Stránka 1 z 1

[Hlasování] Doplnění kandidátních listin - Brno

Napsal: 28 črc 2018, 00:36
od Tomas.Kolacny
Ahoj brněnští Piráti,

zahajuji hlasování ve věci doplnění kandidátních listin v Brně.

Navržené usnesení:
Místní fórum Brno

r o z h o d u j e

o doplnění kandidátů na pozice ostatních kandidátů dle přílohy č.1 až č.4 tohoto usnesení a

s ch v a l u j e

výslednou podobu kandidátní listiny:
  • pro volby do zastupitelstva města Brna, která je přílohou č.1 tohoto usnesení,
  • pro volby do zastupitelstva městské části Brno-střed, která je přílohou č.2 tohoto usnesení,
  • pro volby do zastupitelstva městské části Brno Královo Pole, která je přílohou č.3 tohoto usnesení,
  • pro volby do zastupitelstva městské části Brno-střed, která je přílohou č.4 tohoto usnesení a
p o v ě ř u j e

v souladu s § 20a, odst. 4) Róberta Čumu k podpisu kandidátních listin a

u k l á d á

volebnímu zmocněnci pro Brno zajistit odevzdání kandidátních listin na příslušný úřad, nejpozději do úterý, 31. července 2018 do 15 hodin.

Rozprava probíhala zde.

Hlasování potrvá 48 hodin a v souladu s jednacím řádem je veřejné a jmenovité.
Hlasovat můžete PRO, PROTI, nebo se hlasování ZDRŽET. Pro přijetí usnesení je třeba souhlas nadpoloviční většiny hlasujících.

Kandidátka na Brno-střed je stále nekompletní – chybí 6 lidí, doplníme ji v zákonné lhůtě na doplnění po podání. Ostatní kandidátky jsou kompletní, včetně náhradníků.

Re: [Hlasování] Doplnění kandidátních listin - Brno

Napsal: 28 črc 2018, 00:36
od Tomas.Kolacny
PRO

Re: [Hlasování] Doplnění kandidátních listin - Brno

Napsal: 28 črc 2018, 10:27
od Petr.Springinsfeld
PRO usnesení

Re: [Hlasování] Doplnění kandidátních listin - Brno

Napsal: 28 črc 2018, 10:44
od Robert.Cuma
PRO

Re: [Hlasování] Doplnění kandidátních listin - Brno

Napsal: 28 črc 2018, 13:00
od Monika.Spilkova
Pro

Re: [Hlasování] Doplnění kandidátních listin - Brno

Napsal: 28 črc 2018, 17:51
od Marketa.Gregorova
PRO

Re: [Hlasování] Doplnění kandidátních listin - Brno

Napsal: 30 črc 2018, 10:49
od Tomas.Kolacny
Bylo odevzdáno celkem 5 platných hlasů, z čehož:
5 PRO

Konstatuji, že usnesení bylo přijato.