Zápisy ze schůzí

Moderátoři: PKS Praha, PMS Praha 11

Uživatelský avatar
Zuzana.Bohmova
Místní předsednictvo
Příspěvky: 93
Registrován: 12 čer 2018, 16:17
Profese: středoškolský pedagog
Dal poděkování: 23 poděkování
Dostal poděkování: 78 poděkování

11. 2. 2019

Příspěvek od Zuzana.Bohmova »

Zápis ze schůze Piráti Praha 11
11. 2. 2019
Místo: Plzeňka u Pommerů
Účast: JK, MD, JD. ZB, ZU, TV
Později příchozí: LP
On-line: ----


1. SCHVÁLENÍ PROGRAMU – předsedá ZU
PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0 – (všichni přítomní) PROGRAM BYL SCHVÁLEN

2. HOST TEREZA VOVESOVÁ
Kandidátka do republikovém výboru, místo CFka mohou řešit některé věci. Spravuje fb skupinu Liberální Lumpernkavárna.

3. EUROVOLBY (GARANT, PIRÁTSKÉ LISTY)
Potřeba ustanovit garanta, případným kandidátem je MD. Pirátské listy - garantem bude MK.

4. VYJEDNÁVÁNÍ (KRÁTKÉ INFO, ČLENSTVÍ VE VÝBORECH, POČTY V KOMISÍCH)
Obsazení výborů: Kontrolní - J. Mejsnar , Finanční - M. Muzikant a M. Minařík, Otevřená radnice a digitalizace - Z. Böhmová a F. Miler, Územní rozvoj a životní prostředí - J. Kocourek a M. Poláková

5. LOKACE VEŘEJNÝCH SCHŮZÍ
DISKUZE: Točení míst: Chodovská tvrz, Kupa, Maják, Na Rychtě, Pražanka. Jedná se o Pirátskou schůzi pro občany nikoliv pro zastupitele ostatních stran.
25. 2. - Chodovská tvrz
18. 3. - Maják
29. 4. - Pražanka
27. 5. - Na Rychtě
24. 6. - Kupa

6. FIXNÍ STANOVENÍ GARANTŮ – vzhledem k nízkému počtu přítomných přesunuto

7. TECHNIKÁLIE (ULOŽIŠTĚ, SDÍLENÝ INTERNET, NOVÁ FB SKUPINA, MAILOVÉ PODPISY, FÓRUM, PR PŘÍPADNÝCH RADNÍCH - KALENDÁŘE, WEB KOMUNIKACE, REDMINE)
Návrh na ustanovení omlouvání ze schůze.
Návrh na google dokumenty, FTP, dropbox, Zulip, Mrak.
Zavedeme si vlastní internet.
Předsednictvo bude vyhlašovat schůze.
V únoru: 18. 2. - zastupitelský klub, 25. 2. - veřejná schůze
V březnu: 11. 3. - schůze, 18.3. - veřejná schůze, 25. 2. - zastupitelský klub
PR radních, Redmine

8. VEDENÍ MS (INFO OD OLGY, PRÁVNÍK, FOTKY DO FOROTY)
Databáze fotek, právní podpora,plán akcí, strategie pro rozvoj MS, pracovní teambuilding

9. POŽADAVKY NAŠÍ MČ VŮČI PV
JD půjde na prohlídku 12. 2. 2019.

10. RŮZNÉ
Volná diskuze zahájena ve 21:45.

Zápis provedl: ZB Zápis zkontroloval: ZU

Uživatelský avatar
Zuzana.Bohmova
Místní předsednictvo
Příspěvky: 93
Registrován: 12 čer 2018, 16:17
Profese: středoškolský pedagog
Dal poděkování: 23 poděkování
Dostal poděkování: 78 poděkování

18. 2. 2019

Příspěvek od Zuzana.Bohmova »

Zápis ze schůze Piráti Praha 11
18. 2. 2019
Místo: Plzeňka u Pommerů
Účast: ZU, ZB, JD, MK, MD, MiM, JS, MaM, JM, LK, M. Zachar
Později příchozí: -----
Řádně omluveni: LP, JK
Neomluveni: FM
On-line: ----


1. SCHVÁLENÍ PROGRAMU – předsedá ZU
PRO: 10, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 2 – (všichni přítomní) PROGRAM BYL SCHVÁLEN

2. HOST MICHAL ZACHAR
PR: věcnost, práce, čas od času vtip. Nastavení pravidel na schůzích. Podpora MS – rozdělení rolí a akcí. Cyklus veřejných schůzí. Důležitost odpočinku. Vytvoření časové osy – stanovení cílů a jejich postupné plnění. Přístup k úředníkům.

3. PŘÍPRAVA NA ZMČ
Tabulka na ZMČ připravena. Nutnost dávat pozor. Hlasování bude veřejné. Připravit se na nejhorší možné otázky. Passer Roztyly. P. Malá – vyjádření k prodeji pozemků na Roztylech.


Zápis provedl: ZB Zápis zkontroloval: ZU

Uživatelský avatar
Zuzana.Bohmova
Místní předsednictvo
Příspěvky: 93
Registrován: 12 čer 2018, 16:17
Profese: středoškolský pedagog
Dal poděkování: 23 poděkování
Dostal poděkování: 78 poděkování

11. 3. 2019

Příspěvek od Zuzana.Bohmova »

Zápis ze schůze Piráti Praha 11
11. 3. 2019
Místo: Plzeňka u Pommer
Účast: ZB, MD, LCh, MiM, JK, JD, JM, MaM
Později příchozí: -----
Řádně omluveni: LP, JS, LK, MK, ZU
Neomluveni: FM
On-line: ----


1. SCHVÁLENÍ PROGRAMU – předsedá ZB
PRO: 8 , PROTI: 0 , ZDRŽELO SE: 0 – (všichni přítomní) PROGRAM BYL SCHVÁLEN

2. DOZORČÍ RADY
stav JMM, audit, představenstvo a dozorčí rada, časově cca měsíc

3. MEJSNAR – REPORT: NÁVŠTĚVA U KOSE SR.
Report o obsahu rozhovoru. Rozhovor by měl být zapsán do lobkontaktů.

4. FIXNÍ STANOVENÍ GARANTŮ VČETNĚ GARANTA EU VOLEB A GARANT FÓRA
Schůzky resortních týmů až budou rozjeté komise, aktualizovat tabulku gescí podle komisí
Garant EU voleb - Ladislav Kos
Garant fóra - Jan Mejsnar
Garant zápisů ze schůzí - Zuzana Böhmová

5. VEŘEJNÉ SCHŮZE
Změna názvu „posezení s piráty“, JK zamluví Kupu, žádná městská část nemá všechny schůze veřejné, tematická veřejná schůze – report z výborů, aktuálně projednávaná územní studie, analýza webovek různých MČ

6. PRŮBĚŽNÁ PRÁCE RESORTNÍCH TÝMŮ
JK report z prvního týdne práce, připomínky ke studii zasílat JK, resortní týmy se sejdou až po prvních schůzích výborů a komisí
pracovní skupina - mapa piroplánů: Suchánek (vedoucí), Mejsnar, Poláková, Duška, Ujhelyiová, Kos ml., Minařík

7. KONTROLA MEDIÁLNÍHO TÝMU
jsme velmi činní, fotobanku sbíráme, každý může přidat, příští týden den se starostou – dohadujeme termín

8. UKLIĎME ČESKO
jen občanská aktivita, nápad vyzvat koaliční partnery, Minařík

9. EXKURZE ZDARMA ZŠ A SŠ PRAHA 11VODÁRENSKÉ MUZEM PODOLÍ, GANT/ORGANIZÁTOR, EXKURZE VODÁRENSKÝ DISPEČING 26. 3. 2019
Domluvit se ZU školy
Vodárenský dispečink - 17 h (Milan Minařík)

10. OBČANSKÉ POŽADAVKY NA PVK, PVS
požadavky zpracovány MČ a předány, koordinace s úklidem SVJ


Zápis provedl: ZB Zápis zkontroloval: MD

Uživatelský avatar
Zuzana.Bohmova
Místní předsednictvo
Příspěvky: 93
Registrován: 12 čer 2018, 16:17
Profese: středoškolský pedagog
Dal poděkování: 23 poděkování
Dostal poděkování: 78 poděkování

25. 3. 2019

Příspěvek od Zuzana.Bohmova »

Zápis ze schůze Piráti Praha 11
25. 3. 2019
Místo: Plzeňka a Pommer
Účast: ZB, MaM, LK, MiM, JK, LP, MK, JD, JM, MD, FM, Petr Dudek
Později příchozí: -----
Řádně omluveni: ZU, JS
Neomluveni: ----
On-line: ----

1. SCHVÁLENÍ PROGRAMU – předsedá ZB
PRO: 12 , PROTI: 0 , ZDRŽELO SE: 0 – (všichni přítomní) PROGRAM BYL SCHVÁLEN

2. ZMČ
Detailně jsme prokonzultovali jednotlivé body. Vyjadřovali se k nim jednotlivý členové dle gescí. Domluven společný postup při hlasování.

3. STAROCHODOVSKÁ ŠKOLA
Z hlediska ekonomického se řeší další zdroj peněz na dostavbu školy. Více budeme vědět ve čtvrtek, členská základna bude informována.

4. MATERIÁLY DO RADY
Obecný mechanizmus na přerozdělování tématů do rady. Poslat všem program do rady - někdo ze zastupitelů může přijít a pomoci, podle gescí.

5. KDY LÁĎA PODEPÍŠE KOALIČNÍ SMOUVU
S koaličními partnery - doba hájení. Na přímý dotaz prohlásil, že koaliční smlouvu nepodepíše. Dále řešeny možné důsledky nepodepsání KS.

6. MATERIÁL 12
Problematika odpouštění pokut v případě, že nedošlo ke škodě. Pohled právní, řádný hospodář, individuální případy.

7. OSTATNÍ
Volby do EU - 29. 4. v pondělí od 15 - 18 se rozdává, 2 strana pro celou Prahu, část celorepubliková.Zápis provedl: ZB Zápis zkontroloval: MD

Uživatelský avatar
Zuzana.Bohmova
Místní předsednictvo
Příspěvky: 93
Registrován: 12 čer 2018, 16:17
Profese: středoškolský pedagog
Dal poděkování: 23 poděkování
Dostal poděkování: 78 poděkování

8. 4. 2019

Příspěvek od Zuzana.Bohmova »

Zápis ze schůze Piráti Praha 11
8. 4. 2019
Místo: Plzeňka a Pommer
Účast: ZB, ZU, JM, MaM, MiM, MD, Lukáš Truxa
Později příchozí: JK, FM, JD
Řádně omluveni: LK
Neomluveni: JS, LP, MK
On-line: ----

1. SCHVÁLENÍ PROGRAMU – předsedá ZU
PRO: 6 , PROTI: 0 , ZDRŽELO SE: 0 – (všichni přítomní) PROGRAM BYL SCHVÁLEN

2. PŘEDSTAVENÍ MOŽNÉHO KANDIDÁTA DO RADY ŠKOLY - L. Truxa
Učitel ZŠ. Nominat do školské komise.

3. VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA ŘEDITELE ZŠ A MŠ
Uvedení na pravou míru volebního programu. Pro a proti výběrové řízení.
Průběh výběrového řízení na ředitele/ku ZŠ Ke Kateřinkám.
Školská komise.

8/2019 USNESENÍ: Členové MS
I. berou na vědomí situaci kolem výběrového řízení na ředitele ZŠ Ke Kateřinkám,
II. ukládají svým radním, aby téma otevřeli na koaličním jednání.
PRO: 9 , PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0 – (členové MS) BYLO PŘIJATO

4. PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY
Mělo by být na konci dubna podle KS. Máme vydefinované body. Radní sepíšou své body.

5. ROZPOČET MČ 2020
Rozpočet je nutné začít rámcově řešit již teď. Více menších investic X několik větších investic.

6. OBECNÁ DISKUZE O DEVELOPMENTU, KONKRÉTNÍ PROJEKTY A NAŠE STANOVISKO
Pepa vypracuje open dokument se všemi zásadními investičními záměry a jeho vyjádření k nim. Nasdílí je zbytku MSka.

7. ZMČ
Tabulka s hlasováním byla doplněna. Všechny body byly prodiskutovány.


Zápis provedl: ZB Zápis zkontroloval: ZU

Uživatelský avatar
Zuzana.Bohmova
Místní předsednictvo
Příspěvky: 93
Registrován: 12 čer 2018, 16:17
Profese: středoškolský pedagog
Dal poděkování: 23 poděkování
Dostal poděkování: 78 poděkování

15. 4. 2019

Příspěvek od Zuzana.Bohmova »

Zápis ze schůze Piráti Praha 11
15. 4. 2019
Místo: Indická restaurace
Účast: ZU, FM, JD, MD, MaM, MiM, LK, MP, ZK, LCh, JM
Později příchozí: ZB, JS
Řádně omluveni: LP, JK, MK
Neomluveni: -----
On-line: ----

Schůze probíhala v neformálním duchu. Neschvaloval se program. Volně se diskutovalo v menších skupinkách o současném dění na JM.

Zápis provedl: ZB

Uživatelský avatar
Zuzana.Bohmova
Místní předsednictvo
Příspěvky: 93
Registrován: 12 čer 2018, 16:17
Profese: středoškolský pedagog
Dal poděkování: 23 poděkování
Dostal poděkování: 78 poděkování

29. 4. 2019

Příspěvek od Zuzana.Bohmova »

Setkání Pirátů Praha 11 a jejich příznivců
29. 4. 2019
Místo: Restaurace Maják
Účast: ZU, ZB, MD, ZK, JS, LCh, JD, MiM, JK, FV, Vlček, MP, MH, JV
Později příchozí:
Řádně omluveni: MaM, JS
Neomluveni: ---
On-line: ----


1. HOST - JAKUB SKLENKA
Tématem diskuze byla historie projektu v o okolí metra Opatov, zmíněny byly i majetkové poměry s panem Ženíškem - P+R.
Pracoval na Chodově. V současnosti řeší Opatov asi 11 let. Development musí fungovat a nebýt poplatný žádné garnituře. Snaží se zcelit pozemky na Opatově. Už v roce 68 se předpokládala zástavba Opatova. Reflecta development. Starochodovská a. s.


2. SCHVÁLENÍ PROGRAMU – předsedá ZB
PRO: 12 , PROTI: 0 , ZDRŽELO SE: 0 – (všichni přítomní) PROGRAM BYL SCHVÁLEN

3. REPORT RADNÍCH A STAROSTY
Jiří: Projednali jsme více než 500 materiálů. Dnes bylo odhlasováno programové prohlášení rady. Začíná se oběvovat čas na vlastní práci. Povedlo se vysoutěžit Sandru. Povedlo se vysoutěžit Starochodovskou školu, potvrdil se vítěz výběrového řízení, teď běží 15 dní.
Martin: Doprava byla v naprosto dezolátním stavu. Bylo nutné nastavit dobré vztahy s magistrátem. Začne se rekonstruovat lávka přes D1. A bude se opravovat "Otíkova lávka". Snaží se systematicky opravovat, až po rekonstrukci sítí. Smart city - přehled dopravy. Parkování chtějí investory tlačit k investicím do infrastruktury. Boxy na kola u metra. Předěláváme jednací řád ZMČ - pevné interpelace. Redesign webových stránek. Open data - znovu obnovujeme projekt.
Pepa: Pokulhává organizace - je třeba zapojit všechny.. Kontroluje územní rozvoj a majetek.
Kulturní komise: Místní lidová knihovna. Knihobudky. 11 dnů pro Prahu 11. Zároveň se chtějí věnovat spolkovému životu.
Míša: Schvaluje podnájmy pro podnikatele. Potřebujeme druhého do této komise.

4. NOVÉ JePiCe
Místo máme vyhlídnuté, pronájímání prostoru je již v procesu. Dohodnout se na termínu brigády - pátek + sobota. Nutnost: kuchyňka, stoly, židle. Garant organizace prostoru, rekolaudace, držitel klíčů.

6. RŮZNÉ
Připomínky k územní studii Háje budou podány zítra. Jedná se o doplnění připomínek, které podávala rada MČ.
Diskuze o knihobudkách.


Zápis provedl: ZB

Uživatelský avatar
Zuzana.Bohmova
Místní předsednictvo
Příspěvky: 93
Registrován: 12 čer 2018, 16:17
Profese: středoškolský pedagog
Dal poděkování: 23 poděkování
Dostal poděkování: 78 poděkování

6. 5. 2019

Příspěvek od Zuzana.Bohmova »

Zápis ze schůze Pirátů Praha 11
6. 5. 2019
Místo: Plzeňka u Pommerů
Účast: ZU, ZB, MaM, JK, JD, MP, MiM, MD, JM
Později příchozí:
Řádně omluveni: LK
Neomluveni: JS
On-line: ----


1. SCHVÁLENÍ PROGRAMU – předsedá ZU
PRO: 10 , PROTI: 0 , ZDRŽELO SE: 0 – (všichni přítomní) PROGRAM BYL SCHVÁLEN

2. USNESENÍ K FREYOVI
Rozbor pracovní smlouvy, náplň činnosti práce, způsob hodnocení. Kolečko, ve kterém se, každý vyjádřil. Převažuje návrh na vypsání transparentního výběrového řízení.

9/2019 USNESENÍ: MS Piráti Praha 11:
I. bere na vědomí požadavek hutí ANO ohledně Ing. Freye,
II. pokud je pozici nutné obsadit, požaduje výběrové řízení na tuto pracovní pozici.
PRO: 9 , PROTI: 0 , ZDRŽELO SE: 0 – (členové MS) BYLO PŘIJATO

3. ŠKOLSKÉ RADY
Zřizování školských rad, jména do školských rad. Říct, co vnímáme jako problém. Zákon týkající se rad škol.


4. INFORMACE O PIRÁTSKÉM SETKÁNÍ 17. - 19. 5.
Veškeré informace na fb. Pepa všechny informace shrnul.

5. ČESKÝ SVAZ BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU
Český svaz bojovníků za svobodu - pietní akce na Chodovském hřbitově. Historie svazu. Vhodnost účasti na akci. Mediální obraz svazu. Návrh na vlastní pietní akci.
Důvodová zpráva: "Český svaz bojovníků za svobodu je v celostátním měřítku organizace, která se činy a slovy svých představitelů a vedení nedistancuje od minulého režimu. Předseda ČSBS Jaroslav Vodička na konci loňského roku udělil medaili Zdeňku Ondráčkovi, komunistickému poslanci, který během Palachova týdne v lednu 1989 aktivně zasahoval proti demonstrantům. ČSBS je současně organizace, která neváhá v případě, je-li podrobena veřejné demokratické kritice, podávat trestní oznámení na ty, kteří pouze její činnost hodnotí. Český svaz bojovníků za svobodu opouští původní hodnoty a přiklání se k bývalému režimu."

10/2019 USNESENÍ: MS Piráti Praha 11:
I. nedoporučuje svým členům účastnit se akcí pořádaných ČSBS nebo akcí, kterých se oficiálně účastní zástupci ČSBS.
PRO: 4, PROTI: 3 , ZDRŽELO SE:2 – (členové MS) NEBYLO PŘIJATO

6. PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ MEZI RMČ A MS
Systém, který existuje je, je funkční a budeme v něm pokračovat a snažit se ho zdokonalit.

7. RŮZNÉ
Report mediálního týmu. Setkávání se s veřejností.

Zápis provedl: ZB

Uživatelský avatar
Zuzana.Bohmova
Místní předsednictvo
Příspěvky: 93
Registrován: 12 čer 2018, 16:17
Profese: středoškolský pedagog
Dal poděkování: 23 poděkování
Dostal poděkování: 78 poděkování

13. 5. 2019

Příspěvek od Zuzana.Bohmova »

Zápis ze schůze - zastupitelský klub Piráti Praha 11
13. 5. 2019
Místo: Plzeňka u Pommerů
Účast: MD, JM, MaM, ZU, JD, MK, JK, MiM
Později příchozí: FM, LK
Řádně omluveni: ----
Neomluveni: ----
On-line: ----

1. SCHVÁLENÍ PROGRAMU – předsedá MD
PRO: 7 , PROTI: 0 , ZDRŽELO SE: 0 – (všichni přítomní) PROGRAM BYL SCHVÁLEN

2. BODY NA ZMČ
Probírání jednotlivých bodů. Do budoucna se zaměřit na kompletní koncepci dotačních programů. Sjednocení formulářů pro dotace - otevřená radnice. Problematické se jeví porušení z kupní smlouvy, možnost rozdělit na jednotlivé byty a hlasovat každý zvlášť - 12 bytů. Prodej bytové jednotky je také problematický - smlouva (z 2015 za Štylera) X množství bytů vlastněných MČ. Vytvoření nových pravidel pro prodej bytů. Prodej pozemků Roztyly - přijaté stanovisko RMČ podporujeme. Pro problematiku Tranga je dohodnuté veřejné setkání do 31. 6. 2019.

3. STANOVISKO KOLEM SANDRY
130 milionů - 1. varianta magoš nám půjčí; 2. za každých 8 bytů (magistrát určí podnájemce) dostaneme10 mil; další možností je obě varianty kombinovat.

4. LADISLAV KOS - KOALIČNÍ SMLOUVA
Laďa hlasuje obvykle dlekoaliční dohody. Postoj koaličních partnerů, postoj MS. Dodržení zásadních pirátských principů, nerespektování výsledků hlasování na fóru. Odchod ze zastupitelského klubu? Vzdát se zastupitelského mandátu? Do příštího pondělí bychom měli tento problém vyřešit.

5. MAGISTRÁT - Š. ZDEŇKOVÁ - ŠKOLSKÉ RADY
Byla zapsána v tabulce Pirátů do školské rady na Gymnázium Opatov. Kontaktovali jsme Vítka. Nominoval ji P. Hájek. Rádi bychom upřednostnili nominanty našeho MS. Drb od úředníků; Šárka se vždy chovala malé rozmazlené dítě, stála a dupala se slovy: "Já chci!!!".

11/2019 USNESENÍ: Zastupiteský klub Piráti Praha 11:
I. ukládá Zuzaně Ujhelyiové, aby kontaktovala zástuce magistrátu - Víta Šimrala a Pavla Hájka, aby veškerá politická rozhodnutí spojená s gescí školství byla konzultováná s místním sdružením Pirátů Prahy 11.
PRO: 9 , PROTI: 0 , ZDRŽELO SE: 0 – (členové MS) BYLO PŘIJATO

6. ROZDÁVÁNÍ NOVIN - EU VOLBY
Tabulka pro rozdávání novin bude doplněna, každý se dopíše v termíny, které může rozdávat.Zápis provedl: ZB

Uživatelský avatar
Zuzana.Bohmova
Místní předsednictvo
Příspěvky: 93
Registrován: 12 čer 2018, 16:17
Profese: středoškolský pedagog
Dal poděkování: 23 poděkování
Dostal poděkování: 78 poděkování

20. 5. 2019

Příspěvek od Zuzana.Bohmova »

Zápis ze schůze Pirátů Praha 11
20. 5. 2019
Místo: Plzeňka u Pommerů
Účast: ZB, MD, MiM, MaM, JK, LK, JD, JM
Později příchozí: MK
Řádně omluveni: ZU
Neomluveni: FM, JS, LP,
On-line: ----

1. LADISLAV KOS - KOALIČNÍ SMLOUVA - schůzi řídí MD
Řešíme celou věc především kvůli nám samotným. Je možné postupovat skrze Pirátské fórum.
Každý přítomný se vyjádřil v kolečku: pirátské zásady, hlasování fóra, zhodnocení situace, možná řešení (více integrovat a dát mu více zodpovědnosti, vystoupit z klubu, vzdát se mandátu, vyloučit ze zastupitelského klubu, podepsat), minimalizovat mediální dopad, vyjasnit vztahy s opozicí.


2. PIRÁTSKÉ CENTRUM JIŽNÍ MĚSTO - PiVyš
Našli jsme vhodný prostor, který je nutné upravit a rekoulaudovat.
Na opravy a základní vybavení je počítáno s cca 30 tisíci.
Pronájem prostoru cca 5 000 x 5 měsíců.
Navrhovaná zkratka pro naše prostory je PiVyš - jedná se o prostor bývalé ordinace v plánech je označena jako vyšetřovna - Pirátská vyšetřovna.

11/2019 USNESENÍ: Členové MS Piráti Praha 11:
I. souhlasí se vnikem Pirátského centra na Jižním městě za podmínek uvedených v diskuzi,
II. budou se aktivně podílet na vzniku tohoto Pirátského centra.
PRO: 8 , PROTI: 0 , ZDRŽELO SE: 0 – (členové MS) BYLO PŘIJATO

Zápis provedl: ZB

Odpovědět

Zpět na „Praha 11“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host