Vzorový kodex veřejného zastupitele - připomínkování

Diskuse členů a příznivců o věcech přesahujících působnost orgánů, netýkajících se programu nebo o straně jako celku.

Moderátor: Odbor - administrativni

Pravidla fóra
Než napíšete nový příspěvek, zamyslete se, zda má takovou hodnotu, aby ho musely číst stovky lidí.
  • Aktuální politické kauzy lze řešit v příslušné části veřejné diskuze.
  • Části programu, současné či budoucí, diskutujte na fóru Pirátský program.
  • Podání orgánům a jednoduché návrhy čiňte v příslušné podatelně.
  • Pokud chcete něco rozhodnout(usnést, zvolit, odvolat, přijmout), podejte členský podnět. Ale nejdřív zvažte, jestli by na to nestačil třeba republikový výbor.
  • Povídat o čemkoli si můžete v Podpalubí, což je skrytá část fóra otevřená všem zájemcům. (Je třeba se přidat do skupiny "Zobrazit - Podpalubí".)
Dodržujte prosím pravidla fóra.
Uživatelský avatar
Milus.Kotisova
Člen KS Plzeňský kraj
Příspěvky: 271
Registrován: 22 kvě 2014, 15:52
Profese: překladatelka
Dal poděkování: 280 poděkování
Dostal poděkování: 416 poděkování

Re: Vzorový kodex veřejného zastupitele - připomínkování

Příspěvek od Milus.Kotisova » 07 srp 2019, 15:16

Jiri.Rezek píše:
07 srp 2019, 09:38

Naprosto nesouhlasím, je to parádní cesta k destrukci strany.
K destrukci a vyprázdnění strany spíš přispěje to, že nebudeme hledat nové lidi, osobnosti.
Pokud lidi hledat budeme a budeme jim pomáhat a nechávat je vyrůst, dávat jim prostor, ty extrémy, že se nikdo nehlásí do některých funkcí (jen někde), nebudou.

Naprosto nesouhlasíš v čem? V tom, že měkké pravidlo obsadit funkce různými lidmi je mnohem přínosnější než strkat hlavu do písku před problémem, že nehledáme nové lidi dost aktivně? Prosím upřesni, v čem by byla ta destrukce, které se obáváš.
"Jednej, jako by svobodný a plný rozvoj kteréhokoli člověka závisel na tvém jednání." (Agnes Hellerová)

"Abychom si udrželi vnitřní klid, musíme úspěch i neúspěch považovat za stejně důležité." (Sri Chinmoy)
* * *
milus.kotisova@pirati.cz, 778 111 455
zakladatelka a kurátorka Pirátské putovní univerzity
https://www.facebook.com/groups/257921767995854/

Uživatelský avatar
Jiri.Rezek
Republikový výbor
Příspěvky: 4472
Registrován: 23 čer 2009, 19:35
Profese: výzkumný pracovník
Bydliště: Sokolovská, Plzeň
Dal poděkování: 1021 poděkování
Dostal poděkování: 1776 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Vzorový kodex veřejného zastupitele - připomínkování

Příspěvek od Jiri.Rezek » 03 zář 2019, 19:56

Velice všem děkuji za relevantní připomínky. Jak je vidět, spousta věcí nebyla v původním návrhu domyšlena a zdá se, že byl v některých ohledech příliš přísný, zejména co se týá kumulace funkcí. Navíc možná zbytečně řešil i kumulaci funkcí ve veřejných firmách, tj. řešil pozice NEVOLENÝCH zastupitelů. Předkládám proto k diskuzi "lite" verzi všeobecného kodexu zastupitele, která má mnohem širší mantinely, co se týká kumulace funkcí. Také jsem vypustil ustanovení ohledně praní špinavého prádla. Předkládám ji k diskuzi proto, že i nadále si myslím, že vymezení mantinelů má smysl. A když už nic, tak se toto vlákno objevilo na headline na novinky.cz a také v tištěném Právu ;)
Všeobecný kodex veřejného zastupitele - lite verze
Tento kodex je určen všem kandidátům na kandidátní listině Pirátů pro všechny volby do veřejných funkcí. Kandidát vyplní svůj písemný souhlas s kodexem, na základě kterého se kodexem zavazuje řídit, pokud bude do dané funkce zvolen.

Piráti chtějí fungovat jako dobře sehraný tým. ​Chceme, aby naši kandidáti byli důvěryhodní, posilovali dobré jméno strany a byli čitelnými partnery sobě i ostatním.


1. Závazek vůči Pirátské straně
Zavazuji se hlasovat v souladu​ s programem Pirátů a ​nebudu hlasovat v rozporu s usnesením celostátního či oblastního fóra.
Beru na vědomí, že účast Pirátů ve vedení obce/kraje/státu a souhlas s uzavřením koaliční smlouvy jsou ve výlučné působnosti ​oblastního fóra, které rozhodovalo v primárních volbách.
Zavazuji se setrvat​ v zastupitelském/poslaneckém/senátorském klubu Pirátů nebo koaličním klubu po celou dobu trvání mandátu.
2. Osobní poctivost
Nebudu přijímat výhody, které určí zastupitelský/poslanecký/senátorský klub nebo Pirátská strana jako neetické.
Nepřijmu žádné účelově přeplácené místo ve státní firmě výměnou za protislužbu nebo za změnu jednání (tzv. „politická trafika​“).
Své postavení a privilegovaný přístup k informacím nebudu zneužívat pro osobní prospěch, pro osobní prospěch svých blízkých, pro nekalé zvýhodnění své vlastní strany ani jiných subjektů.
3. Průhlednost osobních poměrů
Budu zveřejňovat lobbistické kontakty dle předpisu Pirátské strany a smlouvy týkající se výkonu veřejné funkce.
Pokud se po skončení výkonu mandátu objeví podezření z nelegálního či neetického obohacení, které mohlo souviset s výkonem funkce, zavazuji se rozhodčím orgánům strany a příslušnému předsednictvu na jejich výzvu předložit oznámení v rozsahu dle zákona o střetu zájmů (§ 7 a násl. zákona č. 483/1991 Sb., o střetu zájmů).
4. Střet zájmů
V případě střetu veřejného a osobního zájmu vždy ​upřednostním veřejný zájem​.
V případě pochybností se budu snažit ověřit možný střet zájmů předem, jak jen to půjde (např. dotazem u svých blízkých, přátel, spřízněných firem apod.).
V případě účasti na projednání věci s možným střetem zájmů to prokazatelně a bez prodlení oznámím zastupitelskému/poslaneckému/senátorskému klubu nebo jinému orgánu, který věc projednává.
Nebudu využívat zastírací metody (nepřiznané anonymní akcie, skrytá identita přes advokáta, nebo osobu blízkou apod.).
Odmítám klientelismus, nepotismus a jiná nekalá jednání ovlivňující rozhodování.
Nebudu dosazovat své blízké na místa svých asistentů a jinak nekale využívat svůj vliv k jejich prospěchu.
5. Boj s korupcí
Pokud se věrohodně dozvím o korupčním jednání, budu reagovat zcela neutrálně. Celou věc neprodleně oznámím orgánům činným v trestním řízení (nebo případně důvěryhodnějším a nestranným médiím) a budu s nimi spolupracovat na získání důkazů vedoucích ke stíhání pachatele.
V případě obvinění z korupce nebo jiného vážného obvinění se zavazuji bez prodlení poskytnout straně maximální součinnost k prošetření, aby nebylo poškozeno dobré jméno strany.
6. Kumulace funkcí
V případě zvolení za Piráty se zavazuji současně vykonávat jen jednu uvolněnou veřejnou funkci (poslanec, senátor, ministr, prezident, veřejný úředník, uvolněný zastupitel apod.) a vyhradit si na výkon veřejné funkce potřebný čas.
Zavazuji se vykonávat nejvýše jednu exekutivní veřejnou funkci (funkce prezidenta, ministra, radního).
V případě vykonávání exekutivní veřejné funkce nebudu současně vykonávat žádnou veřejnou funkci v samosprávném celku nižší úrovně.

Prohlašuji, že v případech, kde to zákon nevylučuje, považuji veškeré závazky vyplývající z kodexu z právního hlediska za závazky vůči České pirátské straně, s ​právními účinky plně vynutitelnými žalobou na plnění včetně vydání případného bezdůvodného obohacení, a to do veřejných rozpočtů. Zákon vynutitelnost vylučuje zejména:
při výkonu mandátu; v těchto případech jde o závazek voličům v morální rovině;
při obchodním vedení obchodní korporace.
Zákonné omezení vynutitelnosti nebrání posouzení věci u rozhodčí komise Pirátů.
Česká pirátská strana závazek podle tohoto kodexu přijme tím, že kandidáta, který se ke kodexu písemně přihlásil, zařadí na kandidátní listinu do voleb nebo ho nominuje do funkce. Způsob jednání strany uvnitř a navenek včetně postupu prošetření podezření a zveřejnění výsledku prošetření upravují její vnitřní předpisy.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jiri.Rezek za příspěvky (celkem 3):
Jakub.Nepejchal, Vojtech.Pikal, Marek.Necada
člen RV, tel.: 72tri 175 03devet

Uživatelský avatar
Vojtech.Pikal
Příspěvky: 20220
Registrován: 19 srp 2010, 23:45
Profese: poslanec, informatik
Bydliště: Olomouc
Dal poděkování: 26367 poděkování
Dostal poděkování: 19312 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Vzorový kodex veřejného zastupitele - připomínkování

Příspěvek od Vojtech.Pikal » 04 zář 2019, 18:04

Díky za nový návrh; co se ustanovení o špinavém prádle týče, považuji za důležité mít stanoveno, že neshody řešíme vnitřními kanály a nikoliv veřejně či přes média.;

"Kandidát vyplní svůj písemný souhlas s kodexem, na základě kterého se kodexem zavazuje řídit, pokud bude do dané funkce zvolen." -> Kandidát podepíše svůj souhlas s kodexem, čímž se zavazuje se jím v případě zvolení řídit.

Účast na vedení státu(vláda) neschvaluje oblastní fórum, ale celostátní fórum. takže nahzradit nějakým obecným termem, třeba "stranické fórum", které sestavovalo kandidátní listinu.

"po celou dobu trvání mandátu." -> "po celou dobu trvání svého mandátu." (Ať je zřejmé, že můžu odejít pryč úplně.)

"zastupitelský klub" je obecný termín, který zahrnuje i kluby senátorské či poslanecké, nechal bych jen to a vysvětlil to obecně poznámkou. V případě senátorských a poslaneckých se stejně asi bude sestavovat kodex ad-hoc.

"Pokud se po skončení výkonu mandátu"... když se objeví během, tak ne?

Ta první věc v boji s korupcí potřebuje hypertext odkaz na to, proč je tohle doporučovaná metodika postupu.

A asi někde uvedene údaj, že tohle je doporučený kodex a orgán sestavující volební program může příjmout jiný, který není s tímto v rozporu? (Tyhle technikálie asi už můžem dořešit na půdě RV)
Tito uživatelé poděkovali autorovi Vojtech.Pikal za příspěvky (celkem 2):
Petr.Vileta, Jiri.Rezek
člen RV, AO, PO, ZO, FT a předsedající CF;
místopředseda sněmovny a poslanec za Olomoucký kraj, člen AO OlK
Profil|fb| Tel: 776635258

Uživatelský avatar
Jiri.Rezek
Republikový výbor
Příspěvky: 4472
Registrován: 23 čer 2009, 19:35
Profese: výzkumný pracovník
Bydliště: Sokolovská, Plzeň
Dal poděkování: 1021 poděkování
Dostal poděkování: 1776 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Vzorový kodex veřejného zastupitele - připomínkování

Příspěvek od Jiri.Rezek » 04 zář 2019, 18:56

Vojtech.Pikal píše:
04 zář 2019, 18:04
Díky za nový návrh; co se ustanovení o špinavém prádle týče, považuji za důležité mít stanoveno, že neshody řešíme vnitřními kanály a nikoliv veřejně či přes média.;

"Kandidát vyplní svůj písemný souhlas s kodexem, na základě kterého se kodexem zavazuje řídit, pokud bude do dané funkce zvolen." -> Kandidát podepíše svůj souhlas s kodexem, čímž se zavazuje se jím v případě zvolení řídit.

Účast na vedení státu(vláda) neschvaluje oblastní fórum, ale celostátní fórum. takže nahzradit nějakým obecným termem, třeba "stranické fórum", které sestavovalo kandidátní listinu.

"po celou dobu trvání mandátu." -> "po celou dobu trvání svého mandátu." (Ať je zřejmé, že můžu odejít pryč úplně.)

"zastupitelský klub" je obecný termín, který zahrnuje i kluby senátorské či poslanecké, nechal bych jen to a vysvětlil to obecně poznámkou. V případě senátorských a poslaneckých se stejně asi bude sestavovat kodex ad-hoc.

"Pokud se po skončení výkonu mandátu"... když se objeví během, tak ne?

Ta první věc v boji s korupcí potřebuje hypertext odkaz na to, proč je tohle doporučovaná metodika postupu.

A asi někde uvedene údaj, že tohle je doporučený kodex a orgán sestavující volební program může příjmout jiný, který není s tímto v rozporu? (Tyhle technikálie asi už můžem dořešit na půdě RV)
Souhlasím s technickými připomínkami. V této formě bych to potom předložil RV, nejspíše hned po sjezdu.
člen RV, tel.: 72tri 175 03devet

Uživatelský avatar
Marek.Rebicek
Krajské předsednictvo
Příspěvky: 212
Registrován: 11 úno 2018, 12:21
Profese: majitel firmy - dřevařství
Bydliště: Brandýs nad Labem
Dal poděkování: 362 poděkování
Dostal poděkování: 373 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Vzorový kodex veřejného zastupitele - připomínkování

Příspěvek od Marek.Rebicek » 05 zář 2019, 07:23

Ahoj, přes vstřícná slova se domnívám, že v kodexu zbylo dost věcí, které jsou buď proti právním předpisům, anebo duplicitní, či mění význam běžných pravidel:
Jiri.Rezek píše:
03 zář 2019, 19:56

1. Závazek vůči Pirátské straně
Zavazuji se hlasovat v souladu​ s programem Pirátů a ​nebudu hlasovat v rozporu s usnesením celostátního či oblastního fóra.
Zastupitelé skládají slib a ten se vztahuje k zájmům např. obce, je potřeba min. doplnit - pokud usnesení nebude v rozporu se slibem zastupitele. V ČR máme opravdu jen volné mandáty v rámci systému zastupitelské demokracie

2. Osobní poctivost
Nepřijmu žádné účelově přeplácené místo ve státní firmě výměnou za protislužbu nebo za změnu jednání (tzv. „politická trafika​“). Nesmírně vágní a zneužitelné pro osočování ze porušení kodexu, nadbytečné min. slova - účelově přeplácené

4. Střet zájmů
V případě účasti na projednání věci s možným střetem zájmů to prokazatelně a bez prodlení oznámím zastupitelskému/poslaneckému/senátorskému klubu nebo jinému orgánu, který věc projednává. Prosím jasně odkázat na to, že tato povinnost nezbavuje zastupitele postupovat podle zákona při střetu zájmů při samotném hlasování zastupitelstva, rady atp.

5. Boj s korupcí
Pokud se věrohodně dozvím o korupčním jednání, budu reagovat zcela neutrálně. nesrozumitelné, co je neutrální? Celou věc neprodleně oznámím orgánům činným v trestním řízení (nebo případně důvěryhodnějším a nestranným médiím) a budu s nimi spolupracovat na získání důkazů vedoucích ke stíhání pachatele. Zcela nadbytečné a protizákonné, trestní zákoník nedává jinou možnost než korupci oznámit policii či státnímu zástupci a učinit tak novinářům může být považováno za TČ jeho neoznámení

6. Kumulace funkcí
V případě vykonávání exekutivní veřejné funkce nebudu současně vykonávat žádnou veřejnou funkci v samosprávném celku nižší úrovně. Toto ustanovení není logické, kraj není nadřízen obci na úseku samosprávy, není logické proč je kumulací být radní na kraji a současně opoziční zastupitel na nějaké obci. Omezuje nám to kandidáty do krajských voleb či do obecních za 3 roky

[/teze]
Děkuji
Tito uživatelé poděkovali autorovi Marek.Rebicek za příspěvky (celkem 2):
Dalibor.Zahora, Jiri.Rezek

Uživatelský avatar
Martin.Kucera
Vedoucí administrativního odboru
Příspěvky: 13257
Registrován: 23 dub 2009, 16:41
Profese: nakladatel
Dal poděkování: 2158 poděkování
Dostal poděkování: 18409 poděkování

Re: Vzorový kodex veřejného zastupitele - připomínkování

Příspěvek od Martin.Kucera » 05 zář 2019, 08:17

Marek.Rebicek píše:
05 zář 2019, 07:23
1. Závazek vůči Pirátské straně
Zavazuji se hlasovat v souladu​ s programem Pirátů a ​nebudu hlasovat v rozporu s usnesením celostátního či oblastního fóra.
Zastupitelé skládají slib a ten se vztahuje k zájmům např. obce, je potřeba min. doplnit - pokud usnesení nebude v rozporu se slibem zastupitele. V ČR máme opravdu jen volné mandáty v rámci systému zastupitelské demokracie
Vždyť je o kus dál jasně napsáno:
Zákon vynutitelnost vylučuje zejména:
při výkonu mandátu; v těchto případech jde o závazek voličům v morální rovině;


Řešili jsme to přece už u kodexu tuším do sněmovních voleb, tak proč tu je ta námitka zase?
Na morálním závazku nejít proti programu, s nímž jsem kandidoval, a straně, za kterou jsem kandidoval, přece snad není nic problematického?
Tito uživatelé poděkovali autorovi Martin.Kucera za příspěvky (celkem 2):
Jiri.Rezek, Vojtech.Pikal
tel.: +420 778 702 711; (NEPIŠTE MI NA FACEBOOKU, TÉMĚŘ TAM NECHODÍM)
Jak jednoduchý by byl svět, kdybychom četli a dělali věci hned správně. :) -- Lucie Spáčilová

Uživatelský avatar
Marek.Rebicek
Krajské předsednictvo
Příspěvky: 212
Registrován: 11 úno 2018, 12:21
Profese: majitel firmy - dřevařství
Bydliště: Brandýs nad Labem
Dal poděkování: 362 poděkování
Dostal poděkování: 373 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Vzorový kodex veřejného zastupitele - připomínkování

Příspěvek od Marek.Rebicek » 05 zář 2019, 09:01

Martin.Kucera píše:
05 zář 2019, 08:17
Marek.Rebicek píše:
05 zář 2019, 07:23
1. Závazek vůči Pirátské straně
Zavazuji se hlasovat v souladu​ s programem Pirátů a ​nebudu hlasovat v rozporu s usnesením celostátního či oblastního fóra.
Zastupitelé skládají slib a ten se vztahuje k zájmům např. obce, je potřeba min. doplnit - pokud usnesení nebude v rozporu se slibem zastupitele. V ČR máme opravdu jen volné mandáty v rámci systému zastupitelské demokracie
Vždyť je o kus dál jasně napsáno:
Zákon vynutitelnost vylučuje zejména:
při výkonu mandátu; v těchto případech jde o závazek voličům v morální rovině;


Řešili jsme to přece už u kodexu tuším do sněmovních voleb, tak proč tu je ta námitka zase?
Na morálním závazku nejít proti programu, s nímž jsem kandidoval, a straně, za kterou jsem kandidoval, přece snad není nic problematického?
Ano, může být, ale pak nemusíme v další větě vyhrožovat rozhodčí komisí.
Nicméně to je nejméně důležitá z mých připomínek.

Uživatelský avatar
Marek.Necada
Jednatel republikového výboru
Příspěvky: 3099
Registrován: 05 lis 2009, 22:44
Profese: silozpytec
Bydliště: Helsinki
Dal poděkování: 8439 poděkování
Dostal poděkování: 5711 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Vzorový kodex veřejného zastupitele - připomínkování

Příspěvek od Marek.Necada » 08 zář 2019, 09:48

Jiri.Rezek píše:
03 zář 2019, 19:56
Nepřijmu žádné účelově přeplácené místo ve státní firmě výměnou za protislužbu nebo za změnu jednání (tzv. „politická trafika​“).
s/ve státní firmě/ve veřejném ani soukromém sektoru/

Variant politických trafik je spousta, vymezení „státní firmou“ (co to vlastně je?) to zbytečně zužuje.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Marek.Necada za příspěvky (celkem 2):
Vojtech.Pikal, Dan.Lestina
jednatel republikového výboru Pirátů
7ЗО 845 З7З
Долой царя!

Uživatelský avatar
Lenka.Kozlova
Poslanec Parlamentu ČR
Příspěvky: 2620
Registrován: 11 čer 2012, 09:34
Profese: vychovatelka
Dal poděkování: 7097 poděkování
Dostal poděkování: 2572 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Vzorový kodex veřejného zastupitele - připomínkování

Příspěvek od Lenka.Kozlova » 08 zář 2019, 11:57

6. Kumulace funkcí
V případě vykonávání exekutivní veřejné funkce nebudu současně vykonávat žádnou veřejnou funkci v samosprávném celku nižší úrovně. Toto ustanovení není logické, kraj není nadřízen obci na úseku samosprávy, není logické proč je kumulací být radní na kraji a současně opoziční zastupitel na nějaké obci. Omezuje nám to kandidáty do krajských voleb či do obecních za 3 roky
Jde o kumulování funkcí, nejde o střet zájmů, jak to prezentuješ. A jde o to, že kumulaci jsme historicky vždy kritizovali u dalších stran, takže je v pořádku aplikovat to především na sebe.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Lenka.Kozlova za příspěvek:
Jiri.Snizek

Uživatelský avatar
Marek.Rebicek
Krajské předsednictvo
Příspěvky: 212
Registrován: 11 úno 2018, 12:21
Profese: majitel firmy - dřevařství
Bydliště: Brandýs nad Labem
Dal poděkování: 362 poděkování
Dostal poděkování: 373 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Vzorový kodex veřejného zastupitele - připomínkování

Příspěvek od Marek.Rebicek » 08 zář 2019, 17:59

Lenka.Kozlova píše:
08 zář 2019, 11:57
6. Kumulace funkcí
V případě vykonávání exekutivní veřejné funkce nebudu současně vykonávat žádnou veřejnou funkci v samosprávném celku nižší úrovně. Toto ustanovení není logické, kraj není nadřízen obci na úseku samosprávy, není logické proč je kumulací být radní na kraji a současně opoziční zastupitel na nějaké obci. Omezuje nám to kandidáty do krajských voleb či do obecních za 3 roky
Jde o kumulování funkcí, nejde o střet zájmů, jak to prezentuješ. A jde o to, že kumulaci jsme historicky vždy kritizovali u dalších stran, takže je v pořádku aplikovat to především na sebe.
Pak ten odstavec musí znít úplně jinak, protože teď fakticky resi stret zájmu. Podle současného návrhu je ok, být radní na kraji a třeba poslanec. Máme to v stc vyřešené lepe a obecněji.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Marek.Rebicek za příspěvek:
Vojtech.Pikal

Odpovědět

Zpět na „Vnitrostranická diskuse“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host