Vzorový kodex veřejného zastupitele - připomínkování

Diskuse členů a příznivců o věcech přesahujících působnost orgánů, netýkajících se programu nebo o straně jako celku.

Moderátor: Odbor - administrativni

Pravidla fóra
Než napíšete nový příspěvek, zamyslete se, zda má takovou hodnotu, aby ho musely číst stovky lidí.
  • Aktuální politické kauzy lze řešit v příslušné části veřejné diskuze.
  • Části programu, současné či budoucí, diskutujte na fóru Pirátský program.
  • Podání orgánům a jednoduché návrhy čiňte v příslušné podatelně.
  • Pokud chcete něco rozhodnout(usnést, zvolit, odvolat, přijmout), podejte členský podnět. Ale nejdřív zvažte, jestli by na to nestačil třeba republikový výbor.
  • Povídat o čemkoli si můžete v Podpalubí, což je skrytá část fóra otevřená všem zájemcům. (Je třeba se přidat do skupiny "Zobrazit - Podpalubí".)
Dodržujte prosím pravidla fóra.
Uživatelský avatar
Matej.Sandor
Místní předsednictvo
Příspěvky: 310
Registrován: 12 dub 2018, 10:46
Profese: právník, manažer, zastupitel Prahy 4
Bydliště: Praha 4
Dal poděkování: 375 poděkování
Dostal poděkování: 543 poděkování

Re: Vzorový kodex veřejného zastupitele - připomínkování

Příspěvek od Matej.Sandor » 05 srp 2019, 14:12

Z hlediska víc jednoznačného výkladu považuji za vhodné upravit následující oblasti:

1. Bod 1 Závazky vůči Pirátské straně

Věta: „Nebudu „prát špinavé prádlo“ na veřejnosti a nebudu řešit neshody s kolegy přes média či veřejné výstupy na sociálních sítích.“

Tato formulace by znamenala, že by to nešlo řešit ani na fórum, neboť je veřejné, což asi nebylo cílem uvedeného ustanovení, a pokud ano, tak to nepovažuji za dobrý nápad, protože by to postupně vedlo k zákazu diskuse na fórum.

2. Bod 1 Závazky vůči Pirátské straně

Věty:
„Zavazuji se hlasovat v souladu s programem Pirátů (případně koaličním programem) a nebudu hlasovat v rozporu s usnesením celostátního či oblastního fóra.
Zavazuji se setrvat v zastupitelském/poslaneckém/senátorském klubu Pirátů nebo koaličním klubu po celou dobu trvání mandátu.“


V ČR naštěstí není imperativní mandát ale mandát volný a oba výše uvedené ustanovení jsou přímo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Koneckonců i samotný návrh textu prohlášení to ve svých závěrečných ustanoveních přiznává. Stejně tak se nezávislé vykonává obchodné vedení společnosti.

Nenapadá mne v podstatě žádná funkce u kohokoliv, kdo by toto prohlášení podepsal a bylo by to možné po něm jakkoliv vymáhat, nebo po něm jakkoliv vymáhat jakoukoliv škodu. Jedná se tedy o deklarativní ustanovení, o kterém předem víme, že je v rozporu se zákonem. Skutečně ho tam tedy v této formulaci chceme psát, i když je to po komkoliv absolutně nevymahatelné?

Preferoval bych, aby tam byla formulace, která bude v souladu s právními předpisy. Proto navrhuji začátky uvedených vět „Zavazuji se“ nahradit např. slovním spojením „Mám zájem“, nebo „Považuji za důležité“ a zbytek vět dle toho upravit.

3. Bod 4 Střet zájmů

Věta „Slibuji, že se po dobu výkonu funkce vzdám pozice vlastníka či představitele médií (s výjimkou jasně označených stranických), firem získávajících veřejné zakázky a dotace a dalších subjektů, kde bych byl v neustálém střetu zájmů.“

Není zřejmé o výkon jaké funkce se má jednat. Jestli jenom o uvolněné volené funkce, nebo i neuvolněné volené funkce, nebo případně i o nevolené funkce např. v dozorčích radách a představenstvech.

Dál není úplně zřejmé o jaké veřejné zakázky se má jednat. Jestli jenom o veřejné zakázky v režimu zákona (od 2 mil Kč dodávky a služby a od 6 mil. Kč stavební práce), nebo i o veřejné zakázky malého rozsahu (cokoliv od 0 Kč), nebo od nějaké jiné hodnoty za nějaké období.

Názor za mne je, že je třeba postihovat skutečný střet zájmů. Samozřejmě bude problém, když bude někdo zastupitelem ve své obci a jeho společnost bude od obce dostávat zakázky. Ale asi nebude problém, když bude někdo zastupitelem ve svém obci a bude mít společnost, která např. bude pro nějakou státní společnost na jiném konci republiky dodávat dřevo v rámci uzavřené smlouvy z veřejné zakázky. Tam žádný střet zájmů není. Původní textace v podstatě nutí aby si každý člověk vybral jestli se chce věnovat jenom politice a soukromému byznysu, bez toho aby mohl obchodovat s orgány veřejné moci i když tam žádný střet zájmů vůbec být nemůže.

4. Bod 6. Kumulace funkcí

Věta: „Zavazuji se vykonávat nejvýše jednu exekutivní veřejnou funkci (funkce ministra, radního, člena statutárního orgánu veřejného podniku).“

Bylo by vhodné rozlišit, jestli se jedná o uvolněnou nebo neuvolněnou funkci radního. Myslím si (z praxe na Praze 4), že je často někoho těžké ukecat, aby to chtěl jít dělat, než že by byl o tyto funkce (ve městech a obcích) přehnaný zájem. Pokud to pak někdo dělá z pozice neuvolněného člena rady, tak nevidím úplně důvod pro to, aby nemohl dělat i jinou činnost.

5. Bod 6. Kumulace funkcí

Věta „Zavazuji se vykonávat nejvýše jednu exekutivní veřejnou funkci (funkce ministra, radního, člena statutárního orgánu veřejného podniku).“ Je v částečném rozporu s předposlední větou tohoto odstavce: „Nebudu zastávat více než 3 funkce v kontrolních nebo exekutivních orgánech veřejných institucí (např. dozorčí radě, statutárním orgánu).“

V prvním ustanovení je členovy statutárního orgánu povoleno mít jednu funkci a ve druhém případě tři funkce.

Mělo by se to tedy sesouhlasit, přičemž (je-li na výběr mezi těmiho možnostmi) se domnívám, že správné by mělo být volnější ustanovení povolující 3 funkce. Ve mnoha společnostech není činnost statutárního orgánu full time job, ale naopak, představenstvo se setkává třeba jednou za týden a zbytek každodenních obchodních aktivit řeší nižší vedení společnosti (generální ředitel a spol, který pak odpovídá představenstvu). I pokud by se jednalo o full time job (např. pokud by předseda představenstva zároveň vykonával funkci generálního ředitele) tak analogicky k jakémukoliv jinému full time jobu lze k tomu činnost v jiné dozorčí radě v pohodě zvládnout.

6. Bod 7. Závěrečná ustanovení

Věta „Pravidla týkající se zvolení do funkce se obdobně týkají i funkcí, která jsou obsazovány jmenováním.“

Doplnil bych “jmenováním, jedná-li se o jmenování na základě nominace České pirátské strany“. Jinak člověk může být jmenován do různých funkcí i v rámci svého soukromého profesního života a úplně nedává smysl, aby se pak tyto pravidla vztahovaly i na jeho soukromé aktivity.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Matej.Sandor za příspěvky (celkem 8):
Jiri.Rezek, Marek.Rebicek, Dan.Lestina, Petr.Vileta, Milan.Dadourek, Jiri.Bruzek, Michal.Svagerka, Milus.Kotisova

Uživatelský avatar
Marek.Rebicek
Krajské předsednictvo
Příspěvky: 212
Registrován: 11 úno 2018, 12:21
Profese: majitel firmy - dřevařství
Bydliště: Brandýs nad Labem
Dal poděkování: 362 poděkování
Dostal poděkování: 373 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Vzorový kodex veřejného zastupitele - připomínkování

Příspěvek od Marek.Rebicek » 05 srp 2019, 22:31

Dovoluji si předložit svoje připomínky k návrhu:

1. Závazek vůči Pirátské straně
Zavazuji se hlasovat v souladu​ s programem Pirátů (případně koaličním programem) a ​nebudu hlasovat v rozporu s usnesením celostátního či oblastního fóra.
Beru na vědomí, že účast Pirátů ve vedení obce/kraje/státu a souhlas s uzavřením koaliční smlouvy jsou ve výlučné působnosti ​oblastního fóra, které rozhodovalo v primárních volbách.
Zavazuji se setrvat​ v zastupitelském/poslaneckém/senátorském klubu Pirátů nebo koaličním klubu po celou dobu trvání mandátu.
Nebudu „prát špinavé prádlo“​ na veřejnosti a nebudu řešit neshody s kolegy přes média či veřejné výstupy na sociálních sítích.

Komentář: Každý zastupitel skládá dle zákona slib - „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svou funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ Těžko může pak zastupitel respektovat usnesení např. místního fóra k zcizení majetku obce, pokud nebude v zájmu obce. Zastupitel je za své jednání trestně odpovědný a takové ustanovení kodexu nás přibližuje k nedemokraticky řízeným stranám.
Domnívám se, že fórum je prostor určený k i k nepříjemné tvrdé diskuzi a ta by neměla být omezována. Kodex by nás měl vést k slušné, věcné diskuzi, nepoužívání lží, ale neměl by veřejnou kontrolu omezovat.


2. Osobní poctivost
Nebudu přijímat výhody, které určí zastupitelský/poslanecký/senátorský klub nebo Pirátská strana jako neetické.
Nepřijmu žádné účelově přeplácené místo ve státní firmě výměnou za protislužbu nebo za změnu jednání (tzv. „politická trafika​“).
Své postavení a privilegovaný přístup k informacím nebudu zneužívat pro osobní prospěch, pro osobní prospěch svých blízkých, pro nekalé zvýhodnění své vlastní strany ani jiných subjektů.
Komentář - vágní definice, existuje navíc řada obecních, veřejných příspěvkových organizací, soukromých firem (dozorčí rady) ve kterých by funkce mohla být protislužbou.

3. Průhlednost osobních poměrů
Budu zveřejňovat lobbistické kontakty dle předpisu Pirátské strany a smlouvy týkající se výkonu veřejné funkce.
Pokud se po skončení výkonu mandátu objeví podezření z nelegálního či neetického obohacení, které mohlo souviset s výkonem funkce, zavazuji se rozhodčím orgánům strany a příslušnému předsednictvu na jejich výzvu předložit oznámení v rozsahu dle zákona o střetu zájmů (§ 7 a násl. zákona č. 483/1991 Sb., o střetu zájmů).

4. Střet zájmů
V případě střetu veřejného a osobního zájmu vždy ​upřednostním veřejný zájem​.
V případě pochybností se budu snažit ověřit možný střet zájmů předem, jak jen to půjde (např. dotazem u svých blízkých, přátel, spřízněných firem apod.).
V případě účasti na projednání věci s možným střetem zájmů to prokazatelně a bez prodlení oznámím zastupitelskému/poslaneckému/senátorskému klubu nebo jinému orgánu, který věc projednává.
Slibuji, že se po dobu výkonu funkce vzdám pozice vlastníka či představitele médií (s výjimkou jasně označených stranických), firem získávajících veřejné zakázky a dotace a dalších subjektů, kde bych byl v ​neustálém​ střetu zájmů.
Nebudu využívat zastírací metody (nepřiznané anonymní akcie, skrytá identita přes advokáta, nebo osobu blízkou apod.).
Odmítám klientelismus, nepotismus a jiná nekalá jednání ovlivňující rozhodování.
Nebudu dosazovat své blízké na místa svých asistentů a jinak nekale využívat svůj vliv k jejich prospěchu.

Komentář: Úprava střetu zájmů není přesná, navozuje dojem, že náš závazek je nad rámec zákona o střetu zájmů, který je ale náročnější - střet musí obsahovat zápis z jednání veřejné entity. Ustanovení je podle mě nadbytečné, zákon to řeší dostatečně.
Vlastník firem získávající VZ či dotace je nesmyslné ustanovení, dopadne na všechny piráty - soukromé zemědělce, vedoucí sportovních oddílů, podnikatele, co v úplně jiném kraji- obci něco staví, nebo tam sekají trávu, dodávají palivo. Řešme kvalitu veřejných zakázek, transparentnost dotací, elektronizaci soutěží, ale neomezujme soukromé aktivity či podnikání našich členů. To povede k tomu, že našimi zastupiteli budou nakonec umělí profesionální politici, kteří nikdy nebyli v konkurenčním prostředí a znají svět jen z osy, maminka, škola, neziskovka a politika. Asistenty nechápu, proč řešíme, jsme všichni pod veřejnou kontrolou dalších členů a musíme si to umět případně obhájit.


5. Boj s korupcí
Pokud se věrohodně dozvím o korupčním jednání, budu reagovat zcela neutrálně. Celou věc neprodleně oznámím orgánům činným v trestním řízení (nebo případně důvěryhodnějším a nestranným médiím) a budu s nimi spolupracovat na získání důkazů vedoucích ke stíhání pachatele.
V případě obvinění z korupce nebo jiného vážného obvinění se zavazuji bez prodlení poskytnout straně maximální součinnost k prošetření, aby nebylo poškozeno dobré jméno strany.
Komentář: Nadbytečné a protizákonné ustanovení, nemůžete vyřešit povinnost dle trestního zákoníku oznámit trestný čin korupce tím, že o něm řeknete novináři. To se sám dopustíte trestného činu. § 368 Neoznámení trestného činu- (1) Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný spáchal trestný čin ...... přijetí úplatku (§ 331), podplacení (§ 332),....takový trestný čin neoznámí bez odkladu státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, bude potrestán.... Plus tedy nechápu význam první věty o neutrálním chování.

6. Kumulace funkcí
V případě zvolení za Piráty se zavazuji současně vykonávat jen jednu uvolněnou veřejnou funkci (poslanec, senátor, ministr, prezident, veřejný úředník, uvolněný zastupitel apod.) a vyhradit si na výkon veřejné funkce potřebný čas.
Zavazuji se vykonávat nejvýše jednu exekutivní veřejnou funkci (funkce ministra, radního, člena statutárního orgánu veřejného podniku).
V případě vykonávání exekutivní veřejné funkce nebudu současně vykonávat žádnou veřejnou funkci v samosprávném celku nižší úrovně.

Nebudu zastávat více než 3 funkce v kontrolních nebo exekutivních orgánech veřejných institucí (např. dozorčí radě, statutárním orgánu).
Ustanovení týkající se kumulace funkcí se vztahují pouze na střední a velké podniky.

Komentář: Nedomyšlené, termín veřejný podnik není obvyklý a užívaný, není jasné, co pod to spadá. Nevidím důvod omezovat, aby byl někdo šéfem městské firmy a současně zastupitelem v úplně jiné obci. Neuvolněný radní na malém městě je reálně práce na jedno dopoledne týdně, není důvod proč by nemohl vykonávat třeba funkci uvolněného zastupitele kraje nebo šéfa městské příspěvkovky jinde. Zásadně nesouhlasím s dojmem, že samosprávné celky nižší úrovně jsou podřízené těm vyšším. Jsou, ale jen na úseku veřejné správy, a do té zastupitelé nesmějí vůbec zasahovat. Buď nám vadí dle první věty kumulace fulltime funkcí, ale pak nevím proč dalším ustanovením omezovat třeba souběh radního na kraji a opozičního zastupitele v obci. Věřme prosím samoregulaci MS a KS, která budou mít větší cit pro osobní či lokální situaci.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Marek.Rebicek za příspěvky (celkem 4):
Dan.Lestina, Milan.Dadourek, Michal.Svagerka, Matej.Sandor

Uživatelský avatar
Milan.Dadourek
Rozhodčí komise
Příspěvky: 693
Registrován: 11 pro 2017, 18:11
Profese: Farmář, ochrana přírody
Bydliště: Počítky 3
Dal poděkování: 1511 poděkování
Dostal poděkování: 1336 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Vzorový kodex veřejného zastupitele - připomínkování

Příspěvek od Milan.Dadourek » 06 srp 2019, 09:22

Ahoj,
za A) nemám pocit, že podobný všeobjímající kodex potřebujeme. Imho současné předpisy fungují celkem dobře a současná praxe dává dobrý prostor pro místní diskuse a iniciativu. Navíc žádný, sebelepší, kodex nebo předpis nás neuchrání před gaunery a neudělá z nich anděly. Takže nepleťme biče na poctivé, jako bychom je měli za podvodníky, a nechejme také něco cti a morálce našich lidí.

za B) ztotožňuji se s mnohými již vznesenými připomínkami. Za nešťastný považuji zejména bod 6, který ve snaze o přesnost a zřetelnost došel k formulaci, která by přinesla mnoho praktických potíží. Co jsem tu ještě nezaznamenal: řada starostů (i neuvolněných) přijímá další výkonné funkce ve prospěch svých obcí třeba jako předsedové místních akčních skupin, ve svazcích obcí, v různých neziskovkách...
Obecně nevidím důvod, proč se hrabat někomu do jeho soukromých aktivit (sám mám funkcí v nezisku vícero) - to není náš program! Je potřeba sledovat jen funkce, která mají svěřenu veřejnou moc a nebo jsou prebendou. Pochybuji, že se to přesně a správně zformuluje - zůstaňme na úrovni tezí (zavazuje se nekumulovat funkce a nepřijímat trafiky), dejme případně prostor rozlišení MF či KF (v pochybnostech rozhodne místně příslušné fórum) a zbytek nechejme na poctivosti zastupitelů. Pokud v ni nevěříme, nedávejme je na kandidátku!
Tito uživatelé poděkovali autorovi Milan.Dadourek za příspěvky (celkem 3):
Marek.Rebicek, Michal.Svagerka, Matej.Sandor
"Ještě se nestalo, aby to nějak nedopadlo." Vlasta Burian --- Mocné omezujte první! --- Profil --- Na FB mě nenajdete.

Uživatelský avatar
Vojtech.Pikal
Příspěvky: 20220
Registrován: 19 srp 2010, 23:45
Profese: poslanec, informatik
Bydliště: Olomouc
Dal poděkování: 26367 poděkování
Dostal poděkování: 19312 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Vzorový kodex veřejného zastupitele - připomínkování

Příspěvek od Vojtech.Pikal » 06 srp 2019, 12:21

Matej.Sandor píše:
05 srp 2019, 14:12
Z hlediska víc jednoznačného výkladu považuji za vhodné upravit následující oblasti:

2. Bod 1 Závazky vůči Pirátské straně

Věty:
„Zavazuji se hlasovat v souladu s programem Pirátů (případně koaličním programem) a nebudu hlasovat v rozporu s usnesením celostátního či oblastního fóra.
Zavazuji se setrvat v zastupitelském/poslaneckém/senátorském klubu Pirátů nebo koaličním klubu po celou dobu trvání mandátu.“


V ČR naštěstí není imperativní mandát ale mandát volný a oba výše uvedené ustanovení jsou přímo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Koneckonců i samotný návrh textu prohlášení to ve svých závěrečných ustanoveních přiznává. Stejně tak se nezávislé vykonává obchodné vedení společnosti.

Nenapadá mne v podstatě žádná funkce u kohokoliv, kdo by toto prohlášení podepsal a bylo by to možné po něm jakkoliv vymáhat, nebo po něm jakkoliv vymáhat jakoukoliv škodu. Jedná se tedy o deklarativní ustanovení, o kterém předem víme, že je v rozporu se zákonem. Skutečně ho tam tedy v této formulaci chceme psát, i když je to po komkoliv absolutně nevymahatelné?

Preferoval bych, aby tam byla formulace, která bude v souladu s právními předpisy. Proto navrhuji začátky uvedených vět „Zavazuji se“ nahradit např. slovním spojením „Mám zájem“, nebo „Považuji za důležité“ a zbytek vět dle toho upravit.
Cílem tohoto ustanovení není a nemůže být někoho donutit hlasovat proti zastupitelskému slibu a popřít volný mandát.
Cílem je zajistit, že pokud bude hlasovat proti Pirátskému programu, nemůže se divit, že může následovat vyloučení z klubu nebo strany.

3. Bod 4 Střet zájmů

Věta „Slibuji, že se po dobu výkonu funkce vzdám pozice vlastníka či představitele médií (s výjimkou jasně označených stranických), firem získávajících veřejné zakázky a dotace a dalších subjektů, kde bych byl v neustálém střetu zájmů.“

Není zřejmé o výkon jaké funkce se má jednat. Jestli jenom o uvolněné volené funkce, nebo i neuvolněné volené funkce, nebo případně i o nevolené funkce např. v dozorčích radách a představenstvech.

Dál není úplně zřejmé o jaké veřejné zakázky se má jednat. Jestli jenom o veřejné zakázky v režimu zákona (od 2 mil Kč dodávky a služby a od 6 mil. Kč stavební práce), nebo i o veřejné zakázky malého rozsahu (cokoliv od 0 Kč), nebo od nějaké jiné hodnoty za nějaké období.

Názor za mne je, že je třeba postihovat skutečný střet zájmů. Samozřejmě bude problém, když bude někdo zastupitelem ve své obci a jeho společnost bude od obce dostávat zakázky. Ale asi nebude problém, když bude někdo zastupitelem ve svém obci a bude mít společnost, která např. bude pro nějakou státní společnost na jiném konci republiky dodávat dřevo v rámci uzavřené smlouvy z veřejné zakázky. Tam žádný střet zájmů není. Původní textace v podstatě nutí aby si každý člověk vybral jestli se chce věnovat jenom politice a soukromému byznysu, bez toho aby mohl obchodovat s orgány veřejné moci i když tam žádný střet zájmů vůbec být nemůže.
Cílem je jednoznačně předem se zbavit možného reálného střetu zájmů. Pokud tam někdo čte tu druhou část, (podtrženo) je to chyba textace a je třeba ji opravit, tak, aby bylo zřejmé, že o takový případ se nejedná.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Vojtech.Pikal za příspěvky (celkem 3):
Dan.Lestina, Marek.Rebicek, Michal.Svagerka
člen RV, AO, PO, ZO, FT a předsedající CF;
místopředseda sněmovny a poslanec za Olomoucký kraj, člen AO OlK
Profil|fb| Tel: 776635258

Uživatelský avatar
Lukas.Findeis
Komunální zastupitel
Příspěvky: 4858
Registrován: 04 dub 2010, 15:47
Profese: radní MČ Praha 12, běžecký trenér
Bydliště: Praha 12 – Modřany
Dal poděkování: 4535 poděkování
Dostal poděkování: 3857 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Vzorový kodex veřejného zastupitele - připomínkování

Příspěvek od Lukas.Findeis » 06 srp 2019, 15:05

Vojtech.Pikal píše:
26 črc 2019, 15:48
Zavazuji se setrvat​ v zastupitelském/poslaneckém/senátorském klubu Pirátů nebo koaličním klubu po celou dobu trvání mandátu.
Zřejmě to tak není myšleno, ale mohlo by to vést k výkladu, že se po očekávanou dobu mandátu nesmím funkce vzdát či třeba kandidovat na pozici "vyšší", kde bych pak musel klub opustit (protože bych se měl mandátu vzdát)
Dalo by se to nějak vyjasnit?
Také mě to napadlo, ale dalo by se to interpretovat tak, že doba trvání mandátu může být od zvolení do rezignace. Bylo by jasnější, kdyby se doba trvání mandátu nahradilo dobou výkonu mandátu?
uvolněný radní MČ Praha 12 – sociální věci, zdravotnictví, sport ☠ 4. místopředseda PMS Praha 12
findeis.lukas@praha12.cz ☠ 773 569 014
běžecký trenér

Uživatelský avatar
Jiri.Bruzek
Člen KS Praha
Příspěvky: 33
Registrován: 05 čer 2018, 13:38
Profese: Konzultant, podnikatel, investor
Bydliště: Ke Srážku 12, 143 00 Praha 12
Dal poděkování: 81 poděkování
Dostal poděkování: 55 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Vzorový kodex veřejného zastupitele - připomínkování

Příspěvek od Jiri.Bruzek » 06 srp 2019, 17:39

Plně se ztotožňuji s názory Matěje.
Matej.Sandor píše:
05 srp 2019, 14:12
Z hlediska víc jednoznačného výkladu považuji za vhodné upravit následující oblasti:

1. Bod 1 Závazky vůči Pirátské straně

Věta: „Nebudu „prát špinavé prádlo“ na veřejnosti a nebudu řešit neshody s kolegy přes média či veřejné výstupy na sociálních sítích.“

Tato formulace by znamenala, že by to nešlo řešit ani na fórum, neboť je veřejné, což asi nebylo cílem uvedeného ustanovení, a pokud ano, tak to nepovažuji za dobrý nápad, protože by to postupně vedlo k zákazu diskuse na fórum.

2. Bod 1 Závazky vůči Pirátské straně

Věty:
„Zavazuji se hlasovat v souladu s programem Pirátů (případně koaličním programem) a nebudu hlasovat v rozporu s usnesením celostátního či oblastního fóra.
Zavazuji se setrvat v zastupitelském/poslaneckém/senátorském klubu Pirátů nebo koaličním klubu po celou dobu trvání mandátu.“


V ČR naštěstí není imperativní mandát ale mandát volný a oba výše uvedené ustanovení jsou přímo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Koneckonců i samotný návrh textu prohlášení to ve svých závěrečných ustanoveních přiznává. Stejně tak se nezávislé vykonává obchodné vedení společnosti.

Nenapadá mne v podstatě žádná funkce u kohokoliv, kdo by toto prohlášení podepsal a bylo by to možné po něm jakkoliv vymáhat, nebo po něm jakkoliv vymáhat jakoukoliv škodu. Jedná se tedy o deklarativní ustanovení, o kterém předem víme, že je v rozporu se zákonem. Skutečně ho tam tedy v této formulaci chceme psát, i když je to po komkoliv absolutně nevymahatelné?

Preferoval bych, aby tam byla formulace, která bude v souladu s právními předpisy. Proto navrhuji začátky uvedených vět „Zavazuji se“ nahradit např. slovním spojením „Mám zájem“, nebo „Považuji za důležité“ a zbytek vět dle toho upravit.

3. Bod 4 Střet zájmů

Věta „Slibuji, že se po dobu výkonu funkce vzdám pozice vlastníka či představitele médií (s výjimkou jasně označených stranických), firem získávajících veřejné zakázky a dotace a dalších subjektů, kde bych byl v neustálém střetu zájmů.“

Není zřejmé o výkon jaké funkce se má jednat. Jestli jenom o uvolněné volené funkce, nebo i neuvolněné volené funkce, nebo případně i o nevolené funkce např. v dozorčích radách a představenstvech.

Dál není úplně zřejmé o jaké veřejné zakázky se má jednat. Jestli jenom o veřejné zakázky v režimu zákona (od 2 mil Kč dodávky a služby a od 6 mil. Kč stavební práce), nebo i o veřejné zakázky malého rozsahu (cokoliv od 0 Kč), nebo od nějaké jiné hodnoty za nějaké období.

Názor za mne je, že je třeba postihovat skutečný střet zájmů. Samozřejmě bude problém, když bude někdo zastupitelem ve své obci a jeho společnost bude od obce dostávat zakázky. Ale asi nebude problém, když bude někdo zastupitelem ve svém obci a bude mít společnost, která např. bude pro nějakou státní společnost na jiném konci republiky dodávat dřevo v rámci uzavřené smlouvy z veřejné zakázky. Tam žádný střet zájmů není. Původní textace v podstatě nutí aby si každý člověk vybral jestli se chce věnovat jenom politice a soukromému byznysu, bez toho aby mohl obchodovat s orgány veřejné moci i když tam žádný střet zájmů vůbec být nemůže.

4. Bod 6. Kumulace funkcí

Věta: „Zavazuji se vykonávat nejvýše jednu exekutivní veřejnou funkci (funkce ministra, radního, člena statutárního orgánu veřejného podniku).“

Bylo by vhodné rozlišit, jestli se jedná o uvolněnou nebo neuvolněnou funkci radního. Myslím si (z praxe na Praze 4), že je často někoho těžké ukecat, aby to chtěl jít dělat, než že by byl o tyto funkce (ve městech a obcích) přehnaný zájem. Pokud to pak někdo dělá z pozice neuvolněného člena rady, tak nevidím úplně důvod pro to, aby nemohl dělat i jinou činnost.

5. Bod 6. Kumulace funkcí

Věta „Zavazuji se vykonávat nejvýše jednu exekutivní veřejnou funkci (funkce ministra, radního, člena statutárního orgánu veřejného podniku).“ Je v částečném rozporu s předposlední větou tohoto odstavce: „Nebudu zastávat více než 3 funkce v kontrolních nebo exekutivních orgánech veřejných institucí (např. dozorčí radě, statutárním orgánu).“

V prvním ustanovení je členovy statutárního orgánu povoleno mít jednu funkci a ve druhém případě tři funkce.

Mělo by se to tedy sesouhlasit, přičemž (je-li na výběr mezi těmiho možnostmi) se domnívám, že správné by mělo být volnější ustanovení povolující 3 funkce. Ve mnoha společnostech není činnost statutárního orgánu full time job, ale naopak, představenstvo se setkává třeba jednou za týden a zbytek každodenních obchodních aktivit řeší nižší vedení společnosti (generální ředitel a spol, který pak odpovídá představenstvu). I pokud by se jednalo o full time job (např. pokud by předseda představenstva zároveň vykonával funkci generálního ředitele) tak analogicky k jakémukoliv jinému full time jobu lze k tomu činnost v jiné dozorčí radě v pohodě zvládnout.

6. Bod 7. Závěrečná ustanovení

Věta „Pravidla týkající se zvolení do funkce se obdobně týkají i funkcí, která jsou obsazovány jmenováním.“

Doplnil bych “jmenováním, jedná-li se o jmenování na základě nominace České pirátské strany“. Jinak člověk může být jmenován do různých funkcí i v rámci svého soukromého profesního života a úplně nedává smysl, aby se pak tyto pravidla vztahovaly i na jeho soukromé aktivity.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jiri.Bruzek za příspěvky (celkem 2):
Michal.Svagerka, Matej.Sandor

Michal.Svagerka
Místní předsednictvo
Příspěvky: 21
Registrován: 31 říj 2018, 15:45
Profese: manažer
Bydliště: Dubňany
Dal poděkování: 46 poděkování
Dostal poděkování: 30 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Vzorový kodex veřejného zastupitele - připomínkování

Příspěvek od Michal.Svagerka » 06 srp 2019, 22:36

Vojtech.Pikal píše:
26 črc 2019, 15:48
Dvě poznámky:
Zavazuji se setrvat​ v zastupitelském/poslaneckém/senátorském klubu Pirátů nebo koaličním klubu po celou dobu trvání mandátu.
Zřejmě to tak není myšleno, ale mohlo by to vést k výkladu, že se po očekávanou dobu mandátu nesmím funkce vzdát či třeba kandidovat na pozici "vyšší", kde bych pak musel klub opustit (protože bych se měl mandátu vzdát)
Dalo by se to nějak vyjasnit?
firem získávajících veřejné zakázky a dotace a dalších subjektů, kde bych byl v ​neustálém​ střetu zájmů.
Vezme-li někdo podtrženou část izolovaně, může to vést k výkladu, že (co já vím) zemědělci, lesníci, ... se pod naší značkou prostě nesmějí ucházet o veřejné funkce jelikož pobírají dotace; vím že výklad je jiný a jedná se o to, když se pohybuji na té úrovni, kde se o mých dotacích a zakázkách rozhoduje. Ale zasloužilo by si to taky větší jasnost.
Též jsem za větší konkrétnost a právní vyčištění. Je to příliš vágní a bude to přesně diskvalifikovat spoustu lidí, kterých se to původně ani nemělo týkat. Např. představitel sociálních služeb, který je na dotacích závislý. Kdo je navíc myšlen jako představitel?
Jinak jako několik předchozích diskutujících jsem stejného názoru, že etické kodexy apriory potřebují ty skupiny/komunity, které ví, že se mezi nimi budou vyskytovat nepoctiví lidé. Dle mého názoru nejde takto striktně sešněrovat a omezit chování kohokoliv. Existují zákony, sliby při vstupu do veřejných funkcí a strana má dostatečné mechanismy, aby nesprávné chování "potrestala".
Tito uživatelé poděkovali autorovi Michal.Svagerka za příspěvek:
Milan.Dadourek

Uživatelský avatar
Milus.Kotisova
Člen KS Plzeňský kraj
Příspěvky: 271
Registrován: 22 kvě 2014, 15:52
Profese: překladatelka
Dal poděkování: 280 poděkování
Dostal poděkování: 416 poděkování

Re: Vzorový kodex veřejného zastupitele - připomínkování

Příspěvek od Milus.Kotisova » 06 srp 2019, 23:25

Ráda bych u kumulace funkcí zahrnula i souběh s výkonem vnitrostranických funkcí.

Není totiž šťastná kumulace vnitrostranických funkcí (služba pro straníky a příznivce) a současně volených (služba pro občany) funkcí.
Například mít 2 funkce vnitrostranické (v PKS, v MS) a ještě k tomu žonglovat s 2 dalšíma na zastupitelstvech prostě není moc dobré a efektivní.

Pokud budeme i v tomto ohledu přísnější, budeme dávat prostor novým tvářím a odvedeme více práce, další lidé mají příležitost se zaučit, vyrůst - a je tlak na větší sdílení napříč stranou.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Milus.Kotisova za příspěvky (celkem 3):
Jiri.Snizek, Lenka.Kozlova, Michal.Svagerka
"Jednej, jako by svobodný a plný rozvoj kteréhokoli člověka závisel na tvém jednání." (Agnes Hellerová)

"Abychom si udrželi vnitřní klid, musíme úspěch i neúspěch považovat za stejně důležité." (Sri Chinmoy)
* * *
milus.kotisova@pirati.cz, 778 111 455
zakladatelka a kurátorka Pirátské putovní univerzity
https://www.facebook.com/groups/257921767995854/

Uživatelský avatar
Jan.Prokop
Člen KS Středočeský kraj
Příspěvky: 681
Registrován: 22 dub 2009, 08:49
Profese: ITak
Bydliště: Brandýs nad Labem
Dal poděkování: 468 poděkování
Dostal poděkování: 713 poděkování

Re: Vzorový kodex veřejného zastupitele - připomínkování

Příspěvek od Jan.Prokop » 06 srp 2019, 23:35

Milus.Kotisova píše:
06 srp 2019, 23:25
Ráda bych u kumulace funkcí zahrnula i souběh s výkonem vnitrostranických funkcí.

Není totiž šťastná kumulace vnitrostranických funkcí (služba pro straníky a příznivce) a současně volených (služba pro občany) funkcí.
Například mít 2 funkce vnitrostranické (v PKS, v MS) a ještě k tomu žonglovat s 2 dalšíma na zastupitelstvech prostě není moc dobré a efektivní.

Pokud budeme i v tomto ohledu přísnější, budeme dávat prostor novým tvářím a odvedeme více práce, další lidé mají příležitost se zaučit, vyrůst - a je tlak na větší sdílení napříč stranou.
Nevím, jak u vás v Plzni, ale u nás v SČK ty stranické funkce většinou berou lidi jakou znouzecnost a dělají je, protože je nutné, aby je někdo dělal, dej tohle do kodexu a rozpadne se většina malých MS, protože pokud ty aktivní členové dostanou na výběr volenou funkci v zastupitelstvu, nebo ve straně, drtivá většina zvolí to zastupitelstvo a pokud v těch MS nebude nikdo jiný ochotný to dělat, tak se MS rozpadne.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jan.Prokop za příspěvky (celkem 2):
Matej.Sandor, Jiri.Rezek

Uživatelský avatar
Milus.Kotisova
Člen KS Plzeňský kraj
Příspěvky: 271
Registrován: 22 kvě 2014, 15:52
Profese: překladatelka
Dal poděkování: 280 poděkování
Dostal poděkování: 416 poděkování

Re: Vzorový kodex veřejného zastupitele - připomínkování

Příspěvek od Milus.Kotisova » 06 srp 2019, 23:44

Jan.Prokop píše:
06 srp 2019, 23:35

protože pokud ty aktivní členové dostanou na výběr volenou funkci v zastupitelstvu, nebo ve straně, drtivá většina zvolí to zastupitelstvo a pokud v těch MS nebude nikdo jiný ochotný to dělat, tak se MS rozpadne.
Nebála bych se toho. Moje zkušenost je taková, že kdo nehledá, nenajde. Nemusí to být tvrdé pravidlo, ale měla by se zavést povinná otázka, pokud už ke kumulaci dochází: Udělali jsme VŠECHNO pro to, abychom našli někoho dalšího? O to mi jde. Řešením jsou také důsledně vícečlenná předsednictva, aby si lidé mohli rozdělit práci mezi sebe -- a tím bylo méně práce na jednotlivce, ale zároveň více odvedené práce :-).

EDIT: A pokud se třeba dodatečně někdo najde, uvolnit místo (co nejdříve). Prostě brát za samozřejmé, že lepší je vícero lidí v různých funkcích. Jako princip.
Naposledy upravil(a) Milus.Kotisova dne 06 srp 2019, 23:46, celkem upraveno 1 x.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Milus.Kotisova za příspěvek:
Lenka.Kozlova
"Jednej, jako by svobodný a plný rozvoj kteréhokoli člověka závisel na tvém jednání." (Agnes Hellerová)

"Abychom si udrželi vnitřní klid, musíme úspěch i neúspěch považovat za stejně důležité." (Sri Chinmoy)
* * *
milus.kotisova@pirati.cz, 778 111 455
zakladatelka a kurátorka Pirátské putovní univerzity
https://www.facebook.com/groups/257921767995854/

Odpovědět

Zpět na „Vnitrostranická diskuse“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host