Zápisy z jednání republikového předsednictva

Republikovému předsednictvu je svěřena moc výkonná a je zároveň statutárním orgánem strany.

Moderátor: Republikove predsednictvo

Pravidla fóra
Odpovědět
Sarka.Altmanova
Asistent RP
Příspěvky: 156
Registrován: 26 úno 2018, 18:14
Profese: Asistentka Republikového předsednictva
Dal poděkování: 1 poděkování
Dostal poděkování: 86 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Sarka.Altmanova »

Ahoj, Pirátky a Piráti

návrh programu na RP 8/2020 (24.2.2020) je přístupný všem členům v této složce na mraku.
Šárka Altmanová - asistentka Republikového předesednictva
sarka.altmanova@pirati.cz

Sarka.Altmanova
Asistent RP
Příspěvky: 156
Registrován: 26 úno 2018, 18:14
Profese: Asistentka Republikového předsednictva
Dal poděkování: 1 poděkování
Dostal poděkování: 86 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Sarka.Altmanova »

Zápis z jednání Republikového předsednictva RP 8/2020

Místo konání: PiCe Praha
Den a čas konání: 24.2. od 11:30 do 13:10
Přítomni : Ivan Bartoš, Olga Richterová, Vojta Pikal (od bodu 3)
Po telefonu: Radek Holomčík, Martin Kučera
Omluveni : Vojtěch Pikal (do bodu 3, důležitá schůzka)
Hosté k bodům: Aleš Krupa, Janka Michailidu, Dan Leština

Zapisovatel: Šárka Altmanová
Ověřovatel: Ivan Bartoš

Agenda
 1. Schválení ověřovatele zápisu
 2. Mediace
 3. Žádost o finanční podporu RT Informatika
 4. Financování senátní kampaně v obvodu č. 32 - Teplice
 5. Páteční výjezd Pardubice
 6. Lide.pirati.cz
 7. Pořad zasedání RV
 8. Chat vedení strany


  1.Schválení ověřovatele zápisu
  Všeobecný souhlas - ověřovatelem Ivan Bartoš.

  2.Mediace
  Téma mediace vyvstalo na základě vzniklých problémů, důležité je ale i trvalé zvyšování kultury v organizaci. V tuto chvíli evidujeme cca 5-7 konfliktů napříč republikou, které by měly být mediovány. Aktuálně je cílem vytvořit pool dodavatelů mediačních služeb napříč ČR, které budeme pro toto moci využívat, je třeba si odpovědět na otázku financování (pravidlo spoluúčasti) a toho, kdo toto bude mít na starosti, aby RP nemuselo řešit každý jeden konflikt. Od externistů máme již řadu nabídek, které nyní budeme posuzovat, oslovíme je znovu i s požadavkem zaslání nabídky na dílčí mediace. Mediace obecně nesmí být nucená, ale vyžádaná/dobrovolná. Musí vždy dojít k dohodě mezi stranami konfliktu a za finanční spoluúčasti oblastního sdružení, kterého se problém týká, případně nadřazeného oblastního sdružení. Cena za služby mediace se pohybují okolo cca 1000 Kč za hodinu. Mediace již nyní probíhá v cca 3-4 konfliktech. Záměr RP - supervize, mediace a poradenství - lze použít na hrazení podílu ovšem záměr je určen i na dlouhodbé projekty viz RFI. Mediace by neměla být poslední řešení, vždy by mělo být konzultováno s RP, vedením oblastního sdružení a aktéry sporu v dřívější fázi sporu. Proces předcházející mediaci bude řešen a řízen mimo jednání RP (osobní údaje, osobní citlivá povaha věci).

  Výběr mediační skupiny se bude řídit regionální dostupností, proto musíme rozšířit poptávku i na organizace/společnosti/jednotlivce, kteří mohou pokrýt celou ČR bez nutnosti dojíždět (neboť fyzické setkání je v tomto nezbytné). Každý člen RP monitoruje průběh mediace dle gescí za jednotlivé kraje. RP podotýká, že se jedná o první pokus toto systematicky uchopit a může se ukázat, že něco bude fungovat lépe, něco hůře.

  3.Žádost o finanční podporu RT Informatika
  RP na základě této žádosti podrobně prodiskutovalo možnosti, jak financování RT na základě požadavků, které posílaly Radkovi, nastavit. Radek se v příštím týdnu potká ještě jednou s PPK (aby věděl, co vše bude možné financovat z klubu) a projde si tabulku s resortními týmy. Ivan by téma klidně řešil i na jednání klubu. Na tuto žádost RT informatika bude tedy RP reagovat až posléze.

  Je třeba do struktury RT (web) doplnit i všechny sub týmy - např. skupina lidská práva, Česko bez bariér atd. - musí být jasné, který je jejich nadřazený tým a je nutné, aby toto bylo někde přehledně a veřejně dohledatelné. Janka ke svému týmu psychotropní látky podotýká, že její tým je meziresortní, a není možné ho zařadit. Ivan ke struktuře - každá věc by mohla mít mezirezortní přesah, v jednu chvíli bude třeba se rozhodnout a někam jí zařadit, varianta je samozřejmě kopírovat struktutu ministerstev a k tomu přidat ještě sekci mezirezortních věcí.

  Závěry: Týmy, které chtějí být vidět (Česko bez bariér, tým demokracie, psychotropní látky, lidská práva), mají za úkol vytvořit si výběr obrázků a struktury textu tak, jak vypadají stránky RT na webu Pirátů a zaslat je ve wordu asistentce RP. Na základě tohoto mohou být zařazeny, vč. hypertextových odkazů. Deadline pro dodání podkladů je 15.3., dokumenty před zveřejněním projdou kontrolou copywrithera.

  4.Financování senátní kampaně v obvodu č. 32 - Teplice
  Bod odročen na páteční setkání RP v Pardubicích.

  5.Páteční výjezd Pardubice
  Proběhlo krátké organizační info k pátečnímu výjezdu RP do Pardubic.

  6.Lide.pirati.cz
  Radek dostal stížnost na problém ohledně indexování stránek, při vyhledávání vyskakují staré odkazy. Vojta věc předá TO, toto nepatří na jednání RP.

  Edit bezprostředně po RP od Vojty po poradě s TO - nejsme si jisti, zda chceme, abychom měli indexované lide.pirati.cz, pokud někdo chce, aby jeho profil z wiki odkazoval na lide.pirati.cz, nechť vyčká na návod, který Vojta připraví.

  7.Pořad zasedání RV
  RP bude chtít na RV předkládat tyto body - výroční finanční zpráva, mediace, report o plnění strategie, program pro krajské volby, status KK.

  Vzhledem k poměrně nestandardnímu řešení záležitostí z poslední doby ze strany KK by chtěl Ivan toto se zástupci KK a RV probrat. Olga vyzdvihuje nutnost systémového řešení - RP si musí vyčlenit extra čas na schůzku s KK. Ivan se spojí s Pavlem Tauerem.

  8.Chat vedení strany
  RP je zařazeno v několika chatech a není v časových možostech zřizovat nebo komunikovat v další skupině. RP nebrání RV založit chat širšího vedení strany, samo ale tento zřizovat nebude.
Šárka Altmanová - asistentka Republikového předesednictva
sarka.altmanova@pirati.cz

Sarka.Altmanova
Asistent RP
Příspěvky: 156
Registrován: 26 úno 2018, 18:14
Profese: Asistentka Republikového předsednictva
Dal poděkování: 1 poděkování
Dostal poděkování: 86 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Sarka.Altmanova »

Zápis z výjezdního zasedání Republikového předsednictva RP 9/2020

Místo konání: ParduPice
Den a čas konání: 28.2. od 15:30
Přítomni : Ivan Bartoš, Olga Richterová, Radek Holomčík, Martin Kučera, Vojtěch Pikal
Hosté k bodům: jednání za účasti členské základny přítomné v ParduPice

Zapisovatel: Šárka Altmanová
Ověřovatel: Radek Holomčík

Agenda
 1. Financování senátní kampaně v obvodu č. 32 - Teplice
 2. Pirátské narozeniny
 3. Info k jednání s RT o rozpočtu 2020
 4. Komunikace s KK
 5. Rozdělení bodů na SVÝT

  1.Financování senátní kampaně v obvodu č. 32 - Teplice

  VV probral 20.2.2020, Minimalistická must have varianta (ceny s DPH):
  Pirátské listy - 65 000 Kč
  Merch (trička) - 5 000 Kč
  Dopis - 100 000 Kč
  Online (např. reklama rozhovoru, web atd.) - 20 000 Kč
  Video - 10 000 Kč
  Kauce - 20 000 Kč

  Celkem tedy minimálně 220 tis. Kč. Kraj dá 60 tis. (z nich by v ideálním případě měla být hrazena kauce). Na darech k dnešnímu dni vybráno 171 tis. (+ 20 ještě přislíbeno a dorazí). Tzn. aktuálně není třeba schvalovat žádné další peníze.
  Republikové předsednictvo ukládá:
  • Vojtěchu Pikalovi připravit návrh změny volebního řádu případně dalších předpisů ve věci placení volebních kaucí, zejména pro senátní volby,
  • předložit návrh změny republikovému výboru.
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Vojtěch Pikal, Radek Holomčík, Martin Kučera

  2.Pirátské narozeniny
  Odročeno na pondělí. Připomínáme termín pirátských narozenin 18.4. v Brně.

  3.Info k jednání s RT o rozpočtu 2020
  Týmů je celkem 14+3, každý má nějaký požadavek, Radek se na ně podrobně dívá a týmy bude zpětně kontaktovat (pravděpodobně v příštím týdnu) ohledně upřesnění jejich aktuálních požadavků atd. Základní otázka bude - kolik peněz týmům přesně chybí a na co? Mezitím totiž byly uvolněny i finance z klubu, případně již od RP na výjezdní zasedání a je třeba zrekapitulovat aktuální situaci a potřeby. Tři nadresortní týmy nemají vlastní rozpočty, měly by ale mít jasno, na co budou případné peníze použity, a to v určité struktuře. Je třeba dostupné finance rozdělit spravedlivě. RP vyzývá RT, ať nepromrhají příležitost zaznamenat každou svou schůzi a výstupy, aby se toto dalo v dalším rozpočtu (2021) zohlednit a na základě dosavadní aktivity vyhovět případným vyšším finančním požadavků.
  Republikové předsednictvo
  • pověřuje Olgu Richterovou komunikací s RV ohledně pirátského institutu.
   Kontrolní termín 28.3.
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Vojtěch Pikal, Radek Holomčík, Martin Kučera

  Odůvodnění: Je třeba celou věc ohledně Pirátského institutu posunout.

  4.Komunikace s KK
  Ivan komunikoval v posledním týdnu velmi intenzivně s KK, padla všeobecná domluva, že je třeba osobní setkání RP vs. KK. Je třeba schválit jednací řád, termíny, rozdělování práce, zaznamenávání úkonů, zda můžou provádět šetření, pokud to není nikde zaznamenáno. Na pondělní RP za KK dorazí Míša Skokanová, která se bude jednání RP pravidelně účastnit. Bod status KK bude zařazen i na následující RV 14.3. - bod zaštiťuje Vojta Pikal. Ivan by se rád s Pavlem Tauerem setkal ještě před RV, jednání proběhne v době plenárních týdnů za připojení Martina Kučery po telefonu. Připomínka Dana Halamíčka - podávání podnětů KK musí být možné i soukromě, ne jen přes Redmine (reálně se tak občas neděje).

  5.Rozdělení bodů na SVÝT
  Zahájení - Ivan Bartoš, Plnění Pirátské strategie 2020 - Ivan Bartoš + Aleš Krupa, Výstupy a závěry ze stranické ankety - Ivan Bartoš, Bára Soukupová (prezentaci nutno pojmout krátce, nutný čas na dotazy).

  V rámci bodu byly představeny výsledky vnitrostranické ankety vztahující se k Pardubickému kraji. Bylo prodiskutováno, co si členové představují pod pojmem supervize. Zazněl názor, že supervize v praxi (v organizaci mimo Pirátskou stranu) přinesla týmu úlevu, na supervizi se v tomto případě schází 10 lidí na 3 hodiny (1x za 6 týdnů), padl i protinázor, že 10 lidí je dost, nicméně supervize je důležitá, ne pro kontrolu, ale aby mohl každý říct svoje názory a obavy, 3 hodiny je standard (v sociálních službách je supervize dokonce povinnost). Mimo sociální služby organizace od nápadu často upouštějí po nepodařené první supervizi - je nutné vydržet a najít někoho, s kým si skupina sedne. Je třeba přednostně řešit problémy které hoří, je třeba kolektiv “léčit”, aby se vyřešily konflikty atd. Potřeba týmové supervize je pro uzavřené týmy, u exponovaných pozic by ale byla dobrá i individuální supervize jako prevence před vyhořením, předcházení konfliktů atd. Bylo by dobré vytvořit pool dodavatelů superviz. služeb, aby se na ně mohl jednou za čas obrátit každý, kdo to potřebuje. Ačkoli se na úrovni KS může zdát, že vše jede, na úrovni MS to občas skřípe a je třeba vytipovat třecí plochy - něco může pokrýt předseda, ale často jsou to tak osobní problémy, že by bylo dobré mít někoho, kdo pomůže jako mediátor. Ivan doplňuje, že organizace jako pirátská strana sebou nese všechny znaky jakéhokoli jiného kolektivu. Podařilo se zafixovat nějaké demokratické minimum, ale potřebujeme mít vžitý vyšší standard ohledně komunikace atd., prostě zvyšovat stranickou kulturu. K supervizi i mediaci se v pondělí koná další schůzka, kde budeme řešit konkrétní poptávky dodavatelů viz. zápis z předchozího RP - vznik poolu. Olga by ráda podporovala supervizi tam, kde o ní lidé stojí a dobře chápou, “o čem to je”, chtěla by přispívat na úrovně KS, individuální by si členové museli zřejmě platit sami. Ivan upozorňuje, že máme opravdu omezené prostředky. Padla všeobecná shoda, že supervize zvedá kulturu v organizaci, což je často skloňovaný cíl. Prozatím pořádáme alespoň leadrovské programy, které toto do jisté míry suplují svépomocí. Padl názor od členů, že pokud supervize není povinná, mají lidé tendenci se jí vyhýbat. Ivan ale odmítá jí někomu nařizovat, to u nás není možné. Pardubicím by podle všeho stačilo mít kontakt na dodavatele (pool), finance už si umí zajistit případně sami, o ty jim až tolik nejde. Pokud mediátor nesedne, zůstává v poolu, bude třeba vyhovovat jinde, zásadní je tedy vybudovat síť k dispozici členům. Supervizor může často zastat i mediaci, postup může být podobný. Síť budeme možná schopni vydefinovat částečně i z členské základny. Týmy musí fungovat společně, Vojta doplňuje, že pokud chceme podpořit supervizi předsednictev krajských sdružení, tak i s KoKs, popř. vedoucími krajských odborů. V pondělí na RP doladit podmínky poptávky vč. informací o vzdělání či výcviku a délce praxe. Olga - návrh začít s týmovou supervizí na RP, součástí Šárka a Aleš - úkol najít společný 3 hodinový blok. Potřebujeme enormě pracovat s lidmi v předsednictvech, kteří třeba nemají potenciál dále růst, ale mají velký potenciál v předsednictvu.

  konec 17:43, bod Rozdělení bodů na SVÝT dokončíme v pondělí na pravidelném jednání RP.
Šárka Altmanová - asistentka Republikového předesednictva
sarka.altmanova@pirati.cz

Sarka.Altmanova
Asistent RP
Příspěvky: 156
Registrován: 26 úno 2018, 18:14
Profese: Asistentka Republikového předsednictva
Dal poděkování: 1 poděkování
Dostal poděkování: 86 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Sarka.Altmanova »

Ahoj, Pirátky a Piráti

návrh programu na RP 10/2020 (2.3..2020) je přístupný všem členům v této složce na mraku.
Šárka Altmanová - asistentka Republikového předesednictva
sarka.altmanova@pirati.cz

Sarka.Altmanova
Asistent RP
Příspěvky: 156
Registrován: 26 úno 2018, 18:14
Profese: Asistentka Republikového předsednictva
Dal poděkování: 1 poděkování
Dostal poděkování: 86 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Sarka.Altmanova »

Zápis z jednání Republikového předsednictva RP 10/2020

Místo konání: PiCe Praha
Den a čas konání: 2.3. 2020, 11:30
Přítomni: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Vojtěch Pikal, Radek Holomčík
Po telefonu: Martin Kučera
Hosté k bodům: Tomáš Tožička, Pavel Tauer, Aleš Krupa, Janka Michailidu (online), Jan Bednařík (online), Michaela Skokanová, Jan Hošek (online), Petr Springinsfeld (online), Mikuláš Ferjenčík, Karolína Sadílková

Zapisovatel: Šárka Altmanová
Ověřovatel: Vojta Pikal

Agenda
 1. Výroční finanční zprávy
 2. Návrh centrálního volebního rozpočtu na krajské a senátní volby 2020
 3. Volby do senátu, obvod 32., kandidát Tomáš Tožička
 4. Rozdělení bodů na SVÝT
 5. Míša Skokanová a Pavel Tauer ke KK
 6. Oslava 11. výročí strany
 7. Kontakt sídla strany[/b]


  1.Výroční finanční zprávy
  Byla provedena účetní závěrka i její audit. Aleš sestavil výroční finanční zprávu. Vojta má dotazy - stále jsou dary rozpadlé po jednom - je to povinnost? Aleš odpovídá - je to systém ÚDHPSH. Aleš Vojtovi také vysvětlil, jak vypadají dary, které se vracely. Aleš odpověděl na dotazy i Martinu Kučerovi.

  Odročeno k hlasování per rollam - nachystá Vojta.

  2.Návrh centrálního volebního rozpočtu na krajské a senátní volby 2020
  Volební výbor již odhlasoval, Vojta Aleše s tímto odkazuje na RV, které RP zastupuje ve věcech hospodaření. Směrem k volebnímu výboru Olga poznamenává, že zadala do 14 dnů řešit kalkulaci možnosti roznosu letáků do schránek v rámci kampaní (pozvánky na besedy atd.).

  3.Volby do senátu, obvod 32., kandidát Tomáš Tožička

  Republikové předsednictvo bylo seznámeno s dohodnutím mediálním vyjádřením, které bude zveřejněno na webu strany.
  Republikové předsednictvo
  • žádá Tomáše Tožičku o stažení senátní kandidatury v doplňovacích volbách v obvodě č. 32 na Teplicku.
  Odůvodnění: Zvolená forma vyjádření na sociálních sítích k operaci Lité olovo z roku 2009, jakkoliv odmítáme, že by byla projevem antisemitismu, není pro Piráty přijatelná. To ovšem neospravedlňuje následné urážlivé reakce proti panu Tožičkovi nejen na sociálních sítích, které překračovaly hranice slušného chování.

  Zdůrazňujeme, že kandidát svou celoživotní prací nejen v oblasti sociální a rozvojové pomoci dokládá své hluboké humanistické cítění a je za ním celá řada úspěšných projektů.

  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Vojtěch Pikal, Radek Holomčík, Martin Kučera
  Návrh byl přijat.

  Tomáš Tožička na místě žádosti vyhověl.
  Republikové předsednictvo
  • žádá volebního zmocněnce, aby tento krok v součinnosti s Tomášem Tožičkou realizoval
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Vojtěch Pikal, Radek Holomčík, Martin Kučera
  Republikové předsednictvo
  • se usneslo na následujícím postupu:
   1) v souvislosti s tímto stažením kandidatury proběhne refundace vložených peněz od dárců,
   2) dosavadní náklady kampaně budou vypořádány po jejich uplatnění z darů, u kterých nebude vyžadována refundace a z rezervy RP, po řádném projednání.
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Vojtěch Pikal, Radek Holomčík, Martin Kučera

  4.Rozdělení bodů na SVÝT
  13:30 - 14:15 Krajské a senátní volby 2020 a linka mediální kampaně, krajské programy a jejich vzájemná synergie - L. Wagenknecht (možná přizve P. Štěpánka, je to na něm)

  14:15 - 15:15 Koordinace celostátních a mezirezortních projektů, financování pracovních skupin( + rotace Pirateconů) - Vojta Pikal, možná Matouš Vanča? - Šárka zjistí.

  15:15 - 15:30 Výpomoc v rámci krajů, stáže do krajů - Olga

  Sběr témat pro volnou diskuzi - Šárka posbírá předem návrhy, hlasování proběhne elektronicky, nebo během obědové pauzy.

  Šárka zorganizuje schůzku RP + EP a Jakuba Michálka mezi 13:30 - 14:15

  Do 14:30 moderace Janka a Lukáš, poté se vystřídá RP.

  5.Míša Skokanová a Pavel Tauer ke KK
  Pavel Tauer by měl do příštího setkání KK rád návrh jednacího řádu, nedá se dělat vše najednou, prosí všechny o shovívavost. Ivan vysvětluje, co by KK mohla zlepšit, aby se předcházelo konfliktům a dezinterpretacím. Míša Skokanová vysvětluje pohled KK, postupy jsou podle ní dodrženy, vše podle ní monitorují v rámci Redmine, aby bylo dobře dohledatelné. Ivan popisuje směrem ke KK postup a status řešení procesů supervize a mediace. Vojta - vystupování komise v případně vyšetřování atd. směrem ven ze strany je téma, které bude nutné formalizovat a řešit, jelikož i s dobrým záměrem je třeba věci navenek komunikovat odpovídajícím způsobem. Pavel Tauer by byl obecně rád, kdyby se spory řešily včas mediací a ke KK se ideálně vůbec nedostávaly. KK má nyní více členů, zlepšují své fungování, ale vše jde postupně. Radek přidává názor, jak komunikovat napříč stranou i ven. Olga - podcenili jsme emoční zátěž členů KK, kteří si ale musí neustále držet nestrannost. Status komise - nutno řešit, není obecná znalost co je role komise a kde se to dozvím, když to potřebuju, zásadní věci je nutné mít ve zvláštním předpisu, podle Ivana je třeba s fungováním KK seznámit i lidi v rámci krajů, MS atd. - zábavnou formou sdělit, jak funguje KK a jak jí využít ku prospěchu celé strany. Bude-li KK v budoucnu kontaktovat někoho externího, měla by to dávat RP na vědomí. Olga - chce KK supervizi? KK by chtěla, jen má obavu z toho, že supervizor nesedne, Olga vysvětluje, že to se zcela normálně děje, pokud někdo nesedne, může se vyzkoušet někdo další. Ivan - je třeba konflikty uzavírat a čistit, aby se netáhly napříč stranou třeba i několik let, uzavřením se vyčistí vzduch a nemusíme se k nim již vracet.

  6.Oslava 11. výročí strany
  Republikové předsednictvo
  • souhlasí se záměrem centrály na podporu konání Oslavy 11. výročí strany v Brně ve výši 30 tis. Kč z provozních nákladů RP, hospodářem Aleš Krupa
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Vojtěch Pikal, Martin Kučera

  7.Kontakt sídla strany
  Po dohodě Ivan projedná možnost předání kontaktu sídla strany s Matoušem Vančou - tajemníkem PK Piráti.
Šárka Altmanová - asistentka Republikového předesednictva
sarka.altmanova@pirati.cz

Sarka.Altmanova
Asistent RP
Příspěvky: 156
Registrován: 26 úno 2018, 18:14
Profese: Asistentka Republikového předsednictva
Dal poděkování: 1 poděkování
Dostal poděkování: 86 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Sarka.Altmanova »

Ahoj, Pirátky a Piráti

návrh programu na RP 11/2020 (9.3.2020) je přístupný všem členům v této složce na mraku.
Šárka Altmanová - asistentka Republikového předesednictva
sarka.altmanova@pirati.cz

Sarka.Altmanova
Asistent RP
Příspěvky: 156
Registrován: 26 úno 2018, 18:14
Profese: Asistentka Republikového předsednictva
Dal poděkování: 1 poděkování
Dostal poděkování: 86 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Sarka.Altmanova »

Zápis z jednání Republikového předsednictva RP 11/2020

Místo konání: PiCe Praha
Den a čas konání: 9.3. 2020 od 11:30
Přítomni : Ivan Bartoš, Vojta Pikal
Po telefonu : Martin Kučera, Radek Holomčík, Olga Richterová
Hosté: Aleš Krupa, Michaela Skokanová (Jitsi), Janka Michailidu (Jitsi), Dan Leština (Jitsi), Šárka Altmanová, Věra Marušiaková

Zapisovatel: Šárka Altmanová
Ověřovatel: Vojta Pikal

Agenda
 1. Možnost proplácení cesty a ubytování při výjezdních zasedáních RP
 2. Záměr na pirátský letní kemp
 3. Příprava na SVÝT + navazující témata
 4. Program 2021
 5. Tok informací k celorepublikovým odborným týmům
 6. Poděkování KS Pardubický kraj
 7. Kontrola úkolů

  1.Možnost proplácení cesty a ubytování při výjezdních zasedáních RP + záměr Ostatní výdaje RP
  Obecně není problém takové výdaje uplatňovat, ale musíme se domluvit, do jaké výše ročně i s ohledem na to, že ve složení RP je i člen bez uvolněné funkce. Toto by se mělo vztahovat i na asistentku RP a vedoucího kanceláře. Martin Kučera měl ze zkušenosti na AO cca 10tis. na cestovné a vždy to bylo dostačující. Vojta připraví hlasování per rollam.
  Republikové předsednictvo pověřuje Aleše Krupu druhým Hospodářem záměru “2020 RP - Ostatní drobné provozní výdaje RP.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Vojtěch Pikal, Radek Holomčík
  Návrh byl přijat.

  Poznámka: Úkolem hospodáře je zejména hospodárně čerpat a schvalovat výdaje ze záměru.
  Republikové předsednictvo pověřuje své členy Martina Kučeru a Vojtěcha Pikala (v tomto pořadí) svými hospodáři.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Vojtěch Pikal, Radek Holomčík, Martin Kučera
  Návrh byl přijat.

  Poznámka: Úkolem hospodářů týmu je zejména připravovat záměry a zastupovat v případě potřeby hospodáře záměru.

  2.Záměr na pirátský letní kemp
  Republikové předsednictvo souhlasí se záměrem Letní Pirátský kemp ve výši 320 000 Kč, hospodářem Jana Koláříková
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Vojtěch Pikal, Radek Holomčík
  Návrh byl přijat.
  Poznámka - Předpokládá se přijetí darů ve výši 268 800 Kč od účastníků, , 51 200 Kč na pokrytí vzdělávacího programu a personálního zajištění tábora uvolní PO ze svého rozpočtu.

  3.Příprava na SVÝT + navazující témata
  Proběhla kontrola stavu prezentací na SVÝT. Předseda pošle šéfům týmů, které mají speciální kapitoly v dokumentu strategie žádost o shrnutí vč. výstupů do metrik - nunto dodat do středy. Ivan připraví vzorovou prezentaci a spojí se také s Pavlem T. a Lukášem W. ohledně bodu ke KK. Bude nutno zmapovat veškeré struktury RT, KET, garantů atd., máme zatím zmapováno z pohledu klubu, je nutno navrhnout toto i celostranicty - jakmile budeme mít jasnou strukturu, můžeme řešit i komunikační toky. Vojta do čtvrtka připraví prezentaci k bodu Koordinace celostátních a mezirezortních projektů, financování pracovních skupin, rotace PirateConů a seznámí s ní zbytek RP ve čtvrtek (v 17 h dojde ke kontrole). Web EP prošel fází jedna, vypadá pěkně a srozumitelně, máme již i tabulky, až bude mít Vojta prostor, dořeší s TO nahození na web, kontrola proběhne ve čtvrtek.

  4.Program 2021
  Podoba editorského týmu bude řešena až po první schůzce k programu 2021, která se uskuteční příští pondělí. Ivan navrhuje po této schůzce hlasování per rollam. Je třeba věci dobře komunikovat do strany co se týče zásadních témat, která se v programu 2021 objeví. Olze jde hlavně o to, aby při sepisování programu došlo k tomu, že se stěžejní témata vezmou a dobře se připraví, abychom mohli odpovídat na dotazy např. “kam chcete směřovat superhrubou mzdu”, Olga by si toto chtěla prioritně ohraničit během následujícího půl roku, abychom měli jasné stanovisko. Ivan - musí být hlavně jasné, který RT a ve které části programu budeme adresovat, kde schraňujeme dokumenty atd.

  5.Tok informací k celorepublikovým odborným týmům
  Existuje-li subtým, který je nějakým způsobem spadá pod určitý RT a věc je probírána na klubu, musí garantovat přenos informací. Existují týmy, které jsou nadresortní, u nich musí být dané, kdo bude komunikovat - měl by to být poslanec, který je s týmem spjat.
  Republikové předsednictvo konzultuje s PPK
  • ukládá AO přípravu mailového aliasu obsahujícího všechny vedoucí resortních týmů, garanty a gesční poslance (zejména s ohledem na tři mezirezortní týmy)
  • navrhuje název “odbornetymy@pirati.cz
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Vojtěch Pikal, Radek Holomčík, Martin Kučera
  Návrh byl přijat.

  6.Poděkování KS Pardubický kraj
  RP děkuje KS Pardubického kraje za perfektní organizaci výjezdního zasedání RP i za vřelé přijetí.

  7.Kontrola úkolů
  Proběhla kontrola úkolů členů RP, asistentka jako vždy rozešle souhrn úkolů jako připomínku mailem celému RP.
Šárka Altmanová - asistentka Republikového předesednictva
sarka.altmanova@pirati.cz

Sarka.Altmanova
Asistent RP
Příspěvky: 156
Registrován: 26 úno 2018, 18:14
Profese: Asistentka Republikového předsednictva
Dal poděkování: 1 poděkování
Dostal poděkování: 86 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Sarka.Altmanova »

Ahoj, Pirátstvo,

návrh programu na RP 12/2020 (16.3.2020) je přístupný všem členům v této složce na mraku.
Šárka Altmanová - asistentka Republikového předesednictva
sarka.altmanova@pirati.cz

Sarka.Altmanova
Asistent RP
Příspěvky: 156
Registrován: 26 úno 2018, 18:14
Profese: Asistentka Republikového předsednictva
Dal poděkování: 1 poděkování
Dostal poděkování: 86 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Sarka.Altmanova »

Zápis z jednání Republikového předsednictva RP 12/2020

Místo konání: Online - Jitsi
Den a čas konání: 16.3. 2020
Po telefonu :Ivan Bartoš, Olga Richterová, Vojtěch Pikal, Radek Holomčík, Martin Kučera, Šárka Altmanová
Hosté: Dan Leština, Vašek Židek, Aleš Krupa

Zapisovatel: Šárka Altmanová
Předsedající: Vojtěch Pikal
Ověřovatel: Radek Holomčík

Agenda
 1. Organizační okénko - podpis výroční finanční zprávy a vyúčtování právních služeb
 2. Finále 21 priorit
 3. Infolinka a krizová linka
 4. Pirátský e-shop
 5. Rozpočet na letáky k Ivanově tour
 6. Příprava Think-tanku


  1.Organizační okénko - podpis výroční finanční zprávy a vyúčtování právních služeb
  Organizační okénko Aleše Krupy k podpisu výroční finanční zprávy a vyúčtování právních služeb. Vojta si ještě chce upřesnit, zda máme na proplacení právních služeb existující záměry. Olga hlásí, že to co se týkalo její kauzy je v pořádku. Ivan si myslí, že by měl být jasnější proces zadávání práce, u poslední kauzy si není jistý, že se toto vždy dodržuje - hrozí, že se nám kauzy rozutečou a nebudeme mít přehled o zahájených kauzách atd. Ivan by chtěl, aby měl právní tým tabulku, kde se budou řešit všechny započaté kauzy, to v jakém jsou stádiu, kdo zadal řešení atd. Radek upozorňuje, že co se týče právního týmu, je třeba rozlišovat 2 věci - jedno je tým, který koordinuje Petr Springinsfeld (tento tým pro nás pracuje dobrovolnicky, nebo za snížené taxy) a druhá věc je právník F.H., se kterým máme klasickou smlouvu a za práci klasicky platíme - nemůžeme tyto 2 věci míchat dohromady, Petr to nemá jak hlídat. Ivan by chtěl centrální tabulku aktuálně řešených kauz, které generují finanční plnění ze strany pirátů a vše tam zanášet. Vojta navrhuje, aby byl za RP gesčně odpovědný za právní tým a související věci Radek - nikdo není proti.

  2.Finále 21 priorit
  Radek - priority jsou schválené s drobnými úpravami, které prohlasovalo RV. Ivan - výstup už převzal VV (jelikož se jednalo o malé změny) a pracuje s tím na úrovni strategie. I priority podle Ivana mají mít svůj content - náplň je otištěna v mantinelech. VV a hlavně MO by měl dostat i faktický obsah, aby z toho mohli vytvářet patřičné výstupy. Olga - poukazuje na to, jak důležité je dodržovat roli “správce” úkolu, Radek bude rozesílat info a Ivan řeší další programové priority.

  3.Infolinka a krizová linka
  Původně se Alešova prosba měla týkat pouze řešení infolinky, ale vzhledem k situaci je třeba se na toto opravdu zasoustředit, dotazů je čím dál tím více. Současná situace infolinky je neudržitelná, telefony řeší pražský koordinátor, který má dělat úplně něco jiného, Aleš dostal několik tipů na lidi, kteří by to mohli dělat. Ivan - jestli byly někde alokované finance na infolinku, měly by se využít a “realokovat” je tam, kde je někdo schopen to kvalifikovaně a spolehlivě řešit. Ke krizové lince - Radek posílá každý večer newsletter a na základě toho sms členům, aby věděli, co se kolem koronaviru děje, co ohledně toho děláme a jaká jsou doporučení.

  Infolinka - historicky se Michalu Zacharovi rozšiřoval úvazek o správu pirátského mailu info@pirati.cz, zpětně ale přichází zprávy, že se tehdy jednalo jen o jednorázovou výpomoc. RP se shoduje, že infolinka a infomail by měla být pod jedním týmem, aby byly odpovědi ucelené + Aleš by byl rád, aby existovala evidence toho, co se řešilo, jak, komu to bylo předáno a bylo možné pohlídat, že nic nezapadlo. Aleš a Ivan bude věc infolinky řešit mimo RP.

  Krizová komunikace do strany - aktuálně komunikace jede v rámci newsletteru, který odchází členům a zastupitelům, hledáme ještě kategorie “dodavatelé”. Do strany by Radek info stále posílal a ostatním by posílal souhrn - info o vývoji, vládním opatřením, info pro lidi, kteří se chtějí někam zapojit a pomáhat, na zvážení je, zda informovat i o posupu našich politiků, ale toto je možná nadbytečné. Cílem je informovat a ne nahánět politické body. Máme interní dodavatele, pokusíme se je přidat do soukromých zpráv a zprávy rozdělíme na část interní (členové, zastupitelé a dodavatelé) a veřejnou - ta by šla do newsletteru.

  4.Pirátský e-shop
  K bodu přítomen Václav Židek. Aleš na začátek bodu uvádí do situace - Michal Zachar před časem na základě správy info@pirati.cz upozornil, že se nám množí stížnosti na e-shop, udělal taky svůj vlastní mystery shopping a jelikož je to věc, která se bude týkat i volební kampaně, rozhodl se obrátit na RP s prosbou o řešení delší doby dodání objednávek z e-shopu. Aleš se tomu ještě před RP věnoval a konstatoval, že objednávky na volební merch jsou podle všeho v pořádku, bod byl i přes to na RP zařazen proto, abychom si všichni byli jisti, že je vše pod kontrolou a Vašek má kapacity e-shop řešit. Vašek vysvětluje, že byl v jednu chvíli v situaci nástupu do nové práce (zaškolování), dobíhání úvazku pirátského KoKs atd. Jako KoKs už nyní nepůsobí a v nové práci je zaškolen, času bude tedy více.

  V rámci volebního merche je vše nachystáno, Vašek čeká již jen na grafiku od cca 2 krajů, nestalo se, že by něco brzdil on ze své strany. Vašek dále připouští, že se omylem stalo, že došlo k opomenutí jedné reklamace, stala se také nešťastná situace ohledně sběratelských plakátů, které si zákazník objednal, ale Vašek je z MO nikdy nedostal, proto se přiklonil k variantě po delší době člověku raději vrátit peníze. Ivan by byl rád, kdybychom prošli sortiment e-shopu, případné systémové mezery, které můžeme zlepšit, ziskovost atd. na separátní schůzce. Olga připojuje svou osobní zkušenost s pirátským e-shopem. Vojta dohledá usnesení RV ohledně ziskovosti e-shopu a bude toto mít dále na starosti, Vašek se to již snažil řešit, ale z jeho pozice se mu to nepodařilo. Vašek ještě doplňuje, že sortiment stále rozvíjí a i na základě podnětů dalších členů zařazuje novinky.

  5.Rozpočet na letáky k Ivanově tour
  Jakákoli tour musí být spojena s propagací, aby lidé věděli, že se něco takového chystá, Oli se ptá primárně na to, jak to nyní vypadá v kontextu aktuální situace jak s tour samotnou, tak s financováním. Na financování odpovídá Aleš Krupa, VV k tomuto bude mít schůzku, která se bude zabývat dlouhodobou kontaktní kampaní. Co se týče letáků, připojili je jako část podkampaně ke krajským volbám, finančně je tedy pokryto. Olga informuje Petra, že věc přebírá Ivan.


  6.Příprava Think-tanku
  Olga informuje, že se inspiruje v okolí a bylo jí doporučeno ho registrovat jako zapsaný ústav, toto info předala Jance M. která se think-tanku věnuje již delší dobu. Aktuálně dávají dohromady tabulku přehledu různých think-tanků a jejich vlastností. Olča tlumočí, že se dle informací získaných od lidí, kteří se v tomto pohybují osvědčilo mít ve vedení lidi, kteří již nejsou v aktivních politických funkcích, ale spíše někdo, kdo drží určitou myšlenku a strana mu věří.
Šárka Altmanová - asistentka Republikového předesednictva
sarka.altmanova@pirati.cz

Sarka.Altmanova
Asistent RP
Příspěvky: 156
Registrován: 26 úno 2018, 18:14
Profese: Asistentka Republikového předsednictva
Dal poděkování: 1 poděkování
Dostal poděkování: 86 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Sarka.Altmanova »

Ahoj, Pirátky a Piráti,

návrh programu na RP 13/2020 (23.3.2020) je přístupný všem členům v této složce na mraku.
Šárka Altmanová - asistentka Republikového předesednictva
sarka.altmanova@pirati.cz

Odpovědět

Zpět na „Republikové předsednictvo“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host