Zápisy z jednání strategického týmu

Forum pro vše kolem transformace

Moderátoři: asistent strany, Strategicky tym

Uživatelský avatar
Vojtech.Pikal
Republikové předsednictvo
Příspěvky: 21453
Registrován: 19 srp 2010, 23:45
Profese: poslanec, informatik
Bydliště: Olomouc
Dal poděkování: 28527 poděkování
Dostal poděkování: 22001 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Zápisy z jednání strategického týmu

Příspěvek od Vojtech.Pikal » 07 lis 2018, 19:43

Eh? Jo, ten náš zápis klidně postnu, ale nevím, co z toho kdo vyčte...

here: https://hackmd.io/s/r1kgqhlhm

úkol viz; https://hackmd.io/s/r1kgqhlhm
Refactoring postupů a předpisů v oblasti hospodaření a rozpočtů
Chceme aby má-li místní předsednictvo přidělenou položku jako hospodařící tým, bylo automaticky dohlížejícím týmem.
Nechceme aby se dohlížejícím týmům stanovoval limit záměrů.

Oddělit osobu hospodáře a propláceče u žádosti o proplacení (na velkých účtech)

Two-man rule:
- k provedení platby je nutno, aby věc prošla rukou aspoň dvěma lidem
- osoba nemůže jako hospodář schválit a současně jako propláceč proplatit žádost o proplacení

Feature? - upozornění na přidělené úkoly a změny na mé homepage (digest, optin)

Ošetření zakázaných plnění - zmocnění pro finanční tým řešit problémové platby z jejichž neuhrazení hrozí reputační riziko

Refactoring názvosloví
Hospodařící tým:

má rozpočtovou položku a pověřuje si k ní hospodáře (a má defaultně jako hospodáře vedoucího týmu)
Navrhující předsednictvo:

navrhuje rozpočet
může delegovat schvalování záměrů nad 10 000 Kč na podřízený hospodařící tým (dohlížející tým) se souhlasem schvalujícícho orgánu
Schvalující orgán:

schvaluje rozpočet (a záměry nad 100 000,-)
Dohlížející tým:

schvaluje záměry nad 10 000 Kč
defaultně navrhující předsednictvo
Hospodařící tým
Má vedoucího (když nemá zástupce tak warninig)
Typy týmů:

Monokratický
Demokratický
Předsednictvo
Vedoucí pověřuje další Hospodáře

U demokratických připojí odkaz na rozhodnutí
V předsednictvech jsou všichni členové automaticky Hospodáři

!Jiní Hospodáři v celém systému nejsou.!

Je dohlížející? - odkaz na pověření

Záměry
Zakládá kdokoliv (Owner).
Vybírá středisko, [skladbu], hospodáře, určuje limit, název, popis a je-li to nutné dohlížející tým
Vybraný hospodář musí být hospodářem dohlížejícího týmu.
Schvaluje libovolný hospodář na středisku (dopnit do PraH).
Hospodář může provést před schválením změny parametrů záměru.
Hospodář doplňuje případně odkazy na schválení dohlížejícím týmem a na schválení schvalujícím orgánem.
Propláceč kontroluje také správnost záměru při prvním proplacení z něj
Tito uživatelé poděkovali autorovi Vojtech.Pikal za příspěvky (celkem 2):
Martin.Smida, Petr.Tkadlec
člen RP, AO, PO, ZO, FT;
místopředseda sněmovny a poslanec za Olomoucký kraj, člen AO OlK
Profil|fb| Tel: 776635258

Uživatelský avatar
Dino.Arnautovic
Místní předsednictvo
Příspěvky: 44
Registrován: 07 srp 2017, 10:19
Profese: pirát
Dal poděkování: 19 poděkování
Dostal poděkování: 20 poděkování

Re: Zápisy z jednání strategického týmu

Příspěvek od Dino.Arnautovic » 04 pro 2018, 14:10

Školení audit tým 10.11.

Řada voliču očekava, že se pirati pustí do věci, do kterých se nikdo pouštět nechtěl.

První krok:
- Proč audit dělám? (vágní zadání = vágní výsledek)
- Co potřebuji zjistit? (celkové hospodaření, právní konformita veřejných zakázek, ověřit konkrétní podezření na podvod, prověřit střety zájmů vedoucích pracovníků, identifikovat a vyčíslit škoda, funkčnost dodávky?)
- K čemu chci použít výsledek? Vypovězení smlouvy? Podání trestního oznámení? Vyvození hmotné odpovědnosti?

Přesné zadání: forenzní audit není levný, přiliš široké zadání, administrativní chaos v auditované osobě zvyšuje náklady, gradace zjištění (v průběhu auditu identifikuji problém, který potřebuju následně rozpracovat)

Tipy:
Realizovat předběžnou kontrolu (např. Nejprve provést interní kontrolu, pak případně zadat externí forenzní audit)
Rámcové smlouvy – umožní realizovat následné kroky bez administrativní zátěže výběrových řízení


Jaroslav Vlk:

Audit =
ČIIA, NKU (má svoje nezávislé audity ALE nemá dosah na obce, jen zprostředkovaně skrze Kraje, občas nízká kvalita), Ministerstvo financí provádí interní audity radnicí
V případě podezření je možné se obrátit na ČIIA a Komoru auditorů české republiky

Pásma obrany
1. Pásmo spočívá na „managerech“ a jejich tajemnících (odbor kontroly, kontrolní výbor)
2. Průřezové obory a funkce
3. Interní audit

Typy auditů: Finanční audity, audit systémů, audit výkonu (§28 zákona 320/2003 sb.), statutární audit, audit operací

Audit ve veřejné správě zákony
320/2003sb o finanční kontrole.,
218/2000sb o rozpočtových pravidlech.,
250/2000sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
420/2004sb. Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
166/1993sb. Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu

Audit ve veřejné správě ministerstvo financí = odbor 47 centrální harmonizační jednotka ‚garant zákona 320/2001 o finančí kontrole ve veřejné správě (přezkum hospodaření územně samosprávných celků) + řeší audit ve veřejné správě (§28-§31)

Kde se povinně zřizuje interní audit? (uzemní samosprávné celky a obce městské části Hlavního města Prahy

Kdo jmenuje auditora na radnici?
Rada obce na návrh starosty obce. Rada hl.m. prahy na návrh ředitele magistrátu

Možnosti a realizace auditu piráta na radnici
Opoziční zastupitel: odkázán na své síly, postupuje dle níže popsaných postupů, nebo angažuje auditora na své náklady. Je limitován omezeným přístupem k informacím
Primátor, starosta, radní (výkonné pozice s kompetencemi) – širší spektrum kompetencí.

Průběh prověrky hospodaření:
1. Předběžné šetření, analýza rizikových procesů (samy)
2. Podklady pro šetření (samy)
3. Konkrétní cíle prověrky (samy)
4. Testování a vzorek (už potřeba auditor)
5. Zjištění a extrapolace
6. Interpretace a komunikace závěrů
7. Případná doporučení k nápravě do budoucna

Jak postupovat s úřady?
Slušně se zeptat a „neprudit“ s 106kou
Použití 106 jako občan
Pokud chtějí peníze požádat 106 jako zastupitel /větší přístup k informacím

Možnosti a realizace auditu piráta na radnici

1. Předběžné šetření a analýza rizikových oblastí
Smlouvy – veškeré smlouvy mají být na jednom místě (dohledatelnost transparentnost) Kdo je dodavatel, účelnost a efektivnost
(Speciální pozor na smlouvy: PR marketingu, právní služby a poradenství, nájemní smlouvy, ICT - vendor lock in, ostraha a péče o zeleň
Veřejné zakázky - dělení zakázek na podlimitní, vícepráce, dodatky smluv k navyšování vysoutěžené ceny, diskriminační kritéria,
Dotace
Benefity úředníků a politiků, personálie – auta apod. Využívání nad smluvní rámec
Podřízené organizace – vše zkoumat jako na radnici
Dozorčí orgány podřízených organizací
Majetek – byty, nebytový prostory,2. Podklady prošetření
Kontrolní protokoly
Jednání komisí, zastupitelstva a městské rady, veřejný rejstřík a insolvenční rejstřík, registr smluv, hlídač státu, CEDR, dotační parazit, centrální registr oznámení

3. Konkrétní cíle prověrky
Jak stanovit konkrétní cíle?


Otázky: jak si nechat odměnit práci? Vykažte hodiny, které v rámci zastupitelstva odvádíte, každá obec má svůj maximální limit. 


Státní firmy - Člen dozorčí rady –pro základ v zákonu o korporacích, mnoho kompetencí a práv
Tito uživatelé poděkovali autorovi Dino.Arnautovic za příspěvek:
Pavel.Sramek

Uživatelský avatar
Dino.Arnautovic
Místní předsednictvo
Příspěvky: 44
Registrován: 07 srp 2017, 10:19
Profese: pirát
Dal poděkování: 19 poděkování
Dostal poděkování: 20 poděkování

Re: Zápisy z jednání strategického týmu

Příspěvek od Dino.Arnautovic » 04 pro 2018, 14:26

25.10. setkání v P.S. definice Lidrovského kurzu
Přítomni: Olga Richterová, Radek Holomčík, Jana Koláříková, Michal Novák, Marcela Šroubková, Marek Vich
Nejdůležitější body:
Definice toho, co má tento "kurz" dosáhnout:
* vize, mise a hodnoty Pirátů, organizace

* komunikace lídra - jak vybírat lidi, jak komunikovat s lidmi v týmu, zvládání emocí

* jak budovat tým - jak vybrat lidi, jaké role mají mít - jak chytit člověka

* zpětná vazba - jak si o ní říct a jak ji zprostředkovat, pozitivní a negativní zpětná vazba

* rozvojový plán - co je možné dělat, jaké jsou bariéry

* conflict management - jak zasáhnout, jak to vyřešit, neobvyklé situace, emoce

* prezentace a vnímání lídra navenek

* týmová spolupráce - prostor pro seberealizaci v týmu, možnost podílet se na tvorbě obsahu

* Jak nakládat s čísly - potenciál voličů, sledování trendů, orientace v číslech, potenciálech, jaká čísla jsou důležitá a jak v nich číst

* Plánování a self management - plánování, time-management

* Vyjednávací dovednosti

* Gamifikace - hry napříč organizací, nefinanční odměny a motivace členské základnyVýstup?
4 oblasti v rámci republiky, kde budou probíhat lídrovský kurzy na 4 víkendy.
Soft i hard skills.
termíny:
1. termín (9.10. únor) zahrnout kraje kde to funguje a muže to být lepší. Cílem není napravovat průšvihy ale vylepšovat co je dobrý a tím se problémy napraví
2. termín (9.10. březen)
3. (30.31 březen)
Radek: cílem je se systematicky připravovat na každé volby. Dat lidem prostor co se chtějí ucházet o volená místa. Potřebují si říct co kdo chce. Součást toho by měla být selekce.
Základní baliček pro všechny a pak přístavy modulárně pro to co je zajímá (komunál apod.)

Michal: Ano to odpovídá. Olga chce abychom v lidech vychovávali schopnost vést lidi.

Radek: základní věc, kterou by měl umět každý „mluvit a formulovat věci“ speaking skills je elementární vlastnost. Naučit se jak prezentovat pirátskou politiku aby to pochopil každý. Rétorika spíše než lídrovský kurz.

Olga: projev je dovednost. Zlepšuje se sebevědomím. Trénuje se to jako samostatný sklil. Co chceme je aby naši lidi byli lídři.

Radek: souhlasím, ale chybí mi tam, že by součást toho kurzu měla být. Když je někdo v učení, tak má školu a praxi. Potřebujeme zapojit lidi jasně daným způsobem. Máme omezený počet lidi a nekumulujme funkce, musíme to učit co nejvíc lidí.

Olga: potřebujeme program, který nám vychová lidi co teď budou vést. Musíme propojovat lidi a umožnovat sebe rozvoj.

Radek: politika je volná disciplína. Musíš přijít na spoustu jednání, ale máš velký prostor „dělat si co chceš“ důležitý sklil je vidět ty příležitosti jak dělat něco co tě baví a vylepšovat.

Olga: proto se musíme potkávat a předávat si zkušenosti. Hodně věcí nezaškolíš, je to o střídání pozic.

Michal: předávaní zkušenosti je v rámci regionu předávaní zkušeností ze shora dolů. Není tu nikdo jiný než zkušený piráti kdo nás to naučí. Není to „pivo s poslancem“, má to být o pomoci.

Olga: formát který bude lidi bavit a zároveň se něco naučí. Potřeba celo víkendoví akce. Má to být cyklus.

Jana: přidala bych tam naše stanovy, naše systémy. Základy kde co najdeme, co se jak používá

Michal: to by mělo dělat a pokrýt nalodění.

Marcela: tohle je práce pro koordinátor, aby zaučoval lidi nováčky.

Jana: ukázat jim na příkladech, redmine lidi vyděsí.

Radek: jednou za čas by krajští koordinátoři/ předsedové učili naše předpisy... tím se to naučí hlavně ty předsedové krajů aby to učili členy svého kraje. Jednou za půl roku. Win Win.

Olga: šla bych cestou podpory, nechceme nic diktovat krajským předsednictvím

Radek: můžeme nabídnout.

Marek: hodně z vlastností z regionů (hard i soft skills) jsem školil time managment. Důležitý je klást důraz na hodnoty, proč to dělám? Někde je potřeba zkušený lektor a někdy zase pirát srdcař. Zároveň to nesmí být pouze školení, ale sbírat od nich podněty a definovat jejich lokální problémy.

Olga: první zasedání. Co je pálí nejvíc, rozřadit to čemu se věnovat nejvíc a nejdřív a večer sdílet příběhy a „fuckupy“. A od toho se odrazit.

Marek: potřeba to nevést jako školení, ale jako zážitek

Radek: neříkat tomu kurz

Marek: bylo by fajn jim v rámci time managementu je sada instrumentů. Místo jedné koncepci, tady jsou různý nástroje, každému z vás bude pomáhat něco jiného. Osobnostní typy dělat formou hry. Kdo má v čem jaký výhody a vklady.

Michal: lokální lidi pošlou svoje problémy dva týdny dopředu, tým se připraví.

Olga: nefunkční model. Nepošlou nic, nebude je to bavit. Potřebujeme návrh programu, městečko palermo, osobnostní typy, čas na sdílení, zpětná vazba.

Olga: já a Radek zorganizujeme první výzvu, identifikujeme potřebný sektory a problémy.

Michal: kdyby jela Olga s Radkem tak je to ideální situace, lidi určitě rádi přijdou.

JMÉNO? LARP lídrovský alternativní rozvojový program

Olga: jak sestavíme první skupiny, 14 kraju 4 skupiny?

Olga: nemůžeme vzít všechny kraje najednou. Kralovehradeckej, .... má tam být 20max lidí z každého kraje 6 lidí. Celky definuje PO tak jak se to bude hodit. PKS a PMSka. Nezapomínat na RV, RK a KK


termíny:
1. termín (9.10. únor) zahrnout kraje kde to funguje a muže to být lepší. Cílem není napravovat průšvihy ale vylepšovat co je dobrý a tím se problémy napraví
2. termín (9.10. březen)
3. (30.31 březen)

Uživatelský avatar
Dino.Arnautovic
Místní předsednictvo
Příspěvky: 44
Registrován: 07 srp 2017, 10:19
Profese: pirát
Dal poděkování: 19 poděkování
Dostal poděkování: 20 poděkování

Re: Zápisy z jednání strategického týmu

Příspěvek od Dino.Arnautovic » 04 pro 2018, 14:32

23.11. upgrade tým

Přítomni: Martin Kučera, František Navrkal, Michal Novák, Jana Kolaříková, Míša Keslová, Miluš Kotisová, Michal Zachar, Michal Kluka

- Růst
100% za rok (máme 859 člen), Spousta nových MSek, Spousta aktivních členů budou nově věnovat čas především v radnicích. Stojíme před výzvou a problém „personální tenkosti“ stále trvá či narůstá.
- Děláme věci nově bezprecedentně, náš přístup na založen na principu hejna/samo organizace. Nabalují se nový lidé např. Marek Vich, profesor na VŠE, který mimo jiné přednáší principy samosprávy.
- Musíme obnovit nábor nových členů5 Nejdůležitějších upgradů

- Fungování centra strany – potřeba zavedení vedoucího kanceláře
Pravidelné schůze odborů
Reálná podpora
- Kraje a regiony – nástup LARP (Lídrovský alternativní rozvojový program)
- Kontinuita – stálý volební výbor, stálý volební manažer
- Fundraising – pod SVV
- Předpisy – revize, úprava


Fórum
- Kolik zpráv denně zvládnete přečíst? Roste počet hlasování – podle pirátského deminima bychom hlasovat ani neměli o tématech když mu nerozumím
- Nárůst témat k zpracováníPříznivci :
mají poradní hlas, hlasovat nemůžou ale ani o hlasování nejsou obeznámeni, místní sdružení a jejich předsedové MS ani nevědí že u nich v obci jsou tyhle příznivci
- Projekt Nalodění mnoho z těchto problému vyřešilo nebo bude vyřešeno


Tagování článků
- Nikdo netaguje již existujícíma tagama staré a nové články = problém pro nové lidi, prolém i pro staré členy (Michal Zachar bude urgovat Mikulaše Ferječika)

Kontrolní komise
- František – práce v KK není moc akční, spíše údržbářská, není zajímavá. Kdyby nám do Kontrolní komise chodili jen dobře zpracované žádosti.
- Nápad s kontrolníma komisema na krajské urovní stálá/ad hoc (v kraji máš koordinátora, člena kontrolní komise fungující tým)
- Milus: lidi by o to měli zájem když bychom začali hledat lidi není to jen o konfliktech, je to často o mediaci, nebo pro další typy lidí
- Jestli krajské kontrolní komisi tak by to měla být JEN MOŽNOST dát jim návody jestli chtěj a tak si jí zřídit můžou.
- Odměny (i když malé) jsou součásti řešení problému.
- Problém placení je v tom, že jakmile se začne platit víc lidí tak lidi přestanou chtít vykonávat dobrovolnou činnost
- Dobrá praxe Jihočeského kraje (mediální odbor krajský za 3000Kč), který má zpracovanou koncepci vlastních odborů.
- Milus: stejně jako máme program volební na internetu, bychom měli zveřejnovat i svoje slabiny. Možná by bylo způsob jak řešit problém profesionalizace, jestli chceš být člen PKS tak musíš být člen Kontrolní komise nějakou dobu. (přes nějakou službu se osvědčím něco se naučím).
- Jana by mohla dávat do newsletteru úspěšné řešení případů „borec na konec“
- Jana: máme soukromý subjekt který zhodnocuje pracovní pozice „pracovní vysvědčení“ chtějí si „vyzkoušet“ zhodnocení politické strany (jejich první zkušenost)

LARP
- Původní hejno 2.0.
- Hard a soft skills výuka
- PO již tvoří soubor kurzů v kooperaci s Markem Vichem. Důležitá součást bude zastupitelnost v přenášení těchto informací.
- Jeden z cílů Propojení pirástva ve sněmovně a lidí napříč pirátskou stranou
- První termín bude v únoru
Tito uživatelé poděkovali autorovi Dino.Arnautovic za příspěvky (celkem 2):
Martin.Smida, Jiri.Snizek

Odpovědět

Zpět na „Strategický tým“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host