Stránka 1 z 1

[Rozprava] Harmonogram zasedání MF Brno na rok 2019

Napsal: 07 dub 2019, 20:33
od Tomas.Kolacny
Ahoj brněnští Piráti,

v návaznosti na schválení harmonogramu krajských zasedání svolávám jednání ve věci schválení harmonogramu zasedání MF Brno pro letošní rok.

Navržené usnesení:
Místní fórum Brno

s ch v a l u j e

harmonogram zasedání Místního fóra Brno v roce 2019 následovně:
  • 18. dubna 2019,
  • 21. května 2019,
  • 4. června 2019,
  • 16. července 2019,
  • 20. srpna 2019,
  • 24. září 2019 a
u k l á d á

předsedovi místního sdružení Brno svolat zasedání vždy nejpozději 7 dní před určeným termínem.

Důvodová zpráva:
V souladu s jednacím řádem KF JmK je předkládán návrh harmonogramu řádných zasedání MF Brno. Návrh je koncipován tak, aby nebyla ve stejném týdnu místní i krajská schůze, přičemž směrodatným pro tvorbu byl harmonogram krajský -> proto návrh neurčuje konkrétní týden v měsíci, ale pouze konkrétní den v týdnu, a to úterý. Jelikož vzhledem k plánované délce tohoto jednání zřejmě nebude možné svolat dubnovou schůzi v řádné lhůtě až po skončení hlasování, bude tato svolána začátkem příštího týdne nezávisle na tomto jednání, jakmile mi TIC potvrdí volnou kapacitu sálu.

Rozprava bude otevřená do pátku, 12. 4. 2019, poté bude zahájeno hlasování. V rámci rozpravy je možné podávat alternativní návrhy.
Otevírám rozpravu.

Re: [Rozprava] Harmonogram zasedání MF Brno na rok 2019

Napsal: 08 dub 2019, 07:38
od Pavel.Nevrkla
Jen poznámka: 16.4.2019 nestihneš vyhlásit 7 dní předem, resp. vyhlásíš stejně ještě bez hramonogramu. Loni se to řešilo i krajského harmonogramu.
A ještě jedna věc, i když nejsem Brno, ale vím, že u krajského harmonogramu byla žádost o to, aby byla jen jedna letní schůze (třeba tak, že se červnová, která je dva týdny po květnové, a červencová spojí).

Re: [Rozprava] Harmonogram zasedání MF Brno na rok 2019

Napsal: 08 dub 2019, 10:28
od Jiri.Kaderavek
Hele, za mne OK, není tam čas, ale předpokládám zachování 18h.

Re: [Rozprava] Harmonogram zasedání MF Brno na rok 2019

Napsal: 09 dub 2019, 08:23
od Tomas.Kolacny
Dubnovou schůzi jsem komentoval v důvodovce, co se týká letních schůzí, jsme otevření alternativním návrhům, případně se letní dají pojmout méně formálně formou social meetingu. Čas standardně od 18, pokud by bylo výjimečně potřeba svolat zasedání na jiný čas, budeme o tom dostatečně důrazně informovat.

EDIT: z důvodu obsazení malého sálu BB v úterý měním den konání dubnové schůze na čtvrtek, 18.4.