Stránka 1 z 1

Opakovaná volba předsednictva MS Praha 11 - rozprava

Napsal: 04 pro 2018, 18:46
od Ladislav.Kos
Vážené Místní fórum,

tímto zahajuji jednání ve věci volby předsednictva MS Praha 11, jelikože dne 26.10.2018 nabídli všichni členové současného předsednictva své fukce k dispozici a rezignovali. Viz. viewtopic.php?f=949&t=44188

Lhůta pro přihlášení kandidátů a pro podání kandidátské řeči je stanovena do 6.12.2018 do 21:00. Do tohoto data zároveň potrvá rozprava. Rozprava je zkrácena, jelikož se již jednou konala, ale volba nebyla později uznána.

Prosím zájemce o členství (z řad členů PS) v předsednictvu, aby zde ohlásili svou kandidaturu, představili se a uvedli, zda chtějí kandidovat na předsedu nebo jen do předsednictva. Volíme čtyři členy předsednictva (předseda, tři členové předsednictva).

Hlasování o předsedovi začne 6.12. 2018 v 21:30 a bude trvat 48 hodin. Hlasování bude dvoukolové. Druhé kolo bude vyhlášeno bezprostředně po skončení kola prvního. Pak bude bezprostředně navazovat 1. a případné 2. kolo volby místopředsedy a dvou členů (nyní již společně).

V prvním kole volíme přípustnost kandidátů a každý hlasující má tolik hlasů, kolik je kandidátů. Do druhého kola postoupí kandidáti, kteří obdrží nadpoloviční podporu. Pokud bude takový kandidát jen jeden, je zvolen a druhé kolo se nekoná. Ve druhém bude mít každý tolik hlasů, kolik je volených pozic.

Přeji vám dobrou volbu, tentokráte snad již platnou 8-)

Re: Opakovaná volba předsednictva MS Praha 11 - rozprava

Napsal: 04 pro 2018, 18:53
od Martin.Duska
Vážení členové Piráti, Pirátky a papošci. Mezi předchozí volbou uběhlo pár dnů, proto tedy udělám CTRL C, CTRL V. Moje kandidátká řeč na místopředsedu stále obsahuje stejné principy které chci prosazovat.

Tímto se hlásím do obhajoby o místopředsedu MČ.
Současné předsednictvo mělo dva cíle. Postavit základní strukturu a ve zdraví přežít volby. Dnes MČ 11 díky práci, nasazení, skvělým lidem a špetce drzosti je dnes druhá nejsilnější strana na Jižáku. Díky vám všem. Při pohledu do budoucnosti bych tlačil:

"Umírněný růst". Cílem není kvantita, ale kvalita. Raději pár nových členů, s kterými se sžijeme a zapojíme do Pirátských struktur než kvanta lidí o kterých nebudeme nic vědět.

"Zapouštění kořínků" Zapojení Pirátů do struktur institucí, občanské společnosti a spolků MČ 11. Tito ostrůvky civilizace musí vědět, že pokud mají problém Piráti si je vždy vyslechnou a dají jim prostor. Nikdo Piráty na Jižáku nezná. Co lidé neznají, toho se bojí.

"Pečuj o hejno". AČ se to nezdá, na schůzích často se zavřenýma očima naslouchám a snažím se každému vyjít vstříc v rámci možností. Malá bolístka a hejtíky řeším rovnou, aby jsme nedopadli jako jiné MČ. Cílem je, být v maximální míře soběstačná a nezávislá MČ co se týče produkce fungování. Naopak, ohledně Pirátských aktivit, programu a komunikace maximální propojení se zbytkem Prahy.

"Dlouhodobý cíl" Postavit takový zastupitelský klub, díky kterému za 4 roky vyhrajeme volby, bez ohledu na to zda v koalici nebo opozici.
:fet:

Re: Opakovaná volba předsednictva MS Praha 11 - rozprava

Napsal: 04 pro 2018, 20:23
od Milan.Minarik
Ahoj posádko,

rád bych touto cestou oznámil svou kandidaturu na pozici člena předsednictva.

Můj pirátský wiki medailonek najdete zde: https://wiki.pirati.cz/lide/milan_minarik

Rád bych se věnoval profesionalizaci našeho týmu, jeho rozšiřování o nové kvalitní členy, kteří jsou srdcem i hlavou Piráti.

Aktivním příznivcem České pirátské strany jsem od léta 2017, členem pak od jara 2018. Z profesního života mám zkušenosti s vedením týmu lidí, přičemž mnou vedené týmy sestávaly jak z několika mámo jednotlivců, tak i ze stovek lidí. Tyto nabyté zkušenosti bych rád uplatnil i při vedení jihoměstských Pirátů.

Dnes jsme kompaktní parta nadšenců do místní i vyšší politiky, kteří se nechtějí smířit se současnou situací jak v místě našeho bydliště, tak i v České republice obecně. Za svůj hlavní úkol budu považovat přeměnit naši partu nadšenců v tým profesionálů, kteří umí dělat politiku na všech úrovních, vědí, jak profesionálně komunikovat s voliči, politiky i zájmovými skupinami, jak kvalitně zpracovávat myšlenky a nápady a přeměnit je v úspěšné projekty. Rád bych u nás udržel naše nadšení a pomohl zvýšit odbornost všech jednotlivců v oblastech, které je nejvíce zajímají a baví.

Dalším úkolem, který přijmu zas svůj, bude zlepšení povědomí o jihoměstských Pirátech v rámci České pirátské strany. Toho chci dosáhnout lepší a intenzivnější komunikací a spoluprací mezi naším MS a dalšími orgány Strany. Chci dosáhnout toho, že dokážeme ze Strany vytěžit maximum a stejné maximum Straně i dát.

Nechci být vaším šéfem, chci být průvodce, který vás povede k vašemu cíli, který si sami zvolíte. Chci být zahradník, který v každém z vás bude pěstovat ty nejlepší a nejsilnější stránky vaší osobnosti, vaše znalosti a dovednosti.

Jsem obyčejný člověk, který není neomylný a umím přiznat svou chybu, jsem týmový hráč, ale to všichni víte, protože mě dobře znáte. Víte, že jsem empatický a umím odložit stranou své vlastní názory, hodnoty a předsudky, pokud je to třeba k dosažení konsenzu. Zároveň ale víte, že umím být asertivní, mám tah na branku a vždy jdu přímo k vytčenému cíli.

Re: Opakovaná volba předsednictva MS Praha 11 - rozprava

Napsal: 05 pro 2018, 00:19
od Zuzana.Ujhelyiova
Drazí,

ráda bych formalizovala svou kandidaturu.
Můj medailonek zde: https://wiki.pirati.cz/lide/zuzana.ujhelyiova

Ráda bych kandidovala na obě pozice, tedy:
1. na pozici předsedy
2. na pozici místopředsedy (v případě neúspěchu v bodě č. 1)

Díky, že jste s díky, že jsme.
Naše pirátská posádka je parta lidí, kteří jdou do věcí s nasazením, každý po svém, ale ve výsledné téměř 100% harmonii. Je radost to sledovat a je radost se toho účastnit. Mám vás ráda, lidi.

Ráda bych udržela naslouchající a respektující atmosféru a především vtip (sranda musí bet, i kdyby na chleba nebylo).
Zapracovat bychom měli na efektivnosti našich schůzek a na rychlém toku informací ke všem členům.
Takže: efektivnost a komunikace.

Díky Vám!

Re: Opakovaná volba předsednictva MS Praha 11 - rozprava

Napsal: 05 pro 2018, 03:17
od Josef.Kocourek
Ahoj,
Přihlašuji se do volby představenstva MS Prahy 11 a to na pozici člena předsednictva.
Jsem členem MS P11 od 19.4. 2018. Snažím se plnit to, co jsem slíbil při mém grilování z dubna tohoto roku.
Snad se mi to daří, to musí posoudit ostatní členové naší MS.
Snažím se pomáhat svým optimismem stmelovat náš kolektiv, ale není to tak náročné, protože jsou skvělý :-).
Nad každým názorem dlouze přemýšlím a je li třeba, dokážu svůj přehodnotit.
Vážím si všech členů, věřím v jejich úsudek a vím, že určitě navolí ty nejlepší.
Nebudu-li mezi nimi, bude to tak v pořádku.
A proto směle všichni k volbě.
Díky všem, Pepa. :fet:

Re: Opakovaná volba předsednictva MS Praha 11 - rozprava

Napsal: 05 pro 2018, 23:48
od Jiri.Dohnal
Opakování je matka moudrosti, takže pojďme opět do toho :-)

Ahoj Pirátky a Piráti na Jižním Městě,

jak jsem již verbálně deklaroval, budu se ucházet o pozici v předsednictvu našeho MS, konkrétně o pozici předsedy. V případě neúspěchu o pozici místopředsedy.

Jak jistě víte, prožili jsme spolu jeden celý rok. Ze skupiny nadšenců, kterým jsou blízké "pirátské myšlenky" vznikla oficiálně 1.2. 2018 plnohodnotná místní organizace na Jižním Městě, jejíž součástí jsme právě my - Piráti Praha 11. Druhé místo a 9 zastupitelských mandátů v letošních komunálních volbách je důkazem toho, že jsme se společně vydali správnou cestou. Gratuluji nám všem !

Jako předseda našeho MS bych rád navázal na dosavadní aktivity. Naši sílu a budoucí rozvoj vidím především v činnosti pracovních skupin a v interním vzdělávání. Podle mého názoru nás to opět posune správným směrem. Jak lidsky, tak i profesně :-)

Dále bych rád provedl rozdělení provozních agend v MS tak, aby byla jasná zodpovědnost za danou oblast. Nyní se v konkrétních činnostech často střídáme a ztrácíme tak část společné efektivity. V rámci našich pracovních skupin by se nám to mělo povést změnit k lepšímu.

Prozradím vám, že jsem rád, že jsme. Prostě je mi s vámi dobře. A i když nemáme na některé věci či některá témata stejný názor, dokážeme se vzájemně poslouchat a finálně se domluvit. Umíme jednoduše táhnout za jeden provaz. Toho si moc vážím. Čeká nás nyní hodně zajímavé práce ve prospěch obyvatel Jižního Města, tak pojďme společně do toho.

Pokud budete potřebovat o mne další podrobné informace, jsem vám kdykoliv k dispozici (tel. 608 770 778 nebo e-mail jiri.dohnal@pirati.cz). Případně můžete čerpat z oficiálních pirátských zdrojů:

https://praha.pirati.cz/lide/jiri-dohnal/

https://wiki.pirati.cz/lide/jiri_dohnal

U voleb přeji šťastnou ruku.

Díky za vaši podporu, zdraví vás -

Jirka Dohnal, Piráti Praha 11

P.S. Jsem rád, že některé věci se už daly do pohybu.