Stránka 1 z 2

Stav České pirátské strany

Napsal: 24 led 2013, 01:48
od Josef.Ulehla
Gabriela Antošová ukončila členství a podnět Vojty Pikala na odvolání Martina Brože, Romana Kučery a Karla Fúzika ( viewtopic.php?t=14755 ) ani v jednom případě neprošel. Až skončí oslavy vítězství a zmírní se hořkost porážky, možná bychom mohli zkusit něco jiného než pokračovat v pirátovražedném boji.

Podle mě v politice je třeba
 • nejen hlasování, vítězství okamžitých většin a porážky okamžitých menšin,
 • ale i naslouchání, úcta k jinakosti a hledání a tvorba shody, kompromisu a konsensu.
Jedním z prostředků na cestě k smíru, může být zmírnění okamžitého napětí i jednostrannými kroky jako je příměří, zdrženlivost a ústupky.

Za sebe začnu maličkým ústupkem. To, co se snažím vecpat do různých jednání celostátního fóra, zkusím protlačit i způsobem, který mnozí považují za lepší - přes členský podnět:

Žádám o svolání jednání celostátního fóra s pořadem jednání:
1. Stav České pirátské strany, jedno či více prohlášení, změny předpisů a uložení úkolů.
Prosím, připojte se k mojí žádosti.

A prosím, zkusme se v tomhle vlákně slyšet a ctít, a zkusme hledat a tvořit shodu, kompromis a konsensus.

Nebude to také lahké, drahá.

Re: Stav České pirátské strany

Napsal: 24 led 2013, 19:12
od Josef.Ulehla
 • do 24 led, 22:03 - CF 1/2013 Doplňující volba do republikového výboru, 1. kolo ( viewtopic.php?t=15455 )
  Hlasoval jsem pro všechny kandidáty. Když chce někdo něco dělat, pomůžu ať může. Možná, že nutnost výběru přijde v 2. kole, když do něj postoupí víc než tři.
 • do 25 led, 02:50 - CF 11/2012 doplnění pořadu - Jednotná barva ( viewtopic.php?t=15482 )
  Hlasoval jsem pro doplnění. Když se o tom někdo chce bavit, pomůžu ať může. A taky jsem proti tomu, že předsedající požaduje "absolutní" většinu, aby to prošlo. Další důvod pomoct.
 • do 25 led, 02:58 - CF 11/2012 Dopnění pořadu - "něco je špatně" ( viewtopic.php?t=15483 )
  Hlasoval jsem pro doplnění. Hlasuje se o tom, jestli probírat můj návrh usnesení ( viewtopic.php?p=190741 ). Předsedající požaduje "absolutní" většinu. Tohle hlasování považuju za důležité. Kdyby to prošlo, celostátní fórum by předvedlo, že se umí rozhodnout proti předsedajícímu, a konečně by to umožnilo celostátnímu fóru zabývat se celkovým pohledem, a neutápět se v dílčích otázkách a byrokratických bažinách. Kdyby to prošlo, mělo by to podobný účinek jako získání podpory pro členský podnět Stav České pirátské strany.
 • do 25 led, 03:04 - CF 11/2012 Doplnění pořadu - používání logotypu bez podtisku ( viewtopic.php?t=15484 )
  Hlasoval jsem pro doplnění. Když se o tom někdo chce bavit, pomůžu ať může. A taky jsem proti tomu, že předsedající požaduje "absolutní" většinu, aby to prošlo. Další důvod pomoct.
 • do 25 led, 03:45 - CF 3/2013 Nesprávnost procedury - možnost změny hlasu ( viewtopic.php?t=15485 )
  Hlasoval jsem pro nesprávnost. Tohle je asi nejzamotanější. Hlasujeme (1. hlasování) o tom, jestli předsedající Vojta v hlasování o odvolání Martina Brože (0. hlasování - viewtopic.php?t=15434 ) postupoval nesprávně. Já si myslím, že postupoval nesprávně, tož jsem hlasoval "pro nesprávnost". Potíž mám v tom, že pokud rozhodneme, že předsedající postupoval nesprávně, posuneme se o krok blíž k zrušení samotného hlasování o odvolání (0. hlasování). Než bychom se tam ale dostali, hlasovali bychom ještě zvlášť (2. hlasování), jestli 0. hlasování zrušit a o odvolání hlasovat znovu (3. hlasování). Já doufám v to, že když v 1. hlasování rozhodeneme, že postup předsedajícího byl nesprávný, tak v 2. hlasování rozhodneme, že původní hlasování (0. hlasování) platí a není třeba o odvolání hlasovat znovu (3. hlasování). --- Aby se v tom pirát vyznal. Myslím, že to je příliš složité.
 • Získání podpory k nominace na funkci vedoucího AO ( viewtopic.php?t=15210 )
  Hlasoval jsem ano. Podle mě není, co řešit. Robert se hlásí o práci. Jiného kandidáta nemáme. Pomožme mu překonat byrokrtickou překážku "nominace", na kterou možná bude potřebovat víc hlasů, než na zvolení.
 • Stav České pirátské strany ( viewtopic.php?t=15481 )
  Hlasoval jsem žádám. Cílem tohohle podnětu je, aby se celostátní fórum osamostatnilo a postavilo se ke stavu České pirátské strany čelem a celkově. Pořád se patláme v nějakých dílčích otázkách, a možná je třeba spíš nějaké zásadní a celkové opatření. O čem by to celé mohlo být se můžem bavit v tomhle vlákně. Třeba bychom se mohli zamyslet nad tím, jestli vůbec chceme mít ve stanovách takovou podivnost jako "poškozování dobrého jména strany".
 • Normalizace / Revoluce ( viewtopic.php?t=15462 )
  Hlasoval jsem revoluce. Kdo se tam nemůže dostat, návod má zde: viewtopic.php?p=174864 . Anketa, zdá se mi, dost souvisí s členským podnětem Stav České pirátské strany, který se snaží být cestou, jak revuluci uskutečnit.

Re: Stav České pirátské strany

Napsal: 25 led 2013, 07:37
od Josef.Ulehla
Už půl roku (od 26.7.2012) celostátní fórum jedná pod hlavičkou CF 11/2012 Doplnění grafického manuálu - Logotyp ( viewtopic.php?t=12637 ). Už samotná délka jednání je pro mě důvodem k úvaze, že něco je špatně. Těch podnětů k uvažování o tom, že něco je špatně, vnímám hodně. Snažil jsem se, aby se k tomu celostátní fórum vyjádřilo přímo na uvedeném jednání. Přes podle mě závažné procesní pochybení předsedajícího Vojty Pikala se podařilo v jednom z právě proběhlých hlasování získat dostatečně jasné vyjádření "vůle" celostátního fóra se tím na uvedeném jednání nezabývat. (Viz viewtopic.php?p=193055 .) Svůj návrh ( viewtopic.php?p=190741 ) jsem proto (a taky jako gesto dobré vůle) v uvedeném jednání stáhl a bez tam uvedeného zdůvodnění stěhuju sem:

Takovéhle jsem navrhoval usnesení:
 1. V České pirátské straně je něco špatně.
 2. I jen samotný popis toho, co je špatně, není snadný.
 3. To, co je špatně, nespočívá v zlovolném škodičství potížistů.
 4. Necheme řešení vyháněním členů na okraj nebo pryč z České pirátské strany.
 5. Ukládáme všem orgánům a funcionářům, aby v rámci své působnosti věnovali pozornost celkovému stavu České pirátské strany, snažili se pojmenovat a popsat, co je špatně, a při hledání řešení zvýšili důraz na hledání shody (konsensu) a snížili důraz na strojové prosazování předpisů.
 6. Chceme pirátskou stranu, která bude mít hodně různorodých členů, ve které bude provozována a ctěna mnohost názorů a kde práva jednotlivýc pirátů a (okamžité) menšiny nebudou pošlapávána držiteli moci ani (okamžitou) většinou.
Uvažování nad nějakým takovýmhle usnesením by se mi líbilo jako nějaká malá nebo počáteční čast jednání celostátního fóra pod hlavičkou Stav České pirátské strany. K ponětu na jeho svolání sbírám hlasy nahoře. A zatím se o tom můžeme bavit tady.

Re: Stav České pirátské strany

Napsal: 25 led 2013, 15:27
od Vaclav Malek
Jednání trvá dlouho, protože lidi dělají i jiné důležitější věci...

Sčítání a nerovnice

Napsal: 25 led 2013, 21:57
od Josef.Ulehla
Pokusím se zachytit jednu záležitost, která se na Fóru probírá na různých místech včetně jednání celostátního fóra. Jak se vlastně mají vyhodnocovat počty odevzdaných hlasů při hlasováních celostátního fóra? Kdo o tom rozhoduje? Podle čeho?

Oddělil bych od toho otázku, jak to přehledně vysvětlit hlasujícím nebo jak je to naučit a podobně. To bych nechal na později.

Než se pustím do věci samé, pokusím se shrnout pár bodů, u kterých mám naději, že by na nich mohla panovat široká shoda:
 1. Je dost důležité, aby pravidla hlasování byla natolik jasná, aby ke sporům o hlasování nedocházelo.
 2. Jasnost pravidel a bezespornost průběhu podporuje vzájemnou důvěru, všeobecné přijímání usneseného a schopnost celostátního fóra konat.
 3. Jakou zvolit určitou úpravu hlasování, je méně důležité, než aby bylo jasno a ke sporům nedocházelo.
 4. Je dost naděje, že se na nějakým jednom jasném způsobu široce shodneme. To jest: snad nehrozí nějaký pirátovražedný boj s nepřekonatelnými zásadními rozpory.
 5. Záležitost hlasován, mezi ostatními potížemi, není až tak zásadní, jde do velké míry o záležitost "jenom technickou", ale její zdárné vyřešení by pomohlo s řešením dalších potíži, i těch zásadnějších, a dokonce je možná nutnou podmínkou.
 6. Jedním ze způsobů jak to vyřešit je "dostatečnou většinou" přijaté usnesení celostátního fóra.
Další věc, o které by mohla panovat poměrně široká shoda je, že stanovy a jednací řád nám o tom neříkají mnoho:
Stanovy...

Čl. 6 Obecné zásady...

(1) Orgány strany si schvalují jednací a případně volební řády, které vydávají v souladu s obvyklými demokratickými zásadami, zejména s ohledem na rovnost hlasů...

(4) V řádně oznámeném hlasování a na řádně oznámeném zasedání se orgány usnášejí většinou přítomných, jinak většinou všech členů. Odstranitelná vadnost právního aktu zakládá jeho neplatnost, pouze pokud lze předpokládat, že by odstranění vadnosti vedlo k jinému výsledku...

(5) Návrhy označené za zásadní vyžadují schválení více než třípětinovou většinou. Přijaté zásadní návrhy lze měnit jen dalším zásadním návrhem. Stanovy lze měnit pouze na základě zásadního návrhu na zasedání...
( http://www.pirati.cz/rules/st#cl_6_obecne_zasady )

K záležitosti hlasování, počítání a většin, kterou se tu snažím vymezit, tam nic víc nevidím. Tím mimo jiné říkám, že do potíže, kterou zde míním popsat nepočítám nějaké případné spory ohledně řádného a mimořádného svolání, tajnosti a veřejnosti, elekroničnosti, korepondečnosti a prodloužené doby hlasování.
Jednací a volební řád celostátního fóra

§2 Usnesení...

(2) Usnesení vzniká schválením věcného návrhu usnesení hlasováním. Volba probíhá osobnostním hlasováním o navržených kandidátech. Odvolání probíhá schválením osobnostního návrhu hlasováním...

§5 Zahájení a ukončení jednání

(1) Předsedající zahájí jednání ve stanovenou dobu bez ohledu na počet hlasujících. Předsedající oznámí účastníkům zahájení jednání celostátního fóra a okolnosti rozhodné pro jeho usnášeníschopnost, zejména

a) počet hlasujících, počet těch, kteří mají právo hlasovat, ale nejsou účastníky, a počet omluvených, nebo
b) pokud bylo jednání řádně oznámeno, vysloví to a odkáže na způsob, kterým se tak stalo, a kdy musí proběhnout hlasování, aby bylo řádné oznámení zachováno...

§13 Hlasovací právo

(1) Hlasovací právo náleží těm, kteří byli členy strany v celé době oznámení hlasování, pokud nebyli do odevzdání hlasu pravomocně vyloučeni ze strany.

Procedurální hlasování

Procedurální návrhy
znamenají návrhy, kterými celostátní fórum upravuje chod jednání, aby bylo řádné a odráželo vůli členů strany...

§21 Způsoby procedurálního hlasování

(1) Procedurální hlasování probíhá
 • a) konsensem, pokud se žádný hlasující neozve proti procedurálnímu návrhu, zpravodaje v to nepočítaje,
 • b) optickou většinou nebo většinou vzorku, je-li výsledek hlasování o procedurálním návrhu zcela zřejmý a není třeba zjišťovat přesné počty hlasů a neozve-li se proti tomuto způsobu žádný hlasující, zpravodaje v to nepočítaje,
 • c) hlasováním většinou..
( http://www.pirati.cz/rules/jdr )

No a řeší se to přinejmenším na těhle místech:

viewtopic.php?t=11899
viewtopic.php?t=12979
viewtopic.php?t=15317
viewtopic.php?t=15510

No, tak na tolik mám asi dneska a sil a na závěr bych chtěl poznamenat, že první zde zaznamenaný příspěvek k této věci je z 25.5.2012. To máme 8 měsíců. Opravdu vám nepřipadá, že něco je špatně? Myslím, že tohle je jedna z věcí, co bychom mohli probrat na jednání, pro jehož svolání se nahoře snažím sehnat dost žadatelů. A dokud se nenajdou, můžem se o tom bavit tady.

EDIT1: Nazval jsem tuhle záležitost Sčítání a nerovnice. :1TIDE

Kdo je vybaven předsedat celostátnímu fóru?

Napsal: 26 led 2013, 05:35
od Josef.Ulehla
Vojtech Pikal píše:... jsem se úvodu jednání snažil předat. Vzhledem k návrhovým a jiným smrštem které se tam odehrávali se to ukázalo jako nereálné.
Jediným jiným obdobně vybaveným předsedajícím je tu asi Jakub...
( viewtopic.php?p=193220 ; návod jak se tam dostat: viewtopic.php?p=174864 ; zvýraznění moje )

Jestli je předsedání celostátního fóra při smrštích tak obtížné, že jsou k tomu "vybaveni" pouze dva členové, tak něco je špatně. Připojte se, prosím, k žádosti nahoře a / nebo o tom, prosím, mluvme tady.

Re: Stav České pirátské strany

Napsal: 26 led 2013, 11:23
od Zdenek.Stepanek
Mohl bych tě o něco poprosit? Přestan už konečně trollit!

A když už se ptáš, tak ano, něco je špatně - to, že jsem si tě ještě nedal do ignore listu.

Re: Stav České pirátské strany

Napsal: 26 led 2013, 12:10
od Josef.Ulehla
Určitě mě můžeš poprosit o cokoliv. Tvé prosbě úplně nerozumím, protože si nejsem jist, co myslíš slovem "trollit".

Já si zas myslím, že tvoje odezva je jedním z vzorců chování, které jsou špatně. Tvoje jediná odezva na to, co píšu, je, že tě to obtěžuje. Když tě to obtěžuje, tak máš možnost se tím nezabývat a třeba si mě i dát do toho "ignore list". Já bych si radši povídal s piráty, které to zajímá a mají co říct k věci samotné. Takže pokud tvá prosba znamená: "Zmlkni!", nemíním jí vyhovět.

Můžu tě poprosit, aby ses pokusil i o naslouchání, o úctu k jinakosti a o hledání a tvorbu shody, kompromisu a konsensu?

Re: Stav České pirátské strany

Napsal: 29 led 2013, 17:44
od Michal Wagner
Já si tedy dovolím zkusit trošku popsat, co přijde špatně mě, protože se mi v rámci úcty a respektu nechce komentovat názory ostatních. Třeba to k něčemu bude. Podotýkám, že ač to tak bude vypadat, nemyslím nikoho konkrétního.

- IMHO je chyba, že se argumentuje "nedostatkem volného času"; dokážu pochopit, že ne všechny baví obětovat straně 15 hodin času denně, ale pokud zanedbáváte svoje úkoly, měli by jste rezignovat
- IMHO je OBROVSKA chyba, že spoustu lidí řeší své problémy nezájmem.
- IMHO ty "problémy" ve skutečnosti neexistují, existuje jen uražené ego jedince
- IMHO je chyba, že tu není vůle problém vyřešit, ale zapomenout.
- IMHO je chyba, že se tu ignoruje, místo aby se snažilo pochopit

Re: Stav České pirátské strany

Napsal: 29 led 2013, 18:29
od Vojtech.Pikal
Michale, můžu tě poprosit, aby sis zkontroloval češtin? Pro lepší pochopení.