[Vyřízeno] žádost o vyhlášení rozpravy ke koaliční smlouvě pro volby do zastupitelstva Králova pole

Podatelna pro týmy působící v rámci MS Brno.

Moderátoři: PKS Jihomoravsky kraj, PMS Brno

Pravidla fóra
Toto je podatelna pro týmy působící v rámci MS Brno.

Stav podání a osobu, jíž bylo podání přiděleno k vyřízení, bude správce podatelny zaznamenávat do názvu tématu podle vzoru
[v. <jméno>; <stav>] <název podání>
tedy například
[v. P. Svoboda; V řešení] Žádost o podporu petiční akce

Možné stavy podání jsou:
V řešení - podání bylo přijato a příslušná osoba pracuje na jeho vyřízení
Čeká se - k vyřízení podání jsou potřeba další informace, podklady apod. od podavatele
Dokončeno - podání bylo vyřízeno
Odmítnuto - podání bylo odmítnuto

Bylo-li podání vyřízeno nebo odmítnuto, může podavatel do 15 dnů vznést v příslušném tématu námitku. Neučiní-li tak, bude podání uzamčeno.
Marek.Fiser
Člen KS Jihomoravský kraj
Příspěvky: 30
Registrován: 12 črc 2012, 12:55
Profese: Radní města Brna
Bydliště: Brno
Dal poděkování: 8 poděkování
Dostal poděkování: 65 poděkování
Kontaktovat uživatele:

[Vyřízeno] žádost o vyhlášení rozpravy ke koaliční smlouvě pro volby do zastupitelstva Králova pole

Příspěvek od Marek.Fiser » 05 črc 2018, 11:31

Zdravím,

na základě jednání navoleného čela kandidátky primárek do zastupitelstva Králova pole, kdy se kandidáti jednomyslně vyslovili pro podporu koalice s hnutím Starostové a osobnosti pro Moravu jsem společně se zástupcem druhé strany Michalem Škerlem vypracoval návrh koaliční smlouvy, a prosím o zahájení rozpravy k ní. Předem děkuji.

MaraNávrh textu smlouvy:

Koaliční smlouva mezi Českou pirátskou stranou a hnutím Starostové a osobnosti pro Moravu pro volby a následné působení v rámci Zastupitelstva Městské části Brno-Královo pole v období 2018-2022.

I. Smluvní strany
Česká pirátská strana, Krajské sdružení JMK (dále jen Piráti) se sídlem: Řehořova 943/19, Praha 3 IČ: 71339698 zastoupená: Róbertem Čumou, předsedou Krajského sdružení JMK
a

Starostové a osobnosti pro Moravu (dále jen SOM) se sídlem: Střední 12, 60200 Brno IČ: 26652242
zastoupená: JUDr. Janem Kryčerem
a
všichni koaliční kandidáti

II. Preambule
Vzhledem k tomu, že obě výše uvedené strany deklarují:
a) přesvědčení o smysluplnosti a oboustranném přínosu při spolupráci a partnerství,
b) vzájemnou důvěru v odbornost a profesionalitu druhé strany a
c) ochotu a připravenost vyvíjet společné aktivity v oblasti voleb do Zastupitelstva městské části Brno - Královo pole,
rozhodly se uzavřít tuto „Koaliční smlouvu mezi Českou pirátskou stranou a hnutím Starostové a osobnosti pro Moravu (dále jen SOM) pro volby a následné působení v rámci Zastupitelstva Městské části Brno-Královo pole v období 2018-2022. (dále jen „Koaliční smlouva“).

III. Účel

Účelem této Koaliční smlouvy je zejména:
a) schválení společné kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva městské části Brno - Královo pole (dále jen “ZMČ”),
b) schválení společného programu,
c) schválení principů vzájemné spolupráce smluvních stran a

IV. Kandidátní listina
Smluvní strany se zavazují k podání kandidátní listiny v následující podobě:

Název kandidátní listiny: Piráti pro Královo Pole
(za názvem kandidáta je uvedeno, která strana kandidáta nominuje, nikoliv jeho stranická příslušnost)
1. Marek Fišer (Piráti)
2. Michal Škerle (SOM)
3. Jaroslav Kameň (Piráti)
4. Miroslav Bárta (Piráti)
5. Marek Lahoda (Piráti)
6. Anna Pivodová (Piráti)
7. Marcel Kolaja (Piráti)
8. Alena Pavlasová (Piráti)
9. Lucie Vadkerti (Piráti)

Místa 11., 12., 14., 16., 18., 20., 22., a 30. dále obsadí kandidáti nominovaní Českou pirátskou stranou a zbývající místa obsadí kandidáti nominovaní hnutím Starostové a osobnosti pro Moravu.
Finální kandidátní listina bude schválena jako Dodatek koaliční smlouvy.
U jednotlivých kandidátů se předpokládá splnění požadavků daných zákonem č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a občanská bezúhonnost.

V. Volební program
Smluvní strany se v rámci svého působení v ZMČ zavazují k prosazování volebního programu sestávajícího z principů Společného programu České pirátské strany a společné dohody programových specifik pro MČ Královo Pole.

VI. Principy vzájemné spolupráce smluvních stran
Smluvní strany se zavazují dodržovat následující principy spolupráce:

1. Volební štáb
Volebním štáb tvoří 6 zástupců Pirátů a 3 zástupci SOM. V rámci předvolební kampaně pro volby do ZMČ 2018 mu přísluší zejména:
a) hospodařit s finančními prostředky kampaně v intencích rozpočtu kampaně dle pravidel hospodaření,
b) koordinovat předvolební kampaň,
c) vytvořit a spravovat webovou prezentaci koalice,
d) schvalovat oficiální mediální výstupy koalice,
e) určit volebního zmocněnce,
f) pravidelně (nejméně jednou měsíčně) informovat městské organizace Pirátů i SOM o vývoji předvolební kampaně.
Volební štáb zaniká v den schválení závěrečné finanční zprávy.

2. Klub zastupitelů
Kandidáti, kteří budou zvoleni do ZMČ, se zavazují k vytvoření společného klubu zastupitelů "Piráti”. Členem klubu zastupitelů jsou všichni zastupitelé zvolení na koaliční kandidátní listině. Členem klubu zastupitelů se může stát i jiný člen zastupitelstva, pokud toto schválí nadpoloviční většina členů Klubu zastupitelů.
Klubu zastupitelů přísluší zejména:
a) prosazovat volební program koalice
b) vydávat mediální stanoviska k tématům v působnosti ZMČ
c) každoročně do konce ledna vytvořit a předložit ke schválení městským organizacím SOM a Pirátů výroční zprávu, ve které shrne výsledky svého působení v ZMČ za uplynulý rok
d) klub na svém prvním zasedání zvolí ze svého středu předsedu, který následně vede každé zasedání klubu
e) klub na svém prvním jednání zvolí vyjednávací tým pro případnou koaliční spolupráci v rámci ZMČ
f) jednání klubu zastupitelů svolává jeho předseda; jednání klubu se musí konat vždy v týdnu před jednáním zastupitelstva; předseda dále musí svolat do jednoho týdne jednání klubu zastupitelů, požádá-li jej o to alespoň polovina členů klubu
g) klub zastupitelů nominuje své zástupce do volených orgánů MČ (výbory, komise, pracovní skupiny)

VII. Rozpočet a pravidla rozpočtování
a) Rozpočet kampaně schvaluje na svém prvním zasedání Volební štáb
b) Rozpočet kampaně se řídí stejnými hospodářskými a rozpočtovými pravidly jako volební kampaň České pirátské strany do Zastupitelstva města Brna

VIII. Závěrečná ustanovení
a) Tato koaliční smlouva je závazná pro všechny její smluvní strany.
b) Smluvní strany se zavazují, že nebudou v ZMČ navrhovat žádnou zásadní programovou, organizační, personální a nebo jí na roveň postavenou záležitost bez předchozího projednání v klubu zastupitelů.
c) Tato koaliční smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do konce volebního období 2018–2022.
d) Tato koaliční smlouva pozbývá platnost, nebude-li žádný z kandidátů zvolen do ZMČ.
e) Platnost koaliční smlouvy lze ukončit písemnou dohodou SOM a Pirátů i před výše uvedeným datem.
f) Porušení závazků uvedených v této smlouvě bude považováno za důvod k jednostrannému odstoupení od této smlouvy, nejdříve však po neúspěšném smírčím jednání.
g) Tato koaliční smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem podpisu SOM a Piráty.
h) Tato koaliční smlouva neomezuje kohokoliv v kandidatuře v jiných volbách samostatně, či ve spojení v jiné koalici.
ch) Tato koaliční smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, SOM i Piráti obdrží po jednom.
i) Všechny smluvní strany koaliční smlouvy prohlašují, že si obsah koaliční smlouvy přečetly, plně mu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí a že koaliční smlouvu uzavírají o své svobodné vůli, nikoliv pod nátlakem a za nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.
j) Tuto koaliční smlouvu lze rozšiřovat dodatky, které podléhají schválení Pirátů i SOM.

V Brně, dne

    …………………………….                    …………………………….
       Róbert Čuma                          JUDr. Jan Kryčer
    za Českou pirátskou stranu                 za Starosty a osobnosti pro Moravu

Uživatelský avatar
Martin.Kucera
Vedoucí administrativního odboru
Příspěvky: 12946
Registrován: 23 dub 2009, 16:41
Profese: nakladatel
Dal poděkování: 2158 poděkování
Dostal poděkování: 17626 poděkování

Re: žádost o vyhlášení rozpravy ke koaliční smlouvě pro volby do zastupitelstva Králova pole

Příspěvek od Martin.Kucera » 05 črc 2018, 12:32

Já se obávám, že tohle vám může shodit republikový výbor, protože podle vyhlášeného harmonogramu (který vychází z volebního řádu) je už poněkud pozdě:
01.06.2018 - Termín pro oznámení záměru jednat o volební spolupráci
Oznámení se předkládá výboru do podatelny
30.06.2018 - Termín pro uzavření smlouvy o volební spolupráci
Smlouva se předkládá výboru do podatelny
tel.: +420 778 702 711
NEPIŠTE MI NA FACEBOOKU, TÉMĚŘ TAM NECHODÍM.

Uživatelský avatar
Tomas.Kolacny
Místní předsednictvo
Příspěvky: 2613
Registrován: 04 kvě 2012, 01:22
Profese: Zastupitel města Brna
Bydliště: Brno - Židenice
Dal poděkování: 1137 poděkování
Dostal poděkování: 2732 poděkování

Re: žádost o vyhlášení rozpravy ke koaliční smlouvě pro volby do zastupitelstva Králova pole

Příspěvek od Tomas.Kolacny » 05 črc 2018, 12:48

Může, uvědomujeme si, že se to řeší na poslední chvíli, ale někdy to holt jinak nejde.
Každopádně zatím to ani neschválilo MF a já sám k tomu mám výhrady, takže bavit se o RVčku je předčasné.
Tomáš Koláčný
Pirátská strana - předseda místního sdružení Brno
statutární město Brno - náměstek primátorky města Brna a zastupitel městské části Brno-Židenice
tel: +420 736 661 244 e-mail: tomas.kolacny@pirati.cz

Marek.Fiser
Člen KS Jihomoravský kraj
Příspěvky: 30
Registrován: 12 črc 2012, 12:55
Profese: Radní města Brna
Bydliště: Brno
Dal poděkování: 8 poděkování
Dostal poděkování: 65 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: žádost o vyhlášení rozpravy ke koaliční smlouvě pro volby do zastupitelstva Králova pole

Příspěvek od Marek.Fiser » 05 črc 2018, 13:34

Stát se to může, dle mého názoru by to byla škoda. Je pravda, že Michal Škerle s konkrétní podobou nabídky přišel dost na poslední chvíli. Zároveň však dokázal všechny přítomné kandidáty (já, Jerry, Mira, Anička, Lucka, Jirka Ulip a Marcel) přesvědčit o jejím smyslu. Přinesl program, který víceméně kopíruje to, co máme momentálně rozpracováno my plus pár věcí vlastního know-how, které se nám rovněž líbí. Dále seznam kvalitních jmen jako podporu na pozice zadních kandidátů, kteří ovšem jsou jinak aktivní a ochotni se podílet v kampani a přesvědčit o smyslu volbě pirátů i mimo naši přirozenou bublinu, podporu osobností, komunity aktivních občanů na Sadové a vlastní odbornou zkušenost (pedagogickou, právní a lokálně politickou). Jak říká Tom, asi je předčasné se bavit o RV, když to to neschválilo ani město a já teď nechci přejímat hlasování MF a těším se na rozpravu do které se věřím zapojí i ostatní kandidáti i Michal, který již má schválený účet zde na fóru.

Zamčeno

Zpět na „Podatelna MS Brno“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host