Stránka 1 z 1

[Rozprava] Aktualizace pracovního rozpočtu MS Brno

Napsal: 12 zář 2018, 01:23
od Tomas.Kolacny
Ahoj brněnští Piráti,

svolávám jednání ve věci aktualizace pracovního rozpočtu MS Brno.

Navržené usnesení:
Místní fórum Brno

s ch v a l u j e

aktualizaci pracovního rozpočtu místního sdružení Brno, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení.

Důvodová zpráva:
Pracovní rozpočet v prvé řadě zapojuje účelový dar 10 000,- Kč od Jirky Kadeřávka na kampaň v Žabovřeskách a účelový dar 11 111,- Kč od Jirky Ulipa na kampaň v Brně, jejichž zapojení do rozpočtu bude provedeno automatickou změnou rozpočtu. Dále dochází ke korekci nadhodnocených záměrů vzhledem k předpokládaným skutečným výdajům. V neposlední řadě schválením pracovního rozpočtu dochází též ke schválení navýšení záměru na CLV na limit 104 000,- Kč, aby bylo možné proplatit fakturu za 4 nové CLV.

Rozprava bude otevřená do pátku, 14. září 2018, v sobotu, 15. září 2018 bude zahájeno hlasování.