Stránka 1 z 1

[Rozprava] Rozpočet MS Brno na rok 2018

Napsal: 03 dub 2018, 23:01
od Tomas.Kolacny
Ahoj brněnští Piráti,

svolávám jednání ve věci schválení rozpočtu brněnského místního sdružení na rok 2018.

Navržené usnesení:
Místní fórum Brno

s ch v a l u j e

předložený návrh rozpočtu místního sdružení Brno na rok 2018, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení a

u k l á d á

předsedovi místního sdružení Brno zajistit registraci.

Předsednictvo MS Brno doporučilo schválení předloženého návrhu.

Rozprava bude otevřená do středy, 11. dubna 2018, poté bude následovat doba na rozmyšlenou do pátku, 13. dubna, kdy bude zahájeno hlasování.
Otevírám rozpravu.

Důvodová zpráva:
Místnímu fóru Brno je předkládán ke schválení návrh rozpočtu MS Brno na rok 2018. Návrh vychází ze schváleného rozpočtu KS JmK, ze kterého čerpá příjmy z výdajových rozpočtových položek na komunální kampaň v Brně a na provoz MS Brno. Ve výdajích je nastíněno zvažované rozložení financí na kampaň i správu. Rozpočet je vyrovnaný.

Re: [Rozprava] Rozpočet MS Brno na rok 2018

Napsal: 11 dub 2018, 23:10
od Tomas.Kolacny
Ukončuji rozpravu a vyhlašuji dobu na rozmyšlenou.