Důvodová zpráva ke zrušení obarvení peněz

Diskuse členů a příznivců o věcech přesahujících působnost orgánů, netýkajících se programu nebo o straně jako celku.

Moderátor: Odbor - administrativni

Pravidla fóra
Než napíšete nový příspěvek, zamyslete se, zda má takovou hodnotu, aby ho musely číst stovky lidí.
  • Aktuální politické kauzy lze řešit v příslušné části veřejné diskuze.
  • Části programu, současné či budoucí, diskutujte na fóru Pirátský program.
  • Podání orgánům a jednoduché návrhy čiňte v příslušné podatelně.
  • Pokud chcete něco rozhodnout(usnést, zvolit, odvolat, přijmout), podejte členský podnět. Ale nejdřív zvažte, jestli by na to nestačil třeba republikový výbor.
  • Povídat o čemkoli si můžete v Podpalubí, což je skrytá část fóra otevřená všem zájemcům. (Je třeba se přidat do skupiny "Zobrazit - Podpalubí".)
Dodržujte prosím pravidla fóra.
Odpovědět
Uživatelský avatar
Jakub.Michalek
Poslanec Parlamentu ČR
Příspěvky: 11744
Registrován: 22 čer 2009, 14:54
Profese: poslanec
Bydliště: Žižkov - Praha 3
Dal poděkování: 5056 poděkování
Dostal poděkování: 18463 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Důvodová zpráva ke zrušení obarvení peněz

Příspěvek od Jakub.Michalek »

Tak jo, máme tu nový styl vládnutí. Do programu republikového výboru se uvede diskuse o obarvených penězích, místo toho se až přímo na místě předloží návrh zrušení a důvodová zpráva se také uvede hned na místě, aby se k ní nikdo nemohl vyjádřit. Exemplární případ toho, jak se to dělat nemůže a toho, že musí být dohodnuta a respektována pravidla, aby se zvolení zástupci nestavěli nad ty, které zastupují.

Protože důvodová zpráva byla zveřejněna pouze na proprietárním systému firmy Google, dovoluji si ji zkopírovat sem, aby zde byla trvale zachycena.
Návrh změny Pravidel pro rozpočtování

Ruší se třetí odstavec § 3a Pravidel pro rozpočtování

Piráti již nyní domlouvají kandidatury v rámci koaličních uskupení v komunálních volbách. Zde je ovšem patrné, že pro takový typ voleb bude vedena lokální kampaň. Již z prvních reakcí potenciálních partnerů je vidět, že jedním z požadavků na koaliční spolupráci jak u větších či lokálních subjektů bude základní vklad na provoz takové kampaně. Ten lze předpokládat v řádu tisíců v okresních či krajských městech pak desetitisíců. Nemožnost hospodařit s pěnězi kraje, které jsou alokovány v rozpočtu či čerpat "volné" peníze mediálního odboru nás již předem s takových koalic diskvalifikuje. Předpokládat zisk pouze s fundraisingu pro jednotlivé koalice je sice možné, ale garance úspěšnosti těchto fundrasingů není zaručená. Podmínkou koaličních peněz by měl však být vždy transparentní účet. Využití peněz jejich podíl sice bude pirátský pak patrně bude del pravidel řešit koaliční volební štáb. Zde již nad využitím peněz mohou piráti dohlížet pouze skrze vyúčtování služeb či zboží a-nebo skrze společný transparentní účet.

RP navrhuje změnu rozpočtových pravidel ve vztahu k tak zvaným obarveným penězům.

Striktní omezení užití příspěvku z veřejných peněz bylo navrženo v situaci, kdy jsme poprvé získali přístup k veřejným penězům, a to v souvislosti s úspěchem Libora Michálka v senátních volbách. Příspěvek na senátora je určen pro stranu (strany), která senátora nominovala, k hrazení nákladů na práci senátora, na podporu činnosti, jejímž výstupem je působení senátora v souladu s cíli strany. Bylo by tedy v rozporu s určením příspěvku, kdyby byly finance použity pro účely, které s prosazováním cílů strany, s jejich uváděním do života například prosazováním legislativních úprav nesouvisejí.

V současné době, kdy strana obdržela přes 13 milionů v souvislosti s obdrženými hlasy ve sněmovních volbách, je situace jiná. Tyto finance jsou definovány jako příspěvek na úhradu volebních výdajů. Zákon předpokládá, že strana vynaložila v souvislosti s volební kampaní tolik finančních prostředků, že obdržená částka vlastně kompenzuje reálné náklady, má tedy umožnit, aby strana, která má významnou podporu voličů a zastupuje tudíž jejich zájmy, mohla dále pokračovat ve své činnosti, což je v zájmu jejích voličů. Piráti utratili ve volební kampani částku nesrovnatelně nižší, takže tím dostávají od svých voličů příležitost k dalšímu rozvoji. Tím, že nás někdo volil, projevil své přání, abychom se dostali do situace, kdy budeme moci aktivně ovlivňovat legislativu, fungování společnosti. Jsou to tedy peníze na rozvoj činnosti strany, abychom v dalších volbách uspěli.

Respektujme tedy vůli našich voličů a využijme získané finanční prostředky na veškerou činnost, která přispívá k prosazování pirátských myšlenek a cílů.

Když RP v tehdejším složení navrhovalo "obarvení", kromě toho, že situace byla jiná (viz výše), tak jsme rozhodně nechtěli, aby se záležitost obarvených a neobarvených peněz stala příčinou dlouhých a neplodných debat, licitací, výkladů, jak to kdo myslel nebo nemyslel, jak to myslet měl atd., jak se v posledních měsících stále častěji děje. To, co mělo být pravidlem, které by zprůhlednilo naše fungování, paradoxně vede ke zmatkům a sporům. Forma zvítězila nad smyslem a obsahem. To, co od nás voliči očekávají, rozhodně nejsou debaty o předpisech, ale činnost.

Místo formálního rozlišování peněz tedy zvažujme jejich použití z hlediska smyslu. Navrhujeme tedy zrušit "obarvení", jediným kritériem užití finančních prostředků musí být efektivita. Jestli je výdaj opravdu potřebný, jestli akce či věc, kterou se chystáme platit, přispívá k realizaci našeho programu, jestli není samoúčelná, nejde to řešit nějak efektivněji, například zápůjčkou atd. A samozřejmě, že vždy je potřeba hledat optimální řešení z hlediska poměru cena - výkon (užitek).

Jediným omezením, které je však vlastně již obsaženo v předchozím odstavci, jsou bilboardy a podobné naprosto nesmyslné výdaje ve volební kampani.
K tomuto textu si dovolím několik osobních poznámek:
  • Poznámka ke koalicím. Jako důvod zrušení účelového určení veřejných peněz se uvádí nutnost podávat koaliční kandidátky a požadavek protistrany přinést peněžitý vklad. Shodou okolností jsem měl tu čest vyjednávat naši úspěšnou koalici, tj. koalici Libora Michálka. Velká část peněz na tuto koalici se vybrala ve fundaisingu. Chápu, že na koalici se Stranou zelených asi nikdo nepřispěje. :D Přesto si myslím, že lokální reklamní kampaně by měly být financovány převážně z lokálních zdrojů. Pokud k tomu však dojde, je potřeba si uvědomit následující: Koalice funguje tak, že nad penězi dohlíží (v lepším případě) ta strana, která je spravuje. V případě Libora Michálka naše peníze kolegové ze strany Zelených převedli do soukromé firmy volební manažerky Daniely Matějkové. A to jsme ještě naštěstí měli přístup k účtům, takže jsme to stihli zarazit. Pokud by však koaliční dohoda počítala s tím, že se peníze dají do konkrétních veřejně prospěšných projektů, tak by s tím samozřejmě nebyl žádný problém. Tedy je samozřejmě možné udělat za veřejné peníze i kampaň, která bude veřejně prospěšná. Takže záměr zelených koaličníků byl patrně jiný, a to nakupovat za ty peníze plakáty a vlastní reklamu. Rozvedeno do důsledku to na mě působí tak, že tohle je důvod, proč musely být veřejné peníze zrušeny. Nepříznivým důsledkem pochopitelně je, že pokud se peníze vyvedou mimo stranu, tak nad nimi kontrolní komise pochopitelně nebude moci dohlížet.
  • Poznámka k vůli voličů. Navrhovatel zrušení, který se patrně z dobrých důvodů ani nepodepsal (podle textu má jít o republikové předsednictvo, nicméně žádné vyhlášené usnesení jsem nenašel), dále rozvádí fikci, že bylo ve skutečnosti vůlí voličů, abychom peníze použili na cokoliv. Pokud někomu před volbami řeknete, že peníze použijete pro určitý účel, a následně po tom, co vám dá hlas, prohlásíte, že si vlastně přál, abyste si s nimi dělali cokoliv chcete, tak si musím musím ťukat na čelo. Prostě jsme voliče uvedli v omyl za tím účelem, abychom se sami obohatili, tedy jsme voliče podvedli, byť jde o podvod politický. Tvrzení, že účelové určení peněz bylo jen dočasné, je spíše úsměvné. Uvedené opatření bylo naopak schváleno bez časového omezení a bylo využíváno i v kampani jako argument proč volit Piráty. Takto zrušení spíš vyvolává dojem, že z veřejných peněz chce předsednictvo platit eurokampaň (ostatně text se na zákonný, avšak pro mě hodnotově pomýlený název příspěvku na úhradu volebních nákladů), tedy např. plakáty osobně zainteresovaných lidí. Republikové předsednictvo nyní disponuje částkou v rezervě ve výši 832 000 Kč, která je prakticky nevázaná na nic (oproti původnímu rozpočtu, který takto vysokou částku v rezervě vázal aspoň na veřejně prospěšné účely), s výjimkou souhlasu republikového výboru k určitým vydáním - ale jak jsme viděli, republikový výbor to nijak zvlášť pečlivě neprojednává. A kdo bude posuzovat nejlepší efektivnost? No přeci republikové předsednictvo. ;)
  • Poznámka ke zdůvodnění mírotvůrcem. Výmluva, že mělo zrušení zažehnat spory, je asi tak přesvědčivá, jako když se Vladimír Putin zaklíná tím, že chtěl anexí Krymu zažehnat spory. :roll: Jet do odlehlého koutu republiky lobbovat za zrušení kontrolního mechanismu využití peněz, představit důvodovou zprávu na místě a schválit to na místě bez možnosti, aby se k tomu mohl v rozumné době kdokoliv vyjádřit, to skutečně o něčem vypovídá. Možnost odvolání zodpovědných osob je v případě selhání irelevantní. A k selháním ve využívání veřejných peněz bude podle mého názoru při absenci účelového určení docházet častěji. Zábavné je, že republikové předsednictvo sice řeší rozdělení peněz, ale neřeší výroční finanční zprávu, bez které další veřejné peníze vůbec nedostaneme, ačkoliv již nyní ji nestíháme projednat na celostátním fóru. :lol:
Pro mě osobně výše uvedené zdůvodnění takto zásadní změny není přesvědčivé a okolnosti jeho přijetí tomu naznačují. Proto podporuji členskou iniciativu, aby o této věci rozhodlo celostátní fórum. Bohužel navrhovatelé dosáhli úplného opaku a to toho, že se nyní bude dlouho debatovat o jejich rozhodnutí zrušit účelové určení, namísto kampaně. Dokonce si troufám říci, že podobný ideový obrat dost členů i příznivců odradí od toho, aby v kampani Piráty aktivně dobrovolnicky podporovali - to v čem jsme byli vždycky nejlepší. Minimálně na mě mělo rozhodnutí zrušit veřejné peníze hluboký dopad.
Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů, vedoucí resortního týmu Spravedlnost
Prosím obracejte se přednostně na poslance dle resortu či gesce. Na mě se prosím obracejte e-mailem, v akutních věcech po telefonu.
Šance pro nové nápady!

Helena Jarolimkova
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 2490
Registrován: 26 dub 2013, 08:06
Profese: Anarchista
Dal poděkování: 6617 poděkování
Dostal poděkování: 1205 poděkování

Re: Důvodová zpráva ke zrušení obarvení peněz

Příspěvek od Helena Jarolimkova »

Tak samozřejmě je úvodní příspěvek velmi, při nejlepší vůli, nepřesný. Důvodová zpráva byla všem členům RV zaslána před hlasováním , aby se s ní mohli detailně seznámit a rozhodovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí v souladu s demokratickým minimem...- přesto, že tento postup se dle Jakubovo předpisů nevyžaduje, jsme všechny členy, včetně nepřítomných, transparentně a s časovým předstihem informovali.....
Následně je zveřejněna i všem členům i příznivcům pro posouzení o hlasování....
Tito uživatelé poděkovali autorovi Helena Jarolimkova za příspěvky (celkem 3):
Lenka.Wagnerova, Petr.Kopac, Ivan.Mikolas

Adam.Skorepa
Asistent(ka) poslance
Příspěvky: 4723
Registrován: 27 dub 2009, 20:50
Profese: živnostník
Dal poděkování: 851 poděkování
Dostal poděkování: 6791 poděkování

Re: Důvodová zpráva ke zrušení obarvení peněz

Příspěvek od Adam.Skorepa »

Ano, RV je proslulý svou neobratností, každopádně bych rád připomněl, že předpis o barvení vlastně RV sám schválil, čili jeho zrušením pouze věci uvedl do původního stavu. Teď se před CF rozhodne, jestli členská základna o barvení stojí, nebo ne.

To je přeci ideální situace z hlediska procesu demokratického rozhodování, no ne? Ačkoliv je pravda, že vzhledem k volbám není možná načasování takového jednání příliš šťastné, ale na to musel RV myslet.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Adam.Skorepa za příspěvky (celkem 7):
Helena Jarolimkova, Ondrej.Profant, Frantisek.Navrkal, Petr.Vileta, Roman.Kucera, Vojtech.Pikal, Ivan.Mikolas
Author Sensei Tyrant Pervert

Helena Jarolimkova
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 2490
Registrován: 26 dub 2013, 08:06
Profese: Anarchista
Dal poděkování: 6617 poděkování
Dostal poděkování: 1205 poděkování

Re: Důvodová zpráva ke zrušení obarvení peněz

Příspěvek od Helena Jarolimkova »

Adam Skorepa píše:Ano, RV je proslulý svou neobratností, každopádně bych rád připomněl, že předpis o barvení vlastně RV sám schválil, čili jeho zrušením pouze věci uvedl do původního stavu. Teď se před CF rozhodne, jestli členská základna o barvení stojí, nebo ne.

To je přeci ideální situace z hlediska procesu demokratického rozhodování, no ne? Ačkoliv je pravda, že vzhledem k volbám není možná načasování takového jednání příliš šťastné, ale na to musel RV myslet.
Ano, nejsem asertivní jedinec, ale asi nasertivní....

Uživatelský avatar
Michael.Polak
Člen KS Praha
Příspěvky: 3558
Registrován: 21 dub 2009, 17:19
Profese: programátor, podnikatel v oboru telekomu
Bydliště: Praha
Dal poděkování: 2430 poděkování
Dostal poděkování: 5692 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Důvodová zpráva ke zrušení obarvení peněz

Příspěvek od Michael.Polak »

Je to trochu složitější. Původní předpis byl trochu příliš striktní. Většina členů strany a zřejmě i členů RV by se zřejmě dokázala shodnout na nějaké formulaci, která by současně byla jak benevolentnější, tak i méně mlhavá. K tomu nedošlo. Můj neodbytný pocit je, že min. část členů RV se vlastně domnívala, že po zrušení nevyhovujícího předpisu se bude diskutovat o nějakém novém, který ho nahradí. Já jsem od začátku rychle pochopil, že o tom to fakt není.

Čirou náhodou - já jsem zrovna cca týden - dva před zasedáním RV měl dost práce a neměl čas sledovat debaty na fóru :-( Nicméně kdo svůj nesouhlas projevuje neúčastí na hlasování, tak je tak trochu tatar (Krymský :-)
Tito uživatelé poděkovali autorovi Michael.Polak za příspěvky (celkem 4):
Frantisek.Navrkal, Petr.Vileta, Vojtech.Pikal, Ivan.Mikolas
604 282398 | http://twitter.com/MxChaosP | http://twitter.com/PiratiBrevnov | http://www.pirati.cz/lide/michael_polak
zakládající člen | bývalý člen RV za CF | člen MS Praha 6 | neaktivní člen TO ! maloburžoazní centrista

Uživatelský avatar
Jakub.Michalek
Poslanec Parlamentu ČR
Příspěvky: 11744
Registrován: 22 čer 2009, 14:54
Profese: poslanec
Bydliště: Žižkov - Praha 3
Dal poděkování: 5056 poděkování
Dostal poděkování: 18463 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Důvodová zpráva ke zrušení obarvení peněz

Příspěvek od Jakub.Michalek »

Helena Jarolimkova píše:Tak samozřejmě je úvodní příspěvek velmi, při nejlepší vůli, nepřesný. Důvodová zpráva byla všem členům RV zaslána před hlasováním , aby se s ní mohli detailně seznámit a rozhodovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí v souladu s demokratickým minimem...- přesto, že tento postup se dle Jakubovo předpisů nevyžaduje, jsme všechny členy, včetně nepřítomných, transparentně a s časovým předstihem informovali.....
Následně je zveřejněna i všem členům i příznivcům pro posouzení o hlasování....
Já jsem důvodovou zprávu před hlasováním neviděl, nijak jsem se k ní vyjádřit nemohl, nikdo mě jako člena neinformoval, natož pak s předstihem. Nemám hlasovací právo, ale rád se vyjadřuji ke každému konkrétnímu návrh a jeho zdůvodnění, pokud mě věc zajímá. Místo toho jsi ty - Helena Jarolímková - navrhla, aby se to na místě bez internetové rozpravy schválilo, když Ivan k tomu navrhoval jen diskusi, a to dokonce bez jakékoliv legisvakanční lhůty (původní předpis měl několikaměsíční legisvakanci). Diskuse byla očividně převážně jednostranná, odkaz na rozpravu nikde u hlasování nebyl, protože žádná komplexní rozprava neproběhla. Je mi jasné, že ti jde jen o to rychle získat pro svojí koalici v Plzni hodně peněz, když zájem mezi členy o její sponzoring asi není valný, ale můj zástupce v republikovém výboru nejsi. S "Jakubobo předpisy" jsi trapná, protože jednací řád republikového výboru jste si schválili sami, takže na mě laskavě nesváděj, že to je bazmek, díky kterému můžete důležitá dlouhodobá rozhodnutí ututlat.
Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů, vedoucí resortního týmu Spravedlnost
Prosím obracejte se přednostně na poslance dle resortu či gesce. Na mě se prosím obracejte e-mailem, v akutních věcech po telefonu.
Šance pro nové nápady!

Janek.Wagner
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 3152
Registrován: 26 úno 2012, 19:46
Profese: ICT konsultant, novinář
Dal poděkování: 3849 poděkování
Dostal poděkování: 4169 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Důvodová zpráva ke zrušení obarvení peněz

Příspěvek od Janek.Wagner »

Jakub Michalek píše:Já jsem důvodovou zprávu před hlasováním neviděl, nijak jsem se k ní vyjádřit nemohl, nikdo mě jako člena neinformoval, natož pak s předstihem.
Ty ses členů ptal před schválením obarvení? Oháníš se členy jen, když se ti to hodí, ty lžidemokrate!

Uživatelský avatar
Jakub.Michalek
Poslanec Parlamentu ČR
Příspěvky: 11744
Registrován: 22 čer 2009, 14:54
Profese: poslanec
Bydliště: Žižkov - Praha 3
Dal poděkování: 5056 poděkování
Dostal poděkování: 18463 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Důvodová zpráva ke zrušení obarvení peněz

Příspěvek od Jakub.Michalek »

Ano, když jsem byl já v republikovém předsednictvu, tak se tím republikové předsednictvo zabývalo na zasedání 15. 12. 2012 (viz zápis zde) v návaznosti na zasedání republikového výboru v Plzni, kde námitky proti využití veřejných peněz zazněly od Martina Shánila. Již na zasedání v Plzni byl totiž republikovému předsednictvu uložen úkol, aby vyhodnotilo užití státního příspěvku a předloženo seznam možných užití (viz usnesení zde). Následně to republikové předsednictvo řešilo v tomto internetovém fóru. 19. ledna 2013 byl předložen konkrétní návrh. Dne 9. února 2013 republikový výbor schválil konečné znění parafrázující původní návrh (viz zápis zde). Usnesení mělo nabýt účinnosti v okamžiku, kdy bude přijata odpovídající změna rozpočtu, kterou měli na starosti připravit Mikuláš a Lenka, což však (patrně kvůli rozbrojům ve straně a následným volbám) neudělali. Usnesení tedy nabylo účinnosti 1. 1. 2014, tedy po uplynutí více jak 10měsíční legisvakance. Členové tedy měli opravdu velký prostor, vše probíhalo pozvolně a o celém postupu byli členové informováni.

Naproti tomu jsem nenašel žádnou dokumentaci republikového předsednictva o jím navrženém zrušujícím usnesení, nevím, zda, kdy a kým bylo přijato, nenalezl jsem žádnou rozpravu na republikovém výboru s výjimkou posledního zasedání v Kadani, které mělo poměrně malou účast. Neexistovala žádná okolnost, která by nutila republikový výbor takto překotně jednat. Navíc republikový výbor zrušil předpis po pouhých necelých 3 měsících účinnosti, kdy je prakticky nemožné posoudit jeho skutečný vliv. Republikový výbor pravidlo dokonce zrušil bez jakékoliv legisvakanční lhůty. Takový postup je opravdu nestandardní a pochybnosti zákonitě vyvolává. Nadávky a jiné nejnižší způsoby komunikace, které ostatně ani nejsou moc přesvědčivé, pak tento dojem pouze utvrzují. :cry:
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jakub.Michalek za příspěvky (celkem 6):
Vaclav.Malek, Ivan Sirko, Mikulas.Ferjencik, Martin.Shanil, Vojtech.Pikal, Marcel.Kolaja
Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů, vedoucí resortního týmu Spravedlnost
Prosím obracejte se přednostně na poslance dle resortu či gesce. Na mě se prosím obracejte e-mailem, v akutních věcech po telefonu.
Šance pro nové nápady!

Janek.Wagner
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 3152
Registrován: 26 úno 2012, 19:46
Profese: ICT konsultant, novinář
Dal poděkování: 3849 poděkování
Dostal poděkování: 4169 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Důvodová zpráva ke zrušení obarvení peněz

Příspěvek od Janek.Wagner »

Jakub Michalek píše:Následně to republikové předsednictvo řešilo v tomto internetovém fóru.
Manipulace je tvou oblíbenou zbraní, jak mohli členové ve vláknu RP s názvem Úprava rozpočtu očekávat návrh na změnu rozpočtových pravidel?!
Tito uživatelé poděkovali autorovi Janek.Wagner za příspěvek:
Ivan.Mikolas

Uživatelský avatar
Jakub.Michalek
Poslanec Parlamentu ČR
Příspěvky: 11744
Registrován: 22 čer 2009, 14:54
Profese: poslanec
Bydliště: Žižkov - Praha 3
Dal poděkování: 5056 poděkování
Dostal poděkování: 18463 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Důvodová zpráva ke zrušení obarvení peněz

Příspěvek od Jakub.Michalek »

Nemyslím si, že by byl nějaký problém pro člena, že v tématu předsednictva nazvaném "úprava rozpočtu" se probírá také související "úprava rozpočtových pravidel". Ani si nemyslím, že by to byla jakákoliv manipulace. Narozdíl od proběhlého zasedání republikového výboru a podivně předloženého návrhu republikového předsednictva, od nějž teď odvádíš pozornost... :)
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jakub.Michalek za příspěvek:
Mikulas.Ferjencik
Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů, vedoucí resortního týmu Spravedlnost
Prosím obracejte se přednostně na poslance dle resortu či gesce. Na mě se prosím obracejte e-mailem, v akutních věcech po telefonu.
Šance pro nové nápady!

Odpovědět

Zpět na „Vnitrostranická diskuse“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ivor.Kollar a 3 hosti