Stránka 1 z 1

[Rozprava] Záměr zajištění pozice asistenta zastupitelského klubu Pirátů v Brně

Napsal: 07 dub 2019, 20:20
od Tomas.Kolacny
Ahoj brněnští Piráti,

svolávám jednání ve věci projednání záměru na zajištění pozice asistenta zastupitelského klubu Pirátů v Brně.

Navržené usnesení:
Místní fórum Brno

s ch v a l u j e

záměr na zajištění pozice asistenta zastupitelského klubu Pirátů v Brně pro rok 2019 v maximální hodnotě 150 000,- Kč.

Důvodová zpráva:
Brněnský zastupitelský klub Pirátů má dlouhodobě neuspokojivě personálně zajištěné některé agendy (zejména se jedná o koordinaci práce a agregaci výstupů pirátských zástupců v komisích Rady města Brna a orgánech obchodních společností v majetku města Brna). Pro personální zajištění zmíněné agendy proto navrhujeme zřízení pozice asistenta zastupitelského klubu Pirátů v Brně. V rozpočtu JmK byla z důvodu výše popsaného úmyslu vytvořena dostatečně velká rozpočtová položka Činnost MS Brno, ze které je možné záměr pokrýt v plné výši. Hodnota záměru odpovídá plánované výši měsíční odměny za 0,6 úvazku 15 tis. Kč fix + 5 tis. Kč v rámci možného osobního ohodnocení. Více podrobností o výběrovém řízení najdete zde, přičemž předesílám, že pokud by MF záměr neschválilo, bude VŘ zrušeno.

Rozprava bude otevřená do pátku, 12. 4. 2019, poté bude zahájeno hlasování. V rámci rozpravy je možné podávat alternativní návrhy.
Otevírám rozpravu.

Re: [Rozprava] Záměr zajištění pozice asistenta zastupitelského klubu Pirátů v Brně

Napsal: 08 dub 2019, 08:55
od Petr.Springinsfeld
Počítá se s tím, že bude asistent k dispozici i pro koordinaci komisařů v rámci zastupitelstev městských částí? Například na Brně-střed by se taková personální posila taky hodila.

Re: [Rozprava] Záměr zajištění pozice asistenta zastupitelského klubu Pirátů v Brně

Napsal: 08 dub 2019, 10:07
od Monika.Spilkova
Myslím, že by měl být k dispozici pro všechny MČ, vzhledem k tomu, že třeba na středu komise zasedají cca 1 měsíčně, to není žádná darda. Navíc by si mohl dávat věci, které se prolínají mezi více MČ, do souvislosti.

Re: [Rozprava] Záměr zajištění pozice asistenta zastupitelského klubu Pirátů v Brně

Napsal: 08 dub 2019, 10:18
od Tomas.Kolacny
Za mě v rámci volných kapacit ano, ale kapacity teď nedokážu z fleku posoudit. Prioritu ovšem bude mít určitě ZMB, jelikož zde máme vládní zodpovědnost (na rozdíl od MČ) -> pokud by se situace na MČ změnila, tak to určitě bude potřeba pokrýt taky.

Re: [Rozprava] Záměr zajištění pozice asistenta zastupitelského klubu Pirátů v Brně

Napsal: 11 dub 2019, 13:15
od Miroslav.Barta
Petr.Springinsfeld píše:
08 dub 2019, 08:55
Počítá se s tím, že bude asistent k dispozici i pro koordinaci komisařů v rámci zastupitelstev městských částí? Například na Brně-střed by se taková personální posila taky hodila.
Ne jen Střed. KrPole má nejsilnější mandát :-)