Stránka 1 z 1

[Rozprava] Harmonogram schůzí MF Brno

Napsal: 01 led 2018, 05:55
od Tomas.Kolacny
Ahoj brněnští Piráti,

svolávám jednání ve věci projednání harmonogramu schůzí místního fóra Brno na rok 2018.

Návrh usnesení:
Místní fórum Brno

s ch v a l u j e

termíny řádného zasedání místního fóra Brno, které jsou:
23. ledna 2018
27. února 2018
27. března 2018
24. dubna 2018
22. května 2018
26. června 2018
24. července 2018
28. srpna 2018
25. září 2018
23. října 2018
27. listopadu 2018
18. prosince 2018
a představují harmonogram řádných zasedání místního sdružení Brno v souladu s jednacím řádem KF JmK a

u k l á d á

předsedovi místního sdružení svolat zasedání nejméně 7 dní před termínem konání.
V jednání je možné podávat alternativní návrhy usnesení až do pondělí (8. 1. 2018), kdy bude zahájeno hlasování.

Důvodová zpráva:
V jednáních MS Brno bych se rád držel schváleného jednacího řádu KF JmK, který předpokládá, že jsou termíny řádných zasedání schvalovány nejméně na půl roku dopředu ve formě harmonogramu. Místnímu fóru je tedy nyní předkládán k projednání návrh harmonogramu zasedání na rok 2018. Navrhován je pravidelný termín 4. úterý v měsíci (vyjma prosince, kdy je navrhováno 3. úterý).