Stránka 1 z 1

[Hlasování] Harmonogram schůzí MF Brno

Napsal: 08 led 2018, 09:32
od Tomas.Kolacny
Ahoj brněnští Piráti,

zahajuji hlasování ve věci projednání harmonogramu schůzí místního fóra Brno na rok 2018.

Návrh usnesení:
Místní fórum Brno

s ch v a l u j e

termíny řádného zasedání místního fóra Brno, které jsou:
23. ledna 2018
27. února 2018
27. března 2018
24. dubna 2018
22. května 2018
26. června 2018
24. července 2018
28. srpna 2018
25. září 2018
23. října 2018
27. listopadu 2018
18. prosince 2018
a představují harmonogram řádných zasedání místního sdružení Brno v souladu s jednacím řádem KF JmK a

u k l á d á

předsedovi místního sdružení svolat zasedání nejméně 7 dní před termínem konání.
Rozprava probíhala zde.

Hlasování bude probíhat 48 hodin. Je možné hlasovat PRO, PROTI, nebo se hlasování ZDRŽET. Pro přijetí usnesení je třeba souhlas nadpoloviční většiny všech hlasujících.

Re: [Hlasování] Harmonogram schůzí MF Brno

Napsal: 08 led 2018, 09:33
od Tomas.Kolacny
PRO usnesení

Re: [Hlasování] Harmonogram schůzí MF Brno

Napsal: 08 led 2018, 09:46
od Vit.Jurasek
Hlasuji PRO

Re: [Hlasování] Harmonogram schůzí MF Brno

Napsal: 08 led 2018, 11:23
od Ondrej.Kotas
Zdržuji se

Re: [Hlasování] Harmonogram schůzí MF Brno

Napsal: 08 led 2018, 11:55
od Jiri.Pertl
Hlasuji PRO

Re: [Hlasování] Harmonogram schůzí MF Brno

Napsal: 08 led 2018, 12:00
od Lukas.Mamula
hlasuji PRO

Re: [Hlasování] Harmonogram schůzí MF Brno

Napsal: 08 led 2018, 14:18
od Jiri.Ulip
pro

Re: [Hlasování] Harmonogram schůzí MF Brno

Napsal: 10 led 2018, 11:36
od Tomas.Kolacny
Bylo odevzdáno celkem 6 platných hlasů, z čehož:
5 PRO
1 se ZDRŽEL

Konstatuji, že usnesení bylo přijato.