Brainstorming - příprava na krizi

Diskuse členů a příznivců o věcech přesahujících působnost orgánů, netýkajících se programu nebo o straně jako celku.

Moderátor: Odbor - administrativni

Pravidla fóra
Než napíšete nový příspěvek, zamyslete se, zda má takovou hodnotu, aby ho musely číst stovky lidí.
  • Aktuální politické kauzy lze řešit v příslušné části veřejné diskuze.
  • Části programu, současné či budoucí, diskutujte na fóru Pirátský program.
  • Podání orgánům a jednoduché návrhy čiňte v příslušné podatelně.
  • Pokud chcete něco rozhodnout(usnést, zvolit, odvolat, přijmout), podejte členský podnět. Ale nejdřív zvažte, jestli by na to nestačil třeba republikový výbor.
  • Povídat o čemkoli si můžete v Podpalubí, což je skrytá část fóra otevřená všem zájemcům. (Je třeba se přidat do skupiny "Zobrazit - Podpalubí".)
Dodržujte prosím pravidla fóra.
Uživatelský avatar
Ivan Sirko
Příznivec Pirátů – Praha
Příspěvky: 2752
Registrován: 04 úno 2011, 15:23
Profese: Putující filosof
Bydliště: Praha - 1
Dal poděkování: 10335 poděkování
Dostal poděkování: 2560 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Brainstorming - příprava na krizi

Příspěvek od Ivan Sirko » 13 dub 2019, 20:29

Jenda píše:
12 dub 2019, 20:43
...... politik nebo významná osobnost veřejného či odborného stylu by měl naprosto vypustit ze svého slovníku slovo KRIZE................
Velice dobry postřeh!!!

I když Mikuláš v úvodním příspěvku uváděl jen "brainstorming o přípravě na krizi", ale nevadí, jak problém nepojmenuj, výsledek je stejný - kdo myslí o krok napřed, je připraven na všechna životní překvapení :fet:

PROTO navrhují obrátit se za připadnou poradu k nejlepšímu "odborníku" na světe na tuto problematiku - Mojžíši.

Tady uvádím nějaký text o tom:
Faraonovy sny
41
Po dvou dlouhých letech měl farao sen: Stál u Nilu
2 a hle, z Nilu vystoupilo sedm nápadně krásných a tučných krav a pásly se v mokřině.
3 Náhle za nimi z Nilu vystoupilo sedm jiných krav, nápadně ošklivých a hubených; postavily se k těm prvním kravám na břehu Nilu
4 a tyto ošklivé a hubené krávy sežraly těch sedm krásných a tučných. Vtom se Farao probudil.

5 Když znovu usnul, měl další sen: Na jednom stéble vyrostlo sedm bohatých a pěkných klasů.
6 Náhle za nimi vyrazilo sedm klasů hubených a sežehlých východním větrem
7 a ty hubené klasy pohltily těch sedm bohatých a pěkných. Vtom se farao probudil a hle, byl to sen.

8 Ráno pak byl farao velmi rozrušen, a tak si dal zavolat všechny věštce a mudrce Egypta a vyprávěl jim své sny. Nikdo je však faraonovi neuměl vyložit.

9 Tehdy k faraonovi promluvil vrchní číšník: „Musím dnes připomenout své prohřešky:
10 Farao se kdysi rozhněval na své služebníky a dal mě do vězení v domě velitele stráže – mě a vrchního pekaře.
11 Já i on jsme tam měli ve stejnou noc sen, každý jsme měli sen s vlastním významem.
12 A byl tam s námi jeden hebrejský mladík, otrok velitele stráže. Vyprávěli jsme mu své sny a on nám je vyložil; každému dal výklad jeho snu.
13 A jak nám vyložil, tak se stalo: mně byl vrácen můj úřad a pekař byl oběšen.“

14 Farao si tedy dal Josefa zavolat. Spěšně ho vytáhli z jámy, a když se oholil a převlékl si šaty, přišel k faraonovi.

15 Ten Josefovi řekl: „Měl jsem sen a nikdo ho neumí vyložit. Slyšel jsem však o tobě, že jakmile uslyšíš sen, vyložíš ho.“

16 Josef faraonovi odpověděl: „Ne já, ale Bůh dá faraonovi příznivou odpověď!“

17 Farao tedy Josefovi řekl: „Měl jsem sen: Stál jsem na břehu Nilu
18 a hle, z Nilu vystoupilo sedm tučných a nápadně krásných krav a pásly se v mokřině.
19 Náhle za nimi vystoupilo sedm jiných krav, churavých, nápadně ošklivých a tak vyhublých, že jsem takovou ošklivost v celé egyptské zemi ještě neviděl.
20 Ty vyhublé a ošklivé krávy pak sežraly těch sedm prvních, tučných krav.
21 A ačkoli je sežraly, nebylo to na nich vůbec znát, neboť byly stejně ošklivé jako předtím. A vtom jsem se probudil.

22 V dalším snu jsem viděl, jak na jednom stéble vyrostlo sedm klasů, bohatých a pěkných.
23 Náhle za nimi vyrazilo sedm klasů planých, hubených a sežehlých východním větrem
24 a ty hubené klasy pohltily těch sedm pěkných. Vyprávěl jsem to věštcům, ale nikdo mi to neuměl vysvětlit.“

25 Josef tedy faraonovi řekl: „Faraonův sen je jeden a tentýž. Bůh faraonovi oznámil, co se chystá učinit:
26 Sedm pěkných krav je sedm let, sedm pěkných klasů je rovněž sedm let – je to jeden a tentýž sen.
27 Sedm vyhublých a ošklivých krav vystupujících za nimi je sedm let, stejně jako těch sedm prázdných klasů sežehlých východním větrem. Je to sedm let hladu.

28 Jak jsem už řekl, Bůh faraonovi ukázal, co se chystá učinit.
29 Hle, na celou egyptskou zem přichází sedm let veliké hojnosti.
30 Po nich však nastane sedm let hladu, kdy se v egyptské zemi na všechnu tu hojnost zapomene. Hlad stráví celou zem. 31 Tento hlad bude tak krutý, že předcházející hojnost nebude v zemi vůbec znát.
32 A že byl ten sen faraonovi dvakrát zopakován, znamená, že ta věc je u Boha jistá a Bůh ji brzy vykoná.

33 Nechť tedy farao vybere rozvážného a moudrého muže a ustanoví ho nad egyptskou zemí.
34 Nechť farao začne jednat. Ať ustaví nad zemí úředníky a během těch sedmi let hojnosti vybírá pětinu úrody egyptské země.
35 Úředníci ať během těch nadcházejících dobrých let shromažďují všechny potraviny, ať uskladní obilí pod faraonovu pravomoc, uloží potraviny do měst a hlídají je.
36 Tak vznikne pro celou zem zásoba jídla na těch sedm let hladu, který v Egyptě nastane, a země se nezhroutí hladem.“

37 Faraonovi i všem jeho služebníkům se ten návrh líbil.
38 Farao to probíral se svými služebníky: „Cožpak najdeme někoho, v kom by byl Boží Duch jako v něm?“

39 Farao tedy oslovil Josefa: „Jelikož ti Bůh dal poznat toto vše, nikdo nebude tak rozvážný a moudrý jako ty!
40 Ty budeš správcem mého domu a všechen můj lid se podrobí tvým rozkazům. Sám tě budu převyšovat jen trůnem.“
Josef správcem Egypta

41 Potom farao Josefovi řekl: „Hle, ustanovuji tě správcem nad celou egyptskou zemí!“ 42 Farao sňal z ruky svůj pečetní prsten a navlékl ho na ruku Josefovi; oblékl mu kmentové roucho a na krk mu pověsil zlatý řetěz.
43 Potom ho nechal vozit ve voze jako svého zástupce a provolávat před ním: „Na kolena!“ Tak ho ustanovil správcem nad celou egyptskou zemí.

44 Farao Josefovi řekl: „Já jsem farao, ale bez tvého svolení nikdo v celém Egyptě nepohne rukou ani nohou!“
45 Tehdy dal farao Josefovi jméno Cafnat-paneach a oženil ho s Asenat, dcerou Putifery, kněze z Heliopole. Tak se Josef dostal do čela egyptské země.

46 Když stanul před faraonem, králem Egypta, bylo Josefovi třicet let. Josef pak vyšel od faraona a procházel celou egyptskou zem.
47 V sedmi letech hojnosti země vydávala úrodu plnými hrstmi.
48 Josef tedy po sedm let v egyptské zemi shromažďoval všechny potraviny a ukládal je ve městech. V každém městě ukládal potraviny z okolních polí.
49 Tak Josef nashromáždil nesmírné množství obilí, jako je mořského písku. Nakonec ho přestal i počítat, neboť ho bylo bezpočtu.

50 Ještě než přišla léta hladu, se Josefovi narodili dva synové. Porodila mu je Asenat, dcera Putifery, kněze z Heliopole.
51 Josef dal prvorozenému jméno Manases, Zapomnění, neboť řekl: „Bůh mi dal zapomenout na všechno mé strádání, na celý můj otcovský dům.“
52 Druhému pak dal jméno Efraim, Plodnost, neboť řekl: „Bůh mě v zemi mého trápení učinil plodným.“

53 Když pak v Egyptě uplynulo sedm let hojnosti,
54 přišlo na řadu sedm let hladu, jak Josef předpověděl. Ve všech zemích byl hlad, ale v celém Egyptě byl chléb.
55 A když začala hladovět i celá egyptská zem a lid volal k faraonovi o chléb, farao řekl všem Egypťanům: „Jděte za Josefem! Udělejte, cokoli vám řekne.“

56 Hlad zachvátil celý svět. Josef tehdy otevřel všechny obilnice a prodával Egypťanům zrní, neboť hlad se rozmáhal i v egyptské zemi.
57 Celý svět přicházel k Josefovi do Egypta nakupovat zrní, protože se po celém světě rozmohl hlad.
:D :) ;) :lol:
My The Political Compass: Economic Left/Right: -5.38, Social Libertarian/Authoritarian: -4.21

Uživatelský avatar
Jarmil
Příznivec Pirátů – Praha
Příspěvky: 227
Registrován: 18 kvě 2018, 10:24
Profese: programátor
Dal poděkování: 148 poděkování
Dostal poděkování: 491 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Brainstorming - příprava na krizi

Příspěvek od Jarmil » 14 dub 2019, 09:10

Mikulas.Ferjencik píše:
07 bře 2019, 00:35
...Podle dostupných dat se blíží když ne krize, tak výrazné ekonomické zpomalení...
Jenda píše:
12 dub 2019, 20:43
... 1) Není to pravda, nic nenasvědčuje příchodu "krize" - Ať už podle prognóz ČNB, nebo Ministerstva financí, nebo OECD, nic neukazuje na příchod nějaké "krize" z hlediska České republiky. Všechny prognózy ukazují v různé míře pokles tempa růstu (ovšem stále růstu), postupně v horizontu řekněme tří let...
možná by pomohlo jmenovat pár základních ukazatelů, ze kterých na blížící/neblížící se krizi usuzujete.
inflace? české hdp? počet hektarů osázených řepkou? (just kidding) ;)
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jarmil za příspěvek:
Dalibor.Zahora
Opravář Nalodění, autor pirátského Pupíku etc.
----------------------------------------------------
Face your fears, live your dreams.

Antonino
Příznivec Pirátů – Jihomoravský kraj
Příspěvky: 1094
Registrován: 04 pro 2018, 19:58
Profese: manažer & lektor
Dal poděkování: 984 poděkování
Dostal poděkování: 1206 poděkování

Re: Brainstorming - příprava na krizi

Příspěvek od Antonino » 14 dub 2019, 11:17

Jarmil píše:
14 dub 2019, 09:10
Mikulas.Ferjencik píše:
07 bře 2019, 00:35
...Podle dostupných dat se blíží když ne krize, tak výrazné ekonomické zpomalení...
Jenda píše:
12 dub 2019, 20:43
... 1) Není to pravda, nic nenasvědčuje příchodu "krize" - Ať už podle prognóz ČNB, nebo Ministerstva financí, nebo OECD, nic neukazuje na příchod nějaké "krize" z hlediska České republiky. Všechny prognózy ukazují v různé míře pokles tempa růstu (ovšem stále růstu), postupně v horizontu řekněme tří let...
možná by pomohlo jmenovat pár základních ukazatelů, ze kterých na blížící/neblížící se krizi usuzujete.
inflace? české hdp? počet hektarů osázených řepkou? (just kidding) ;)
V tomto s Jendou určitě nesouhlasím.

Samozřejmě můžeme vůbec definovat, co je to krize, ale to není důležité. Co je důležitější, my nemáme usilovat o předvídání příchodu krize (to už je pozdě), ale spíše vnímat patologie, které na trzích a v prostředí vznikají, a tyto patologie eliminovat, či jim předcházet (podstatná část těch patologií lze nazvat "bublinou".

V současnosti je několik zdrojů krize či bublin, dle libosti. Reality, automotive, spekulativní investice (opět je plný web reklam na obchodování "s pákou" apod). Spojuje je přebytek levných/volných peněz. Lidé sice mají větší příjmy, ale "investují" je do spotřeby. Roste zadlužení. Situace je mnohem horší než byla před krizí před 10 lety.
Znovu přidávám ten krátký článek: https://nazory.ihned.cz/c7-66540770-qaf ... sqAqPxXe1k

V té knize, co jsem doporučil, je mj. citován "Jendův" Keynes (sr. 10), který bubliny vítá, protože živí ekonomiku. Kniha celá je pak mj. o tom, že tento přístup (v režii centrálních bank) vede k extrémní spirále ohrožující ekonomický systém jako celek. Úvahy Stroukala jdou v závěru tak daleko, že krizím nejen že bude čeleno dalšími emisemi peněz, ale že to může skončit i tak, že národní banky budou všem rozdávat rovný příjem, který zajistí dostatečnou poptávku a spotřebu, aby se kola ekonomiky mohla točit dál...
Tito uživatelé poděkovali autorovi Antonino za příspěvek:
Vit.Jurasek

Uživatelský avatar
Jenda
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 119
Registrován: 04 lis 2017, 17:54
Profese: Product Manager
Bydliště: Praha 10
Dal poděkování: 477 poděkování
Dostal poděkování: 228 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Brainstorming - příprava na krizi

Příspěvek od Jenda » 14 dub 2019, 15:03

Antonino píše:
14 dub 2019, 11:17
V tomto s Jendou určitě nesouhlasím.
...ale spíše vnímat patologie, které na trzích a v prostředí vznikají, a tyto patologie eliminovat, či jim předcházet (podstatná část těch patologií lze nazvat "bublinou".

V současnosti je několik zdrojů krize či bublin, dle libosti. Reality, automotive, spekulativní investice... Lidé sice mají větší příjmy, ale "investují" je do spotřeby. Roste zadlužení. Situace je mnohem horší než byla před krizí před 10 lety...

...Úvahy Stroukala jdou v závěru tak daleko, že krizím nejen že bude čeleno dalšími emisemi peněz, ale že to může skončit i tak, že národní banky budou všem rozdávat rovný příjem, který zajistí dostatečnou poptávku a spotřebu, aby se kola ekonomiky mohla točit dál...
Nemyslím, že bychom byli ve sporu ohledně definice rizikových faktorů pro budoucí vývoj, popisuji je myslím velice podobně.

To, že lidé mají vyšší příjmy je pozitivní, že je "investují" do spotřeby, na tom také nevidím nic, co by tvořilo nějakou patologii. To je absolutně racionální chování. Ještě by se slušelo dodat, jací lidé, protože třeba růst příjmu ve státech s nízkou úrovní mezd a nižší kupní silou, přestože jejich hospodářství je poměrně silné produktivní (například ČR), má úplně jiné fundamenty, než kdyby se tak dělo v zemi, kde je stojí hospodářství například výhradně na těžbě nerostných surovin a pokud by již nyní v dané společnosti byla vysoká kupní síla, a jinak by se mělo posuzovat.

Co se týče zadlužení veřejných financí i domácností, myslím, že ČR je na tom poměrně dobře. Domácnosti si půjčují primárně na pořízení bydlení, což zdaleka není vyloženě spotřební statek, má nějakou investiční složku, je to zároveň základní lidská potřeba. Půjčovat si na bydlení není principiálně špatné. Asi se shodneme, že kult neustále rostoucí spotřeby (a s tím spojený kult nekonečného růstu) žene lidstvo do pasti, zejména v kontextu stále neefektivního využívání zdrojů.

Nevěřím tomu, že může kvantitativní uvolňování trvat příliš dlouho i nadále, resp. že má v současnosti stále tu moc. Růst západních ekonomik přes existenci extrémně levných peněz je nízký. Spíše budou centrální banky usilovat o normalizaci úrokové politiky.

Jenom technická, k tomu rovnému příjmu, myslím, že národní banky nejsou těmi, kdo bude rozhodovat o nebo realizovat nějaký rovný příjem, to je výlučně politické rozhodnutí a tedy problematiku fiskální politiky (vlády).

Antonino
Příznivec Pirátů – Jihomoravský kraj
Příspěvky: 1094
Registrován: 04 pro 2018, 19:58
Profese: manažer & lektor
Dal poděkování: 984 poděkování
Dostal poděkování: 1206 poděkování

Re: Brainstorming - příprava na krizi

Příspěvek od Antonino » 14 dub 2019, 19:32

Jenda píše:
14 dub 2019, 15:03
Nemyslím, že bychom byli ve sporu ohledně definice rizikových faktorů pro budoucí vývoj, popisuji je myslím velice podobně.

To, že lidé mají vyšší příjmy je pozitivní, že je "investují" do spotřeby, na tom také nevidím nic, co by tvořilo nějakou patologii. To je absolutně racionální chování. Ještě by se slušelo dodat, jací lidé, protože třeba růst příjmu ve státech s nízkou úrovní mezd a nižší kupní silou, přestože jejich hospodářství je poměrně silné produktivní (například ČR), má úplně jiné fundamenty, než kdyby se tak dělo v zemi, kde je stojí hospodářství například výhradně na těžbě nerostných surovin a pokud by již nyní v dané společnosti byla vysoká kupní síla, a jinak by se mělo posuzovat.

Co se týče zadlužení veřejných financí i domácností, myslím, že ČR je na tom poměrně dobře. Domácnosti si půjčují primárně na pořízení bydlení, což zdaleka není vyloženě spotřební statek, má nějakou investiční složku, je to zároveň základní lidská potřeba. Půjčovat si na bydlení není principiálně špatné. Asi se shodneme, že kult neustále rostoucí spotřeby (a s tím spojený kult nekonečného růstu) žene lidstvo do pasti, zejména v kontextu stále neefektivního využívání zdrojů.

Nevěřím tomu, že může kvantitativní uvolňování trvat příliš dlouho i nadále, resp. že má v současnosti stále tu moc. Růst západních ekonomik přes existenci extrémně levných peněz je nízký. Spíše budou centrální banky usilovat o normalizaci úrokové politiky.

Jenom technická, k tomu rovnému příjmu, myslím, že národní banky nejsou těmi, kdo bude rozhodovat o nebo realizovat nějaký rovný příjem, to je výlučně politické rozhodnutí a tedy problematiku fiskální politiky (vlády).
Pokud se investuje do spotřeby a roste zadlužení, tak je to patologické.
Pokud se investuje do nákupu dluhů v bublině (hypotéky), které v případě krize bude problém splácet, je to patologické.
Kolik těch hypo je na investici? Kolik stál byt před 5 lety? Dřív bylo normální bydlet u rodičů či v nájmu. Ne chtít mít pár roků po škole byt a a nejlépe ještě jeden na investici.
Relativizace patologie, tím, že jinde je to horší, je také nebezpečná.
Domácnosti si rezervy nedělají (https://finance.idnes.cz/krize-signaly- ... nikani_sov). Naopak, rostoucí příjem podporuje pocit, že "my bychom tu hypo teda taky mohli zkusit".

Konkurenceschopnost země reálně nestoupá a když krize přijde, tak centrální banka udělá cokoliv, aby to udržela. To je její přirozenost.
Ten nápad z RP není z mé hlavy, ale ty centrální banky to nemusí rozhodovat, ony to budou "jen financovat". Pokud někdo dá politikovi možnost dávat občanovi peníze, tak ten po tom nadšeně sáhne. To je zase přirozenost politika.

Antonino
Příznivec Pirátů – Jihomoravský kraj
Příspěvky: 1094
Registrován: 04 pro 2018, 19:58
Profese: manažer & lektor
Dal poděkování: 984 poděkování
Dostal poděkování: 1206 poděkování

Re: Brainstorming - příprava na krizi

Příspěvek od Antonino » 15 dub 2019, 16:50

Ahoj,
ano, je to hrozně dlouhé :-D
A mluvíš opravdu jako keynesián :) OFFTOPICči sociální demokrat, což je blízké (https://en.wikipedia.org/wiki/Keynesian_economics)

Pár poznámek jak jsem slíbil:
1) Ohledně příchodu krize viz moji předchozí reakci – nemohou s Tebou souhlasit. Ekonomika není zdravá, roste bublina. Její léčení je buď prasknutí (krize) nebo přifouknutí. Prasknutí je zdravější a dlouhodobě udržitelnější řešení. Dopady soustavného přifukovaní do čím dál větší bubliny, na kteréžto cestě jsme, nelze obávám se zcela domyslet.
2) Souhlasím, že růst HDP jako kritérium rozvoje je zavádějící a takové úsilí nevede k udržitelné ekonomice (mantra "růstu").
3) Ano, pesimismus či panika je nakažlivý. Fungování trhů je založeno na důvěře. Proto to beru tak, že se o tom nebavíme jako politici, ale ekonomové :)
4) Píšeš: "Kdyby někdo dokázal vymyslet postup, jak předcházet obdobím snížené hospodářské výkonnosti, nebo precizně dokázal najít recept na jejich rychlé a efektivní řešení, bezpochyby by se stal největším ekonomem lidské historie, současnosti i budoucnosti." Hospodářeské cykly stejně jako přírodní cykly jsou přirozené a patří do ekonomiky stejně jako do přírody. A stejně tak se nemají likvidovat, ale mají se respektovat a nevytvářet.
5) Píšeš "Snažit se inteligentními opatřeními předcházet vytváření bublin..." No, stejně jako přírodu i ekonomiku je dobré nechat do značné míry v klidu. Nemít potřebu ji řídit a pomáhat jen pokud je to opravdu nutné.
6) Já ČNB pro změnu chválím z přísnění podmínek pro poskytování hypoték OFFTOPIC(což na Fóru bohužel někteří kritizovali (dokonce ti, co mají hospodářství v gesci) – vadilo jim, že je méně dostupné bydlení. Titanik se potápí, ale hudba musí hrát).
7) Podporovat primárně malé a střední podnikatele – rozhodně souhlasím
8) Diverzifikace ekonomiky – rozhodně souhlasím
9) Píšeš: "Tady je obrovskou příležitostí možnost řešit bytovou krizi ve velkých městech - přijďme s plánem státní/obecní/krajské bytové stavby. Vytvořme adekvátní a inteligentní plány na obnovení obecního/městského dostupného bydlení a investujme do toho. To bude mít několik efektů - a) snížíme bublinu v sektoru bydlení, snížíme riziko pádu cen nemovitostí z extrému do extrému, b) vytvoříme podmínky k řešení bytové krize, c) vytvoříme polštář pro ekonomicky slabší obyvatelstvo v podobě cenově dostupného bydlení při příchodu nižší ekonomické výkonnosti ekonomiky a růstu nezaměstnanosti, d) podpoříme výstavbu z dlouhodobého hlediska. Stavebnictví je jednou z nejcitlivějších oblastí při příchodu snížené ekonomické výkonnosti." No, ale rozhodně ne teď v době realitní bubliny, to by ji naopak spíše přifouklo (výši náklady na výrobu). Je to jedno z řešení v krizi, kdy se podpoří výroba. Já jsem navrhl financovat sociální bydlení z výnosu z daně nabytí nemovitosti.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Antonino za příspěvky (celkem 2):
Ivan Sirko, Jenda

Uživatelský avatar
Ivan Sirko
Příznivec Pirátů – Praha
Příspěvky: 2752
Registrován: 04 úno 2011, 15:23
Profese: Putující filosof
Bydliště: Praha - 1
Dal poděkování: 10335 poděkování
Dostal poděkování: 2560 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Brainstorming - příprava na krizi

Příspěvek od Ivan Sirko » 26 dub 2019, 09:15

A window of opportunity

The financial crisis that has gripped the economies of Europe since 2008 has opened up a breathing space in which to consider step change scenarios. Governments have shown themselves capable of injecting several thousands of billions of dollars (between 15% and 25% of global GDP, according to sources) to save the struggling global banking and financial infrastructure, which they believed crucial to their economies.

Since our planet –the source of all the resources that ‘make the machine work’– is even more crucial to the economy, it is now becoming acceptable to envisage step change scenarios of a size at least equivalent to that implemented to save global finance. Repeated crises have created the widespread feeling that the old recipes are working less and less effectively, which in turn is creating a major opportunity to suggest different ways forward.
OFFTOPICOkno příležitosti

Finanční krize, která postihla ekonomiky Evropy od roku 2008, otevřela prostor pro dýchání, v němž je třeba zvážit scénáře skokové změny. Vlády ukázaly, že dokáží vstřikovat několik tisíc miliard dolarů (mezi 15% a 25% světového HDP, podle zdrojů), aby zachránily globální bankovní a finanční infrastrukturu, která je pro jejich ekonomiky klíčová.

Vzhledem k tomu, že naše planeta - zdroj všech zdrojů, které „dělají strojní práci“ - je pro ekonomiku ještě důležitější, je nyní přijatelné uvažovat o scénářích s krokovou změnou, která bude přinejmenším ekvivalentní scénářům na záchranu globálních financí. Opakované krize vytvořily rozšířený pocit, že staré recepty fungují méně a méně efektivně, což zase vytváří velkou příležitost navrhnout různé cesty kupředu.
https://theshiftproject.org/en/our-purpose/
Tito uživatelé poděkovali autorovi Ivan Sirko za příspěvek:
Vit.Jurasek
My The Political Compass: Economic Left/Right: -5.38, Social Libertarian/Authoritarian: -4.21

Uživatelský avatar
MMMonz
Příznivec Pirátů – Středočeský kraj
Příspěvky: 67
Registrován: 12 zář 2017, 20:34
Profese: Environmentalista, nadcházející diplomat
Bydliště: Benešov
Dal poděkování: 61 poděkování
Dostal poděkování: 36 poděkování

Re: Brainstorming - příprava na krizi

Příspěvek od MMMonz » 07 srp 2019, 11:58

1) Energetický sektor ČR: https://munispace.muni.cz/library/catal ... 1/#preview
2) Technicko-ekonomické aspekty energetiky: https://munispace.muni.cz/library/catal ... 1/#preview
3) Energy Security of Asian Countries and the Russian Federation: https://munispace.muni.cz/library/catal ... 1/#preview
4) Energy Policy of the European Union: https://munispace.muni.cz/library/catal ... 1/#preview
5) Energiewende. Současný stav, budoucí vývoj a důsledky pro ČR: https://munispace.muni.cz/library/catal ... 1/#preview
6) Energy Security in Central and Eastern Europe and the Operations of Russian State-Owned Energy Enterprises: https://munispace.muni.cz/library/catal ... 1/#preview
7) Ropná politika USA. historie a výzvy: https://munispace.muni.cz/library/catal ... 1/#preview
8) Natural Gas Market Integration in the V4 Countries: https://munispace.muni.cz/library/catal ... 1/#preview
9) The Future of the Druzhba Pipeline as a Strategic Challenge for the Czech Republic and Poland: https://munispace.muni.cz/library/catal ... 1/#preview
10) Unconventional Sources of Natural Gas. Development and Possible Consequences for the Central Eastern European Region: https://munispace.muni.cz/library/catal ... 1/#preview
11) Challenges and opportunities of natural gas market integration in the Danube Region. The South-west and South-east of the region as focal: https://munispace.muni.cz/library/catal ... 2/#preview
12) Diversity of gas supplies as a key precondition for an effective V4 gas market: https://munispace.muni.cz/library/catal ... 1/#preview
13) Shale Gas in Poland and the Czech Republic. Regulation, Infrastructure and Perspectives of Cooperation: https://munispace.muni.cz/library/catal ... 1/#preview
14) Konstruktivismus a energetická bezpečnost v mezinárodních vztazích: https://munispace.muni.cz/library/catal ... 1/#preview
15) Energy Infrastructure and Exploration Areas. Characteristics, Relationships, and Local Acceptance: https://munispace.muni.cz/library/catal ... 1/#preview
16) Germany’s New Role in the EU: The Future of the Berlin-Paris Axis in Terms of the Czech Foreign-Political Interests: https://munispace.muni.cz/library/catal ... 1/#preview
17) ElectricityMap: https://www.electricitymap.org/?page=ma ... H9jurzxltw
18) Energetický management pro veřejnou správu:
Příručka pro energetické manažery: https://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3f ... 2017_1.pdf
Tito uživatelé poděkovali autorovi MMMonz za příspěvek:
Ivan Sirko
Moudrý má tři vlastnosti: že sám koná, co radí konati druhým, že nikdy nejedná proti spravedlnosti a že trpělivě snáší slabosti lidí kolem sebe.

Uživatelský avatar
MMMonz
Příznivec Pirátů – Středočeský kraj
Příspěvky: 67
Registrován: 12 zář 2017, 20:34
Profese: Environmentalista, nadcházející diplomat
Bydliště: Benešov
Dal poděkování: 61 poděkování
Dostal poděkování: 36 poděkování

Re: Brainstorming - příprava na krizi

Příspěvek od MMMonz » 12 srp 2019, 16:22

1) The Natural Economic Order: http://www.naturalmoney.org/NaturalEconomicOrder.pdf
2) Ekologická ekonomie: vybrané kapitoly: https://munispace.muni.cz/library/catal ... 1/#preview
3) Řízení zpětných toků jako prostředek tvorby hodnoty: https://munispace.muni.cz/library/catal ... 1/#preview
4) Aplikace konceptu regionálních inovačních systémů a implikace pro inovační politiku: https://munispace.muni.cz/library/catal ... 1/#preview
5) Lokální ekonomiky v souvislostech aneb Produkce a spotřeba z blízka: https://munispace.muni.cz/library/catal ... 1/#preview
6) Reportování o společenské odpovědnosti podniku: https://munispace.muni.cz/library/catal ... 1/#preview
7) Faktory ovlivňující CSR reportování: https://munispace.muni.cz/library/catal ... 1/#preview
8) Reklamační politika a její ekonomické souvislosti: https://munispace.muni.cz/library/catal ... 1/#preview
9) Řízení zpětných toků: https://munispace.muni.cz/library/catal ... 1/#preview
10) Fungování tržní ekonomiky a její stabilizace: https://munispace.muni.cz/library/catal ... 1/#preview
Tito uživatelé poděkovali autorovi MMMonz za příspěvek:
Ivan Sirko
Moudrý má tři vlastnosti: že sám koná, co radí konati druhým, že nikdy nejedná proti spravedlnosti a že trpělivě snáší slabosti lidí kolem sebe.

Uživatelský avatar
Ivan Sirko
Příznivec Pirátů – Praha
Příspěvky: 2752
Registrován: 04 úno 2011, 15:23
Profese: Putující filosof
Bydliště: Praha - 1
Dal poděkování: 10335 poděkování
Dostal poděkování: 2560 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Brainstorming - příprava na krizi

Příspěvek od Ivan Sirko » 13 srp 2019, 12:07

To je velmi dobré!!!

RESPEKT: "Vše, co teď bereme jako samozřejmost, bude minulostí"

Přední světový klimatolog Hans Joachim Schellnhuber z Postupimského ústavu pro výzkum dopadů klimatických změn.
Přežije civilizace globální oteplení? Přední světový klimatolog Hans Joachim Schellnhuber z Postupimského ústavu pro výzkum dopadů klimatických změn tomu moc nevěří. „Vše, co teď bereme jako samozřejmost – svobodu slova, život v míru, rozsvícení lampy po stisknutí vypínače, bezpečí –, to všechno bude minulostí,“ varuje. Naději vidí leda v probuzení mladé generace a v dramatickém zlevnění energie z obnovitelných zdrojů.


https://www.respekt.cz/tydenik/2019/16/ ... rc70dsw4_8
Tito uživatelé poděkovali autorovi Ivan Sirko za příspěvek:
Marek.Necada
My The Political Compass: Economic Left/Right: -5.38, Social Libertarian/Authoritarian: -4.21

Odpovědět

Zpět na „Vnitrostranická diskuse“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host