Stránka 1 z 2

Volební období 2018-2022 jednání 08.10.2018

Napsal: 11 říj 2018, 10:53
od Michal.Horak
08.10.2018 13:30 Kancelář starostky :
Přítomni:
Vanžurová, Trambová - Pro Písek
Horák, Brož, Soumar - Piráti
Černý, Slaný - ODS . přišli později
Průběh jednání:
starostka pí.Vanžurová si potřebovala zjistit co vlastně jako Piráti zamýšlíme a jaké máme představy, se zájmem vyslechla naší představu o bezkoaličním modelu napříč stranami , nicméně zapochybovala o jeho životnosti. V dalším průběhu si jen upřesňovala technické detaily našeho modelu.

08.10.2018 18:00 VIP salónek Kulturního domu:
Přítomni:
Vodička - KSČM
Nebes, Hořánek, Pospíšil, Čapek, Keclík - ANO2011
Hladík, Váně, Němeček - KDU-ČSL
Černý, Slaný, Kozlíková - ODS
Vanžurová, Janovský, Trambová - ProPísek
Anděl - Písek sobě
Veselý - ČSSD
Soumar, Posekaný, Konvička, Brož, Soušek, Horák - Piráti
Průběh jednání:
Představili jsme svojí koncepci bezkoaličního zastupitelstva, kde by se problémy řešili na základě shody či neshody nad jednotlivými projekty napříč politickým spektrem prostou většinou. Celý koncept nejvíce narazil v otázce obsazení Městské rady , kde my jsme navrhovali poměrné zastoupení podle výsledku voleb, tudíž 2-2-2-1-1-1 v pořadí umístění. Celkem napříč spektrem se to všem nelíbilo a zbytek debaty jednotliví zástupci stran zdůvodňovali proč by to nešlo.
Stručně se dá říci, že zaujal pouze návrh na vytvoření seznamu projektů podle priority, vše ostatní z naší koncepce bylo smeteno ze stolu.
Pro Piráty resumé, že se musí vrhnout do klasických jednání, kdo s kým bude v koalici a kdo zůstane v opozici.

Volební období 2018-2022 jednání 09.10.2018

Napsal: 11 říj 2018, 11:18
od Michal.Horak
09.10.2018 20:00 Čajovna:
Černý, Slaný - ODS
Brož, Konvička, Soumar, Posekaný, Soušek, Horák, Hýbek - Piráti
Průběh jednání:
Vyslechli jsme si odůvodnění priorit programu ODS a potom bod po bodu hledali možnou shodu s programem Pirátské strany.
Vzhledem k tomu, že problémy města Písek jsou všeobecné, byla nalezena většinou shoda v názorech na řešení problémů.
Výsledkem jednání bylo, že z hlediska komunálního programu je koaliční potenciál s ODS poměrně veliký.

Volební období 2018-2022 jednání 10.10.2018

Napsal: 11 říj 2018, 11:30
od Michal.Horak
10.10.2018 13:30 Kancelář starostky :
Přítomni:
Vanžurová, Trambová, Janovský - Pro Písek
Brož, Konvička, Horák - Piráti
Průběh jednání:
starostka pí.Vanžurová nám udělala nabídku jednoho opozičního radního, což jsme odmítli, nepřišlo nám, že je to adekvátní našemu volebnímu výsledku. V dalším průběhu jednání jsme představili naši vizi pětikoalice ProP+ODS+KDU+ČSSD+Piráti s tím, že požadujeme místo místostarosty a k němu ještě další dva členy rady. S tím měla protistrana očividně problém a to takový, že na tom jednání ztroskotalo. Pro jistotu jsme ještě projeli program ProP a zjistili jsme , že vzhledem k všeobecně známým problémům města Písek v programové shodě by asi problém nebyl.

Volební období 2018-2022 jednání 12.10.2018

Napsal: 12 říj 2018, 12:04
od Michal.Horak
12.10.2018 08:15 Kancelář místostarosty:
Přítomni:
Hořánek - ANO2011
Soumar,Brož,Posekaný,Horák - Piráti
Průběh jednání:
Pan Hořánek prokázal velmi dobré a hloubkové znalosti problematiky chodu městského úřadu a mechanismů jeho napojení na politickou reprezentaci v podobě rady města. Při společném probírání jednotlivých bodů našeho programu nás tudíž upozornil na úskalí proveditelnosti u některých našich návrhů.
Žádné konkrétní závěry ohledně další spolupráce nebyly přijaty.

Re: Volební období 2018-2022 jednání 12.10.2018

Napsal: 18 říj 2018, 13:40
od Michal.Horak
12.10.2018 18:00 Čajovna:
Přítomni:
Veselý - ČSSD
Soumar,Brož,Posekaný,Horák - Piráti
Průběh jednání:
Pan Veselý působil v podstatě jako emisar vznikající koalice (ProP,ČSSD,KDU-ČSL,ODS) a přednesl nám nabídku účasti v této koalici. Jednalo se o dvě místa v radě města, což jsme vzhledem k našemu volebnímu výsledku odmítli. Další průběh jednání byla nezajímavá argumentace, proč bychom tu nabídku měli přijmout.
Nicméně jednání jsme ukončili konstatováním, že za těchto podmínek do této koalice nejdeme.

Re: Volební období 2018-2022 jednání 12.10.2018

Napsal: 18 říj 2018, 14:07
od Michal.Horak
12.10.2018 20:00 Čajovna:
Přítomni:
Černý,Slaný - ODS
Soumar,Brož,Posekaný,Horák - Piráti
Průběh jednání:
Pan Černý nás informoval o probíhajících jednáních vznikající koalice i vzniku nabídky ohledně naší účasti v této koalici.
Probrali jsme náš vyjednávací prostor ve vztahu k našim požadavkům. Ukázalo se, že požadavek na řízení investic nebo financí je pro zbytek koalice zřejmě nepřiměřeně maximalistický , nicméně samotná ODS s ním zas tak velký problém nemá,
Výsledkem jednání byl závěr, že ohledně vyjednávání koalice není všem dnům konec.

Re: Volební období 2018-2022 jednání 27.10.2018

Napsal: 29 říj 2018, 21:24
od Josef.Soumar
27.10.2018 08:00 - zasedací místnost p. Turečka (ANO) na Žižkově třídě
Přítomni:
Piráti: pánové Brož, Soumar, Horák, Konvička, Posekaný
ODS: pánové Černý, Slaný, Přibáň, Cieslar,
ANO: pánové Hořánek, Nebes, Čapek, Keclík, Pospíšil, Kalina

Průběh jednání:
Představení 4 A4 programových bodů Pirátů a diskuse nad těmito body, zda vůbec najdeme společnou řeč a možnost spolupracovat. Potvrzení, že programové body jsou důležitější než diskuse nad rozdělováním křesel na radnici. Diskutováno až před schůzkou od 10 hodin.
Na programových bodech se během 1,5 hodiny shodujeme z cca 80 %, další body je nutné zpřesnit, doplnit či po diskusi a věcných argumentech vyškrtnout. V závěru jmenné návrhy na obsazení ve vedení města a v radě města, diskuse nad vedením jednotlivých odborů.
Ústní dohoda na vytvoření spolupráce s ODS a ANO a Piráty. Diskuse a volba vyjednávacího týmu (vždy 2 lidé z každé uskupení - je možné zastoupení jednotlivých členů).
Na 10. hodinu telefonicky pozvaní zástupci PRO PÍSEK (telefonicky pozvaní v pátek 26.10.) Diskuse nad plánovaným setkáním, potvrzení programových průniků a stanovisek.

Závěrem bylo, že si programové body zašleme, všechny strany se k nim vyjádří a připomínkují. Lidí kvitovali, že se po 3 týdnech jednání či neaktivity pracuje s programem a vizí pro město Písek. Potvrzena ústní dohoda spolupráce těchto 3 subjektů.

Re: Volební období 2018-2022 jednání 27.10.2018

Napsal: 29 říj 2018, 21:34
od Josef.Soumar
27.10.2018 10:00 - kancelář p. Turečka (ANO) na Žižkově třídě
Přítomni:
Piráti: Brož, Soumar
ANO: Hořánek, Keclík
ODS: Černý, Přibáň

Pro Písek: Vanžurová, Franců

Průběh jednání:
Zástupci uskupení PRO PÍSEK (Jihočeši, TOP09, Volba pro město) přijali pozvání (využity prostory ANO - víkend, klid na jednání v soukromých prostorách) a byli kontaktování jako první (ctění vítězů voleb). Zástupcům Pro Písku nabídnuta možnost spolupráce na vedení města i radě města - konkrétně post starosty, uvolněného radního a 3. místo v radě města. Diskuse o několika důležitých investičních akcích - zejména plavecký bazén, kdy uskupení Pirátů, ANO a ODS potvrdilo, že tento bod je nutné řešit prioritně (v Písku téma několik let, v našich očích obyvatelé ztrácení zájem o politiku - nedořešené téma). Dále stavba všesportovní haly v jižní části bývalých kasáren, dotace na tuto halu aj. Diskuse se vedla i nad tím, že ODS opustili koaliční jednání. ODS potvrdili, že celá jejich základna, až na 1 hlas, odsouhlasila ukončení těchto jednání a mají záležitost potvrzenou místním sdružením. Dále potvrdili, že jakoukoliv koaliční smlouvu odsouhlasí jejich sdružení jako signál demokratických principů uvnitř sdružení v Písku.
Tento fakt potvrdili i Piráti. Zástupci Pro Písek žádali čas na rozmyšlenou, po diskusi byl zkrácen na pondělní 16. hodinu.

Po jednání diskuse nad pokračováním ve volebním vyjednávání a shoda na telefonickém kontaktu zástupce KDU - ČSL p. Hladíka. Tato schůzka domluvena na 20. hodinu.

Re: Volební období 2018-2022 jednání 19.10.2018

Napsal: 29 říj 2018, 21:46
od Josef.Soumar
opomenuto odborné setkání :

19.10.2018 13:00 - 13:55 - SOHO café náměstí Písek

Přítomni:
Piráti: Brož, Soumar, Posekaný, Konvička, Horák
Pro Písek (TOP09) Petra Trambová

Průběh a analogie:
Piráti telefonicky kontaktovali Ing. arch. Petru Trambovou, která byla ve volebním období 2014 - 2018 radní za TOP 09 a spolupracovala na novém projektu plaveckého bazénu pod lesnickou školou. Piráty zajímaly podrobnosti, v jakém je projekt stádiu a kolik již stály přípravné práce na tento projekt.
Aktuální referendum potvrdilo, že plavecký bazén má být přesunut na nové místo v Písku (nelze tedy bez nového referenda stavět nový bazén na stávajícím místě). Dále proběhla anketa, kde novou lokalitu vyhrála bývalá kasárna v Písku.

Diskutovali jsme vhodnost lokality - paní Trambová upřednostňuje lokalitu pod lesnickou školou z důvodu napojení na řeku, možnost vybudování sítí, dopravní napojení i časovou anabázi, kdy projekt je připraven k výběrovému řízení a stavba může započít v roce 2019. Naše otázky směřovali na navýšení ceny - zde odpovězeno, že se jedná o navýšení cen ve stavebnictví + náročnost stavby, která má být poté na provoz výrazně levnější, než stávající bazén - stojí cca 10,5 mil. korun ročně na provozu + nutné opakující se opravy.

Dále jsme diskutovali stav současného bazénu - předloženy fotografie z místa - špatné těsnění van bazénů, nevhodně použitý materiál při výstavbě. Bazén dle jejích slov na hranici udržitelnosti.
Diskutovali jsme možnost nového projektu v kasárnách - zde paní Trambová proti - mnoho sousedů, kteří by mohli projekt prodlužovat až zastavit, oproti stávající lokalitě, dále není jasné, co se skrývá pod povrchem země v kasárnách, problematické i napojení na sítě, nemožnost využít řeku na čerpání a vypouštění vody při velkém čištění bazénu.

Projekt na bazén pod lesárnou - dosavadní náklady cca 10 mil. korun, nový projekt v kasárnách - cena není známa, časový horizont od vypsání soutěže do stavby bazénu 2 - 4 roky.

Závěr - vyslechnutí odborného pohledu na stavbu bazénu v Písku od pí. Trambové, která na tomto projektu od počátku pracovala. Rozšíření našich názorů a poznatků, některé informace nutno potvrdit z více zdrojů.

Re: Volební období 2018-2022 jednání 27.10.2018

Napsal: 29 říj 2018, 22:02
od Josef.Soumar
27.10.2018 20:00 - kancelář p. Turečka (ANO) na Žižkově třídě
Přítomni:
Piráti: Brož, Soumar
ANO: Hořánek, Keclík
ODS: Černý, Přibáň

KDU-ČSL: Hladík + jeho kolega (nezapamatoval jsem si jméno)

Průběh jednání:
Martin Brož shrnul aktuální situaci, představil partnery, se kterými jednáme a nabídl p. Hladíkovi možnost spolupráce. P. Hladík odmítl, že ve volebním programu měli nespolupráci s ANO, tak do této spolupráce nemůže vstoupit. P. Hladík diskutoval zejména s M. Brožem, aby tuto spolupráci opustil a jednal znovu s Pro Písek + ČSSD + KDU. ODS označil nepřímo za zrádce - bylo diskutováno, že se ke vznikající koalici a návrhu programových průniků vyjádřila negativně celá členská základna ODS (na sjezdu ODS ve čtvrtek 25.10.), nejen zastupitelé nebo vyjednávací tým.
Schůzka skončila s tím, že se subjekty nedohodnou.