Stránka 1 z 10

MF Olk-Ol 27/2018 Volba předsednictva

Napsal: 08 říj 2018, 11:39
od Jakub.Nepejchal
Vážené místní fórum,

jelikož nám rezignovalo předsednictvo, zahajuji jednání ve věci volby nového předsednictva.
Organizační řád píše:§ 23 Oblastní předsednictvo
Oblastní předsednictvo má ve své působnosti následující úkoly:

a) vedení a organizace činnosti oblastního sdružení a plnění jeho úkolů, pokud není k jejich plnění určen jiný tým,
b) plnění usnesení oblastního fóra,
c) přijímání nových členů a vzetí na vědomí zániku členství.
Stanovy čl. 7 odst. 5 píše:Oblastní předsednictvo

a) sestává z předsedy a dvou až čtyř místopředsedů,
b) odpovídá oblastnímu fóru,
c) plní usnesení oblastního fóra, přijímá nové členy,
d) shromažďuje návrhy na kandidáty do voleb a zabezpečuje jejich odbornou a politickou přípravu, mj. předsedovi strany navrhuje volebního zmocněnce,
e) zabezpečuje primární volby ve své oblasti a určuje, zda v nich mohou hlasovat i registrovaní příznivci; pro tento účel může zřídit oblastní volební komisi.
(6) Předseda oblastního sdružení

a) svolává minimálně jednou ročně zasedání oblastního fóra,
b) zastupuje oblastní sdružení navenek a v jiných orgánech, stanoví-li tak právní předpis.

Do předsednictva může kandidovat každý člen MS. Do volby budou zařazeni kandidáti, kteří získají podporu skupiny členů. (Aktuálně má MS 25 členů, skupina je tedy 3 a více)
Volba předsedy a místopředsedů bude probíhat odděleně, prosím proto, aby kandidáti označili, jestli kandidují na předsedu nebo místopředsedu, případně obojí (je to možné).
Je možné nominovat i ostatní členy, ti však musí nominaci přijmout. Prosím, vyjadřujte přijetí či nepřijetí nominace výslovně! Každý kandidát by měl také pronést kandidátskou řeč a mít aktuální veřejnou prezentaci (profil).
Obě volby (předsedy i místopředsedů) budou probíhat dvoukolově. V prvním kole má každý člen MS tolik hlasů kolik je kandidátů a může dát svou podporu kolika chce. V druhém kole má každý tolik hlasů kolik se obsazuje pozic (u předsedy jeden u místopředsedů dva).

Doba pro navrhování má trvat alespoň 14 dní a nejbližší fyzické jednání místního sdružení (kromě toho v tomto týdnu) je plánováno na 1. 11. 2018 a vzhledem k důležitosti tohoto jednání navrhuji, pokud není nikdo proti, aby doba pro navrhování trvala do pondělí 29. 10. 12:00 a po té běžela lhůta na rozmyšlenou, tak aby hlasování mohlo proběhnout na schůzi (bude se hlasovat elektronicky).

Doba na rozmyšlenou pro volbu místopředsedů potrvá do 15.11. včetně, 16.11. 10:00 bude zahájeno hlasování a potrvá do 19.11. 22:00.
Volí se dva místopředsedové, uplatňuje se institut náhradnictví.

EDIT: Za předsedu zvolen Hynek Melichar.

Kandidáti na místopředsedu:
  1. Viktor Tichák - nominace, přijetí nominace, odmítnutí
  2. Jan Dvořák - nominace, odmítnutí
  3. Martin Morong - nominace, přijetí nominace
  4. Lucie Spáčilová - nominace
  5. Jakub Nepejchal - nominace, přijetí
  6. Jakub Knápek - návrh, odmítnutí
Kdyby měl někdo ohledně volby nějaké další nejasnosti, ptejte se, můžeme to vyjasnit i na schůzi.
Oznámení moderátora:
Příspěvek aktualizován ke 13.11. 18:20.

Re: MF Olk-Ol 27/2018 Volba předsednictva

Napsal: 08 říj 2018, 13:19
od Vojtech.Pikal
Mám dvě věci;

1) Kubo, budeš kandidovat? Pokud ano, asi bys měl předsedání předat.

2) Co počet místopředsedů? Navrhuji procedurálně pokračovat ve dvou.

EDIT: Tři věci. 3) Navrhuji procedurálně použít ustanovení o náhradnictví, jak je místním zvykem, i když JdŘ CF říká o volbě předsednictva něco jiného.

Re: MF Olk-Ol 27/2018 Volba předsednictva

Napsal: 08 říj 2018, 13:38
od Jakub.Nepejchal
Vojto,
kandidovat aktuálně nehodlám, jak jsem deklaroval při jednání o mém odvolání. Pokud by se našla skupina, která by mě nominovala, kandidaturu zvážím a případně předsedání předám, to je jasné.
Ačkoliv jsem to nenapsal úplně jasně (zmínka je pouze v počtu hlasů v druhém kole), tak jsem předpokládal pokračování v dobré praxi tříčlenného předsednictva s institutem náhradnictví pro místopředsedy (ne pro předsedu). Díky za připomínky.

Re: MF Olk-Ol 27/2018 Volba předsednictva

Napsal: 08 říj 2018, 23:26
od Martin.Morong
Pokud to chápu správně a mohu začít s nominacemi - jdu na to! :D
Dle mého názoru místní předsednictvo odvedlo a odvádí dobrou práci. Nemám výtek. Úspěšně nás provedlo volbami. Proto nevidím důvod, proč by ve stejném složení nemělo pokračovat i nadále. ;) Čistě z procesního důvodu - udělování palců - nominuji každého ve vlastním příspěvku.

Tímto nominuji Jakuba Nepejchala do funkce předsedy MS Olomouc.

Re: MF Olk-Ol 27/2018 Volba předsednictva

Napsal: 08 říj 2018, 23:27
od Martin.Morong
Dále nominuji Viktora Ticháka do funkce místopředsedy MS Olomouc.

Re: MF Olk-Ol 27/2018 Volba předsednictva

Napsal: 08 říj 2018, 23:28
od Martin.Morong
A také Honzu Dvořáka nominuji do funkce místopředsedy MS Olomouc.

Re: MF Olk-Ol 27/2018 Volba předsednictva

Napsal: 08 říj 2018, 23:58
od Jan.Bednarik
Nominuji Martina Moronga do funkce místopředsedy MS Olomouc.

Re: MF Olk-Ol 27/2018 Volba předsednictva

Napsal: 09 říj 2018, 00:10
od Jan.Bednarik
Nominuji Martina Moronga do funkce předsedy MS Olomouc.

Re: MF Olk-Ol 27/2018 Volba předsednictva

Napsal: 09 říj 2018, 00:11
od Jan.Bednarik
Nominuji Lucii Spáčilovou do funkce místopředsedkyně MS Olomouc.

Re: MF Olk-Ol 27/2018 Volba předsednictva

Napsal: 09 říj 2018, 00:12
od Jan.Bednarik
Nominuji Jakuba Nepejchala do funkce místopředsedy MS Olomouc.