Osvěta: Nutná obrana

Diskuse členů a příznivců o věcech přesahujících působnost orgánů, netýkajících se programu nebo o straně jako celku.

Moderátor: Odbor - administrativni

Pravidla fóra
Než napíšete nový příspěvek, zamyslete se, zda má takovou hodnotu, aby ho musely číst stovky lidí.
  • Aktuální politické kauzy lze řešit v příslušné části veřejné diskuze.
  • Části programu, současné či budoucí, diskutujte na fóru Pirátský program.
  • Podání orgánům a jednoduché návrhy čiňte v příslušné podatelně.
  • Pokud chcete něco rozhodnout(usnést, zvolit, odvolat, přijmout), podejte členský podnět. Ale nejdřív zvažte, jestli by na to nestačil třeba republikový výbor.
  • Povídat o čemkoli si můžete v Podpalubí, což je skrytá část fóra otevřená všem zájemcům. (Je třeba se přidat do skupiny "Zobrazit - Podpalubí".)
Dodržujte prosím pravidla fóra.
Kamil Horky
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 3167
Registrován: 21 dub 2009, 12:08
Profese: IT Manager
Dostal poděkování: 2 poděkování

Osvěta: Nutná obrana

Příspěvek od Kamil Horky »

Rozhodl jsem se udělat něco pro dobro svých spoluobčanů a trochu jim vysvětlit, jak se to u nás má s nutnou obranou, tedy situací, kdy bráníte sebe nebo svoje práva, případně práva svých spoluobčanů, před hrozícím útokem. Útokem na vaše práva může být krádež nebo porušení domovní svobody, útekem na Vás myslíme akt fyzického násilí, který Vám bezprostředně hrozí nebo probíhá.
Protože je toho hodně, uvádím odkaz na článek o této problematice.
http://trestni.juristic.cz/481644/clanek/trest3

Pro ty, kterým se to nechce číst celé (je to chyba, nikdy nevíte, kdy se může tahle informace hodit), uvádím pár odstavců z výše uvedeného článku.

Nutná obrana není trestem, neboť nenastupuje po útoku, ale před ním, či při něm. Má tedy preventivní účinky. Není ani pomstou, neboť napadený jen brání své právem chráněné zájmy, a to v mezích zákona a na jeho základě. V momentě, kdy se napadený začne mstít za způsobené příkoří a ve svém vědomí tedy překročí hranici nutné obrany, je nutno považovat jeho jednání za jednání trestné a dle práva jej pak stíhat.

Čas od času v médiích proběhnou pro širokou, situace neznalou veřejnost šokující rozhodnutí soudů, kde ten, jež se snažil bránit, byl shledán vinným a odsouzen. Je možné, že při znalosti spisu daného případu by případ přestal být pro veřejnost šokující, nicméně znalost spisu, natož dané situace, nelze předpokládat. Vina zde neleží však jen na médiích a neznalé veřejnosti, nýbrž v mnoha případech též "na výkladu ustanovení § 13 TrZ orgány činnými v trestním řízení. Ty nezřídka vykládaly podmínky nutné obrany v rozporu se smyslem tohoto ustanovení natolik úzce, že to ve svých důsledcích v nejednom případě znamenalo postih osoby, která postupovala plně v intencích § 13 TrZ."3 Ovšem kdo zprostředkuje veřejnosti rozhodnutí, která zprošťují obránce viny? A navíc, jak se veřejnost dozví o případech, kdy ani nebyla vznesena obžaloba, neboť stav nutné obrany byl shledán již v přípravném řízení? Tato rozhodnutí nejsou pro média "šlágrem", proto zůstávají nepovšimnuta. Proto je také pochopitelná nejistota široké veřejnosti, týkající se institutu nutné obrany a jejích mezí.

Nutná obrana je institutem, kterým se ohrožená osoba sama snaží bránit před přímo hrozícím útokem svá práva, či práva jiných. Nepatří sem pouze útoky na život a fyzickou integritu, jak tomu bylo ostatně již od středověku, nýbrž také útok na majetek. Navíc jak je teorií i praxí všeobecně uznáváno a jak již prof. Solnař ve své učebnici podotýká, "podmínkou přiměřenosti není naprostá úměrnost mezi významem ohroženého společenského vztahu a vztahu dotčeného obranou".6 Na ochranu majetku lze tedy v rámci nutné obrany zasáhnout i chráněný zájem vyššího stupně, tedy např. zdraví útočníka. Nesmí ani zde ovšem dojít k hrubému nepoměru a proti drobné krádeži se bránit těžkým poškozením zdraví útočníka, či jeho zabitím. V podobném smyslu se vyjádřil i Nejvyšší soud SSR ve svém judikátu č. 9/80 Sb. rozh. tr., když konstatoval, že nutná obrana je přípustná i proti útoku na domovní svobodu, a to nutná obrana ve smyslu porušení fyzické integrity útočníka.

S politováním musím podotknout, že znalost institutu nutné obrany, jak jej stanovuje trestní zákon, je v řadách laické veřejnosti mizivá, ačkoli se jedná o institut, který v určitém okamžiku může být pro každého občana velmi aktuální. Občané sice vědí, že "něco" jako nutná obrana existuje, ovšem zůstávají pod vlivem zpráv z médií, která popularizují některá ne zrovna šťastná rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení, případně rozhodnutí správná, která však v důsledku nedostatku objektivnosti a neúplnosti vyvolávají v očích široké veřejnosti mylné představy o možnostech jednání v nutné obraně. Důsledkem špatné informovanosti pak často dochází k netečnosti svědků útoků a trestných činů, neboť ti se obávají, že by místo uznání mohli být stíháni pro překročení hranic nutné obrany, v praxi nejčastěji pro zásah do fyzické integrity útočníka.

Trendem současné doby je též vlastnictví střelné zbraně za účelem sebeobrany. Je nutno podotknout, že obavy občanů z hrozícího útoku jsou oprávněné vzhledem k vysoké kriminalitě a též zvýšené agresivitě současných útočníků. Oproti období první republiky, kdy "pravděpodobnost, že běžný občan byl nucen se s použitím fyzického násilí bránit byla u mužů 1:500 a u žen 1:400"14, se nebezpečí zvýšilo pro muže téměř dvaašedesátkrát a pro ženy zhruba jednatřicetkrát. Z objektivního pohledu musí být člověk bránící svá práva v situaci nutné obrany schopen se účinně bránit nespravedlivému násilí útočníka tak, aby přitom sám nesl jen minimální riziko újmy. Díky střelným zbraním je možno riziko obránce minimalizovat. Zbraně, jež si občané pořizují pro účely sebeobrany, lze zařadit do kategorie krátkých palných ručních zbraní, neboť se jedná většinou o pistole, či revolvery.

Nesouhlasím s názorem Dr. Hubálka, soudního znalce v oboru psychologie, jenž zastává princip regulace počtu zbraní mezi lidmi na základě filozofie: "Čím méně zbraní, tím méně mrtvých."15 Podle mého názoru zakazovat občanům vlastnit střelnou zbraň na obranu svých práv chráněných zákonem by bylo výrazným zasahováním do práva na nutnou obranu. Navíc je nutno podotknout, že ne vždy musí být střelná zbraň k nutné obraně skutečně použita. Vytáhne-li totiž ohrožená osoba na svou obranu z kabelky, či zásuvky nočního stolku střelnou zbraň, velmi často dojde k zastrašení útočníka, zejména v situacích, kdy se chystá útočit neozbrojen, či s nástrojem, kterým nemůže zabránit oběti vystřelit. Při nahlédnutí do statistiky zpracovávané v roce 1991 v USA bychom zjistili, "v kolika případech byla krátká ruční palná zbraň použita proti útočníkovi k hrozbě a kolik útočníků bylo v nutné obraně zabito. Vyšel poměr 1 500 000 úspěšných hrozeb oproti 292 zastřeleným útočníkům".16 Stejně jako výše jmenovaný soudní znalec však souhlasím s názorem, že by bylo třeba zpřísnit podmínky pro získání zbrojního průkazu, aby jedinec vlastnící střelnou zbraň měl k tomu odpovídající kvalifikaci.

Michal Kinďura
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 239
Registrován: 08 čer 2009, 00:24
Profese: Student / IT
Kontaktovat uživatele:

Re: Osvěta: Nutná obrana

Příspěvek od Michal Kinďura »

Zrovna na Ameriku bych se moc nedíval. Podle statistik patří k nejnebezpečnějším zemím světa. Gangy se občas zmasakrujou navzájem a půl ročníku ve škole taky občas nějaký magor vyzabíjí.
S rostoucím počtem zbraní roste také riziko, že by zbraň mohla být zneužita k útoku, místo obrany (využil by jí lupič k napadení oběti).
....vlastní rukou

Kamil Horky
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 3167
Registrován: 21 dub 2009, 12:08
Profese: IT Manager
Dostal poděkování: 2 poděkování

Re: Osvěta: Nutná obrana

Příspěvek od Kamil Horky »

Michale, jak dlouho jsi žil v USA, že to tak dobře víš? Kolik tvých známých nosí zbraň a kolik z nich už někoho zastřelilo? Nekoukej pořád na novu a nečti blesk. Problematika v USA se totiž úplně jiná, ale to je na delší psaní.

Je problém člověk nebo zbraň?

K tomu mám ještě jeden zajímavý článek:
http://www.gunlex.cz/?p=669

Michal Kinďura
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 239
Registrován: 08 čer 2009, 00:24
Profese: Student / IT
Kontaktovat uživatele:

Re: Osvěta: Nutná obrana

Příspěvek od Michal Kinďura »

Problém není jenom v člověku, nebo jenom ve zbrani, trochu to spolu souvisí. V USA jsem nežil, ale jestli mi chceš říct, že se jedná o obyčejnou zemi, stejně tak jako u nás, tak o tom opravdu pochybuju. Slyšel jsem pár lidí, kteří tam byli a moc nadšení nebyli.
To, že každý, kdo projde psychotestem dostane zbraň ale podle mě určitě nepovede k ničemu dobrému, pokud drží zbraň 30 000 lidí, je to pořád lepší, než 3 000 000. Kolik z nich se dostane pod psychický tlak, když se rozvedou s manželkou, opijí se, atd. Jak chceš dodržovat pořádek, když každý druhý má pocit, že je ohrožen a že má on pravdu. Pak aby policisté jezdili v obrněných transportérech, aby byli "o krok napřed".
Lidi zakázat nemůžeme, zbraně ano.
....vlastní rukou

Kamil Horky
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 3167
Registrován: 21 dub 2009, 12:08
Profese: IT Manager
Dostal poděkování: 2 poděkování

Re: Osvěta: Nutná obrana

Příspěvek od Kamil Horky »

Nesouhlasím, pistole je stejný nástroj jako nůž. Kdo chce někomu ublížit, způsob si najde. Naopak, když bude útočník počítat s možností zbraně u své oběti, může ho to odradit od útoku.

Petr.Vojacek
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 153
Registrován: 22 dub 2009, 09:52
Profese: vychovatel
Bydliště: Ústecký kraj
Dostal poděkování: 1 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Osvěta: Nutná obrana

Příspěvek od Petr.Vojacek »

Kamil Horky píše:Nesouhlasím, pistole je stejný nástroj jako nůž. Kdo chce někomu ublížit, způsob si najde. Naopak, když bude útočník počítat s možností zbraně u své oběti, může ho to odradit od útoku.

...nebo taky varovat a útok pak povede s větší razancí, když může čekat střelbu. Třeba na ulici při přepadení. A kdybych si měl obecně vsadit, kdo umí líp zacházet se střelnou zbraní, tak bych ve většině případů tipnul na lupiče, i když bych mu taky rád zatnul tipec. I tak jsem pro větší volnost v nošení zbraní než pro zákazy. Tak to alespoň cítím. Lupič si opatří zbraň snadněji než přepadený, nemusí ji mít legálně a nepotřebuje zbrojní pas... Taky ví, že ji bude potřebovat častěji.

peca
Návštěvník – není člen Pirátů

Re: Osvěta: Nutná obrana

Příspěvek od peca »

Jenže to je právě ono, čím míň zbraní mezi lidna je, tím větší problém je pro toho grázla sehnat si nějakou.

Uživatelský avatar
milos.savara
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 94
Registrován: 21 dub 2009, 19:37
Profese: programátor
Bydliště: Praha 6 - Dejvice
Kontaktovat uživatele:

Re: Osvěta: Nutná obrana

Příspěvek od milos.savara »

peca píše:Jenže to je právě ono, čím míň zbraní mezi lidna je, tím větší problém je pro toho grázla sehnat si nějakou.
Zohnat si zbran nieje problem. A ked bude, tak si ju vyrobi doma. A to je este nebezpecnejsie by som povedal.
Podpořte Českou pirátskou stranu. Jak? Řekněte o nás ostatním!
http://www.ceskapiratskastrana.cz/
my blog http://www.savara.us

Petr.Vojacek
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 153
Registrován: 22 dub 2009, 09:52
Profese: vychovatel
Bydliště: Ústecký kraj
Dostal poděkování: 1 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Osvěta: Nutná obrana

Příspěvek od Petr.Vojacek »

souhlasím s Milošem, že sehnat zbraň nelegálně není u nás velký problém, jenom co se načerno vyneslo a dodělalávalo doma na koleni ze Zbrojovky. A to bylo hlídané už za komančů a padaly i pěkný pálky. A taky se stačí podívat, co odebzdávají lidi při "zbrojní" amnestii, která se opakuje rok co rok.

Uživatelský avatar
milos.savara
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 94
Registrován: 21 dub 2009, 19:37
Profese: programátor
Bydliště: Praha 6 - Dejvice
Kontaktovat uživatele:

Re: Osvěta: Nutná obrana

Příspěvek od milos.savara »

vojvoj píše:souhlasím s Milošem, že sehnat zbraň nelegálně není u nás velký problém, jenom co se načerno vyneslo a dodělalávalo doma na koleni ze Zbrojovky. A to bylo hlídané už za komančů a padaly i pěkný pálky. A taky se stačí podívat, co odebzdávají lidi při "zbrojní" amnestii, která se opakuje rok co rok.
Zabranit sa tomu neda, ja by som skor navrhoval prisnejsie kontroly , overovanie, pravidelny testy na sposobilost drzania zbrane. IQ testy, Atd.Atd. Pretoze zakazat zbrane pre civilov proste nejde.
Podpořte Českou pirátskou stranu. Jak? Řekněte o nás ostatním!
http://www.ceskapiratskastrana.cz/
my blog http://www.savara.us

Zamčeno

Zpět na „Vnitrostranická diskuse“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 hosti