KS PLK - nároky na zastupitele a pravidla hry

Moderátoři: PKS Plzensky kraj, @koordinator-plzensko

Pravidla fóra
  • Toto je veřejné fórum. Stanoviska nevyjadřují názor Pirátů, pokud nebyla schválena příslušnými orgány. Stanoviska se publikují na krajském webu.
  • V anketách mohou hlasovat i návštěvníci bez přihlášení. Ankety proto nelze v žádném případě považovat za závazná hlasování.
  • Moderátorem tohoto fóra je krajské předsednictvo.
  • Toto fórum je viditelné pro návštěvníky bez přihlášení. Přihlášeným uživatelům se zobrazuje pouze tehdy, pokud jsou členy krajského sdružení nebo jeho registrovanými příznivci. Fóra místních sdružení se zobrazují pouze jejich členům a jejich registrovaným příznivcům.
  • Chcete-li se stát registrovaným příznivcem, postupujte podle tohoto návodu.
Uživatelský avatar
Lukas.Barton
Poslanec Parlamentu ČR
Příspěvky: 1704
Registrován: 29 říj 2012, 15:36
Profese: Konstruktér
Bydliště: Plzeň
Dal poděkování: 561 poděkování
Dostal poděkování: 1806 poděkování
Kontaktovat uživatele:

KS PLK - nároky na zastupitele a pravidla hry

Příspěvek od Lukas.Barton »

Vážené členky, členové a příznivci,
zahajuji jednání KF PLK ve věci projednání nároků na zastupitele a celkových pravidel ohledně voleb, kampaně i samotného fungování Pirátského krajského klubu zastupitelů. Předsednictvo si dalo přes prázdniny několik koleček projednávání těchto pravidel a nakonec vznikl tento komplexní dokument obsahující takřka vše. Cílem těchto pravidel je říci si dopředu, jaká jsou naše očekávání od našich budoucích zastupitelů a jednání jejich klubu. Pravidla jsou psána tak, aby byla čitelná i pro příznivce, kteří za nás zvažují kandidaturu a podrobně neznají vnitřní fungování Pirátů. Proto je zde vše popsáno a uvedeny jsou příslušné odkazy na vnitřní pravidla Pirátů.

Pravidla jsou i návodem, jak některé věci dělat, zejména v těch oblastech, které nejsou řádné popsány a představa o jejich realizaci je různá podle výkladu a osoby jež je vykládá. Přijetím těchto pravidel se jistě předejde i mnoha pochybnostem o správném postupu našeho budoucího klubu. Pravidla jsou psána s důvěrou v naše kandidáty a mnohá diskutovaná omezení jsou zde ve formě informační povinnosti, nechť pak členové v primárních volbách rozhodnou, zda jim daná věc vadí, nebo je pro ně snesitelná.

Tato pravidla byla několikrát projednávána v předsednictvu, konzultována se stakeholdery ve straně pro příslušné oblasti, odbory, právníky a na konci srpna i v otevřené pracovní skupině našeho kraje. Proto pro účely projednávání tohoto dokumentu navrhuji postup takový, že do 15. září lze dokument projednávat a navrhovat pozměňovací návrhy, týden nato by se pozměňovací návrhy daly hlasovat a pak by se dala pravidla hlasovat jako celek ve znění schválených pozměňovacích návrhů. Do konce září by tak mohla být pravidla schválená. Z toho důvodu prosím o podávání pozměňováků ve formě, která bude jasně obsahovat text, který navrhujete z dokumentu vyjmout a text, který navrhujete vložit a kam. Všechny pozměňováky s podporou skupiny členů budou pak hlasované krajským fórem.

Debata o těchto pravidlech je zařazena po skončení krajské schůze 5. 9.

Dokument lze stáhnout zde:
https://docs.google.com/document/d/1zFB ... sp=sharing

Celé znění:
Nároky na krajské zastupitele a základní pravidla hry


Část první
Vize

Cílem Pirátů je dát Plzeňskému kraji takové zastupitele, kteří budou prospěšní svému kraji a jeho občanům. Zastupitele, kteří se své funkci v zastupitelstvu věnují zodpovědně a postupují na základě ověřených dat, analýz a podkladů (Evidence-based policy). Zastupitele, kteří vnímají svou roli jako službu všem občanům, jsou odpovědni především všem občanům kraje a neupřednostňují zájmy pouze části z nich nebo vlivných hráčů na scéně na úkor ostatních. Zastupitele, kteří prosazují základní prvky Pirátské politiky a Pirátské dvanáctero (https://www.pirati.cz/program/dlouhodoby/dvanactero/). V rámci Plzeňského kraje prosazuje zejména:
1, transparentnost krajské správy s důrazem na protikorupční opatření,
2, ochranu svobody jednotlivce a jeho soukromí,
3, digitalizaci státní správy, užití technologií a smart řešení ve prospěch občanů,
4, ochranu životního prostředí bez ideologie a jeho zlepšení i pro další generace,
5, rozpočtově odpovědnou politiku bez budování pomníků vládnoucích politiků.

Dále viz volební program pro Plzeňský kraj.

Piráti chtějí dělat transparentní a předvídatelnou politiku a proto dopředu říkají, co po zvolení budou dělat. Vedle programu tedy před volbami tradičně zveřejňují povolební strategii, ve které uvádějí, s kým a o čem jsou po volbách ochotni jednat, podmínky vstupu do koalice.


Část druhá
Nároky na kandidáty a na budoucí zastupitele

Piráti do zastupitelstva kraje kandidují samostatně, jejich kandidátka je v primárních volbách otevřená i pro registrované příznivce. Primární volby se řídí volebním řádem a o sestavení kandidátky rozhoduje Krajské fórum, tedy všichni členové Pirátů v kraji.
Piráti vítají zájem příznivců jít s námi do krajských voleb a stát se krajskými zastupiteli. Všichni uchazeči o kandidaturu (členové i příznivci) se musí zavázat plnit program Pirátů a přijmout standardy jednání Pirátských zastupitelů a reprezentantů. Výzva k účasti v primárních volbách, přihlášení a hlavní jednání bude probíhat na fóru krajského sdružení (https://bit.ly/2Y9A7QB).


Nároky, které uchazeč o kandidaturu musí bezpodmínečně splňovat:
(podmínka zařazení do primárních voleb)


1, Bezúhonnost. Požadujeme čistý trestní rejstřík. Postačuje osobní prohlášení, pouze na výslovnou žádost krajského předsednictva Pirátů kandidát předsednictvu předloží výpis z trestního rejstříku. U společensky méně závažných trestných činů (např. neúmyslné zavinění dopravní nehody a další) může předsednictvo rozhodnout o tom, že tento záznam v trestním rejstříku není překážkou pro přihlášení se do primárních voleb, kandidát však takovou skutečnost musí uvést jako informační povinnost.

2, Obecnou znalost Pirátského dlouhodobého programu a základů pravidel jednání Pirátů.

3, Vyslovit souhlas s:
a, Kandidaturou
b, Etickým kodexem člena Zastupitelstva Plzeňského kraje (https://bit.ly/2GiSXOM)
c, Demokratickým minimem (https://bit.ly/2SpZL1Y)

4, Informační povinnost. Po každém uchazeči o kandidaturu požadujeme, aby členskou základnu informoval na internetovém fóru o následujících skutečnostech ještě před hlasováním v primárních volbách:
4.1 zda je trestně stíhán, nebo zda je proti němu vedeno exekuční či insolvenční řízení.
4.2 zda v současné době zastává funkci či vykonává činnost, která by mohla být vykládána jako střet zájmů s výkonem funkce zastupitele či radního, a komentář, jak chce s tímto případným střetem zájmů naložit v případě zvolení. Zejména uvede, zda on sám či osoby jemu blízké jsou společníky či členy orgánů obchodních společností v kraji.
4.3 zda v posledních deseti letech byl členem jiné politické strany, nebo zda kandidoval ve volbách a na jiné kandidátce než Pirátské nebo Pirátské koaliční. V takovém případě je vítán i komentář, zda spolupráci s touto stranou ukončil a proč zvolil pro své další angažmá právě Piráty. Dále uvede, zda měl vazby či nějak spolupracoval s extremistickými stranami (jako jsou například strany s fašistickou či nacistickou rétorikou, komunisté, Sládkovci, a další).
4.4 zda vykonává nějakou veřejnou funkci nebo je členem komisí či výborů kraje či obcí, dozorčích či správních rad krajem či obcemi ovládaných obchodních společností a za koho je do nich nominován. U dozorčích či správních rad krajem či obcemi ovládaných obchodních společností tak uvede i deset let zpětně, u ostatních dobrovolně. Dále uvede, jestli na těchto postech hodlá zůstat i po zvolení krajským zastupitelem, či v případě získání uvolněné funkce.

5, Kandidát se v případě zvolení zavazuje:
5.1 Vstoupit do Pirátského krajského klubu zastupitelů a zůstat v něm po celé funkční období. V případě, že je zastupitel ze zastupitelského klubu vyloučen, nebo z něj odejde z vlastní vůle, je povinen vyvodit z toho pro sebe patřičné důsledky, zejména vzhledem k voličům, kteří jej zvolili s určitým programem a s vírou, že jej bude prosazovat v rámci zastupitelského klubu. Rozejde-li se zastupitel ideově s programem, za který byl zvolen, je jeho morální povinností zvážit další setrvání ve funkci zastupitele.
5.2 Po zvolení se přihlásit k etickému kodexu člena Zastupitelstva Plzeňského kraje.
5.3 Ctít právní předpisy a plnit povinnosti z nich vyplývající řádně a včas.
5.4 Dobrovolně podat majetkové přiznání dle č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, a to i když mu zákon tuto povinnost neukládá, a to ve stejném rozsahu, jako uvolněný člen zastupitelstva kraje.
5.5 Prosazovat program Pirátů a řídit se usneseními Krajského fóra Pirátů a Pirátského krajského klubu zastupitelů.
5.5.1 Před hlasováním své záměry a sporné otázky ​projednat​ na jednání klubu a ​vyslechnout​ doporučení klubu a krajské členské základny Pirátů, bude-li to možné.
5.5.2 Hlasovat v souladu​ s programem Pirátů (případně koaličním programem) a ​nehlasovat pro usnesení, které je v rozporu s​ usnesení krajského fóra.
5.5.3 V případě, že Pirátský krajský klub zastupitelů označí nějaké hlasování za zásadní (označí ho tak ⅔ všech členů klubu)​, hlasovat ​v souladu s Pirátským krajským klubem zastupitelů​.
5.5.4 Vzít na vědomí, že účast Pirátů v radě a souhlas s uzavřením koaliční smlouvy jsou ve výlučné ​pravomoci krajského fóra​.
5.5.5 Nebude „prát špinavé prádlo“​ na veřejnosti a nebude řešit neshody s kolegy přes média či veřejné výstupy na sociálních sítích.
5.5.6 Ctít jednací řád klubu.
5.6 Pravidelně informovat členskou základnu o svém výkonu funkce. Četnost a formu si určí zastupitelský klub.

U kandidáta na lídra a u kandidátů na čelní místa se očekává aktivní komunikace na pirátském fóru v době primárních voleb a účast na krajské schůzi, kde bude na program jednání zařazeno “grilování” kandidátů. Každý z kandidátů musí mít na webu pirati.cz vyplněný profil. S tvorbou profilu v případě zájmu pomůže krajský koordinátor. Krajské fórum určí pořadí, od kterého se zájemci na kandidátní listinu mohou hlásit pouze ve zjednodušené formě, tedy bez osobního přihlašování a grilování.


Část třetí
Lídr kandidátky

Lídr kandidátky je přirozený kandidát na hejtmana nebo člena rady, pokud Pirátský Krajský Klub Zastupitelů neurčí jinak.

Co očekáváme od lídra kandidátky:
1, Erudovanost - znalost Pirátského programu a přehled o krajské politice.
2, Specializaci na konkrétní oblasti správy kraje.
3, Reprezentativnost a mediální gramotnost - slušné a kultivované vystupování.
4, Organizační a manažerské schopnosti.
5, Schopnost týmové spolupráce, respektování kolektivních rozhodnutí.

Co očekáváme od lídra kandidátky v rámci kampaně:
1, Věnování kampani maximum možného času.
2, Aktivní účast na jednáních a činnosti volebního výboru, aktivní role při tvorbě programu a propagačních materiálů.
3, Účast na předvolebních debatách a mediální propagace jeho osoby jako lídra Pirátů.
4, Pozitivní motivace ostatních kandidátů.
5, Osobní finanční zainteresovanost v kampani. Nechceme po kandidátech žádné finanční příspěvky, ale budeme rádi, pokud si dopravu a další drobné vedlejší výdaje v kampani zajistí na vlastní náklady.


Část čtvrtá
Čelní kandidáti

Čelní kandidáti (2. až 8. místo kandidátky) jsou kandidáti u nichž se předpokládá, že mají největší šanci stát se zastupiteli.

Co očekáváme od čelních kandidátů:
1, Erudovanost - znalost Pirátského programu a obecný přehled o krajské politice
2, Zaměření na konkrétní oblast správy kraje
3, Reprezentativnost - slušné a kultivované vystupování, empatičnost a trpělivost.
4, Schopnost týmové spolupráce, respektování kolektivních rozhodnutí.

Co očekáváme od čelních kandidátů v rámci kampaně:
1, Věnování kampani maxim možného času.
2, Aktivní účast na jednáních a činnosti volebního výboru, aktivní role při tvorbě programu a dalších propagačních materiálů.
3, Účast na předvolebních akcích, jejich organizace.
4, Osobní finanční zainteresovanost v kampani. Nechceme po kandidátech žádné finanční příspěvky, ale budeme rádi, pokud si dopravu a další drobné vedlejší výdaje v kampani zajistí na vlastní náklady.


Část pátá
Ostatní kandidáti

Ostatní kandidáti (9. až 50. místo kandidátky) jsou kandidáti, kteří mají šanci stát se zastupiteli díky preferenčním hlasům.

Co očekáváme od ostatních kandidátů:
1, Erudovanost - obecnou znalost Pirátského programu.
2, Slušné a kultivované vystupování.
3, Respektování kolektivních rozhodnutí.

Co očekáváme od ostatních kandidátů v rámci kampaně:
1, Pokud možno účast na předvolebních akcích.


Část šestá
Závazky KS PLK vůči kampani

1, KS PLK (Krajské sdružení Plzeňského kraje) ustanoví krajský volební výbor, určí jeho předsedu a ponechává autonomii výboru v rozhodování ve všech oblastech předvolební kampaně včetně zacílení prostředků na kampaň.

2, KS PLK vyslovuje předběžný záměr poskytnout volebnímu výboru cca 400 tis. Kč na volební kampaň.
(podmíněno schválením rozpočtové kapitoly v rozpočtu KS PLK na rok 2020)

3, KS PLK zajistí účetnictví v rámci kampaně.

4, KS PLK vyčlení část pracovního fondu krajského koordinátora a PR poradce pro práci na kampani v rámci jejich náplně práce.

5, KS PLK vyzve všechny členy a příznivce k aktivní účasti na kampani. Účast členů a příznivců je však dobrovolná, nemůže být vynucována a záleží čistě na motivačních schopnostech volebního výboru, kolik členů a příznivců do kampaně vtáhne.

6, KS PLK uvolní prostory Plzeňského Pirátského centra pro potřeby kampaně. Akce a pracovní schůzky v rámci kampaně dostanou druhou nejvyšší prioritu při zamluvení prostor hned po schůzích KS a MS.

7, KS PLK zajistí volebního zmocněnce, kterým bude koordinátor krajského sdružení. Komunikace s úřadem bude vedena přes datovou schránku.Část sedmá
Závazky KS PLK vůči PKKZ

1, KS PLK vyslovuje předběžný záměr vyčlenění poloviny krajské části příspěvku na mandát (100 000 Kč/rok x počet krajských zastupitelů) ve prospěch rozpočtové položky “Zastupitelstva”. Z této položky budou moci čerpat všechny zastupitelské kluby v kraji, rozhodovací pravomoc bude ale mít Pirátský krajský klub zastupitelů (PKKZ). Položka je kumulativní a každoročně se převádí dále. PKKZ může určit, na co budou prostředky určeny, zda účelově, projektově, na asistenta klubu, částečné uvolnění některých neuvolněných zastupitelů, atd.
(podmíněno schválením rozpočtové kapitoly v rozpočtu KS PLK na každý rok, čerpání prostředků nadále podléhá pravidlům hospodaření Pirátů).

2, KS PLK poskytne PKKZ prostory Plzeňského Pirátského centra pro konání veřejných akcí klubu, porad a další činnosti. Za tímto účelem zástupce PKKZ obdrží přístupová práva k rezervačnímu systému prostor Pirátského centra a jednu sadu klíčů od vchodových dveří.

3, KS PLK poskytne PKKZ prostor pro zjišťování názoru členské základny k důležitým krajským otázkám.


Část osmá
Závazky PKKZ vůči KS PLK

1, Zvolení kandidáti založí Pirátský krajský klub zastupitelů a stanoví si vlastní jednací řád a organizační strukturu. Vnitřní pravidla PKKZ jsou v souladu se základními pravidly popsanými zde.
2, PKKZ se řídí povolební strategií.
3, PKKZ se řídí stejnými standardy jako Pirátská strana v Plzeňském kraji.
4, PKKZ respektuje názor krajské členské základny a jedná v souladu​ s programem Pirátů (případně koaličním programem). PKKZ v zastupitelstvu ani v radě ​nehlasuje pro​ usnesení, které je v rozporu s usnesením krajského fóra.
5, PKKZ může vstoupit do rady kraje a hlasovat pro radu kraje pouze se souhlasem Krajského fóra vyjádřeným usnesením KF PLK.
6, Hospodářem PKKZ je jeho předseda, nezvolí-li si PKKZ jako hospodáře někoho jiného.
7, PKKZ pravidelně informuje KS PLK o své činnosti a plnění volebního programu. Reporty o své činnosti vkládá na pirátské fórum jako veřejné, neurčí-li KS PLK jinak. V menší míře reportují o své činnosti i jednotliví zastupitelé. PKKZ by měla zajistit přítomnost svého zástupce na krajských schůzích KS PLK.


Část devátá
Přechodná ustanovení a výklad pravidel

1, Předsednictvo KS PLK vykládá pravidla a rozhoduje v případech sporů či nejasností těchto pravidel.
2, V případě přijetí nových vnitřních pravidel Pirátské strany rozhoduje KF PLK, zda platí i pro tato pravidla.


Část desátá
Standardy

Zastupitelé za Pirátskou stranu jsou reprezentanti Pirátů a proto se od nich jakož i od celého zastupitelského klubu očekává plnění formálních standardů Pirátů, i když se nebude jednat o členy Pirátské strany. Zde popsané standardy mají za cíl jasně definovat, jaké formální náležitosti a postupy krajské sdružení od zastupitelského klubu očekává. Zároveň popis standardů dává zastupitelskému klubu návod jak formálně postupovat v souladu s Pirátskou politikou. Věci, které Piráti prosazují u fungování samospráv, sami uplatňují na sebe.
Zastupitelský klub je nezávislý na Pirátské straně, není podřízen žádnému orgánu strany, jeho partnerem pro jednání je krajské sdružení respektive předsednictvo krajského sdružení.


1 Transparentnost
1.1 Hospodaření
Proaktivní zveřejňování hospodaření klubu.
Vedení a přehledné zveřejňování odměn všech zastupitelů i zástupců dosazených klubem
1.2 Lobbistické kontakty
vedení lobbistických kontaktů v souladu s předpisem (https://wiki.pirati.cz/law/navrhy/lobbing). Pro vedení lobbistických kontaktů může klub použít nástroje Pirátské strany nebo si zřídí vlastní místo pro zveřejňování schůzek s lobbisty.
zveřejňování zápisů ze schůzek o povolebním vyjednávání. Nad rámec schůzek s lobbisty zastupitelé za Pirátskou stranu také dobrovolně zveřejňují zápisy z vyjednávacích schůzek o sestavování rady kraje.
1.3 Zveřejňování všech uzavřených smluv, včetně zveřejnění koaliční smlouvy

2 Rozhodování
Rozhodování na základě ověřených dat (Evidence-based policy), klub musí být každé své rozhodnutí připraven veřejně odůvodnit.
Piráti upřednostňují veřejné hlasování a to i v personálních otázkách. Za svá hlasování se nestydíme a i v případě tajného hlasování jsme připraveni uvést jak a proč jsme hlasovali.
Piráti neuzavírají dohody o vzájemné podpoře pro návrhy s jinými kluby, tedy neuzavírají dohody typu “když vy budete hlasovat pro “x”, tak my budeme hlasovat pro “y”. Piráti hlasují pro všechny návrhy, které považují za správné a v souladu s jejich programem, bez ohledu na to, kdo návrh předložil. Jediné závazky k hlasování mohou vyplývat z přijaté koaliční smlouvy a koaličních jednání. I tyto stanoviska však musejí být Piráti připraveni veřejně obhájit.
Piráti při rozhodování a hlasování dodržují demokratické minimum (https://www.pirati.cz/program/dlouhodoby/minimum/). U rozhodování u velkého objemu dat, která jsou nad rámec zvládnutí každého zastupitele, je možno tato data rozdělit a určit zpravodaje k určité oblasti. Zpravodaj je povinen se důkladně seznámit se všemi dostupnými informacemi a předat ostatním své stanovisko k hlasování. Zastupitelé, kteří si nezvládli sami nastudovat podrobně veškeré materiály, se u těchto oblastí mohou řídit doporučením k hlasováním. Tím je zajištěno, že veškerá agenda zastupitelstva je alespoň jedním členem klubu důkladně a podrobně prostudována a zpravodaj dané oblasti může za klub veřejně obhájit stanovisko Pirátů i to, jak a proč pro danou věc hlasovali.

3 Obsazování komisí, výborů a dalších zástupců
Piráti odmítají “politické trafiky” pro vysloužilé politiky či jiné “rozdělování postů za odměnu”. Je-li to alespoň trochu možné, tak Piráti na jednotlivé obsazované posty vypisují otevřená veřejná výběrová řízení. Cílem výběrového řízení je otevřít možnost přihlášení se o ucházení o daný post i příznivcům a dalším osobám, o kterých výběrová komise ani nevěděla, že by o danou práci vůbec měli zájem. Výběrová řízení se snaží klub dělat na veškeré pozice, kde má možnost jmenovat nebo navrhovat zástupce. Tedy i na kandidáty, kteří ještě podléhají následné volbě a kteří vůbec nemusí být zastupitelstvem nebo radou zvoleni.
3.1 Výběrové řízení probíhá dle předem stanovených kritérií Pirátského klubu a nejedná se o výběrové řízení s povinnostmi dle zákona. Podmínky výběrového řízení nelze po jeho vyhlášení již měnit.
3.2 Členy výběrové komise jsou všichni členové zastupitelského klubu, pokud klub svým usnesením nestanoví jinak.
3.3 Výběrové řízení se vyhlásí na Pirátském fóru a rozešle jako soukromá zpráva na fóru všem členům a registrovaným příznivcům v kraji. Klub může dále použít další cesty ke zveřejnění zahájení výběrového řízení jako je mail, web, sociální sítě, inzerce přes Personální odbor a další.
3.4 Standardní doba mezi vyhlášením výběrového řízení a lhůtou pro přihlášení je 10 dní. Zkrácená doba mezi vyhlášením výběrového řízení a lhůtou pro přihlášení je 48 hodin nebo i kratší a může být použita pouze při kritických situacích, kdy na standardní dobu nezbývá čas (třeba z důvodu konání volby na zastupitelstvu, výrazně se změní politická situace, atd). Zkrácená doba je nestandardní řešení, kterého by mělo být využíváno pouze v ojedinělých a krizových situacích k odvrácení větší škody (větší škodou je nedelegování zástupce klubu do volby a tím i potencionální neobsazení pozice zástupcem klubu a to z důvodu časového nestihnutí výběrového řízení). Při použití zkrácené doby se snaží klub použít maximum možných cest pro informování členské základny, registrovaných příznivců i široké veřejnosti o vypsaném výběrovém řízení. Za ideální řešení je považováno výběrové řízení se standardní dobou k přihlášení a zastupitelský klub by si měl proaktivně zjišťovat informace o volbách, do kterých může nominovat své zástupce a pořádat výběrová řízení s dostatečným předstihem.
3.5 Klub nemusí vypisovat výběrové řízení v případě, že deleguje svého zástupce na kandidáta s tím, že se jedná o dočasné řešení a daná pozice bude v budoucnu otevřena a obsazena na základě výběru kandidáta ve veřejném výběrovém řízení. O takovém postupu však musí veřejně informovat a spravit o něm členskou základnu. V odůvodněných případech, třeba když se v čase změní pozice Pirátských zastupitelů a ti třeba přijdou o původní dohodu s ostatními kluby, že daná pozice náleží právě zástupci Pirátského klubu, může klub požádat o vyjádření členskou základnu a pokud dá Krajské fórum souhlasné stanovisko, tak se dočasné řešení může považovat za dlouhodobé. K tomu by mělo mělo docházet pouze v kritických ojedinělých případech, nejlépe vůbec.
3.6 Zastupitelský klub aktivně oslovuje možné kandidáty i z řad odborné veřejnosti a může je s jejich souhlasem do výběrového řízení nominovat. Takový kandidát musí splnit veškeré věcné požadavky, jen je mu ulehčeno s administrativní stránkou tím, že to za něj udělá třetí osoba. Klub dbá aktivním vytipováváním možných kandidátů a jejich oslovováním na to, aby se výběrového řízení vždy účastnil alespoň jeden kandidát. Na všechny kandidáty se při hodnocení pohlíží stejně, bez ohledu na to, zda se do řízení přihlásil sám nebo zda byl osloven a nominován třetí osobou.
3.7 Výběrové řízení je platné, pokud se do něj přihlásil alespoň jeden kandidát, který splňuje všechny požadavky něj kladené v podmínkách. Je možné i prodloužit dobu pro přihlašování ve stávajícím výběrovém řízení (v každém vypsaném výběrovém řízení by mělo být uvedeno, že výběrová komise si vyhrazuje právo v případě potřeby dobu přihlašování prodloužit). Výběrové řízení lze zrušit pouze na základě odůvodněných okolností a to pouze usnesením zastupitelského klubu. Pokud tomu nebrání jiné okolnosti, za zrušené standardní výběrové řízení je vypsáno nové standardní výběrové řízení.
3.8 V případě, že o danou pozici není zájem, do výběrového řízení se nepřihlásí žádný kandidát splňující požadavky, může klub jmenovat kandidáta bez výběrového řízení.
3.9 Klub může výběrové řízení outsourcovat na jiný subjekt, musí však sám zadat požadavky a podmínky na kandidáta a výběrové řízení musí být transparentní.
3.10 Klub definuje požadavky na kandidáta a finální podobu výběrového řízení (počet kol, testování odbornosti a další). Výběrová komise poté bodově hodnotí kandidáty dle splnění požadavků a kandidát s nejvyšším počtem bodů je výhercem výběrového řízení.
3.10.1 Požadavek bezúhonnosti. Kandidát by měl mít čistý trestní rejstřík, neměl by být trestně stíhaný, nesmí být ve střetu zájmů, měl by mít bezúhonnou minulost.
3.10.2 Požadavek kompatibility. Kandidát musí hájit a prosazovat stejné hodnoty jako Pirátská strana zejména v oblasti transparence, protikorupční politiky a dalších oblastí z Pirátského programu.
3.10.3 Odbornost. Kandidát musí mít přehled a znalosti z oblasti, do které kandiduje.
3.10.4 Další požadavky definované klubem (může být znalost programu, nekumulace funkcí, minimální praxe, celkový dojem, reprezentativnost a další).
3.11 Výběrová komise vyřadí z výběrového řízení ty kandidáty, kteří nesplňují základní úroveň u jednoho z požadavků. Výberovým řízením tedy nebudou moci projít kandidáti, kteří například nesplňují podmínku bezúhonnosti, mají nízkou kompatibilitu s Piráty nebo mají velice špatnou odbornost pro daný post. Posouzení základní úrovně požadavků je na výběrové komisi.


4 Dodržování komunikačního minima (https://wiki.pirati.cz/rules/komin#komunikacni_minimum)
Po schválení pravidel bude udělán zjednodušený formulář pro kandidáty a vzorová přihlašovací řeč ve struktuře, aby žádný kandidát nezapomněl na žádný požadavek z předkládaných pravidel.

Uživatelský avatar
Milus.Kotisova
Příspěvky: 525
Registrován: 22 kvě 2014, 15:52
Profese: překladatelka, lektorka, publicistka
Dal poděkování: 699 poděkování
Dostal poděkování: 752 poděkování

Re: KS PLK - nároky na zastupitele a pravidla hry

Příspěvek od Milus.Kotisova »

Lukas.Barton píše:
02 zář 2019, 15:42

3 Obsazování komisí, výborů a dalších zástupců
Piráti odmítají “politické trafiky” pro vysloužilé politiky či jiné “rozdělování postů za odměnu”. Je-li to alespoň trochu možné, tak Piráti na jednotlivé obsazované posty vypisují otevřená veřejná výběrová řízení. Cílem výběrového řízení je otevřít možnost přihlášení se o ucházení o daný post i příznivcům a dalším osobám, o kterých výběrová komise ani nevěděla, že by o danou práci vůbec měli zájem. Výběrová řízení se snaží klub dělat na veškeré pozice, kde má možnost jmenovat nebo navrhovat zástupce. Tedy i na kandidáty, kteří ještě podléhají následné volbě a kteří vůbec nemusí být zastupitelstvem nebo radou zvoleni.
3.1 Výběrové řízení probíhá dle předem stanovených kritérií Pirátského klubu a nejedná se o výběrové řízení s povinnostmi dle zákona. Podmínky výběrového řízení nelze po jeho vyhlášení již měnit.
3.2 Členy výběrové komise jsou všichni členové zastupitelského klubu, pokud klub svým usnesením nestanoví jinak.
3.3 Výběrové řízení se vyhlásí na Pirátském fóru a rozešle jako soukromá zpráva na fóru všem členům a registrovaným příznivcům v kraji. Klub může dále použít další cesty ke zveřejnění zahájení výběrového řízení jako je mail, web, sociální sítě, inzerce přes Personální odbor a další.
3.4 Standardní doba mezi vyhlášením výběrového řízení a lhůtou pro přihlášení je 10 dní. Zkrácená doba mezi vyhlášením výběrového řízení a lhůtou pro přihlášení je 48 hodin nebo i kratší a může být použita pouze při kritických situacích, kdy na standardní dobu nezbývá čas (třeba z důvodu konání volby na zastupitelstvu, výrazně se změní politická situace, atd). Zkrácená doba je nestandardní řešení, kterého by mělo být využíváno pouze v ojedinělých a krizových situacích k odvrácení větší škody (větší škodou je nedelegování zástupce klubu do volby a tím i potencionální neobsazení pozice zástupcem klubu a to z důvodu časového nestihnutí výběrového řízení). Při použití zkrácené doby se snaží klub použít maximum možných cest pro informování členské základny, registrovaných příznivců i široké veřejnosti o vypsaném výběrovém řízení. Za ideální řešení je považováno výběrové řízení se standardní dobou k přihlášení a zastupitelský klub by si měl proaktivně zjišťovat informace o volbách, do kterých může nominovat své zástupce a pořádat výběrová řízení s dostatečným předstihem.
3.5 Klub nemusí vypisovat výběrové řízení v případě, že deleguje svého zástupce na kandidáta s tím, že se jedná o dočasné řešení a daná pozice bude v budoucnu otevřena a obsazena na základě výběru kandidáta ve veřejném výběrovém řízení. O takovém postupu však musí veřejně informovat a spravit o něm členskou základnu. V odůvodněných případech, třeba když se v čase změní pozice Pirátských zastupitelů a ti třeba přijdou o původní dohodu s ostatními kluby, že daná pozice náleží právě zástupci Pirátského klubu, může klub požádat o vyjádření členskou základnu a pokud dá Krajské fórum souhlasné stanovisko, tak se dočasné řešení může považovat za dlouhodobé. K tomu by mělo mělo docházet pouze v kritických ojedinělých případech, nejlépe vůbec.
3.6 Zastupitelský klub aktivně oslovuje možné kandidáty i z řad odborné veřejnosti a může je s jejich souhlasem do výběrového řízení nominovat. Takový kandidát musí splnit veškeré věcné požadavky, jen je mu ulehčeno s administrativní stránkou tím, že to za něj udělá třetí osoba. Klub dbá aktivním vytipováváním možných kandidátů a jejich oslovováním na to, aby se výběrového řízení vždy účastnil alespoň jeden kandidát. Na všechny kandidáty se při hodnocení pohlíží stejně, bez ohledu na to, zda se do řízení přihlásil sám nebo zda byl osloven a nominován třetí osobou.
3.7 Výběrové řízení je platné, pokud se do něj přihlásil alespoň jeden kandidát, který splňuje všechny požadavky něj kladené v podmínkách. Je možné i prodloužit dobu pro přihlašování ve stávajícím výběrovém řízení (v každém vypsaném výběrovém řízení by mělo být uvedeno, že výběrová komise si vyhrazuje právo v případě potřeby dobu přihlašování prodloužit). Výběrové řízení lze zrušit pouze na základě odůvodněných okolností a to pouze usnesením zastupitelského klubu. Pokud tomu nebrání jiné okolnosti, za zrušené standardní výběrové řízení je vypsáno nové standardní výběrové řízení.
3.8 V případě, že o danou pozici není zájem, do výběrového řízení se nepřihlásí žádný kandidát splňující požadavky, může klub jmenovat kandidáta bez výběrového řízení.
3.9 Klub může výběrové řízení outsourcovat na jiný subjekt, musí však sám zadat požadavky a podmínky na kandidáta a výběrové řízení musí být transparentní.
3.10 Klub definuje požadavky na kandidáta a finální podobu výběrového řízení (počet kol, testování odbornosti a další). Výběrová komise poté bodově hodnotí kandidáty dle splnění požadavků a kandidát s nejvyšším počtem bodů je výhercem výběrového řízení.
3.10.1 Požadavek bezúhonnosti. Kandidát by měl mít čistý trestní rejstřík, neměl by být trestně stíhaný, nesmí být ve střetu zájmů, měl by mít bezúhonnou minulost.
3.10.2 Požadavek kompatibility. Kandidát musí hájit a prosazovat stejné hodnoty jako Pirátská strana zejména v oblasti transparence, protikorupční politiky a dalších oblastí z Pirátského programu.
3.10.3 Odbornost. Kandidát musí mít přehled a znalosti z oblasti, do které kandiduje.
3.10.4 Další požadavky definované klubem (může být znalost programu, nekumulace funkcí, minimální praxe, celkový dojem, reprezentativnost a další).
3.11 Výběrová komise vyřadí z výběrového řízení ty kandidáty, kteří nesplňují základní úroveň u jednoho z požadavků. Výberovým řízením tedy nebudou moci projít kandidáti, kteří například nesplňují podmínku bezúhonnosti, mají nízkou kompatibilitu s Piráty nebo mají velice špatnou odbornost pro daný post. Posouzení základní úrovně požadavků je na výběrové komisi.
Prosím o vyjasnění, co se myslí "dalšími zástupci"? myslí se tím dozorčí rady apod.?
Alternativní návrh:
Piráti odmítají “politické trafiky” pro vysloužilé politiky, “rozdělování postů za odměnu” a obecně kumulování funkcí. Piráti na jednotlivé obsazované posty vypisují otevřená veřejná výběrová řízení. Cílem výběrového řízení je otevřít možnost přihlášení se o ucházení o daný post i příznivcům a dalším osobám, o kterých výběrová komise ani nevěděla, že by o danou práci vůbec měli zájem. Výběrová řízení vypisuje klub na veškeré pozice, kde má možnost jmenovat nebo navrhovat zástupce. Tedy i na kandidáty, kteří ještě podléhají následné volbě a kteří vůbec nemusí být zastupitelstvem nebo radou zvoleni.

3.1 Výběrové řízení probíhá dle předem stanovených kritérií Pirátského klubu a nejedná se o výběrové řízení s povinnostmi dle zákona. Podmínky výběrového řízení nelze po jeho vyhlášení již měnit. Pro účely zachování kontinuity výběrových řízení a zlepšování jejich kvality a celkově nestrannost při jejich stanovování se o již jednou použitých podmínkách na určitou funkci povede rozprava a jednání s cílem připravit závazný dokument pro následující výběrová řízení na takovou funkci (pro další možný případ). Takto se dává členům kraje možnost participace a určité kontroly.

3.2 Členy výběrové komise jsou 2 vylosovaní členové zastupitelského klubu, kteří jsou členy strany, zástupce personálního odboru strany a 1 řádně odhlasovaný zástupce PKS.
3.3 Výběrové řízení se vyhlásí na Pirátském fóru a rozešle jako soukromá zpráva na fóru všem členům a registrovaným příznivcům v kraji. Klub může dále použít další cesty ke zveřejnění zahájení výběrového řízení jako je mail, web, sociální sítě, inzerce přes Personální odbor a další.
3.4 Standardní doba mezi vyhlášením výběrového řízení a lhůtou pro přihlášení je 10 dní. Zkrácená doba mezi vyhlášením výběrového řízení a lhůtou pro přihlášení je 48 hodin nebo i kratší a může být použita pouze při kritických situacích, kdy na standardní dobu nezbývá čas (třeba z důvodu konání volby na zastupitelstvu, výrazně se změní politická situace, atd). Zkrácená doba je nestandardní řešení, kterého by mělo být využíváno pouze v ojedinělých a krizových situacích k odvrácení větší škody (větší škodou je nedelegování zástupce klubu do volby a tím i potencionální neobsazení pozice zástupcem klubu a to z důvodu časového nestihnutí výběrového řízení). Při použití zkrácené doby se snaží klub použít maximum možných cest pro informování členské základny, registrovaných příznivců i široké veřejnosti o vypsaném výběrovém řízení. Za ideální řešení je považováno výběrové řízení se standardní dobou k přihlášení a zastupitelský klub by si měl proaktivně zjišťovat informace o volbách, do kterých může nominovat své zástupce a pořádat výběrová řízení s dostatečným předstihem.
3.5 (původní obsah ne)
3.6 Zastupitelský klub aktivně oslovuje možné kandidáty i z řad odborné veřejnosti a může je s jejich souhlasem do výběrového řízení nominovat. Takový kandidát musí splnit veškeré věcné požadavky, jen je mu ulehčeno s administrativní stránkou tím, že to za něj udělá třetí osoba. Klub dbá aktivním vytipováváním možných kandidátů a jejich oslovováním na to, aby se výběrového řízení vždy účastnil alespoň jeden kandidát. Na všechny kandidáty se při hodnocení pohlíží stejně, bez ohledu na to, zda se do řízení přihlásil sám nebo zda byl osloven a nominován třetí osobou.
3.7 Výběrové řízení je platné, pokud se do něj přihlásil alespoň jeden kandidát, který splňuje všechny požadavky něj kladené v podmínkách. Je možné i prodloužit dobu pro přihlašování ve stávajícím výběrovém řízení (v každém vypsaném výběrovém řízení by mělo být uvedeno, že výběrová komise si vyhrazuje právo v případě potřeby dobu přihlašování prodloužit). Výběrové řízení lze zrušit pouze na základě odůvodněných okolnost, usnesením zastupitelského klubu či po úspěšném členském podnětu. Pokud tomu nebrání jiné okolnosti, za zrušené standardní výběrové řízení je vypsáno nové standardní výběrové řízení.
3.8 V případě, že o danou pozici není zájem, do výběrového řízení se nepřihlásí žádný kandidát splňující požadavky, NEmůže klub jmenovat kandidáta bez výběrového řízení.
3.9 Klub může výběrové řízení outsourcovat na jiný subjekt, musí však sám zadat požadavky a podmínky na kandidáta a výběrové řízení musí být transparentní a vždy se ho musí zúčastnit zástupce personálního odboru.
3.10 Klub definuje požadavky na kandidáta a finální podobu výběrového řízení (počet kol, testování odbornosti a další). Výběrová komise poté bodově hodnotí kandidáty dle splnění požadavků a kandidát s nejvyšším počtem bodů je výhercem výběrového řízení.
3.10.1 Požadavek bezúhonnosti. Kandidát by měl mít čistý trestní rejstřík, neměl by být trestně stíhaný, nesmí být ve střetu zájmů, měl by mít bezúhonnou minulost.
3.10.2 Požadavek kompatibility. Kandidát musí hájit a prosazovat stejné hodnoty jako Pirátská strana zejména v oblasti transparence, protikorupční politiky a dalších oblastí z Pirátského programu.
3.10.3 Odbornost. Kandidát musí mít přehled a znalosti z oblasti, do které kandiduje.
3.10.4 Další požadavky definované klubem (může být znalost programu, minimální praxe, celkový dojem, reprezentativnost a další).
3.11 Výběrová komise vyřadí z výběrového řízení ty kandidáty, kteří nesplňují základní úroveň u jednoho z požadavků. Výberovým řízením tedy nebudou moci projít kandidáti, kteří například nesplňují podmínku bezúhonnosti, mají nízkou kompatibilitu s Piráty nebo mají velice špatnou odbornost pro daný post. Posouzení základní úrovně požadavků je na výběrové komisi.
3.12. Pokud kandidát nesplňuje princip nekumulování funkcí, je to pouze jako dočasné řešení maximálně 6 měsíců, poté musí být tato nežádoucí situace vyřešena tak, aby kandidát maximálně zastával 2 jakékoli funkce.
"Jednej, jako by svobodný a plný rozvoj kteréhokoli člověka závisel na tvém jednání." (Agnes Hellerová)

* * *
milus.kotisova@volny.cz, 773 219 196
zakladatelka, 1. kurátorka Pirátské putovní univerzity
nových 5 kurátorů viz web PPU
* * *
O PPU: https://otazky.github.io/ (dočasné umístění webu)
Akce PPU: viewtopic.php?f=75&t=48598
FB skupina: https://www.facebook.com/groups/Piratsk ... Univerzita

Uživatelský avatar
Milus.Kotisova
Příspěvky: 525
Registrován: 22 kvě 2014, 15:52
Profese: překladatelka, lektorka, publicistka
Dal poděkování: 699 poděkování
Dostal poděkování: 752 poděkování

Re: KS PLK - nároky na zastupitele a pravidla hry

Příspěvek od Milus.Kotisova »

Alternativní návrh podávám proto, že původní považuji za způsob, jakým by bylo možné bývalo docílit nominování jisté osoby v napadeném výběrovém řízení ani ne před rokem. Čili považuji ho za velmi slabý a neuspokojivý. Nezabránil by takové nežádoucí situaci (která se řešila až u kontrolní komise), naopak by ji umožnil a posvětil.
"Jednej, jako by svobodný a plný rozvoj kteréhokoli člověka závisel na tvém jednání." (Agnes Hellerová)

* * *
milus.kotisova@volny.cz, 773 219 196
zakladatelka, 1. kurátorka Pirátské putovní univerzity
nových 5 kurátorů viz web PPU
* * *
O PPU: https://otazky.github.io/ (dočasné umístění webu)
Akce PPU: viewtopic.php?f=75&t=48598
FB skupina: https://www.facebook.com/groups/Piratsk ... Univerzita

Uživatelský avatar
Tomas.Pastircak
Člen KS Jihomoravský kraj
Příspěvky: 818
Registrován: 02 lis 2017, 07:09
Profese: Informatik, student práv
Dal poděkování: 376 poděkování
Dostal poděkování: 1577 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: KS PLK - nároky na zastupitele a pravidla hry

Příspěvek od Tomas.Pastircak »

Alternativni navrh urcite nepodporim, protoze mi nedava zadny smysl.

3.1. Moznost participace a urcite kontroly je ve vychozim stavu. Bod nic nezlepsuje, pouze pridava prisnou bytokracii z “muze se vest rozprava a jednani, pokud o to nekdo projevi zajem” na “povede se rozprava a jednani”, neni navic jasne, kdo ma vest rozpravu(patrne prislusne MS, ale proc se tam mluvi o “clenech kraje”?)

Nevyznaceny bod 3.2 - prosim priste vyznacit zmeny, muze vest k neprijemnemu omylu. Pravidlo mi nedava smysl, vubec neklade duraz na odbornost rozhodovani, pouze zavadi vyssi faktor “nahodnosti”. Odhlasovany clen PKS - dost vagni formulace, a) kdo a jak ho odhlasuje (KS to nestiha a nedava to smysl, tak asi PKS?) , b) proc zrovna PKS - subsidiarita pls.

Vypusteni bodu 3.5 a zmena na NEmuze v bode 3.8 je streleni se do nohy a zbytecne predani munice konkurenci, ktere jen staci nastavit pravidla tak, aby se VR nestihlo. Uz jsme se jednou strelili do nohy, nedelejme to podruhe.

Bod 3.7 - a) to imho plati z definice (tedy dodany text je nadbytecny), b) nedovedu si predstavit situaci, kdy by toto resil standardni clensky podnet - realne trva prilis dlouho na to, aby byl efektivnim resenim. Tohle ma resit RK,ktera na to ma pravomoci dane Stanovami. OF to asi resit muze, ale nedovedu si predstavit, ze to stihne.

Bod 3.9 - na to imho nemame pravomoc, protoze nemame krajsky personalni odbor a nemuzeme ukolovat republikovy PO. Pokud je duvod k jejich ucasti, proc ne, ale urcovat to striktne, ze se musi zucastnit bez moznosti jim naridit ucast je hloupe.

3.12 ma zase problem s tim, ze nedefinuje, co je “kumulace” a “funkce”. Osobne s timhle sebemrskacstvim nesouhlasim, dava smysl omezovat full time funkce, u part time je to zbytecne - ten kdo dela politiku nad ramec full time prace 50 hodin tydne na ni bude mit porad min casu, nez nekdo, kdo pracuje 20 hodin tydne a ma ctyri funkce, kazdou na dve hodiny tydne. Resme kvalitu, ne kvantitu.
Bojovník za méně argumentů ad hominem

Uživatelský avatar
Petr.Vileta
Člen KS Plzeňský kraj
Příspěvky: 29481
Registrován: 22 črc 2009, 18:12
Profese: Celkem Spokojený Důchodce
Bydliště: Plzeň 2
Dal poděkování: 25742 poděkování
Dostal poděkování: 21536 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: KS PLK - nároky na zastupitele a pravidla hry

Příspěvek od Petr.Vileta »

Milus.Kotisova píše:
15 zář 2019, 20:26
Prosím o vyjasnění, co se myslí "dalšími zástupci"? myslí se tím dozorčí rady apod.?
Dozorčí rady, správní rady a představenstva městských firem, osadní výbory, místní výbory a co já vím, jaké ještě může obec mít vytvořené "funkce".
Kumulovaný zastupitel a člen finančních výborů zastupitelstev Města Plzně a Městského obvodu Plzeň 2.
tel: 608 445 655 (odpoledne a večer)
stínový ministr švihlých nápadů a fórista
----------------------------------------
Mějme vždy na paměti: Běžný občan je až ten poslední, komu bychom chtěli něco zakazovat.

Uživatelský avatar
Lukas.Barton
Poslanec Parlamentu ČR
Příspěvky: 1704
Registrován: 29 říj 2012, 15:36
Profese: Konstruktér
Bydliště: Plzeň
Dal poděkování: 561 poděkování
Dostal poděkování: 1806 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: KS PLK - nároky na zastupitele a pravidla hry

Příspěvek od Lukas.Barton »

Tímto bych rád ukončil rozpravu k tomuto bodu. Nebyl podán žádný pozměňovací návrh podpořený skupinou členů, tedy žádný pozměňovací návrh nebude hlasován a tím můžeme přistoupit k hlasování jako celku. Nyní běží doba na rozmyšlenou a následně bude spuštěno hlasování, které potrvá 7 dní.

Uživatelský avatar
Pavel.Sramek
Předseda místního sdružení
Příspěvky: 1257
Registrován: 11 srp 2016, 11:51
Profese: IT Business Analytik
Bydliště: Plzeň 3
Dal poděkování: 1108 poděkování
Dostal poděkování: 861 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: KS PLK - nároky na zastupitele a pravidla hry

Příspěvek od Pavel.Sramek »

Milus.Kotisova píše:
15 zář 2019, 20:29
Alternativní návrh podávám proto, že původní považuji za způsob, jakým by bylo možné bývalo docílit nominování jisté osoby v napadeném výběrovém řízení ani ne před rokem. Čili považuji ho za velmi slabý a neuspokojivý. Nezabránil by takové nežádoucí situaci (která se řešila až u kontrolní komise), naopak by ji umožnil a posvětil.
Chci jen upřesnit výše zmíněné nepřesnosti ohledně VŘ

1. KK nekonstatovala žádné porušení pravidel ve výše zmíněném Výběrovém Řízení.
2. KK nevzala v potaz lživé informace uvedené v podání ke KK od podatelky.

Situace, že si někdo něco vymyslí je nežádoucí, ale nelze ji podle mě efektivně předcházet.
Předseda MS Plzeň
Místopředseda KS Plzeňský kraj
Pirátský zastupitel města Plzně - člen komise Finanční a pro eGovernment
Pirátský zastupitel městkého obvodu Plzeň 3 - člen kontrolního výboru
pavel.sramek@pirati.cz
FB: https://www.facebook.com/Pavel.Sram3k

Uživatelský avatar
Milus.Kotisova
Příspěvky: 525
Registrován: 22 kvě 2014, 15:52
Profese: překladatelka, lektorka, publicistka
Dal poděkování: 699 poděkování
Dostal poděkování: 752 poděkování

Re: KS PLK - nároky na zastupitele a pravidla hry

Příspěvek od Milus.Kotisova »

Pavel.Sramek píše:
17 zář 2019, 16:00
Chci jen upřesnit výše zmíněné nepřesnosti ohledně VŘ

1. KK nekonstatovala žádné porušení pravidel ve výše zmíněném Výběrovém Řízení.
2. KK nevzala v potaz lživé informace uvedené v podání ke KK od podatelky.

Situace, že si někdo něco vymyslí je nežádoucí, ale nelze ji podle mě efektivně předcházet.
Tak abychom byli úplně přesní: zde odkaz na stížnost ke Kontrolní komisi:
https://redmine.pirati.cz/issues/15955
"Jednej, jako by svobodný a plný rozvoj kteréhokoli člověka závisel na tvém jednání." (Agnes Hellerová)

* * *
milus.kotisova@volny.cz, 773 219 196
zakladatelka, 1. kurátorka Pirátské putovní univerzity
nových 5 kurátorů viz web PPU
* * *
O PPU: https://otazky.github.io/ (dočasné umístění webu)
Akce PPU: viewtopic.php?f=75&t=48598
FB skupina: https://www.facebook.com/groups/Piratsk ... Univerzita

Uživatelský avatar
Pavel.Sramek
Předseda místního sdružení
Příspěvky: 1257
Registrován: 11 srp 2016, 11:51
Profese: IT Business Analytik
Bydliště: Plzeň 3
Dal poděkování: 1108 poděkování
Dostal poděkování: 861 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: KS PLK - nároky na zastupitele a pravidla hry

Příspěvek od Pavel.Sramek »

A znovu:
1. KK nekonstatovala žádné porušení pravidel ve výše zmíněném Výběrovém Řízení.
2. KK nevzala v potaz lživé informace uvedené v podání ke KK od podatelky.
Předseda MS Plzeň
Místopředseda KS Plzeňský kraj
Pirátský zastupitel města Plzně - člen komise Finanční a pro eGovernment
Pirátský zastupitel městkého obvodu Plzeň 3 - člen kontrolního výboru
pavel.sramek@pirati.cz
FB: https://www.facebook.com/Pavel.Sram3k

Uživatelský avatar
Milus.Kotisova
Příspěvky: 525
Registrován: 22 kvě 2014, 15:52
Profese: překladatelka, lektorka, publicistka
Dal poděkování: 699 poděkování
Dostal poděkování: 752 poděkování

Re: KS PLK - nároky na zastupitele a pravidla hry

Příspěvek od Milus.Kotisova »

Tomas.Pastircak píše:
15 zář 2019, 21:46
Alternativni navrh urcite nepodporim, protoze mi nedava zadny smysl.

Bod 3.9 - na to imho nemame pravomoc, protoze nemame krajsky personalni odbor a nemuzeme ukolovat republikovy PO. Pokud je duvod k jejich ucasti, proc ne, ale urcovat to striktne, ze se musi zucastnit bez moznosti jim naridit ucast je hloupe.
Není čas se vyjadřovat ke všemu, ale alespoň k tomuto bodu.
I poslední výběrové řízení proběhlo ve spolupráci s personálním odborem. Sama bych si nedovolila navrhnout něco, co nemám projednané, prokonzultované a zjištěné (zavedená praxe) u samotného personálního odboru. Divím se, že to nenapadlo navrhovatele. Takže tato námitka je lichá. Předpokládáš něco, co sis ani neověřil. A skutečně bude vhodné do budoucna s růstem základny mít krajský personální odbor, který podléhá personálnímu odboru ústředí. A drží se již zavedených pravidel, aby se neustále nevymýšlelo kolo.
"Jednej, jako by svobodný a plný rozvoj kteréhokoli člověka závisel na tvém jednání." (Agnes Hellerová)

* * *
milus.kotisova@volny.cz, 773 219 196
zakladatelka, 1. kurátorka Pirátské putovní univerzity
nových 5 kurátorů viz web PPU
* * *
O PPU: https://otazky.github.io/ (dočasné umístění webu)
Akce PPU: viewtopic.php?f=75&t=48598
FB skupina: https://www.facebook.com/groups/Piratsk ... Univerzita

Zamčeno

Zpět na „Plzeňský kraj“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 hosti