Stránka 1 z 1

Hlasování o přijetí Rudolfa Belece do České pirátské strany a zároveň MSP3.

Napsal: 02 pro 2019, 10:26
od Frantisek.Dosedel
Na základě žádosti Rudolfa Belece viewtopic.php?f=981&t=46834
proběhlého grilování a členské ankety viewtopic.php?f=982&t=49903
a stanoviska PKS: https://redmine.pirati.cz/issues/24178#note-3

vyhlašuji tímto hlasování PMSP3 o přijetí Rudolfa Belece do České pirátské strany a zároveň MSP3.

Hlasování je veřejné a je možno hlasovat PRO, PROTI, nebo ZDRŽUJI SE.

Re: Hlasování o přijetí Rudolfa Belece do České pirátské strany a zároveň MSP3.

Napsal: 02 pro 2019, 10:32
od Frantisek.Dosedel
PROTI

Odůvodnění zůstává stejné jako u minulé žádosti - viewtopic.php?f=983&t=44860#p592810
Dále jsem přihlédl k členské anketě a stanovisku PKS.

Re: Hlasování o přijetí Rudolfa Belece do České pirátské strany a zároveň MSP3.

Napsal: 03 pro 2019, 08:34
od Nikol.Marhounova
PROTI

Ruda je velmi pracovitý, Pirátům věnuje spoustu času, má dobré nápady a strategické uvažování, které je ochotný využívat ve prospěch Pirátů. Je škoda, že své kvality znehodnocuje svým jednáním.

Důvody proč hlasuji proti přijetí Rudolafa Belece jsou následující:
• Nejsem si jistá jeho motivací. Mám dojem, že chce využít své členství ve svůj prospěch (získat moc) spíše než ve prospěch občanů.
• Manipulace a intrikování – svých cílů se snaží dosáhnout manipulací a intrikováním, a tyto metody považuje za přijatelné.
• Lobby ve svůj prospěch- netransparentní lobbování v uzavřených skupinkách na messengeru, kde nemá oponent možnost se vyjádřit. Příkladem z poslední doby je i snaha snížit tímto způsobem počet lidí, kteří se mohou zapojit do přípravy rozpočtu (a to s vysvětlením aby PKS nevidělo, že se dohadujeme).
• Nevhodné chování- křik
• Opakované změny názorů, jestli se chce nebo nechce stát členem, a to bez dodatečného odůvodnění, co ho k těm změnám vedlo (odmítl zodpovědět dotaz při grilování).

Re: Hlasování o přijetí Rudolfa Belece do České pirátské strany a zároveň MSP3.

Napsal: 03 pro 2019, 13:18
od Margita.Brychtova
PROTI

Re: Hlasování o přijetí Rudolfa Belece do České pirátské strany a zároveň MSP3.

Napsal: 04 pro 2019, 03:39
od Martin.Sumerauer
proti

Re: Hlasování o přijetí Rudolfa Belece do České pirátské strany a zároveň MSP3.

Napsal: 04 pro 2019, 09:55
od Frantisek.Dosedel
Pro: 0
Proti: 4
Zdržel se: 0

Rudolf Belec nebyl přijat do České piátské strany a současně do MSP3.

Zamykám vlákno.