Stránka 1 z 1

[Rozprava] Dodatek rozpočtu 2018 a záměr zajištění Pirátských listů

Napsal: 05 kvě 2018, 01:00
od Tomas.Kolacny
Ahoj brněnští Piráti,

svolávám jednání ve věci schválení dodatku rozpočtu místního sdružení Brno pro rok 2018 a schválení záměru zajištění Pirátských listů (výroba a distribuce).

Návrh usnesení
Místní fórum Brno

s c h v a l u j e

dodatek rozpočtu místního sdružení Brno pro rok 2018, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení a

s c h v a l u j e

záměr zajištění Pirátských listů (výroba a distribuce) v maximální hodnotě 160 tisíc Kč z rozpočtové položky č. 220604150 - Komunální kampaň a

bere na vědomí

pracovní rozpočet pro komunální kampaň v Brně, který je přílohou č. 2 tohoto usnesení.

Předsednictvo místního sdružení doporučilo krajskému fóru schválení usnesení.

Důvodová zpráva:
Jelikož byl zaregistrován dodatek rozpočtu KS JmK, kterým se nám zvýšily rozpočtové příjmy na kampaň v Brně o 100 000,- Kč, krajskému fóru je předkládán dodatek rozpočtu, který tuto změnu reflektuje. Struktura dodatku vychází ze skladby, kterou nám byl ochotný zaregistrovat Vojta Pikal (systém je dle Vojtova vyjádření uživatelský nepřívětivý pro registraci většího množství položek). Pracovní rozpočet vychází z původního návrhu rozpočtu MS Brno, který byl místním fórem schválen a předjímal obecné členění výdajů pro realizaci kampaně. Oproti původnímu návrhu rozpočtu byly v návrhu pracovního rozpočtu slouženy položky reprezentující část stejného záměru (aby bylo vyhověno požadavku nedělení záměrů), s ohledem na postavení kandidátek na MČ byly navýšeny původní hodnoty některých položek a rovněž byla přerozpočtována předpokládaná úspora za nákup CLV dle předběžné nabídky EuroAWK (sleva 20 tisíc). V rámci volných zdrojů je 50 tisíc obecná rezerva PMS a 50 tisíc rezerva pro městské části.

Dále je místnímu fóru předkládán v souladu s pravidly hospodaření jakožto schvalujícímu orgánu pro záměry nad 100 000,- Kč návrh na schválení záměru zajištění Pirátských listů (výroba a distribuce) v maximální hodnotě 160 tisíc Kč, ze kterého bude realizována výroba i distribuce Pirátských listů.

Na vědomí je též předkládán pracovní rozpočet na úrovni záměrů, ze kterého bude hrazena komunální kampaň.

Hlasování bude zahájeno v neděli, 13. května 2018. Pozměňovací návrhy můžete podávat do pátku, 11. května 2018.

Otevírám rozpravu.