Zápisy ze schůzí

Moderátoři: PKS Praha, PMS Praha 11

Odpovědět
Uživatelský avatar
Zuzana.Bohmova
Místní předsednictvo
Příspěvky: 104
Registrován: 12 čer 2018, 16:17
Profese: středoškolský pedagog
Dal poděkování: 24 poděkování
Dostal poděkování: 92 poděkování

27. 5. 2019

Příspěvek od Zuzana.Bohmova »

Setkání Pirátů Praha 11 a jejich příznivců
27. 5. 2019
Místo: Restaurace na Rychtě
Účast: členové Pirátů Praha 11, příznivci, veřejnost


1. HOSTÉ ZÁSTUPCI FIRMY FINEP (Vladislav Dykast, Petr Řezáč)
Řešení územní studie Opatov a budoucí výstavby v místě stanice metra Opatov, přítomnost tramvajové trati (akustická studie), propojení terénu s Centrálním parkem, průjezdnost pro cyklisty, v projektu připraveno i cca 2000m2 vodních ploch (fungujících i jako retenční nádrže), služby by měly být umístěny kolem náměstí, v rámci úprav je nutné vyřešit (zrekonstruovat) mostní konstrukci zastávky Opatov.

2. REPORTY
Sportovní komise (Otmar): v současné chvíli jsou po 2 jednání, složení sportovní komise, komise má vysoké nároky na přidělování dotací, máme 3 fotbalové kluby a 2 městské areály, financování jednotlivých klubů a jejich náklady na osobu.
Pravidelné reporty radních z jejich gescí.
Představení nominantky do školské rady P.P.

Zápis provedl: LP

Uživatelský avatar
Zuzana.Bohmova
Místní předsednictvo
Příspěvky: 104
Registrován: 12 čer 2018, 16:17
Profese: středoškolský pedagog
Dal poděkování: 24 poděkování
Dostal poděkování: 92 poděkování

10. 6. 2019

Příspěvek od Zuzana.Bohmova »

Zápis ze schůze - zastupitelský klub Piráti Praha 11
10. 6. 2019
Místo: Plzeňka u Pommerů
Účast: ZB, MD, JM, MaM, LK, JK, JD, MiM
Později příchozí: ---------
Řádně omluveni: ZU, MK
Neomluveni: -------
On-line: ZU, MK

1. SCHVÁLENÍ PROGRAMU - předsedá MD
PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 1 – (všichni přítomní) PROGRAM BYL SCHVÁLEN

2. MATERIÁLY DO ZASTUPITELSTVA
všechny body byly prodiskutovány a zapsány do tabulky

3. PŘEDSEDA ZASTUPITELSKÉHO KLUBU
Martin Duška se oficiálně vzdal předsedy zastupitelského klubu. Předseda komunikuje s ostatními předsedy. Chodí na grémia a rozebírá, co se jak bude dít na ZMČ. Hlídá své zastupitele. Vytváří tabulku na ZMČ. Komunikuje s opozicí a odpovídá za ZK na dotazy.
Pozn.: Nepřítomní zastupitelé hlasovali distančně elektronicky.

12/2019 USNESENÍ: Členové zastupitelského klubu Pirátu Praha 11 se usnesli:
I. že předsedou zastupitelského klubu bude Martin Muzikant.
PRO: 4 , PROTI: 1 , ZDRŽELO SE: 4 – (členové ZK) NEBYLO PŘIJATO

13/2019 USNESENÍ: Členové zastupitelského klubu Pirátu Praha 11 se usnesli:
I. že předsedkyní zastupitelského klubu bude Zuzana Böhmová.
PRO: 5 , PROTI: 0 , ZDRŽELO SE: 4 – (členové ZK) BYLO PŘIJATO

14/2019 USNESENÍ: Členové zastupitelského klubu Pirátu Praha 11 se usnesli:
I. že místopředsedou zastupitelského klubu bude Martin Muzikant.
PRO: 8 , PROTI: 0 , ZDRŽELO SE: 1 – (členové ZK) BYLO PŘIJATO

Pro toto ZMČ: Návrhový výbor - Martin Muzikant; Ověřovatel zápisu - Láďa Kos

4. REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY K MILÍČOVU FIRMOU Vistoria - výběrová řízení
Na materiál upozornila ZU. Je možné, že podobná věc, by mohla být i na Sandru. Problém je v tom, že se nevyžadují jednotlivé položky, ale celková cena. Důležité nastavit pravidla pro výběrka tak, aby byly rozpoložkované. Problém je to celostátní. Nutno nastavit parametry.

5. VNITŘNÍ KOMUNIKACE
Předávání informací z komisí a výborů. Podat rychlý report, který bude jako vztyčné body k diskuzi. Láďa a Martin D. vypracují návrh komunikační strategii mezi komisemi/výbory a našimi zastupitelky.

6. RŮZNÉ
Studie na nástavby JM na studentskou soutěž cca 50 tis.
Zpráva od JMM - jak rekonstruují byty, jak vynakládají peníze.

Zápis provedl: ZB

Uživatelský avatar
Zuzana.Bohmova
Místní předsednictvo
Příspěvky: 104
Registrován: 12 čer 2018, 16:17
Profese: středoškolský pedagog
Dal poděkování: 24 poděkování
Dostal poděkování: 92 poděkování

24. 6. 2019

Příspěvek od Zuzana.Bohmova »

Setkání Pirátů Praha 11 a jejich příznivců
24. 6. 2019
Místo: Restaurace U Ahmeda
Účast: členové Pirátů Praha 11, příznivci, veřejnost

1. PŘEDSTAVENÍ PROGRAMU - předsedá JD

2. TOMÁŠ KAPLER
Představení příznivce a zájemce o spolupráci. Příznivcem Pirátů je již delší dobu, chodí především na celopražské akce.

2. ALS (Kubeška, Kučera,….
Historie projektu aréna ledových sportů. Volná diskuze o financování projektu, propojených firmách, způsobu využití areálu.

3. MATĚJ ŠANDOR
Možnost konzultace veřejných zakázek, právník. Poradenské služby. Analýza tisků do rady, členství v expertních týmech.

Zápis provedla: ZB

Uživatelský avatar
Zuzana.Bohmova
Místní předsednictvo
Příspěvky: 104
Registrován: 12 čer 2018, 16:17
Profese: středoškolský pedagog
Dal poděkování: 24 poděkování
Dostal poděkování: 92 poděkování

16. 7. 2019

Příspěvek od Zuzana.Bohmova »

Zápis z mimořádné schůze Pirátů Praha 11
16. 7. 2019
Místo: PiVyš
Účast: ZB, ZU, MD, LK, JS, MiM
Později příchozí: JD, JM
Řádně omluveni: JK, LP, MaM, MK
Neomluveni: FM
On-line: ---

Mimořádná schůze byla svolána na žádost ZB. Jako problematickou cítí interní komunikaci a považuje nutné ji zlepšit. Nejen komunikovat směrem ven, ale především uvnitř týmu si navzájem říct, co kdo dělá. Vnímat navzájem svou práci a ocenit ji. V případě špatné komunikace lidé ztrácejí chuť pracovat.
Návrh na zavedení jednacího řádu MS. Nutnost začít lépe komunikovat uvnitř. Hledání vhodného nástroje pro komunikaci. Situace by měla být opět zhodnocena před začátkem školního roku. Situace řešena i v rámci předsednictva. JD dostal od předsednictva doporučení:
Předsednictvo doporučuje Jiřímu Dohnalovi, aby omezil politické aktivity na nezbytně nutné.
Předsednictvo důrazně doporučuje Jiřímu Dohnalovi vybrat si asistenta ve výběrovém řízení, které proběhne do konce léta 2019.
Předsednictvo se usneslo na pravidelném setkávání radních ve formátu 1krát týdně.

zápis provedl: ZB

Uživatelský avatar
Zuzana.Bohmova
Místní předsednictvo
Příspěvky: 104
Registrován: 12 čer 2018, 16:17
Profese: středoškolský pedagog
Dal poděkování: 24 poděkování
Dostal poděkování: 92 poděkování

22. 7. 2019

Příspěvek od Zuzana.Bohmova »

Zápis ze schůze Pirátů Praha 11
22. 7. 2019
Místo: PiVyš
Účast: LK, ZU, MiM, JK, JM, JD, MD
Později příchozí: ---
Řádně omluveni: ZB, MK, MaM, LP
Neomluveni: JS, FM
On-line: ----

1. SCHVÁLENÍ PROGRAMU - předsedá ZU
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0 – (všichni přítomní) PROGRAM BYL SCHVÁLEN

2. ALS
Historie projektu, snaha o spoluúčast samosprávy (nejprve MHMP následně MČ). Následně diskutovány různé aspekty projektu (financování, následný provoz, podobné projekty na jiných MČ.
Úkol: sjednat schůzku s Říčany a Prahou 10; sjednat schůzku mezi Piráty P11 a Piráty z magistrátu

3. PROGRAMOVÉ PRIORITY PIRÁTŮ
Je třeba prosazovat program. Pro projektové řízení je možné využít Redmine. Měli bychom vytvořit seznam cca 20 priorit (na základě programu, koaliční smlouvy, programového prohlášení a aktuální potřeby)

4. PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
Na menší části MS se prozatím osvědčilo Trello. Návrh na testovací provoz Trella namísto Redmine.

5. RŮZNÉ
JK poznámka k prosazování bodů na komisích a výborech – demokratické principy.

6. REKONSTRUKCE PiVyše
Brigáda – 27. a 28. 7. 2019. Administrativní část řeší JK. Nutnost rekolaudace, pojistka.

7. PLÁN AKCÍ OD 8 DO 12/2019
Náměty na akce.

zápis provedl: LK

Uživatelský avatar
Zuzana.Bohmova
Místní předsednictvo
Příspěvky: 104
Registrován: 12 čer 2018, 16:17
Profese: středoškolský pedagog
Dal poděkování: 24 poděkování
Dostal poděkování: 92 poděkování

29. 7. 2019

Příspěvek od Zuzana.Bohmova »

Zápis ze schůze Pirátů Praha 11
29. 7. 2019
Místo: PiVyš
Účast: M. Duška, J. Mejsnar, Z. Ujhelyová, L. Peksová, Z. Böhmová, J. Kocourek
Později příchozí: J. Dohnal,
Nepřítomní: M. Muzikant, M. Minařík, M. Kovařík, J. Suchánek, F. Miler, L. Kos
Hosté: Filip Ujhelyi
On-line: ----

1. SCHVÁLENÍ PROGRAMU - předsedá ZU
PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0 – (všichni přítomní) PROGRAM BYL SCHVÁLEN

2. VOLBA HOSPODÁŘE MS
Na hospodáře MS navržen JK. Proběhla diskuze o správnosti hlasování (počet).

15/2019 USNESENÍ: MS Piráti Praha 11:
I. Volí hospodářem MS Josefa Kocourka
PRO: 7+3 on-line , PROTI: 0 , ZDRŽELO SE: 0 (členové MS) BYLO PŘIJATO

3. INFO O PRŮBĚHU PRÁCE NA PIVYŠI
Administrativně – převod energii, kolaudace. Chybí vymalovat velkou místnost, dveře, vybavení, kuchyňská linka. Brigáda 2. a 3. 8. 2019. Finanční náklady.

4. EMAIL OD PAJEROVÉ (TÝM IT)
Celostátní resortní tým informatiky. Vhodné by bylo, aby tam působil JD, má IT v gesci – ten to odmítá. Možnost také JS, který řeší pirátské listy a další weby.
Úkol: ZB osloví JS s možností účasti a odepíše Pajerové.

5. OSÍDLENÍ SANDRY
Měli bychom si vymezit, jak chceme rozdělovat byty v Sandře – možnost Holandský model, pilotní sociální projekty, umístění dětí do škol.

6. SÁZENÍ STROMŮ JS
Vysazení stromů zájemci při respektování strategie výsadby a s vědomím MČ. Možnost adopce stromů. LP post na fb. Iniciativa Kbelík vody.

7. PŘIDÁVÁNÍ NOVÝCH ČLENŮ DO FB SKUPINY
Předsednictvo MS – správci interní skupiny a měli by lidi hlasovat. V současnosti 36 členů. Návrh na snížení na 30, jako fixní číslo (tedy jednoho přidám a jednoho vyhodím). Máme 25 nevyřízených žádostí od zájemců.
Úkol: ZB zapracuje návrh na řešení do jednacího řádu MS

8. REPORTY MČ
Pravidelné schůzky v PiCe – zástupci jednotlivých MČ, MHMP, PKS a koordinátoři.

9. VÝBOR PRO ÚZ. ROZ.
Řeší se prostor (současný nedostačuje). Chystají se záznamy. Zlepšení postupu ohledně dotazů občanů.

zápis provedl: JM

Uživatelský avatar
Zuzana.Bohmova
Místní předsednictvo
Příspěvky: 104
Registrován: 12 čer 2018, 16:17
Profese: středoškolský pedagog
Dal poděkování: 24 poděkování
Dostal poděkování: 92 poděkování

26. 8. 2019

Příspěvek od Zuzana.Bohmova »

Setkání Pirátů Praha 11 a jejich příznivců
26. 8. 2019
Místo: Restaurace Kupa
Účast: M. Zachar, L. Kos, J. Mejsnar, Z. Karkoš, T. Vovesová, M. Muzikant, Z. Ujhelyiová, Z. Böhmová, J. Dohnal, M. Duška, J. Kocourek, M. Minařík, P. Kužela, P. Řezáč, LN, MK, KP, LH, AV

1. PŘEDSTAVENÍ PROGRAMU – předsedá ZU

2. PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NOVÝ OPATOV – FINEP

3. REPORTY RADNÍCH (ČINNOST ZA LÉTO)

4. REPORTY Z VÝBORŮ A KOMISÍ

5. ZVEŘEJŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE STÁTNÍCH PENĚZ

6. UKLIĎME ČESKO

7. TÉMATA NA KOALIČNÍ JEDNÁNÍ

Zápis provedl: ZB

Uživatelský avatar
Zuzana.Bohmova
Místní předsednictvo
Příspěvky: 104
Registrován: 12 čer 2018, 16:17
Profese: středoškolský pedagog
Dal poděkování: 24 poděkování
Dostal poděkování: 92 poděkování

Re: Zápisy ze schůzí

Příspěvek od Zuzana.Bohmova »

Zápis ze schůze – zastupitelský klub Piráti Praha 11
9. 9. 2019
Místo: PiVyš
Účast: MD, JM, ZB, JK, LK, MiM, MaM
Nepřítomní: MK
On-line: ZU

Původní zápis provedl LK. Zápis nebyl psán online a není k nalezení. Jedná se tedy o přibližný přepis zápisu.

1. SCHVÁLENÍ PROGRAMU - předsedá ZB
PROGRAM BYL SCHVÁLEN

2. ZMČ
ZB předala informace z grémia. Byly probrány jednotlivé body a zapsány do tabulky. U některých sporných bodů se vedla delší diskuze.

3. DOKUMENT O JEDNÁNÍ S INVESTOREM
Předáno členům, prodiskutováno, navrženy revize.

Náhradní zápis provedl: ZB

Uživatelský avatar
Zuzana.Bohmova
Místní předsednictvo
Příspěvky: 104
Registrován: 12 čer 2018, 16:17
Profese: středoškolský pedagog
Dal poděkování: 24 poděkování
Dostal poděkování: 92 poděkování

30. 9. 2019

Příspěvek od Zuzana.Bohmova »

Setkání Pirátů Praha 11 a jejich příznivců
30. 9. 2019
Místo: Maják
Účast: Z. Böhmová, Z. Ujhelyiová, J. Dohnal, M. Duška, J. Mejsnar, J. Kocourek, M. Minařík, ZK, LCh, TK, JH, MP

1. SCHVÁLENÍ PROGRAMU - předsedá ZU
PRO: 7 , PROTI: 0 , ZDRŽELO SE: 0 – (všichni členové) PROGRAM BYL SCHVÁLEN

2. REPORTY RADNÍCH
JD - připravujeme rozpočet, ALS, místo na mobilní kavárnu
MD - pilotní program digitalizace s TSK, studie proveditelnosti cyklostezek, P+R Opatov je znovu otevřeno, výměna světel veřejného osvětlení, komise budou od listopadu veřejně přístupné
ZU - varna na Pošepného náměstí; dotace na demokratické procesy na školách; elektronické zápisy

3. REPORTY Z KOMISÍ A VÝBORŮ
JM - KONTROLNÍ VÝBOR: dodržování usnesení zastupitelstva, projekt Sandry, škola Michael; ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: například kompostéry, chceme i světelný smog; KOMISE SOCIÁLNÍ: především řešení bytové krize u sociálně slabých, exkurze v majetku Jihoměstské sociální
LCh - FINANČNÍ KOMISE: výsledky finančního výboru, rozpočet; JMM: zvolen nový ředitel, snížení pachtovní smlouvy
JK - KOMISE PRO STRATEGICKÉ A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ: odhlasovala se pouze změna územního plánu na majetku Nosála; VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: představení studie, připomínky občanů k US Roztyly
MiM - BEZPEČNOSTNÍ KOMISE: přesunutí Gulášů, nebezpečné chodníky - na JM nejsou, projekt bezpečné Jižní město
ZB - VORAD: změny jednacích řádů výborů a komisí, CityVizor, modul OpenDat z Ginisu od MHMP, 119; KOMISE ŠKOLSKÁ: program na podporu činnosti škol, čištění CO2, vratné půjčky školám, US Roztyly; KOMISE MEDIÁLNÍ: vzhled Klíče, adekvátní mediální reakce MČ

4. ODDĚLENÍ STYKU S VEŘEJNOSTÍ
Obecně většina členů MS i příznivců cítí fungování oddělení jako problematické. Pro zlepšení je třeba koordinovat celý tým.
Doporučeno přítomnými: zlepšit celkovou organizaci (kdy, kde a co kdo dělá), vytvářet mediální týdenní plány (kdy se co bude publikovat); na fb a webu komunikovat především „těžká“ témata (která by měla být zpracována dopředu); veřejná setkání dělat k věcem, u kterých ještě neexistuje rozhodnutí; lépe organizovat a moderovat veřejná setkání; instagram by měl obsahovat kulturní témata a fotky z veřejných setkání (naučit se používat stories).

5. POŘADAVKY NA KOALIČNÍ JEDNÁNÍ
Mlžítka a pítka, úsporné hospodaření, rozpočet, Hamr, etický kodex zastupitele


6. ÚZEMNÍ STUDIE ROZTYLY
Shrnutí našich připomínek, představení grafického návrhu upravené studie dle našich připomínek.

Zápis provedl: ZB

Uživatelský avatar
Zuzana.Bohmova
Místní předsednictvo
Příspěvky: 104
Registrován: 12 čer 2018, 16:17
Profese: středoškolský pedagog
Dal poděkování: 24 poděkování
Dostal poděkování: 92 poděkování

7. 10. 2019

Příspěvek od Zuzana.Bohmova »

Zápis ze schůze - zastupitelský klub Piráti Praha 11
7. 10. 2019
Místo: PiVyš
Účast: Z. Böhmová, J. Kocourek, J. Mejsnar, M. Muzikant, M. Minařík
Později příchozí: J. Dohnal, M. Duška
Řádně omluveni: L. Kos, M. Kovařík
On-line: Z. Ujhelyiová


1. SCHVÁLENÍ PROGRAMU - předsedá ZB
PRO: 6 , PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0 – (všichni přítomní) PROGRAM BYL SCHVÁLEN - BYL SCHVÁLEN

2. ZMČ
Vyplněna tabulka.
Radní by měl hlásit, jaké komise projednávaly body.
HPP11 chce zařadit "Prodej pozemků č. 3276/4 Chodov".

3. ZÁVAZNÉ STANOVISKO KLUBU K HAMRU
Schůzka s SVJ - chtějí sportoviště, chtějí také čas se seznámit s projektem a právem stavby.

16/2019 USNESENÍ: Zastupitelský klub Piráti Praha 11:
I. souhlasí se záměrem vybudovat sportvní areál u Červené školy,
II. doporučuje Pirátským radním i nadále zprostředkovávat participaci mezi potencionálním investorem a místními SVJ.
PRO: 5 , PROTI: 1 , ZDRŽELO SE: 0 – (zastupitelský klub) BYLO PŘIJATO

4. PŘIJETÍ "VÝZVA ZASTUPITELSKÝM KLUBŮM PIRÁTŮ VŠECH MĚST A OBCÍ K UČINĚNÍ KROKŮ VEDOUCÍ K DODRŽOVÁNÍ ZÁKONA O STŘETU ZÁJMŮ VE VZTAHU K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK"

17/2019 USNESENÍ: Zastupitelský klub Piráti Praha 11:
I. bere na vědomí dokument "Výzva zastupitelským klubům pirátů všech měst a obcí k učinění kroků vedoucí k dodržování zákona o střetu zájmů ve vztahu k zadávání veřejných zakázek".
PRO: 5 , PROTI: 1 , ZDRŽELO SE: 0 – (zastupitelský klub) BYLO PŘIJATO

5. STANOVISKO ČI POSTUP OHLEDNĚ ALS
Historie projektu, materiály k jeho životaschopnosti, možný další postup.

18/2019 USNESENÍ: Zastupitelský klub Piráti Praha 11:
I. je seznámena se smlouvou o právu stavby a návrhem akcionářské smlouvy ARDelta,
II. považujeme dostavbu ALS vzhledem k aktuální situaci za nejvhodnější postup pro MČ,
III. vyžaduje pojistky v akcionářeské smlouvě.
PRO: 5 , PROTI: 2 , ZDRŽELO SE: 0 – (zastupitelský klub) BYLO PŘIJATO

6. PŘEDSEDA ZASTUPITELSKÉHO KLUBU

Zvažována volba nového předsedy. Snížení pracovní zátěže pro stávajícího předsedu. Nebylo přijato žádné usnesení. Předsedou zůstává ZB. Stávající předseda má podporu klubu.

Odpovědět

Zpět na „Praha 11“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host