondu do veřejného rejstříku při jeho vzniku (při porušení povinnosti správní delikt); tím se vyřeší i ten problém, že stát jako výběrčí daní nemá o svých daňových plátcích (svěřenských fondech) přehled; další kontrola svěřenského fondu bude probíhat skrze daňová přiznání; o povinném zveřejnění statutu (např. u majetnějších svěřenských fondů) lze dále diskutovat

C nevymahatelnost práv - chceme posílit právní postavení obmýšleného (beneficiáře) - k tomu by mohlo dojít skrze přiblížení svěřenského fondu fiduciárnímu převodu (viz výše)

D ...
Přílohy
Stanovisko ke SF - finální.pdf
(57.59 KiB) Staženo 94 x
Tito uživatelé poděkovali autorovi Martin.Madej za příspěvky (celkem 4):
Marek.Necada, Roman.Kucera, Vaclav Malek, Filip.Krska
Martin Madej ll Garant programového bodu Právní stát.
Napište mi na: martin.madej@pirati.cz, Facebook
Díky za Vaši podporu Pirátské zákonárny v PaRo
---
Je morální povinnost porušovat amorální zákony“ - Martin Luther King

Uživatelský avatar
Martin.Madej
Příznivec Pirátů – Moravskoslezský kraj
Příspěvky: 146
Registrován: 23 zář 2013, 20:28
Profese: student práva
Dal poděkování: 77 poděkování
Dostal poděkování: 183 poděkování

Re: MSČR: Jednání pracovní skupiny ke svěřenský fondům

Příspěvek od Martin.Madej » 27 kvě 2014, 23:28

Toto je Zpráva z jednání pracovní skupiny ke svěřenský fondům

Jednání pořádalo: Ministerstvo spravedlnosti ČR
Dne: 27.5.2014
Délka: 150 minut
Jednání se kromě Pirátů účastnili: Hana Marvanová (1. náměstkyně ministryně spravedlnosti ČR), tvůrci NOZ (prof. Eliáš, doc. Havel aj.), zástupci MFČR (JUDr. Robert Pelikán), zástupci MVČR, akademici se zaměřením na občanské a obchodní právo (doc. Radim Boháč, JUDr. Petr Čech, doc. Kateřina Ronovská), KANCL (JUDr. Petr Bezouška), zástupce Vrchního státního zastupitelství (VSZ), zástupce ČNB, pozorovatelé z advokátních kanceláří a další. Celkem cca 25 lidí.
Předběžný závěr diskuse: Svěřenské fondy lze považovat za zneužitelné instituty, zároveň ale nepřinášejí do právního řádu žádné dodatečné riziko (resp. pro všechna protiprávní jednání s ním spojená je možné využít jiný institut jednodušeji a bezpečněji), takže jeho zrušení není nezbytné. Pro zajištění dohledu nad svěřenskými fondy bychom měli zřídit registr, ovšem s omezenou přístupností.

Některé, vybrané, nejzajímavější komentáře, argumenty, otázky:
Pelikán: "SF je non-subjekt, nenapojený na zbytek právního řádu. Daňovou subjektivitu přitom má. Marně hledám důvod, proč jste nezvolili cestu subjektu?" (tvůrci NOZ mu nedokázali nebo nechtěli přímo odpovědět - prý se tyhle věci řešily v uplynulých deseti letech)

Bezouška: "Tichý Treuhand je daleko efektivnější nástroj na praní špinavých peněz než svěřenské fondy; pouze blázen by zvolil svěřenský fond pro kriminální aktivity; je tady už jen prostá správa majetku na základě smlouvy"

Z dlouhé výměny názorů Havel x Pelikán: Pelikán: "Vlastnické právo přejde na někoho třetího a já vůči němu mám pouze obligaci, že mi to má po nějakém čase vrátit. Havel: "SF je sice mezi absolutními právy, ale vlastnické právo se přesouvá do rukou správce, byť není vlastníkem => nemá věcněprávní nárok, ale je tam obligace; když dám majetek do nadace, už ho vindikovat nemůžu; když ho dám do SF, je tam až pět let ochrany, pokud správce poškozuje fond."

Pelikán: "Tak já si nechám sepsat notářský zápis o tom, že jsem před 5 lety zřídil svěřenský fond a pak nikdo nemá pod kontrolou, co se do něj později vkládá."

Havel: "Rizika jsou ekvivalentní k normálním smlouvám (určím jako správce advokáta, strčí se to do šuplíku a nikdo nemůže vědět, že vlastníkem jsem já a ne správce)."

Pelikán: "Billboardy o SF jako ochrana před exekuci, žádné takové billboardy o smlouvách." Havel: "AK ale nic neříkají o tom, že to jde pět let rozstřelit"

Marvanová: "Ti, kteří bojovali za zrušení anonymních akcií, bojují teď za zrušení SF. Proč si vytváříme nový problém? Až se to zneužije, budou všichni volat k zodpovědnosti ty, kteří se za to stavěli."

Nomen Nescio: "Trusty tady existovaly už tak 20 let, správci se teď začínají bát, že se české právo začíná o trusty starat; pouze se tváříme, že trusty neexistují."

Tvůrci NOZ společně: "Podstatou rizika je převod majetku a je tu ambice, aby veškeré převody majetku byly pod státním dohledem - co přijde dál?"

doc. Ronovská: "U nadačních fondů byl úplně ten samý problém: Český právní řád dělené vlastnictví nezná. Někde musel být udělán nějaký krok stranou. Krok stranou, který bychom museli udělat u německých nadací: My to na správce převedeme, ale ten majetek bude oddělen od toho jeho majetku a nebude moct na něj jít exekuce. Pak bylo ale politické rozhodnutí: nechceme jít německou cestou jako v Maďarsku, ale chceme jít tou quebeckou => majetek se svěřenskému správci nepředal, odstřihl se a chová se jako autonomní jmění. To je soukromoprávní základ problému a proti tomu řešení nemůže nikdo nic mít. Problém může nastat ve veřejnoprávní rovině."

Boháč: "Jediná evidence bude u správce daně, ale ten se o něm špatně dozví => uvítal bych jako daňový právník evidenci (jakoukoliv... notářskou, rejstřík - je to jedno)."

Čech: "Jak se pozná, že se správce bude měnit? Představme si situaci převodu závodu (do SF se vloží závod) - součástí závodu jsou i dluhy - na koho se přesunou dluhy? Na správce? Není vlastníkem, ale je zatížen dluhy? Intercesse ex lege? Co když správce bude odvolán nebo zemře? Co se stane s dluhy? Jmenuje se nový správce a na toho ty dluhy přejdou? Vyřešilo se to pro stát, ale nevyřešilo se to pro soukromoprávní subjekty."

Bezouška reaguje: "Dluhy se nepřičítají správci, ale jdou za tím majetkem."
Pelikán reaguje: "Dluhy bez dlužníka?" (všeobecný smích)
Bezouška po chvíli: "V podstatě ano." (smích u některých větší, u některých přestal)

Marvanová: "Jsem pro právní jistotu apod., ale máme nějaké závazky co do transparentnosti; čím déle tady budeme mít SF, tím větší problém z toho může vzniknout. Notářská komora v žádném případě nechce vést evidenci SF. SF vytváří obrovský prostor pro daňové úniky v době, kdy tu máme zároveň úvahy o nových majetkových přiznáních. SF budou sloužit k daňovým únikům."

Nomen nescio: "Nemusí být veřejný registr, stačí informační povinnost notáře." (všeobecná shoda)

Martin Kříž (PRK Partners): "Stát by měl mít zájem, aby lidé mohli podnikat, vytvářet byznysy; je spousta lidí, kteří si své velké majetky vypracovali bez porušení práva. Existují i čisté peníze a slušní podnikatelé. Měli by mít možnost předat ten majetek další generaci - dědictví - vyjmout čtvrtinu hotovosti z firmy je téměř jistá smrt pro firmu => jediná možnost je svěřenský fond."

Nomen nescio: "Každá publikace o nadačním právu na západě říká: Tím, že se majetek vloží do něčeho takového (nadace), zůstane zachována jejich hodnota (dědici mohou být živeni z toho fondu x dědictví: majetek se rozdrobí)."

Čech: "Podle jakého kritéria budeme přičítat, můžeme-li si sáhnout na majetek ve SF (trestněprávní odpovědnost)? Pořádková pokuta správci - nemůžeme exkvovat z majetku SF (fond má miliony, správce nic, můžeme si sáhnout na majetek v SF?)"

Bezouška: "To je špatný náhled: Chcete-li využívat tuto strukturu, musíte odtajnit svůj majetek. Zrušením SF si odebereme nástroj jak upravovat něco, co tady stejně už 20 let je."
Pelikán: "Jaká je definice podnikatele? Podniká vlastním jménem a na vlastní účet. A podnikající SF? Správce podniká vlastním jménem na účet fondu!" ("A že to není problém?!" Petr Čech úplně nechápe)

Výměna názorů "soukromoprávních" a "veřejnoprávních" zástupců: Řeší problém identifikace protiprávně jednající osoby (ne-subjekt SF), institut vydání věci a klauzuli "věc toho, kdo ji má". VSZ+MVČR neví, jak s tou právní úpravou budou moct naložit (problém extenzivního výkladu ve veřejném právu. Tvůrci NOZ: "Tak je třeba novelizovat trestněprávní normy, ne občanskoprávní."

Nomen nescio: "Pozor na rozdíl mezi soukromoprávní a veřejnoprávní evidencí. Soukromoprávní: obchodní rejstřík - zde i o nadacích je málo informací, není třeba rozšiřovat dál - když nekradu, proč by měli mít ostatní přehled o mém majetku? xx veřejnoprávní evidence. Vést soukromoprávní evidenci je u SF zbytečné. Můžeme vázat vznik na oznámení."
Tito uživatelé poděkovali autorovi Martin.Madej za příspěvky (celkem 2):
Vaclav Malek, Filip.Krska
Martin Madej ll Garant programového bodu Právní stát.
Napište mi na: martin.madej@pirati.cz, Facebook
Díky za Vaši podporu Pirátské zákonárny v PaRo
---
Je morální povinnost porušovat amorální zákony“ - Martin Luther King

Jiri.Janecka
Člen KS Středočeský kraj
Příspěvky: 1655
Registrován: 13 dub 2012, 21:57
Profese: právník
Bydliště: Za Parkem 866, 252 29 Dobřichovice
Dal poděkování: 414 poděkování
Dostal poděkování: 2209 poděkování

Re: MSČR: Jednání pracovní skupiny ke svěřenský fondům

Příspěvek od Jiri.Janecka » 28 kvě 2014, 09:47

Předběžný závěr diskuse: Svěřenské fondy lze považovat za zneužitelné instituty, zároveň ale nepřinášejí do právního řádu žádné dodatečné riziko (resp. pro všechna protiprávní jednání s ním spojená je možné využít jiný institut jednodušeji a bezpečněji), takže jeho zrušení není nezbytné. Pro zajištění dohledu nad svěřenskými fondy bychom měli zřídit registr, ovšem s omezenou přístupností.

Zkusím to od konce:
zrušení není nezbytné, ovšem ad 2 ani jeho zavedení nebylo nezbytné. Jakákoliv další změna obsahu institutu přináší další případné výkladové problémy a ještě více otevírá prostor pro zneužitelnost.
Ve smyslu "otevření další možnosti pro nakládání s majetkem" stát nikomu nic nedluží. Žádný tlak občanů na to, že by se svým majetkem nemohli nakládat neexistuje. Důvod "nakládání s majetkem" se týká několika stovek lidí, zatímco tato podivuhodná struktura bude vstupovat do závazkových vztahů se statisíci či dokonce miliony občanů (zaměstnanecké vztahy), kteří nebudou mít ani tušení, koho mají vlastně žalovat a po kom požadovat plnění.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jiri.Janecka za příspěvek:
Marek.Necada

Jiri.Janecka
Člen KS Středočeský kraj
Příspěvky: 1655
Registrován: 13 dub 2012, 21:57
Profese: právník
Bydliště: Za Parkem 866, 252 29 Dobřichovice
Dal poděkování: 414 poděkování
Dostal poděkování: 2209 poděkování

Re: MSČR: Jednání pracovní skupiny ke svěřenský fondům

Příspěvek od Jiri.Janecka » 28 kvě 2014, 09:52

Já myslím, a vyplývá to i z našeho programu, že naším cílem není rozšiřování roztříštěnosti právní úpravy, ale naopak její zprůhlednění a obecná pochopitelnost. Právní stát není stát pro právníky. Když už jsme si ten problém zavařili (NOZ), tak je třeba ty největší výstřelky zastavit dokud z nich nevzniknou právní důsledky. SF může být klidně jen pár stovek, ale síla jejich majetku nepředstavitelná... A proti tomu se pak těžko cokoliv dělá. Nechat se vtáhnout do diskuse o jednotlivostech je hloupost...
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jiri.Janecka za příspěvek:
Roman.Kucera

Uživatelský avatar
Martin.Madej
Příznivec Pirátů – Moravskoslezský kraj
Příspěvky: 146
Registrován: 23 zář 2013, 20:28
Profese: student práva
Dal poděkování: 77 poděkování
Dostal poděkování: 183 poděkování

Re: MSČR: Jednání pracovní skupiny ke svěřenský fondům

Příspěvek od Martin.Madej » 28 kvě 2014, 16:18

Já bych už o tom teda nerad takhle diskutoval, když jsem dal prostor na jiných místech fóra. Každopádně čistě prakticky: na tyto "jednotlivosti" se hledaly argumenty těžko - naopak Vaše názory - myslím si - by na té schůzi neobstáli, protože se jedná o obecné obavy, nedotažené premisy apod. Odpůrci svěřenského fondu na tom jednání začínali své otázky velice správně hypotetickým "Co kdyby se stalo,že..." a zastánci vždy nabídli právní řešení. Ano, byly vzneseny i argumenty, které je zaskočily a které jsem do zprávy zaznamenal (třeba dluh bez dlužníka), ale vždy šlo o problémy, které lze vyřešit úpravou v rozsahu páru paragrafů (např. zatížíme správce dluhovým břemenem, on se pak bude moct uspokojit na fondu). Vy jste sem nenapsal žádné konkrétní situace, které mohou nastat (Co kdyby se stalo, že...), ale pouze se pohybujete v obecné, teoretické rovině (snad s výjimkou těch zaměstnanců, kteří nebudou vědět, koho mají žalovat). V tomto se ale musím podporovatelů SF zastat, protože všední problémy nevznikají v teoretické ("otevírá prostor pro zneužitelnost"), ale v praktické rovině. A pokud vedeme odbornou a ne politickou debatu, musíme pracovat s praktickými problémy, které je možné dílčími zásahy řešit.
Martin Madej ll Garant programového bodu Právní stát.
Napište mi na: martin.madej@pirati.cz, Facebook
Díky za Vaši podporu Pirátské zákonárny v PaRo
---
Je morální povinnost porušovat amorální zákony“ - Martin Luther King

Jiri.Janecka
Člen KS Středočeský kraj
Příspěvky: 1655
Registrován: 13 dub 2012, 21:57
Profese: právník
Bydliště: Za Parkem 866, 252 29 Dobřichovice
Dal poděkování: 414 poděkování
Dostal poděkování: 2209 poděkování

Re: MSČR: Jednání pracovní skupiny ke svěřenský fondům

Příspěvek od Jiri.Janecka » 28 kvě 2014, 18:28

Obávám se, že v teoretické rovině se pohybuje ten, kdo říká, že problémek se vyřeší několika dalšími paragráfky. Argument, že vznikne dluh bez dlužníka není nový. táhne se celou diskusí, co se SF objevily. Pokud se Eliáš a spol teď tváří, že "tohle je nenapadlo," tak se asi vůbec nezajímali o to, co jim říkali oponenti, protože si byli jisti politickým krytím. Jediné, co je novinkou, že už se cítí natolik jistí tím, že SF nikdo už neodstraní, že poprvé tuto "chybu" uznávají. Dluh bez dlužníka ale není chyba. To je záměr. Stejně jako akciovky bez ochrany minoritních akcionářů a pak desetiletá strastiplná pouť k jakés takés ochraně, stejně jako s.r.o. původně bez jakékoliv opovědnosti zakladatelů a statutárů..., anonymní akcie. Všechno pak prochází tuhými legislativními boji a jakákoliv pozdější úprava znamená zejména legalizaci a zavření vody nad tím, co se mezitím spáchalo. Milý kolego, vy se dopouštíte klasické začátečnické právnické chyby. Což vám nevyčítám, sám jsem si toho užil ... Domníváte se, že pokud hmotné právo něco obsahuje, musí to být dosažitelné i v právu procesním a že si s tím soudy "nějak poradí." Jenže ony si s tím neporadí. Pokud jim nedáte přesný typ žaloby o který se opřít, soudci cestu hledat nebudou. Uvedu vám příklad, v obchodním zákoníku bylo deset let uvedeno, že věřitel má možnost domáhat se prodeje zástavy. Žádné prodeje zástav se ale nekonaly, dokud nebyla v o.s.ř. tato cesta výslovně zakotvena. A to byl dlužník znám... I kdyby měl odpovídat správce, čím by odpovídal? Prostředky SF nebo svými vlastními?
Zatím jsem od vás jako garanta na foru nečetl jediný osobní názor na věci, které Piráti už delší dobu řeší, ačkoliv jste to při své kandidatuře sliboval. Ale jinak dobrý, už jste známý na MSp a dokážete získat peníze na právní rozbor, který udělá někdo jiný.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jiri.Janecka za příspěvek:
Marek.Necada

Jan Smutný
Návštěvník – není člen Pirátů

Re: MSČR: Jednání pracovní skupiny ke svěřenský fondům

Příspěvek od Jan Smutný » 10 čer 2014, 00:05

Dluhu bez dlužníka se může smát jen neználek. Dluh jde k tíži majetku ve fondu, stejně jako jde třeba v Rakousku dluh k tíži ležící pozůstalosti, která je také majetkem bez pána.

Jiri.Janecka
Člen KS Středočeský kraj
Příspěvky: 1655
Registrován: 13 dub 2012, 21:57
Profese: právník
Bydliště: Za Parkem 866, 252 29 Dobřichovice
Dal poděkování: 414 poděkování
Dostal poděkování: 2209 poděkování

Re: MSČR: Jednání pracovní skupiny ke svěřenský fondům

Příspěvek od Jiri.Janecka » 10 čer 2014, 10:45

Jan Smutný píše:Dluhu bez dlužníka se může smát jen neználek. Dluh jde k tíži majetku ve fondu, stejně jako jde třeba v Rakousku dluh k tíži ležící pozůstalosti, která je také majetkem bez pána.
Nevím jak v Rakousku, ale v ČR pozůstalost není majetkem bez pána. I když se o dědictví může rozhodovat dlouhá léta, k přechodu vlastnictví dochází k okamžiku úmrtí. Nežalujete žádnou "pozůstalost", ale konkrétního dědice. Někdy nezbude, než "pro jistotu" zažalovat třeba pět lidí. Obávám se, pane Smutný, že pokud mi nedokážete říct kdo je žalovaným podle českého práva a o.s.ř., tak jsou vaše úvahy zcela mimo realitu. U nás totiž nelze žalovat majetek, pouze fyzickou nebo právnickou osobu, což SF není.

Jan Smutný
Návštěvník – není člen Pirátů

Re: MSČR: Jednání pracovní skupiny ke svěřenský fondům

Příspěvek od Jan Smutný » 10 čer 2014, 19:27

Budete žalovat správce (§ 79 o.s.ř.), neboť ten vykonává vlastnická práva k majetku ve svěřenském fondu - vlastním jménem a na jeho účet, tedy i k jeho tíži (§ 1448 odst. 3 obč. zák.).

Pokud jde o Rakousko, zmiňoval jsem je jako nám nejbližší právní řád, který též zná majetek bez pána a nečiní mu to potíže. Mimochodem, podílové fondy, které u nás existují již pěknou řádku let, jsou též majetkem bez pána.

Jiri.Janecka
Člen KS Středočeský kraj
Příspěvky: 1655
Registrován: 13 dub 2012, 21:57
Profese: právník
Bydliště: Za Parkem 866, 252 29 Dobřichovice
Dal poděkování: 414 poděkování
Dostal poděkování: 2209 poděkování

Re: MSČR: Jednání pracovní skupiny ke svěřenský fondům

Příspěvek od Jiri.Janecka » 10 čer 2014, 19:35

Jan Smutný píše:Budete žalovat správce (§ 79 o.s.ř.), neboť ten vykonává vlastnická práva k majetku ve svěřenském fondu - vlastním jménem a na jeho účet, tedy i k jeho tíži (§ 1448 odst. 3 obč. zák.).

Pokud jde o Rakousko, zmiňoval jsem je jako nám nejbližší právní řád, který též zná majetek bez pána a nečiní mu to potíže. Mimochodem, podílové fondy, které u nás existují již pěknou řádku let, jsou též majetkem bez pána.
Pokud jste si přečetl záznam diskuse, tak to 1.vůbec není jisté
2. Co když se v tichosti správce změní

Odpovědět

Zpět na „Spravedlnost“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů