Reporty zastupitelského klubu

Moderátoři: PKS Jihomoravsky kraj, Zastupitele - Jihomoravsky kraj

Odpovědět
Uživatelský avatar
Petr.Springinsfeld
Předseda rozhodčí komise
Příspěvky: 1511
Registrován: 29 srp 2015, 23:41
Profese: Zastupitel JmK
Bydliště: Brno-střed
Dal poděkování: 2176 poděkování
Dostal poděkování: 2280 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Reporty zastupitelského klubu

Příspěvek od Petr.Springinsfeld »

Prosím bez diskuse.

Tito uživatelé poděkovali autorovi Petr.Springinsfeld za příspěvek:
V__

Petr Springinsfeld
místopředseda Rozhodčí komise a 1. místopředseda KS JmK
zastupitel Jihomoravského kraje
608 366 554, petr.springinsfeld@pirati.cz

Uživatelský avatar
Filip.Havlicek
Člen KS Jihomoravský kraj
Příspěvky: 58
Registrován: 06 srp 2019, 17:08
Profese: Tajemník Zastupitelského klubu JMK
Dal poděkování: 12 poděkování
Dostal poděkování: 58 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Reporty zastupitelkého klubu

Příspěvek od Filip.Havlicek »

Report 2021-02-25

Lukáš Dubec

- z pozice 1. náměstka se pravidelně (většinou 1x týdně) účastním jak setkání krizového štábu JMK, tak pravidelných jednání Rady JMK. V rámci těchto dvou těles občas dojde i na mimořádná zasedání.
- Koordinoval jsem přípravy na přijetí Programového prohlášení RJMK 2020-2024, v rámci něj jsem zpracovával i vlastní agendu.
- Spolu s PR posilami jsem absolvoval strategické plánování PR aktivit - většinou se týkalo agendy na první kvartál.

- V oblasti životního prostředí:
- Spolu s kolegy ze zastupitelského klubu jsme rozjeli kauzu “Svárovská alej”: shromáždili jsme a načetli podklady k problematické rekonstrukci silnice II/372 mezi Letovicemi a Velkými Opatovicemi. V další fázi - iniciování setkání se zástupci dotčených samospráv a zástupci petice za záchranu aleje. Také proběhla zjišťovací kolečka v rámci krajských odborů, jak a zda lze postupovat v záchraně aleje, aby nebyla ohrožena rekonstrukce silnice. Kauza se dál vyvíjí, protože stavební povolení bylo vráceno zpět do Boskovic a termín vydání platného stavebního povolení byl prodloužen do konce září.
- Absolvoval jsem několik návštěv detašovaných pracovišť OŽP v Hodoníně a ve Znojmě. V rámci nich se jednalo jak o seznamování se s agendou, tak s kauzami a problémy (například bobři na Černé strouze na Znojemsku).
- Velké téma ledna a února představovalo zadržování vody v krajině a boj proti suchu v JMK. Navázal jsem na fungování pracovní skupiny „Voda v krajině“. Zpracovali jsme výsledky „Rešerše sucha“ (jedná se o mapu projektů k realizaci v této oblasti). Dál aktuálně řeším projekt mapování vhodných lokalit pro malé vodní plochy. V rámci řešení sucha adaptace na klimatickou změnu proběhla konference a předávání zkušeností s partnerským regionem Baskicko.
- Věnoval jsem se také tématu ekologizace krajského úřadu: třídění bioodpadu na krajském úřadě. Zatím jsme ve fázi zjišťování možností.
- Povedlo se nám podat v předběžné výzvě 30 projektů na fotovoltaiku na krajských budovách. Přes CEJIZA se v roce 2021 jedná o 8 % zelené energie, pro rok 2022 o 30 % zelené energie.
- Začal jsem řešit téma meliorací v JMK a jak je v budoucnu využít pro zadržování vody v krajině. V plánu je vznik pracovní skupiny, která by měla vytvořit koncepci/studie, jakým způsobem postupovat při řešení meliorací (osvěta, projekty…)
- Nesmí chybět ani odpadové hospodářství: v rámci něj proběhlo několik seznamovacích schůzek, načítání plánu kraje pro roky 2016-2025 a jeho aktualizací v návaznosti na nový zákon o odpadech. Tlačím vznik pracovní skupiny zabývající se přechodem odpadového hospodářství na cirkulární ekonomiku v návaznosti na ukončení skládkování.
- Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta: zde především práce na nové koncepci EVVO pro roky 2021-2030, na akčním plánu EVVO 2021-2022 a obnovení krajské koordinační skupiny EVVO.

Jiří Hlavenka

Inovační strategie: postupně naplňování regionální inovační strategie tak jak je navržena a schválena. Jednání v jednotlivých platformách s účastníky (stakeholdery), nastavování cílů, kontrola plnění na měřitelných parametrech. Z celé šíře RISu vyjímám:
a) vzdělávání: naplňování proměny regionálního školství. Tvorba KAP III (program na dodávání externích kompetencí do škol), designování KAPu, účast jednotlivých aktérů (JIC, Lipka, Lužánky…)
b) lokální podnikatelské huby: budování hubu/cowork centra v Kyjově, jednání s Vyškovem o zřízení druhého obdobného centra zde. Náplň, financování atd.
c) popularizace vědy: vytvoření nové platformy a koordinace. Hlavní hráči: Hvězdávna, VIDA!, Lužánky, JIC/Fablab. “Plošnost, nikoli výběrovost” = úsilí popularizovat vědu a výukově STEM/STEAM platformu do všech krajem zřízených škol, nikoli jen do několika iniciativních. Zadání a diskuse dlouhodobější strategie VIDA! Centra
d) korporace-univerzity: facilitace jednání mezi korporacemi v JMK, typicky high-tech korporacemi a brněnskými univerzitami o bližší spolupráci, komercionalizace výzkumů, využívání univerzitního know-how, spolufinancování ze strany korporací

Partnerství kraje s Hospodářskou komorou (KHK, RHK, OHK): tvorba zadání pro OHK pro standardizaci jejich služeb (tj. nastavení minimální laťky kvality i kvantity), pokud chtějí dostávat krajské dotace

Centrum pro cizince: dva významné projekty, kde se dokončuje zadání. Prvním je SKILL, tj. assessment cizinců působících v kraji s cílem evaluace jejich kvalifikace, kompetencí, dovedností s cílem maximálního využití (jinými slovy: “aby vědkyně s VŠ vzděláním neseděla za kasou v samoobsluze). Druhým: rozsáhlá marketingová akce na podporu integrace cizinců v JMK (okolo 70 000 osob z EU i mimo EU, “žijí mezi námi”, pracují, pomáhají, na odstranění předsudků)

Multifunkční centrum zámek Lednice: řízení problematické situace (půlmiliardová dotace za Haška, konec udržitelnosti, nepřátelské vztahy mezi městem a památkovým úřadem, docházejí peníze, nutnost akutně řešit budoucnost).

Vakcinace: člen “očkovací skupiny”, aktivní účast při koncipování systému očkovacích center v kraji, pomoc s budováním SW, koordinace s vládní úrovní (lidé z Ministerstva vnitra - Dzurilla/Šnajdárek), pomoc se zajištěním komplementárního materiálu, stříkačky a jehly.

VIDA! Centrum: fungování v lockdownu, aktivity, hledání způsobů a modelace financování při různých datech otevírání, koncepce víceleté strategie VIDA Centra.

Vzdělávání: společně s vedením odboru školství a Jiřím Nantlem průběžná tvorba koncepce proměny (především) středoškolského vzdělávání v JMK. V první fázi nyní: ředitelská akademie a způsob provádění výběrových řízení na ředitele/ředitelky. První výběrové řízení "nového typu" na SPŠ Purkyňova

Archeopark Cezavy: příprava strategického plánu využití jedné z nejvýznamnějších archeologických lokalit v kraji (jediná lokalita z doby bronzové, multifunkční využití pro výzkum, vzdělání i jako showpark)


Jana Leitnerová
Co se povedlo/povede do 25. února
Transformace sociálních služeb: v průběhu ledna jsme výrazně posunuli jednání o transformaci/proměně některých našich příspěvkových organizací (dle schválené strategie transformace), a to konkrétně – Velké Opatovice (Paprsek) a chráněné bydlení pro 8-12 osob z DOZP, dále pak 2 osoby z Habr.zámku + jednáme o dalších až 35 místech pro Habr. zámek.
více peněz na sociální a rodinnou politiku: při vyjednávání o daňových vratkách se podařilo vrátit původní škrtnutou částku a navýšit ji o dalších 10 milionů (finance půjdou zejména na platy a mzdy – transparentní rozdělení dle úvazků a ne dle normativu) + dojednat cca 50 milionů na transformační proces v rámci odboru investic (výkup pozemků a nemovitostí, projektová příprava) + dalších cca 24 milionů na opravy havarijního stavu. Zde vnímám jako důležitý krok, že výběr havarijních oprav jsem nechala plně na odbornících z praxe a nerozdělovala jsem finance dle toho, kde je jaký ředitel.
Situace v PO:
1. kraj má celkem 28 příspěvkových organizací (DS, DZR, DOZP), které se podařilo během ledna a února proočkovat, je zde cca 65 % proočkovanost – část klientů a personálu jsme neočkovali, protože prodělali nedávno covid, někteří o očkování neměli zájem (více u personálu).
2. Řešíme i nepříjemné věci – kontrola dle zaslaných stížností (celkem 2 výjezdy + další schůzky a nespočet hovorů), odvolání 1 ředitelky PO + VŘ do jiné PO (rezignace před mým nástupem do fce, odchod ke konci roku).
3. V rámci VŘ se mi podařilo nanominovat komisi nejen z politiků (ti jsou 3), ale hlavně z odborníků mimo KÚ (transformace) + pracovnic a pracovníků KÚ, kteří řeší ekonomickou stránku daných PO či koncepci a plánování a mají dlouholetý přehled o fungování zařízení. Řešíme také 2. kolo pohovorů s krajskou psycholožkou, která nám má pomoct vybrat opravdu nejvhodnější osobu na danou pozici.
Nové projekty v rámci rodinné politiky: kampaň na podporu pěstounů (v přípravě), audit family friendly community (pokračujeme v rozjeté práci, chceme lepší propagaci v obcích), dotační programy pro pečující (v přípravě). Vznik nových pracovních skupin, které budou řešit konkrétní části programového prohlášení (bezbariérovost, transformace, pravidla financování, krajská síť), systém řešíme tento týden.
Osvěta: v rámci PO jsme zjistili, že dochází k rozšiřování hoaxů a manipulací o očkování, proto jsme s tiskovým oddělním připravili web k hoaxům: https://ockovani.jmk.cz/index_m.html (jde o živý web, tj. nikdy nebude finální verze, info přibývají každým týdnem
Co se nepovedlo do 25. února
Upravit pravidla financování: chci k tomu přijmout materiál nejpozději v září na Zastupku, půjde ale opravdu pouze o lepení děr, nikoli o nová pravidla, ta budeme mít začátkem příštího roku a budou na období od 2023 a dál.
Navštívit některé PO: kvůli epidemiologické situaci jsem spíš opatrnější a nejezdím se fotit po kraji.


Ivo Vašíček
jako předseda finančního výboru jsem si dal na první 2 měsíce roku následující cíle:
1. zanalyzovat příjmy kraje
2. zanalyzovat výdaje kraje
Analýzou příjmů kraje jsem zjistil, že cca 40 % dalších příjmů mimo RUD plyne z dotací. Na přípravu dotací přitom neexistuje plán. Proto řeším vznik plánu přípravy projektů, aby nám neunikaly dotace.
Jednou z takovýchto uniklých dotací byl výpadek dotace na výkup pozemků pod komunikacemi. Po urgenci na ministerstvo financí nám na začátku února byla dotační výzva zaslána, zpětně tedy dočerpáme cca 2,5mil. Kč
Analýzou výdajů kraje jsem přišel na nárůst neoprávněných obohacení – právě za nájem pozemků pod komunikacemi. Což pro kraj představuje značné riziko - cca 6,5 mil metrů čtverečních pozemků pod krajskými silnicemi totiž patří soukromým vlastníkům. Na případné nájmy by bylo potřeba mnoho desítek milionů korun, na výkup cca miliarda.
Problému pozemků pod krajskými komunikacemi jsem se věnoval detailně a vidím zde tři problémy:
1. neexistuje předkupní právo vlastníka komunikace, je zde prostor pro spekulanty (viz. kauza Letiště Brno)
2. obrovské množství pozemků pod komunikacemi je v soukromém vlastnictví. Při současném tempu pozemky budeme vykupovat déle než 100 let, náklady při 200Kč/m2 = 1,3miliardy Kč
3. obrovské množství pozemků pod komunikacemi je ve vlastnictví jiných veřejných subjektů – na každém zastupitelstvu 20-30 bezúplatných převodů – tímto tempem budeme převádět cca 140 let
Závěr: všechny zjištěné problémy s pozemky pod silnicemi řeším s jinými kraji, i poslanci.
ve finančním výboru jsme dále vybrali subjekty ke kontrole a ustavili příslušné kontrolní týmy (kontrolována bude SÚS, Thermal Pasohlávky, ale i obec Dubňany ad.)
ve výběrové komisi na autobusové dopravce řešíme „zděděnou situaci“, kdy byli neoprávněně vyloučeni někteří uchazeči. Díky rozhodnutí UHOS (proti kterému neprotestujeme) jsou výhodnější dopravci znovu ve hře.


Petr Springinsfeld
v rámci meziregionálních vztahů:
na Výboru pro meziregionální vztahy jsme po důkladné přípravě schválili záměr tvorby koncepce vnějších vztahů JmK – tvorba této koncepce bude hlavní náplní výboru. Aktuálně na výboru řeším možnost spolupráce s tureckými regiony.
Aktivně jsem participoval na Česko-slovenském kulatém stole k tématu meziregionální spolupráce: společně se zástupci Trnavského samosprávného kraje jsme diskutovali zkušenosti s paradiplomacií a praktickým fungováním našich odborů, které ji zajišťují; vyměnili jsme si také zkušenosti s fungováním zastoupení našich regionů v Bruselu.
Na to jsem navázal a zabývám se záměrem restrukturalizace zastoupení JmK v Bruselu s cílem zefektivnění a úspor
Zúčastnil jsem se webináře k představení investičního plánu programu Arab-Africa Trade Bridges
Absolvoval jsem také meeting se zástupci kanceláře státu Georgia v Mnichově: jednalo se o pracovní schůzku, které se zúčastnili i zástupci dvou jihomoravských podniků (MEDMORAVIA s.r.o. a Frentech Aerospace s.r.o.), kteří projevili zájem o spolupráci s podniky ve státu Georgia, kraj zde fungoval coby propojovatel

-další věci, které jsem řešil nebo aktuálně řeším:
s Jirkou Hlavenkou se zabýváme problematikou talent attraction managementu a cizinců žijících na území JmK
postupně dokončujeme výběrová řízení na pirátské pozice v orgánech krajských firem
zúčastnil jsem se prvního zasedání Komise Rady Asociace krajů ČR pro veřejnou správu a legislativu, kde jsme se zabývali komplexním opozičním pozměňovacím návrhem k vládní novele stavebního zákona
změnili jsme formulář pro zájemce o funkci přísedícího krajského soudu v Brně tak, aby nám zájemci o sobě mohli podat dodatečné informace, na základě kterých mohou zastupitelé udělat informovanější rozhodnutí

Petr Vlasák

Silvie Mrkvanová
Spolu s Miroslavem Bártou a Ketem jsme navštívili centrum pro lidi bez domova na Vlhké. Zajímala nás situace lidí bez domova a také další osud této sociální služby. Mimo jiné jsme zjišťovali i to, co aktuálně v zimním období lidem bez domova chybí.

Eva Havlová

Mirek Bárta
Zapojil jsem se do řešení kauzy Svárovská alej, spolu s kolegy zastupiteli (Lukáš Dubec a Jirka Kadeřávek) jsem byl na jednání s místními starosty a zástupci petičního výboru
Spolu se Silvií Mrkvanovou a Ketem jsme navštívili centrum pro lidi bez domova na Vlhké. Zajímala nás situace lidí bez domova a také další osud této sociální služby. Mimo jiné jsme zjišťovali i to, co aktuálně v zimním období lidem bez domova chybí.

Jiří Kadeřávek
Spolu s dalšími pirátskými zastupiteli jsem se zapojil do kauzy kolem kácení Svárovské aleje a rekonstrukce místní silnice. Inicioval jsem setkání se zástupkyní petičního výboru v místě. V dalším kroku jsem navrhl jedno z možných řešení situace tak, aby alej mohla být zachována a silnice zrekonstruována.
V rámci solidárního vyvěšení běloruské vlajky u příležitosti šesti měsíců od zmanipulovaných prezidentských voleb jsem vedl rozhovor o dalším vývoji s běloruským disidentem Andrejem Ramašeuskim. Rozhovor si můžete přečíst na jihomoravském pirátském webu.
Do programového prohlášení koalice JMK jsem prosadil, aby v dotačních programech spadajících pod regionální rozvoj nedocházelo k vylučování fyzických osob. Domnívám se, že je to výraz politiky otevřeného kraje. Tato změna se bude týkat dotačních programů od příštího roku.
Na posledním zastupitelstvu na můj návrh přislíbil hejtman Grolich přednést při jednáních s vládou návrh na to, aby děti s pozitivními testy na protilátky byly vyňaty z testování antigenními testy ve školách. Takový krok by umožnil o 25-30 % snížit logistickou a finanční náročnost celé operace.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Filip.Havlicek za příspěvky (celkem 6):
Lukas.Dubec, Petr.Springinsfeld, Lukas.Dolezal, Jiri.Kaderavek, Tomas.Kolacny, V__
Uživatelský avatar
Filip.Havlicek
Člen KS Jihomoravský kraj
Příspěvky: 58
Registrován: 06 srp 2019, 17:08
Profese: Tajemník Zastupitelského klubu JMK
Dal poděkování: 12 poděkování
Dostal poděkování: 58 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Reporty zastupitelkého klubu

Příspěvek od Filip.Havlicek »

Report 2021-03-18


Lukáš Dubec

Z pravidelných aktivit:
Účastním se jednání Krizového štábu JMK, minimálně jednou týdně
Za dané období proběhly 3 jednání RJMK, 2 plánované a 1 mimořádné zasedání
Účastnil jsem se také KET Bezpečnost a KET ŽPaZ


V oblasti Životního prostředí, které mám jako 1. náměstek v gesci:
Účastnil jsem se konference Regenerace brownfieldů v JmK, kde se probírali možnosti řešení (pomocí RRA JmK) a příklady dobré praxe
Navázal jsem větší spolupráci s regionem Baskicko (provincie Biskajsko) – předávání zkušeností tématicky zaměřené na ŽP a EVVO
Proběhlo jednání Komise ŽP a energetiky při AKČR, jejíž jsem členem
V oblasti Environmentálního vzdělání, výchova a osvěta došlo ke schválení akčního plánu EVVO pro rok 2021, účastnil jsem se také zasedání krajské koordinační skupiny EVVO (nastavení pravidelného setkávání)
Věnoval jsem se také projektu “Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži” – pokračování projektu v dalším období po roce 2022 (5 nebo 10 let), zadání zpracování projektu (možnosti dalšího rozvoje a směřování)
Jsem stále v kontaktu s Piráty ze všech koutů republiky, kteří řeší ŽP
Byl jsem u koordinace projektu MVP (malé vodní plochy) zpracovávaný společností GEOtest
Věnoval jsem se možnostem zadržování vody v krajině – budování mokřadů, větrolamů, MVP atd.
Přípravuji seminář pro zastupitele JmK k ukončení spalování hnědého uhlí v elektrárnách a teplárnách v ČR (směřování české energetiky)

Ostatní činnosti:
Byl jsem v komisi u výběrových řízení na pozice zástupců Pirátů v krajských firmách
Řešil jsem otevřenost krajského úřadu – balíček otevřenosti (turnikety - rekonstrukce vstupních prostor do budovy krajského úřadu, nový web, open data a spousta dalších věcí z oblasti IT, participace...)
Zjišťoval jsem možnosti spolupráce a zapojení JMK v případě sanace zříceniny hradu Děvičky
Měl jsem také strategické plánování PR aktivit na první kvartál.

Jiří Hlavenka

V oblasti Inovace v JMK: tvorba a schvalování plánů nové inovační platformy “Popularizace vědy”, stanovení cílů, prostředků, jednotlivých účastníků. Jedna z podstatných nových aktivit Inovační strategie s velkým dopadem.
Řešil jsem problematiku Multifunkčního centra zámek Lednice, hledání shody mezi jednotlivými aktéry na východisko z neblahé situace (hrozba velmi brzké insolvence a vysokého, nesplatitelného dluhu)
Proběhlo designování rozsáhlého finančního programu (celkem 277 mil EUR) přeshraniční spolupráce na roky 2021–2027, řešili jsme alokaci pro jednotlivé kraje, koordinaci s MMR
Konalo se zasedání poradního sboru Brno.AI, formování této platformy a aktérů (kraj, firmy, město, univerzity), hledání modelu financování
Řídil jsem výběrová řízení do krajských firem: Centrála cestovního ruchu JMK, Intemac Solutions, CEJIZA, JIC Ventures – ve zkratce velká spokojenost s účastníky a s vybranými nominanty, kvalitní lidé, kteří nám neudělají ostudu.
Moje práce v očkovacím týmu Jihomoravského kraje – zejména komunikace s centrální úrovní (ministerstvo vnitra, vládní zmocněnec pro informační technologie), designování a úpravy rezervačního a registračního systému a dalších pravidel očkování v krajích.

Jana Leitnerová

Účastnila jsem se setkání s občany v Kunštátu 25. února k záměru na komunitní zařízení
Proběhlo VŘ na PO Habrovanský zámek, kde jsem předsedala hodnotící komisi, po delší době byli v komisi odborníci (externí na transformaci) + úředníci se vztahem k dané PO (ekonomka) a přítomna byla i krajská psycholožka; proběhne ještě 2.kolo
Spolu s personálním odborem se připravujeme na další VŘ na PO + proběhla domluva, že budeme upravovat způsob VŘ a celou komunikaci
Věnovala jsem se také definování a sestavování pracovních skupin k tématům: bezbariérovost, transformace, rodinná politika, pravidla financování sociálních služeb + účast na KETu, v současnosti dáváme dohromady termíny jednání prac.skupin
Proběhly schůzky (online) se všemi aktuálními řediteli PO (26) kvůli hodnocení práce za 2.pololetí 2020 – dohodli jsme se na odboru i v rámci klubu, že budu iniciovat změnu celého systému hodnocení, které je nyní netransparentní a nesystémové
Zúčastnila jsem se vyjednání, koordinace a příprava očkování sociálních pracovnic*íků v přímé péči (prvenství v ČR) a velký mediální zásah
RJMK 10. 3. – účast na Radě a předložení 2 materiálů (technického rázu)
Proběhly také chůzky (online) se všemi řediteli a ekonomy PO (28) kvůli rozpočtu na rok 2021 – dohodli jsem se v rámci klubu, že se více zaměřím na kontrolu vynakládání veřejných financí v rámci sociální oblasti, a to včetně PO
Byla jsem v hodnotící komisi VŘ do firmy Baťův kanál
Pravidelně komunikuji s kolegy*němi ze sociální oblasti napříč ČR (Piráty i nePiráty), tento měsíc bylo hlavní téma ohledně vakcinace
Účastnila jsem se setkání správní rady Sociálního nadačního fondu Brno a Jihomoravského na MMB (v salonku u primátorky!)
Proběhla první komise sociálně zdravotní

Ivo Vašíček

Věnuji se finančnímu výhledu, bohužel propad příjmů odpovídá mým odhadům, ukazuje se že MF blafovalo, připravuji materiál, který prokáže, že daňové změny schválené na konci minulého roku mají dopad nejen na státní rozpočet (ten se v současné konfiguraci neobejde bez každoročního financování cca 400 miliard novým dluhem), ale i na snížení finančních prostředků, ze kterých jsou financovány kraje, agenda se přitom nezmenšila.
Dále řeším problém pozemků pod silnicemi
Připravuji kontrolu SÚS
Dále pokračuje anbáze výběru autobusových dopravců, snažíme se zachránit co se dá.
Starosta Hodonína mi prezentoval záměr na rekonstrukci, konkrétně stavbu centra ekologické výchovy (patří Kraji, ale spolufinancuje město, podobně jako VIDA v Brně)
Řeším s vedoucím odb. investičního metodiku plánování přípravy projektů
Petr Springinsfeld

Zasedání Výboru pro meziregionální vztahy, kterému předsedám, proběhlo kompletně online, dále jsme se posunuli ve tvorbě koncepce meziregionálních vztahů – tématem tentokrát byly neaktivní spolupráce a tzv. „regiony s otazníkem“
(mám k tomu i výstup https://jihomoravsky.pirati.cz/aktualit ... dnani.html)
S Jirkou H. se podílíme na chystaném marketingovém projektu na podporu integrace cizinců v JmK
Na krajském úřadě jsme v den výročí tibetského národního povstání vyvěsili tibetskou vlajku.
Dokončili jsme skoro všechna VŘ do krajských firem, chybí nám už jen 2 firmy (Baťův kanál a Regionální rozvojová agentura jižní Moravy).


Silvie Mrkvanová

Zúčastnila jsem se na KETů a výborů JMK.
V rámci Kraj bez korupce – jsem byla u otevírání obálek pro zakázku Nemocnice Vyškov
Zúčastnila jsem se výběrového řízení JIC Ventures – členka komise

Eva Havlová

Byla jsem ve výběrové komisi do krajské firmy Moravia GSA
Zúčastnila jsem se výborů a KETů

Jiří Kadeřávek

Zúčastnil jsem se na KETů a výborů JMK.
Účast v komisích 3 VŘ do krajských firem
Věnuji se práci s individuálními dotacemi, hodnocení, vytvoření šablony pro návrh metodiky, práce na návrhu metodiky
Tito uživatelé poděkovali autorovi Filip.Havlicek za příspěvky (celkem 2):
Lukas.Dubec, V__
Uživatelský avatar
Jana.Leitnerova
Krajský zastupitel
Příspěvky: 211
Registrován: 19 bře 2016, 16:08
Profese: radní - sociální a rodinná politika JMK
Dal poděkování: 180 poděkování
Dostal poděkování: 450 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Reporty zastupitelkého klubu

Příspěvek od Jana.Leitnerova »

Lukáš Dubec

Pokračuje moje pravidelná účast účast na Krizovém štábu, pravidelná účast na grémiu a na RJMK, také na Komisi životního prostředí a energetiky AKČR.
Zahájil jsem navazování mezinárodní spolupráce v oblasti životního prostředí - např. Biskajsko ACLIMA.
Pracujeme na přizpůsobení území JMK dopadům klimatických změn – prostorová analýza vhodných lokalit pro přípravu a realizaci malých vodních ploch – projekt v rámci Boje proti suchu.
Věnuji se také pomoci obcím s realizací a přípravou projektů souvisejících s Bojem proti suchu, uspořádal jsme seminář pro obce.
Jsem za ZK Pirátů v pracovní skupině pro Individuální dotace (ID).
Chystáme tzv. Open day – příprava balíčku věcí v rámci otevřenosti kraje – ano, turnikety půjdou pryč.
Nastavuji spolupráci v rámci mezirezortních připomínkových řízeních napříč všemi kraji – protierozní vyhláška, odpadová legislativa, vodní zákon.
Koordinační skupina k EVVO – slouží ke koordinaci postupu v realizaci cílů z koncepce a akčního plánu v oblasti EVVO.
Pracuji na projektu participace v podmínkách JmK.
Věnuji se také otázce DČOV – domovní čističky jako řešení pro místa, kde je ekonomicky nevýhodné řešit splaškové vody centrálním ČOV.
Řeším zveřejňování smluv v registru smluv pod 50.000,- Kč.
Ekologizace krajského úřadu – popelnice na bio odpad na krajském úřadě a FVE na střechy krajských budov (koordinace postupu v projektu, který má za cíl rozvoj zelených technologií a jejich aplikaci na krajské budovy, rozvoj OZE v rámci udržitelnosti a snižování energetických nároků budov).
Věnuji se také oblasti Moravské amazonie – řešení ochrany tohoto území.
Navázal jsem spolupráci s Asociací soukromých zemědělců.

Jiří Hlavenka

Budeme realizovat regionální podnikatelská centra (kluby) v některých ORP/okresních městech kraje (tam kde projeví zájem a kde jsou na to nachystaní). První je Vyškov, následují Boskovice. Jednám se starosty měst o tom, jak to provést. Měla by to být docela zásadní inovace v oblasti podpory podnikavosti a něco, co v jiných krajích takto centrálně koordinované nemají.
Začátkem května (5.5.) bude "Open Day" Jihomoravského kraje, na kterém představíme rozsáhlé portfolio aktivit týkající se otevírání JMK. V uplynulých týdnech jsme to chystali, např. také nový web.
Koordinace aktualizace Strategie Jihomoravského kraje (2021-2026), řada kapitol této strategie, několik týmových setkání.
Koncipování strategie Vida! Centra pro "post-Covid" období, společně s vedením centra.
Vedl jsem jednání s vedením MUNI ohledně další spolupráce s JMK (spinoffy, Národní plán obnovy, dva "EDIHy", tj. evropské digitální huby), PharmaHub a Technologický park, atd).
„Výjezdní" návštěva Blučiny, jednání s radnicí i s dalšími aktéry ohledně realizace Archeoparku Cézavy.

Jana Leitnerová

Věnovala jsem se a ještě budu věnovat přípravě harmonogramu všech PO kraje v oblasti sociálních služeb, osobní seznámení se všemi řediteli a prohlídka objektu (spolu s referentkami OSV v oblasti ekonomiky a hospodaření PO).
Řešila jsem přípravu na 2 výběrová řízení do PO.
Zahájili jsme spolu s pracovní skupinou práci na nových pravidlech pro financování sociálních služeb v JMK.
Pravidelně se účastníme krizových štábů, výboru, komise (soc.zdrav. oboje), také jednání s MPSV a jednání Komise sociální AKČR.
Spolupracovala jsem s kolegy z jiných krajů (Plzeň a Zlín) a s RT práce a sociálních věcí a poslankyní Olgou Richterovou na vyjednávání a připomínkování PN 1143 a 1138 k novele 108.
Řešila jsem mimořádné dofinancování na mzdy a platy pro sociální služby v kraji, měla jsem call a schůzky s několika poskytovateli soci služeb a zástupci samosprávy ohledně dofinancování a vůbec vývoje v oblasti sociálních služeb.
Online call s novou odborovou organizací ALICE.
Řešila jsem očkování imobilních a neformálně pečujících, navštívila jsem Hustopeče, kde sídlí Girasole (mobilní hospic, tísňová péče, osobní asistence) a kde se staví 29. příspěvková organizace.
Byla jsem v hodnotící komisi na VŘ pro 2 firmy (zástupci za Piráty)

Ivo Vašíček

Věnoval jsem se:
- přípravě kontroly SÚS
- předsedání řídící jednotky projektů - kontrola přípravy získávání dotací - ve výsledku navýšení zdrojů pro přípravu projektů (20mil. bod na zastupitelstvo)
- předsedání výběrové komisi na autobusové dopravce - postupné vybírání, odstraňování “poruch”
- předsedání finančního výboru
- návrhu hromadného posunu termínů dotací na přípravu ÚP (hrozí zahlcení zastupitelstva)
- jednání o Domu přírody v Hodoníně (libor Střecha)
- řešení jízdních řádů a financování dopravy (obce+kraj)
- problému provozu vlaků - vyhodnocení rizikové situace

Petr Springinsfeld

V rámci tvorby koncepce vnějších vztahů na Výboru pro meziregionální vztahy pokračujeme v hodnocení stávajících spoluprací, na dubnovém výboru se k nám jako host připojil honorární konzul Italské republiky v Brně.
Můj výbor jako jediný zasedá online, což bude po dnešní změně Jednacího řádu výborů i formálně v pořádku a doufám, že tuto možnost tedy využijí i další výbory.
Snažím se o koordinaci některých zahraničních vztahů se statutárním městem Brnem (propojení v rámci inovačních témat s Vídní, navázání zahraniční spolupráce s Taiwanem).
Byla vytvořena pracovní skupina pro vznik ESÚS Velká Morava společně s Trienčanským samosprávným krajem a Trnavským samosprávným krajem.
Učinili jsme některé drobné kroky v reakci na diplomatickou krizi mezi Českou republikou a Ruskou federací, ale zvažujeme další reakci.

Petr Vlasák

Inicioval jsem připojení podpisu ZK Pirátů při JmK k výzvě Za kreativní Česko, připojení JM kraje v rámci AKČR.
Předsedal jsem kulturní komisi (online MS Teams).
Byl jsem přiřazen do pracovní skupiny při hodnocení žádostí o dotace v kultuře a památkové péči pro rok 2021.
Stínoval jsem materiály do RJMK a ZJMK.
Jsem součástí pracovní skupiny individuální dotace.
Účastnil jsem se výboru pro kulturu, památkovou péči a životní prostředí.

Silvie Mrkvanová

Věnovala jsem se kontrole materiálů na RJMK.
Jsem součástí pracovní skupiny individuální dotace (další schůzky, řešení, hodnocení).
Účast ve Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost a Výboru sociální a zdravotní.

Eva Havlová

Jsem součástí pracovní skupiny individuální dotace (další schůzky, řešení, hodnocení).
Účast na Výboru pro meziregionální vztahy.
Věnovala jsem se kontrole materiálů na RJMK.

Miroslav Bárta

Jsem součástí pracovní skupiny individuální dotace (další schůzky, řešení, hodnocení).
S JK pracujeme na změně systému ID.
V rámci KV dělám kontrolu přidělených ID včelařům v loňském roce a kontrolu proběhlých pěti investičních akcí celkem za cca 70 mil. Kč.
Účast na jednáních soc. zdrav. výboru - podrobnosti předpokládám budou u sepsány u Jany

Jiří Kadeřávek

Věnoval jsem se těmto záležitostem:
- pracovní skupina individuální dotace
- výbor pro regionální rozvoj - otevření otázky dotací na obnovu polních cest
- výbor pro územní investice a plánování
- první zasedání komise pro informatiku a eGovernment
- dotaz na audit KISSOS
- názory členů na upgrade hlasovacího zařízení ZJMK, usnesení
- výběrová řízení RRA, správní rada RRA
- kontrola materiálů na RJMK
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jana.Leitnerova za příspěvky (celkem 3):
Petr.Springinsfeld, Lukas.Dubec, V__
Jana Leitnerová
Radní JMK pro sociální a rodinnou politiku JmK
+420725894702
jana.leitnerova@pirati.cz
Uživatelský avatar
Filip.Havlicek
Člen KS Jihomoravský kraj
Příspěvky: 58
Registrován: 06 srp 2019, 17:08
Profese: Tajemník Zastupitelského klubu JMK
Dal poděkování: 12 poděkování
Dostal poděkování: 58 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Reporty zastupitelkého klubu

Příspěvek od Filip.Havlicek »

Jana Leitnerová

setkání okresních týmů (celkem 8 setkání, online) k rozvoji sociálních služeb, financování a metodickým návštěvám
tour de PO (10 zařízení z 28) – seznámení se se stavem objektů (majetek), s personálem, klientelou, řešení ekonomické stránky PO i z hlediska transformace
desítky hodin jednání (politická i s odborníky) na téma transformace sociální péče v JMK – plánování aktivit v návaznosti na IROP, řešení aktuálního majetku kraje vhodného pro transformaci
aktivity spojené s Týdnem pro rodinu
účast na RJMK a PPRBÚ
řešení ID v oblasti sociální a rodinné politiky
schůzky a jednání s poskytovateli sociálních služeb na téma dofinancování mezd a platů
schůzky a cally se zástupci samospráv (Břeclav, Bučovice, Kunštát)
účast na VŘ na post ředitel/ka DD

Petr Vlasák

předsedání kulturní komisi (18. 5. 2021)
stínování materiálů RJMK
pracovní skupina individuální dotace
jednání k memorandu mezi JMK a Dokumentačním centrem holokaustu na Moravě

Jiří Kadeřávek


stínování materiálů RJMK
pracovní skupina individuální dotace
výbor pro regionální rozvoj
žádost na vedoucího ORR o umístění dat z podkladové studie pro budování MVP (malých vodních ploch) na opendata.jmk.cz
žádost na vedoucího ORR identifikovat proč obce v nejsušších oblastech kraje (typicky zemědělské oblasti Znojemska) mají nejmenší zájem budovat MVP (viz studie GEOTest, a.s.) a zajistit jejich vyšší motivaci.
výbor pro územní plánování investice
komise pro IT a eGovernment
návrh usnesení doporučující RJMK obsadit na odboru IT pozici právníka

Jiří Hlavenka

zastupování Jihomoravského kraje v Monitorovacím výboru Interregu (fond malých projektů i “velký” Interreg) s právem hlasovacím, rozhodování o podpořených a nepodpořených projektech, konzultace k tomu, příprava (rozsáhlé materiály, celkem asi 1.2 mil EUR rozděleno)
příprava rozsáhlého podpůrného programu z Czechinvestu z “Country for the Future”, pro scouting a inkubaci startupů, za účasti SMB a dalších aktérů
Jednání s Krajskou hospodářskou komorou a Regionální hospodářskou komorou o dalších aspektech spolupráce s JMK
Řešení problematiky RRAJM, výměna ředitele,definování krátkodobých cílů i dlouhodobé strategie

Petr Springinsfeld

Plánujeme první zahraniční cesty (úplně první bude Slovensko).
Pro jednotlivé spolupracující regiony hledáme „ambasadory“ z řad krajských politiků, aby se druhá strana vždy mohla setkat se stejným zástupcem JmK.
Pracujeme na vzniku ESÚS Velká Morava společně se Slovenskem, abychom mohli letos podepsat zakládací listinu. Proces trvá dlouho kvůli podmínkám MMR.
Chystáme spolupráci s Gruzií (s pomocí Česko-gruzínské smíšené obchodní komory), v září/říjnu zorganizujeme obchodní misi.
Byl jsem vylosován do hodnotící komise pro výběr dodavatelů kancelářského papíru pro roky 2021–2023.

Mirek Bárta

ID, materiály na radu
v KV se účastním kontroly poskytnutých ID v roce 2020. Zatím bez zjištěných pochybení ze strany poskytovatele i příjemce dotace
účast ve výboru zdravotním a sociálním

Ivo Vašíček

ověřování a určení zdrojů na financování žádostí o projekty z dotačních titulů
práce výběrové komise na IDOS
ověřování a příprava provozu vlaků - ČD
rozpočtová opatření

Silvie Mrkvanová

účast na výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost /dnes/
účast na výboru sociálního a zdravotního / 20.5./
stínování materiálů RJMK
pracovní skupina individuální dotace

Lukáš Dubec

Pravidelná účast účast na Krizovém štábu
Navazování mezinárodní spolupráce v oblasti životního prostředí - např. Biskajsko klastr ACLIMA, Water4All
Návštěvy firem v Jmk, které řeší ŽP a nabídka nejen mezinárodní spolupráce
Pracovní skupina Individuální dotace (ID)
Open day – balíček věcí v rámci otevřenosti kraje (open data, cloud, participace, web, turnikety)
Spolupráce v rámci meziresortních připomínkových řízeních napříč všemi kraji
Zveřejňování smluv v registru smluv pod 50.000,- Kč
Ekologizace krajského úřadu – popelnice na bioodpad na krajském úřadě a FVE na střechy krajských budov (koordinace postupu v projektu, který má za cíl rozvoj zelených technologií a jejich aplikaci na krajské budovy, rozvoj OZE v rámci udržitelnosti a snižování energetických nároků budov)
Návštěva sociálních zařízení - ekologizace budov (FVE, nakládání s dešťovou vodou, zateplování) + zahrady
Oblast Moravské amazonie – řešení ochrany tohoto území
Komise životního prostředí a energetiky AKČR = DČOV – domovní čističky jako řešení pro místa, kde je ekonomicky nevýhodné řešit splaškové vody centrálním ČOV
Péče o zeleň v rámci SÚS
Návštěva očkovacích center
Řešení sucha (zadržování vody v krajině) s širokou veřejností a obcemi
Návštěva obcí/měst a řešení témat spojených s ŽP, odpadovým hospodářstvím, lesním hospodářstvím
Rozšiřování kapacit krajských ZUŠ

Tito uživatelé poděkovali autorovi Filip.Havlicek za příspěvek:
V__
Uživatelský avatar
Filip.Havlicek
Člen KS Jihomoravský kraj
Příspěvky: 58
Registrován: 06 srp 2019, 17:08
Profese: Tajemník Zastupitelského klubu JMK
Dal poděkování: 12 poděkování
Dostal poděkování: 58 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Reporty zastupitelského klubu

Příspěvek od Filip.Havlicek »

Jana Leitnerová

tour de PO – seznámení se se stavem objektů (majetek), s personálem, klientelou, řešení ekonomické stránky PO i z hlediska transformace
desítky hodin jednání (politická i s odborníky) na téma transformace sociální péče v JMK – plánování aktivit v návaznosti na IROP, řešení aktuálního majetku kraje vhodného pro transformaci
plánování setkání k familyfriendlyaudit
účast na RJMK
řešení ID v oblasti sociální a rodinné politiky
schůzky a jednání s poskytovateli sociálních služeb na téma dofinancování mezd a platů, končících IP
konference o paliativní péči v JmK (hostka)
porady soc.zdrav. (odbory a gesční, komise)
účast na jednání Komise sociální AKČR (výjezdní na Vysočině)
schůzka v Symbios

Petr Vlasák

dozorčí rada ÚAPP (schválení výroční zprávy), výběrové řízení na nového člena DR
zasedání výboru pro VVZ, komise pro kulturu a památkovou péči
pracovní skupina pro ID
stínování materiálů na RJMK
DR Baťův kanál o. p. s.

Jiří Kadeřávek


účast na výjezdním zasedání výboru pro regionální rozvoj
účast na zasedáních správního výboru RRAJM a VS RRA JMK
stínování materiálů na RJMK
pracovní skupina ID
práce na návrhu metodiky ID

Jiří Hlavenka
jednání komise pro dostavbu JE Dukovany, členství za JMK, diskuse společného postupu s vedením kraje Vysočina (hejtman+pirátská náměstkyně) ve vztahu k obcím s třebíčska a jejich tvrdým lobbingem za okamžité stavění bez ohledu na další důsledky
dvě konkurzní řízení na ředitele (speciální škola + ŠUŘka), členství ve výběrové komisi
jednání se zástupci kraje Vysočina a Olomoucký (oddělená) ve věci rozvoje inovačního ekosystému a kreativních průmyslů v těchto dvou krajích, inspirace a metodická pomoc z naší strany (nastavení pokračující spolupráce)
provedení změn v Regionální rozvojové agentuře JMK (výměna ředitele, jmenování dočasného), diskuse s představiteli RRA JMK o dalším směřování agentury, převzetí pod sebe
řízení valné hromady JCMM a designování další strategie agentury

Petr Springinsfeld

Stále probíhají přípravné práce na zakládacích dokumentech ESÚS Velká Morava společně se slovenskými regiony – proces bude o několik měsíců zdržen kvůli připomínkám MMR, ale přesto předpokládáme založení ESÚS do konce roku. V úterý 15. 6. proběhne návštěva 1. podpredsedy Trnavského samosprávného kraja v JmK – zúčastní se mého výboru, abychom společně problematiku ESÚS probrali.
Proběhla návštěva honorární konzulky ČR v USA v našem kraji, kterou jsem hostil – v rámci návštěvy proběhla řada schůzek se zástupci jihomoravských firem a institucí, které mají zájem o vstup na americký trh nebo o spolupráci s partnerem v USA. Na návštěvu navážeme letos obchodní misí komisaře státu Georgia pro obchod a průmysl do ČR a příští rok obchodní misí JmK do Georgie.
Hodnoticí komise pro výběr dodavatelů kancelářského papíru pro roky 2021–2023, do které jsem byl vylosován, úspěšně ukončila svoji činnost.
V době konání krajské schůze se účastním výjezdního zasedání Výboru pro regionální rozvoj, takže se ze schůze omlouvám a všechny zdravím:)
pravidelné činnosti: stínování bodů na RJMK, předsedání a příprava zastupitelských klubů, nově porady s radními před RJMK a koncepční řešení individuální dotací

Mirek Bárta

Body na radu
Kontrolní výbor - kontrola ID pro včelaře a investiční akce záchranný sbor
Výbor sociální a zdravotní
skupina pro ID
Příprava spolupráce a přednášky v Symbios (společné bydlení vysokoškoláka a mladistvého z dětského domova)

Ivo Vašíček

zahájení kontroly SÚS
otevírání přístavu ve Veselí
výběr dopravců IDOS
stínování materiálů rady
připomínkování strategie
ověřování zdrojů pro přípravu projektů

Silvie Mrkvanová

účast na výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
účast na výboru sociálního a zdravotního
stínování materiálů RJMK
pracovní skupina individuální dotace
účast na konferenci Možnosti paliativní péče v Jihomoravské kraji
účast na návštěvě sdíleného bydlení Symbios na Křenové

Lukáš Dubec

Pravidelná účast účast na Krizovém štábu
Navazování mezinárodní spolupráce v oblasti životního prostředí - např. Biskajsko klastr ACLIMA, Water4All
Pracovní skupina Individuální dotace (ID)
Spolupráce v rámci meziresortních připomínkových řízeních napříč všemi kraji
Ekologizace krajského úřadu – popelnice na bioodpad na krajském úřadě a FVE na střechy krajských budov (koordinace postupu v projektu, který má za cíl rozvoj zelených technologií a jejich aplikaci na krajské budovy, rozvoj OZE v rámci udržitelnosti a snižování energetických nároků budov), nakládání s dešťovou vodou, zateplování, kogenerační jednotky + zahrady v sociálních zařízeních
Oblast Moravské amazonie – řešení ochrany tohoto území
DČOV – domovní čističky jako řešení pro místa, kde je ekonomicky nevýhodné řešit splaškové vody centrálním ČOV
Řešení sucha (zadržování vody v krajině) s širokou veřejností a obcemi
Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, III. etapa 2018-2022
Mezikrajská spolupráce (Vysočina a JmK) - propojování vodovodních soustav
Regionální stálá konference na území JmK
Chytrý region JmK
Pracovní skupina Voda v JmK - téma Evapotranspirace
Návštěva obcí/měst a řešení témat spojených s ŽP, odpadovým hospodářstvím, lesním hospodářstvím

Eva Havlová

pracovní skupina ID
body na Radu

Tito uživatelé poděkovali autorovi Filip.Havlicek za příspěvky (celkem 2):
Petr.Springinsfeld, V__
Uživatelský avatar
Filip.Havlicek
Člen KS Jihomoravský kraj
Příspěvky: 58
Registrován: 06 srp 2019, 17:08
Profese: Tajemník Zastupitelského klubu JMK
Dal poděkování: 12 poděkování
Dostal poděkování: 58 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Reporty zastupitelského klubu

Příspěvek od Filip.Havlicek »

Jana Leitnerová

 • schůzky k transformaci a ke komunitnímu bydlení s představiteli měst Bučovice a Slavkov
  účast na VSZ
  účast na konferenci o rovnoprávnosti
  pravidelné schůzky s odborem – témata financování sociálních služeb, příprava rozpočtů na rok 2022, transformace, investiční záměry
  tornádo – výjezdy do Hodonína, řešení agendy spojené s vyhodnocováním škod a jednání s MPSV ohledně dotačních titulů na pomoc, osobní prověření komfortu a kvality náhradního ubytování a péče pro klienty ze zasaženého objektu, komunikace s ÚP a ČSSZ ohledně převodu PnP a důchodů
  jednání s odborem investic a majetku ohledně možného využití finančních prostředků z neuskutečněných investic na jiné projekty
  rodinná politika – účast na semináři auditu family friendly community
  vystoupení na konferenci o sociálním bydlení v Pze
  schůzky v Pze k tématům sociálních věcí
  schůzky s veřejností ohledně řešení jejich podnětů
  účast na jednání RJMK, ZJMK, pravidelná schůzka s odborem zdravotnictví
  schůzky s odbornou veřejností ke koncepci paliativní péče
  schůzka s odboráři

Petr Vlasák

 • výjezdní zasedání kulturní komise JmK v Boskovicích (řešili jsme nevyrovnané financování Muzea Boskovicka proti jiným v kraji, propojení muzea s M. Reinerem kvůli Dokumentačnímu centru holokaustu na Moravě) a Svitávce (tamní Low Beerovy vily a jejich propojení s těmi slavnými v Brně - vliv na cestovní ruch nad Brnem)
  výjezdní zasedání výboru pro kulturu ve Znojmě (problematika dotace a depozitu, rozpor mezi městem a krajem, prezentace sbírek muzea, prezentace Znojemského hudebního festivalu)
  pravidelné činnosti - výbor pro vzdělávání, stínování bodů na RJMK, pracovní skupina k ID
  sbírka materiální a potravinové pomoci po tornádu v našem regionu - vyhlášena v Slováckém pirátském centru den poté, distribuována do obcí 2 dny poté, koordinace dobrovolníků, spolupráce s krizovými štáby

Jiří Hlavenka

 • většina práce se týkala strategických a koncepčních záležitostí
  podstatná je rekonstrukce RRA JM po nuceném odchodu předchozího ředitele do zcela jiné agentury s vyššími a lepšími ambicemi v oblasti široké škály projektů veřejného zájmu. Tedy personální sestavení, strategický plán, rozpočet, velké množství konkrétních otázek k řešení
  diskuse s hybateli v oblasti vzdělávání (Jiří Nantl, lidí z JIC, lidé z Lipky) o pokračování transformace vzdělávání v Jihomoravském kraji, v tomto vnímám významné posuny (skutečně je odhodlání všech, aby JMK byl zcela pionýrským příkladem prvního skutečně transformujícího kraje)
  příprava rozpočtů “mých” organizací na rok 2021, jako je Vida!, JIC, JCMM, Lipka, Intemac, RRA JM atd.
  účast ve dvou pirátských výběrových komisích na mediální/PR práci pro JMK
  tvorba střednědobého plánu a rozpočtu na 2021 odboru informatiky JMK
  řízení zasedání tzv. Velké rady pro inovace
  účast na celodenním monitorovacím výboru Interregu
  návštěva Veselí n. Moravě a diskuse s vedením města (starosta, místostarostové, další) o využití dnes zřejmě největšího brownfieldu v Jihomoravském kraji s tím, jak může/bude JMK pomáhat

Petr Springinsfeld

 • Otevřeli jsme honorární konzulát Gruzie v Brně. Na podzim chystáme společně s Česko-gruzínskou smíšenou obchodní komoru obchodní misi do Gruzie pro jihomoravské podnikatele.

 • Na zasedání Výboru pro meziregionální vztahy jsme se zabývali tematikou spolupráce se Slovenskem. Zasedání se zúčastnil také zástupce župana Trnavského samosprávného kraje, se kterým chystáme společný ESÚS. Kvůli vzniku ESÚS nás také čeká krátká pracovní cesta do Trnavy.

 • Zúčastnil jsem se prvního letošního generálního shromáždění platformy PURPLE, kde je JmK členem (https://www.purple-eu.org/about/).

 • Chystáme prezentaci JmK na říjnovém Motosurf World Cup v Zadaru. Cílem bude zejména představit JmK jako turistickou destinaci a jako kraj, ve kterém tento sport vznikl.

 • Na konci června jsem měl absolvovat pracovní cestu na konferenci samospráv do Polska, kterou jsem ale zrušil kvůli krizové situaci na Břeclavsku a Hodonínsku. Protože odbor vnějších vztahů dostal na starosti koordinaci dobrovolníků v Hruškách, strávil jsem místo zahraniční cesty několik dní právě tam.

 • Pravidelné činnosti: stínování bodů na RJMK, předsedání a příprava zastupitelských klubů, porady s radními před RJMK a účast v pracovní skupině k hodnocení individuálních dotací.

Mirek Bárta

 • výbor soc./zdrav. a výbor kontrolní
  podklady na radu JMK
  pracovní skupina Individuální dotace
  účast na prezentaci nového stav. zákona

Ivo Vašíček

 • jednání finančního výboru, účast na výborech
  stínování bodů na radu
  kontrola SÚS provádím (bohužel sám, kolegové byli zaneprázdněni) - nyní máme všechny požadované dokumenty a informace a vyhodnocujeme
  jednání regionálního výboru jihovýchod - ukončení činnosti
  ověřování rozpočtových opatření
  ověřování přípravy dotací
  jednání v Hodoníně - dům přírody a součinnost s krajem

Silvie Mrkvanová

 • účast na výborech - sociální a zdravotní a pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
  otevírání obálek na Zdravotnické záchranné službě Jihomoravského kraje
  pracovní skupina Individuální dotace
  stínování bodů na Radu

Lukáš Dubec

 • veškerá agenda se za poslední 4 týdny smrskla do řešení tornáda. Pravidelná účast na krizovém štábu skrze tornádo, průběžná návštěva zasažených oblastí a pomoc s koordinací dobrovolníků, autobusové dopravy, řešení problémů se sutí/skládkou, skladů, aktualizace mapy.cz, řešení obnovy zeleně atd.
  účast na jednáních RJMK a ZJMK
  podpora projektů (např. TAČR), ve kterých je JmK jako aplikační garant
  ekologizace úřadu (FVE, zapůjčení elektromobilů od brněnských tepláren)
  účast na plenárním zasedání Rady NP Podyjí
  účast na komisi ŽP a zemědělství RJMK
  účast na jednání Jihomoravského společenství
  zasedání Bezpečnostní rady JmK
  setkání s poskytovateli EVVO
  kulatý stůl “ochrana přírody a krajiny v lokalit Soutok”
  účast na slavnostním předávání hasičských zbrojnic a automobilů
  kulatý stůl “výstavba nových bloků v Dukovanech”
  pracovní skupina Individuální dotace
  jednání s velvyslancem Korejské republiky
  návrh rozpočtu pro rok 2022 Odboru životního prostředí

Eva Havlová

 • účast na výborech - meziregionální; životní prostředí a kultura - výjední na Znojemsko
  účast na školení od kMO
  pracovní skupina Individuální dotace
  zhodnocení bodů na Radu
  členka výběrové komise na nového PR kraje

Jiří Kadeřávek

 • účast na výborech a komisích
  stínování bodů na Radu
  příprava a sběr podkladů pro řešení problematiky ID a distanční účasti na zasedáních zastupitelstva

Uživatelský avatar
Filip.Havlicek
Člen KS Jihomoravský kraj
Příspěvky: 58
Registrován: 06 srp 2019, 17:08
Profese: Tajemník Zastupitelského klubu JMK
Dal poděkování: 12 poděkování
Dostal poděkování: 58 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Reporty zastupitelského klubu

Příspěvek od Filip.Havlicek »

Lukáš Dubec

 • účast na jednáních RJMK a Grémiu
  ekologizace úřadu (FVE, dešťovka)
  účast na komisi ŽP a zemědělství RJMK, účast na výboru ŽP a kultury
  setkání s poskytovateli EVVO a nastavování dotačního programu EVVO
  pracovní skupina Individuální dotace
  návrh rozpočtu JmK pro rok 2022
  agenda spojená s Tornádem (obce, zeleň, odpady, veřejné sbírky, NNO)
  řešení ochrany území Soutok (setkání se starosty obcí, zástupci Lesů ČR, MZe a MŽP, Povodí Moravy…)
  chráněná území v JmK (financování, vyhlašování nebo přehlašování nových území…)
  řešení projektu 800 nových malých vodních ploch
  účast na významných společenských, kulturních, sportovních akcích a konferencích (Mistrovství světa v tanečním sportu, ve florbale Juniorů, Jihomoravské společenství, Terezínská tryzna, valná hromada ASZ, MILITARY Life, Den národnostních menšin, večery s Ondrášem, předávání ocenění dárcům krve…)
  setkání s velvyslanci, konzuly a diplomaty (Francie, diplomatický sbor se sídlem v Brně…)

Jana Leitnerová

 • řešení potornádového stavu kolem S-centra (klienti, personál, budova)
  jednání se samosprávami ohledně transformace (MMB, Kyjov, Habrovany)
  uvedení nové ředitelky Šebetov do fce
  účast na RJMK – schválení nadstavby Strategie transformace, aktualizace Akčního plánu rozvoje
  účast na zahájení stavby v rámci humanizace v Sokolnici
  porada ředitelů PO
  oslavy v Kyjově (60 let tamního Centra sociálních služeb)
  schůzky se zástupci NNO (řešení podnětů)
  schůzka k transformaci, posílení transformačního týmu
  Hustopeče – info k nově vzniklé PO, jednání s ředitelem pověřeným ke stavbě
  jednání k dlouhodobé spolupráci na projektu dobrovolnictví v JMK
  porada OZ a OSV ohledně průřezových témat
  účast na VSZ

Jiří Hlavenka

 • jednání v Letovicích se starostou a dalšími představiteli města o regeneraci brownfieldů a přípravě průmyslové zóny, o pomoci kraje s projektovou dokumentací
  hodnocení předložených projektů Interregu (“velké” i “malé”) projekty, monitorovací výbor
  konference Velvet Innovation, příprava, účast, úvodní projev a další vystoupení
  konference eGovernment v Mikulově, účast, uvítací projev a další jednání
  jednání na KrÚ Vysočina s první náměstkyní hejtmana o tématech spolupráce mezi našimi kraji
  jednání s Tchaiwanskou delegací o možnostech zejména ekonomické spolupráce mezi JMK a regiony Tchaiwanu

Petr Springinsfeld

 • Absolvoval jsem jednání se županem Trnavského samosprávného kraje ve věci připravovaného ESÚS (finalizujeme a směřujeme na listopad, kdy máme patnáctileté výročí spolupráce s TTSK).
  Vyhlašoval jsem výsledky krajského kola soutěže Zlatý erb o nejlepší obecní weby.
  Krátce jsem přijal na krajském úřadě pana poslance Bilka (poslanec chorvatského parlamentu za českou a slovenskou menšinu).
  Na výboru pro meziregionální vztahy jsme se zabývali zejména aktuálním stavem obnovy Euroregionu Pomoraví, který máme společný se slovenskými a rakouskými partnery.
  Zúčastnil jsem se krátké přípravné pracovní cesty do Zadaru, kde chystáme na začátek října prezentaci JmK coby turistické destinace v rámci závodu Motosurf World Cup.
  Uspořádali jsme první setkání brněnského diplomatického sboru (setkání vedení kraje a všech konzulů se sídlem v Brně).
  Zúčastnil jsem se prvního setkání Klubu přátel Tanzanské republiky. S Tanzanií chystáme do budoucna užší spolupráci (i díky tomu, že v Brně máme nově tanzanského honorárního konzula) a hledáme v ní partnerský region.
  Předsedal jsem prvnímu zasedání Organizační komise Rady hospodářské a sociální dohody JmK (Tripartita).
  Pravidelné činnosti: stínování bodů na RJMK, příprava bodů na ZJMK, předsedání a příprava zastupitelských klubů, porady s radními před RJMK a účast v pracovní skupině k hodnocení individuálních dotací.

Ivo Vašíček

 • konference eGovernment v Mikulově
  kontrolní činnost na SÚS
  řešení provozu nových vlaků
  jednání výběrové komise na autobusovou dopravu
  řešení požadavků obcí na dopravní obslužnost
  jednání - ukončení činnosti ROP jihovýchod
  jednání výboru pro dopravu a majetek
  jednání výboru pro územní plánování a investice
  řízení jednání finančního výboru
  příprava-diskuse rozpočtových opatření
  ověřování zdrojů pro financování projektů
  stínování bodů na radu

Petr Vlasák

 • předsedání kulturní komisi
  účast na výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost (podnět k finanční záštitě školních psychologů a speciálních pedagogů v JmK - výpadek šablon od ministerstva)
  pracovní skupina Individuální dotace
  stínování bodů na Radu

Silvie Mrkvanová

 • účast na výborech - sociální a zdravotní a pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
  otevírání obálek na kraji
  pracovní skupina Individuální dotace
  stínování bodů na Radu

Mirek Bárta

 • Stínování rady
  Účast na výborech
  Zlepšení spolupráce kraj a pěstouni

Eva Havlová

 • otevírání obálek v SŠ vinařská Valtice
  výbory - meziregionální; životní prostředí a kultura
  skupina pro hodnocení individuálních dotací
  kontrola bodů do rady

Jiří Kadeřávek

 • účast na výborech - VRR a VUPI
  stínování bodů na Radu
  analýza představ klubu o řešení problematiky ID, prezentace dotazování
  úspěšný lobbing pro zařazení polních cest a občanských sdružení do DT boje proti suchu

Uživatelský avatar
Filip.Havlicek
Člen KS Jihomoravský kraj
Příspěvky: 58
Registrován: 06 srp 2019, 17:08
Profese: Tajemník Zastupitelského klubu JMK
Dal poděkování: 12 poděkování
Dostal poděkování: 58 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Reporty zastupitelského klubu

Příspěvek od Filip.Havlicek »

Lukáš Dubec

 • účast na jednáních RJMK a Grémia
  ekologizace úřadu (FVE, dešťovka, zelené střechy a stěny...)
  účast na komisi ŽP a zemědělství RJMK, účast na výboru ŽP a kultury, účast na výboru pro regionální rozvoj
  pracovní skupina Individuální dotace
  rozpočet JmK pro rok 2022
  nová výzva pro kotlíkové dotace
  úprava dotačních programů pro EVVO a Boj se suchem
  chráněná území v JmK (financování, vyhlašování nebo přihlašování nových území…)
  účast na Regionální stálé konference pro území JmK
  účast na plenární schůzi Rady hospodářské a sociální dohody
  účast na jednání Bezpečnostní rady JmK a jednání složek IZS se zástupci ORP
  řešení projektu 800 nových malých vodních ploch
  řešení projektů Čisté povodí svratky a Realizace opatření na brněnské údolní nádrži
  řešení vyznamenání za dlouholetou činnost v jednotkách dobrovolných hasičů
  účast na zasedání Řídícího výbor přípravy a implementace strategických projektů spol. SAKO Brno, a.s.
  účast na významných společenských, kulturních, sportovních akcích a konferencích (Prolog Lednicko-valtického hudebního festivalu, přijetí delegace diplomatů z ASEAN, 20.ročník ankety Strom roku 2021, výstava Energie a civilizace, Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky, zahájení výstavy UNESCO Rakouska, konference Společným směrem NP Podyjí a Thayatal, konference EVVO a environmentálního poradenství)
  zahraniční mise: Španělsko (Madrid - setkání s místními samosprávami a seznámení se s fungováním a řešením dopravy a IZS, setkání s českými krajany, setkání s českými podnikateli a zástupci turistického ruchu, oslava Dne české státnosti), Chorvatsko (Zadar - prezentace JmK a zviditelnění sportu Motosurf, setkání se zástupci místních samospráv a poslancem pro českou a slovenskou národnostní menšinu)

Jana Leitnerová

 • řešení transformace – jednání se samosprávou, pracovní skupiny, vyjednávání
  jednání o rozpočtu na rok 2022
  rodinná politika – dotační programy, rozpočet, kampaně (pěstouni)
  účast na RJMK, jedenkrát na gremiu
  řešení S-centrum
  pravidelné porady OSV a OZ

Jiří Hlavenka

 • jednání s eurokomisařkou Mariya Gabriel (EK pro oblast vědy a inovací), hlavní fokus byl na oblast kreativních průmyslů, mnoho follow-ups pro Jihomoravský kraj
  “hostování” slavnostního oběda pro nového nizozemského velvyslance a šéfa jejich agentury pro Smart Region, diskuse velmi rozsáhlého plánu na průmyslovou spolupráci mezi Severním Brabantskem (Eindhoven), dvěma regiony v Německu (Mnichov+1) a Brnem/Jižní Moravou
  příprava a ladění rozpočtu ORR a OI na rok 2022
  diskuse a plánování s Leonou Sapíkovou, ředitelkou VIM (dříve Středisko služby školám) o inovačních a transformačních procesech v jihomoravském školství
  dvoudenní výjezdní zasedání Rady JMK (rozpočet a plnění Programového prohlášení)
  jednání s šéfem Regionální hospodářské komory o jejich i našich plánech na příští rok, jednání s šéfem Krajské hospodářské komory o motivaci/příspěvku pro okresní hospodářské komory JMK pro příští rok
  zahájení fungování spin-off platformy Masarykovy univerzity, diskuse o fungování
  účast a závěrečná řeč na konferenci JCMM v oblasti kariérového poradenství
  řízení dvou jednání Koordinační skupiny RIS

Petr Springinsfeld

 • Projednávali jsme rozpočet OVV pro rok 2022 - s ohledem na předsednictví EU a s tím související plánované akce jsme vyjednali navýšení.

 • Na tiskové konferenci společně s Brnem jsme představili model Jihomoravského a brněnského exponátu na Světové výstavě v Dubaji, který bude kolovat po kraji, aby se s ním jihomoraváci mohli seznámit.

 • Zúčastnil jsem se hodnotící komise k marketingovému projektu na podporu cizinců žijících v JmK.

 • Na výboru pro meziregionální vztahy jsme řešili zejm. chystanou zahraniční cestu a možnou spolupráci s regionem Mersin v Turecku

 • Drobnější akce, kde jsem reprezentoval JmK: Prolog Lednicko-valtického hudebního festivalu, Výročí Nadačního fondu Moravská krása, pracovní snídaně s nizozemským velvyslancem, přijetí delegace diplomatů z ASEAN, pietní akt u pomníku italských vlastenců na Špilberku

 • Pravidelné činnosti: účast na Výboru pro regionální rozvoj, účast na plenární schůzi tripartity, stínování bodů na RJMK, příprava bodů na ZJMK, předsedání a příprava zastupitelských klubů a účast v pracovní skupině k hodnocení individuálních dotací.

Ivo Vašíček

 • jednání výběrové komise autobusy
  výběrové řízení na ředitele SÚS
  rozpočtová opatření
  jednání představenstva MCL - návrh na likvidaci
  dokončování kontroly SUS
  “stínování” bodů na radu
  příprava na fin. výbor a fin. výbor
  výbor pro Dopravu a majetek
  výbor pro územní plánování

Petr Vlasák

 • stínování bodů na radu
  řešení individuálních dotací
  kulturní komise, školský výbor
  úspěch na výboru s mou žádostí o řešení podpory speciálních pedagogů a psychologů ve školách (ministerstvo zaspalo se šablonami, kraj do září 2022 zaplatí - v dnešní době dětský psycholog ve škole velmi potřebný)
  úspěch na výboru s odstraněním politické reklamy z centra volného času v Břeclavi (p. o. JmK) - do budoucna chci podchytit i v předpisech pro další volby

Silvie Mrkvanová

 • stínování bodů na radu
  hodnocení individuálních dotací
  účast na sociálně zdravotním výboru v Hodoníně
  účast na komisi pro zdravotnictví Rady hospodářské sociální dohody JMK

Mirek Bárta

 • Stínování rady
  účast na Výboru kontrolním, kontrola fungování ostatních výborů
  účast na Výboru soc. zdrav. - Navsteva nemocnice a lazní Hodonin
  hodnocení individuálních dotací
  Setkání s pěstouny. Práce na vylepšení spolupráce s krajem

Eva Havlová

 • stínování bodů na radu
  hodnocení individuálních dotací
  účast na Výboru pro meziregionální vztahy
  setkání s diplomaty z ASEAN

Jiří Kadeřávek

 • předsedání komisi IT a eGov
  účast na Výboru pro územní plánování a investice
  účast na Výboru pro regionální rozvoj
  stínování bodů na radu

Uživatelský avatar
Filip.Havlicek
Člen KS Jihomoravský kraj
Příspěvky: 58
Registrován: 06 srp 2019, 17:08
Profese: Tajemník Zastupitelského klubu JMK
Dal poděkování: 12 poděkování
Dostal poděkování: 58 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Reporty zastupitelského klubu

Příspěvek od Filip.Havlicek »

Lukáš Dubec

-účast na jednáních RJMK a Grémia
-ekologizace úřadu (FVE, dešťovka, zelené střechy a stěny...)
-účast na komisi ŽP a zemědělství RJMK, účast na výboru ŽP a kultury
-pracovní skupina Individuální dotace
-rozpočet JmK pro rok 2022
-úprava dotačních programů pro EVVO a Boj se suchem
-chráněná území v JmK (financování, vyhlašování nebo přihlašování nových území…)
-účast na jednání krizového štábu
-řešení projektů Čisté povodí Svratky a Realizace opatření na brněnské údolní nádrži
-účast na zasedání Řídícího výbor přípravy a implementace strategických projektů spol. SAKO Brno, a.s.
-účast na významných společenských, kulturních, sportovních akcích a konferencích (Vyznamenání za dlouhodobou činnost v jednotkách dobrovolných hasičů – zasloužilí hasiči; --Ekofilm; 103.výročí vzniku samostatného Československa; Předávání medailí a křížů dárcům krve)
-aplikace zákona o ochraně oznamovatelů a řešení pomocí whisterblowingové platformy
-setkání s česko-egyptskou komorou a místními podnikateli na znojemsku
-řešení projektů (Mlynářská stezka, Plán odpadového hospodářství JmK, Plýtvání potravinami, Čisté povodí Svratky a Realizace opatření na brněnské údolní nádrži, 800 nových ---malých vodních ploch, Participace, Transformace a řízení nemocnic v JmK)
-komunikace s médii

Jana Leitnerová

-schůzky a jednání se zástupci samosprávy ohledně koncepce sociálních služeb pro následující roky, dále ohledně transformace
-řešení S-centra
-účast na okresních týmech
-strategické porady ohledně komunikace dostupnosti sociálních služeb
-účast na RJMK, ZJMK, komise soc.zdrav.
-online cally k projektům týkajícím se domácího násilí
-schůzky k rozvoji soc.služeb na rok 2023
-schůzka k pěstounské kampani
-rodinná politika – podpora, jednání, semináře
-porada s řediteli PO, řešení covid
-kulatý stůl k sociálnímu podnikání
-Komise sociální tripartity
-účast na setkání koordinátorů rodinné politiky

Jiří Hlavenka

-Zásadní události minulého měsíce byla čtyřdenní pracovní cesta do Holandska (Horní Brabantsko, Eindhoven, Haag, Delft) za účelem navazování výrobní, vývojové, výzkumné a obchodní spolupráce mezi firmami z Nizozemí a Jižní Moravy. Spolu byli v delegaci např. lidé z vedení agentury Czechinvest, z Národní rozvojové banky, vedení Škody Auto, náměstci Ministerstva průmyslu a obchodu, velvyslanec Nizozemí v ČR a velvyslankyně ČR v Nizozemí, nizozemský vládní pověřenec pro Smart Industry atd.
Cílem je dlouhodobá strategie, označovaná jako “Golden Circle”, s propojení holandských, jihomoravských, výhledově též německých a švýcarských firem v oblasti výzkumu, vývoje a (z naší strany zejména) náročné výroby, s využitím klíčových kompetencí partnerů z těchto zemí. Cílem je přitom postupné odbřemenění Evropy na závislosti na výrobní základně Číny a dalších nestabilních/nespolehlivých dodavatelů ze světa, tedy zvýšení soběstačnosti na úrovni Evropské unie.

Petr Springinsfeld

-Na zasedání zastupitelstva jsme schválili zakládací dokumenty ESÚS Velká Morava. O víkendu jedeme do Trnavy domluvit další postup a finalizaci celého procesu.
-Absolvoval jsem zahraniční cestu do turecké metropolitní oblasti Mersin, se kterým chystáme spolupráci – šlo o první kontakt našich dvou samospráv.
-Pokračovalo hodnocení nabídek k marketingovému projektu na podporu cizinců žijících v JmK.
-Listopadový Výbor pro meziregionální vztahy jsem musel s ohledem na počet omluv zrušit, protože bychom nebyli usnášeníschopní.
-Ke dni krajské schůze se za kraj účastním konference v Itálii, takže se ze schůze omlouvám a všechny zdravím:)
-Pravidelné činnosti: účast na výjezdním Výboru pro regionální rozvoj v Kuřimi, předsedání Organizační komisi krajské Tripartity, stínování bodů na RJMK, příprava bodů na ZJMK, natáčení videozpravodaje NaOkraj, předsedání a příprava zastupitelských klubů

Ivo Vašíček

-agenda a řízení finančního výboru
-rozpočtová opatření - diskuse, připrava, schvalování -> body na radu a zastupitelstvo
-výbor pro dopravu a majetek
-výbor pro investice a územní plánování
-poslání MFC Lednice do likvidace - (pro tento účel jsem byl na 1 měsíc členem představenstva)
-jednání hospodářské komise
-výběrová řízení-člen hodnotící komise-jednání (nemocnice Ivančice, SÚS, IT JMK, CEJIZA)
-řízení jednání komise pro výběr dopravců IDOS a následný proces -> body na radu
-jednání o řešení problémů s provozem železničních jednotek
-řešení změn v jízdních řádech
-výběr ředitele SÚS
-zastupitelstvo
-stínování bodů na radu

Silvie Mrkvanová

-stínování bodů na radu
-hodnocení individuálních dotací
-účast na školském výboru ve škole Gemini Brno Lesná
-účast na výboru sociálně zdravotním
-účast na komisi pro zdravotnictví Rady hospodářské sociální dohody JMK
-otvírání obálek
-návštěva centra Za sklem o.s. Brno
-dobrovolník na sbírce pro Potravinovou banku
-zastupitelstvo kraje

Mirek Bárta

-kontrolní výbor
-výbor soc. a zdrav
-setkání s předsedkyni Aliance pro náhradní rodinu paní Bohumilou Krajčíkovou. Zlepšení spolupráce s krajem ve prospěch dětí.
-stínování rady

Eva Havlová

-výbor životního prostředí a kultury
-účast na prezentaci Analýza klimatických změn
-individuální dotace
-stínování bodů na radu

Jiří Kadeřávek

-zastupitelstvo
-komise IT, VRR, VUPI
-stínování rady

Odpovědět

Zpět na „Zastupitelstvo - Jihomoravský kraj“