Stránka 1 z 1

[Hlasování] Dodatek rozpočtu 2018 a záměr zajištění Pirátských listů

Napsal: 13 kvě 2018, 17:45
od Tomas.Kolacny
Ahoj brněnští Piráti,

zahajuji hlasování ve věci schválení rozpočtu místního sdružení Brno na rok 2018.

Navržené usnesení:
Místní fórum Brno

s c h v a l u j e

dodatek rozpočtu místního sdružení Brno pro rok 2018, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení a

s c h v a l u j e

záměr zajištění Pirátských listů (výroba a distribuce) v maximální hodnotě 160 tisíc Kč z rozpočtové položky č. 220604150 - Komunální kampaň a

bere na vědomí

pracovní rozpočet pro komunální kampaň v Brně, který je přílohou č. 2 tohoto usnesení.

Rozprava probíhala zde.
Předsednictvo místního sdružení doporučilo schválení předloženého návrhu.

Hlasování potrvá 72 hodin a můžete hlasovat PRO, PROTI, nebo se hlasování ZDRŽET. Hlasování probíhá veřejně a jmenovitě. Pro přijetí usnesení je třeba souhlas nadpoloviční většiny všech hlasujících.

Re: [Hlasování] Dodatek rozpočtu 2018 a záměr zajištění Pirátských listů

Napsal: 13 kvě 2018, 19:54
od Petr.Springinsfeld
PRO usnesení

Re: [Hlasování] Dodatek rozpočtu 2018 a záměr zajištění Pirátských listů

Napsal: 13 kvě 2018, 20:31
od Tomas.Kolacny
PRO usnesení

Re: [Hlasování] Dodatek rozpočtu 2018 a záměr zajištění Pirátských listů

Napsal: 13 kvě 2018, 23:24
od Marketa.Gregorova
PRO

Re: [Hlasování] Dodatek rozpočtu 2018 a záměr zajištění Pirátských listů

Napsal: 14 kvě 2018, 06:47
od Jaroslav.Kamen
PRO

Re: [Hlasování] Dodatek rozpočtu 2018 a záměr zajištění Pirátských listů

Napsal: 15 kvě 2018, 13:03
od Lukas.Mamula
Pro

Re: [Hlasování] Dodatek rozpočtu 2018 a záměr zajištění Pirátských listů

Napsal: 15 kvě 2018, 13:35
od Ondrej.Kotas
PRO usnesení

Re: [Hlasování] Dodatek rozpočtu 2018 a záměr zajištění Pirátských listů

Napsal: 15 kvě 2018, 15:15
od Robert.Cuma
PRO

Re: [Hlasování] Dodatek rozpočtu 2018 a záměr zajištění Pirátských listů

Napsal: 18 kvě 2018, 13:35
od Tomas.Kolacny
Bylo odevzdáno celkem 7 platných hlasů, z čehož:

7 PRO

Konstatuji, že usnesení bylo přijato.