MF OV 1/2019 Volba předsednictva

Moderátoři: PKS Moravskoslezsky kraj, PMS Ostrava

Uživatelský avatar
Pavlina.Novackova
Člen KS Moravskoslezský kraj
Příspěvky: 123
Registrován: 20 kvě 2016, 12:41
Profese: úředník
Bydliště: Ostrava-Zábřeh
Dal poděkování: 58 poděkování
Dostal poděkování: 98 poděkování

Re: MF OV 1/2019 Volba předsednictva

Příspěvek od Pavlina.Novackova » 26 čer 2019, 17:12

Ahoj. Ještě jednou děkuji za nominace a zde je tedy moje kandidátská řeč.

Na začátku bych chtěla říct, že velmi vnímám sílu úspěchu, který Piráti zažili tady v Ostravě, ve městě (a v kraji), kde tradičně vítězí spíše populismus a tradiční strany. Naše pozice je proto velmi křehká a musíme naši stranu zde ve městě cizelovat, aby ustála ten permanentní tlak jak voličů, tak jiných stran, zvládla zkorigovat krajské volby, dostat kluky (a možná někoho dalšího) do sněmovny a opět uspět v komunálních volbách.
V současné době jsme v organizačním vakuu, kde víceméně vše funguje provizorně a není dobré, aby to tak zůstalo i nadále. Jinak dopadneme jako naše vědecká knihovna.
Fungováním Ostravy jsem se zabývala už dříve, mám k tomu vypracovaný dokument, který ráda předložím na grilování, pokud bude prostor.

Podle mě je důležité
1. Nastavit systém práce a kompetencí
- mám představu, že každý člen předsednictva včetně předsedy bude mít svou gesci, které se bude reálně věnovat.
- Gesce: IT, PR, HR, organizace vnějších akcí, organizace uvnitř; každá gesce k sobě oblast (vysvětlím dále), vzájemná zastupitelnost nutností
- Ostatní úkony se budou samozřejmě řídit ust. 20 Organizačního řádu

2. Sjednotit užívání informačních kanálů a jejich zabezpečení
- S pomocí TO MSK zabezpečit migraci veškerých aktuálních dat na disku na mrak. Reálně už tam něco je, ale začíná se to rozbíhat na dvou frontách (disk, mrak); důležité je zajistit bezpečnost a neztrátovost dat
- Implementovat zulip, pokud to bude možné. Bezpodmínečně nutné je ale to, aby se lidé s tímto názorem ztotožnili a je potřeba vyřešit absenci pirate ID u některých nereg. p.
- Ve spolupráci s PKS zajistit dostatečné technické vybavení Opice

3. Rozpočet
- Stanovit rozpočet na další rok s předem stanovenými cíly; očekávám, že by bylo vhodné mít rozpočet hotový v říjnu-listopadu.
- Hlídat PaRo (zodp. člen PMS by pomáhal řešit případné žádosti jejich podavatelům).
- Bude potřeba v rozpočtu vyčlenit fond na placení odborníků.

4. Personální
- Rozdělení Ostravy do 3 oblastí, které budou koordinovat členové PMS spolu s předsedy zastupitelských klubů nebo delegovat na někoho jiného v té oblasti. Př. Poruba – koordinátor pro Poruba, Krásné Pole, Polanka nad Odrou, Svinov, Třebovice, Pustkovec.
- Aktivní získávání lidí do vlastních řad; s tím souvisí i ukládání úkolů nováčkům, aby se cítili využití, jejich zapojování do funkcí a kandidátek – cílem tedy je mít ve funkcích víc různorodých lidí než všude 5 stejných.

5. Komunikace vnitřní
- PMS by mělo vědět víceméně o všem, co se v Ově děje. Jak už jsem deklarovala dříve, MS v sobě nese jak administrativní, tak z logiky věci (a již nastavených pravidel) politickou rovinu a zabezpečení supportu při výkonu mandátu v komunálu, zabezpečení krajských voleb a implementace jiných nařízení.
- Členové místních buněk by se měli scházet na skype či osobně alespoň 1x za měsíc; o výsledcích schůzek informuje předsednictvo, pokud bude členem předsednictva někdo z buňky (jakože při našem počtu asi jo  ), tak předá informace ostatním členům sám.
- MS Ostrava se musí scházet alespoň 1x za měsíc.
- Je nepřípustné, aby se závažné informace dovídali členové nejdříve z tisku nebo od známých. Pokud ovšem taková situace nastane (což se prostě nevědomky může stát), bude vypracován plán krizové komunikace ve spolupráci s MeKo.
- Před ZMO a ZMOb budou probíhat společné diskuze nad materiály. Místní buňky si to řeší samy, na schůzku k ZMO by měl chodit aspoň jeden zástupce.
- S Radou města by měla být spolupráce nastavena, jak jsme si už říkali dříve, další podněty případně řeknu na grilování.

6. Odbornost a spolupráce
- Už dříve jsem mluvila o nějakých týmech, které by sdružovaly jak lidi v komisích města a obvodů, tak zájemce či odborníky v dané problematice. V těch by se dále rozpracovával program a řešilo jeho naplňování tak, aby to mělo vazbu na práci na radnicích. Zároveň je možné předpokládat, že lidé v těchto týmech budou přinášet a odnášet informace do KET a celostátně.
- Nutné je, aby s výstupy byla seznámena členská základna, alespoň v nějaké podobě.

7. PR a marketing
- dle mého názoru by bylo vhodné, aby MeKo, až bude na to prostor, dělala následující úkony: a) chodila na zástupka města a obvodů a účastnila se diskuzí před zasedáním, b) sledovala monitoring tisku každý den vč. lokálních periodik-ať už pro přehled vlastní nebo pro zachytávání kauz; aktivně hledá témata ke komunikování.
- Chodí na akce pořádané Piráty nebo zástupci na radnicích nebo akce, které jejich radnice podporují.
- Další věci byly už stanoveny.
- MeKo ale musí mít support místních – je nepřípustné, aby se musel PR koordinátor domáhat vysvětlení či poskytnutí informací, které jsou nutné pro zabránění komunikačního požáru nebo pro stanovení marketingového plánu.

8. Pořádek
- Tím je myšleno materiální zabezpečení MS na akce, kampaně apod. – nutno řešit ve vztahu k PKS.

9. Předpisy
- MS se řídí již danými pravidly, řády a zásadami, pro specifické vnitřní postupy může používat různá doporučení.

10. Několik poznámek na závěr:
- Celé MS potřebuje silnou vnitřní disciplínu, tj. plnění uložených úkolů a dodržování termínů.
- Aktivitu a seberealizaci nezašlapávat ale podporovat
- Nebát se změn
- Důvěřovat si
- Umět se pochválit
- Nebát se kritizovat
- Umět si přiznat chybu
- Umět se pochlubit
- Chtít stranu a díky ní město, kraj, stát, EU posouvat
- Cítit se u Pirátů jako doma
- Zůstat pro lidi stranou otevřenou, přátelskou, transparentní, svobodomyslnou, s rovným charakterem, zodpovědnou, odbornou, pestrou, důstojnou, upřímnou a stabilní.

Aby se naše heslo „Držíme kurz“ nestalo jen vyprázdněným pojmem. Držet kurz na děravé bárce a supermoderním parníku je totiž velký rozdíl. 

Pokud jsem na něco zapomněla, sdělím při grilování.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Pavlina.Novackova za příspěvky (celkem 6):
Michal.Breskovec, Petr.Kopecny, Romana.Korosi, Rostislav.Reha, Veronika.Murzynova, Jaroslav.Horejsi
,,Když člověk dojde na konec života, měl by si při ohlédnutí říct víc než jen -Byl jsem tady-"

Uživatelský avatar
Michal.Breskovec
Člen KS Moravskoslezský kraj
Příspěvky: 614
Registrován: 22 dub 2009, 12:58
Profese: IT
Bydliště: Ostrava, Bělský les
Dal poděkování: 294 poděkování
Dostal poděkování: 465 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: MF OV 1/2019 Volba předsednictva

Příspěvek od Michal.Breskovec » 26 čer 2019, 18:01

Děkuji za nominaci, pokusím se být ve své kandidátské věci věcný a stručný.

Úlohu předsednictva MS vidím hlavně v tomto:
 1. Efektivní nábor nových členů.
 2. Koordinace akcí týkajících se MS, jako jsou volby, propagace strany a podpora členů MS.
 3. Zajistit komunikaci a spolupráci mezi členy.
 4. Zajistit informování členů o dění v MS.
 • Ad 1) Nedostatečná kapacita členské základny je problémem Pirátů od samotného začátku, který se však nyní projevuje o to více, že přibývá funkcí, které členové musejí zastávat, ať už ve vnitrostranické hierarchii, nebo ve svých funkcích vyplývajících z našich úspěchů ve volbách. Problém je o to palčivější, že se snažíme vyhýbat kumulací funkcí. Neaspiruji na to, že tento celostranický problém vyřeším zrovna já, ale chtěl bych pro zlepšení situace učinit alespoň následující:
  • Apelovat na RegP aby se ucházeli o členství.
  • Pružně reagovat na nové zájemce o vstup do strany, není možné aby dlouho čekali než se něco stane a hlavně, musejí být nováčci ihned zapojeni do práce ve straně, aby se cítili užiteční.
  • Každý Pirát je vysílač, je potřeba, aby veřejné akce MS nebyly využity pouze k propagaci strany, ale také k náboru nových členů.
 • Ad 2) Předsednictvo by nemělo dělat všechno samo, ale delegovat úkoly na členy - ale na druhé straně musí bezpodmínečně o všem vědět a informace předávat dál členské základně.
 • Ad 3) Je nezbytné, aby předsednictvo zvolilo správné nástroje pro komunikaci a kooperaci a ty aktivně používalo a motivovalo členy, k jejich přijetí a užívání.
 • Ad 4) Pokud se připravuje jakákoliv událost, musí o ni členská základna vědět v čas a musí být vyzvána k participaci. Členové MS musí vědět co dělají naši zastupitelé atd. musí vědět o našich úspěších, aby je mohli dále propagovat a musí vědět o našich přešlapech, aby byli připraveni reagovat na kritiku. Zastupitelé musí o takových věcech informovat předsednictvo a to bude šířit informaci dále - to by mělo zajistit, že zastupitelé nebudou přetěžováním tím, pořád dokola někomu něco vysvětlovat, ale zároveň členové MS budou v obraze.
Strana se bezpodmínečně musí "profesionalizovat" na všech úrovních. Je nežádoucí se utopit v byrokracii, ale musíme mít definovány jasné a jednoduché procesy, které musí vést k vylepšení komunikace a koordinace. Předsednictvo MS musí být jádrem těchto procesů, místem, kde se sbíhají všechny nitky a zároveň bodem, odkud se šíří informace všem ostatním - stručně řečeno "hub and spoke" systém komunikace.

Děkuji za vaši podporu při volbě do předsednictva.

Uživatelský avatar
Lukas.Cernohorsky
Poslanec Parlamentu ČR
Příspěvky: 1511
Registrován: 05 lis 2009, 21:54
Profese: Projektový manažer
Dal poděkování: 54 poděkování
Dostal poděkování: 1497 poděkování

Re: MF OV 1/2019 Volba předsednictva

Příspěvek od Lukas.Cernohorsky » 01 črc 2019, 14:00

Petr.Kopecny píše:
25 čer 2019, 21:25
Ahoj, navrhuji abychom udělali grilování v Opici až po prázdninách, tj. na začátku září. Je důležité aby se na grilování dostavili ne jen všichni kandidáti, ale také co nejvíce členů.
Problém je, že PMS bude muset začít s přípravou plánů co nejdřív, ať tam bude kdokoliv, protože ač se to nezdá, tak příprava voleb bude dost náročná. Ono se to nezdá, ale krajské volby jsou už víc než za rohem, zvlášť při rychlosti jak vše realizujeme . Nemyslím si, že je vhodné to zase oddalovat o další 2 měsíce. Vzhledem k tomu, že to nikdo nesvolal jsem u sebe v kanceláři do středy od 16-19 hod. k dispozici na individuální grilování.
tel. : 601573955

Uživatelský avatar
Pavlina.Novackova
Člen KS Moravskoslezský kraj
Příspěvky: 123
Registrován: 20 kvě 2016, 12:41
Profese: úředník
Bydliště: Ostrava-Zábřeh
Dal poděkování: 58 poděkování
Dostal poděkování: 98 poděkování

Re: MF OV 1/2019 Volba předsednictva

Příspěvek od Pavlina.Novackova » 01 črc 2019, 22:10

Lukas.Cernohorsky píše:
01 črc 2019, 14:00
Petr.Kopecny píše:
25 čer 2019, 21:25
Ahoj, navrhuji abychom udělali grilování v Opici až po prázdninách, tj. na začátku září. Je důležité aby se na grilování dostavili ne jen všichni kandidáti, ale také co nejvíce členů.
Problém je, že PMS bude muset začít s přípravou plánů co nejdřív, ať tam bude kdokoliv, protože ač se to nezdá, tak příprava voleb bude dost náročná. Ono se to nezdá, ale krajské volby jsou už víc než za rohem, zvlášť při rychlosti jak vše realizujeme . Nemyslím si, že je vhodné to zase oddalovat o další 2 měsíce. Vzhledem k tomu, že to nikdo nesvolal jsem u sebe v kanceláři do středy od 16-19 hod. k dispozici na individuální grilování.
Já tomu rozumím, ale teď jsou všichni v trapu..nebo budou..a asi by se to nemělo odfláknout. Podle mě je schopné PMS od září začít hned fungovat - pokud se členové nebudou škrábat na zadku a shodnou se na tom, jak to chtějí společně vést a rozdělí si kompetence. Během léta sehnat lidi na plnění úkolů je v létě dost peklo. Klidně to udělejme 2. 9. odpoledne - poslanci budou (snad) přítomni a myslím, že i většina lidí. Mezitím bych rada rozvinula debatu o tom, co si - mimo stanovený rámec - lidé od MS slibují.
,,Když člověk dojde na konec života, měl by si při ohlédnutí říct víc než jen -Byl jsem tady-"

Uživatelský avatar
Veronika.Murzynova
Člen KS Moravskoslezský kraj
Příspěvky: 246
Registrován: 02 lis 2017, 14:59
Profese: Operations manager
Bydliště: Svojsíkova 1588/11, Ostrava, 70800
Dal poděkování: 279 poděkování
Dostal poděkování: 270 poděkování

Re: MF OV 1/2019 Volba předsednictva

Příspěvek od Veronika.Murzynova » 04 črc 2019, 09:41

Pavlina.Novackova píše:
01 črc 2019, 22:10
Lukas.Cernohorsky píše:
01 črc 2019, 14:00
Petr.Kopecny píše:
25 čer 2019, 21:25
Ahoj, navrhuji abychom udělali grilování v Opici až po prázdninách, tj. na začátku září. Je důležité aby se na grilování dostavili ne jen všichni kandidáti, ale také co nejvíce členů.
Problém je, že PMS bude muset začít s přípravou plánů co nejdřív, ať tam bude kdokoliv, protože ač se to nezdá, tak příprava voleb bude dost náročná. Ono se to nezdá, ale krajské volby jsou už víc než za rohem, zvlášť při rychlosti jak vše realizujeme . Nemyslím si, že je vhodné to zase oddalovat o další 2 měsíce. Vzhledem k tomu, že to nikdo nesvolal jsem u sebe v kanceláři do středy od 16-19 hod. k dispozici na individuální grilování.
Já tomu rozumím, ale teď jsou všichni v trapu..nebo budou..a asi by se to nemělo odfláknout. Podle mě je schopné PMS od září začít hned fungovat - pokud se členové nebudou škrábat na zadku a shodnou se na tom, jak to chtějí společně vést a rozdělí si kompetence. Během léta sehnat lidi na plnění úkolů je v létě dost peklo. Klidně to udělejme 2. 9. odpoledne - poslanci budou (snad) přítomni a myslím, že i většina lidí. Mezitím bych rada rozvinula debatu o tom, co si - mimo stanovený rámec - lidé od MS slibují.
2.9. odpoledne je pravděpodobnost, že poslanci nebudou, neb se již rozbíhá práce ve Sněmovně (je to vyhlášeno jako výborový týden). Je taky možné, že ten bude nějaké plánovací jednání poslaneckého klubu atd., ale teď prostě ještě nevíme, jak to bude. Např. Ondra už má jisté že 3.9. je zasedání podvýboru pro letectví a vesmírný program, takže 2.9. večer pojede do PHy...
Nejlepší je dělat tyhle akce, včetně krajských schůzí, v poslaneckých týdnech. Poslanecký týden je např. vyhlášený na týden od 26.8. (a je to zaznačeno i v ostravském kalendáři). K tomu ještě podotknu, že na 30.8. nebo 31.8. je plánovaná akce v PiCe na které by poslanci neměli chybět (formát, název a datum se ještě ladí).

Za mě tedy souhlas s Lukášem, že čím dříve proběhne grilování, tím lépe. Jo a mmch pořád ještě chybí kandidátksé řeči od některých kandidátů.
Zastupitelka Magistrátu města Ostravy a Městského obvodu Poruba
Asistentka poslance Ondřeje Polanského

"What doesn't kill you, only makes you.... stranger."

Uživatelský avatar
Rostislav.Reha
Kontrolní komise
Příspěvky: 3676
Registrován: 15 říj 2013, 12:16
Profese: informatik
Bydliště: Ostrava
Dal poděkování: 4474 poděkování
Dostal poděkování: 4591 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: MF OV 1/2019 Volba předsednictva

Příspěvek od Rostislav.Reha » 12 srp 2019, 15:35

Neverim na mensi zlo. Je jen velke zlo a zlo, co zatim nemelo sanci vyrust.

Odpovědět

Zpět na „Místní fórum Ostrava“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 4 hosti