ZÁPISY: Zápisy PMS Ostrava

Moderátoři: PKS Moravskoslezsky kraj, PMS Ostrava

Uživatelský avatar
Jakub.Dedek
Kontrolní komise
Příspěvky: 1052
Registrován: 05 led 2017, 10:46
Profese: Student matematiky
Dal poděkování: 1739 poděkování
Dostal poděkování: 1400 poděkování

ZÁPISY: Zápisy PMS Ostrava

Příspěvek od Jakub.Dedek »

SCHŮZE PMS OSTRAVA dne 29. 9. 2019 od 18:00 hod, Opice

Přítomní:
Pavlína Nováčková, Lukáš Černohorský, Michal Breškovec, Jirka Rajnoch, Jakub Dedek
Hosté: Andrea Hoffmannová (od 19:00 hod.)

Program
1. zhodnocení volby PMS; chtěla bych o tom podebatovat, jak to vnímáte a co nám vlastně volba řekla.
2. organizace práce (schůzky, cally, spolupráce se zastupiteli, rozpočty, media)
3. stanovení cílů; co nejkonkrétnější
4. setkání se zájemci - Poruba, MoaP, Slezská, Jih

Andrea a David
- jejich pohled na komunikaci MMO a členská základna

úkoly:
1. Vyhlásit schůzi MS- Pavlína
2. Zajistit Stream schůze MS Ostrava, koupit UTP, zajistit stream do Jitsi + záznam – Michal
3. migrace z disku na mrak; probrat dokumenty primárně Ostrava a provést převod-Pavlína, Kuba
4. Aktualizace Webu, kanálu, profily atd. – Pavlína
Termín:

1. ZHODNOCENÍ VOLBY PMS
- uzavřené téma, již se k průběhu nevracet.

2. ORGANIZACE PRÁCE
a) SCHŮZE A CALLY PMS
- call 1x za 14 dní, 1x za 14 dní schůzka-pondělí, když bude Lukáš v Ostravě, zkusit navázat na Michalovu soc. komisi nebo schůze v neděli
- Call - https://jitsi.pirati.cz/PMSOStrava - v neděli 6. 10. 2019 ve 14:00, uvedeno v kalendáři
- Osobní schůzka - 13. 10. v 18:00 – OPICE, uvedeno v kalendáři

b) ZÁPISY
- Forum – Kuba
- mrak, PS - Pavlína
c) SCHŮZE MS
- 21. 10. 18:00 hod., OPICE (uzavřené jednání)
- zajistit stream do Jitsi + záznam
- později navázat schůze na zastupitelstva města a rozdělit jednání na interní a veřejná, 1x za měsíc
- na první schůzi představení základní struktury fungování
d) MRAK
- migrace z disku na mrak; probrat dokumenty a provést převod (Pavlína, Jakub).
- vyzkoušet nastavení práv a navrhnout strukturu.
Doporučení pro PKS (5-0-0): zřídit složku na Mraku pro mediální tým (rozdělit: poslanci, kraj, jednotlivá města, přístup pro PKS, PMS, MO)

Doporučení pro PKS (5-0-0): Zřídit složky Senátní volby (rozdělit na obvody) ,

d) METy (prozatimní návrh):
Finance, rozpočet, kontrola
Strategický rozvoj, investice, architektura
Vzdělávání a Sport
Kultura a volný čas
Sociální věci, zdravotnictví
Životní prostředí
IT, otevřená radnice
Doprava

e) MENTORING
- Mentoring pro nové zájemce, kteří nemají odborné knowhow, a lidi do KETů a METů - nováčci se první mají učit
- Vytvořit kategorie: jak nám můžeš pomoct? (KETy, METy, grafika, fotografie, roznos atd.) - pracuje na tom

Usnesení (5-0-0): METy: zřídit je, dát jim jasnou strukturu a navázat na KETy, zápisy dávat na Mrak; jejich úkolem je řešit program a témata Ostravy

f) MÉDIA
- v pátek vždy někdo na schůzku s MeKo; informovat ostatní - zvážit lepší čas setkávání, schůzky v uzavřených prostorách (OPICE, salonek)
Doporučení pro PKS (5-0-0) přepracovat tabulku Piráti Ostdrava příspěvky od Jan pro kraj i Ostravu (přidat nové sloupce)
- hlídat práci pro Ostravu, úkolovat (v kopii Zuzka)
- kontrolovat výstupy směrem ven
- spolupodílet se na hodnocení - PMS
- dávat si pozor na gramatika (pravidlo 6-ti očí)
- spolu s PKS nastavit pravidla pro komunikaci
- cíl na 3 000 like stránky.
- 2 TZ měsíčně.
- Dávat na Piráti Ostrava i naše poslance, když jsou oba z Ostravy

Andy:
- otevřené schůzky před zastupitelstvem, nastavit to tak, aby to říkali lidé z radnice jen jednou a členská základna byla informovaná

g) ROZPOČTY
- neřešeno

3. STANOVENÍ CÍLŮ
-- viz výše jednotlivě

4. SETKÁNÍ SE ZÁJEMCI, NOVÉ ČLENSTVO
- teď ve středu první setkání v Opici, další setkání sdělí Kuba dopředu, aby tam vždy někdo z PMS šel také
- rozdělení Ostravy a aglomerace do 3 velkých celků; za PMS oblast širší Jih-Pavlína, oblast širší Poruba Jirka (s předsedkyní Andreou za zast. klub), oblast širší MOaP Lukáš (s předsedou ZK Rosťou).

NÁVRH PROGRAMU
- Seznámení s plánovanou strukturou
- Zprávy z radnic
- Na schůzi MS vyřešit: Informovanost mezi magistrátem, Porubou, MOaPem, Jihu, členskou základnou, PMS - sjednocení (systém vytvořit funkční i pro 23 obvodů)
Kdejaké pověšené prádlo si myslí, že bojuje s větrem.

Uživatelský avatar
Jakub.Dedek
Kontrolní komise
Příspěvky: 1052
Registrován: 05 led 2017, 10:46
Profese: Student matematiky
Dal poděkování: 1739 poděkování
Dostal poděkování: 1400 poděkování

Re: Zápisy PMS Ostrava

Příspěvek od Jakub.Dedek »

CALL PMS OSTRAVA dne 6. 10. 2019 od 14:00 hod.

Přítomní:
Pavlína Nováčková, Michal Breškovec, Lukáš Černohorský, Jiří Rajnoch, Jakub Dedek,
Hosté: 0

Program
1. Kontrola úkolů ze schůze
2. PR a prezentace
3. Noví zájemci o členství
4. Migrace dat a struktura na mraku
5. Vztahy komisí a klub ZMO
6. Různé

Úkoly
Struktura na Mraku včetně odzkoušení
Michal, T.: 15. 10. 2019
Úprava složek mrak Senátní volby
Lukáš, T.: 15. 10. 2019
David výstup na PS Piráti Ostrava parkovací dům - zavolat mu
Pavlína, T.: 7. 10. 2019
Natočení přednášky o kosmonautice a vyvěšení na web
Michal, T.: 10. 10. 2019 Edit: natočí Gabka,Michal vyvěsí na web
Obeslat MS i KS pozvánkou na zulip
Michal, Kuba, T.: 10. 10. 2019

1. Kontrola úkolů ze schůze
svolání schůze a pozvánka - Pavlína - hotovo
doporučení PKS na změnu media tabulky - Lukáš - hotovo
úprava složek na mraku Senátní volby, Krajské volby - PKS neudělalo, udělá Lukáš
převod dokumentů, roztřídění - Pavlína a Kuba - kontrola hotova, Michal navrhne mrak, termín 15. 10.

PMS doporučuje mediálnímu odboru MSK - složku Tiskové zprávy rozčlenit na Ostrava, kraj, poslanci. 5-0-0

2. PR a prezentace
David výstup na PS Piráti Ostrava parkovací dům - zavolat mu - Pavlína
Edit: parkovací dům na Masarykáči se teď neřeší, řeší se parkovací dům u Krajského úřadu.
Jako součást programu schůze - podání info o: parkovací dům Masarykáč, Bedřiška, Ostravica apod.

3. Noví zájemci o členství
Představení zájemců o členství jako první bod schůze (zájemci z řad stávajících spolupracovníků), po schůzi spuštění hlasování o přijetí Martiny Duškové mezi členy Pirátů.

4. Mrak
viz výše

5. Vztahy komisí a klub ZMO
Doporučení zast. klubům, ať jejich radní pořádají schůzky před radou nad materiály do rady pro zájemce po vzoru Poruby
Usnesení: 5-0-0
Bod na schůzi - fungování komisí a přenos informací, práce se zapisy.

6. Různé
Bod schůze- plánované akce:
Vánoční večírek:
Nechte ježky spát vol. 2: plus zapojit i dalsi obvody

PKS - sjednotit akce s nimi, at to dává nějaký logický celek
Obeslat členy Ostravy s pozvánku na Zulip Michal a Kuba.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jakub.Dedek za příspěvek:
Michal.Breskovec
Kdejaké pověšené prádlo si myslí, že bojuje s větrem.

Uživatelský avatar
Jakub.Dedek
Kontrolní komise
Příspěvky: 1052
Registrován: 05 led 2017, 10:46
Profese: Student matematiky
Dal poděkování: 1739 poděkování
Dostal poděkování: 1400 poděkování

Re: Zápisy PMS Ostrava

Příspěvek od Jakub.Dedek »

SCHŮZE PMS OSTRAVA dne 13. 10. 2019

Přítomni: Pavlína Nováčková, Jiří Rajnoch, Jakub Dedek, Michal Breškovec, Lukáš Černohorský

Program
1. Kontrola úkolů ze schůze
2. Senátní volby
3. METy
4. Různé

Úkoly
1. Objednat prezentér
Kuba, T.: 14. 10. 2019
2. Úprava webu
Michal, T.: 14. 10. 2019
3. Projednat materiály před radou se zastup. klubem MMO
Pavlína, T.: 14. 10. 2019

1. Kontrola úkolů ze schůze

Zulip všem - splněno
rozdělení mraku - má termín 15. 10. 2019
Edit: je nutná součinnost PKS, struktura Ostravy hotova dne 15. 10. 2019
změny na webu - nehotovo, projednává se i s Petrem Bainarem
natočení přednášky o kosmonautice - hotovo
zavolat Davidovi - hotovo
úprava složek - hotovo

2. Senátní volby
- za PMS bude senátorskou volbu řešit Jirka Rajnoch
3. METy
navázat na KET, provázat, výstup
Finance, rozpočet, kontrola -
Kuba, Ondra R., Ondra N., později René Drozdek, Lukáš Č.
Strategický rozvoj, investice, architektura
Lukáš J., Denisa K., Jakub Šusta, Jan Moravčík, Pavlína N.
Vzdělávání a Sport
Andrea, Martin T., Arnošt, Martina D., Jirka L., Denisa K., Robert. K.
Kultura a volný čas
Pavel S., Pavlína, Martin T.,
Sociální věci, zdravotnictví
Michal B., Romana, Martina D., Simona Masaříková, Martin K.
Životní prostředí
Kateřina S., Vašek P., Rosťa, Ondra N.
IT, otevřená radnice
Pavel K., Jirka Rajnoch, Michal B., Rosťa, Gabka
Doprava
David, Petr K., Kuba, Jirka, Michal Š., Vašek P., Petr B.

4. Různé
a) Schůze před radou
Pavlína projedná v pondělí se zast. klubem MMO - splněno
b) akce
Reklamní smog s L. Jansou - objednat prezentér
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jakub.Dedek za příspěvek:
Michal.Breskovec
Kdejaké pověšené prádlo si myslí, že bojuje s větrem.

Uživatelský avatar
Pavlina.Novackova
Předseda místního sdružení
Příspěvky: 398
Registrován: 20 kvě 2016, 12:41
Profese: úředník
Bydliště: Ostrava-Hrabůvka
Dal poděkování: 157 poděkování
Dostal poděkování: 244 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Zápisy PMS Ostrava

Příspěvek od Pavlina.Novackova »

CALL PMS OSTRAVA dne 27. 10. 2019

Přítomni: Pavlína Nováčková, Jiří Rajnoch, Michal Breškovec, Lukáš Černohorský

Program
1. Kontrola úkolů ze schůze
2. Lobokontakty
3. Rozpočet
4. Struktura

Úkoly
Připomenout mailem radním podněty
Pavlína, T.: 29. 10. 2019
Specifický symbol pro MS Ostrava
Pavlína, Michal, T.: 3. 11. 2019 (edit; FO má od 27. 10. tiket na redmine)
Domluvit schůzku s PKS
Pavlína, T.: 3. 11. 2019 (edit, PKS napsáno)

1. Kontrola úkolů ze schůze
Hlasování o přijetí Martiny Duškové
- pro příště anketu pro členy; hlasování 4 varianty (ano, ne, nevím, nechám to na PMS), možnost klást dotazy, případně napsat podnět.
Kanál na zulip pro MS Ostrava
- splněno
Domluvit termín společného sezení k lobo a komisím
- zatím se nedaří, Pavlína to zkouší dál
Zasílání školení
- splněno
Nesplněno:
- rozeslání emailu s METy - Kuba, rozeslat do středy 30. 10. 2019

2. Lobokontakty
- výklad zaslat na RK
- celý návrh musí jít přes RV
Postup:
- založit vlákno na forum s odkazem na dokument na mraku a dát lidem možnost to komentovat 14 dní
- Lukáš a Ondra R. zpracují z podnětů celkový návrh
- PMS dokument předá na RV

3. Rozpočet
- Lukáš vysvětlil fungování rozpočtu obecně
- hospodářem za Ostravu je Pavlína, pověřila Kubu jako zástup
- spec. symbol 140401 - zastupitelské kluby Ostrava
- MS Ostrava - nemá specifický symbol, je potřeba dořešit s FO strany
- požádat později FO - poslat vyúčtování
- Lukáš vytvoří návrh finanční struktury pro Ostravu

4. Organizační struktura
- připravit nástřel organizační struktury a kompetencí - Pavlína

5. Krajské volby
- pobavit se s PKS, co se od PMS čeká.

Předsednictvo se bude scházet na callu každou neděli v 18:00 hod.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Pavlina.Novackova za příspěvek:
Michal.Breskovec
,,Když člověk dojde na konec života, měl by si při ohlédnutí říct víc než jen -Byl jsem tady-"

Uživatelský avatar
Jakub.Dedek
Kontrolní komise
Příspěvky: 1052
Registrován: 05 led 2017, 10:46
Profese: Student matematiky
Dal poděkování: 1739 poděkování
Dostal poděkování: 1400 poděkování

Re: Zápisy PMS Ostrava

Příspěvek od Jakub.Dedek »

SCHŮZE PMS OSTRAVA dne 3. 11. 2019

Přítomni: Pavlína Nováčková, Michal Breškovec, Jakub Dedek, Lukáš Černohorský

Program)
1. Kontrola úkolů ze schůze
2. Lobokontakty
3. Rozpočet
4. Struktura

Úkoly
Hodit na forum odkaz na předpis lobo
Pavlína, T.: 3. 11. 2019 (edit, již splněno)
Projednat s PKS jednotné financování

1. Kontrola úkolů ze schůze
Připomenout mailem radním podněty
Pavlína-bylo připomenuto emailem dne 28. 10. 2019, zatím do dnešního dne bez reakce, předpokládá se vzetí na vědomí
Specifický symbol pro MS Ostrava
Pavlína, Michal - dořešeno s FT Pirátů
Domluvit schůzku s PKS
Pavlína - potřebné věci vyřešeny s PKS dne 30. 10. 2019

2. Schůzka s komisemi
- schůze dne 3. 11. 2019 byla zrušena; nikdo kromě Martiny a Arnošta nemohl.
- výtka ze zastupitelských klubů, že to nebylo s nimi projednáno dopředu. Výtka akceptována, situace vysvětlena emailem předsedům zastupitelských klubů dne 1. 11. 2019.
Schůzka s dotačními komisemi měla za účel výměnu zkušeností dle hesla Sharing is Caring. Záměrem tedy byla výměna zkušeností lidí z různých komisí. Konkrétně aby vzájemně diskutovali a třeba se i poučili. Součástí diskuze měla být samozřejmě i řeč o lobbingu.
Krom toho, že jsou lidé v komisích, jsou zároveň členy nebo příznivci Pirátů a je pro ně dobré vědět, že v tom nejsou sami, tj. že jinde možná řeší podobné starosti s dotacemi.
Aktuální postup (zodpovědnost Pavlína)
Návrh na schůzku na konci listopadu (tj. od 25. 11. nebo začátkem prosince - tj. do 8. 12. 2019) poté, co se vybere termín na doodle. O tomto byli předsedové informování a zároveň byli požádáni, zda by lidem v komisích řekli, že by se mohli zúčastnit, případně je "delegovat"..
Doodle by vypadal následovně: po rozeslání nechat 48 hodin a pak hned vyhodnotit a zvolit termín schůzky.
Návrh na průběh schůzky
1. Představit komise, zhodnotit první rok
- jak probíhalo rozdělování dotací
- jak vypadala další práce mimo rozdělování dotací
- jací jsou další lidé v komisích
- jaká jsou nastavena pravidla dotací (nejvýraznější rozdíly)
Toto je informační blok.
2. Problémy při rozdělování dotací
- přístupnost podkladů
- čas na prostudování
- pomoc gesčních odborů
- kontaktování a tlaky zvenčí
- osobní vazby
- příprava na hlavní jednání
Toto je blok brainstormingu.
3. Průběh jednání při rozdělování dotací
- chování ostatních členů komise
- hlasování
Toto je blok brainstormingu.
4. Předávání informací
- směrem k zastupitelskému klubu
- kolegům v METu (upřesňujeme to)
- členské základně

2. Lobbing
Na fóru se hodí varianta na týden k připomínkování, pak to 14 dní zapracují Lukáš Jansa a Ondřej Ručka, pošle se návrh k projednání do RV (Lukáš Černohorský).
Na předpis by bylo dobré udělat pak workshop - součást vzdělávacího plánu pro rok 2020 (ještě se bude diskutovat i s PKS)

3. Rozpočet pro rok 2019
Převody jsou vyřešeny, MS Ostrava hospodaří s rozpočtem 30 000 Kč, specifický symbol je 110401.
Aktuální projekty:
Plavba komunálem - pod PMS, diskutuje se určení finančních prostředků, záměr Gabka M.
Strom na 17. listopad - pod PKS, záměr Gabka M.
Weby - pod PKS, záměr Michal B.
Lukáš s PKS dořeší návrh na jednotný postup v rozpočtových kapitolách Zastupitelské kluby. Cílem je na další schůzi MS členům vysvětlit určení rozpočtových kapitol, proces podávání žádosti a proces schvalování a placení a nabídka možnosti zasílat straně dar. Za PKS toto řeší Rosťa.

4. Situace kolem 106

- výtka radních směrem k podání 106. Podat 106 je v pořádku, primární zdrojem informací má být komunikace. Souhlas že postup/podání měl být komunikován dopředu, proto je doporučený postup pro členskou základnu vůči jednotlivým klubům, které jsou v koalici.
Potřeba informace nebo konkrétního materiálu → požádat radního nebo předsedu klubu→ dle povahy informace nebo materiálu se upraví postup.
a) informace či materiál jsou v pořádku, nemusí být např. anonymizovány nebo očesány o obchodní tajemství, nejsou vázány koaliční smlouvou nebo jinými úmluvami apod. - poskytnout.
b) informaci nebo materiál nelze přímo poskytnout - čistým řešením je žádost dle 106 (např. osobní údaje, dokumenty, ke kterým nemá radní přístup jen tak apod.)
- konstatování: Magistrát a obvody mají postupy při vyřizování 106, nutnost opatrnosti při práci s osobními údaji žadatelů atd.
- Pavel Kořízek nabízel na FB workshop ke 106; je teď novela, je potřeba s tím lidi seznámit, možná by to šlo naplánovat na některý měsíc zkraje roku.

5. Různé
- Mrak je v pohybu, PKS většinou hlasů schválilo návrh na rozdělení, Michal udělal ticket na redmint pro TO.
- konstatování: nové členy a zájemce je potřeba přivádět do stabilní a fungující struktury, aby se vědělo, co s nimi.
- Kuba má za úkol dodělat METy, musel aktualizovat tabulky s komisemi a výbory v Ostravě (tabulky splnil, ještě dodělá METy)
Kdejaké pověšené prádlo si myslí, že bojuje s větrem.

Uživatelský avatar
Pavlina.Novackova
Předseda místního sdružení
Příspěvky: 398
Registrován: 20 kvě 2016, 12:41
Profese: úředník
Bydliště: Ostrava-Hrabůvka
Dal poděkování: 157 poděkování
Dostal poděkování: 244 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Zápisy PMS Ostrava

Příspěvek od Pavlina.Novackova »

SCHŮZE PMS OSTRAVA dne 10. 11. 2019

Přítomni: Pavlína Nováčková, Jakub Dedek, Lukáš Černohorský, Jirka Rajnoch, Michal Breškovec

Program
1. Kontrola úkolů ze schůze
2. Lobokontakty
3. Rozpočet
4. Noví zájemci o členství
5. MO MSK
6. Různé


1. Kontrola úkolů ze schůze
METy

Kuba- jaká bude koncepce?
Lukáš
- METy jsou organizační týmy PMS sloužící k naplňování politického programu, vzdělávání lidí a získávání nových členů.
- zpočátku půjde o to vybrat problémy, soustředit na jejich řešení, pro lidi to taktéž bude získávání znalostí, taktéž se počítá s nabalováním lidí na konkrétní témata, lidi se vzájemně v oblasti více poznají a mohou se od sebe vzájemně učit.
- na první schůzce, kterou svolá někdo z předsednictva, si lidé ze svého středu vyberou garanta; garant bude zodpovědný za koordinaci a fungování METu, 1x měsíčně bude na schůzi report na cca 3 minuty, bude zodpovědný za plnění úkolů a za získávání podkladů.
- vítaným hostem schůze jsou předsedové klubů
- schůze nebo cally METů budou vždy uvedeny v kalendáři Piráti Ostrava.
- ví někdo o někom, že by rozhodně nestál o tom být v některém z METů?
METy-finální názvy
Doprava, cyklistika, MHD, parkovací systémy a rozvoj udržitelné mobility
Kontrola, finance, správa majetku
IT a otevřená radnice
Strategický rozvoj, architektura a investice
Sociální problematika a zdravotnictví
Školství, sport, věda a výzkum
Životní prostředí
Kultura a památková péče
Mrak
Michal - struktura bude vytvořena do 17. 11. 2019, Michal bude informovat členskou základnu
Finance
Lukáš požádá Rosťu o nastavení pravidel pro rozpočty zastupitelských klubů jako člena PKS zodpovědného za finance
rozpočet MS Ostrava (spec. symbol - 110401) - výdaje různé; akce, vybavení, vzdělávání nezastupitelů apod., hospodář Pavlína
rozpočet Zastupitelé Ostrava (spec. symbol - 140401) - výdaje na vzdělávání zastupitelů, expertovné apod.
2. Lobokontakty
- do neděle byla možnost připomínkovat předpis; učinil tak Lukáš J. Na schůzi se zeptat, zda má teď někdo něco, třeba ty tipy, o kterých jsme se bavili před měsícem, pokud nebudou, dostane předpis do rukou Lukáš J. a Ondra R.
3. Rozpočet
MS asi dostane 30 000 Kč na rok.
4. Noví zájemci o členství
- postup: osobní setkání, předsedové zast. klubů mohou chodit na seznamovací akce, pokud budou mít zájem, jinak platí personální rozdělení Ostravy a okolí mezi členy předsednictva dle "svaté tabulky"
6. Různé
a) komise - komunikace v rámci METů
b) setkání s volenými zástupci
- Lukáš od ledna bude zvát poslance, ať online udělají tématické setkání
- představení kandidátů do RP - nabídne se Slepice a Havířov
,,Když člověk dojde na konec života, měl by si při ohlédnutí říct víc než jen -Byl jsem tady-"

Uživatelský avatar
Pavlina.Novackova
Předseda místního sdružení
Příspěvky: 398
Registrován: 20 kvě 2016, 12:41
Profese: úředník
Bydliště: Ostrava-Hrabůvka
Dal poděkování: 157 poděkování
Dostal poděkování: 244 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Zápisy PMS Ostrava

Příspěvek od Pavlina.Novackova »

SCHŮZE PMS OSTRAVA dne 18. 11. 2019

Přítomni: Pavlína Nováčková, Lukáš Černohorský, Jiří Rajnoch, Michal Breškovec, Jakub Dedek
host: Zuzka Klusová (na bod Mediální strategie)

Program

1. Mediální strategie, kompetence
2. Zveřejňování materiálů
3. Kontrola úkolů ze schůze
4. Opice-nastavení fungování
5. Různé
6. Plnění úkolů
7. Vyhodnocení akcí

1. Mediální strategie:
- Zuzka měla ideu článku Rok ve vedení Ostravy - udělal jsem to to to, max. 3 nejdůležitější body u každého. I zpracovat další krajské buňky, ale později a v menším rozsahu - nejdřív Ostrava, Opava, pak opozičníci z kraje. Zatím jen něco málo je k působení Rosti.
- Zuzka informovala o možnosti uspořádat akci Out of code - programování
- plány na akce se budou rozeslat v newsletteru, akce každý měsíc - bude se tam dávat Deskohraní, schůze MS plus případně další, co budou. Kuba navrhl poskytnout prostor Michalu Hruzikovi - sportovní redaktor, vede Toastmasters, my jim můžeme poskytnout útočiště
- došlo se ke konsenzu, že PMS Ostrava bude PKS více pomáhat s organizací a medializací aktivit a co se bude týkat Ostravy se s PMS probere a případně se předají úkoly.
0. Zveřejnění materiálů
- David může poreferovat na schůzi MS, Lukáš mu napíše a domluví se s ním
1. Kontrola úkolů ze schůze
Kuba Koutný - 27. 11. 2019
Lukáš - technika poslána Michalovi B.
Pavlína - METy - volat?
3. Opice
řešila se organizace a půjčování věcí
- rezervační systém, úklid kuchyně, půjčení věcí
- musí proběhnout inventarizace
4. Různé
- Přeregistrace RegP - Kuba: teď to neřešit
- Nalodění - nejsou dořešeny registrační formuláře, chybí správná formulace mailů - Kuba dodělat.
5. PMS schůze
- Otevřenost vůči ostatním členům. Pokud to půjde, dá se dopředu program, co se bude jednat, člověk se může připojit na náslech, nebude mluvit, na závěr projednáváneho bodu se bude moci vyjádřit. Dopředu může požádat o téma a zanést ho do zápisu, které má PMS probrat.
- jitsi má omezenou kapacitu, pokud bude nával, nepůjde to.
- členové budou s možností seznámeni blíže na schůzi MS.
,,Když člověk dojde na konec života, měl by si při ohlédnutí říct víc než jen -Byl jsem tady-"

Uživatelský avatar
Pavlina.Novackova
Předseda místního sdružení
Příspěvky: 398
Registrován: 20 kvě 2016, 12:41
Profese: úředník
Bydliště: Ostrava-Hrabůvka
Dal poděkování: 157 poděkování
Dostal poděkování: 244 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Zápisy PMS Ostrava

Příspěvek od Pavlina.Novackova »

Messenger PMS OSTRAVA dne 25. 11. 2019

Přítomni: Pavlína Nováčková, Lukáš Černohorský, Jiří Rajnoch, Michal Breškovec, Jakub Dedek

Program
0. Nainstalovat si komunikační platformu co bude fungovat všem
1. Kontrola úkolů
2. Opice-nastavení fungování
3. Program Opice
4. Archiv města
5. Mrak
6. Noví členové


Úkoly:
Michal
:
- mrak dořešit, jak to je teď?
- rezervační systém s TO MSK
Kuba
- doprocesovat V. Ticháka, pozvat Annu a Radka na grilování
- domluvit Koutného - UŽ
Lukáš
- promluvit s Davidem: materiály, informace ze zastupitelstva
- domluvit prvního poslance na leden
Pavlína
- připravit výzvu pro archiv
- pravidla Opice
- inventura
- METy

1. Kontrola úkolů
Koutný - Kuba zařídí dne 26. 11. 2019
Materiály - Lukáš zavolá dne 26. 11. 2019.
METy - Pavlína rozpošle během tohoto týdne
2. Opice-nastavení fungování
- rozpracovaná pravidla, v neděli 1. 12. inventura, možno se přidat
- Michal pořeší s TO MSK rezervační systéma na půjčování vybavení
- pravidla se opřipomínkují v PMS a předají k připomínkování PKS.
- seznam držitelů klíčů Kuba dodal.
3. Program Opice
- lednový newsletter půjde před vánocemi, měly by tam být už zajištěny akce, Lukáš zkusí na leden zajistit přenos poslance na určité téma.
4. Archiv města
- na podnět M. Tomáška se udělá sbírka volebních plakátů, tiskovin a jiných věcí do komunálních a senátních voleb. Do konce roku v Opici na to bude nachystaná krabice (od 1. 12. 2019)
5. Mrak
- zatím pořád nefunguje
6. Noví členové
- Anna Pohl Sulská, Radek Hrbáč - bod programu schůze MS grilování obou.

Osobní schůzka PMS dne 2. 12 2019 v 18:00 hod., Opice - první důležitý bod: najít program, který půjdou dělat online meetingy.
,,Když člověk dojde na konec života, měl by si při ohlédnutí říct víc než jen -Byl jsem tady-"

Uživatelský avatar
Pavlina.Novackova
Předseda místního sdružení
Příspěvky: 398
Registrován: 20 kvě 2016, 12:41
Profese: úředník
Bydliště: Ostrava-Hrabůvka
Dal poděkování: 157 poděkování
Dostal poděkování: 244 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Zápisy PMS Ostrava

Příspěvek od Pavlina.Novackova »

PMS OSTRAVA dne 2. 12. 2019

Přítomni: Pavlína Nováčková, Lukáš Černohorský, Jiří Rajnoch, Michal Breškovec


Program
1. Instalace programu
2. Kontrola úkolů
3. Různé

1. Instalace programu
- v anketě zvítězil Discord, nastavuje se tedy Discord
2. Kontrola úkolů
Koutný - Kuba tam byl, musí ještě věc projednat s SVJ
Poslanci - Lukáš mluvil s poslanci o telemostech, jsou přístupní, v lednu bude první přenos.
Pravidla - Pavlína začala inventuru a se psaním pravidel užívání OPICE
METy - ještě rozposlány nebyly
Rezervační systém OPICE - je diskutován s Michalem N.
3. Různé
Vánoční večírek
- Pavlína udělá anketu na FB, zařídí výzdobu OPICE a překvapení
Program OPICE
- Pavlína navrhla další 3 témata - bylinky, výroba tašek, putování po Japonsku, Lukáš domluví telemost s konkrétním poslancem na leden
Tito uživatelé poděkovali autorovi Pavlina.Novackova za příspěvek:
Michal.Breskovec
,,Když člověk dojde na konec života, měl by si při ohlédnutí říct víc než jen -Byl jsem tady-"

Uživatelský avatar
Pavlina.Novackova
Předseda místního sdružení
Příspěvky: 398
Registrován: 20 kvě 2016, 12:41
Profese: úředník
Bydliště: Ostrava-Hrabůvka
Dal poděkování: 157 poděkování
Dostal poděkování: 244 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Zápisy PMS Ostrava

Příspěvek od Pavlina.Novackova »

PMS OSTRAVA dne 8. 12. 2019
Přítomni: Pavlína Nováčková, Lukáš Černohorský, Jiří Rajnoch, Jakub Dedek, Šárka Václavíková

představení Šárky Václavíkové
příprava programu na pondělní schůzi MS.
,,Když člověk dojde na konec života, měl by si při ohlédnutí říct víc než jen -Byl jsem tady-"

Zamčeno

Zpět na „Místní předsednictvo Ostrava“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host