Stránka 2 z 17

Re: Zpřísnění pravidel pro registrované příznivce

Napsal: 11 čer 2013, 18:04
od Martin.Kucera
Mno, tak ještě jednou. Píšu o registrovaných příznivcích ve smyslu Stanov a dalších současných předpisů a dokumentů:
Stanovy píše:Jako příznivec strany se může zaregistrovat každý ... na základě vyplnění a podpisu registračního formuláře a zaplacení stanoveného příspěvku.
Pravidla pro příspěvky píše:příznivcem se může stát každý bez jakýchkoliv dalších omezení, jakmile se zaregistruje podepsáním formuláře, ve kterém vyplní přezdívku, funkční kontakt a kraj. Formulář je i elektronický, kde se za podepsání považuje odeslání.
Plus dále návod jak se stát registrovaným příznvcem - https://www.pirati.cz/ao/navody/priznivec
Registrace příznivců
Pokud se registrujete jako příznivec Pirátů, získáte:
...
právo být volen do komisí a dalších orgánů strany s výjimkou jejího vedení,
- tedy zjevně je řeč o registrovaných příznivcích ve smyslu Stanov
Vyberte si územní sekci RegP, jejíchž akcí se chcete účastnit a zaškrtněte pole napravo od ní.
- tedy zjevně je zároveň řeč o RegP a tyto pojmy jsou ztotožněny.
Že je to v rozporu s odpovědí RK na předběžnou otázku, není můj problém, já ty předpisy a dokumenty nepsal. Já pouze konstatuji faktický dle mého nezdravý stav pojmu "registrovaný příznivec", jak vidno ve shodě s doporučením RK.

Re: Zpřísnění pravidel pro registrované příznivce

Napsal: 11 čer 2013, 18:19
od Ivan Sirko
Ano, souhlasím s tím že jé to s těmi RegP bordel a jé na čase jich dat do pořádku.
Fakt už to s nimi neúnosné a hlavně od nich samy trolling a další virózy. Postříkat jich Monsatem a hodit jé za palubu, že?

Ale jak pak chlubit, že nás X členu a Y RegP :lol:

Re: Zpřísnění pravidel pro registrované příznivce

Napsal: 11 čer 2013, 18:27
od Josef.Ulehla
Proč by měla pro piráta mít větší hodnotu a věrohodnoct identita stvrzovaná tělem, občanským průkazem a úředními postupy, než identita vybudovaná v internetové komunitě?

Re: Zpřísnění pravidel pro registrované příznivce

Napsal: 11 čer 2013, 18:37
od Martin.Kucera
Nejde o věrohodnost, jde o ztotožnitelnost. Je-li kupříkladu možné volit registrované příznivce do komisí, pak bych byl rád, aby N členům komise taky odpovídalo N reálných osob (byť mají registrovaní příznivci v komisích jen hlas poradní).

Re: Zpřísnění pravidel pro registrované příznivce

Napsal: 11 čer 2013, 19:14
od Ivan Sirko
Martin Kucera píše:Nejde o věrohodnost, jde o ztotožnitelnost. Je-li kupříkladu možné volit registrované příznivce do komisí, pak bych byl rád, aby N členům komise taky odpovídalo N reálných osob (byť mají registrovaní příznivci v komisích jen hlas poradní).
Tak to už rovno ten hlas musíš dat, pak by souhlasil s rozdělením na ANON-RegP a
NEANON-RegP. Jen aby to opravdu bylo podloženo větou(odstavcem) v Statutu.

Na toto rozdělení si pamatuje i Maurice Duverger v knize "Les partis politiques" (1951)
píše, že organizační struktura, musí odpovídat cílem a strategií strany a to včetně tak důležitých prvku, jak člensky příspěvek, členství, příznivci apod.
On taky uvádí, že "aktivní příznivec", jé charakterní pro strany levého bloku včetně komunistu, kde ony "aktivní příznivci" plni roli kandidáta na členství.
Což u liberálních stran parlamentního typu není možné. Tam jé skupina aktivních členu, které plní rolí volebního štábu a cela životaschopnost záleží na úspěchu ve volbách.
Poznámka: ten první druh fungovaní strany orientované na velkou členskou základnu a vůbec nezávislí na úspěchu ve volbách, ten druhy má malou členskou základnou a plně záleží na úspěchu ve volbách.

Ale k čemu tu všechno, co jsem píšu, když ČPS v podstatě a na základě vědy o politických stranách jé KOČKO-PES. Pro to debata o RegP není k zahození, ale postrádá smysl, pokud nebude jasně definovaná struktura strany a to ne jen na základě něčích snu, nebo vize, ale podle určitých pravidel v budovaní politických stran.

A jé to úkol o jeden úroveň těžší, když jé snaha vybudovat stranu nového typu, postavenu na základě svobodného internetu atd. Zatím to vypadá od krasně vize, směrem ke kopírovaní zaběhlých politických mamutu a to včetně jejich největších chyb.

Tak to jé a tak to bude, pokud to ne změníte, ale vypadá že na toto nemáte vůbec čas. :lol:

Re: Zpřísnění pravidel pro registrované příznivce

Napsal: 12 čer 2013, 00:37
od Petr.Vileta
Josef Ulehla píše:Proč by měla pro piráta mít větší hodnotu a věrohodnoct identita stvrzovaná tělem, občanským průkazem a úředními postupy, než identita vybudovaná v internetové komunitě?
Protože vztah mezi konkrétní internetovou identitou a konkrétním tělem nemusí být znám. ;) Internetová identita může být naprosto vylhaná, kdežto tělo mohlo být například odsouzeno a uvězněno. Nechci si zvolit za garanta internetovou identitu a později se dozvědět, že je to osobně MUDr. David Rath nebo MUDr. Pavel Bém. :mrgreen: S takovými lidmi nechci mít nic společného, ani kdyby se na internetu jevili jako Matka Tereza. Navíc RegP mají právo být voleni do některých funkcí, ale nemají povinnost nám sdělit, že jsou např. členy jiné strany. Proč jsou pak u nás si snad domyslíš.

Re: Zpřísnění pravidel pro registrované příznivce

Napsal: 12 čer 2013, 01:31
od MilanM
Vážení přátelé,
skutečnost je dnes taková, že nikoliv registrovaní příznivci, ale bohužel samotní členové jsou pro Pirátskou stranu i sobě navzájem největším nebezpečím.
Na tom nic nezmění ani milion registrovaných či neregistrovaných příznivců...

Petr Vileta píše: Nechci si zvolit za garanta internetovou identitu a později se dozvědět, že je to osobně MUDr. David Rath nebo MUDr. Pavel Bém. :mrgreen: S takovými lidmi nechci mít nic společného, ani kdyby se na internetu jevili jako Matka Tereza.
...ale pokud už se zaregistroval i David Rath s Bémem, pak je namístě přijmout příslušná opatření :D

Re: Na toto nemáte vůbec čas

Napsal: 12 čer 2013, 04:05
od Josef.Ulehla
Ivan Sirko píše:... organizační struktura, musí odpovídat cílem a strategií strany a to včetně tak důležitých prvku, jak člensky příspěvek, členství, příznivci... "aktivní příznivec", jé charakterní pro strany levého bloku včetně komunistu, kde ony "aktivní příznivci" plni roli kandidáta na členství.
Což u liberálních stran parlamentního typu není možné. Tam jé skupina aktivních členu, které plní rolí volebního štábu a cela životaschopnost záleží na úspěchu ve volbách... ten první druh fungovaní strany orientované na velkou členskou základnu a vůbec nezávislí na úspěchu ve volbách, ten druhy má malou členskou základnou a plně záleží na úspěchu ve volbách...

jasně definovaná struktura strany a to... podle určitých pravidel v budovaní politických stran.

A jé to úkol o jeden úroveň těžší, když jé snaha vybudovat stranu nového typu, postavenu na základě svobodného internetu atd. Zatím to vypadá od krasně vize, směrem ke kopírovaní zaběhlých politických mamutu a to včetně jejich největších chyb.

Tak to jé a tak to bude, pokud to ne změníte, ale vypadá že na toto nemáte vůbec čas.
Ano. I podle mě ztrácíme čas a síly řešením podružností a na zásadní věci nemáme čas. (Příměr: Řešíme fungování vindous, místo abychom si řekli, jestli nechceme radši přejít na linuks.)

Re: Zpřísnění pravidel pro registrované příznivce

Napsal: 19 čer 2013, 02:00
od Mikulas.Ferjencik
Z hlediska zlého autoritářského místopředsedy je problém v destruktivním chování členů

Z hlediska anarchistické frakce pravých pirátů je problém ve zlém předsednictvu (též členové)

a u všech RegP, kteří jsou na fóru výrazně aktivní totožnost známe, nebo s nimi nejsou po stránc emoderace a flamewarů žádné problémy (známí aktivní RegP jsou například Dalibor Záhora a Pyrát Mořský).

Proto si nemyslím, že je tento podnět potřeba řešit. RegP nejsou problémem Pirátské strany.

Re: Zpřísnění pravidel pro registrované příznivce

Napsal: 19 čer 2013, 06:45
od Martin.Kucera
Já netvrdím že je to akutní problém. Ale je to IMHO potenciální bezpečnostní díra a bylo by lepší ji ucpat zavčasu, než se z toho někdy v budoucnu akutní problém stane.