Stanovisko zastupitelského klubu České pirátské strany Prahy 3 k odvolání radní Jany Belecové

Moderátoři: KoKS Praha, Pražští předsedající, PKS Praha

Pravidla fóra
  • Toto je veřejné fórum. Stanoviska nevyjadřují názor Pirátů, pokud nebyla schválena příslušnými orgány. Stanoviska se publikují na krajském webu.

  • V anketách mohou hlasovat i návštěvníci bez přihlášení. Ankety proto nelze v žádném případě považovat za závazná hlasování.

  • Moderátorem tohoto fóra je krajské předsednictvo.

  • Toto fórum je viditelné pro návštěvníky bez přihlášení. Přihlášeným uživatelům se zobrazuje pouze tehdy, pokud jsou členy krajského sdružení nebo jeho registrovanými příznivci. Fóra místních sdružení se zobrazují pouze jejich členům a jejich registrovaným příznivcům.

  • Mezi registrované příznivce se můžete sami zařadit přidáním do příslušné skupiny v nabídce Obrázek Nastavit zobrazovaná fóra.

Uživatelský avatar
Michal.Gill
Zahraniční odbor
Příspěvky: 1964
Registrován: 06 kvě 2012, 07:20
Profese: Copywriter, volejbalový rozhodčí
Bydliště: Praha 3 - Žižkov
Dal poděkování: 3935 poděkování
Dostal poděkování: 3358 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Stanovisko zastupitelského klubu České pirátské strany Prahy 3 k odvolání radní Jany Belecové

Příspěvek od Michal.Gill »

Vzhledem k tomu, že se Jana Belecová po vyslovení nedůvěry zastupitelským klubem domáhala podpory u TOP09, aby si zachovala placenou funkci, přistoupil zastupitelský klub k sepsání následujícího stanoviska.

Aktualizace: Od manželů Belecových jsme obdrželi vyděračský dopis, že pokud písemně nepotvrdíme, že zachováme Janě Belecové placenou funkci, spustí proti nám diskreditační kampaň. Do politiky jsme šli kvůli tomu, abychom tyto špinavé praktiky vymýtili a od takového chování se distancujeme.


Následující stanovisko je reakcí na zhoršující se vztahy mezi manželi Belecovými a zbytkem pirátské buňky Prahy 3, jakož i reakcí na pomlouvačnou kampaň manželů Belecových na webu rovnyzada.cz, kde prezentují zavádějící nebo i vyloženě lživé výroky.

Manželé Jana a Rudolf Belecovi odpracovali hodně v kampani 2017, této jejich práce si mnozí váží, stejně tak samotné pracovní výkony Jany Belecové nejsou předmětem kritiky. Obdobné zásluhy má ale celá řada Pirátů Prahy 3. Jana Belecová ovšem ztratila jako uvolněná radní MČ Praha 3 důvěru klubu zastupitelů za Piráty v důsledku svého dlouhodobě nevhodného chování a nerespektování demokratických rozhodnutí klubu. Prohlašovala o lídrovi kandidátky Štěpánu Štréblovi, že ho sestřelí, používala nátlakové chování vůči ostatním zastupitelům, členům místního sdružení a zaměstnancům. Nerespektovala klub zastupitelů a porušovala jeho usnesení, a neoprávněně autoritativně zasahovala do nastaveného systému práce sekretariátu. Spory byly řešeny dvojí mediací, přičemž Jana se odmítla řídit dříve uzavřenou mediační dohodou. Poté, co nerespektovala usnesení zastupitelského klubu, že má rezignovat, klub a místní sdružení rozhodli změnit nominaci na postu radní.

Dále vyšlo najevo, že Jana Belecová ani toto usnesení zastupitelského klubu nerespektovala a místo toho žádala o udržení ve své placené funkci zástupce koaličního partnera TOP09. Současně vyhrožovala negativní mediální kampaní proti Pirátům. Byla vyloučena z klubu zastupitelů a bylo nutné vést složitá koaliční jednání ke změně personální nominace. Následně Jana Belecová obtelefonovávala členy strany, aby si zajistila podporu, a spolu s manželem si objednali placenou online kampaň s cílem vyvíjet nátlak na Piráty, aby si zachovala placenou funkci. Kontrolní komise Pirátů, kterou historicky rozhodně nelze podezřívat ze stranění Pirátům Prahy 3, nezjistila žádné porušení předpisů, už proto, že personální nominace do rady MČ jsou v gesci klubu a místního sdružení Pirátů Praha 3. Na nejbližším zasedání zastupitelstva, které se koná 26. května, navrhnou Piráti odvolání Jany Belecové z funkce uvolněné radní, jako i nominaci jejího nástupce.

Následuje podrobný sled událostí posledních dvou let:


Celá současná komunikační krize odstartovala po komunálních volbách 2018. Jana Belecová, nově zvolená zastupitelka, byla nespokojená s návrhem Štěpána Štrébla a vyjednávacího týmu na obsazení rady MČ Praha 3 (původní složení rady v době ustavujícího zastupitelstva), v němž nebyla navržena jako radní. Když návrh prošel, nechala se přede svědky slyšet, že Štěpána Štrébla, nového místostarostu, “sestřelí”. Od té doby začal intenzivní nátlak na radní ze strany manželů Belecových; svědky jsou všichni členové, kteří v té době chodili na schůze místního sdružení (dále jen MS) Praha 3.

V květnu 2019 oznámila Anna Kratochvílová rezignaci na pozici neuvolněné radní z časových důvodů. V rámci diskuse zastupitelského klubu (dále jen ZK) byla tato pozice neoficiálně nabídnuta Janě Belecové. Členové ZK doufali, že když dostane pozici, přestane se svým nátlakovým chováním a bude se více věnovat konstruktivní práci. Bohužel ale věděla, že kromě ní není mezi zastupiteli nikdo jiný, kdo by chtěl pozici zastávat. Proto začala ZK vydírat, že chce buďto post uvolněné radní nebo nic. ZK toto odmítal, stejně jako Jiří Svrček, kterého měla nahradit. Po intenzivním nátlaku se však Jiří Svrček rozhodl rezignovat sám. ZK neměl jinou možnost, než na tuto pozici zvolit Janu Belecovou. Navíc se členové shodli, že se tím může mnohé vyřešit a opět doufali, že pokud dostane Jana Belecová to, po čem touží, napětí v klubu se zmírní.

Dne 11. června 2019 byla zvolena uvolněnou radní. Intenzivně se vrhla do práce ve svěřených gescích a nelze jí upřít výsledky. Napětí v ZK se však nezmírnilo, naopak vztahy se nadále vyostřovaly a práce zastupitelského klubu i pirátského sekretariátu na radnici byla stále více paralyzována. Vedlejším efektem byla rovněž stagnace aktivity MS Praha 3. Po celou dobu se také zhoršovaly vztahy mezi dvěma uvolněnými radními, Janou Belecovou a Štěpánem Štréblem. Důvodem bylo mj. obcházení klubu a unilaterální změny nastaveného systému práce sekretariátu (změna pracovní platformy, změna termínu pravidelných schůzí) ze strany Jany Belecové.

Vztahy se vyostřily natolik, že začaly ovlivňovat i fungování rady a práci koaličních partnerů, kteří na situaci opakovaně upozorňovali předsednictvo MS. Příkladem budiž návrh přesouvající pracovní místa z odboru školství místostarosty Štrébla do jejího odboru, který Jana Belecová bez souhlasu svého stranického kolegy nátlakem prosazovala na zasedání rady MČ, i když se ZK předtím explicitně usnesl, že tento sporný návrh nemá předkládat, dokud ho ZK opět neprobere. Vyhrocená situace na radě skončila vetem, které museli dát naši koaliční partneři, aby situaci uklidnili. Později následovala vyhrocená slovní přestřelka zmiňovaná manželi Belecovými 1. října 2019, kterou předsednictvo MS Praha 3 prošetřilo a usneslo se následovně: odkaz na text usnesení.

ZK se pokoušel najít způsob, jak lépe nastavit vnitřní fungování. Mj. proběhla mediace vedená předsedou poslaneckého klubu Jakubem Michálkem, na které došlo k dohodě mezi Janou Belecovou a Štěpánem Štréblem a byla stanovena pravidla vzájemné komunikace. Jana Belecová se však v zápětí nechala slyšet, že dohodu považuje za neplatnou.

K situaci nepřispěla ani opakovaná neúspěšná snaha o vstup do strany a MS Praha 3 ze strany Rudolfa Belece (odkaz na rozpravu). Během podzimu 2019 si navíc celá řada členů MS Praha 3 stěžovala na nepřiměřený nátlak ze strany Jany Belecové, aby se v té které věci přiklonili k jejímu názoru. Někteří zaměstnanci sekretariátu pak byli ze strany Jany Belecové terči a svědky bossingu. Toto vygradovalo až k napomenutí Janě Belecové 14. prosince 2019 v následujícím znění: “MS Praha 3 uděluje důrazné napomenutí Janě Belecové za její útočné a nátlakové chování k ostatním členům (i nečlenům).” Toto usnesení bylo přijato poměrem 14 pro, 2 proti, 2 se zdrželi.

Vše výše zmíněné vedlo k tomu, že zbytek zastupitelského klubu 14. ledna 2020 jednohlasně vyzval Janu Belecovou k rezignaci. Ta následně rezignaci odmítla, čímž zastupitelský klub přistoupil k avizované snaze o její odvolání z rady MČ. Během vyjednávání s koaličními partnery vyšlo najevo, že Jana Belecová zaslala koaličním partnerům email, ve kterém se dožadovala jejich podpory. Tím po nich požadovala porušení bodu IV.4.3. koaliční smlouvy, který říká, že “koaliční strany budou respektovat personální nominace ostatních koaličních stran do Rady městské části.”

V tomto období také začal Rudolf Belec obcházet členy MS a přesvědčovat je, aby se přiklonili na stranu jeho ženy. Opakovaně zmiňoval, že pokud skutečně dojde na odvolávání Jany Belecové, budou medializovat zmíněný incident z 1. října 2019, ve kterém budou Janu stavět do role oběti fyzického napadení ze strany Štěpána Štrébla (v tomto kontextu je nutné uvést, že k žádnému fyzickému napadení nedošlo, což potvrzují i svědci).

Následovala profesionální mediace, hrazená zbytkem zastupitelského klubu, na které bylo usilováno o zakopání příkopů. Na této mediaci nicméně Jana Belecová znovu vyhrožovala mediálním poškozováním strany a brala si ji jako rukojmí. Následně z mediace předčasně odešla.

Jana Belecová mezitím vyjednávala s klubem TOP 09 a STAN o přestupu i s mandátem uvolněné radní. K 18. březnu 2020 vstoupilo v platnost vyloučení Jany Belecové ze zastupitelského klubu, protože se odmítla řídit jeho usneseními; jednání o budoucí podobě koalice pokračovala. Koaliční partneři se nakonec shodli na rekonstrukci rady MČ na schůzi zastupitelstva dne 26. května 2020, kdy dojde k výměně radní Jany Belecové za nominanta Pirátů Jana Bartka. S koaličními partnery byl úspěšně vyjednán dodatek koaliční smlouvy, kdy za cenu dílčích ústupků ve výborech, komisích a orgánech městských společností zůstane Pirátům zachován počet 4 radních z 9. Dodatek nyní schvaluje místní sdružení Pirátů.

Zastupitelský klub Pirátů Prahy 3

Bc. Michal Gill • vedoucí ZO • asistent radních Prahy 3 • mobil: +420 603 590 571 • pevná linka: +420 222 116 782 • michal.gill@pirati.czgill.michal@praha3.cz

Uživatelský avatar
Jakub.Michalek
Poslanec/poslankyně Parlamentu ČR
Příspěvky: 12349
Registrován: 22 čer 2009, 14:54
Profese: poslanec
Bydliště: Žižkov - Praha 3
Dal poděkování: 5389 poděkování
Dostal poděkování: 20706 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Stanovisko zastupitelského klubu České pirátské strany Prahy 3 k odvolání radní Jany Belecové

Příspěvek od Jakub.Michalek »

Ahoj, považuji za důležité, abyste si tohle přečetli a měli informace o tom, co se děje. :idea: :!:

Dnes jsem dostal od Rudolfa Belece stejně jako mnoho dalších lidí e-mail, ve kterém nás vydírá, že pokud nedostane písemné ujištění, že jeho manželka zůstane v placené funkci na Praze 3, spustí proti Pirátům očerňující webovou stránku. Paní Belecová si totiž jaksi znepřátelila celý zastupitelský klub a jako řešení pak žádala o podporu udržení ve své placené funkci u kolegů z TOP09, kteří to odmítli, tak jim nezbývá než nátlak. No, vydírání, lži a prasárny - do politiky jsem šel právě proto, abychom jako strana tyhle neduhy léčili, a toto je bohužel selhání dvou jednotlivců.

Ve svém dopise Rudolf Belec doslova píše:
Finální verze webu bude zveřejněna dne 18.5.2020 za předpokladu, že Jana Belecová
nedostane do 12,00 18.5.2020 písemné potvrzení Štěpána Štrébla a Jana Bartka, že na
zastupitelstvu MČ Prahy 3, dne 26.5. nebudou požadovat její odvolání.
V rámci své snahy udržet se v placené funkci se snaží na sebe nabalit všechny, kdo by jim k tomu mohli být svolní a užiteční, přičemž k tomu připojili i koktejl veřejně známých faktů, smyšlenek a fantasmagorií. Myslím, že to názorně ukazuje, jakému nátlaku museli členové na Praze 3 čelit, když si Belecovi neprosadili svou. Mrzí mě to, protože jsem se kdysi také přimlouval, aby jim byla strana otevřené, nicméně po této zkušenosti jsem změnil názor.

Na jejich první vyděračský e-mail jsem jim poslal svoje vyjádření, že tyhle praktiky k Pirátům jaksi nepatří.

Belecovi zjevně stále nechápou, že nemohou sedět v radě bez důvěry svých zastupitelů a že si to nemůžou vymoci nátlakem a vydíráním.
Ahoj, jsme demokratická strana a nárokovat si placenou funkci radní proti vůli vlastního klubu,
držet se placené funkce jako klíště zuby nehty a vydírat zbytek strany placenou online
kampaní k Pirátům jaksi nepatří. Jano, můj názor je, že bys měla bez zbytečného odkladu
rezignovat na placenou funkci a požádat náš klub, aby ses tam mohla přijít osobně omluvit.
Ostatně podepsala si koaliční smlouvu, kde je závazek respektovat personální nominace
jednotlivých klubů. Nerespektování rozhodnutí klubu, místního fóra a demokracie vůbec, snaha
udržet si placenou funkci přes konkurenční stranu TOP09, obvolávání neznámých lidí, kteří
s tím nemají nic společného a vymlouvání jim díry do hlavy, a teď placená online kampaň,
to věru nejsou způsoby, jak si získat důvěru kolegů. Hodněkrát jsem se vás zastal, naslouchal
jsem vašim názorům, které v lecčem považuji za přínosné, vážím si vaší práce v kampani,
snažil jsem se vás usmířit, ale s vašimi současnými metodami nechci mít nic společného a
myslím, že byste se měli zamyslet nad těmito metodami a důvody, které vedly ke ztrátě důvěry
celého klubu, a to věcně a racionálně. Jinak vám v životě přeju všechno dobré.
Zdraví Jakub
V této věci jsem se obrátil na naši kontrolní komisi, aby to vydírání řešila. Je třeba říct jasné NE, že tohle k Pirátům nepatří.

Zdraví Jakub

Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů a vedoucí resortního týmu Spravedlnost
Nenič mě, sloužím všem. :)

Uživatelský avatar
Michal.Gill
Zahraniční odbor
Příspěvky: 1964
Registrován: 06 kvě 2012, 07:20
Profese: Copywriter, volejbalový rozhodčí
Bydliště: Praha 3 - Žižkov
Dal poděkování: 3935 poděkování
Dostal poděkování: 3358 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Stanovisko zastupitelského klubu České pirátské strany Prahy 3 k odvolání radní Jany Belecové

Příspěvek od Michal.Gill »

Výtah ze zasedání Republikového předsednictva Pirátů ze dne 19.5.2020:
Republikové předsednictvo
1. bere na vědomí Stanovisko zastupitelského klubu České pirátské strany Prahy 3 k odvolání radní Jany Belecové,
2. konstatuje že personální otázky nominací členů Rady MČ Praha 3 za Piráty jsou plně v gesci klubu zastupitelů na Praze 3, resp. místního fóra na Praze 3, v souladu s příslušnou povolební strategií,
3. vyjadřuje nesouhlas s nátlakem (včetně placených kampaní, dopisů apod.) Rudolfa Belece, který požaduje od představitelů Pirátů písemný slib placené funkce pro svou manželku Janu Belecovou na Praze 3, jinak hrozí zveřejněním očerňující webové stránky, a považuje takové jednání za eticky i právně nepřijatelné,
4. podporuje řádné prošetření věci kontrolní komisí,
5. navrhuje místnímu předsednictvu Praha 3 zrušit status registrovaného příznivce Rudolfu Belecovi, pokud jím v tuto chvíle je.
Hlasování proběhlo v 16:15 hod
Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Vojtěch Pikal, Radek Holomčík, Martin Kučera
Návrh byl přijat.

Odkaz na zápis z jednání RP: viewtopic.php?p=697047#p697047

Bc. Michal Gill • vedoucí ZO • asistent radních Prahy 3 • mobil: +420 603 590 571 • pevná linka: +420 222 116 782 • michal.gill@pirati.czgill.michal@praha3.cz

Uživatelský avatar
Michal.Gill
Zahraniční odbor
Příspěvky: 1964
Registrován: 06 kvě 2012, 07:20
Profese: Copywriter, volejbalový rozhodčí
Bydliště: Praha 3 - Žižkov
Dal poděkování: 3935 poděkování
Dostal poděkování: 3358 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Stanovisko zastupitelského klubu České pirátské strany Prahy 3 k odvolání radní Jany Belecové

Příspěvek od Michal.Gill »

Byl jsem upozorněn (díky @Daniel.Mazur), že v textu nefungují (chybí) dva odkazy. V úvodním příspěvku už bohužel opravit nejdou, tedy alespoň takto:

"Později následovala vyhrocená slovní přestřelka zmiňovaná manželi Belecovými 1. října 2019, kterou předsednictvo MS Praha 3 prošetřilo a usneslo se následovně: odkaz na text usnesení." >>> viewtopic.php?f=983&t=48763

"K situaci nepřispěla ani opakovaná neúspěšná snaha o vstup do strany a MS Praha 3 ze strany Rudolfa Belece (odkaz na rozpravu)." >>> viewtopic.php?f=982&t=49903

------------

Rovnou si dovolím doplnit, že Jana Belecová byla nakonec 26.5.2020 zastupitelstvem Prahy 3 odvolána z pozice radní, přičemž vzápětí, při nominacích na takto uvolněné místo, kam Piráti nominovali Jana Bartka, přijala nominaci Alexandrem Bellu (ODS), čímž se, jako bonus ke všemu výše uvedenému, dopustila zakázané kandidatury a tedy porušení stanov.

Bc. Michal Gill • vedoucí ZO • asistent radních Prahy 3 • mobil: +420 603 590 571 • pevná linka: +420 222 116 782 • michal.gill@pirati.czgill.michal@praha3.cz

Odpovědět

Zpět na „Praha“