Stránka 1 z 1

[Hlasování] Rozpočet MS Brno na rok 2018

Napsal: 14 dub 2018, 01:13
od Tomas.Kolacny
Ahoj brněnští Piráti,

zahajuji hlasování ve věci schválení rozpočtu místního sdružení Brno na rok 2018.

Navržené usnesení:
Místní fórum Brno

s ch v a l u j e

předložený návrh rozpočtu krajského sdružení Jihomoravského kraje na rok 2018, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení a

u k l á d á

předsedovi místního sdružení zajistit registraci.
Rozprava probíhala zde.
Předsednictvo místního sdružení doporučilo schválení předloženého návrhu.

Hlasování potrvá do pondělního rána a můžete hlasovat PRO, PROTI, nebo se hlasování ZDRŽET. Hlasování probíhá veřejně a jmenovitě. Pro přijetí usnesení je třeba souhlas nadpoloviční většiny všech hlasujících.

Re: [Hlasování] Rozpočet MS Brno na rok 2018

Napsal: 14 dub 2018, 01:16
od Tomas.Kolacny
PRO usnesení

Re: [Hlasování] Rozpočet MS Brno na rok 2018

Napsal: 14 dub 2018, 13:50
od Jiri.Ulip
Pro

Re: [Hlasování] Rozpočet MS Brno na rok 2018

Napsal: 14 dub 2018, 17:07
od Robert.Cuma
PRO

Re: [Hlasování] Rozpočet MS Brno na rok 2018

Napsal: 15 dub 2018, 21:22
od Marketa.Gregorova
PRO

Re: [Hlasování] Rozpočet MS Brno na rok 2018

Napsal: 16 dub 2018, 10:13
od Tomas.Kolacny
Byly odevzdány celkem 4 platné hlasy, z čehož:

4 PRO
0 PROTI
0 Zdržel se

Konstatuji, že usnesení bylo přijato.