Stránka 1 z 1

[Hlasování] Povolební strategie ZMČ Královo Pole

Napsal: 03 říj 2018, 23:54
od Tomas.Kolacny
Ahoj brněnští Piráti,

zahajuji hlasování ve věci schválení návrhu povolební strategie Pirátů pro volby do Zastupitelstva městské části Brno-Královo Pole.

Navržené usnesení:
Místní fórum Brno

s ch v a l u j e

povolební strategii Pirátů pro volby do Zastupitelstva městské části Brno-Královo Pole, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení.

Rozprava probíhala zde.

Hlasovat můžete PRO, PROTI, nebo se hlasování ZDRŽET. Pro přijetí usnesení je potřeba souhlas nadpoloviční většiny všech hlasujících. Hlasování je veřejné a jmenovité a výjimečně z časových důvodů potrvá jen 24 hodin.

Re: [Hlasování] Povolební strategie ZMČ Královo Pole

Napsal: 03 říj 2018, 23:54
od Tomas.Kolacny
PRO

Re: [Hlasování] Povolební strategie ZMČ Královo Pole

Napsal: 04 říj 2018, 00:26
od Petr.Springinsfeld
PRO

Re: [Hlasování] Povolební strategie ZMČ Královo Pole

Napsal: 04 říj 2018, 00:32
od Jiri.Ulip
pro

Re: [Hlasování] Povolební strategie ZMČ Královo Pole

Napsal: 04 říj 2018, 06:57
od Jakub.Sobocik
Pro

Re: [Hlasování] Povolební strategie ZMČ Královo Pole

Napsal: 04 říj 2018, 10:27
od Jaroslav.Kamen
PRO

Re: [Hlasování] Povolební strategie ZMČ Královo Pole

Napsal: 04 říj 2018, 16:13
od Marketa.Gregorova
PRO

Re: [Hlasování] Povolební strategie ZMČ Královo Pole

Napsal: 04 říj 2018, 19:31
od Miroslav.Barta
Pro

Re: [Hlasování] Povolební strategie ZMČ Královo Pole

Napsal: 05 říj 2018, 11:27
od Tomas.Kolacny
Bylo odevzdáno celkem 7 platných hlasů, z čehož:
7 PRO

Konstatuji, že usnesení bylo jednomyslně přijato.