Stránka 2 z 3

Re: Nominace Lukáše Lva Červinky do primárních voleb do Evropského parlamentu

Napsal: 06 pro 2018, 14:07
od Lukas.Lev.Cervinka
Vojtech.Pikal píše:
06 pro 2018, 11:41
Chci se ujisti, že chápu, že kandiduješ do čela a na další pozice, ale nikoliv na lídra?
Přesně tak, rád bych se ucházel o čelo kandidátky (tj. 2 - 4 místo). Na lídra budu podporovat Markétu nebo Mikuláše.

Re: Nominace Lukáše Lva Červinky do primárních voleb do Evropského parlamentu

Napsal: 06 pro 2018, 14:54
od Lukas.Lev.Cervinka
Filip.Krska píše:
06 pro 2018, 12:38
Jaké jsou tvé postoje/vize ohledně

* software
* kultury
* vynálezů
* vědy a vzdělávání
* soukromí občanů

? Dík
Software - v této oblasti jsem čistý uživatel, nejsem vývojář, správce systému atp. Můj důraz v této oblasti je tedy z hlediska uživatele, který nemá v této oblasti odborné znalosti. Což však není tak úplně od věci, jelikož 99 % občanů je na tom obdobně. :) Pro mě je zásadní, aby veřejná správa (ať již na lokální, regionální, státní nebo evropské úrovni) používala svobodný / otevřený software, který není zatížen vlastnickými právy a jeho použití a případné úpravy jsou tedy mnohem levnější a efektivnější. Zároveň je pro mě důležité, aby nikdo nebyl nucen použít software zatížený vlastnickým právem - např. proto, aby mohl komunikovat s veřejnou správou, vyplnit formulář, odevzdat podání atp.

Kultura - zrovna tady vidím EU jako důležitého aktéra, ačkoli nikoli jako hybatele. Unie by měla koordinovat a podporovat aktivity států a regionů vedoucí ke sbližování, porozumění vzájemným rozdílům a představování svých kultur navzájem. Především by EU měla podporovat projekty, které vedou jednak k ochraně kulturní identity (památek, jazyka, přírody atp.) a jednak učí občany porozumět faktu, že není jen jedna kultura a už vůbec ne jedna nadřazená kultura - jednoduše řečeno, učí občany toleranci. V tom vidím zásadní úlohu EU.

Vynálezy, věda a vzdělávání - EU musí být spojovacím článkem jednotlivých vědeckých a vzdělávacích pracovišť, výzkumných programů a projektů. Žádná evropská země nedokáže v oblasti vědy existovat sama o sobě a je nutné, aby zde byly prostředky, jak sdílet poznatky a společně se navzájem podporovat v dalším výzkumu. Stejně tak žádná země nemůže spoléhat na vlastní, od okolního světa odstřižený, vzdělávací systém. Proto je potřeba podporovat i zde výměny studentů i pedagogických pracovníků, které vedou k nového pohledu na problém, k přinášení nových poznatků do své mateřské země, ale zároveň k "vývozu" vlastních zkušeností ven. Nepovažuji za nutné, ani rozumné, aby z pozice EU bylo zasahováno do toho, co se má učit, ale rozhodně by zde měla být EU proto, aby jednotlivým školách či regionům usnadnila jejich činnost. Koneckonců třeba program Erasmus+ je toho ukázkovým příkladem.

Soukromí občanů - soukromí je jedno z důležitých lidských práv. Integrita osobnosti i lidského života ve smyslu nezasahování do něho ze strany veřejné moci i soukromých entit (společností či jiných jedinců) je v moderním světě o to důležitější, o co se usnadnily způsoby jejího narušení. Je tu samozřejmě nalézt určitou rovnováhu - např. přístup lékaře, který nám předepisuje lék, k seznamu léků, které nám napsal jiný lékař je narušení soukromí, ale zároveň zde existuje legitimní důvod, který jej vyvažuje. Je nicméně třeba, aby se zvláště otázky bezpečnosti, boje s terorismem, kriminalitou či daňovými úniky nebraly jako automatický klíč k soukromí občana. Každý zásah by měl být podložený a zdůvodněný a především obhajitelný.

Re: Nominace Lukáše Lva Červinky do primárních voleb do Evropského parlamentu

Napsal: 06 pro 2018, 22:47
od Petr.Vileta
Lukas.Lev.Cervinka píše:
05 pro 2018, 22:52
Petr.Vileta píše:
05 pro 2018, 22:09
Pokud bys byl zvolen, požádal bys o členství v České pirátské straně? Případně proč by ses členem stát nechtěl.
Ahoj, o členství bych nežádal. Už bezmála rok totiž členem jsem. ;-)
Eh, promiň. :roll: Zmátla mě ta "hodnost" asistent poslance. :D Jako asi mnozí jiní už nestíhám registrovat všechny naše nové členy. ;)

Re: Nominace Lukáše Lva Červinky do primárních voleb do Evropského parlamentu

Napsal: 07 pro 2018, 10:05
od Lukas.Lev.Cervinka
Petr.Vileta píše:
06 pro 2018, 22:47
Lukas.Lev.Cervinka píše:
05 pro 2018, 22:52
Petr.Vileta píše:
05 pro 2018, 22:09
Pokud bys byl zvolen, požádal bys o členství v České pirátské straně? Případně proč by ses členem stát nechtěl.
Ahoj, o členství bych nežádal. Už bezmála rok totiž členem jsem. ;-)
Eh, promiň. :roll: Zmátla mě ta "hodnost" asistent poslance. :D Jako asi mnozí jiní už nestíhám registrovat všechny naše nové členy. ;)
:) To naprosto chápu. Ona "hodnost" se žel generuje automaticky (nebo jsem nepřišel na to, jak to upravit, aby z toho bylo patrno, že jsem členem).

Re: Nominace Lukáše Lva Červinky do primárních voleb do Evropského parlamentu

Napsal: 10 pro 2018, 14:03
od Petr.Tkadlec
Doručil jsem do jednání CF viewtopic.php?p=594322#p594322

Re: Nominace Lukáše Lva Červinky do primárních voleb do Evropského parlamentu

Napsal: 10 pro 2018, 16:32
od Lukas.Lev.Cervinka
Petr.Tkadlec píše:
10 pro 2018, 14:03
Doručil jsem do jednání CF viewtopic.php?p=594322#p594322
Díky. ;)

Re: Nominace Lukáše Lva Červinky do primárních voleb do Evropského parlamentu

Napsal: 11 pro 2018, 20:44
od Jana.Kolarikova
Ahoj Lukáši, chtěla bych se zeptat, jestli ti něco říká ZřKO. Myslím, že by sis měl pročíst pravidla pro rozesílání hromadných zpráv, to co děláš, opravdu není v pořádku.

Re: Nominace Lukáše Lva Červinky do primárních voleb do Evropského parlamentu

Napsal: 11 pro 2018, 21:14
od Michal.Ketner
Co si myslis o Omluve OSN o omamnych latkach?
Má mít EU nějakou společnou politiku psychotropních látek?
Jak se má EU stavět k úmluvě?
Zapojíš se v této tématice?

Ještě poslední otázku z jiného soudku, zaznamenal si tlak australské vlády na zákaz šifrování?
Co si o tom myslíš?
Jak bys to řešil, kdyby něco podobného se řešilo na půde EP?

Re: Nominace Lukáše Lva Červinky do primárních voleb do Evropského parlamentu

Napsal: 11 pro 2018, 23:10
od Lukas.Lev.Cervinka
Jana.Kolarikova píše:
11 pro 2018, 20:44
Ahoj Lukáši, chtěla bych se zeptat, jestli ti něco říká ZřKO. Myslím, že by sis měl pročíst pravidla pro rozesílání hromadných zpráv, to co děláš, opravdu není v pořádku.
Díky, Jančo, za dotaz/upozornění. Sice nevím, jestli to patří přímo do tohoto vlákna - mohli jsme to probrat po mailu nebo telefonu, asi by to bylo rychlejší, ale odpovím na to sem, ať to tedy neni na sto místech. :)

Vyhlášku administrativního samozřejmě znám, jak tu, na kterou odkazuješ, tj. o hromadných zprávách, tak vyhlášku Pravidla internetového fóra. Pravidla internetového fóra v sekci moderování v bodu číslo 4 píší:
4. Psaní soukromých zpráv velkým skupinám lidí přes skupiny typu Celostatni forum a Registrovani priznivci nebo velké množství různých skupin je vyhrazeno členům republikového předsednictva a vedoucím odborů a zprávy se zasílají jen v odůvodněných případech. Ani hromadná odpověď na takto zaslané zprávy se nepřipouští. Zneužití této funkce se považuje za hrubé porušení pravidel fóra.
Napsal jsem členům KF Jihočeského kraje zprávu zde na fóru s informací o probíhajících nominacích JčK. Nepoužil jsem ale přitom žádnou skupinu (tj. např. skupinu KS Jihočeský kraj - k ní mají přístup jen oprávněné osoby a běžnému členovi ani fórum nedovolí zprávu skupině odeslat), jak o ní hovoří Pravidla internetového fóra. Napsal jsem zprávu konkrétním lidem bez použití skupin, takže by v tom být problém neměl. Vyhláška o hromadných zprávách, předpokládám, chrání členy právě proti zneužití skupin a není jejím cílem znemožnit členům, aby se kontaktovali navzájem. O tom přeci je svoboda informací. :) Koneckonců jinak by nikdo nemohl odeslat zprávu zde na fóru více než jednomu člověku zároveň. :D

Re: Nominace Lukáše Lva Červinky do primárních voleb do Evropského parlamentu

Napsal: 12 pro 2018, 12:02
od Lukas.Lev.Cervinka
Michal.Ketner píše:
11 pro 2018, 21:14
Co si myslis o Omluve OSN o omamnych latkach?
Má mít EU nějakou společnou politiku psychotropních látek?
Jak se má EU stavět k úmluvě?
Zapojíš se v této tématice?

Ještě poslední otázku z jiného soudku, zaznamenal si tlak australské vlády na zákaz šifrování?
Co si o tom myslíš?
Jak bys to řešil, kdyby něco podobného se řešilo na půde EP?
Na začátek, abych byl k Tobě upřímný, musím říct, že jsem se nikdy na politiku psychotropních látek nespecializoval a mohu Ti k tomu nyní říci spíše svůj názor než odborný právní pohled. Když budu v budoucnu potřebovat v této oblasti nabriefovat, tak bych šel právě za Tebou, jako garantem tohoto bodu. :)

Můj osobní názor na politiku psychotropních látek je takový, že jak ukázala historická zkušenost, tak represivní přístup nejenže nefunguje, ale celou věc jen zhoršuje. Nixonova politika války proti drogám a následné dekády zavádění drakonických trestů za držení drog vedly jen k dalším socio-ekonomickým problémům a současnému přeplnění amerických věznic. Z mého pohledu je třeba největší důraz klást na prevenci a osvětu (osvětlující skutečné účinky - positivní / negativní - a případná nebezpečí užívání různých látek) a na druhé straně je třeba se zaměřit na boj s organizovaným zločinem, který je spojen se současným systémem výroby a distribuce některých látek. Což pro mě neznamená, jak si mnozí představují, jen razie policie atp., ale především třeba změna situace farmářů v Kolumbii, kdy někteří nemají reálnou možnost pěstovat nic jiného (kvůli nedostatku infrastruktury - možnost jak dostat jiné plodiny na trh, nízkým výkupní cenám jiných plodin, síle tamních kartelů atp.). V tomto ohledu jsem i pro jednotnou evropskou politiku, jelikož se jedná o problém (zejména boj s organizovaným zločinem či snaha o prosazení některých socio-ekonomických změn) globální, s kterým jednotlivé země moc nezmůžou.

Abych se přiznal, tak australský případ jsem zaznamenal jen okrajově. Mnohem více pozornosti jsem věnoval Spojenému království. Tam totiž už někdy v roce 2014 nebo 2015 Theresa May, když byla ještě ministryní vnitra, volala po tomtéž. A obdobnou výzvu opakovala i minulý rok na Valném shromáždění OSN, kde chtěla, aby technologické společnosti byly schopny najít a odstranit obsah extremistické povahy do 2 hodin a aby omezily end-to-end šifrování, jelikož umožňuje bezpečnou komunikaci extremistům a teroristům. V UK už dokonce platí zákon, který to umožňuje (The Investigatory Powers Act 2016) - tj. dává vládě pravomoc požadovat "odstranění" end-to-end šifrování zpráv, nicméně doposud to nebylo proti žádné společnosti použito. UK, resp. Theresa May, tlačí na to, aby to technologické společnosti dělaly sami, jelikož je to dost problematická a kontroverzní oblast. Na jedné straně je zde nebezpečí, že tyto komunikační kanály používají teroristé (a organizovaný zločin atp.), ale na druhou stranu v okamžiku, kdy by byla pro vládu vytvořena nějaká zadní vrátka, tak by se do toho pravděpodobně pak dostal už "kdokoli" (samozřejmě je to trochu nadnesené, jelikož třeba já mám občas problém otevřít i obyčejnou obálku :D ).

Ptáš-li se na můj názor, tak já se domnívám, že by se ke komunikaci třeba přes Whatsapp mělo přistupovat stejně jako ke komunikaci telefonické nebo třeba poštou. Poskytující společnost, ať už to bude Facebook, O2 nebo Česká pošta by nikdy neměla mít právo narušit soukromí takové komunikace. Veřejné moci by měl být umožněn přístup jen na základě rozhodnutí soudce (jako je to třeba v případě odposlechů). Jelikož se to podle mého názoru dotýká lidských práv (tj. práva na soukromí), EU by v tomto ohledu měla hlídat, že bude napříč Evropou dodržován jejich vysoký standard.

Vím, že jsem to asi hodně zjednodušil, ale snažil jsem se to vzít trochu stručněji. Klidně se samozřejmě ptej. Po pravdě bych rád znal Tvůj názor na otázku toho šifrování, jestli tedy můžu :) (Asi spíše mailem nebo soukromou zprávou, jelikož v tomto vlákně bych se já asi moc ptát neměl. :D )