Změna předpisů - Jednací řád celostátního fóra

Místo pro pracovní vlákna projektů, které nezastřešuje žádný stranický orgán. Pokud pro práci na projektu potřebujete založit několik vláken, založte je zde a do vnitrostranické diskuze přidejte jedno informační vlákno s odkazy.

Moderátoři: next_ghost, Odbor - administrativni

Pravidla fóra
Toto je sekce pro pracovní vlákna. Obecná diskuze bez konkrétního praktického cíle sem nepatří. Pro pracovní vlákna platí jediná podmínka: Cíl projektu musí být v souladu s Pirátskými ideály. Dodržujte prosím pravidla fóra.

Zásady moderace
 • Nepracovní vlákna budou přesunuta do Vnitrostranické diskuze.
 • Diskuze v pracovních vláknech, která nesouvisí s příslušným úkolem, bude na požádání oddělena do samostatného vlákna ve Vnitrostranické diskuzi.
 • Pokud je z procedurálních důvodů třeba vlákno zamknout, bude na požádání zamčeno. Procedurální podmínky pro zamčení vlákna určuje zakladatel vlákna v úvodním příspěvku.
 • Žádná jiná moderace nebude prováděna.
Uživatelský avatar
Jakub.Michalek
Republikové předsednictvo
Příspěvky: 11538
Registrován: 22 čer 2009, 14:54
Profese: poslanec
Bydliště: Žižkov - Praha 3
Dal poděkování: 4985 poděkování
Dostal poděkování: 17426 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Změna předpisů - Jednací řád celostátního fóra

Příspěvek od Jakub.Michalek » 10 črc 2013, 16:08

Ahoj, už jsem v podstatě dodělal návrh nového jednacího řádu celostátního fóra. Některé lidi možná napadne, že jednací řád nepotřebujeme a že se 300 lidí domluví bez jednacího řádu. Já v to podle zkušeností nevěřím a myslím, že dosavadní zkušenosti s jednacím řádem tezi o jeho potřebě spíš potvrzují než vyvracejí. Nyní máme mnohem větší luxus než před třemi roky, kdy bylo potřeba jednací řád napsat tak říkajíc na koleni pár dní před zasedáním. Teď si můžeme dovolit rozsáhlou diskusi a udělat jednací řád tak, aby nám všem vyhovoval, umožňoval diskusi a hledání konsensu, ale také efektivní rozhodování, pokud je to třeba. Aby nebylo pochyb, tak chci zdůraznit, že smyslem naší existence není schůzování, ale aktivní politická činnost, která se nicméně bez diskuse a hledání konsensu neobejde.

Nejprve shrnuji vady, které má podle mého názoru dosavadní jednací řád celostátního fóra. Některé vady jsou způsobené nešťastným předsedáním, jiné jsou obsaženy inherentně v jednacím řádu a použitých prostředcích, ke všem se hlásím a v rámci odpovědnosti chci navrhnout i způsob jejich řešení:
 • velký souběh jednání a nutnost sledovat několik jednání zároveň, princip, když jednání celostátního fóra ovládá jen skupina těch, kteří jsou neustále online, kteří jsou díky tomu vůči ostatním členům nespravedlivě zvýhodnění
 • mizivá volební účast v procesních hlasováních (v některých případech se procesních hlasování účastnili třeba jen 4 lidi)
 • velmi špatná orientace ohledně toho, co se vlastně řeší a o čem se hlasuje (abych citoval svou drahou polovičku: "Já už ty Vojtovy zprávy ani nečtu" :D
 • měnění návrhů během jeho přípravy nebo během doby na rozmyšlenou,
 • nedopracované návrhy, které jsou v rozporu s jinými návrhy již schválenými celostátním fórem, aniž by je rušily, vzniká tak právní chaos a můžou se schvalovat ad hoc výjimky,
 • neustálé pokusy prosadit přílepek na jednání celostátního fóra či se zabývat něčím úplně jiným, pro co jednání nebylo svoláno,
 • neustálé spory o moderování při jednání, výměnu předsedajícího a následné hlasování všech lidí o námitce,
 • některé návrhy nemají vůbec žádnou podstatu a slouží jen k obtěžování ostatních členů (návrh Karla Fuzika, aby se projednávalo na krajském fóru MSK na Internetu pozorování Saturnových měsíců)
 • hlasování často neprobíhají v pevně daný den (v rozporu s naším programem ohledně referenda),
 • to vede k téměř nulové předvídatelnosti jednání, kdy musí každý hlasující být neustále ve střehu, jestli zrovna někdo nepřijde s nesouvisejícím pozměňovacím návrhem,
 • v podstatě libovůle republikového předsednictva při určování, jaké otázky zařadí na pořad zasedání a vůbec celé zasedání, kdy nikdo neví, co se tam vlastně bude projednávat a nemůže to zhodnotit při rozhodování, zda tam pojede; dále nemožnost se zapojit online do hlasování na zasedání (moc dlouhá doba hlasování 12 hodin),
 • komplikovaná možnost hlasovat o konsensuálních a podrobně prodiskutovaných návrzích v referendu, chybějící formulace opozičních stanovisek k referendové otázce (opět v rozporu s programem),
 • některá jednání probíhají tak říkajíc od nikud nikam, nemají jasné usnesení, probíhá na nich diskuse, která měla přípravě návrhu dávno předcházet, a která může probíhat na internetovém fóru,
 • nejsou splněny podmínky demokratického minima (např. chybí důvodové zprávy, případně dopad na rozpočet).
Pokusím se shrnout ideové základy nového jednacího řádu a jeho přednosti oproti dosavadnímu jednacímu řádu (podrobně se jimi zabývala tato vlákna: Srozumitelné jednání celostátního fóra, Konzultace k reformě JdŘ:
Přehlednost a srozumitelnost. Jednací řád shrnuje všechny věci, které by měl člen znát v katalogu v jediném odstavci na začátku. Není zásadně třeba, aby člen znal celý předpis, členovi si stačí přečíst pouze jeho začátek, kde je jasný přehled. Naopak předpis je rozčleněn do částí, které by měli znát pouze jednotliví lidé (např. zapisovatel, předsedající, organizátor zasedání apod.) Jednací řád je postaven tak, že obsahuje jasná ustanovení o základním postupu, který je společný pro všechna jednání, a pak ve zvláštní části stanoví v některých případech zvláštní postup (schvalování předlohy usnesení, volby atd.) Viz pravidla, podle kterých jsem při přípravě postupoval. Pokud by bylo jakékoliv ustanovení nesrozumitelné, tak se ho pokuste rovnou upravit při zachování významu a terminologie ve wiki. Pokud je nějaké ustanovení nadbytečné, tak to také prosím uveďte.
Odstranění mnohonásobných hlasování. Jednací řád umožňuje podstatně zjednodušení hlasování, kdy může místo dosavadních tří hlasování proběhnout hlasování jediné (více zde). Jednací řád také prodlužuje lhůty pro oznámení a hlasování, ruší kontroverzní hlasování podle vzorku na internetovém fóru, které stejně nemělo reálný význam. Jednací řád také odstraňuje opakovaná hlasování, která vzniknou pokaždé, když rezignuje např. člen kontrolní, a to režimem náhradnictví.Na jeho místo je povolán náhradník (pokud existuje), který získal podporu celostátního fóra, ale nebyl zvolen kvůli počtu volených členů. Náhradnictví je nutnost, neboť celostátní fórum volí i garanty programových bodů a pokud by při každé rezignaci muselo být svoláno jednání, tak by se celostátní fórum ujednalo k smrti.
Jasný pořad jednání bez možností přílepků. Jednací řád přesně vymezuje důvody, ze kterých se svolává jednání celostátního fóra a pevně stanovuje pořad jednání. Pokud chce někdo jednat o jiné věci, pro kterou je třeba jednání celostátního fóra, tak je na něm, aby získal pro svůj členský podnět podporu. Tím se také odstraní neustálé hlasování o pořadu jednání a o přidávání nesouvisejících věcí na pořad jednání. Vedle toho se jasně vymezují obstrukční, šikanózní, nesmyslné návrhy, které jsou nepřípustné. Pokud je lze napravit, tak se ukládá předsedajícímu, aby pomohl s jejich formulací. Pro navržení procesních návrhů, které mají potenciál obstrukce (např. výměna předsedajícího, ukončení apod.) se vyžadují 2 sekundanti (podobně jako u Robertsových pravidel), na internetovém fóru budou stačit 2 poděkování od členů.
Jasný pořad zasedání a korespondenční účast členů na zasedání. Co se týče zasedání, tak navrhuji, aby se dosavadní jednostranné určování pořadu jednání předsednictvem, resp. lidmi, kteří dorazili, nahradilo předem schvalovaným pořadem jednání, aby vše na zasedání od začátku do konce šlapalo a aby na projednávaných věcech byl konsensus a lidé se mohli podle toho rozhodnout, jestli má pro ně účast na zasedání smysl nebo ne. Dále navrhuji, aby v případě, že to je technicky možné, možnost volit lidé přes internetové fórum, a to v 20minutovém hlasování. Přidává se podmínka, aby zasedání bylo svoláno v místě a čase, který je pro členy dobře dostupný.
Kvalitnější a prodiskutované předlohy. Ruší se návrhové oprávnění vedoucích odborů a garantů, kteří své návrhy budou muset nejprve předložit některému kolektivnímu orgánu (např. republikový výbor, republikové předsednictvo), aby byly celostátnímu fóru předloženy návrhy, na kterých je konsensus, a které již prošly aspoň minimální diskusí v nějakém kolegiu. Namísto současných cca 40 privilegovaných navrhovatelů tak budou mít zvláštní návrhové oprávnění pouze vrcholné orgány podle dělby moci. Pro projednávané předlohy se také vyžaduje důvodová zpráva, jak je uvedeno v našem demokratickém minimu. Pro předlohy, na kterých je od počátku konsensus, se zavádí možnost referenda.
Zjednodušení hlasovacího práva. Podstatně se zjednodušuje určení toho, kdo má hlasovací právo, které se dosud stanovovalo v okamžiku svolání zasedání (to byla dost byrokracie, nicméně v době, kdy nebyly žádné pojistky proti velrybaření docela vítaná). Vzhledem k tomu, že republikový výbor již přijal opatření proti velrybářství, tak se navrhuje, aby se členství posuzovalo podle seznamu členů v okamžik hlasování, což je zcela nejjednodušší řešení, které navíc nevyvolává pochybnosti u hlasování na internetovém fóru.
Zveřejnění informací o kandidátech a volených předsavitelích. Stejně jako v primárních volbách se požaduje, aby kandidát do funkce měl svou webovou prezentaci, kde budou jeho základní informace a fotografie, aby byl jasně identifikovaný a voliči měli aspoň základní údaje, podle kterých se rozhodovat, a aby strana mohla na webu jasně prezentovat všechny svoje představitele (ne jako dnes, kdy někteří garanti stále nemají fotografii na webu).
Konec nekonečným rozpravám. Definuje se maximální doba trvání rozpravy, která může být prodloužena na základě procesního návrhu (o tom se zpravidla bude hlasovat jako o alternativě ke schválení návrhu). Doba rozpravy je stanovena kolem 14 dní, aby se mohl s návrhem nebo kandidáty ve volbě každý seznámit a dobře si hlasování rozmyslet, případně přednést pozměňovací návrhy.
Řeší se některé dosud neřešené a potenciálně problematické otázky. Upravuje se chybějící ustanovení pro složení komisí (podmínka aspoň 3 členů uvedená ve stanovách). Atd..... Teď jdu na koupaliště, tak to shrnutí třeba někdy dopíšu. :D

Dále vypisuji věci, o kterých otevřeně říkám, že je třeba je prodiskutovat a hledat vhodná konsensuální řešení:
Volební metoda. Není přesně stanoven způsob výběru různých variant. Já souhlasím s Františkem Navrkalem, že by mělo být použito jediné hlasování Schulzeho metodou. Myslím si, že by tato metoda měla být přijata jako oficiální volební metoda pro všechny výběry z více možností (jak výběry toho, co udělat s návrhem, tak pro volbu republikového předsednictva a dalších orgánů).
Členské podněty. Je třeba vyřešit příliš vysokou hranici pro členský podnět, zvážit způsoby jejího alternativního výpočtu, aby celostátní fórum nebylo zahlceno a aby členové měli reálnou šanci prosadit návrh, na kterém je konsensus. Je třeba řešit v souvislosti se změnou stanov.
Možnost námitek. Není jasné, jakým způsobem řešit námitky, aby se nemohly řetězit do nekonečna a jednání tak znemožnit. Otázka je, zda vůbec připustit na internetovém fóru hlasování o námitce celostátním fórem, zda to nenechat na nějaké návrhové komisi nebo na rozhodčí komisi. Zatím se navrhuje to neměnit, v případě řetězení námitek zaznamenat do zápisu.
Zrušení příslušnosti člena ke sdružení. Objevil se zde návrh, zda v extrémních případech neumožnit krajskému sdružení, aby zrušilo krajskou příslušnost člena ke krajskému sdružení. Členství ve straně by nebylo dotčeno a člen by mohl zkrátka přejít k jinému krajskému sdružení, které by ho přijalo. To je podle mého dost kontroverzní a sám v tom nemám jasno a nechci, aby to bylo zneužíváno k vylučování nepohodlných lidí, kteří pouze vyjadřují odlišný názor. Tuto věc je třeba dále diskutovat.
V současném návrhu je ještě kopa chyb a nedostatků, takže budu rád, pokud se zapojíte do jejich nápravy. Dobrý jednací řád nemůže nahradit vůli hledat konsensuální řešení, ani skutečnou politickou aktivitu, může ale znesnadnit zbytečné plýtvání energie, vyžívání se v byrokracii, zneužívání moci apod. Tak ať se nám to daří, komentáře ke změnám na wiki pište sem.
Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů a místopředseda strany

Uživatelský avatar
next_ghost
Příznivec Pirátů – Ústecký kraj
Příspěvky: 3231
Registrován: 21 dub 2009, 18:03
Profese: programátor
Dal poděkování: 1417 poděkování
Dostal poděkování: 4990 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Změna předpisů - Jednací řád celostátního fóra

Příspěvek od next_ghost » 10 črc 2013, 17:27

Technická: nebylo by lepší tohle vlákno přesunout do vnitrostranické diskuze pro sběr připomínek a tady zakládat samostatná vlákna s jedním konkrétním tématem k vyřešení? Když budeme o 10 připomínkách diskutovat najednou v jednom vlákně, tak z toho bude totální chaos.
Tito uživatelé poděkovali autorovi next_ghost za příspěvek:
Petr.Vileta
Chceš, aby organizace fungovala? Komunikuj!
Česká pirátská strana: Neškodná.
Otisk PGP klíče: B5E9 147C A94C 9B75 6817 9CA4 43D0 B4CF 1CDE 2360 (nový klíč od listopadu 2016)

Uživatelský avatar
Vaclav Malek
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 8117
Registrován: 12 čer 2009, 01:32
Profese: filozof času, meta-politik
Dal poděkování: 4877 poděkování
Dostal poděkování: 8355 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Změna předpisů - Jednací řád celostátního fóra

Příspěvek od Vaclav Malek » 10 črc 2013, 18:01

Technická 2: použít na naše předpisy git by bylo geniální... zkusím to tam do konce týdne naházet: tzv. by pak byly i jednotlivé otagované issues k jednotlivým částem určitého dokumentu. pak by to bylo i přehlednější než tady... si myslím.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Vaclav Malek za příspěvky (celkem 2):
Ondrej.Profant, Vojtech.Pikal

Uživatelský avatar
Petr.Vileta
Člen KS Plzeňský kraj
Příspěvky: 27091
Registrován: 22 črc 2009, 18:12
Profese: živnostník, programátor
Bydliště: Plzeň 2
Dal poděkování: 22032 poděkování
Dostal poděkování: 18930 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Změna předpisů - Jednací řád celostátního fóra

Příspěvek od Petr.Vileta » 11 črc 2013, 04:01

Jakub Michalek píše:
Volební metoda. Není přesně stanoven způsob výběru různých variant. Já souhlasím s Františkem Navrkalem, že by mělo být použito jediné hlasování Schulzeho metodou. Myslím si, že by tato metoda měla být přijata jako oficiální volební metoda pro všechny výběry z více možností (jak výběry toho, co udělat s návrhem, tak pro volbu republikového předsednictva a dalších orgánů).
Mám trochu pochybnosti, jestli tahle metoda je opravdu použitelná kdykoliv. A dám příklad, možná absurdní, ale o to víc by měla vyniknout ta má pochybnost.

Bude se hlasovat o tom, jak má technicky probíhat hlasování. Budou návrhy:
A - hlasuje se SMSkou a platí si ji každý člen sám
B - hlasuje se SMSkou a náklady na hlasování budou členovi zpětně proplaceny ze stranické pokladny
C - hlasuje se vždy elektronicky přes webové rozhraní
D - hlasuje se buď elektronicky přes webové rozhraní, nebo papírovými lístky

Jako chuďas budu hlasovat pouze pro C a D, ovšem budu přehlasován takto:
B - první místo
A - druhé místo
C - třetí místo
D - čtvrté místo

Pokud by bylo možno hlasovat dvoukolově a v prvním kole volit mezi A a B nebo C a D, tak samozřejmě volím C a D. Sice bych byl přehlasován, ale ve druhém kole bych, jako vedoucí FO, volil A ;) OFFTOPICzájem celku (Pirátů) nadřazuji nad zájem jedince (mě)

Jinými slovy, když si mám vybrat ze 4 možností a 2 mi připadají nepřijatelné, pořád ve druhém kole mohu volit menší zlo, kdežto v jednokolové volbě tu možnost nedostanu. Nebo mám někde chybu v úvaze?

Tedy kdyby se dalo hlasovat například pomocí procent, tak bych hlasoval:
A - 2%
B - 0%
C - 48%
D - 50%
Kumulovaný zastupitel a člen finančních výborů zastupitelstev Města Plzně a Městského obvodu Plzeň 2.
tel: 608 445 655 (odpoledne a večer)
stínový ministr švihlých nápadů
----------------------------------------
Mějme vždy na paměti: Běžný občan je až ten poslední, komu bychom chtěli něco zakazovat.

Uživatelský avatar
Ondrej.Marek
Příznivec Pirátů – Praha
Příspěvky: 910
Registrován: 07 čer 2013, 10:38
Profese: IT administrátor/tiskař
Bydliště: Praha 8
Dal poděkování: 1020 poděkování
Dostal poděkování: 1435 poděkování

Re: Změna předpisů - Jednací řád celostátního fóra

Příspěvek od Ondrej.Marek » 11 črc 2013, 10:11

Petr Vileta píše:snip
edit.. mýlil sem se, je to výhodnější než dvoukolové.. carry on
Naposledy upravil(a) Ondrej.Marek dne 11 črc 2013, 12:37, celkem upraveno 2 x.
SMRT GENERALIZACI, SMRT INFORMAČNÍMU ŠUMU

Uživatelský avatar
Jakub.Michalek
Republikové předsednictvo
Příspěvky: 11538
Registrován: 22 čer 2009, 14:54
Profese: poslanec
Bydliště: Žižkov - Praha 3
Dal poděkování: 4985 poděkování
Dostal poděkování: 17426 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Změna předpisů - Jednací řád celostátního fóra

Příspěvek od Jakub.Michalek » 11 črc 2013, 12:12

Mám trochu pochybnosti, jestli tahle metoda je opravdu použitelná kdykoliv. A dám příklad, možná absurdní, ale o to víc by měla vyniknout ta má pochybnost.
Mám trochu pochybnosti, zda jsi si vůbec přečetl, že jde o seřazovací metodu a jakým způsobem se výsledky počítají. Zkus se podívat na
http://cs.wikipedia.org/wiki/Schulzova_metoda
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jakub.Michalek za příspěvek:
Vojtech.Pikal
Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů a místopředseda strany

Uživatelský avatar
Petr.Vileta
Člen KS Plzeňský kraj
Příspěvky: 27091
Registrován: 22 črc 2009, 18:12
Profese: živnostník, programátor
Bydliště: Plzeň 2
Dal poděkování: 22032 poděkování
Dostal poděkování: 18930 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Změna předpisů - Jednací řád celostátního fóra

Příspěvek od Petr.Vileta » 11 črc 2013, 17:22

Tak jinak. Nedokázal by někdo naprogramovat takovou volební kalkulačku pro tento systém? Že by byli řekněme 4 kandidáti a já bych zapsal celkový počet voličů a kolik z nich hlasovalo jedním z možných způsobů a ono by to zobrazilo výsledek. Stačilo by v Calcu.
Kumulovaný zastupitel a člen finančních výborů zastupitelstev Města Plzně a Městského obvodu Plzeň 2.
tel: 608 445 655 (odpoledne a večer)
stínový ministr švihlých nápadů
----------------------------------------
Mějme vždy na paměti: Běžný občan je až ten poslední, komu bychom chtěli něco zakazovat.

Uživatelský avatar
Vaclav Malek
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 8117
Registrován: 12 čer 2009, 01:32
Profese: filozof času, meta-politik
Dal poděkování: 4877 poděkování
Dostal poděkování: 8355 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Změna předpisů - Jednací řád celostátního fóra

Příspěvek od Vaclav Malek » 15 črc 2013, 05:55

Vaclav Malek píše:Technická 2: použít na naše předpisy git by bylo geniální... zkusím to tam do konce týdne naházet: tzv. by pak byly i jednotlivé otagované issues k jednotlivým částem určitého dokumentu. pak by to bylo i přehlednější než tady... si myslím.
Zatím jen Stanovy a Jednací a volební řád CF: https://github.com/pirati-cz/rules
Tito uživatelé poděkovali autorovi Vaclav Malek za příspěvek:
Vojtech.Pikal

Uživatelský avatar
Roman.Kucera
Republikový výbor
Příspěvky: 14971
Registrován: 14 zář 2010, 10:04
Profese: IT
Bydliště: Praha, Letná
Dal poděkování: 9519 poděkování
Dostal poděkování: 17122 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Změna předpisů - Jednací řád celostátního fóra

Příspěvek od Roman.Kucera » 15 črc 2013, 18:53

Ještě bych zavedl předpis, že u hlasování o odvolání z jakékoliv funkce a obecně u osobnostních procedur by byla karanténa, například půl roku. Aby se zamezilo neustálému trolení a nekonečnému odvolávání.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Roman.Kucera za příspěvek:
Robert.Magni
Pirátem se člověk nestává, pirátem se rodí!

Uživatelský avatar
Vaclav Malek
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 8117
Registrován: 12 čer 2009, 01:32
Profese: filozof času, meta-politik
Dal poděkování: 4877 poděkování
Dostal poděkování: 8355 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Změna předpisů - Jednací řád celostátního fóra

Příspěvek od Vaclav Malek » 15 črc 2013, 19:01

teď by bylo supr naházet všechny ty problémy a požadavky jako issues do githubu, včetně Rojovi připomínky a otagovat to podle toho s jakými dokumenty to souvisí a začít ty věci řešit a eliminovat byrokracii OFFTOPICaž nakonec zbude jedna A4 předpisů.... hehe

Odpovědět

Zpět na „Pracovní prostor pro členské iniciativy“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů